Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 7
Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc thảo luận Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược” và Đề án “Cải cách chính sách tiền lương”.
1d3ex61b3x55c4x232fx9679x9b99x5d8bx34b8x630cxX7x5de2x6037x7c84x9b49x7177x5bb4xX5x5a66xXax96b3xXcx67d0x6385x7899xX3xX4x1de3xX16xX1xX3xX16x7093xX15x7503xX3xX5xX15x8582xX3x9dbbxXdx6932xX4xX3xXexX1x8aafxX3xX1xX6xXdxX3xX4x691cxX6xX3x3791x284dxXdxX3xX16xX1exX1x303fxX3xXcx4bbax653fxX16xX1exX3x8892x89c5xX16xX1exX3x5a15xX0x68fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x2cd6xXaxX12x73efxX1exX15xX20xX3x8e00xX4dx5cd2x7c49xX3xX37xX38xXdxX3xX16xX1exX1xX3exX3xX5x76eexX16xX3xXexX1xX2dxX3xX4bxX3x41d8xX3x96f0xX6xX16xX3x90e4xX1x39f5xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX41xX42xX16xX1exX3xX46xX47xX16xX1exX3x3381xX19xX16xX1exX3xX5xX15xX24xX3xX26xXdxX28xX4xX3xXexX1xX19xX14xX3xX5xX42x6096xX16xX3xX9ax86b4xX3x74a4xX16xX3xXaxXcxXafxXbxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3x25b0x2f27xX20xX3xX5fx9ad9xX16xX1exX3x5b30xX38xXdxX3xX16xX1ex3199xX3xX4xXb5xX16xX3x1f37xX38xX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX87xXbxX6axX3xX16xX1xX87xXexX3xX5xX15xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX1xXdx9549xX16xX3xX5xX46x797cxX4xXaxX3xX26xX15xX3xX9axXb3xX3xXb5xX16xX3xXaxX85xX19xXdxX3xX4xXb5xX4xX1xX3xX4xX1x8d8axX16xX1xX3xX7xXb5xX4xX1xX3xXexXdxXb3xX16xX3xX5xX46xX47xX16xX1exXax3218xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx443fxX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10x5d89xX7xX4dxX2xX67xX2x4e31xX4dxX4bxX4bxX5fx2ea6xX170x9c7bx3e60xX4bxX69xX2xXexX67xX172xX16bxX170xX5xX173xX125x88eexXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3x66afxX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX69xX173xX172xXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdx4a8exX20xX196xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1xX3xX1xX38xXdxX3xX16xX1exX1xX3exX125xX3x791fx9fe4xX16xX1xX151xX3x6ed6xX1xX46xX47xX16xX1exX3xX37xX14xX6xX4dxXcxXcx9e6bx2d8exX62x969cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10xX165xX7xX4dxX2xX67xX2xX16bxX4dxX4bxX4bxX5fxX170xX170xX172xX173xX4bxX69xX2xXexX67xX16bxX2xX4bxX5xX2xX125xX17fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3xX196xX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX69xX69xX2xXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xX3xX5fxXexX1xX42xX24xXd8xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdxX227xX20xX196xXaxX12xX9ax6bf9xXdxX3xXd8xXdx6874xX42xX3xX5fxXc8xX3xX1xX38xXdxX3xX16xX1exX1xX3exX125xX3xX240xX241xX16xX1xX151xX3xX246xX1xX46xX47xX16xX1exX3xX37xX14xX6xX4dxXcxXcxX253xX254xX62xX256xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10xX165xX7xX4dxX2xX67xX2xX16bxX4dxX4bxX4bxX5fxX170xX170xX172xX173xX4bxX69xX2xXex6147xX173xX2xX16bxX5xX170xX125xX17fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3xX196xX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX3e3xX170xX173xXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdxX227xX20xX196xXaxX12x8230xX20xX3xX26xXdx5b5bxX16xX3xXcxX41xX42xX16xX1exX3xX46xX47xX16xX1exX3xX9axX19xX16xX1exX6axX3xXcx5604xX16xX1exX3x793cxXdxXb5xX24xX3xXccx366exX4xX3xXcxXafxXbxX3xXccxX14xX15xX16xX3xX254xXdx9206xX16xX3xXexX1x9faexX16xX1exX3x7a08xX42xXc4xX16xX3xXccxX38xXdxX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3x5e4cxX365xX16xX1xX3xX37x