Ruộng bậc thang Việt Nam lọt vào top ảnh du lịch năm 2015
Dưới đây là 10 bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2015 của độc giả do tạp chí National Geographic bình chọn.
3700x9fcbx44a4x5a84xb8fdx8b9exa9bdx63d9x59fexX7xb05fx7973x4f6bxbb3cx6a8ex6f1exX5x6684xXax66dcx52caxbccbx74adx537ax75bbxX3x90fex53a4xX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xa230xXdx47afxXexX3x64f7xX6x6835xX3xX5x8236xXexX3x3cc5xb38fx9e7exX3xXexX32xXbxX3x80f4xX16xX1xX3xbb4exX14xX3xX5x95e7xX4xX1xX3xX16x3cd9xX2axX3x8e9dx3d9axX2xabfdxX0xb8c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8854xX10xX6xX3cxXaxX12xbdb8x39b4x4b2fxXdxX3x555cx5608x8ffexX3xX5xX31xX3xX2xX49xX3xX19x6904xX4xX3xX38xX16xX1xX3xX3cxX14xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX67x41f2xXbxX3xX16xX1x9be7xXexX3xX16xX45xX2axX3xX48xX49xX2xX4bxX3xX4x9429xX6xX3xX67xX15xX4xX3xX17xXdxX38xX3xX3cxX32xX3xXex4f7dxXbxX3xX4xX1x970bxX3xX28xX6xXexXdxX32xX16xX6xX5xX3x877axX10xX32xX17x855exX6xXbxX1xXdxX4xX3xX19xb387xX16xX1xX3xX4xX1xX2dxX16x40f7xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c72xX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10x9795xXex3b68xX6xX5xXdxX17xX16x3dc3xX3x4318xX14xX7xXexXdx7e78xX69x7a02xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10x63dfxX7xX4dxX2xX4bx683cx85c9xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fx7895xX130xX49xX49xXexb6e2xX13exX13exX130x720axX5xX49xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32x55e6xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3dcfxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12x88cfxX68xX69xX3xX3cx802axX16xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX94xX3xX19xX1b2xX14xX3xXexXb7x78cbxXdxX3xXexXb7xb631xX16xX3xX16xX1x80f6xX16xX17xX3xXexX1x88a1xX6xX3xXb7xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3x643cxX3xX2axXdx4653xX16xX3xXeaxb32cxX4xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2x87c7xX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX48xX5xX2xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX1a4xX38xX16xX1xX3xXexX63x881exX16xX17xX3xX1xX32xX31xX16xX17xX3xX1x6a29xX16xX3xX2ax5c33xX6xX3xX67xX327xX16xX17xX3xXexXb7xX1c8xX16xX3xX7xX327xX16xX17xX3xX1e6xX3x4ad6xX14xXb7xX5xX6xX16xX3cxX7xX108xX103xX32xXb7xX3cx57a2xX3xX28xX6xX3x618exX69xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX12fxX5xX48xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12x8675xX63x7d17xX16xX17xX3xX7xX64xX2axX3xX19xX6xX32xX3xXbxX1xX94xX3xX16xX1xX1cdxX16xX17xX3xX16xX17xX327xXdxX3xX67xX1eaxX16xX3xX4x552fxX3xXexXa3xXdxX3xXexX1xX31xX16xX1xX3xXbxX1x8a28xX3xXeaxX6xX17xX6xX16xX34cxX3xX1adxX69xX6xX16xX2axX6xXb7xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX139xX5xX12fxXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12x768axX1xX32xX16xX17xX3xX4xX38xX16xX1xX3xXexX14xX69xX25xXexX3xX67xX82xXbxX3xX5x6910xX4xX3xX19xXbfxX16xX1xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXexXa3xXdxX3xX16xX5e1xXdxX3xXeaxXb7xX32xX2axX32xX3xX1e6xX3xX153xX16xX3cxX32xX16xX10xX7xXdxX6xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX4bxX5xX139xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX23x3e3dxX3xX67xX82xXbxX3xX5xX14xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX30xX1eaxX3xX67xX1c8xX2axX3xX4xX94xX6xX3x4708xX1xX14xX3xXbxX1xX49fxX3xXexXa3xXdxX3xX30xX40xX16xX1xX3xX1adxX6xXb7xXdxX16xX6xX34cxX3xX46fxXdxX16xX17xX6xXbxX32xXb7xX10xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX29fxX5xX4bxXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX1a4xX38xX16xX1xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX19xXbfxX16xX1xX3xXexXa3xXdxX3xXexX1xX14xX16xX17xX3xX5x3893xX16xX17xX3xa6f9xX14xX16xX10xX7xX3xX1e6xX3xX153xXexX6xX5xX69xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX130xX5xX29fxXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX28xX1xX31xX3xXexX1xX1c3xX3xX46fxX6xXdxX16xXexX3xXeaxX6xX7xXdxX5xX3xXexXb7xX1c8xX16xX3x3953xX14xX38xX16xX17xX3xXexXb7xX63xX1c3xX16xX17xX3x76d1xb296xX3xX1e6xX3xX1adxX32xX7xX4xX32xX12axX34cxX3xX28xX17xX6xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX13exX5xX130xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xXcxX1x6e9bxX4xX3xX16xX63xX64xX4xX3xX4xX1xX38xX69xX3xXf9xX14xX49fxX16xX17xX3xX19xXdx5b1cxX16xX3xXex7e5axX3xXexXb7xX1c8xX16xX3xX30xXb19xX4xX1xX3xX16xX5e1xXdxX3xX1e6xX3xX23xX63xX471xX16xX17xX3xX9dexX14xX49fxX4xX3xX33fxX16xX1xXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX2xX29fxX2xX12fxX139xX130xX48xX139xX142xX5xX13exXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12x3ad2xX68xX14xX3xX67xX31xXdxX3xX28xX10xX14xX7xX4xX1xX12axX6xX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX1e6xX3xX9ebxX72xX4xX3xX5xX31xX3xX2axX15xXexX3xXexXb7xX32xX16xX17xX3xX7xX49fxX3xX16xX1xX1cdxX16xX17xX3xX5xX68xX14xX3xX67xX31xXdxX3xX67xX82xXbxX3xX16xX1xX87xXexX3xXexX1x3c3dxX3xX17xXdxX64xXdxXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXc7xX19xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXc7xX30xX16xX4dxX16xX10xX12axX7xX4dxX2xX4bxX12fxX130xX4dxX2xX49xX4bxX3cxX12fxX2xX12fxX139xX130xX49xX49xXexX13exX13exX13exX4bxX142xX5xX142xXc7xX103xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX153xX2axX6xX17xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xXexXb7xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX32xX3cxX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexXfbxX6xX5xXdxX17xX16xX101xX3xX103xX14xX7xXexXdxX108xX69xX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX1a4xX38xX16xX1xX3xX19xXbfxX16xX1xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX5xX1c8xX16xX3xXexXb7xX1c8xX16xX3xX1xaf82xX3xX13xX6xX10xX3xXexXb7xX32xX16xX17xX3xX30xX63xX1c3xX16xX3xX9dexX14xX49fxX4xX3xX17xXdxX6xX3x6cc7xXdxX16xX17xX7xX3xX1a4xX6xX16xX69xX32xX16xX34cxX3xX1adx94ddxXc7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX3cxX12xX0xX4dxXexXb7xX12xX0xX4dxXexX19xX32xX3cxX69xX12xX0xX4dxXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46fxX32xX14xXb7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXeaxXb19xX32xX3xX5cbxX1x40f9xX3xX16xX1cdxX0xX4dxXbxX12
congthanh