Nơi nông dân Hà Tĩnh xem rơm là vật liệu quý...
(Baohatinh.vn) - Người dân xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) gom rơm rạ dư thừa sau vụ thu hoạch chất thành những đống lớn trên cánh đồng, chờ khi gieo hành tăm xuống sẽ phủ lên để giữ độ ẩm cho đất.
3623x737fx80ebx3930x9367xc7fdx4c05x3650xbdecxX7xc7f1x5586x5d7fx737ax93cbxb360xX5x5bbcxXaxX3xX7xXex901dxX5xX10xX9xXaxXexX10x3c08xXex7c19xX6xX5xXdx9edfx816bxc827xX3xa3d0x53d6xX7xXexXdxb273xX15x634fxXax3efexad22x682dxXdxX3xX23x7e7axX23xX22xX3x8fe5x7d48xX23xX3x4540xa307xX3xXcx883cxX23xX1xX3xX1cxX10x54f6xX3x7109xX31xX47xX3xX5xX3exX3x4a98x5379xXexX3xX5xXdx8ad9xX27xX3x8965xX27xaa02xcb8dxX5cxX5cxX0x9d70xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xX39xXaxX2fxX30xX22x4ee6x6d18xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX1cxaad0xX3x5040xX77xc142xX23xX22xX3xaeedx6f11xX4xX3x65e5xc9efxX6xX23xX3xX88xX89xX4xc2d3xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1x8ad3xX3xX22xca10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX49x8cacxX3xX39xX77xX3xXexX1x77d6xX6xX3xX7xX6xX27xX3xX50x9e89xX3xXexX1xX27xX3xX1xXa0xXa8xX4xX1xX3xX4xX1x3c15xXexX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xX23xX1x7b7dxX23xX22xX3xc74fx7c30xX23xX22xX3xX5x5e1dxX23xX3xXexX49x5d2bxX23xX3xX4x48f6xX23xX1xX3xXd4x8b7cxX23xX22xX94xX3xX4xX1xX78xX3xa418xX1xXdxX3xX22xXdxX10xXa0xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXex461dxX47xX3xX1cxX27xXd5xX23xX22xX3xX7x3802xX3xXbxX1xa054xX3xX5xXdfxX23xX3xXd4x9220xX3xX22xXdxXd0xX3xXd4xX89xX3x3bcexX47xX3xX4xX1xXa0xX3xXd4xXc5xXexX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c60xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa941xXdxX39xXexX1xX24xX3x49c5x42e7x7493xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x75d9x3f80x70bfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cx6aabxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17ex82f5xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18ex4879xX18exX2xX2xXexX2xX18exX18cx7d89xX18cxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xc067xX49xX9xX18exX17exX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX2fxX30xX1xXd0xX23xX22xX3xX23xX22xX3exX15xX3xX23xX3exX15xX94xX3xX23xX1xXdx5a16xX27xX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3x876axX3xX1cxX80xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX3xXd4xX6xX23xX22xX3xX49xX6xX3xXd4xXe8xX23xX22xX3xX5xX3exX47xX3xXd4xXc5xXexX94xX3xX4xX1xX27xX11exX23xX3xX1a2xc12bxX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX4xX1xXa0xX3xX50xXb7xX3xX47xXdaxXdxX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX1c0xX1c8xX2xX18dxXexX1c0xX1b7xX18cxX1c8xX18dxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX18dxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxXcxX49xXdfxX23xX3xX23xX1xXd0xX23xX22xX3xX4xXe3xX23xX1xX3xXd4xXe8xX23xX22xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX94xX3xX23xX1xXd0xX23xX22xX3xXb7xX3xX49xX31xX47xX3xXf1xX1xX35xX3xX23xX1xXc5xXbxX3xX23xX1xX35xX94xX3xXexXa8xXa0xX3xX23xXdfxX23xX3xX1xb6f1xX23xX1xX3xbd57xX23xX1xX3xXexX1xa995xX3xX50xX28cxX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX1c0xX18exX17exX2xXexX1c0xX18cxX2xX1b7xX17dxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX18cxX1b7xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX138xX3exX3xX138x7b91xXdxX3xXcxX1xX28cxX3x68b5xXa8xXa0xX3xX8cxX18exX17fxX3xXexX27x469dxXdxX94xX3xXexX49xX42dxX3xXexX1xX35xX23xX3xX88xX3exX23xX22xX3xX88xX6xX27xX94xX3xX1cxX80xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX9dxX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX6xX15xX94xX3xX260xX3xX23xX1xXdxX254xX27xX3xXd4xX28cxX6xX3xXbxX1xX77xX31xX23xX22xX3xXexX1xX423xX3xX49xX31xX47xX3xX49xXa8xX3xXf1xX1xX35xX23xX22xX3xX4x9a2axX3xX22xXdxXe3xX3xXexX49xX28cxX3xX7x3aa7xX3xX39xXb7xX23xX22xX94xX3xXexX1xX77xX78xX23xX22xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xXd4xXd5xXexX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXa8xXdxX3xX49xX27xX89xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX47xbce3xXdxX3xX50xXb7xX3xX22xa70dxXexX94xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxXdfxX23xX3xX50xXdaxXdxX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX94xX3xX23xX5cfxX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX94xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xX23xX1xXdxX254xX27xX3xX22xXdxX6xX3xXd4xX423xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX22xXa0xX47xX94xX3xXd4xXdxX3xX1cxXdxX23xX3xX1xXa0xX60dxX4xX3xXexX1xX51xX47xX3xX4xX1x4aacxX3xX47xX27xX6xX3xX50xX254xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX18cxX1b7xX18cxX1c0xXexX1c0xX17exX1b7xX18dxX18exX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX18exX17fxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxc6e9x671bxX1xX10exX3xX49xX31xX47xX3xX49xXa8xX3xXexX49xXdfxX23xX3xX49xX27xX89xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX23xX1xc5a6xX47xX3xX22xXdxXd0xX3xXd4xX89xX3xX11exX47xX94xX3xX5xX3exX47xX3xXexX31xXdxX3xX1cxXd5xXbxX3xXd4xXc5xXexX3xX50xX3exX3xX22xXdxX42dxXbxX3xX1xXa8xX23xX3xX4xX1x8857xX3xX4x9cd3xX3xX39xXa8xXdxX3xXf1xX1xXdxX3xX4xX3axX15xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX49xXdxX115xX23xX5cxX3xX138xXdfxX23xX3xX4xXa8xX23xX1xX3xXd4xX5cfxX94xX3xXf1xX1xXdxX3xX49xX31xX47xX3xXbxX1xX3axX23xX3xX1xX10exX15xX3xX7xX10axX3xXexXa8xXa0xX3xXexX1xX3exX23xX1xX3xXbxX1xX3axX23xX3xX1xXd0xX27xX3xX4xX31xX3xXf1xX1xXdxX80bxX23xX3xX4xX10exX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xXexXa0xX3xX50xX3exX3xX47xX51xXbxX3xX1xX31xX23x81e8xX94xX3xX1a2xX3exX3xX572xXa8xXa0xX3xX4xX1xXa0xX3xX1a2xXdxX80bxXexX5cxX3xX0xX10xX47xX2fxXcxX49xXa0xX23xX22xX3xX427xX23xX1xX24xX3xX138xX3exX3xX572xXa8xXa0xX3xX1a2xXdfxX23xX3xX47x666exXexX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX22xXdxXd5xX23xX22xX3xX7xafcaxXbxX3xX7xX5daxX6xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xXd4xX10xX47xX3xX22xXdxX10xXa0xX3xXexX49xXa0xX23xX22xX3xX50xXb7xX3xX47xXdaxXdxX5cxX3xX0xX60xX10xX47xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX18dxX18dxX17exX17exXexX1b7xX18exX18cxX1b7xX18dxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX18dxX2xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX138xX3exX3xX572xXa8xXa0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x4b30xX3xXexX1xXdfxX47xX94xX3xX47xX606xXdxX3xX50xXb7xX94xX3xX22xXdxX6xX3xXd4xX423xX23xX1xX3xX1a2xX3exX3xXexX1xX77xX78xX23xX22xX3xXd4xX115xX3xX5xXa8xXdxX3xXf1xX1xXa0xX427xX23xX22xX3xX1c8xX