Vũ Quang là huyện miền núi biên giới đầu tiên cả nước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Vũ Quang bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) từ huyện nghèo 30b. Vượt qua khó khăn, cuối năm 2019, Vũ Quang có 100% xã đạt chuẩn NTM; cuối năm 2020, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.
5794xb129xf99dxff6cx11470xa342xf098x115b2x7c2bxX7x1118axdf3dx8a36xb141x7b20xf1a1xX5x10bacxXaxX3xX7xXex5d12xX5xX10xX9xXaxXexX10x964axXex80eaxX6xX5xXdxd679xc36dxfd73xX3xbf65xf1a2xX7xXexXdx9436xX15xf76exXaxb52fxf486xdd81xX3xac39xX27xX6xX23xX22xX3xX5xe601xX3xX1xX27xX15x9f84xX23xX3xe28bxXdxa786xX23xX3xX23xf82dxXdxX3xdc7axXdx668cxX23xX3xX22xXdxe3dcxXdxX3x8ddaxa66bxX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xd192xX3xX23x9c87xX52xX4xX3xX1x8a35xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xdffcxX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1x7ba4xX3xX23x82b2xX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX0x64d0xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11498xX10xX6xed8dxXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4bxX62xX52xX4xX3x9a4cxX3axX67xX3xX1cxc9e7xX15xX3xX9ex8291xX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX3x68cdx64efxXcx7e07x9b00xX3xXexcfd8xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX23xX22xX1x9bbfxX67xX3x10574x80edxX4bx7ae5xX3xX30xX62x11212xXexX3x10ab7xX27xX6xX3xbe65xX1xe917xX3xXedxX1xc604xX23x80e9xX3xX4xX27x5c4bxXdxX3xX23xXf3xX42xX3x9b09xXe0xX2xa51axXf5xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xXefxX3xX2xXe0xXe0x10566xX3xX1cxb1d0xX3xX55xfdbcxXexX3xX4xX1xX27x9c63xX23xX3xXcbxXcxXcdxX2dxX3xX4xX27xXf9xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX100xXe0xXf5xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX103xX8cxX103xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXcbxXcxXcdxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXexX6xX4bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX42xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxXe0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX9exX9exXdxX23xX22xX9xXax81f3xXaxX2fxX0xXexX4bxX67xX9exX15xX2fxX0xXexf19fxX2fxX0xXexX9exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5cdbxX67xX9exX15xXaxX2fxXcbxX22xX3axX15xX3xX100xX100xX8cxX2xXf5xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4x10408xX6xX3xX1afxX6xX23xX3xad2cxX1xb9a0xX3xX55xX11bxX67xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xcaa6xX23xX22xX3xX9exX67xX3xX1d6xX1xX72xX23xX1xX3xX30xXf3xX23xX3xXbxX1x10633xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXcbxX22xX27xX15x997cxX23xX3xXcdxXdxX23xX1xX3xXcxXdx8764xX23xX3xX5xX3axX42xX3xXexX19exX62x7370xX23xX22xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xXefxX3xX4xX1xX27xX15xX219xX23xX3xXedxX1xX5fxX67xX3xX7xX72xXexX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexX219xX3xXafxX3axX3xXexX1xX121xX42xX3xX55x106efxX23xX1xX3xX1xcfc0xX3xX7xX1e5xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xX1cx89aexXexXf5xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1x8c57xX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xXcbxXcxXcdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX100xXe0xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX1d6xfe32xX23xX22xX3xX55xXdxX3xXedxX1xX5fxX67xX3xX7xX72xXexX3xXafxX3axX3xX5xX3axX42xX3xXafxXdxX3fxX4xX3xXafxX52xXdxX3xX55xX67xX3axX23xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xXefxX3xe571xX1xXefxX3xX1d6xX1xX1cfxX3xXexX250xX4xX1xX3xb041xX1afxXcbxc545xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xacf8x7348xX23xX22xX3xXcbxX22xb29dxX4xX3x7f0exX1e5xX23xX3xX4xX2adxX23xX22xX3xX5xX118xX23xX1xX3xX55xX11bxX67xX3xX4xX72xX4xX3xX7xX223xXf5xX3xX23xX22xX3axX23xX1xXf5xX3xX5xX118xX23xX1xX3xX55xX11bxX67xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxXexX9exX2fxX0xX8cxXexX19exX2fxX0xX8cxXexX4bxX67xX9exX15xX2fxX0xX8cxXexX6xX4bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax5b0exXdxX9exXexX1xX24xX3x72e7xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xe858x11184xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xX3c8xXe0xX100xXdfxXexX3b8xX3b8xX3b8xX2xX5xX2xXe0xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxX2xXdfxX192xX2xXexX3c9xX3c9xX2xX103xX3c8xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX1afxX72xX67xX3xX4xX72xX67xX3xX4xX1cfxX6xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