Israel tiếp tục bị tấn công bằng rocket, các nước kêu gọi dừng bạo lực
Cuộc giao tranh ác liệt hiện nay giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng.
8c2fxc25ax1127exb287x144a2xc297xd51ex9150xe4faxX7xb4d9x1059cx12b9ax96e4xa5b2xba00xX5x11d08xXax11aadx11900xX7xe917xX6xX10xX5xX3xXexXdx12007xXbxX3xXexb0dfxX4xX3xbe73x142fbxX3xXex923ax13b3cxX3xX4xffaexX28x13ac1xX3xX23x912exX28xX2dxX3xX15xaf5exX4xf261xX10xXexa56exX3xX4x13112xX4xX3xX28x9be4xfefdxX4xX3xX37xf326x12e95xX3xX2dxffbdxXdxX3x13bdfxd4cexX28xX2dxX3xX23xfedaxX35xX3xX5x1344axX4xX0x1377bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94ebxX10xX6xX4dxXaxX12xb8e3xX47x94f8xX4xX3xX2dxXdxX6xX35xX3xXexX15xX6xX28xX1xX3xX3dxX4xX3xX5xXdx1354fxXexX3xX1xXdxX84xX28xX3xX28xX6xd2a2xX3xX2dxXdx11416xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xfbc9x12621xX3xfa30xX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xf88axdc80xX3xX23xX41xX42xX4xX3xX7xX6xX28xX2dxX3xX28xX2dxX9dxX8exX3xXexX1xca17xX3x12543xX3xX5xXdxX46xX28xX3xXexXdxX1cxXbxX3axX3xX37xX1xXdxX1cxX28xX3xa261xXexX3xX28xX1xX27xXexX3xX2x12b8exXdbxX3xX28xX2dxX41x8e69xXdxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX9cxX9dxX3xe02axX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexX1xXdxX84xXexX3x12e09xX53xX28xX2dxbec3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b2xX35xX4dxX8exXaxX12xX0xXdxX106xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX106xX7x12b36xXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX8exd462xX3xX23xX5xX35xX4xX37xc126xX3xX106xX6xX15xX2dxXdxX28xX12fxX5xX10xaf7axXexX145xX3xX6xX47xXexX35xX14cxX3xX106xX6xX15xX2dxXdxX28xX12fxX15xXdxX2dxX1xXexX145xX3xX6xX47xXexX35xX14cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3axX3xX4xX3dxX4xX3xX28xX41xX42xX4xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xX3xX1x93caxX28xX1xX3x10a2exX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX10axX23xX6xX35xX1xX6xXexXdxX28xX1xX10axX9cxX28xX5axX28xX10xb435xX7xX5axXdbxX2xX2xXf1xX5axX2x10f71x13b36xX4dx10910xX1f1xXf1xX1f1xXf1xX1f1xXbfxXexX2xfb31xX2xX2xX5xX2xX10axa94exXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3axX3xX4xX3dxX4xX3xX28xX41xX42xX4xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xXaxX3xX4dxX6xXexX6xX12fxXbxX1xX35xXexX35xX12fxX35xX15xXdxX2dxXdxX28xX6xX5xX12fxX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX145xX5axX5axX4xX4dxX28xXdxX106xX2dxX10axX9cxXdxX10xXexX28xX6xX106xXbxX5xX47xX7xX10axX9cxX28xX5axXexX1f4xXdbxX1f1xX5axX47xXbxX5xX35xX6xX4dxX10xX4dxX5axX23xX35xX37xXexXexX203xX5axXdbxX1f1xXdbxX2xca8bxX1f1xXbfxX2a5xX2xXbfxX5axXexXex13905xX9cxX28xX2a5xX2aexX47xX28xX2dxX2a5xX4dxX35xXexX2a5xXdxX7xX15xX6xX10xX5xX2a5xXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX10axX203xXbxX2dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX35xX28xXaxX12xX6fxX1xX47xX8exd8c4xX28xX3xX28xX53xX28xX3xX28xX1x99a1xX28xX3xX23xX24xX3xXexX1xX41x12d2dxX28xX2dxX3xX7xX6xX47xX3xX106xX71xXexX3xX4xX47xX71xX4xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3xXexX4exX3x10a95xX1c9xXdxX3xe586xX6xe4ecxX6xX3axX3xXexX53xXdxX3xXexX1xX9dxX28xX1xX3xXbxX1x1453fxX3xX69xX35xX5xX35xX28xX3axX3xX106xXdx11065xX28xX3xX28xX6xX106xX3xXcxX10xX5xX3x13a80xX9cxXdxX9cxX3axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3axX3xX28xX2dxX9dxX8exX3xX2xX2xX5axXbfxX5axXdbxX1f1xXdbxX2xX10axX3x926cxb047xX28xX1xX145xX3xXcxX69xa5a2xX5axXcxXcxX37cxb996x12fb7xc8f3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12x10bc9xX46xX106xX3xX2xe3aexX5axXbfxX3axX3xbb49xX47xX2f8xX28xX3xXa9xX71xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexX1xX2bxX28xX2dxX3xX23xX3dxX35xX3xXa9xXaaxX3xX4xadfbxX3xX1fdxX3xX3a3xX47xX1c9xX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3xXa9xX41xed69xX4xX3xX23xc767xX28xX3xXexX4exX3xac1axX8exX15xXdxX6xX3xX9cxX34bxX3xXbxX1xXd2xX6xX3xX11axX3d6xX4xX3xX4x12b49xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3axX3xX28xX1xX41xX28xX2dxX3xX106xX71xXexX3xX3a3xX47xX1c9xX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xX7xX340xX3xX28xX9dxX8exX3xXa9xXaaxX3xX15xX301xXdxX3xX28xX2dxX6xX8exX3xXexX15xX46xX28xX3xX5xXaaxX28xX1xX3xXexX1x13540xX3xX3dcxX8exX15xXdxX6xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX5xXe1xXdxX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX28xX2dxX2bxX28xX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xXa9xX71xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3axX3xXdbxX3xX3a3xX47xX1c9xX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3xX4x13c7fxX28xX3xX5xX53xXdxX3xXa9xXaaxX3xX15xX301xXdxX3xX2aexX47xX340xX28xX2dxX3xX106xX71xXexX3xX4xX3dxX28xX1xX3xXa9x1355axX28xX2dxX3xXexX15xX340xX28xX2dxX3xX9cxX9dxX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX2dxX2f8xX8exX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX1xX53xXdxX3xX9cxX34bxX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xX4x11cf0xX28xX2dxX3xX28xX1xX41xX3xXexX9dxXdxX3xX7xX1c9xX28xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX399xX71xX28xX2dxX3xXexX1xX3dxXdxX3xXexX15xX46xX28xX3xX4dxXdxa9adxX28xX3xX15xX6xX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xX23xX340xXdxX3xX4xX1c9xX28xX1xX3xX4xX47xX71xX4xX3xX2dxXdxX6xX35xX3xXexX15xX6xX28xX1xX3xX3dxX4xX3xX5xXdxX84xXexX3xX1xXdxX84xX28xX3xX28xX6xX8exX3xX2dxXdxX92xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX9cxX9dxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xXa9xXaaxX3xX23xX41xX42xX4xX3xX7xX6xX28xX2dxX3xX28xX2dxX9dxX8exX3xXexX1xXbdxX3xXbfxX3xX5xXdxX46xX28xX3xXexXdxX1cxXbxX3axX3xX37xX1xXdxX1cxX28xX3xXd2xXexX3xX28xX1xX27xXexX3xX2xXdbxXdbxX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX9cxX9dxX3xXf1xX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX106xX53xX28xX2dxX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX399xX2f8xX8exX3xX4xX4cbxX28xX2dxX3xX5xX9dxX3xXa9xX3d2xXexX3xX2dxXdxX6xX35xX3xXexX15xX6xX28xX1xX3xX3dxX4xX3xX5xXdxX84xXexX3xX28xX1xX27xXexX3xX2dxXdxX92xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX46xX28xX3xX37xX2efxX3xXexX4exX3xX28xf4e1xX106xX3xXdbxX1f1xX2xX39exX3xX9cxX42xXdxX3xX9cxXdxX84xX4xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX28xXaaxX3xXbxX1xX3dxX35xX3xX9cxX9dxX35xX3xX4xX3dxX4xX3xX106xX20xX4xX3xXexXdxX46xX47xX3xX4xX3efxX6xX3xX5xX57xX4xX3xX5xX41xX3d2xX28xX2dxX3xX69xX6xX106xX6xX7xX3x142d5xX3xX32axX1c9xXdxX3xX32exX6xX330xX6xX3axX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xX37xX1xXdxX3xX5xX57xX4xX3xX5xX41xX3d2xX28xX2dxX3xX28xX9dxX8exX3xX23xX3d6xX28xX3xX1xX9dxX28xX2dxX3xX28xX2dxX1xX1c5xX28xX3xX3a3xX47xX1c9xX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3xX9cxX9dxX35xX3xX4xX3dxX4xX3xXa9xX24xX6xX3xXa9xXdxX2efxX106xX3xX37xX1xX3dxX4xX3xX28xX1xX6xX47xX3xXexX15xX46xX28xX3xX5xXaaxX28xX1xX3xXexX1xX42dxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3axX3xX23xX6xX35xX3xX2dxX4a0xX106xX3xX4xX1c9xX3xXexX1xX3efxX3xXa9xX2bxX3xXcxX10xX5xX3xX356xX9cxXdxX9cxX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xXcxX15xX35xX28xX2dxX3xX37xX1xXdxX3xXa9xX3c1xX3axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX9cxX4exX6xX3xX23xX3dxX4xX3xX23xb9eexX3xX106xX71xXexX3xXa9xX34bxX3xX2aexX47xX27xXexX3xX4xX3efxX6xX3xX356xXdxX3xX6fx9398xXbxX3xX9cxX34bxX3xX9cxXdxX84xX4xX3xX28xX2dxX4exX28xX2dxX3xX23xX3d6xX28xX3xX37xf865xX35xX3xX4dxX9dxXdxX3xX106xX71xXexX3xX28xX603xX106xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xXcxX15xX41xX42xX4xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexX15xX53xX28xX2dxX3xX28xX9dxX8exX3axX3xX28xX1xXdxX34bxX47xX3xX28xX41xX42xX4xX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xX37xX1xX47xX3xX9cxX57xX4xX3xXa9xX6xX28xX2dxX3xXa9x9d15xX8exX3xX106xX53xX28xX1xX3xX28x10dcfxX3xX5xX57xX4xX3xX2dxXdx11a49xXbxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX9cxX9dxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX4xX1xX27xX106xX3xX4dxXbdxXexX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX382xX2dxX35xX53xXdxX3xXexX15xX41xX648xX28xX2dxX3xX356xXdxX3xX6fxX71bxXbxX3xX3dcxX6xX106xX10xX1xX3xX3dcxX1xX35xX47xX37xX15xX8exX3xX28xX2dxX9dxX8exX3xX2xX39exX5axXbfxX3xXa9xXaaxX3xXa9xXdxX84xX28xX3xXa9xX9dxX106xX3xX9cxX42xXdxX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xXa9xX4a0xX28xX2dxX3xX4xX27xXbxX3xcb74xX35xX15xX4dxX6xX28xX3xX356xX8exX106xX6xX28xX3xX3dcxX6xX157xX6xX4dxXdxX3xXa9xX2efxX3xXexX1xX1c9xX35xX3xX5xX47xX71bxX28xX3xX9cxX34bxX3xX4xX3dxX4xX3xX23xXdxX84xX28xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX28xX2dxX603xX28xX3xX4xX1xece3xX28xX3xX382xX1xX9dxX3xX28xX41xX42xX4xX3xX32axX35xX3xXcxX1xX3dxXdxX3xX2dxX2f8xX8exX3xX1xX27xX28xX3xX648xX3xX824xX10xX15xX47xX7xX6xX5xX10xX106xX3axX3xXa9xX4a0xX28xX2dxX3xXexX1xXe1xXdxX3xXexX1c5xX106xX3xX37xXdxX1cxX106xX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX1xX27xX106xX3xX4dxXbdxXexX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX648xX3xX32axX1c9xXdxX3xX32exX6xX330xX6xX3xX9cxX9dxX3xX23xX1c9xX35xX3xX9cxX84xX3xX3a3xX47xX8exX34bxX28xX3xX5xX3d2xXdxX3xX4xX3efxX6xX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xX4dxX2f8xX28xX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX69xX6xXdxX3xX23xX46xX28xX3xX28xX1xX27xXexX3xXexX15xXd2xX3xX7x11ef7xX3xX8exX46xX47xX3xX4xa3d2xX47xX3xX4xX1xX27xX106xX3xX4dxXbdxXexX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX9cxX9dxX3xX37xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX20xX4xX3xX1xX482xX6xX3xX23xX1c5xX28xX1xX3xXexX1xX2bxX28xX2dxX3xX3a3xX47xX6xX3xX106xX71xXexX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX9cxX9dxX3xX5xX2f8xX47xX3xX4dxX9dxXdxX3axX3xX1xX41xX42xX28xX2dxX3xXa9xX1cxX28xX3xX106xX20xX4xX3xXexXdxX46xX47xX3xXexX1xX9dxX28xX1xX3xX5xX71bxXbxX3xX382xX1xX9dxX3xX28xX41xX42xX4xX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xXa9xX71xX4xX3xX5xX71bxXbxX3xX9cxX42xXdxX3xX399xX2bxX28xX2dxX3xX824xX10xX15xX47xX7xX6xX5xX10xX106xX3xX5xX9dxX3xXexX1xX3efxX3xXa9xX2bxX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX382xX2dxX35xX9dxXdxX3xX15xX6xX3axX3xX1xX6xXdxX3xX28xX2dxX35xX53xXdxX3xXexX15xX41xX648xX28xX2dxX3xX4xX4cbxX28xX2dxX3xX28xX1xX27xX28xX3xX106xX53xX28xX1xX3xX4xX91axX28xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xXexX603xX28xX2dxX3xX4xX41xXe1xX28xX2dxX3xX5xXdxX46xX28xX3xX5xX53xX4xX3xX9cxX42xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX46xX28xX3xX5xXdxX46xX28xX3xX3a3xX47xX6xX28xX3axX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xXa9xX3c1xX3xX4xX3c1xX3xX4xX71xX28xX2dxX3xXa9xX4a0xX28xX2dxX3xX3a3xX47xX340xX4xX3xXexX1cxX3axX3xXa9xX2efxX3xX2dxXdxX1c9xXdxX3xX3a3xX47xX8exX1cxXexX3xXexX35xX9dxX28xX3xX4dxXdxX84xX28xX3xX4xX47xX71xX4xX3xX37xX1xX3efxX28xX2dxX3xX1xX35xX1c9xX28xX2dxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX12fxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xX6fx10322xX28xX2dxX3xX28xX2dxX9dxX8exX3axX3xX382xX2dxX35xX53xXdxX3xXexX15xX41xX648xX28xX2dxX3xX6fxX3dxX4xX3xXcxXdxX2efxX47xX3xX9cxX41xX301xX28xX2dxX3xX3a3xX47xX340xX4xX3xX356xX15xX6xX23xX3xXcxX1xX340xX28xX2dxX3xX28xX1xX27xXexX3xX374x13222xX356x1339bxX383xX3xX3dcxX1xX10xXdxX37xX1xX3xX356xX23xX4dxX47xX5xX5xX6xX1xX3xX23xXdxX28xX3xa5acxX6xX8exX10xX4dxX3xX356xX5xX3xX382xX6xX1xX8exX6xX28xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX46xX28xX3xX5xXdxX46xX28xX3xX3a3xX47xX6xX28xX3xX648xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX9cxX9dxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xXexX15xXdxX2efxX28xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX28xX2dxX6xX8exX3xX4xX3dxX4xX3xX23xXdxX84xX28xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX28xX1xX30xX106xX3xXa9xX53xXexX3xXa9xX41xX3d2xX4xX3xX5xX84xX28xX1xX3xX28xX2dxX4exX28xX2dxX3xX23xX3d6xX28xX3xX9cxX9dxX3xX37xX1xX648xXdxX3xXa9xX71xX28xX2dxX3xX106xX71xXexX3xX4xX47xX71xX4xX3xXa9xX340xXdxX3xXexX1xX35xX53xXdxX3xX4xX1xXd2xX28xX1xX3xXexX15xX24xX10axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX35xX4dxX8exXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX2bxX28xX2dxX3xX356xX5xX3xX382xX6xX1xX8exX6xX28xX3axX3xXaeaxX356xXaecxX3xX3efxX28xX2dxX3xX1xX71xX3xX106xX4axXdxX3xX28xX793xX3xX5xX57xX4xX3xX28xX1xX30xX106xX3xXa9xX53xXexX3xXa9xX41xX3d2xX4xX3xX106xX20xX4xX3xXexXdxX46xX47xX3xX28xX9dxX8exX3xX9cxX9dxX3xX106xX35xX28xX2dxX3xX4xX1xXe1xX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX46xX28xX3xX7xX913xX3xX37xXdxX34bxX106xX3xX4xX1xX1cxX3xX28xX1xX92xX28xX2dxX3xX1xX9dxX28xX1xX3xXa9xX71xX28xX2dxX3xX37xX1xXdxX46xX47xX3xX37xX1xXd2xX4xX1xX3xXa9xX2efxX3xX1xX41xX42xX28xX2dxX3xXa9xX1cxX28xX3xX106xX20xX4xX3xXexXdxX46xX47xX3xX2dxXdxX1c9xX106xX3xX5xX10xX35xX3xXexX1xX6xX28xX2dxX3xX4xX603xX28xX2dxX3xXexX1x92ebxX28xX2dx119e6xX10axX0xX5axXbxX12xX0xX4dxXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX15xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX46xX28xX3xX3a3xX47xX6xX28xX145xX0xX5axX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xX47xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12fxXexX1xX47xX106xX23xX12fxX6xX28xX4dxX12fxX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXa9xX3dxX28xX1xX3xX7xX71bxXbxX3xX28xX2dxX2f8xX28xX3xX1xX9dxX28xX2dxX3xX69xX6xX106xX6xX7xX3axX3xXexX47xX8exX46xX28xX3xX23xX340xX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX32exX6xX330xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axXdxX7xX15xX6xX10xX5xX12fxX4dxX6xX28xX1xX12fxX7xX6xXbxX12fxX28xX2dxX6xX28xX12fxX1xX6xX28xX2dxX12fxX1xX6xX106xX6xX7xX12fxXexX47xX8exX10xX28xX12fxX23xX35xX12fxX37xX1xX35xX28xX2dxX12fxX4dxX47xX28xX2dxX12fxX37xX1xX35xX28xX2dxX12fxX37xXdxX4xX1xX12fxX2dxX6xX330xX6xX5axXdbxX2xX2xX1f2xXbfxX1fdxX10axX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX2dxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5axX106xX10xX4dxXdxX6xX5axX2xXdbxX1f1xX5axX28xX10xX1e8xX7xX5axXdbxX2xX2xXf1xX5axX2xX1f1xX1f2xX4dxX1f4xX1f1xX1f4xX1f1xX2xX1fdxX1fdxXexXf1xecdfxXdabxX5xX2xX10axX203xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3axX3xX4xX3dxX4xX3xX28xX41xX42xX4xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4dxXdxX9cxX12xX0xX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXa9xX3dxX28xX1xX3xX7xX71bxXbxX3xX28xX2dxX2f8xX28xX3xX1xX9dxX28xX2dxX3xX69xX6xX106xX6xX7xX3axX3xXexX47xX8exX46xX28xX3xX23xX340xX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX32exX6xX330xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axXdxX7xX15xX6xX10xX5xX12fxX4dxX6xX28xX1xX12fxX7xX6xXbxX12fxX28xX2dxX6xX28xX12fxX1xX6xX28xX2dxX12fxX1xX6xX106xX6xX7xX12fxXexX47xX8exX10xX28xX12fxX23xX35xX12fxX37xX1xX35xX28xX2dxX12fxX4dxX47xX28xX2dxX12fxX37xX1xX35xX28xX2dxX12fxX37xXdxX4xX1xX12fxX2dxX6xX330xX6xX5axXdbxX2xX2xX1f2xXbfxX1fdxX10axX1xXexX106xXaxX12xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXa9xX3dxX28xX1xX3xX7xX71bxXbxX3xX28xX2dxX2f8xX28xX3xX1xX9dxX28xX2dxX3xX69xX6xX106xX6xX7xX3axX3xXexX47xX8exX46xX28xX3xX23xX340xX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX37xX1xX2bxX28xX2dxX3xX37xXd2xX4xX1xX3xX32exX6xX330xX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX1xX3efxX3xXexX41xX42xX28xX2dxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX382xX10xXexX6xX28xX8exX6xX1xX47xX3xX4xX1c9xX28xX1xX3xX23xX3dxX35xX145xX3x10678xX69xX4axX3xXa9xXaaxX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xXexX1xX3efxX3xXa9xX2bxX3xX4xX3efxX6xX3xX4xX1xX79bxX28xX2dxX3xXexX2bxXdxX3axX3xX1xX4axX3xX23xX3d6xX28xX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3xX9cxX9dxX35xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX9dxX28xX1xX3xXbxX1xX340xX3xX4xX3efxX6xX3xX4xX1xX79bxX28xX2dxX3xXexX2bxXdxX10axX3xX69xX4axX3xXa9xX6xX28xX2dxX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xXexX15xX1c9xX3xX2dxXdxX3dxX3xX9cxX9dxX3xX7xX913xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xXbxX1xX1c9xXdxX3xXexX15xX1c9xX3xX2dxXdxX3dxX3xXa9xX3d6xXexX3xX4xX1xX35xX3xXa9xXdxX34bxX47xX3xX28xX9dxX8exX10axXc6dxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4dxXdxX9cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc4cfx11b84xX3xX15xX79bxXexX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xX28xX1xX2f8xX28xX3xX37xX1xX705xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axX106xX8exX12fxX15xX47xXexX12fxX3a3xX47xX6xX28xX12fxX28xX1xX6xX28xX12fxX37xX1xX35xXdxX12fxXdxX7xX15xX6xX10xX5xX5axXdbxX2xX2xX1f2xX1f1xX1f4xX10axX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX2dxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5axX106xX10xX4dxXdxX6xX5axX2xXdbxX1f1xX5axX28xX10xX1e8xX7xX5axXdbxX2xX2xXf1xX5axX2xXdbxX1f2xX4dxXbfxX2xX1f1xXbfxX1f2xX1f1xX2xXexX39exX2xXf1xXdabxX5xX2xX10axX203xXbxX10xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3axX3xX4xX3dxX4xX3xX28xX41xX42xX4xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4dxXdxX9cxX12xX0xX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1002xX1003xX3xX15xX79bxXexX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xX28xX1xX2f8xX28xX3xX37xX1xX705xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axX106xX8exX12fxX15xX47xXexX12fxX3a3xX47xX6xX28xX12fxX28xX1xX6xX28xX12fxX37xX1xX35xXdxX12fxXdxX7xX15xX6xX10xX5xX5axXdbxX2xX2xX1f2xX1f1xX1f4xX10axX1xXexX106xXaxX12xX1002xX1003xX3xX15xX79bxXexX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xX28xX1xX2f8xX28xX3xX37xX1xX705xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX15xX41xX42xX4xX3xXexX1c5xX28xX1xX3xX1xX1c5xX28xX1xX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xX3axX3xX11axX71xX3xf576xX47xX340xX4xX3xXbxX1xX482xX28xX2dxX3xX1002xX1003xX3xXa9xXaaxX3xXa9xX41xX6xX3xX37xX1xX35xX1c9xX28xX2dxX3xX2xXdbxX1f1xX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xX28xX1xX2f8xX28xX3xX37xX1xX705xXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX106xX3dxX8exX3xX23xX6xX8exX3xX6fxX12fxX2xXdabxX3xX4xX3efxX6xX3x9373xX1xX2bxX28xX2dxX3xX3a3xX47xX2f8xX28xX3xX1002xX1003xX3axX3xX356xX9fxX3xX4dx9de6xX28xX3xX5xXe1xXdxX3xX28xX2dxX41xXe1xXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX28xX2dxX2bxX28xX3x136a3xX91axX47xX3xX382xX603xX106xX3xX32exX3c1xX4xX3xX824xX35xX1xX28xX3xX11f7xXdxX15xX23xX8exX10axX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4dxXdxX9cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX382xX2dxX47xX4a0xX28xX3xX4xX301xX28xX3xX37xX1xXdxX1cxX28xX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX12fxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX23xXaaexX28xX2dxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxX92xX3xX4dxX71xXdxXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axX28xX2dxX47xX35xX28xX12fxX4xX35xX28xX12fxX37xX1xXdxX10xX28xX12fxX2aexX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xXexX12fxXdxX7xX15xX6xX10xX5xX12fxXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX12fxX23xX47xX28xX2dxX12fxXbxX1xX6xXexX12fxX4dxX47xX12fxX4dxX35xXdxX5axXdbxX2xX2xXdabxX1f4xXdabxX10axX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX2dxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5axX106xX10xX4dxXdxX6xX5axX2xXdbxX1f1xX5axX28xX10xX1e8xX7xX5axXdbxX2xX2xXf1xX5axX2xX1f1xXbfxX4dxX39exX2xXbfxXdbxXdbxX2xX1f4xXexX2xXdbxX1f1xXdbxX1fdxX5xX1f1xX10axX203xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX20xX4xX3xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX2dxX3xX23xX30xX28xX2dxX3xX15xX35xX4xX37xX10xXexX3axX3xX4xX3dxX4xX3xX28xX41xX42xX4xX3xX37xX46xX47xX3xX2dxX4axXdxX3xX4dxX4exX28xX2dxX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX4dxXdxX9cxX12xX0xX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX382xX2dxX47xX4a0xX28xX3xX4xX301xX28xX3xX37xX1xXdxX1cxX28xX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX12fxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX23xXaaexX28xX2dxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxX92xX3xX4dxX71xXdxXaxX3xX1xX15xX10xX157xX9xXaxX5axXexX15xX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xX28xX2dxX5axX28xX2dxX47xX35xX28xX12fxX4xX35xX28xX12fxX37xX1xXdxX10xX28xX12fxX2aexX47xX28xX2dxX12fxX4dxX35xXexX12fxXdxX7xX15xX6xX10xX5xX12fxXbxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX12fxX23xX47xX28xX2dxX12fxXbxX1xX6xXexX12fxX4dxX47xX12fxX4dxX35xXdxX5axXdbxX2xX2xXdabxX1f4xXdabxX10axX1xXexX106xXaxX12xX382xX2dxX47xX4a0xX28xX3xX4xX301xX28xX3xX37xX1xXdxX1cxX28xX3xX2aexX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX12fxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX23xXaaexX28xX2dxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX4dxX92xX3xX4dxX71xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX15xX35xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX37cxX47xX28xX2dxX3xXa9xX71xXexX3xX2dxXdxX92xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX9cxX9dxX3xX9fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX28xX10xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX603xX28xX2dxX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX3c1xX28xX2dxX3xXexX4exX3xXa9xX91axX47xX3xXexX47xX91axX28xX3xX28xX9dxX8exX3axX3xXa9xX78axX8exX3xX1xX6xXdxX3xX23xX46xX28xX3xX9cxX9dxX35xX3xX9cxX482xX28xX2dxX3xX2aexX35xX3dxX8exX3xX23xX53xX35xX3xX5xX57xX4xX3xXexX4a0xXdxX3xXexX84xX3xX28xX1xX27xXexX3xXexX15xX35xX28xX2dxX3xX9cxX9dxXdxX3xX28xX603xX106xX3xXexX15xX648xX3xX5xX53xXdxX3xXa9xX2f8xX8exX10axX0xX5axXbxX12xX0xX5axX4dxXdxX9cxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX47xX5xX12xX0xX4dxXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX5axX4dxXdxX9cxX12xX0xX5axX4dxXdxX9cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dcxX35xX47xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xXcxXcxX37cxX381xX382xX5axX381xXdxX10xXexX28xX6xX106xf36dxX0xX5axXbxX12