Mitsubishi Pajero Sport 2017: “Đắt xắt ra miếng”
Qua những gì đã thể hiện ở các yếu tố về công năng, vận hành và công nghệ an toàn, Mitsubishi Pajero Sport 2017 xứng đáng với những gì mà thương hiệu với logo “ba viên kim cương đỏ” cam kết, một chiếc SUV chất lượng, “đắt xắt ra miếng”.
c1b7x11a8dx12ec7x147fcx1469ex172ddx14b10x11a5dxc3fcxX7x12462x10c32xcfcax13285xf370xd4b9xX5x10526xXax15806x12854xXdxXexX7x1254exef52xXdxX7xX1xXdxX3x14226xX6xe1e8xX10x11f53x13ef4xX3xe931xXbxX23xX22xXexX3x1721ax163eexX2x169bfx14781xX3xXax10533x10308xXexX3xe7cexX33xXexX3xX22xX6xX3xd48fxXdx101f1x16b7dx16170xXaxX0xefc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0e4xX10xX6xf5f3xXaxX12x14d92xX17xX6xX3xX40xX1x11479xX40xX41xX3xX41xe456xX3x13e1fxd80exX3xXexX1x157faxX3xX1xXdx17991xX40xX3xfaacxX3xX4xc9cbxX4xX3x10bd9xX3fxX17xX3xXex13f4cxX3x178d3x1706axX3xX4x1530cxX40xX41xX3xX40x16e14xX40xX41x16aa1xX3xX7fx167e2xX40xX3xX1xd20dxX40xX1xX3xX7fxX92xX3xX4xX83xX40xX41xX3xX40xX41xX1xX6fxX3xX6xX40xX3xXexX23xX92xX40xX8bxX3xX13xXdxXexX7xX17xX18xXdxX7xX1xXdxX3xX1exX6xX20xX10xX22xX23xX3xX25xXbxX23xX22xXexX3xX2bxX2cxX2xX2exX3xX36xc9bbxX40xX41xX3xX66xX75xX40xX41xX3xX7fxd225xXdxX3xX40xX1xX5fxX40xX41xX3xX41xX64xX3xX3dxX92xX3xXexX1x13966x16cbexX40xX41xX3xX1xXdxX6fxX17xX3xX7fxXd4xXdxX3xX5xX23xX41xX23xX3xe9daxX18xX6xX3xX7fxXdxe7d0xX40xX3xf5ccxXdxX3dxX3xX4xXe5xXe6xX40xX41xX3xX66x11eb2x12e40xX3xX4xX6xX3dxX3xX101xX3fxXexX8bxX3xX3dxe950xXexX3xX4xX1xXdxX3fxX4xX3xX25xdeb4x14c02xX3xX4xX1xe26dxXexX3xX5xXe5x14af7xX40xX41xX8bxX3xXf8xX66xX33xXexX3xX36xX33xXexX3xX22xX6xX3xX3dxXdxX3fxX40xX41xX10dxf6f0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4fdxX6xXbxXexXdxX23xX40xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXex155bexX6xX5xXdxX41xX40xX2fxX3xX4xX10xX40xXexX10xX22x16e40xXaxX12xX0xXdxX3dxX41xX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX41xX1xXexX2fxc3fdxcc2cxX2xXbxX36xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2fxX44xX44xXdxX144xX18xX6xX23xX1xX6xXexXdxX40xX1xX144xX7fxX40xX44xX40xX10x16061xX7xX44xX2xX2exX2xX2xX44xX2exX2exX56xX2bxX2cxd7f1xXexX2xX1bdx173c0xX18dxX5xX2cxX144xX20xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3dxXdxXexX7xX17xX18xXdxX7xX1xXdxX3xXbxX6xX20xX10xX22xX23xX3xX7xXbxX23xX22xXexX3xX2bxX2cxX2xX2exX3xX56xX6xXexX3xX36xX6xXexX3xX22xX6xX3xX3dxXdxX10xX40xX41xXaxX3xX44xX12xX13xXdxXexX7xX17xX18xXdxX7xX1xXdxX3xX1exX6xX20xX10xX22xX23xX3xX25xXbxX23xX22xXexX3xX2bxX2cxX2xX2exX144xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX23xX40xXaxX12xX0xXdx17af2xX22xX6xX3dxX10xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2fxX44xX44xX1b0xX1b0xX1b0xX144xX78xX23xX17xXexX17xX18xX10xX144xX4xX23xX3dxX44xX10xX3dxX18xX10xX56xX44xX168xX101xd219xXdx12720x154ccxX78xX1b0xX18x14731x13b5axXaxX3xX1b0xXdxX56xXexX1xX9xXaxX26bxX18dxX2cxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX18cxX2xX1bdxXaxX3xX238xX22xX6xX3dxX10xX18xX23xX22xX56xX10xX22xX9xXaxX2cxXaxX3xX6xX5xX5xX23xX1b0xX238xX17xX5xX5xX7xX4xX22xX10xX10xX40xX9xXaxXaxX12xX0xX44xXdxX238xX22xX6xX3dxX10xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX23xX17xX22xX4xX10xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX168xX6xX5xXdxX41xX40xX2fxX3xX4xX10xX40xXexX10xX22xX176xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXcxXcxXcxX32xX0xX44xXbxX12