Rực vàng những vườn cam trĩu quả trên miền sơn cước Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Khác với không khí trầm lắng ở thời điểm đầu vụ, những ngày gần tết Nguyên đán Nhâm Dần, vựa cam Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp thương lái vào thu mua với mức giá khá cao nên người dân rất phấn khởi.
41ccx5134x92a9x6cb8x6853x8eb8x5a62x67d1xb803xX7x9006x4f9dx6d36x636exc298x84ebxX5x9ecfxXax88d3x78a3x95c3xX4xX3x863cx67bbxaf8bxade9xX3xX19xX1xc8b3xX19xX1axX3xX17xafb5x8237xX19xX3xX4xX6x479exX3xXexb36fx9f62xa3c0xX3x8aebxX2excb07xX3xXexX2cxbdfaxX19xX3xX29xXdxaf68xX19xX3xX7xc2e7xX19xX3xX4xX23x769dxX4xX3x539dxX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX0x6224xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6x450exXaxX12x46b5xX1x9b94xX4xX3xX17xX44xXdxX3x976dxX1x4dfexX19xX1axX3xX6dxX1xc730xX3xXexX2cx7e03xX29xX3xX5x7a93xX19xX1axX3x8435xX3xXexX1xX24xXdxX3xc00cxXdx7bffxX29xX3xX88xX79xX2exX3xX17xceb0xa33cxX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX19xX1axX18x5cedxX3xX1axX79xX19xX3xXex6b74xXexX3x9e70xX1axX2exX9exX36xX19xX3xX88xX66xX19xX3xXa8xX1xa4a6xX29xX3x6691xX79xX19xX93xX3xX17xX14xX6xX3xX4xX6xX29xX3x49aax6be8xX3x5facxX2exX6xX19xX1axX3x9e28xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1x91c1xX3xX19xX1xa3f3xX19xX3xX19xX1xcf88xXbxX3xXexX1xX23xX3fxX19xX1axX3xX5xX66xXdxX3xX17xX18x75c3xX3xXexX1xX2exX3xX29xX2exX6xX3xX17xX44xXdxX3xX29xa622xX4xX3xX1axXdxX66xX3xX6dxX1xX66xX3xX4xX6xXefxX3xX19xX36xX19xX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xX61xXb5xX19xX3xX2cx8f60xXexX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdx9a64xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91bcxXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7fc5xX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXax652cxXdxX61xXexX1xa52fxX3xX2xX2x6aecxb445xXbxbffbx87f9xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3x89ecx49acxX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xbf50xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxb341xX194xX164xX194xX4fxX2xX163x7fc0xX61xX194xX194xX2xX194xX2xX194xX164xXex6520xX194xc7b1xX172xX19bxX5xX164xX128x74aexXbxX1ax799exX2cxX9xX194xX194xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXex7ef9xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdx5c1fxX9exX167xXaxX12xXcxX1xX24xXdxX3xX88xXdxX8axX29xX3xX19xX18xX9exX93xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX88xb434xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX75xX19xX3xX29xac73xX19xX1axX93xX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xX61xXb5xX19xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xX88xX6xX19xX1axX3xXexX11cxXexX3xX182x7d8bxXexX3xXexX2exX9exX8axX19xX3xX4xX1xX273xX19xX3xX88xX8axX3xc461xX4xX1xXefxX3xX2cxX6xX3xX5xcd3dx4b57xX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX30xX2exX32xX3xX4xX6xX29xX3xX88xb5abxXbxX3xX19xX1xX11cxXexX3xX88xXa5xX19xX3xXexX6xX9exX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX1axX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX2xX1a7xX172xXexX171xX2xX171x881dxX19bxX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX194xX163xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xXa8xX1xX24xX3xX4xX1xcf78xX29xX3xX7x8a1exX4xX3xXex6408xXexX3xX19xX36xX19xX3xX4xX66xX4xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX81xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xX4xX1xXefxX3xX30xX2exX32xX3xXexXefxX93xX3xX88xX3bxX2exX93xX3xX19xX1axX273xXexX93xX3xX4xX425xX3xX29xX18xX2exX3xX17