905dxX16xX1exX3xXbxX1xXb5xXexX3xXd8xXdxX36axX42xX125xX3xX240xX241xX16xX1xX151xX3xX246xX1xX46xX47xX16xX1exX3xX37xX14xX6xX4dxXcxXcxX253xX254xX62xX256xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10xX165xX7xX4dxX2xX67xX2xX16bxX4dxX4bxX4bxX5fxX170xX170xX172xX173xX4bxX69xX2xXexX67xX2xX2xX16bxX5xX172xX125xX17fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3xX196xX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX69xX69xX173xXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdxX227xX20xX196xXaxX12xX497xX20xX3xX26xXdxX49cxX16xX3xX81xX38xX3xX85xX1xX111xX16xX1xX3xXexX41xX3exX6axX3xXcxX1xX34xX3xXexX46xa000xX16xX1exX3xX85xX1xX111xX16xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3xX253xX42xXc4xX16xX3xX246xX1x793fxX4xX3xXccxXdxXb3xX42xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xXdxX49cxX16xX3xXexX1xX19xX14xX3xX5xX42xXafxX16xX125xX3xX240xX241xX16xX1xX151xX3xX246xX1xX46xX47xX16xX1exX3xX37xX14xX6xX4dxXcxXcxX253xX254xX62xX256xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10xX165xX7xX4dxX2xX67xX2xX16bxX4dxX4bxX4bxX5fxX170xX170xX172xX173xX4bxX69xX2xXexX2x8824xX170xX5xX6d4xX125xX17fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3xX196xX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX69xX6d4xX4bxXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdxX227xX20xX196xXaxX12xXcxX4b1xX16xX1exX3xX81xX111xX3xXexX1xX46xX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3xX246xX1xX64cxX3xXcxX41x5324xX16xX1exX3xX26xX15xX3xXcxX1xX34xX3xXexX46xX630xX16xX1exX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3xX253xX42xXc4xX16xX3xX246xX1xX64cxX4xX3xX26xX630xXdxX3xX4xXb5xX4xX3xXccxX365xXdxX3xXd8xXdxX36axX42xX125xX3xX240xX241xX16xX1xX151xX3xXcxX41xX111xX3x7d9dxXd2xX16xX1exX4dxXcxXcxX253xX254xX62xX256xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xX3xXbxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX24xX1exX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX4dxX4dxXdxX125xXd8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX125xX26xX16xX4dxX16xX10xX165xX7xX4dxX2xX67xX2xX16bxX4dxX4bxX4bxX5fxX170xX170xX172xX173xX4bxX69xX2xXexX6d4xX4bxX5xX69xX125xX17fxXbxX1exXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX5fxXexX1xX151xX67xX170xX173xXbxXc3xX196xX1xX10xXdxX1exX1xXexX151xX69xX67xX16bxXbxXc3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX4xX6xX16xX1xX3xX16xX1exX6xX20xX3xX5xX6xX24xX3xX26xXdxX10xX4xX3xXexX1xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xXdxX3xX16xX1exX1xXdxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX42xX14xX16xX1exX3xX4bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX16xXexX10xX41xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexX7fxX6xX5xXdxX1exX16xX151xX3xX17fxX42xX7xXexXdxX227xX20xX196xXaxX12xXcxX4b1xX16xX1exX3xX81xX111xX3xXexX1xX46xX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3xX246xX1xX64cxX3xXcxX41xX79fxX16xX1exX3xX26xX630xXdxX3xX4xXb5xX4xX3xXccxX365xXdxX3xXd8xXdxX36axX42xX125xX3xX240xX241xX16xX1xX151xX3xXcxX41xX111xX3xX7ddxXd2xX16xX1exX4dxXcxXcxX253xX254xX62xX256xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xXd8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc3xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxX173xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5fxX5fxXdxX16xX1exX9xXaxX69xXaxX12xX0xXexXd8xX14xX5fxX20xX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xXaxX12xXcxX1xX19