xX1d6xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19ex81a9xX23xX1xX3xXcdxXcxX33xd95cxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxX3xXafxX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX67xX3xXexX1xb578xX15xXf5xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX1d6xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcdxXcxX33xX4daxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXafxX52xXdxX3xXe9xX27xX15xX219xXexX3xXexXb4xX42xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXexX19exX250xX3xX4xX6xX67xXf5xX3xX55xX250xX23xX1xX3xX1xX62xX52xX23xX22xX3xX55xX48xX23xX22xXf5xX3xX55xX62xX6xX3xX4xX5fxX3xX1xX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXexX19exX250xX3xXafxX3axX67xX3xX4xX27x7b72xX4xX3xX55x9f80xX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX4xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX42xX592xXexX3xX4xX72xX4xX1xX3xXe9xX27xX15xX219xXexX3xX5xXdxX3fxXexXf5xX3xX55xX255xX23xX22xX3xX4bxX592xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8x9406xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxXe0xX192xXdfxXdfxXexX3c9xX63cxX2xX63cxX192xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xc742xX19exX9xX100xX103xX63cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX63cxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX2fxXcdxX592xXexX3xX22xXefxX4xX3xXbxX1xXf9xX3xX23xX48xXdxX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4bxX62xX52xX4xX3xXafxX3axX67xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxX3xXexXd1xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX23xX22xX1xXdcxX67xX3xXdfxXe0xX4bxXe2xX3xX30xX62xXe6xXexX3xXe9xX27xX6xX3xXedxX1xXefxX3xXedxX1xXf3xX23xXf5xX3xX4xX27xXf9xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX2xX103xXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xXefxX3xX2xXe0xXe0xX115xX3xX1cxX118xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xXcbxXcxXcdxX2dxX3xX4xX27xXf9xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX100xXe0xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX103xX8cxX103xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXcbxXcxXcdxXe2xX3xX307xX308xX4xX3xX4bxXdxX3fxXexXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xXefxX3xXexa2b7xX3xX5xX3fxX3xX1xX3axXdxX3xX5xX1f8xX23xX22xX3xX4xX1cfxX6xX3xX23xX22xX62x716cxXdxX3xX9exXb4xX23xX3xX55xXf9xXdxX3xXafxX52xXdxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxX3xX55xX11bxXexX3xX4xX6xX67xX3xXcaxX103xX3c8xX3xX1exX3xX103xX3b8xX115xXcexXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxXcbxX1xXb4xX23xX3xX9exXb4xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX118xX3xX4bxXdxX219xXexX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXf9xXexX3xX5xXe6xXdxX3xXexX1xX219xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxXdxX23xX1xX3xXexX219xX3xXafxX62xX829xX23xX3xX55xX255xXdxXf5xX3xX22x7d4axX23xX3xXafxX52xXdxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xX4xX1xXf3xX23xX3xX23xX27xX7fxXdxXe2xX3xX307xX219xX23xX3xX23xX6xX15xXf5xX3xXexX67xX3axX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX55xX118xX3xX4xXefxX3xXdfxXe2xX63cxXe0xXe0xX3xX1xX6xX3xX4xXb4xX15xX3xXf3xX23xX3xXe9xX27xX5fxX3xXcaxX4xX1xXdxX219xX42xX3xX100xXe0xXf5xX103xX115xX3xXexd3c6xX23xX22xX3xX9exXdxX3fxX23xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX4xXb4xX15xX3xXf3xX23xX3xXe9xX27xX5fxX3xXexX67xX3axX23xX3xXexX1d8xX23xX1xXcexX2dxX3xX4xXefxX3xX2xX63cxX3xX4xX1e5xX3xX7xX223xX3xX4xX1xXf3xX23xX3xX23xX27xX7fxXdxX3xX5xX1e5xX23xX3xXexX26exXbxX3xXexX19exX27xX23xX22xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXedxX219xXexX3xXafxX52xXdxX3xX9exX67xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3fxXbxX3xXe9xX27xX15xX3xX42xX7fxX3xXexXd1xX3xX63cxXe0xXe0xX3xX1exX3xX100xXe2xX3c8xXe0xXe0xX3xX4xX67xX23xX8cxX5xabb2xX6xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3c8xX2xX63cxXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX100xX3c9xX63cxX3b8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX3c9xX100xX9exX192xX2xX100xX192xX103xX3c8xX2xXexX3b8xX100xX103xX100xX2xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xX67dxX19exX9xX3c9xX63cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3c8xX2xX63cxXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX100xX3c9xX63cxX3b8xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX2fxX307xX829xXdxX3xX7xXf9xX23xX22