3xX15xX80bxX23xX3xX1xX3exX23xX1xX3xX5xX3exX47xX3xX22xXdxXd5xX23xX22xX5cxX3x77dexX1xXdxX3xX22xXdxX10xXa0xX3xX1cxXa0xX23xX22xX94xX3xXbxX1xX10exX3xXbxX1xX3axX23xX3xX1a2xX5cfxX23xX94xX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX7xX10axX3xXexXc5xXbxX3xX49xX31xX47xX3xX49xXa8xX3xX5xXdfxX23xX5cxX3xXcxX1xX77xX78xX23xX22xX3xXf1xX1xXa0xX427xX23xX22xX3xX4xX27xXd5xXdxX3xXexX1xXe3xX23xX22xX3xX18exX3xX1xXa0xX60dxX4xX3xXd4xc6d3xX27xX3xXexX1xXe3xX23xX22xX3xX17dxX3xX39xX77xX31xX23xX22xX3xX5xX28cxX4xX1xX3xX5xX3exX3xX5xX42dxX4xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX22xXdxX10xXa0xX3xX1xX3exX23xX1xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX18dxX1b7xX1c0xX17exXexX18exX18cxX2xX17fxX18cxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX2xX18dxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX22xXa0xX3exXdxX3xXexX49xXd0xX3xX49xX31xX47xX3xX49xXa8xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXa8xXdxX3xX49xX27xX89xX23xX22xX94xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX3xX4x4d58xX23xX3xXexX49xXd0xX3xX4xX3axX15xX3xX4xX80exX3xX5xXe3xX4xX3xXexX49xXa0xX23xX22xX3xX23xX1xX3exX3xXd4xX115xX3xXexX51xX23xX3xX39xXb7xX23xX22xX3xXf1xX1xXa0xX427xX23xX22xX3xX50xX77xX78xX23xX3xX23xX1xX80exX3xX22xXdxX10xXa0xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX47xX89xXexX3xX67fxXexX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xX3xX39xXexX1xX27xX47xX1a2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX18dxX1c8xX17exX1c0xXexX17exX18cxX1c8xX17dxX17fxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX1c8xX18exX1c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7bdxX3dxX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX5xX3exX3xX4xX3axX15xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX5xXa8xXdxX3xX1xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX427xX3xXf1xXdxX23xX1xX3xXexX80bxX3xX4xX6xXa0xX94xX3xXexX1xX78xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX49xX77xX260xX23xX22xX3xX4xX1x3dafxX3xX1c8xX3xXexX1xXe3xX23xX22xX94xX3xXexX49xXa0xX23xX22xX3xXf1xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX67fxX3xX22xXdxXd5xX23xX22xX3xX50xX3exX3xX4xX1xX100xX47xX3xX7xX5cfxX4xX3xX67fxXexX5cxX3xX572xX89xXexX3xX7xX3exXa0xX3xX1xX3exX23xX1xX3xX4xX5cfxX3xXexX1xX115xX3xXd4xXa8xXexX3xX23xX100xX23xX22xX3xX7xX27xXc5xXexX3xX18cxX3xXexXa8xX94xX3xXexX49xX27xX23xX22xX3xX1a2xX423xX23xX1xX3xX4xX5cfxX3xX22xXdxXe3xX3xX1c0xX17fxX5cxX17fxX17fxX17fxX3xXd4xXe8xX23xX22xX60xXf1xX22xX94xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX50xX254xX3xX2xX18cxX3xXexX49xXdxX56xX27xX3xXd4xXe8xX23xX22xX60xX7xX3exXa0xX60xX50xXb7xX5cxX3xXcxX49xXafxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX67fxX3xXbxX1xX3axX23xX3xX1a2xX5cfxX23xX3xXf1xX1xXa0xX427xX23xX22xX3xX2xX3xXexX49xXdxX56xX27xX3xXd4xXe8xX23xX22xX94xX3xX4xXc6cxX23xX3xX5xXa8xXdxX3xX5xX3exX3xX5xX84xXdxX3xX23xX1xX27xX51xX23xX5cxX3xX572x6469xX4xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX51xXbxX3xX23xX3exX15xX3xX4xX6xXa0xX3xX22xXc5xXbxX3xX1c0xX3xXd4xX80bxX23xX3xX18dxX3xXd4xX80bxX23xX3xX5xXad0xX23xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX5xX42dxX6xX94xX3xX23xX22xX35xX883xX94xX3xX35xX23xX22xX3xXcxX35xX23xX3x4028xXf2axX4xX3xXa76xX1xX6xXdxX3xX8cxX18exX17fxX3xXexX27xX57cxXdxX94xX3xXexX49xX42dxX3xX1cxX80xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX9dxX3xX23xX5cfxXdxX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX18exX18cxX17exX17exX18cxXexX18exX1c8xX1b7xX18dxX2xX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX18cxX17dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxa331xX23xX22xX3xXa76xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX1a2xXdxX80bxXexX94xX3xX22xXdxX6xX3xXd4xX423xX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX5cfxX3xX17exX3xX7xX3exXa0xX3xX49xX27xX89xX23xX22xX5cxX3xX82xXb7xX3xX47xX56bxX6xX3xX23xX100xX47xX3xX23xX6xX15xX94xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX47xX89xXexX3xX23xX5daxX6xX3xX39xXdxX56xX23xX3xXexX67fxX4xX1xX3xX49xX27xX89xX23xX22xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX94xX3xXbxX1xXad0xX23xX3xX4xXc6cxX23xX3xX5xXa8xXdxX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX5xXa8xX4xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX17dxX17fxX2xX2xX2xXexX18dxX1c0xX1c0xX17exX17dxX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX17dxX1b7xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX7bexX1xX3axX23xX3xX1a2xX5cfxX23xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xXbxX1xX10exX3xX49xX31xX47xX3xX5xXdfxX23xX3xX1a2xXdfxX23xX3xX4xXa8xX23xX1xX3xX49xX27xX89xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX7xX8c5xXbxX3xX7xX5daxX6xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xX22xXdxX10xXa0xX3xXexX49xXe43xX6xX3xXexXa8xXdxX3xX1cxX80xX3xX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXa0xX39xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX49xX2dxXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX23xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX39xXexX1xX24xX3xX17dxX17exX17fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18cxX18dxX18exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX60xX60xXdxX5cxX1a2xX6xXa0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX5cxX50xX23xX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX1b7xX60xX2xX17exX18dxX39xX2xX17fxX17dxX17fxX1c0xX18dxX1c0xXexX17dxX1b7xX17fxX18exX1c8xX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xX1d0xX49xX9xX2xX18dxX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX176xXdxX39xXexX1xX9xXaxX17dxX17exX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18cxX18dxX18exXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXa0xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX82xX77xX84xX23xX22xX3xX88xX89xX4xX3xX5xX3exX3xX1cxX80xX3xX4xX5cfxX3xX39xXdxX56xX23xX3xXexX67fxX4xX1xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX1xX3exX23xX1xX3xX5xXdaxX23xX3xXexXa8xXdxX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX50xXdaxXdxX3xXf1xX1xXa0xX427xX23xX22xX3xX1c0xX17fxX3xX1xX6xX5cxX3xXcxXafxX3xX23xX100xX47xX3xX17exX17fxX2xX18cxX3xXd4xX80bxX23xX3xX23xX6xX15xX94xX3xX1xX3exX23xX1xX3xXexX100xX47xX3xX5xX3exX3xX4xX3axX15xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX4xX1xX10exX3xX5x79e2xX4xX3xX4xX10exX6xX3xXd4xX28cxX6xX3xXbxX1xX77xX31xX23xX22xX3xX23xX3exX15xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xX39xXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX49xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX2fxX0xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXdfxX23xX3xX59xX27xX6xX23xX24xX0xX60xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX47xX1a2xX1exX6xX23xX39xX1exX7xX6xXbxXa0xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX572xXdfxX3xX39xX77xX6xX94xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xXd4xX3exX23xX3xX35xX23xX22xX3xX260xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX7bdxX4xX1xX31xXdxX3xX5xXdaxX23xX883xX3xXexX49xXdfxX23xX3xXd4xXe8xX23xX22xX3xXd4xXc5xXexX3xX4xXe3xXexXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xXf1xX1xXa0xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX60xX47xX10xX1exX39xX27xX6xX1exX23xX22xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX23xX1exXa0xX23xX22xX1exXa0xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXa0xXdxX1exX5xXa0xX23xX1exXexX49xX10xX23xX1exX39xXa0xX23xX22xX1exX39xX6xXexX1exX4xX6xXexX60xX2xX1b7xX18cxX17fxX1c8xX1c0xX5cxX1xXexX47xXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX60xX47xX10xX39xXdxX6xX60xX2xX17exX17fxX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX18exX60xX2xX18dxX1c8xX39xX18dxX2xX18dxX18cxX1c8xX18dxX1c8xXexX18exX17exX18cxX1c0xX1b7xX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX60xX2fxX0xX60xX6xX2fxX0xX39xXdxX50xX2fxX0xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX572xXdfxX3xX39xX77xX6xX94xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xXd4xX3exX23xX3xX35xX23xX22xX3xX260xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX7bdxX4xX1xX31xXdxX3xX5xXdaxX23xX883xX3xXexX49xXdfxX23xX3xXd4xXe8xX23xX22xX3xXd4xXc5xXexX3xX4xXe3xXexXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xXf1xX1xXa0xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX60xX47xX10xX1exX39xX27xX6xX1exX23xX22xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX23xX1exXa0xX23xX22xX1exXa0xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXa0xXdxX1exX5xXa0xX23xX1exXexX49xX10xX23xX1exX39xXa0xX23xX22xX1exX39xX6xXexX1exX4xX6xXexX60xX2xX1b7xX18cxX17fxX1c8xX1c0xX5cxX1xXexX47xXaxX2fxX572xXdfxX3xX39xX77xX6xX94xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xXd4xX3exX23xX3xX35xX23xX22xX3xX260xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX7bdxX4xX1xX31xXdxX3xX5xXdaxX23xX883xX3xXexX49xXdfxX23xX3xXd4xXe8xX23xX22xX3xXd4xXc5xXexX3xX4xXe3xXexX0xX60xX6xX2fxX0xX60xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX2fxX7bdxX18cxX3xX23xX100xX47xX3xX49xXc6cxX23xX22xX3xXexX1xX10xXa0xX3xXexX49xXe8xX23xX22xX3xX39xX77xX6xX3xX1xXc5xX27xX94xX3xX23xX100xX47xX3xX23xX6xX15xX94xX3xXd4xXc5xXexX3xXd4xX80xX3xXf1xX1xX35xX23xX22xX3xXbxX1xXb7xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX23xX22xX77xX78xXdxX883xX3xX1exX3xX6xX23xX1xX3xb82axX77xX31xX23xX22xX3xXf6bxX423xX23xX1xX3xX88xX84xXdxX3xX8cx743axX30xX3xX2xX1b7xX17dxX17fxX94xX3xXexX1xX35xX23xX3xX138xX3exX23xX3xX3dxX427xXdxX94xX3xX1cxX80xX3xXa76x85d4xX3xX30xXdxX23xX1xX94xX3xXcxac88xX3xXa76xX1795xX3x8b07xX23xX1xX94xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX9dxX3xXbxX1xXc5xX23xX3xXf1xX1xX260xXdxX3xX23xX5cfxXdxX3xX50xX254xX3xX50xXb7xX3xX39xX77xX6xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX50xX254xX3xX1xX3exX23