xX18xX19xX1axX3xX425xX19xX1axX93xX3xX88xX23xc4cfxX4xX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX2a6xX7xX421xX19xX3xX88xX425xX19xX2b0xX3xX29x85a5xXdxX3xX19xX1axX18xX9exX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX164xX164xX163xXexX172xX378xX19bxX194xX19bxX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX171xX1a5xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX14bxX1xXdfxX3xXa8xX1axX2exX9ex98d5xX19xX3xXcxX1xXdfxX3xXcxX2exX79xX19xX3xX47xXefxX18xX19xX3xX239xX3xX4xX1x63aexX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXc5xXdxX10xXexbcd2xX6xXbxX3xX2cxXdaxX19xX1axX3xX1a7xX3xX1xX6xX3xX81xX3xXexX1xX6fxX19xX3xX138xc5fbxX19xX1xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xXcexX166x5d45xX3x79c5xXfexX4xX3x62bcxXdxX36xX19xXd6xX3xX4xX1xXefxX3xX182xXdxXa5xXexX15fxX0xX10xX29xX12xX3xXa8xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX93xX3xX19xX1xX24xX3xXexX1xX24xXdxX3xXexXdxXa5xXexX3xXexX1xX2exX295xX19xX3xX5xX472xXdxX3xX4x5aa0xX19xX1axX3xX17xX44xXdxX3xX17xXdx9e9exX4xX3xX4xX1xX421xX29xX3xX7xX425xX4xX3xX4xb444xX19xX3xXexX1xX295xX19xX3xX19xX36xX19xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX5d2xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xXexX6fxXdxX3xX4xX1xXefxX3xX19xX421xX19xX1axX3xX7xX2exX11cxXexX3xX4xX6xXefxX93xX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX194xX163xX3xXexX11cxX19xX3xX17xX18xX3xX4xXb5xX9exX3xX19xX18xXefxX3xX30xX2exX32xX3xX4xXc6xX19xX1axX3xX88xcdb8xXexX3xX4xX1xX11cxXexX3xX5xX23xX472xX19xX1axX3xXexX429xXexX128xX3xXcx8e4fxX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX3xX88xXa5xX19xX3xX19xX6xX9exX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX88xX603xX3xX4xX2exX19xX1axX3xX4xX11cxXbxX3xX2cxX6xX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX3xX1axX79xX19xX3xX194xX164xX3xXexX11cxX19xX93xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX182xX66xX19xX3xXexX6c6xX3xX2xX378xX3xX239xX3xX194xX1a5xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX128xX0xX4fxX10xX29xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX2xX163xX1a5xXexX2xX172xX163xX164xX378xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX19bxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX14bxXc6xX19xX1axX3xXexX1xX10xXefxX3xX4xX1xXdfxX3xX47xXefxX18xX19xX93xX3xX1xXdxX649xX19xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3x5b9cxX603xX3xX605xXefxX18xXdxX3xX4xX5d2xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX4xX2afxX19xX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX163xX3xXexX11cxX19xX3xX88xX8axX3xX4xX2exX19xX1axX3xX4xX11cxXbxX3xX4xX1xXefxX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX61xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX128xX0xX10xX29xX12xX3xXaxXcxX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xXexX3xX19xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX3xX6dxX1xX66xX3xXexX1xX2exX295xX19xX3xX5xX472xXdxX3xX17xX3bxX3xX88xX79xX2exX3xX2cxX6xX93xX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX88xc448xXexX3xX5xXdxX36xX19xX3xXexX92xX4xX3xX19xX36xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xXaxX4xX1xX429xXexXaxX3xX88xX3fxX19xX3xX29xX48bxXdxX3xX19xX1axX18xX9exX128xX3xX47xXdxX649xX19xX3xXexX6b2xXdxX93xX3xXexX6fxXdxX3xX88xX6xX19xX1axX3xX4xX2exX19xX1axX3xX4xX11cxXbxX3xX4xX1xXefxX3xXexX1xX23xX3fxX19xX1axX3xX5xX66xXdxX3xX194xX3xXexX6b2xX4fxX19xX1axX18xX9exX93xX3xX17xX44xXdxX3xX29xXfexX4xX3xX1axXdxX66xX3xX1a7xX164xX3xX239xX3xX1a7xX1a5xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