xX14xX3xX5xX42xXafxX16xX3xXexX365xXdxX3xX37xX38xXdxX3xXexX41xX46x3f44xX16xX1exX6axX3xX4xXb5xX4xX3xX26xX3exX3xX497xX20xX3xX26xXdxX49cxX16xX3xXcxX41xX42xX16xX1exX3xX46xX47xX16xX1exX3xXccxXb3xX42xX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xX4xX6xX14xX3xX9axXb3xX3xXb5xX16xX3x2a61xXcxXafxXbxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xXc3xXc4xX20xX3xX5fxXc8xX16xX1exX3xXccxX38xXdxX3xX16xX1exXd2xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX87xXbxX6axX3xX16xX1xX87xXexX3xX5xX15xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX1xXdxXf3xX16xX3xX5xX46xXf8xX4xX3xXccxX34xX3xXbxX1x7119xX24xX3xX4xX1xX87xXexX6axX3xX16x2021xX16xX1exX3xX5xXc8xX4xX3xX26xX15xX3xX42xX20xX3xXexX111xX16xX6axX3xX16xX1exX6xX16xX1exX3xXexX76xX24xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX26x7d82x6545xX3xXccxX46xXf8xX4xX3xXexX41x5bb5xX16xX1xX3xXexX365xXdxX3xX37xX38xXdxX3xX16xX1exX1xX3exX3xXcxX41xX42xX16xX1exX3xX46xX47xX16xX1exX3xX5xX76xX16xX3xX16xX15xX20xX196xX3xX4xX1xX14xX3xX41x9fb3xX16xX1exX3xXccxXc4xX20xX3xX5xX15xX3xX24xX38xXexX3xXccxXb3xX3xXb5xX16xX3xX5xX630xX16xX6axX3x3f64xX42xX6xX16xX3xXexX41xX79fxX16xX1exX6axX3xXexX1xXc8xX4xX3xX7xXc8xX3xX4xX76xX16xX3xXexX1xXdxXf3xXexX3xX26xX15xX3xX4xX87xXbxX3xXd8xXb5xX4xX1xX3xXexX41xX14xX16xX1exX3xXd8xX4bbxXdxX3xX4xX19xX16xX1xX3xXccxX87xXexX3xX16xX46xX630xX4xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX16xX6xX20xX125xX3xX9axXb3xX3xXb5xX16xX3xXccxX46xXf8xX4xX3xX4xX1xX42xXa1fxX16xX3xXd8xX3exX3xX16xX1exX1xXdxX49cxX24xX3xXexX64cxX4xX6axX3x7d60xX1xX14xX6xX3xX1xX79fxX4xX6axX3xXexX41xXb5xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX196xX3xXa9bxX42xXb5xX3xXexX41xXa57xX16xX1xX3xXc3xXc4xX20xX3xX5fxXc8xX16xX1exX3xXccxX46xXf8xX4xX3xXexX1xXc8xX4xX3xX1xXdxX28xX16xX3xXd8xX15xXdxX3xXd8xX19xX16xX6axX3xX4xX4cexX16xX1exX3xXbxX1xX42xX6axX3xX5fxXc4xX16xX3xX4xX1xX34xX6axX3xXa9bxX42xX6xX3xX16xX1xXdxXb3xX42xX3xXd8xX46xX630xX4xX3xXa9bxX42xX20xX3xXexX41xXa57xX16xX1xX125xX3xX85xXb5xX4xX3xX1exXdxX19xXdxX3xXbxX1xXb5xXbxX6axX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX26xXa4dxX3xXccxX46xXf8xX4xX3xXccxXb3xX3xX41xX6xX3xXexX41xX14xX16xX1exX3xX9axXb3xX3xXb5xX16xX3xX4xa10exX3xXexX111xX16xX1xX3xXexX1xXc8xX4xX3xXexXdxX4c9xX16xX6axX3xXb07xX1xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX14x51b4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xXaxX12xX246xX1xXb5xXexX3xXd8xXdxX36axX42xX3xXexXafxXbxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xX26xX15xX14xX3xXb07xX1xXc4xX42xX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX6axX3xX16xX1xXdxXb3xX42xX3x99ddxX3xXb07xXdxXf3xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX41xXa81xX16xX1exX3xXccxXc4xX20xX3xX5xX15xX3xXb07xX1xXc4xX42xX3xXa9bxX42xX6xX16xX3xXexX41xX79fxX16xX1exX6axX3xX5xX15xX3xX4xXa29xX16xX3xX4xX2dxX6axX3xX4xX47xX3xX7x5efcxX3xXccxX36axX3xXexX41xXdxX36axX16xX3xXb07xX1xX6xXdxX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX4cexX16xX1exX3xXexXb5xX4xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xXexXdxXf3xXbxX3xXexX1xX10xX14xX6axX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xX4xX76xX16xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX46xX630xX16xX1exX3xXccxX6xX3xX4xX1xXdxXb3xX42xX6axX3xX5xXdxX49cxX16xX3xXexXa4dxX4xX6axX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xXexX1xX10xX14xX3xXb07xXdxX36axX42xX3xX7xX19xX16xX3xXbxX1xXa1fxX24xX6axX3xXccx868dxXexX3xX1xX15xX16xX1exX125xX3xX7ddx52e4xX16xX3xXb07xXdxX16xX1xX3xX16xX1exX1xXdxX28xX24xX3xXexX1xXc8xX4xX3xXexXf3xX3xXexX365xXdxX3xXccxX3exX6xX3xXbxX1xX46xX47xX16xX1exX6axX3xX4cexX16xX1exX3xX62xX1exX42xX20xX4c9xX16xX3xX254xXa29xX16xX3xX37xX4e8xX16xX1exX6axX3xX81xX111xX3xXexX1xX46xX3xXcx802bxX16xX1xX3xX34xX20xX3xX4d2xX42xX19xX16xX1exX3xXcxX41xX3exX3xXccx310fxX16xX1exX3xXexXa57xX16xX1xX3xX26xX630xXdxX3xX1xXa57xX16xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xX16xX15xX20xX6axX3xXccxXd24xX16xX1exX3xXexX1xX9a1xXdxX3xX20xX49cxX42xX3xX4xX76xX42xX3xXexXafxXbxX3xXexX41xX42xX16xX1exX3xXccxXb5xX16xX1xX3xX1exXdxXb5xX3xXccxX38xXdxX3xX16xX1exXd2xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xX1xXdxX28xX16xX3xX16xX6xX20xX6axX3xX26xXa57xX3xXccxXc4xX20xX3xX7x9b6dxX3xX5xX15xX3xXccxX38xXdxX3xX16xX1exXd2xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xXccxX46xXf8xX4xX3xXccxX15xX14xX3xXexX365xX14xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXccxX38xXdxX3xX16xX1exXd2xX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xX4xX87xXbxX3xX4xX1xXdxXf3xX16xX3xX5xX46xXf8xX4xX3xXexX1xX9a1xXdxX3xX1exXdxX6xX16xX3xXexX630xXdxX125xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX14xX5fxX20xXaxX12xX254xXb3xX3xX26xX87xX16xX3xXccxXb3xX3xX4xX1xX4bbxX16xX1exX3xX4xX1xX365xX20xX3xX4xX1xX2dxX4xX6axX3xX4xX1xX365xX20xX3xXa9bxX42xX20xXb3xX16xX6axX3xX4xXb5xX4xX3xXccxX365xXdxX3xXd8xXdxX36axX42xX3xX4xX1xX14xX3xX41xXa81xX16xX1exX6axX3xX4xX76xX16xX3xX4xXba6xX3xX4xX47xX3xX4xX1xXf3xX3xX1exXdxXb5xX24xX3xX7xXb5xXexX3xX16xX1exX46xX9a1xXdxX3xXccxX2dxX16xX1exX3xXccxX76xX42xX125xX3xX62xX1exX46xX9a1xXdxX3xXccxX2dxX16xX1exX3xXccxX76xX42xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1exX46xX47xX16xX1exX3xX24xXccexX42xX6axX3xXb07xXdxX49cxX16xX3xXa9bxX42xX20xXf3xXexX3xXb07xX1xX4cexX16xX1exX3xXccxX36axX3xX16xX1exX46xX9a1xXdxX3xXb07xX1xXb5xX4xX3xX4xX1xX365xX20xX3xX24xXa57xX16xX1xX125xX3xX81xX49cxX16xX3xX4xX365xX16xX1xX3xXccxXba6xX6axX3xX4xX47xX3xXa9bxX42xX6xX16xX3xXa9bxX42xX19xX16xX3xX5xXc0dxX3xX4xXb5xX16xX3xXd8xX38xX3xX4xX76xX16xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xXba6xX3xX16xX1x5627xX16xX1exX3xX16xX1exX46xX9a1xXdxX3xX24xXccexX16xX3xX4xXb5xX16xX3xX26xX15xX3xX5xX42xX4cexX16xX3xX16xX49cxX42xX3xX4xX6xX14xX3xXexX41xXb5xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX28xX24xX3xX4xX34xX6xX3xX16xX1exX46xX9a1xXdxX3xX4xX4cexX16xX1exX3xX4xX1xX2dxX4xX125xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX41xX12xX0xX4dxXexXd8xX14xX5fxX20xX12xX0xX4dxXexX6xXd8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95fbxX42xXexX1xX14xX41xXaxX12xX37xX125xX246xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85f5xX14xX42xX41xX4xX10xXaxX12xX240xXcxX4b1xX16xX1exX3xX1xXf8xXbxX3xXex9a17xX3xX254xXdxX10xXexX16xX6xX24xX0xX7xX42xXbxX12x75b3xX0xX4dxX7xX42xXbxX12xX4dxX254x6fcdxX254xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xXdxX16xXexXaxX3xX1xX41xX10xX227xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX151xX4dxX4dxX165xX165xX165xX125xX26xXdxX10xXexX16xX6xX24xXbxX5xX42xX7xX125xX26xX16xX4dx6416xXexXdxX5xXdxXexXdxX10xX7xX4dxX246xX41xXdxX16xXexX125xX6xX7xXbxXc3x25f5xX4xX14xX16xXexX10xX16xXexXdxX5fxX9xX69xX173xX2xX6d4xX69xX2xXaxX3xXexX6xX41xX1exX10xXexX9xXax2ec4xXd8xX5xX6xX16xXb07xXaxX3xX41xX10xX5xX9xXaxX16xX14xX227xX14xX5xX5xX14xX165xX3xX16xX14xX14xXbxX10xX16xX10xX41xXaxX12xX0xXdxX12xX256xX0xX4dxXdxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxXbxX12
H.P