xX22xX3xXexX49xX100xX47xX3xXexX49xXdxX56xX27xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xX60xX39xXdxX50xX2fxX0xX60xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6bxX35xXdxX3xX50xX84xX3xX4xX1xXe8xX23xX22xX3xXf1xX1xXdxX80bxX47xX3xXf1xX1xX27xX15xX80bxXexX3xX50xX3exX3xX77xXdaxX4xX3xX47xX31xX3xX22xX3axX15xX3xX39xX148exX23xX22xX3xX50xX77xX78xX23xX3xX1a2xX77xX260xXdxX3xXd4xX60dxX4xX3xX7xX427xX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xX23xX27xXdxX1exX1xXa0xX23xX22xX1exX7xXa0xX23xX22xX1exX5xX6xX60xX39xXa0xXdxX1exX50xXa0xX1exX4xX1xXa0xX23xX22xX1exXf1xX1xXdxX10xX47xX1exXf1xX1xX27xX15xX10xXexX1exX50xX6xX1exX27xXa0xX4xX1exX47xXa0xX1exX22xX6xX15xX1exX39xX27xX23xX22xX1exX50xX27xXa0xX23xX1exX1a2xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX4xX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX60xX2xX1b7xX18dxX17exX1b7xX17exX5cxX1xXexX47xXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX60xX47xX10xX39xXdxX6xX60xX2xX17exX17fxX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX18cxX60xX2xX17exX17exX39xX1c0xX17exX1c0xX2xX17fxX2xX1c0xXexX18exX17fxX2xX1c0xX2xX5xX17fxX5cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX60xX2fxX0xX60xX6xX2fxX0xX39xXdxX50xX2fxX0xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6bxX35xXdxX3xX50xX84xX3xX4xX1xXe8xX23xX22xX3xXf1xX1xXdxX80bxX47xX3xXf1xX1xX27xX15xX80bxXexX3xX50xX3exX3xX77xXdaxX4xX3xX47xX31xX3xX22xX3axX15xX3xX39xX148exX23xX22xX3xX50xX77xX78xX23xX3xX1a2xX77xX260xXdxX3xXd4xX60dxX4xX3xX7xX427xX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xX23xX27xXdxX1exX1xXa0xX23xX22xX1exX7xXa0xX23xX22xX1exX5xX6xX60xX39xXa0xXdxX1exX50xXa0xX1exX4xX1xXa0xX23xX22xX1exXf1xX1xXdxX10xX47xX1exXf1xX1xX27xX15xX10xXexX1exX50xX6xX1exX27xXa0xX4xX1exX47xXa0xX1exX22xX6xX15xX1exX39xX27xX23xX22xX1exX50xX27xXa0xX23xX1exX1a2xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX4xX1exX7xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX60xX2xX1b7xX18dxX17exX1b7xX17exX5cxX1xXexX47xXaxX2fxXf6bxX35xXdxX3xX50xX84xX3xX4xX1xXe8xX23xX22xX3xXf1xX1xXdxX80bxX47xX3xXf1xX1xX27xX15xX80bxXexX3xX50xX3exX3xX77xXdaxX4xX3xX47xX31xX3xX22xX3axX15xX3xX39xX148exX23xX22xX3xX50xX77xX78xX23xX3xX1a2xX77xX260xXdxX3xXd4xX60dxX4xX3xX7xX427xX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX0xX60xX6xX2fxX0xX60xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX2fxX17a3xX23xX1xX3xXf6bxX60dxX23xX22xX3xX3dxXd0xX27xX3xX7bexX1xX77xX84xX23xX22xX3xX8cxX1cxX80xX3xX7bexX1xX42dxX4xX3xXf6bxXe8xX23xX22xX94xX3xX3dxX77xX31xX23xX22xX3xXa76xX1xXdfxX94xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX9dxX3xXexX3exX23xX3xXexX51xXexX3xX1a2xX11exX47xX3xX7xXdxX23xX1xX94xX3xX47xXe8xX3xX4xX35xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX47xX8b2xX3xXexXafxX3xXf1xX1xXdxX3xX18dxX3xXexX27xX57cxXdxX5cxX3xX82xX84xX3xX4xX1xXe8xX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xXd4xX80xX3xX23xX606xX3xX5xX148exX4xX3xX50xX77xX84xXexX3xXf1xX1xX5cfxX94xX3xX50xX77xX31xX23xX3xX5xXdfxX23xX3xXbxX1xXe3xXexX3xXexX49xXdxX115xX23xX3xXf1xXdxX23xX1xX3xXexX80bxX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xX60xX39xXdxX50xX2fxX0xX60xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX6xX23xX3xX88xX89xX4xX3xXexXa8xXa0