axXaxX3xX239xX3xX0xX4fxX10xX29xX12xX4xX1xXdfxX3xX47xXefxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9251xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX2xX1a5xX172xXexX19bxX172xX2xX171xX2xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX194xX1a5xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX605xX8axX3xX1axXdxX1exX3xX4xX1xXefxX3xX4xX6xX29xX3xXexX23xX3fxXdxX93xX3xX88xX32xX29xX3xX182xX32xXefxX3xX4xX1xX11cxXexX3xX5xX23xX472xX19xX1axX3xX17xX18xXefxX3xX61xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX93xX3xX19xX1axXefxX18xXdxX3xX4xX1xX5d2xX3xX88xXdaxX19xX1axX3xXex8ef3xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX3xXexX6b2xXefxX3xX7xX14xX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xXexX1xXefxX66xX19xX1axX3xX17xX18xX3xX182xX425xX19xX3xXbxX1xXb5xX19xX3xX1xX1exX2exX3xX4xX3fxX3xX88xX8axX3xX88xX32xX29xX3xX182xX32xXefxX3xX4xX1xXefxX3xX4xXb5xX9exX3xX19xX2exX6fxXdxX3xX30xX2exX32xX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX4xX1xXdfxX3xX47xXefxX18xX19xX3xX4xX2afxX19xX3xX7x7852xX3xX61xX92xX19xX1axX3xXexb698xXdxX3xX182xX273xX4xX3xX88xX8axX3xX4xX6xX29xX3xX88xX23xX472xX4xX3xX425xX19xX1axX3xX88xX2c1xXbxX3xX1xX3fxX19xX93xX3xX19xX1xX24xX3xX17xX295xX9exX3xX29xX18xX3xX1axXdxX66xX3xX4xX32xX3xX4xXc6xX19xX1axX3xX2a6xXexX2cxXdaxXdxX2b0xX3xX1xX3fxX19xX3xX7xXefxX3xX17xX44xXdxX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX6dxX1xX66xX4xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX194xX2xX1a5xXexX172xX1a5xX2xX163xX172xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX378xX172xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xXcxX1xX24xXdxX3xX88xXdxX8axX29xX3xX19xX18xX9exX93xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX5d2xX6xX3xX6xX19xX1xX3xa1a5xX6xXdxX3xXcxX1xXa5xX3xXb8xXc6xX19xX1axX3xXcexXexX1xX6fxX19xX3xXa8xX1axXb5xX19xX93xX3xX166xX603xX3xXcxX1xX273xX3xX605xXdxX3bxX19xXd6xX3xX4xX2afxX19xX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX163xX3xXexX11cxX19xX3xX30xX2exX32xX3xX88xX8axX3xXbxX1xX92xX4xX3xX17xX92xX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX3xX61xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX128xX3x6e24xX19xX1xX3xXb8xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9bdxX15fxX0xX10xX29xX12xX3xXc5xX92xX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xXexX3xX29xX6xX19xX1axX3xX5xX6b2xXdxX3xX19xX1axX2exX266xX19xX3xXexX1xX2exX3xX2cxX11cxXexX3xX5xX44xX19xX3xX4xX1xXefxX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX19xX36xX19xX128xX3xXd32xX2exX429xX19xX3xX182xX66xX19xX3xX88xX23xX472xX4xX3xX1axXdxX66xX3xX4xX6xXefxX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xXexX1xX10xXefxX3xX61xb0dfxXdxX3xX4xX6xX29xX3xXexX1xX23xX24xX19xX1axX3xX166xX2exX9exX36xX19xX93xX3xX4xX1xX5d2xX3xX88xXdaxX19xX1axX3xX4xX7dxXexX3xXexXb26xX6xX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX19xX1xX18xX19xX1xX93xX3xX30xX2exX32xX3xX7xXb5xX2exX3xX182xX649xX19xX1xX128xX128xX128xX3xX88xX8axX3xX4xX6xX29xX3xX88xX6b2xXexX3xX4xX1xX11cxXexX3xX5xX23xX472xX19xX1axX3xX19xX1axXefxX19xX3xX19xX1xX11cxXexX128xX0xX4fxX10xX29xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX172xX163xX164xXexX19bxX171xX2xX171xX164xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX194xX1a7xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX14bxXc6xX19xX1axX3xXexX1xX10xXefxX3xX6xX19xX1xX3xXb8xXc6xX19xX1axX93xX3xX61xXdfxX4xX1xX3xX182xX649xX19xX1xX3xX6dxX1xXdxXa5xX19xX3xX17xXdxX649xX4xX3xXexXdxX36xX2exX3xXexX1xX92xX3xX4xX6xX29xX3xX1axX920xXbxX3xX19xX1xXdxX3bxX2exX3xX6dxX1xX425xX3xX6dxX1xX421xX19xX93xX3xX19xX1xX23xX19xX1axX3xX17xX44xXdxX3xX7xX14xX3xX4xX1xX5d2xX3xX88xXdaxX19xX1axX3xX6dxXa5xXexX3xX19xX429xXdxX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX93xX3xX88xX266xX19xX1axX3xXexX1xX24xXdxX3xX19xX1xX2exX3xX4xX79xX2exX3xXexXdxX36xX2exX3xXexX1xX92xX3xX61xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX3xXexX421xX19xX1axX3xX4xX6xXefxX3xX19xX36xX19xX3xX7xX32xX19xX3xXbxX1xX656xX29xX3xX1xXdxX649xX19xX3xX4xX425xX3xX88xX79xX2exX3xX2cxX6xX3xX6dxX1xX66xX3x7978xX19xX3xX88xXdfxX19xX1xX167xX3xX1axXdxX66xX3xX4xX6xX29xX3xX4xXc6xX19xX1axX3xXexX421xX19xX1axX3xX5xX36xX19xX3xX19xX1xXdxX3bxX2exX128xX3xX47xXdxX649xX19xX3xXexX6b2xXdxX93xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX5d2xX6xX3xX6xX19xX1xX3xXb8xXc6xX19xX1axX3xX88xX6xX19xX1axX3xX182xX66xX19xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX1a7xX164xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX1a7xX164xX19bxXexX378xX1a7xX378xX171xX378xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX1a5xX378xX378xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX29x64e1xX7xX5xXdxX61xX10xX11bexX7xX1xXefxX15axX3xX4xX5xX10xX6xX2cxX246xXdxX166xXaxX12xX0xX61xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX10xX7xX4xX11bexX4xX6xXexXdxXefxX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxX167xXaxX12xXa8xX1axXefxX18xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX6xX19xX1xX3xXb8xXc6xX19xX1axX3xX4xX2afxX19xX3xXexX2cxX266xX19xX1axX3xX1axX79xX19xX3xX194xX3xX1xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX93xX3xX4xX1xXefxX3xX7xX32xX19xX3xX5xX23xX472xX19xX1axX3xX88xX6b2xXexX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX2xX164xX3xXexX11cxX19xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX1a7xX1a7xX164xXexX2xX171xX1a5xX171xX171xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX2xX194xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xXd8cxX19xX1xX3xXb8xXc6xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9bdxX15fxX0xX10xX29xX12xX3xXb8xX63fxX3xX4xX1xX23xX6xX3xX88xXa5xX19xX3xXexXa5xXexX3xX19xX1xX23xX19xX1axX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX88xX603xX3xXexX5f7xX29xX3xX88xXa5xX19xX3xXexX295xX19xX3xX19xX1xX18xX3xX88xX920xXexX3xXexXdxX3bxX19xX3xX4xX273xX4xX3xX29xX2exX6xX3xX182xX5f7xX19xX1xX3xX30xX2exXb5xX19xX3xX4xX32xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX194xX1a5xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX128xX3xXc5xX92xX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xXexX3xX19xX18xX9exX93xX3xX19xXa5xX2exX3xX166xX2exX11cxXexX3xX182xX66xX19xX3xX1xXa5xXexX3xX4xX32xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX3xX17xX18xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xXexX6fxXdxX3xXexX1xX2exX3xX17xX3bxX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX1a7xX1a5xX164xX3xXexX2cxXdxX649xX2exX3xX88xX266xX19xX1axX128xX0xX4fxX10xX29xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxX3xX61xXexX1xX2exX29xX182xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX164xX172xX61xX1a7xX2xX163xX2xX1a5xX194xX172xXexX172xX172xX1a5xX194xX1a5xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX172xX164xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX14bxX66xX4xX1xX3xX88xX425xX3xX6dxX1xX6fxX19xX1axX3xX166xX6xX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX6fxX19xX1axX3xXa8xX1axX2exX9exX5bdxX19xX3xXc5xX421xX19xX3xX605xXdxX649xXbxX3xXcexXexX1xX6fxX19xX3xXa8xX1axXb5xX19xX93xX3xX