Tăng gần 800 đồng, giá xăng RON 95-III vượt 18.800 đồng mỗi lít
Từ 15 giờ ngày 12/3, giá xăng E5 RON92 tăng 691 đồng, xăng RON95 tăng 797 đồng, dầu diesel tăng 558 đồng, dầu hỏa tăng 563 đồng và dầu mazút tăng 642 đồng.
a638x12d9cx12242xea70x12c41x10f0axe7afx124b7xf969xX7x12a60xfb3cxb8aaxd645xd089x101c8xX5xadd4xXax11409xXcx12196xf8d8x101b3xX3xX16x12de3xX15xX3xfb9fxceebxX1dxX3xc427xc359xX15xX16xaccbxX3xX16xXdxfd9exX3xec5cxX14xX15xX16xX3x11c8cx1087exb9faxX3xfd00xbabaxf5e4x11bb2xX36xX36xX3xbc32xb9a9x10fd9xXexX3xX2xX1cx1246bxX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xcaf8x100a2xXdxX3xX5xec07xXexX0x12c2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe24dxX10xX6xbcccxXaxX12xXcxdef8xX3xX2xX34xX3xX16xXdx10c57xX3xX15xX16xc043xb4a7xX3xX2x12b73xX53xcc68xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xe7e1xX34xX3xX2fxX30xX31xX33xX78xX3xXexX14xX15xX16xX3x11429xX33xX2xX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX33xX34xX3xXexX14xX15xX16xX3xac59xX33xXaexX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX65xX19x12f69xX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX14xX15xX16xX3xX34xX34xX1cxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX1xc14bxX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xX34xX94xX7axX3xX20xX21xX15xX16xX3xX3axX74xX3xX65xX19xXbaxX3xX4bxX6x10c07xf4d6xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX94xeec7xX78xX3xX20xX21xX15xX16xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc2caxab87xX65xX75xXaxX12xX0xXdxX4bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4bxX7xX35xXbxX1xX113xXexX113xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX75xb845xX3xb057xX5xX113xX4x108aex10532xX3xX4bxX6xb009xX16xXdxX15xX35xX5xX10x129acxXexX13dxX3xX6xXbaxXexX113xX144xX3xX4bxX6xX148xX16xXdxX15xX35xX148xXdxX16xX1xXexX13dxX3xX6xXbaxXexX113xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX2xX1cxX41xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexX3xX1x11752xX15xX1xX3xfd01xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX148xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX41xX13fxX6xX113xX1xX6xXexXdxX15xX1xX41xX3axX15xX53xX15xX10x11354xX7xX53xX78xX2xX2xX1dxX53xX2xX1dxX1cxX65xX34xX2xX34xX2xXaexXfbxX78xXexX34xX94xX1cxX7axX5xX2xX41x11cf7xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX2xX1cxX41xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX65xX6xXexX6xX35xXbxX1xX113xXexX113xX35xX113xX148xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX35xX7xX148xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13dxX53xX53xX4xX65xX15xXdxX4bxX16xX41xX3axXdxX10xXexX15xX6xX4bxXbxX5xXbaxX7xX41xX3axX15xX53xXexX94xX78xX1dxX53xXbaxXbxX5xX113xX6xX65xX10xX65xX53xX2axX13fxX1xXbaxX15xXbaxX10xX53xX78xX1dxX78xX2xae6exX1dxX7axX290xX2xX78xX53xXbxX10xXexX148xX113xX5xXdxX4bxX10xX2axX41xX1f4xXbxX16xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe865xX6xXbxXexXdxX113xX15xXaxX12xX31xX1x120e5xX15xX3xX3axXdx10ffcxX15xX3x1116cxX10xXexX148xX113xX5xXdxX4bxX10xX2axX3xX20xX6xX15xX16xX3xX13fxX28xX15xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX4xX1xX113xX3xX143xX1xX28xX4xX1xX3xX1xX74xX15xX16xX41xX3xcd22xd762xX15xX1xX13dxX3xcc32xc640xX4xX3xca0fxXbaxX75xX53xd84axXdxX10xXexX15xX6xX4bxb01axfefexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xXcxX69xX3xX2xX34xX3xX16xXdxX70xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX1xfbd7xX4bxX3xX15xX6xX75xX3xX2f4xX2xX78xX53xX7axX30axX24xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX3axX74xX3xX4xX28xX4xX3xX4bxa6c3xXexX3xX1xX74xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xXexX148xX113xX15xX16xX3xX15xX3bxbe77xX4xX3xX20xX21xX15xX16xX3xX5xX113xf747xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdxX28xX3xX7xX6xXbaxX3xX143xX1xXdxX3xXexX148xX50xX4xX1xX3xX5xd5c6xXbxX3xf6eexXbax10d68xX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3x1307axX15xX3xX16xXdxX28xX3xX2f4xX112xX30x123f8xX30axX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX113xX3xX388xXbaxX75x113c9xXexX3xX20xce2dxX15xX1xX3xX4xe707xX6xX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xX13fxf5f5xX3xX2b8xX330xX15xX16xX3xXcxX1xX3bx12689xX15xX16xX3xX35xX3xXcxX74xXdxX3xX4xX1xX50xX15xX1xX24xX3xX4xX28xX4xX3xX4bxX34cxXexX3xX1xX74xX15xX16xX3xX5xX74xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX86xX34xX3xX2fxX30xX31xX33xX78xX24xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX4bxX6xXf1xXf2xXexX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX3axX74xX3xX65xX19xXbaxX3xX1xXd7xX6xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xXex11eeexX4xX3xX16xXdxe45exX3xX4bxX2fbxX4xX3xXexX148xX50xX4xX1xX3xX5xX385xXbxX3xX388xXbaxX38axX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3xX391xX15xX3xX5xX74xX3xX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX24xX143xX16xX3xX2f4xX16xXdxX443xX3xX15xX16xXbaxX75xX2c8xX15xX3xX7xX113xX3xX3axX360xXdxX3xX143x11ccfxX3xX20xXdxa8a9xXbaxX3xX1xX74xX15xX1xX3xXexX148xX3bxX360xX4xX30axX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xXcxXbaxX75xX3xX3axX385xX75xX24xX3xX4xX1xXdxX3xX7x11e53xX3xX65xX43exX15xX16xX3xX388xXbaxX38axX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3xX391xX15xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xX3axX360xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX3xX86xX34xX3xX2fxX30xX31xX33xX78xX3xf270xX3xX4bxX2fbxX4xX3xX78xX41xX1dxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX144xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX33xX34xX3xX4ecxX3xX4bxX2fbxX4xX3xX2xX41xX2xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX144xX3xX65xX19xXbaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xX74xX3xX94xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX144xX3xX65xX19xXbaxX3xX1xXd7xX6xX3xX5xX74xX3xX94xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX3axX74xX3xX65xX19xXbaxX3xX4bxX6xXf1xXf2xXexX3xX4xX1xXdxX3xX4ecxX3xX4bxX2fbxX4xX3xX94xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX143xX16xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12x1059fxX6xXbaxX3xX143xX1xXdxX3xXexX148xX50xX4xX1xX3xX5xX385xXbxX3xX388xXbaxX38axX3xX112xX30xX39bxX24xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX86xX34xX3xX2fxX30xX31xX33xX78xX3xX4x12560xX3xX16xXdxX28xX3xXexX148xX19xX15xX3xX5xX74xX3xX2xXaexX41xXaexX78xX78xX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX2f4xXexX14xX15xX16xX3xX94xX33xX2xX3xX20xX21xX15xX16xX30axX144xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX5xX74xX3xX2xX1cxX41xX1cxX1cxX2xX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX2f4xXexX14xX15xX16xX3xXaexX33xXaexX3xX20xX21xX15xX16xX30axX144xX3xX65xX19xXbaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX1dxX41xX1dxX34xX58bxX3xX4xX5b5xX3xX16xXdxX28xX3xXexX148xX19xX15xX3xX5xX74xX3xX2xXfbxX41xXfbxX1dxX2xX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX2f4xXexX14xX15xX16xX3xX34xX34xX1cxX3xX20xX21xX15xX16xX30axX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xX2b8xbbbdxX15xX16xX3xXexX148xX113xX15xX16xX3xX143xX484xX3xX20xXdxX488xXbaxX3xX1xX74xX15xX1xX3xX15xX74xX75xX24xX3xX4bxX34cxXexX3xX1xX74xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