Truy nã đặc biệt Lê Dũng Vova
Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.
83a6x965ax119bfxe917xdd47xb3b9x10b81x90f1x905dxX7xf47exea7bxbc40x9672x9e3exda8dxX5xaf35xXax11b73xXcxa7cfxb007x9ec7xX3x10c98xd72bxX3x1210bxbde4xX3xf512xed39xX18xd982xX3x107f9xb943xb5f4xX6xX0xd645xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf78cxX10xX6xc313xXaxX12x9796x884cxX3xdd41xX15xX6xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xaf7axXdxc3edxX15xX3xXexX14xX6xd3c7xX3xX3dxbab4xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX37xf8b5xX3xe60fxa30axXdxX3xX4dxX19xX3xX14xX6xX3xX40xX15xX16x10dbdxXexX3xX4dxb36cxX18xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3x10057xX73xX3xX4xX6xX18xX3xX1bxX1cxX3xX23xe32axX18xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX25xX4fxX3xXexX63xXdxX3xX5xX60xa4abxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xb4d5xX55xX3xXbxX1x11088xXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xd8cdxX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxd0cfxX15xX55xX3xX25xb4aexXexX3xXbxX1xe4cfxX9bxX3xX18xX1xdedaxX9bxX3xX4xX1xe067xX18xX21xX3xX62xX1xX60xX3xX18xab80x9acbxX4xc949xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeaaaxX24xX3axX16xXaxX12xX0xXdxX9bxX21xX3xXdxX3axX9xXaxXdxX9bxX21xe7d8xed9bx1042dxafb4xX10xX7fx9937x10be7x105c8xd3c8xX4xc899xX11dxX117xX11fxX2xX2xX10xX7fxX11fxX11dxX11cxX6xX117xX11fxX11dxX118xX10xX2xX7fxX118xX2xX10xX6xe32cxX10xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX21xX1xXexX7fxX24xd207xX11fxX4xX24xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX9bxX6xX14bxX11fxc093xXdxX3axXexX1x9151xX3xX2xX11exX11ex8b17x9440xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX24xX25xX6xX3xX11fxX3xcca4xX18xX1xX3xX2xXf4xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX28xX28xXdxXf4xX7fxX6xX24xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf4xX25xX18xX28xX18xX10xX161xX7xX28xX121xX2xX121xX121xX28xX2xX11exX117xX3axX121xX2xX138xX2x8af4xX1bdxX138xXexX119xX121xX138xX1bdxX5xX2xXf4xXbxX18xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX24xX25xX6xXaxX3xX161xXdxX3axXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxXaxX3xX3axX6xXexX6xX11fxX24xX14xXdxX21xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX28xX28xX4xX3axX18xXf4xXexX15xX24xXdxXexX14xX10xXf4xX25xX18xX28xX121xX11exX121xX2xX28xX117xX28xX2xX28xX2xX11cxX2xb093xX119xX2xX119xX22dxX11exX11fxX1bdxX138xX11exX138xX121xX119xX117xX2xX11exX121xX11cxX11dxX11cxX138xX11cxX11fxX138xX22dxX2xX117xX138xX2xX22dxX121xX11exX117xX11dxX1bdxX117xX11exX11exX22dxX119xX11exX138xX11fxX18xX11fxX138xX22dxX121xX11cxX11fxX2xX117xX121xX121xX1bdxX2xX22dxX138xX11dxX22dxX22dxX138xX138xX2xX119xX119xX11exX117xX2xX22dxX2xX138xX2xX11fxX2xX117xX121xX121xX1bdxX2xX11dxX121xX138xX138xX1bdxX138xX11dxX2xX138xX138xX1bdxX11cxX117xX22dxX117xX11dxXf4xXbxX18xX21xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX24xX18xXaxX12xb47bxX15xX16xX6fxXexX3xX4dxX73xX18xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7fxX73xX3xX4xX6xX18xX3xX1bxX1cxX3xX23xX8axX18xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX11fxX3xX18dxX18xX1xX166xX3xX4xX58xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX4xX15xX18xX21xX3xX4xff62xXbxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX62xX21xX60xX16xX3xX2xX11fxX117xX55xX3xX3dxX3exX3xX40xX15xX6xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXexX14xX6xX55xX3xX3dxX58xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxX3xX4xX1xX24xX3xX7fxXdxX6fxXexX3xX4dxX19xX3xX14xX6xX3xX40xX15xX16xX6fxXexX3xX4dxX73xX18xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX7fxX73xX3xX4xX6xX18xX3xX1bxX1cxX3xX23xX8axX18xX3xX1exX1fxX18xX21xX3x101cdxX1bdxX2xX3xXexX15x108ccxXdxX55xX3xX4x11828xX18xX3xX21xd739xXdxX3xX5xX60xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX24xX25xX6xX3xX55xX3xX40xX15xX1cxX3xd3d1xX18xX21xX3xX37xX372xX6xX55xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxe4eaxX3xX25xX4fxX3xXexX63xXdxX3xX5xX60xX9bxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xXa5xX55xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxXd4xX15xX55xX3xX25xXd9xXexX3xXbxX1xXdexX9bxX3xX18xX1xXe3xX9bxX3xX4xX1xXe8xX18xX21xX3xX62xX1xX60xX3xX18xXf1xXf2xX4xX3xX3dxX37x9046xX37xX3dxX62xX3xX23xXdxXd4xXexX3xX62xX6xX9bxX3xX40xX15xX16xX3xX4dxX73xX18xX1xX3xXex108faxXdxX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX2xX2xX22dxX3xX104xX63xX3xX5xX15xXd9xXexX3xX1x939exX18xX1xX3xX7xb0e0xXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xXcxX14xXf1xXf2xX4xX3xX4dx85e9xX55xX3xX1bxX1cxX3xX23xX8axX18xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX7fxX73xX3xf12exX1xffc1xXdxX3xXexXe8xX3xX25xX4fxX3xXexX63xXdxX3xX5xX60xX9bxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xXa5xX55xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxXd4xX15xX55xX3xX25xXd9xXexX3xXbxX1xXdexX9bxX3xX18xX1xXe3xX9bxX3xX4xX1xXe8xX18xX21xX3xX62xX1xX60xX3xX18xXf1xXf2xX4xXf4xX3xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1cxX18xX55xX3xX18xX21xX60xX16xX3xX121xX1bdxX11fxX1bdxX55xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX4dxX19xX3xX7fxb61axX3xXexX14xXe8xX18xXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX4xX58xX18xX21xX3xX6xX18xX55xX3xXexX14xXf1xXf2xX4xX3xX467xX1xXdxX3xX7fxX4f2xX3xXexX14xXe8xX18xX55xX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX469xX3xX7xXe8xX3xX1bdxX138xX104xX3xX18xX21x10b73xX3xX121xX55xX3xX37xX60xX3xXcxX14xX432xX3xX119xX55xX3xXbxX1xXf1x8f51xX18xX21xX3xX37xX60xX3xX3dxa7f6xX15xX55xX3xX40xX15xXd9xX18xX3xX37xX60xX3xaf42xX58xX18xX21xX55xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX3dxX58xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xX7fxXaaxX24xX55xX3xX7fxX2e8xXexX3xX467xa427xX3xX18xX21xXf1xX551xXdxX3xX18xX60xX24xX3xX4xX1fxX18xX21xX3xX4xX455xX3xX40xX15xX16xX4fxX18xX3xX7fxe749xXexX3xX25xX60xX3xX21xXdxc2b3xXdxX3xX18xX21xX6xX16xX3xX18xX21xXf1xX551xXdxX3xX4dxX6xX18xX21xX3xX7fxX73xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4dxX6fxX18xX3xX4xX3exX3xX40xX15xX6xX18xX3xX4xX58xX18xX21xX3xX6xX18xX55xX3xX25xXdxXd4xX18xX3xX467xXdx9995xX9bxX3xX7xXaaxXexX3xX1xX24xXb3xX4xX