166xX603xX3xXcxX1xX273xX3xX605xXdxX3bxX19xXd6xX3xX4xXc6xX19xX1axX3xX88xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdxX3xXaxX4xX1xX429xXexXaxX3xX88xX3fxX19xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX29xX48bxXdxX3xX19xX1axX18xX9exX128xX3x59b4xX19xX1axX3xX605xXdxX649xXbxX3xX4xX1xXefxX3xX182xXdxXa5xXexX15fxX3xX0xX10xX29xX12xXaxXb8xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX3xX19xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX4xX425xX3xXexX1xX8axX3xXexX1xX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX1xX3fxX19xX3xX194xX1a5xX3xXexX11cxX19xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX128xX3xXcxX1xX24xXdxX3xX88xXdxX8axX29xX3xX19xX18xX9exX93xX3xXexXdxX8axX2exX3xXexX1xX23xX3fxX19xX1axX3xXexX2cxXefxX19xX1axX3xXexXb26xX19xX1xX3xX88xX603xX3xX88xXa5xX19xX3xXexX1xX2exX3xX29xX2exX6xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX194xX1a5xX3xX239xX3xX1a7xX164xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX128xX3xXa8xX1axXefxX18xXdxX3xX182xX66xX19xX3xX4xX1xXefxX3xX4xX66xX4xX3xX88xX79xX2exX3xX29xX429xXdxX3xXexX2cxXefxX19xX1axX3xXexXb26xX19xX1xX93xX3xX1axXdxX6xX3xX88xX5f7xX19xX1xX3xX4xX2afxX19xX3xXexXdxX36xX2exX3xXexX1xX92xX3xX81xX3xX29xXdaxXexX3xX7xX429xX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX3xX5xX44xX19xX3xX19xX1xX23xX15fxX3xX47xX18xX3xXa8xXdaxXdxX93xX3xXcx6c02xX3xX47xX266xX3xX14bxX1xX75xX3xXd32xXdxX19xX1xX128xX128xX128xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX1a7xX164xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axXaxX128xX0xX4fxX10xX29xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX163xX1a7xX2xXexX1a5xX172xX1a5xX171xX19bxX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX378xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX2cxX167xXaxX12xX1639xX19xX1axX3xX605xXdxX649xXbxX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdxX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX93xX3xXbxX1xXb5xX19xX3xX5xXefxX6b2xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX88xX8axX3xX1axXb89xXdxX3xX4xX1xXefxX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX81xX3xX47xX18xX3xXa8xXdaxXdxX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX2xX194xX163xX2xX163xXexX1a5xX2xX164xX1a7xX194xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX378xX171xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX605xX8axX3xX30xX2exX32xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX4xX2afxX19xX3xXexX23xX3fxXdxX3xX19xX1axX2exX9exX36xX19xX3xX4xX2exX429xX19xX1axX3xX17xX18xX3xX5xX66xX93xX3xX6dxX1xXdxX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xX61xXb5xX19xX3xX19xX3fxXdxX3xX88xXb5xX9exX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xXa5xXexX3xX7xXfexX4xX3xX4xX656xX19xX3xXexX2cxX273xX19xX1axX93xX3xX2xX3xXexX6xX9exX3xX88x7bbaxX3xX19xX1xX2c1xX3xX19xX1xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX75xX6xX3xX61xX23xX44xXdxX3xX30xX2exX32xX93xX3xXexX6xX9exX3xX6dxXdxX6xX3xX4xX79xX29xX3xX6dx5495xXefxX3xX4xX7dxXexX3xXexXb26xX6xX3xX4xX656xX19xX3xXexX1xX295xX19xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX15axXdxX61xXexX1xX15fxX3xX2xX2xX163xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX15fxX3xX171xX172xX164xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX128xX182xX6xXefxX1xX6xXexXdxX19xX1xX128xX17xX19xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX194xX4fxX2xX163xX19bxX61xX194xX194xX194xX1a7xX163xX2xX172xXexX1a7xX194xX172xX172xX194xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