xX3xXafxXf3xX23xX3xX1xXefxX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX56xX23xX3xX4xX1cfxX6xX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX3axX15xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX6xX67xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX307xX829xXdxX3xX7xXf9xX23xX22xX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX4xX5fxXdxX3xXexX1xXdxX3fxX23xX3xX19ex94c5xX3xX23xX263xXexXf5xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX26exXbxX3xX4bxX4d3xX23xX1xX3xXe9xX27xXb4xX23xX3xX55xX56xX27xX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xXexX67xX3axX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX55xX11bxXexX3xXdfxX103xXf5xX63cxX3b8xX3xXexX19exXdxX3fxX27xX3xX55xX255xX23xX22xX8cxX23xX22xX62xX829xXdxX8cxX23xXf3xX42xX3xXcaxXexXf3xX23xX22xX3xX3c8xXf5xXdfxX3xX5xX56xX23xX3xX7xX67xX3xXafxX52xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX2xXe0xXcexXf5xX3xXexX814xX3xX5xX3fxX3xX1xX592xX3xX23xX22xX1xXdcxX67xX3xX4xX1f8xX23xX3xX3c8xXf5xX63cxX3c8xX115xX3xXcaxX22xXdxX5fxX42xX3xX3c8xX2xXf5xX100xX2xX115xX3xX7xX67xX3xXafxX52xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX2xXe0xXcexXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxXcxXd1xX3xX23xX1xb7c4xX23xX22xX3xXedxX219xXexX3xXe9xX27xX5fxX3xX55xX11bxXexX3xX55xX62xXe6xX4xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxX3xX4xX1cfxX6xX3xX4xX72xX23xX3xX4bxX592xXf5xX3xXcbxX1xXb4xX23xX3xX9exXb4xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXf5xX3xXafxXd1xX6xX3xXe9xX27xX6xXf5xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xX9bxX3axX3xXcxc024xX23xX1xX3xX55xX118xX3xX5xX3axX42xX3xX1xX255xX3xX7xX1e5xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xXcbxXcxXcdxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX103xX3c8xXdfxXexX192xX63cxXe0xXe0xX5xX3c9xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxXe0xX2xX2xX100xXexX3c8xX3c8xX100xX2xX3b8xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX3axX15xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX4xXefxX3xX23xX1xXdxX44xX27xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xa26bxX27xXf5xX3xXexX11bxX67xX3xX42xX7fxXdxX3xXexX19exX62xX829xX23xX22xX3xX7xXf9xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX5xX3axX23xX1xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxXcxX11bxXdxX3xX4bxX27xX913xXdxX3xX5xX3axX42xX3xXafxXdxX3fxX4xXf5xX3xX4xX72xX4xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xXafxXdxX4dxX23xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX26exX23xXf5xX3xX55xX72xX23xX1xX3xX22xXdxX72xX3xX4xX6xX67xX3xX23x7c71xX3xX5xXb8xX4xX3xX4xX1cfxX6xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXf5xX3xXexXd1xX3xX42xX592xXexX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX23xX22xX1xXdcxX67xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xXcaxX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXdfxXe0xX4bxXcexXf5xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX501xXbxX3xX1cfxX15xXf5xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXe9xX27xX15xX44xX23xX3xX55xX250xX6xX3xXbxX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xX55xX118xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX27xX15xX3xXafxX6xXdxX3xXexX19exX1f8xXf5xX3xXexX19exX72xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX3fxX42xXf5xX3xX1xX27xX15xX3xX55xX592xX23xX22xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX7xXb8xX3xXafxX3axX67xX3xX4xX27xX592xX4xX3xX55xX255xX23xX22xX3xX4bxX592xX3xX4xX1cfxX6xX3xX4xX5fxX3xX1xX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXexX19exX250xX3xXafxX3axX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xXf5xX3xXexX11bxX67xX3xX7xX991xX4xX3xX42xX11bxX23xX1xX3xX5xX52xX23xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX103xXdfxX3c8xXexXdfxX103xX100xXdfxX5xX192xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxX2xX192xX100xX3b8xXexX100xX63cxX3c9xX3c9xX63cxX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx93a3xX23xX22xX3xXcxX19exX56xX23xX3xXcxXdxX219xX23xX3xX311xX1e5xX23xX3xXcaxX1afxX592xX3xX4daxXcxX30xXcxXcexX24xX3xX0xX10xX42xX2fxX9bxX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX55xX62xX829xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX67xX3xXexX1xX7fxX23xX22xX3xXexX19exX4dxX23xX3xX55xX250xX6xX3xX4bxX3axX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX118xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX55xX56xX27xX3xXexX62xX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX501xXbxX3xXedxX219xXexX3xX23xXf9xXdxX3xXafxX52xXdxX3xX23xX1xX6xX27xX3xXafxX3axX3xXedxX219xXexX3xX23xXf9xXdxX3xXexX52xXdxX3xXexX19exX27xX23xX22xX3xXexXb4xX42xX3xX1xX3axX23xX1xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xXf5xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xXexX1xX7fxX23xX22xX3xXe9xX27xX6xX3xX4xX72xX4xX3xXe9xX27xXf9xX4xX3xX5xX592xXf5xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xX5xX592xXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX5xX592xX3xXafxX3axX3xX1xX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX55xX62xX829xX23xX22xX3xXexX19ex8386xX4xX3xX1cxX118xXe2xX3xX307xXb4xX15xX3xX5xX3axX3xX23xXec7xX3xX5xXb8xX4xX3xX19exX501xXexX3xX5xX52xX23xX3xX55xXf9xXdxX3xXafxX52xXdxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxXe2xX0xX8cxX10xX42xX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX103xX100xX192xXexX3c8xX3c8xX192xX63cxX5xX3c9xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxX2xX63cxX3c8xX192xXexX100xX3b8xXdfxXe0xX100xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1afxX3axX3xXcbxX22xX27xX15xX20fxX23xX3xX9bxX67xX3axX23xX22xX3xe2dfxX23xX1xX3xacdcxX3xX2f0xX1xXefxX3xX30xX1213xX3xXexX19exX62xX223xX23xX22xX3xX30xX1213xX3xX33xX27xX5fxX23xX3xX5xb5eexX3xX4xX1xX501xXexX3xX5xX62xXe6xX23xX22xX3xX42xX7fxXdxX3xXexX19exX62xX829xX23xX22xXf5xX3xX1afxX592xX3xXcxXcbx63c6xXcdxXcxX24xX3xX0xX10xX42xX2fxXcxX19exX67xX23xX22xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxXdxX23xX1xX3xXexX219xX3xXexX19exX6xX23xX22xX3xXexX19exX11bxXdxX3xX4xX1xXf3xX23xX3xX23xX27xX7fxXdxX3xX4xX56xX23xX3xX5xX62xX27xX3xX13d8xX3xX55xX219xX23xX3xXafxX501xX23xX3xX55xX44xX3xX1cx1131dxX3xX5xX13d8xX3xX42xX7fxXdxX3xXexX19exX62xX829xX23xX22xXe2xX0xX8cxX10xX42xX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX1d6xX72xX4xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xXafxXdxX4dxX23xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX1d8xX3xX19exXb5dxX3xX42xX592xXexX3xX7xXf9xX3xXexXdxX596xX27xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX4xX56xX23xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX501xXbxXf5xX3xX4bxX913xX3xX7xX27xX23xX22xXf5xX3xX55xX255xX23xX22xX3xXexX1xX829xXdxX3xX1xX67xX3axX23xX3xX4xX1xX1d8xX23xX1xX3xX1xX255xX3xX7xX1e5xXf5xX3xXexX1xX1cfxX3xXexX1213xX4xXf5xX3xX55xX5fxX42xX3xX4bxX5fxX67xX3xX15xX4dxX27xX3xX4xX56xX27xX3xXexX1xX10xX67xX3xX55xX48xX23xX22xX3xXe9xX27xX15xX3xX55xX250xX23xX1xX3xX4xX1cfxX6xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX103xX2xXdfxXexX100xXe0xX63cxX3c8xX5xX3c9xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxX3c8xX3c8xXe0xXdfxXexX3b8xX3c8xX2xX2xX192xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1afxX7cxX3xXexX1xX62xX3xX9bxX27xX15xX3fxX23xX3xX1cfxX15xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXcbxX22xX27xX15xX20fxX23xX3xXcxX1xX250xX3xX9bxX3axX3xXcxXb4xX23xX24xX3xX0xX10xX42xX2fxXcxX19exX67xX23xX22xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX1d6xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcdxXcxX33xX4daxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXafxX52xXdxX3xXe9xX27xX15xX219xXexX3xXexXb4xX42xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXexX19exX250xX3xX4xX6xX67xXf5xX3xX55xX250xX23xX1xX3xX1xX62xX52xX23xX22xX3xX55xX48xX23xX22xXf5xX3xX55xX62xX6xX3xX4xX5fxX3xX1xX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX4xX1xX7cxX23xX1xX3xXexX19exX250xX3xXafxX3axX67xX3xX4xX27xX592xX4xX3xX55xX596xX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX4xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX42xX592xXexX3xX4xX72xX4xX1xX3xXe9xX27xX15xX219xXexX3xX5xXdxX3fxXexXf5xX3xX55xX255xX23xX22xX3xX4bxX592xXe2xX0xX8cxX10xX42xX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fx7e05xX219xXexX3xX5xX27xX26exX23xX3xX4bxX27xX913xXdxX3xX5xX3axX42xX3xXafxXdxX3fxX4xXf5xX3xX1d6xX1xX72xX23xX1xX3xX30xXf3xX23xX3xXbxX1xX1f8xX23xX22xX3xX55xXdxX44xX27xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXcbxX22xX27xX15xX20fxX23xX3xXcdxXdxX23xX1xX3xXcxXdxX219xX23xX3xX55xX72xX23xX1xX3xX22xXdxX72xX3xX4xX6xX67xX3xX7xXb8xX3xX23xXec7xX3xX5xXb8xX4xX3xXafxX3axX3xXedxX219xXexX3xXe9xX27xX5fxX3xX4xX1cfxX6xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xX5xX592xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX3b8xX192xX103xXexX103xX103xX3b8xX103