3x11bbexX104xX62xX1exX3xX18xX3exXdxX3xX21xX559xX18xX3xX18xX1xX2e8xXexXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xb651xX6xX15xX3xX467xX1xXdxX3xX7fxX5c1xXexX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xX18xX1xXd9xX18xX3xX4dxXe8xXdxX3xXexXf1x11160xX18xX21xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX55xX3xX7fxXaaxX24xX3xX18xX21xX6xX16xX3xX4xX1xX24xX3xX3dxX3exX3xX40xX15xX6xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXexX14xX6xX55xX3xX3dxX58xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxX55xX3xX4dxX73xX6xX3xX4xX1x117afxX166xX3xX11dxX11cxX3xXcxX14xX559xX18xX3xX37xXf1xX18xX21xX3xX565xX41dxX24xX55xX3xX40xX15xXd9xX18xX3xX37xX24xX60xX18xX3x8ffaxXdxX6fxX9bxX55xX3xX37xX60xX3xX62xX63xXdxXf4xX3xX565xXdxXd4xX18xX3xXexX1xX24xX41dxXdxX166xX3xX11exX117xX11cxXf4xX121xX2xX11cxXf4xX138xX11exX11dxX138xX55xX3xX11exX119xX11dxXf4xX1bdxX119xX119xXf4xX121xX119xX117xX11cxXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX0xXdxX9bxX21xX3xXdxX3axX9xXaxXdxX9bxX21xX116xX117xX118xX119xX10xX7fxX11cxX11dxX11exX11fxX4xX121xX11dxX117xX11fxX2xX2xX10xX7fxX11fxX11dxX11cxX6xX117xX11fxX11dxX118xX10xX2xX7fxX118xX2xX10xX6xX138xX10xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX21xX1xXexX7fxX24xX14bxX11fxX4xX24xX18xXexX10xX18xXexX3xX3axXexX1xX15xX9bxX7fxX3xX3axX1xXdxX3axX10xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX9bxX6xX14bxX11fxX161xXdxX3axXexX1xX166xX3xX2xX11exX11exX16bxX16cxX3xX161xXdxX3axXexX1xX166xX3xX1bdxX138xX11cxXbxX14bxX16cxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX166xX3xX119xX117xX117xXbxX14bxX16cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX24xX25xX6xX3xX11fxX3xX18dxX18xX1xX3xX2xXf4xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX28xX28xXdxXf4xX7fxX6xX24xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf4xX25xX18xX28xX18xX10xX161xX7xX28xX121xX2xX121xX121xX28xX2xX11exX117xX3axX121xX2xX138xX2xX1bdxX2xX2xXexX1bdxX22dxX22dxX22dxX11cxX5xX11exXf4x104d5xXbxX21x9315xX14xX9xX2xX2xX119xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX21xX3xX23xX24xX25xX6xXaxX3xX161xXdxX3axXexX1xX9xXaxX1bdxX138xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX119xX117xX117xXaxX3xX3axX6xXexX6xX11fxX24xX14xXdxX21xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX28xX28xX4xX3axX18xXf4xXexX15xX24xXdxXexX14xX10xXf4xX25xX18xX28xX121xX11exX121xX2xX28xX117xX28xX2xX28xX2xX11cxX2xX22dxX119xX2xX119xX22dxX11exX11fxX1bdxX138xX11exX138xX121xX119xX117xX2xX11exX121xX11cxX11dxX11cxX138xX11cxX11fxX138xX22dxX2xX117xX138xX2xX22dxX121xX11exX117xX11dxX1bdxX117xX11exX11exX22dxX119xX11exX138xX11fxX18xX11fxX138xX22dxX121xX11cxX11fxX2xX117xX121xX121xX1bdxX2xX22dxX138xX11dxX22dxX22dxX138xX138xX2xX119xX119xX11exX117xX2xX22dxX2xX138xX2xX11fxX2xX117xX121xX121xX1bdxX2xX11dxX121xX138xX138xX1bdxX138xX11dxX2xX138xX138xX1bdxX11cxX117xX22dxX117xX11dxXf4xXbxX18xX21xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXexX6xX7fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX9bxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX21xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3axX3axXdxX18xX21xX9xXaxX1bdxXaxX12xX0xXexX7fxX24xX3axX16xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX565xXdxX4fxX15xX3xX2xX2xX22dxX3xX104xX63xX3xX5xX15xXd9xXexX3xX1xX432xX18xX1xX3xX7xX437xX3xX18xX8axX9bxX3xX121xX11exX2xX1bdxX55xX3xX7xa4bexX6xX3xX4dxX36dxXdxX3xX7fxX36dxX3xX7xX15xX18xX21xX3xX18xX8axX9bxX3xX121xX11exX2xX22dxX55xX3xX4xX455xX3xX1xXdxXd4xX15xX3xX5xX437xX4xX3xXex10c54xX3xX18xX21xX60xX16xX3xX2xX11fxX2xX11fxX121xX11exX2xX11dxX55xX3xX40xX15xX16xX3xX4dxX73xX18xX1xX3xX18xX21xXf1xX551xXdxX3xX4xX455xX3xX9bxX63xXexX3xXexX14xX24xX18xX21xX3xX18xX1xXa5xX18xX21xX3xX1xX60xX18xX1xX3xX25xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX4dx95baxX16xX3xX18xX1xXe3xX9bxX3xX4xX1xXe8xX18xX21xX3xX62xX1xX60xX3xX18xXf1xXf2xX4xX3xX3dxX37xX405xX37xX3dxX62xX3xX23xXdxXd4xXexX3xX62xX6xX9bxX3xX4xX455xX3xXexX1xX603xX3xX7fxX73xX3xXbxX1xX41dxXexX3xXexfb43xX3xX1bdxX11fxX2xX121xX3xX18xX8axX9bxX166xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX1bxX60xX9bxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xXa5xX55xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxXd4xX15xX55xX3xX25xXd9xXexX3xXbxX1xXdexX9bxX3xX4xX455xX3xX18xX63xXdxX3xX3axX15xX18xX21xX3xX14bxX15xX16xX1cxX18xX3xXexX41dxX4xX55xX3xXbxX1xX6a1xX3xX7fxXaaxX18xX21xX3xX4xX1x974cxX18xX1xX3xX40xX15xX16xX4fxX18xX3xX18xX1xX9b1xX18xX3xX3axX9b1xX18xXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX1bxX60xX9bxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xXa5xX55xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxXd4xX15xX55xX3xX25xXd9xXexX3xXbxX1xXdexX9bxX3xX4xX455xX3xX18xX63xXdxX3xX3axX15xX18xX21xX3xX7fxX73xX6xX3xX4dxXb3xXexX55xX3xX21xX9b1xX16xX3xX1xX24xX6xX18xX21xX3xX9bxX6xX18xX21xX3xXexX14xX24xX18xX21xX3xX18xX1xX9b1xX18xX3xX3axX9b1xX18xXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX1bxX60xX9bxX55xX3xXexX60xX18xX21xX3xXexX14xXa5xX55xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexXaaxX18xX3xX1xX24xXb3xX4xX3xXexX15xX16xX1cxX18xX3xXexX14xX15xX16xX4fxX18xX3xXexX1xX58xX18xX21xX3xXexXdxX18xX55xX3xXexX60xXdxX3xX5xXdxXd4xX15xX55xX3xX25xXd9xXexX3xXbxX1xXdexX9bxX3xX21xX9b1xX16xX3xX4xX1xXdxX6fxX18xX3xXexX14xX6xX18xX1xX3xXexX9b1xX9bxX3xX5x10e05xXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12x110c4xX1xX41dxX9bxX3xXexX63xXdxX3xXexX14xX24xX18xX21xX3xXexX14xXf1xX551xX18xX21xX3xX1xX657xXbxX3xX4dxXb3xX4xX3xX7fxXdxXd4xXexX3xX18xX21xX1xXdxX1cxX9bxX3xXexX14xX376xX18xX21xX55xX3xX7fxX73xX3xXbxX1xX41dxXexX3xXexX9e8xX3xX2xX11exX11fxX121xX11exX3xX18xX8axX9bxXf4xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX3axX16xXaxX12xX62xX21xXf1xX551xXdxX3xX4xX1xX15xXdexX18xX3xX7fxX73xX3xXbxX1xX41dxX9bxX3xXexX63xXdxX3xX18xX60xX16xX55xX3xX7fxX73xX3xXbxX1xX41dxXexX3xXexX9e8xX3xX2xX11fxX1bdxX3xX18xX8axX9bxXf4xX0xX28xXbxX12xX0xX28xXexX3axX12xX0xX28xXexX14xX12xX0xX28xXexX7fxX24xX3axX16xX12xX0xX28xXexX6xX7fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX636xX24xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xXexX15xX24xXdxXexX14xX10xXf4xX25xX18xX0xX28xXbxX12