axX1b0xX2cxX9xX172xX164xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX15axXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX163xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX171xX172xX164xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxXefxX19xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX1adxX2exX7xXexXdxX246xX9exX167xXaxX12xX5e1xXdxX66xX3xXexX421xX19xX1axX3xX4xX6xXefxX93xX3xX6dxX1xX66xX4xX1xX3xX29xX2exX6xX3xX19xX1xXdaxX19xX3xX19xX1xXdfxXbxX93xX3xX182xX18xX3xX4xXefxX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xX61xX23xX24xX19xX1axX3xX19xX1xX23xX3xX88xX603xX3xX88xX425xX19xX3xX29xXdaxXexX3xX29xX63fxX6xX3xX166xX2exXb5xX19xX3xX29xX44xXdxX3xX7xX44xX29xX3xX1xX3fxX19xX93xX3xX11cxX29xX3xX66xXbxX3xX1xX3fxX19xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xX182xX5xXefxX4xX6dxX30xX2exXefxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX2cxXdxX4xX1xX61xX6xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX12xXb8xXdfxXbxX3xXexXa5xXexX3xX19xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX93xX3xXexXefxX18xX19xX3xX1xX2exX9exX649xX19xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xX4xX425xX3xX6dxX1xXefxX32xX19xX1axX3xX163xX128xX164xX164xX164xX3xXexX11cxX19xX3xX4xX6xX29xX3xX88xX23xX472xX4xX3xX4xX2exX19xX1axX3xX4xX11cxXbxX3xX2cxX6xX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX93xX3xX4xX1xX5d2xX3xX9exXa5xX2exX3xX5xX18xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX93xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX3xX17xX18xX3xX4xX6xX29xX3xX89bxX603xX3xX605xXefxX18xXdxX128xX3xXa8xX1xX24xX3xX4xX1xX421xX29xX3xX7xX425xX4xX3xXexX429xXexX3xX19xX36xX19xX3xX4xX1xX11cxXexX3xX5xX23xX472xX19xX1axX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xXexX3xX19xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX3xX88xX2c1xXbxX93xX3xX30xX2exX32xX3xXexXefxX93xX3xX19xX1axX273xXexX3xX88xX295xX29xX128xX128xX128xX3xX605xX920xX4xX3xX182xXdxX649xXexX93xX3xX6dxX1xX66xX4xX3xX17xX44xXdxX3xX6dxX1xX6fxX19xX1axX3xX6dxX1xX75xX3xX32xX29xX3xX88xX6b2xX29xX3xX81xX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xX6dxX1xXdxX3xX5xXefxX3xX19xX1axX6b2xXdxX3xX61xXdfxX4xX1xX3xX182xX649xX19xX1xX3xX14bx779fxXc5xa495xXb8xX239xX2xX19bxX3xXexX66xX4xX3xX88xXdaxX19xX1axX3xX166xX11cxX2exX93xX3xX4xX6xX29xX3xXexXa5xXexX3xX182xX66xX19xX3xX88xX23xX472xX4xX3xX1axXdxX66xX93xX3xXexX1xXdfxX3xXexX2cxX23xX24xX19xX1axX3xX104fxX19xX3xX88xXdfxX19xX1xX3xX19xX36xX19xX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xX61xXb5xX19xX3xX2cxX11cxXexX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdxX128xX3xX47xXdxX649xX19xX3xXexX6b2xXdxX93xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX93xX3xX4xX6xX29xX3xX89bxX603xX3xX605xXefxX18xXdxX3xX88xX6xX19xX1axX3xX182xX66xX19xX3xXexX6b2xXdxX3xX17xX23xX24xX19xX3xX17xX44xXdxX3xX1axXdxX66xX3xX1a7xX164xX3xX239xX3xX1a7xX1a5xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX3xXcexX4xX6xXefxX3xX1xX3fxX19xX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xX2xX1a5xX3xX239xX3xX194xX164xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axXd6xX93xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX4xX425xX3xX1axXdxX66xX3xXexX6c6xX3xX194xX1a5xX3xX239xX3xX1a7xX164xX3xX19xX1axX1xX5f7xX19xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX128xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xXefxX61xX9exXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX239xX6xX5xXdxX1axX19xX15fxX3xX2cxXdxX1axX1xXexX167xXaxX12xX0xX