xX1xXd7xX6xX3xX4xX5b5xX3xX16xXdxX28xX3xXexX148xX19xX15xX3xX5xX74xX3xX2xX7axX41xX2xXaexX7axX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX2f4xXexX14xX15xX16xX3xX34xX94xX7axX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX30axX3xX3axX74xX3xX65xX19xXbaxX3xX4bxX6xXf1xXf2xXexX3xX2xX1cxX1dxX2b8xX58bxXcxX3xX7axX41xX34xX58bxX3xX4xX6xX113xX3xX15xX1xcfbdxXexX3xX5xX74xX3xX2xX7axX41xXaexX94xX33xX3xX20xX21xX15xX16xX53xX143xX16xX3xX2f4xXexX14xX15xX16xX3xX94xXfbxX78xX3xX20xX21xX15xX16xX53xX143xX16xX30axX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xX302xX488xX3xXbxX1xX50xX6xX3xX2cbxX10xXexX148xX113xX5xXdxX4bxX10xX2axX24xX3xXexX50xX15xX1xX3xX20xX3bbxX15xX3xXexX148xX3bxX360xX4xX3xXexX1xX70xXdxX3xX20xXdxfd12xX4bxX3xX20xXdxX488xXbaxX3xX4xX1xeef4xX15xX1xX3xX16xXdxX28xX24xX3xX7xc092xX3xX65xX3bxX3xX388xXbaxX38axX3xX112xX30xX39bxX3xXexX36axXdxX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxb191xXbxX3xX15xX74xX75xX3xX65xX3bxX3xX78xX41xXfbxX1dxX1dxX3xXex10d8dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX2f4xX16xXdxX1baxX4bxX3xX34xX1dxX1dxX3xXexX793xX3xX20xX767xX15xX16xX3xX7xX113xX3xX3axX360xXdxX3xX143xX484xX3xX4xX330xX15xX16xX3xX13fxX767xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX20xX2c3xX75xX3xX78xX3xXexXbaxX19xX15xX41xX30axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xXcxX148xX3bxX360xX4xX3xX20xX5b5xX24xX3xX2f4xX15xX16xX74xX75xX3xX78xX34xX53xX78xX30axX3xX7xX6xXbaxX3xX143xX1xXdxX3xX28xXbxX3xX65xX43exX15xX16xX3xX388xXbaxX38axX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3xX391xX15xX24xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX3axX74xX3xX4xX28xX4xX3xX4bxX34cxXexX3xX1xX74xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX69xX3xXaexXaexX78xX35xX1cxX1dxX7axX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX24xX3xX143xX16xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX113xX65xX75xXaxX12xX2fexf417xX3xX3axX19xX75xX24xX3xX4bxX2fbxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX388xXbaxX38axX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3xX391xX15xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xX3axX360xXdxX3xX2axX14xX15xX16xX3xX86xX34xX3xX2fxX30xX31xX33xX78xX3xX5xX74xX3xX78xX41xX1dxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX144xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX33xX34xX3xX4ecxX3xX4bxX2fbxX4xX3xX2xX41xX2xX34xX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX144xX3xX65xX19xXbaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xX74xX3xX1cxX34xX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX144xX3xX65xX19xXbaxX3xX1xXd7xX6xX3xX5xX74xX3xX33xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX3xX3axX74xX3xX65xX19xXbaxX3xX4bxX6xXf1xXf2xXexX3xX4xX1xXdxX3xX4ecxX3xX4bxX2fbxX4xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX143xX16xX41xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX148xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xX388xXbaxX6xX15xX13dxX0xX53xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xXbaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX35xXexX1xXbaxX4bxX13fxX35xX6xX15xX65xX35xX7xX6xXbxX113xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX4xX5b5xX3xXexX1xX753xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xXexX43exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4bxX36axX15xX1xXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xX65xX6xXbaxX35xX4xX113xX35xXexX1xX10xX35xXexXdxX10xXbxX35xXexXbaxX4xX35xXexX6xX15xX16xX35xX4bxX6xX15xX1xX53xX78xX1dxX1cxX2xX34xX78xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX16xX3xX7xX148xX4xX9xXaxX53xX4bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX78xX1dxX53xX15xX10xX1d9xX7xX53xX78xX2xX2xX1dxX53xX2xX1dxX94xX65xXfbxX2xX1dxXfbxX1cxX2xXaexXexX94xX7axX1cxX78xX5xX2xX41xX1f4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX2xX1cxX41xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX4xX5b5xX3xXexX1xX753xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xXexX43exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4bxX36axX15xX1xXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xX65xX6xXbaxX35xX4xX113xX35xXexX1xX10xX35xXexXdxX10xXbxX35xXexXbaxX4xX35xXexX6xX15xX16xX35xX4bxX6xX15xX1xX53xX78xX1dxX1cxX2xX34xX78xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX4xX5b5xX3xXexX1xX753xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xXexX43exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4bxX36axX15xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX15xX1xXdxX2c8xX15xX3xX5xXdxX782xXbaxX3xXexX36axXdxX3xXexX1xX3bfxX3xXexX148xX3bxX70xX15xX16xX3xX58bxXdxX15xX16xX6xXbxX113xX148xX10xX3xX15xX4baxX6xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xX388xXbaxX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xX34x11f76xX3xX15xX2c8xX15xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexX3xX2axX14xX15xX16xX3xXexX148xX113xX15xX16xX3xX15xX3bxX360xX4xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4bxX6xXdxX3xX4xX5b5xX3xXexX1xX753xX3xXexX14xX15xX16xX3xX34xX1dxX1dxX35xX94xX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX41xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX2fbxX3xX94xX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xX3axX74xX113xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4bxX6xXdxffd6xXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xXexX6xX15xX16xX35xX5xX6xX15xX35xXexX1xXbaxX35xX94xX35xX5xXdxX10xX15xX35xXexXdxX10xXbxX35xX3axX6xX113xX35xX15xX16xX6xX75xX35xX4bxX6xXdxX53xX78xX1dxX94xX94xX1cxX94xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX16xX3xX7xX148xX4xX9xXaxX53xX4bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX78xX1dxX53xX15xX10xX1d9xX7xX53xX78xX2xX1dxX94xX53xX2xX1dxX34xX65xX78xX1dxX33xX2xX1dxX34xX1cxXexX1cxX1dxX1dxX5xX2xX1dxX35xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xX65xX6xXbaxX35xX4xX113xX35xXexX1xX10xX41xX1f4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX2xX1cxX41xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX2fbxX3xX94xX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xX3axX74xX113xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4bxX6xXdxXc1dxXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xXexX6xX15xX16xX35xX5xX6xX15xX35xXexX1xXbaxX35xX94xX35xX5xXdxX10xX15xX35xXexXdxX10xXbxX35xX3axX6xX113xX35xX15xX16xX6xX75xX35xX4bxX6xXdxX53xX78xX1dxX94xX94xX1cxX94xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX19xX15xX3xXexX1xX2fbxX3xX94xX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xXexXdxX3bbxXbxX3xX3axX74xX113xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4bxX6xXdxXc1dxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX2xX1dxX53xX78xX3xX65xbe8dxX3xX143xXdxX3bbxX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX10xX113xX3xX2axXbaxX3xX1xX3bxX360xX15xX16xX3xX16xXdxX28xX3xXexX1xX3bbxX3xX16xXdxX360xXdxX41xX3xX31xX3bbxXbaxX3xX4xX3d7xX3xX388xXbaxX6xX15xX3xX388xXbaxX1baxX15xX3xX5xbcfcxX3xX143xX1xX330xX15xX16xX3xXexX28xX4xX3xX20xX3cdxX15xX16xX3xX20xX3bbxX15xX3xX388xXbaxX38axX3xX13fxX1b6xX15xX1xX3xX391xX15xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX86xX34xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX78xX3xXexX148xX113xX15xX16xX3xX15xX3bxX360xX4xX3xX4xX5b5xX3xXexX1xX753xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xXaexX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xd3f3xX5xX10xX113xX3xXexX1xX6xX15xX16xb8b3xX24xX3xX15xX16xX3bxX70xXdxX3xX65xX2c3xX15xX24xX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX782xXbxX3xX62xX74xX3xXcxb39axX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX28xXbxX3xX5xXe09xX4xXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xX65xX6xXbaxX35xX5xX10xX113xX35xXexX1xX6xX15xX16xX35xX15xX16xXbaxX113xXdxX35xX65xX6xX15xX35xX65xX113xX6xX15xX1xX35xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX35xX1xX6xX35xXexXdxX15xX1xX35xXexX6xX15xX16xX35xX6xXbxX35xX5xXbaxX4xX53xX78xX1dxX34xX2xX1dxX33xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX16xX3xX7xX148xX4xX9xXaxX53xX4bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX78xX1dxX53xX15xX10xX1d9xX7xX53xX78xX2xX1dxX78xX53xX2xX34xX2xX65xX7axX1dxX33xXfbxX34xX1dxX1dxXexX94xXaexX34xX78xX7axX5xX1dxX41xX1f4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX16xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX24xX3xX16xXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX2xX1cxX41xX1cxX1dxX1dxX3xX20xX21xX15xX16xX3xX4bxX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xXec6xX5xX10xX113xX3xXexX1xX6xX15xX16xXed0xX24xX3xX15xX16xX3bxX70xXdxX3xX65xX2c3xX15xX24xX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX782xXbxX3xX62xX74xX3xXcxXeefxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX28xXbxX3xX5xXe09xX4xXaxX3xX1xX148xX10xX14fxX9xXaxX53xXexX1xXbaxX113xX15xX16xX35xX4bxX6xXdxX35xX65xXdxX4xX1xX35xX3axXbaxX53xX16xXdxX6xX35xX2axX6xX15xX16xX35xX65xX6xXbaxX35xX5xX10xX113xX35xXexX1xX6xX15xX16xX35xX15xX16xXbaxX113xXdxX35xX65xX6xX15xX35xX65xX113xX6xX15xX1xX35xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX35xX1xX6xX35xXexXdxX15xX1xX35xXexX6xX15xX16xX35xX6xXbxX35xX5xXbaxX4xX53xX78xX1dxX34xX2xX1dxX33xX41xX1xXexX4bxXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX3xX65xX19xXbaxX3xXec6xX5xX10xX113xX3xXexX1xX6xX15xX16xXed0xX24xX3xX15xX16xX3bxX70xXdxX3xX65xX2c3xX15xX24xX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX782xXbxX3xX62xX74xX3xXcxXeefxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX28xXbxX3xX5xXe09xX4xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX148xX113xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX39bxXdxX28xX3xX2axX14xX15xX16xX24xX3xX65xX19xXbaxX3xX5xXdxX2c8xX15xX3xXexX43exX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX20x11a03xX3xXexX69xX15xX16xX3xX13fxX3bxX360xX4xX3xX1baxX15xX1xX3xX1xX3bxX4ecxX15xX16xX3xX20xX3bbxX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2c8xXbaxX3xX1xcfa0xX15xX16xX3xX15xX16xX74xX75xX3xX4xX3c4xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX1b6xX15xX1xX3xX3axX74xX3xXec6xX20xX3cdxXdxXed0xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX50xX3xX7xX1baxX15xX3xX2axXbaxX6ecxXexX24xX3xX143xXdxX15xX1xX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX4xX3c4xX6xX3xX65xX113xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX782xXbxX3xXexX148xX2c8xX15xX3xX20xX3bfxX6xX3xX13fxX74xX15xX3xX62xX74xX3xXcxXeefxX15xX1xX41xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xXbaxX5xX12xX0xX65xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX148xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58bxX113xXbaxX148xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX113xX3xX302xXdxX10xXexX15xX6xX4bxX309xX0xX53xXbxX12