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXf1xX80bxX94xX3xX1xX606xX3xXexX49xX84xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX42dxXbxX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX6xX23xX3xXexX3axX47xX94xX3xX23xXa0xX3xXc5xX47xXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXa0xXdxX60xX4xX6xX23xX1exX5xXa0xX4xX1exXexX6xXa0xX1exX7xXdxX23xX1xX1exXf1xX10xX1exX1xXa0xX1exXexX49xXa0xX1exX6xX23xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX22xXdxX27xXbxX1exX23xX22xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX23xX1exX6xX23xX1exXexX6xX47xX1exX23xXa0xX1exX6xX47xX60xX2xX1b7xX17exX18exX1c0xX1c8xX5cxX1xXexX47xXaxX2fxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX60xX47xX10xX39xXdxX6xX60xX2xX17exX17fxX60xX23xX10xX176xX7xX60xX17exX17fxX17exX2xX60xX1c8xX17dxX39xX2xX17exX2xX17fxX17dxX17fxX18cxXexX2xX17dxX18dxX18cxX5xX1c8xX1exX4xX1b7xX5cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX23xX35xX23xX22xX3xX39xX3axX23xX3xX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX3xX1cxX10xX47xX3xX49xX31xX47xX3xX5xX3exX3xX50xX51xXexX3xX5xXdxX56xX27xX3xX59xX27xX5bxX5cxX5cxX5cxXaxX3xX60xX2fxX0xX60xX6xX2fxX0xX39xXdxX50xX2fxX0xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX6xX23xX3xX88xX89xX4xX3xXexXa8xXa0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXf1xX80bxX94xX3xX1xX606xX3xXexX49xX84xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX42dxXbxX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX6xX23xX3xXexX3axX47xX94xX3xX23xXa0xX3xXc5xX47xXaxX3xX1xX49xX10xX2bxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXa0xXdxX60xX4xX6xX23xX1exX5xXa0xX4xX1exXexX6xXa0xX1exX7xXdxX23xX1xX1exXf1xX10xX1exX1xXa0xX1exXexX49xXa0xX1exX6xX23xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX22xXdxX27xXbxX1exX23xX22xX27xXa0xXdxX1exX39xX6xX23xX1exX6xX23xX1exXexX6xX47xX1exX23xXa0xX1exX6xX47xX60xX2xX1b7xX17exX18exX1c0xX1c8xX5cxX1xXexX47xXaxX2fxX8dxX6xX23xX3xX88xX89xX4xX3xXexXa8xXa0xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXf1xX80bxX94xX3xX1xX606xX3xXexX49xX84xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX42dxXbxX3xX23xX22xX77xX78xXdxX3xX39xX3axX23xX3xX6xX23xX3xXexX3axX47xX94xX3xX23xXa0xX3xXc5xX47xX0xX60xX6xX2fxX0xX60xX7xXexX49xXa0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX2fxX7bexX1xX77xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX3axX47xX3xX7bdxX4xX1xXa0xX3xX4xXad0xX23xX3xX4xX3axX27xX3xX1xX31xX23xX3xX1cxX3axX27xX3xX4xXe3xX883xX3xXd4xX80xX3xXd4xX77xX84xX4xX3xX4xXc5xXbxX3xX10exX15xX94xX3xX4xX1xX67fxX23xX1xX3xX59xX27xX15xX254xX23xX3xX4xXe3xX4xX3xX4xXc5xXbxX3xX260xX3xX8dxX6xX23xX3xX88xX89xX4xX3xX8cxX3dxX3exX3xXcxX41xX23xX1xX9dxX3xX50xX51xX23xX3xX39xXb7xX23xX22xX3xX23xX1xX27xXad0xX23xX3xX23xX1xX27xX15x6ab5xX23xX3xXexX49xXa0xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xXexXe3xX4xX3xX1cxX5cfxX6xX3xXd4xX5cfxXdxX3xX22xXdxX427xX47xX3xX23xX22xX1xc6a6xXa0xX5cxX0xX60xXbxX2fxX0xX60xX39xXdxX50xX2fxX0xX60xX5xXdxX2fxX0xX60xX27xX5xX2fxX0xX39xXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX2fxX0xX60xX39xXdxX50xX2fxX0xX60xX39xXdxX50xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17a3xX27xXexX1xXa0xX49xXaxX2fxXf6bxX60dxX23xX22xX3xX7bexX1xX77xX31xX23xX22xX0xX60xXbxX2f
Đặng Phương