xX5xX3c9xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxXdfxX103xXe0xX103xXexX100xX3b8xX3b8xX3c8xXe0xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1d6xX1xX72xX23xX1xX3xX30xXf3xX23xX3xXbxX1xX1f8xX23xX22xX3xX55xXdxX44xX27xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXcbxX22xX27xX15xX20fxX23xX3xXcdxXdxX23xX1xX3xXcxXdxX219xX23xX24xX3xX0xX10xX42xX2fxX307xXb4xX15xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXcbxXcxXcdxX3xX55xX596xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcxX1xX1cfxX3xXexX62xX52xX23xX22xX3xX1d6xX1xX7cxX23xX1xX3xXbxX1xX1cfxX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xXe2xX0xX8cxX10xX42xX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX30xX52xXdxX3xX55xXdxX596xX42xX3xX1cxX27xX501xXexX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX1xX501xXbxX3xX4xX1cfxX6xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX23xX22xX1xXdcxX67xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxXf5xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX118xX3xX4xXefxX3xX23xXec7xX3xX5xXb8xX4xX3xX5xX52xX23xXf5xX3xX23xX1xXdxX44xX27xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX5xX3axX42xX3xX7xX72xX23xX22xX3xXexX11bxX67xXf5xX3xX4bxXdxX219xXexX3xXedxX1xX1e5xXdxX3xX9exX26exX15xX3xX7xX991xX4xX3xX9exXb4xX23xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3xXe9xX27xX72xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxX1xX6xXdxX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xXcbxXcxXcdxX3xX23xX4dxX23xX3xX55xX250xX6xX3xXbxX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX23xX1xXdxX44xX27xX3xXedxX219xXexX3xXe9xX27xX5fxX3xX23xX913xXdxX3xX4bxX26exXexXe2xX3xX1afxX592xX3xX42xX308xXexX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX7xXb8xX3xXedxX1xX223xXdxX3xX7xX8baxX4xXf5xX3xXedxXdxX23xX1xX3xXexX219xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xXf5xX3xX23xX1xXdxX44xX27xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xX7xX72xX23xX22xXf5xX3xX1cxX6xX23xX1xXf5xX3xX7xX11bxX4xX1xX3xX55xfdd4xXbxX3xXexXd1xX23xX22xX3xX4bxX62xX52xX4xX3xX55xX62xXe6xX4xX3xX23xX1xXb4xX23xX3xX19exX592xX23xX22xXe2xX3xX307xXb4xX15xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXcbxXcxXcdxX3xX55xX596xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcxX1xX1cfxX3xXexX62xX52xX23xX22xX3xX1d6xX1xX7cxX23xX1xX3xXbxX1xX1cfxX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX1d6xX1xX72xX23xX1xX3xX30xXf3xX23xX3xXbxX1xX1f8xX23xX22xX3xX55xXdxX44xX27xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXcbxX22xX27xX15xX20fxX23xX3xXcdxXdxX23xX1xX3xXcxXdxX219xX23xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX5xX62xX27xX3xX13d8xX3xX55xX250xX6xX3xXbxX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX56xX23xX3xXexX913xX3xX4xX1xX991xX4xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xX501xXexX3xXexX1xX10xX67xX3xX4xX1xX27xXec7xXdxXf5xX3xXexX1xX27xX3xX1xX48xXexX3xX9exX67xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3fxXbxX3xXafxX3axX67xX3xX4xX1xX219xX3xX4bxXdxX219xX23xX3xX7xXb4xX27xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX67xX11bxXdxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX7xX5fxX23xXf5xX3xXexX19exX72xXdxX3xX4xXb4xX15xX2dxX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX1xX72xX4xX3xXexXdxX44xX42xX3xX23xXf3xX23xX22xX3xX5xXe6xXdxX3xXexX1xX219xX3xXafxX44xX3xX55xX255xXdxX3xX19exXd1xX23xX22xXf5xX3xX1xX255xX3xXcbxX22xX3axX23xX3xXcxX19exX62xX1e5xXdxX3xX55xX596xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xX9exX27xX3xX5xX250xX4xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX72xXdxXf5xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXcbxXcxXcdxX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX5fxX42xX3xX4bxX5fxX67xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xX4bxX44xX23xX3xXafxXc1cxX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX1d6xX1xX72xX23xX1xX3xX30xXf3xX23xX3xXbxX1xX1f8xX23xX22xX3xX55xXdxX44xX27xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xX4xX72xX4xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xXafxXdxX4dxX23xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX72xX4xXf5xX3xX4xX72xX4xX3xX7xX223xXf5xX3xX23xX22xX3axX23xX1xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xX1xXe6xXbxXf5xX3xX22xXdxX48xXbxX3xX55x9c9bxX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xXdxX3fxX23xX3xX42xX592xXexX3xX7xXf9xX3xX23xX592xXdxX3xX9exX27xX23xX22xXf5xX3xX1xX255xX3xX7xX1e5xX3xX55xX5fxX42xX3xX4bxX5fxX67xX3xXexX19exX62xX52xX4xX3xXedxX1xXdxX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcxX1xX1cfxX3xXexX62xX52xX23xX22xX3xX1d6xX1xX7cxX23xX1xX3xXbxX1xX1cfxX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxXcxX19exX62xX52xX4xX3xX55xXefxXf5xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX55xX118xX3xX55xXdxX3xXedxX1xX5fxX67xX3xX7xX72xXexX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexX219xXf5xX3xXedxXdxX596xX42xX3xXexX19exX6xX3xXafxXdxX3fxX4xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xXcbxXcxXcdxX3xXexX11bxXdxX3xX4xX72xX4xX3xX23xX1xX3axX3xXafxXf3xX23xX3xX1xXefxX6xXf5xX3xXexX19exX62xX829xX23xX22xX3xX1xX30exX4xXf5xX3xXexX19exX11bxX42xX3xX15xX3xXexX219xXf5xX3xX42xX7fxX3xX1xX4d3xX23xX1xX3xX7xX5fxX23xX3xX1cxX27xX501xXexXf5xX3xX1xX3fxX3xXexX1xXf9xX23xX22xX3xX4xX1e5xX3xX7xX223xX3xX1xX11bxX3xXexX56xX23xX22xX3xXafxX3axX3xX23xX8baxX42xX3xX4bxX8baxXexX3xXexX4d3xX23xX1xX3xX1xX4d3xX23xX1xX3xX55xX829xXdxX3xX7xXf9xX23xX22xX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xX3xXexX11bxXdxX3xX42xX592xXexX3xX7xXf9xX3xX1cxX118xX3xXexX19exX4dxX23xX3xX55xX250xX6xX3xX4bxX3axX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exX3xX9exXexX1xX27xX42xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX3c9xX192xX192xXexX2xX2xX192xX3c9xX5xX2xXe0xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xX100xX192xXe0xX3c8xX192xXexX3c9xX100xX100xX63cxX103xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX307xX67xX3axX23xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4xX1cfxX6xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXedxX1xX5fxX67xX3xX7xX72xXexX3xXexX1xXb8xX4xX3xXexX219xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xXe3dxX27xX3xX1cxX118xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX1d6xXd1xX6xX3xf37bxXc75xX23xX1xXf5xX3xX1cxX118xX3xX307xX991xX4xX3xX2165xXc75xX23xX1xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX3c9xX100xX9exX192xX2xX100xX192xX100xXe0xX63cxXexX192xX103xX63cxX3c8xX103xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xX67dxX19exX9xX192xXdfxX3c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX2fxXcbxX1xXb4xX23xX3xX9exXb4xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX118xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXf9xXexX3xX5xXe6xXdxX3xXexX1xX219xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xXedxXdxX23xX1xX3xXexX219xX3xXafxX62xX829xX23xX3xX55xX255xXdxXf5xX3xX22xX8baxX23xX3xXafxX52xXdxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX19exXdxX596xX23xX3xX4xX1xXf3xX23xX3xX4xX1xX27xX7fxXdxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX9exXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9exX19exX10xX5xX6xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX3c9xX100xX9exX192xX2xX100xX192xX192xXe0xX63cxXexX3b8xX192xX103xX100xX103xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xX67dxX19exX9xX3c9xXe0xX3b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX2fxX307xX219xX23xX3xX23xX6xX15xXf5xX3xXexX67xX3axX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX55xX118xX3xX4xXefxX3xXdfxXe2xX63cxXe0xXe0xX3xX1xX6xX3xX4xXb4xX15xX3xXf3xX23xX3xXe9xX27xX5fxXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX2xXdfxX192xX9exX192xX2xX3c8xXdfxX3b8xXdfxX100xXexX192xX2xX100xX100xX5xX3c9xX1exX3c9xX100xX9exX192xX2xX100xX192xX63cxX2xXdfxXexX3b8xX3c8xXdfxX3c8xX192xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2165xX118xX23xX1xX3xX55xX11bxX67xX3xX55xX67xX3axX23xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xXcbxXcxXcdxX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xXafxX3axX3xX5xX118xX23xX1xX3xX55xX11bxX67xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xX23xXefxXdxX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xXafxX52xXdxX3xX4xX72xX23xX3xX4bxX592xX3xXafxX3axX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX9bxX62xX1e5xX23xX22xX3xXcxX1xX30exX3xXcaxX307xX991xX4xX3xX9bxX62xX1e5xX23xX22xXcexX3xXafxX44xX3xXe9xX27xX72xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xXcbxXcxXcdxX3xX4xX1cfxX6xX3xX55xX250xX6xX3xXbxX1xX62xX1e5xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX67xX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX19exX2dxXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d6xX10xX23xXexX10xX19exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX9exXexX1xX24xX3xX3b8xX100xXe0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX192xX3c8xX3c9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX19exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8cxX8cxXdxXe2xX4bxX6xX67xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe2xXafxX23xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xXdfxX8cxX3c9xX100xX9exX192xX2xXdfxXe0xX3b8xXe0xXdfxXexX100xX3b8xX3c8xX2xX3c9xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xX67dxX19exX9xX100xX63cxX3c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX3b1xXdxX9exXexX1xX9xXaxX3b8xX100xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX192xX3c8xX3c9xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX67xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX307xX67xX3axX23xX3xXexX1xX6xX42xX3xXe9xX27xX6xX23xX3xXcbxX1xX3axX3xX42xX72xX15xX3xX4xX1xX219xX3xX4bxXdxX219xX23xX3xX22xXec7xX3xXcdxX300x11294xXf5xX3xX9bxX300xX283fxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXcxX1xX3axX23xX1xX3xX307xX11bxXexX3xX55xXefxX23xX22xX3xXexX11bxXdxX3xX4xX1213xX42xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3fxXbxX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX9exXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9exX19exX10xX5xX6xXexX10xX9exXaxX2fxX0xX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXe9xX27xX6xX23xX24xX0xX8cxX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX42xX4bxX1exX6xX23xX9exX1exX7xX6xXbxX67xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX19exXdxX8cxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9exX10xX1exX23xX22xX1xXdxX1exXexX19exX27xX23xX22xX1exX27xX67xX23xX22xX1exX4xX67xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXafxX27xX1exXe9xX27xX6xX23xX22xX1exX9exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX8cxX100xXe0xX192xX2xX100xX3c9xXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX19exX4xX9xXaxX8cxX42xX10xX9exXdxX6xX8cxX2xX100xXe0xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xX2xXe0xX100xX8cxX2xX100xX3b8xX9exXdfxX2xX3c8xX100xX100xXe0xX63cxXexX192xXdfxX2xX103xX100xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXafxX2fxX0xX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX19exXdxX8cxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9exX10xX1exX23xX22xX1xXdxX1exXexX19exX27xX23xX22xX1exX27xX67xX23xX22xX1exX4xX67xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXafxX27xX1exXe9xX27xX6xX23xX22xX1exX9exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX8cxX100xXe0xX192xX2xX100xX3c9xXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxX2xXe0xXe0xX115xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xXafxXdxX4dxX23xX3xX1afxX6xX23xX3xX1d6xX1xX1d8xX3xX55xX11bxX67xX3xX1d6xX1xX62xX1e5xX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xXcdxXcxX33xX4daxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xXcbxXcxXcdxXf5xX3xX55xX7fxX3xXexX1xX250xX3xXafxXf3xX23xX3xX42xXdxX23xX1xXf5xX3xX22xXdxX5fxX42xX3xX23xX22xX1xXdcxX67xX3xX4bxX44xX23xX3xXafxXc1cxX23xX22xX3xXafxX3axX3xe570xX1d6xX2bcfxX2f0xX3xXexX1d8xX23xX1xX3xX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX55xX118xX3xX4bx917exX3xXbxX1xXdxX219xX27xX3xX55xX44xX3xX23xX22xX1xX250xX3xXcxX19exX27xX23xX22xX3xX62xX1e5xX23xX22xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xX23xX1xX26exX23xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX100xXe0xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX1xX1e5xX23xX3xX3c8xXe2xX100xXe0xXe0xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX67xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxXafxX27xX1exXe9xX27xX6xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX1xX67xX23xX1exX3c8xX1exX100xXe0xXe0xX1exX4xX67xX23xX22xX1exXexX19exXdxX23xX1xX1exX1cxX6xX15xX1exX9exX27xX23xX22xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX8cxX100xXe0xX2xX3c8xX103xX63cxXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX19exX4xX9xXaxX8cxX42xX10xX9exXdxX6xX8cxX2xX100xXe0xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xXe0xX3c8xX3c8xX8cxX2xX3c8xX103xX9exX3c8xX2xX3b8xXe0xXdfxX2xX2xXexXdfxX2xX100xX3c8xX100xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXafxX2fxX0xX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX1xX1e5xX23xX3xX3c8xXe2xX100xXe0xXe0xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX67xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxXafxX27xX1exXe9xX27xX6xX23xX22xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX1xX67xX23xX1exX3c8xX1exX100xXe0xXe0xX1exX4xX67xX23xX22xX1exXexX19exXdxX23xX1xX1exX1cxX6xX15xX1exX9exX27xX23xX22xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX8cxX100xXe0xX2xX3c8xX103xX63cxXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX1xX1e5xX23xX3xX3c8xXe2xX100xXe0xXe0xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxX300xX2adxX3xX4bxX250xX3xX5fxX23xX1xX3xX1xX62xX223xX23xX22xX3xX23xX308xX23xX22xX3xX23xX44xX3xX4xX1cfxX6xX3xX42xX62xX6xX3xX5xX31xX3xX23xX1xX62xX23xX22xX3xXexX19exX67xX23xX22xX3x10840xX63cxXe0xX3xX23xX22xX3axX15xX3xX4xX6xX67xX3xX55xXdxX596xX42xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exXb8xX23xX22xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxed26xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXcaxX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xXcexX3xX55xX118xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX3fxX23xX3xX3c8xXe2xX100xX3c8xXe0xX3xX4xX7fxX23xX22xX3xXexX19exX4d3xX23xX1xXf5xX3xXbxX1xX56xX23xX3xXafxXdxX3fxX4xX3xXexX1xXdxX219xXexX3xXexX1xXb8xX4xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX4xXefxX3xXexX1xX4dxX42xX3xX2xX2xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xXe3dxX27xXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX67xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX1xX27xX15xX10xX23xX1exX42xXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX67xX1exXexX1xX10xX42xX1exX2xX2xX1exXedxX1xX27xX1exX9exX6xX23xX1exX4xX27xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX1exXedxXdxX10xX27xX1exX42xX6xX27xX8cxX2xX103xX3b8xX192xX3b8xX3c8xXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX19exX4xX9xXaxX8cxX42xX10xX9exXdxX6xX8cxX2xX100xXe0xX8cxX23xX10xX3b1xX7xX8cxX100xXe0xXdfxX3c9xX8cxX2xX3c8xX103xX9exX100xXe0xX103xX3c8xX192xX192xX103xXexX192xX2xX63cxXdfxX100xX5xXe0xXe2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX5xX3axX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX4bxXdxX4dxX23xX3xX22xXdxX52xXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexXdxX4dxX23xX3xX4xX5fxX3xX23xX62xX52xX4xX3xX1xX67xX3axX23xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX72xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX7cxX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXafxX2fxX0xX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX4xXefxX3xXexX1xX4dxX42xX3xX2xX2xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xXe3dxX27xXaxX3xX1xX19exX10xX2bxX9xXaxX8cxX23xX67xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX8cxX1xX27xX15xX10xX23xX1exX42xXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX67xX1exXexX1xX10xX42xX1exX2xX2xX1exXedxX1xX27xX1exX9exX6xX23xX1exX4xX27xX1exX23xX67xX23xX22xX1exXexX1xX67xX23xX1exX42xX67xXdxX1exXedxXdxX10xX27xX1exX42xX6xX27xX8cxX2xX103xX3b8xX192xX3b8xX3c8xXe2xX1xXexX42xXaxX2fxX9bxX27xX15xX3fxX23xX3xX42xXdxX44xX23xX3xX23xX48xXdxX3xX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xX3xX4xXefxX3xXexX1xX4dxX42xX3xX2xX2xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX42xX52xXdxX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xXe3dxX27xX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX19exX67xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxX1afx107d6xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX44xX27xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX5xX3axX42xX3xX7xX72xX23xX22xX3xXexX11bxX67xXf5xX3xX4xX2adxX23xX22xX3xXafxX52xXdxX3xX7xXb8xX3xXafxX3axX67xX3xX4xX27xX592xX4xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX4xXb8xX4xX3xX4xX1cfxX6xX3xX23xX22xX62xX829xXdxX3xX9exXb4xX23xXf5xX3xX103xX3xXexX1xX72xX23xX22xX3xX23xXf3xX42xX3xX100xXe0xX100xXe0xXf5xX3xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXcaxX9bxX3axX3xXcxXc75xX23xX1xXcexX3xX55xX118xX3xX4xXefxX3xXexX1xX4dxX42xX3xX2xX2xX3xXexX1xX7fxX23xX3xX55xX11bxXexX3xX4xX1xX27xX121xX23xX3xXedxX1xX27xX3xX9exXb4xX23xX3xX4xX62xX3xXcbxXcxXcdxX3xXedxXdxX596xX27xX3xX42xXe3dxX27xXe2xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX8cxX27xX5xX2fxX0xX9exXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19exXaxX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xX8cxX9exXdxXafxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7bf9xX27xXexX1xX67xX19exXaxX2fxX1afxX72xX3xXcxXb4xX23xX0xX8cxXbxX2f
Bá Tân