Ai có vòng 3 đẹp nhất thế giới?
Vòng ba nóng bỏng của nữ diễn viên 33 tuổi Jennifer Metcalfe được xem là đẹp nhất trên thế giới.
f57ex18e04x1748ex17a6dx131bcx15eacxfbdax19406x115f3xX7x19931x18dcdx14699xfbf2x12db1x13643xX5x164b5xXax1069ax101c6xXdxX3xX4x12bf8xX3x172aax17769x1aad9x19b14xX3xf969xX3x19768x1828exXbxX3xX1bxX1x16893xXexX3xXexX1x1423axX3xX1cxXdx1a5daxXdx160bdxX0x15638xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d0fxX10xX6x1748bxXaxX12x144faxX1axX1bxX1cxX3x146cbxX6xX3xX1bxX17xX1bxX1cxX3xX4dx15986xX1bxX1cxX3xX4x1433exX6xX3xX1bx164c7xX3xX45xXdxf623xX1bxX3xX19xXdx13332xX1bxX3xX1exX1exX3xXex148e1x131baxXdxX3x1a9f7xX10xX1bxX1bxXdx1864dxX10x1113bxX3x1a8fdxX10xXexX4xX6xX5xX78xX10xX3xX20x14b74x17b3axX4xX3x14412xX10x10365xX3xX5x14a4dxX3xX20xX21xXbxX3xX1bxX1xX26xXexX3xXexX7axX68xX1bxX3xXexX1xX2bxX3xX1cxXdxX2fxXdx16759xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1890dx18f60xX45x1105axXaxX12x10cd3xX1cx162f5xXdxX3xX7xX6xXb8xX3xXbxX1xXdxX8cxX3xXexX7axX6fxXbaxf772xX1bxX3xX1x104bdxX1bxX1xX3xX20x19da2xX3xXexX7ax1a02exX3xXexX1xX8fxX1bxX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX1bxX1x16b3bxX1bxX3xX4xX5bxX6xX3xX45xX6xX1bxX1xX3xX1xXdx15e44xX6fxX3xX0xXdxX12x199c2xX10xX6xX7axX3x1805exX78xX3xXcxX1xX10xX3x164aaxX10xX6xX7axX3x13f92x15fb6xX2x12da9xX0xX33xXdxX12xX3xXbxX1xXdxX68xX1bxX3xX4dx16b81xX1bxX3xX1bxX5fxXa7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX8cxX1cxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX7axX1cxXdxX1bx15ab3x12c45xXbxX8axX3xX6xX6fxXexXb8x13b5dxX4xX6fxX7axX7xXb8xX7axX14cxX1bxXb8xX1bxX10xX155xX45xXdxX7xXbxX5xX6xXbaxX14cxX4dxX5xXb8xX4x1aadcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xXdxX3xX4xXb8xX3xX19xXb8xX1bxX1cxX3xX1exX3xX45xX10xXbxX3xX1bxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1cxXdxXb8xXdxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX33xX33xXdxXa7xX4dxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa7xX19xX1bxX33xX1bxX10x16407xX7xX33xX2xX112xX1exX110xX33xX2xX110xX112xX45xX14dxX2xX10fxXex118c8xX112x19adax19303xX5xX110xXa7x19e07xXbxX1cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xXbdxX1cxX86x14721xXdxX3xX4xX1xXdxX2bxX1bxX3xXexX1x11438xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX11fxXdxX3xXexX1xX86xXdcxX1bxX1cxX3xX0xXdxX12xXfexX10xX6xX7axX3xX103xX78xX3xXcxX1xX10xX3xX10axX10xX6xX7axX3xX10fxX110xX2xX112xX0xX33xXdxX12xX3xX20xX86xX87xX4xX3xX4xX1x196b0xX1bxX3xX19xX8fxXb8xX3xX20xX68xX8cxX3xXexX7axX86xX2fxX4xX3xXexX7axX68xX1bxX3xXexX7axX6xX1bxX1cxX3xX1aexX10xX4dxX3xX4xX1x12636xX1bxX1xX3xXexX1x186ffxX4xX3xX4xX5bxX6xX3xX4xX6fx16215xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbfxX1bxX1cxX3x15ab1xX6fxX6xX3xX4dxXd3xX1bxX1xX3xX4xX1xX223xX1bxX3xXexX7ax19499xX4xX3xXexX6fxXbaxX2bxX1bx142dcxX3xX4xX17xX3xX16exX1xXb8xX11fxX1bxX1cxX3xX2xX110xXa7xX110xX110xX110xX3xX1bxX1cxX86xX1e4xXdxX3xX13xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX8cxX3xX1cxXdxX6xXa7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12x18685xXdxX11fxXdxX3xXexX1xX86xXdcxX1bxX1cxX3xX20xX254xX4xX3xX20x171d1xXb8xX3xX1bxX8fxXbaxX3xX45xXb8xX3xX1bxX1xX8fxX3xXexX86xX3xX19xX26xX1bxX3xX261xX6fxX11fxX1bxX1cxX3xX4xX2c5xXb8xX3xXexX1xX86x1875exX1bxX1cxX3xX1xXdxXf8xX6fxX3xXcxXb8xX1bxXbaxX3x16557xX45xX1aexX6xX7axX45xX7xX3xX7xX2c5xX1bxX1cxX3xX5x1476fxXbxX279xX3xX20xX86xX87xX4xX3xXexX70xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX1xX8fxX1bxX1cxX3xX1bx18fd6xX8cxX3xXex17925xXdxX3xX13xX1bxX1xXa7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX12xX0xX4dxX12xfa47x18a44xX1bxX1cxX3xX8axX10xX8cxX3xX1bxX1xX5fxX1bxX1cxX3xX4dxX24bxX4xX3xX11fxX1bxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX1bxX1xX26xXexX3xX4xX5bxX6xX3xX1bxX1cxX86xX1e4xXdxX3xX4xX1xXdxX2bxX1bxX3xXexX1xX1efxX1bxX1cxX3xX1bxX31axX8cxX3xX10fxX110xX2xX112xX279xX3xX73xX10xX1bxX1bxXdxX78xX10xX7axX3xX7cxX10xXexX4xX6xX5xX78xX10xX14cxX0xX33xX4dxX12xX0xX33xXdxX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX8cxX1cxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX7axX1cxXdxX1bxX14cxX14dxXbxX8axX3xX6xX6fxXexXb8xX155xX4xX6fxX7axX7xXb8xX7axX14cxX1bxXb8xX1bxX10xX155xX45xXdxX7xXbxX5xX6xXbaxX14cxX4dxX5xXb8xX4xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xXdxX3xX4xXb8xX3xX19xXb8xX1bxX1cxX3xX1exX3xX45xX10xXbxX3xX1bxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1cxXdxXb8xXdxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX33xX33xXdxXa7xX4dxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa7xX19xX1bxX33xX1bxX10xX1aexX7xX33xX2xX112xX1exX110xX33xX2xX110xX112xX45xX14dxX2xX10fxXexX112xX112xX1c0xf895xX5xX2xXa7xX1c5xXbxX1cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX8cxX1cxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX7axX1cxXdxX1bxX14cxX14dxXbxX8axX3xX6xX6fxXexXb8xX155xX4xX6fxX7axX7xXb8xX7axX14cxX1bxXb8xX1bxX10xX155xX45xXdxX7xXbxX5xX6xXbaxX14cxX4dxX5xXb8xX4xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xXdxX3xX4xXb8xX3xX19xXb8xX1bxX1cxX3xX1exX3xX45xX10xXbxX3xX1bxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1cxXdxXb8xXdxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX33xX33xXdxXa7xX4dxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa7xX19xX1bxX33xX1bxX10xX1aexX7xX33xX2xX112xX1exX110xX33xX2xX110xX112xX45xX14dxX2xX10fxXexX2xX1c0xX436xX14dxX5xX10fxXa7xX1c5xXbxX1cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX8cxX1cxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX7axX1cxXdxX1bxX14cxX14dxXbxX8axX3xX6xX6fxXexXb8xX155xX4xX6fxX7axX7xXb8xX7axX14cxX1bxXb8xX1bxX10xX155xX45xXdxX7xXbxX5xX6xXbaxX14cxX4dxX5xXb8xX4xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xXdxX3xX4xXb8xX3xX19xXb8xX1bxX1cxX3xX1exX3xX45xX10xXbxX3xX1bxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1cxXdxXb8xXdxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX33xX33xXdxXa7xX4dxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa7xX19xX1bxX33xX1bxX10xX1aexX7xX33xX2xX112xX1exX110xX33xX2xX110xX112xX45xX14dxX2xX10fxXexX14dxX110xX436xX1bexX5xX1exXa7xX1c5xXbxX1cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xXb8xX45xXbaxXaxX12xX0xXdxX8cxX1cxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX7axX1cxXdxX1bxX14cxX14dxXbxX8axX3xX6xX6fxXexXb8xX155xX4xX6fxX7axX7xXb8xX7axX14cxX1bxXb8xX1bxX10xX155xX45xXdxX7xXbxX5xX6xXbaxX14cxX4dxX5xXb8xX4xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xXdxX3xX4xXb8xX3xX19xXb8xX1bxX1cxX3xX1exX3xX45xX10xXbxX3xX1bxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1cxXdxXb8xXdxXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX33xX33xXdxXa7xX4dxX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa7xX19xX1bxX33xX1bxX10xX1aexX7xX33xX2xX112xX1exX110xX33xX2xX110xX112xX45xX14dxX2xX10fxXexX14dxX110xX1c0xX110xX5xX436xXa7xX1c5xXbxX1cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ac5xXb8xX6fxX7axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xXcxXcx1812axX48xX42xX0xX33xXbxX12