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX1639xX19xX1axX3xXa8xX1axX2exX9exX5bdxX19xX3xXcxX2cxX23xX24xX19xX1axX3xXcxX1xX273xX3xX239xX3xXcxX2cxX23xX81xX19xX1axX3xXbxX1xX2afxX19xX1axX3xXa8xXa8x9aeaxX174dxXcxXa8xXcxX3xX1xX2exX9exX649xX19xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX0xX4fxX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX182xX5xXefxX4xX6dxX30xX2exXefxXexX10xX12xX0xX61xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX239xXexX1xX2exX29xX182xX239xX6xX19xX61xX239xX7xX6xXbxXefxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a6xXc5xX14xX6xX2b0xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX29xX239xX61xX10xX19xX4fxX17xX2exX6xX239xX4xX6xX29xX239xX182xX2exX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX17xX6xXefxX239xX29xX2exX6xX239xXexX1xX2exX239xX1xXefxX6xX4xX1xX4fxX194xX194xX1a5xX1a7xX163xX194xX128xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX194xX164xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX194xX164xX2xX4fxX2xX163xX2xX61xX1a7xX194xX2xX164xX1a7xX1a5xX194xXexX172xX164xX19bxX194xX163xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX17xX12xX0xX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a6xXc5xX14xX6xX2b0xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxX61xXdxX10xX29xX239xX61xX10xX19xX4fxX17xX2exX6xX239xX4xX6xX29xX239xX182xX2exX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX17xX6xXefxX239xX29xX2exX6xX239xXexX1xX2exX239xX1xXefxX6xX4xX1xX4fxX194xX194xX1a5xX1a7xX163xX194xX128xX1xXexX29xXaxX12xX2a6xXc5xX14xX6xX2b0xX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX138xX18xX3xX4xXefxX19xX3xX19xX6fxX19xX1axX3xX61xXb5xX19xX3xX47xX23xX3fxX19xX1axX3x7058xX3fxX19xX3xXcexX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXd6xX3xX88xX6xX19xX1axX3xX2cxX11cxXexX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdxX3xX6dxX1xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX182xX63fxX3xX19xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX3xX88xX23xX472xX4xX3xX29xX63fxX6xX93xX3xX182xX7dxXexX3xX88xX79xX2exX3xX17xX18xXefxX3xX6dx52a4xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14bxX6xX29xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xX1axXdxX66xX3xX104fxX19xX3xX88xXdfxX19xX1xX93xX3xX88xX66xXbxX3xXfexX19xX1axX3xX19xX1xX2exX3xX4xX79xX2exX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xXexXdxX36xX2exX3xX61xX63fxX19xX1axXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxXexX1xX2exXefxX19xX1axX239xX29xX6xXdxX239xX61xXdxX4xX1xX239xX17xX2exX4fxX4xX6xX29xX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX61xX6xX2exX239xX17xX2exX239xX1axXdxX6xX239xXefxX19xX239xX61xXdxX19xX1xX239xX61xX6xXbxX239xX2exX19xX1axX239xX19xX1xX2exX239xX4xX6xX2exX239xX19xX1axX2exXefxXdxX239xXexXdxX10xX2exX239xX61xX2exX19xX1axX4fxX194xX194xX194xX172xX194xX163xX128xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX194xX164xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX2xX163xX172xX4fxX2xX164xX378xX61xX163xX164xX378xX1a7xX194xX194xX1a5xXexX19bxX163xX1a7xX164xX5xX194xX239xX2xX163xX19bxX61xX164xX194xX2xX164xX164xX2xX1a5xXexX1a7xX194xX2xX1a5xX1a7xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX17xX12xX0xX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14bxX6xX29xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xX1axXdxX66xX3xX104fxX19xX3xX88xXdfxX19xX1xX93xX3xX88xX66xXbxX3xXfexX19xX1axX3xX19xX1xX2exX3xX4xX79xX2exX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xXexXdxX36xX2exX3xX61xX63fxX19xX1axXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxXexX1xX2exXefxX19xX1axX239xX29xX6xXdxX239xX61xXdxX4xX1xX239xX17xX2exX4fxX4xX6xX29xX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX61xX6xX2exX239xX17xX2exX239xX1axXdxX6xX239xXefxX19xX239xX61xXdxX19xX1xX239xX61xX6xXbxX239xX2exX19xX1axX239xX19xX1xX2exX239xX4xX6xX2exX239xX19xX1axX2exXefxXdxX239xXexXdxX10xX2exX239xX61xX2exX19xX1axX4fxX194xX194xX194xX172xX194xX163xX128xX1xXexX29xXaxX12xX14bxX6xX29xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX88xX79xX2exX3xX17xX92xX3xX1axXdxX66xX3xX104fxX19xX3xX88xXdfxX19xX1xX93xX3xX88xX66xXbxX3xXfexX19xX1axX3xX19xX1xX2exX3xX4xX79xX2exX3xX19xX1axX23xX24xXdxX3xXexXdxX36xX2exX3xX61xX63fxX19xX1axX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX24xXdxX3xX88xXdxX8axX29xX3xX19xX18xX9exX93xX3xX4xX66xX4xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX88xX603xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX128xX3xX14bxX6xX29xX3xX88xX79xX2exX3xX29xX63fxX6xX3xX29xXfexX4xX3xX1axXdxX66xX3xXbxX1xX104fxX3xX182xXdxXa5xX19xX3xXexX6c6xX3xX2xX194xX128xX164xX164xX164xX3xX239xX3xX194xX1a5xX128xX164xX164xX164xX3xX88xX266xX19xX1axX4fxX6dxX1axX93xX3xX29xXdaxXexX3xX7xX429xX3xX5xXefxX6b2xXdxX3xX88xX920xX4xX3xX182xXdxX649xXexX3xX4xX425xX3xX1axXdxX66xX3xX4xX6xXefxX3xX1xX3fxX19xX128xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc5xX14xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX81xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxX19xXefxX19xX1axX239xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX4fxX17xX2exX6xX239xX4xX6xX29xX239xXefxX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX17xX6xXefxX239xX29xX2exX6xX239xXexX1xX2exX239xX1xXefxX6xX4xX1xX4fxX194xX194xX194xX2xX172xX163xX128xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1axX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX194xX164xX4fxX19xX10xX15axX7xX4fxX194xX2xX163xX163xX4fxX2xX163xX19bxX61xX164xX194xX2xX164xX164xX194xX171xXexX1a5xX19bxX164xX1a5xX1a7xX5xX164xX128xX1adxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX1axX3xX17xX23xX24xX19xX3xX4xX6xX29xX3xXexX2cxX2dxX2exX3xX30xX2exX32xX3xXexX2cxX36xX19xX3xX29xXdxX3bxX19xX3xX7xX3fxX19xX3xX4xX23xX44xX4xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX17xX12xX0xX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc5xX14xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX81xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX246xX9xXaxX4fxX19xXefxX19xX1axX239xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX4fxX17xX2exX6xX239xX4xX6xX29xX239xXefxX239xX1xX6xX239xXexXdxX19xX1xX239xX17xX6xXefxX239xX29xX2exX6xX239xXexX1xX2exX239xX1xXefxX6xX4xX1xX4fxX194xX194xX194xX2xX172xX163xX128xX1xXexX29xXaxX12xXc5xX14xX6xX3xX4xX6xX29xX3xX81xX3xX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xX3xX17xX18xXefxX3xX29xX63fxX6xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2cxXefxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX24xXdxX3xX88xXdxX8axX29xX3xX19xX18xX9exX93xX3xX17xX14xX6xX3xX4xX6xX29xX3xXc5xXc6xX3xXc8xX2exX6xX19xX1axX3xXcexX47xX18xX3xXcxX2dxX19xX1xXd6xX3xX182xX7dxXexX3xX88xX79xX2exX3xX17xX18xXefxX3xX17xX92xX3xXexX1xX2exX3xX1xXefxX6b2xX4xX1xX128xX3xXa8xX421xX29xX3xX19xX6xX9exX93xX3xX4xX6xX29xX3xX88xX6b2xXexX3xX19xX421xX19xX1axX3xX7xX2exX11cxXexX3xX4xX6xXefxX3xX19xX36xX19xX3xX182xX18xX3xX4xXefxX19xX3xX2cxX11cxXexX3xXbxX1xX11cxX19xX3xX6dxX1xX81xXdxX93xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1xX18xX3xX17xX23xX24xX19xX3xX88xX6xX19xX1axX3xXexX2cxX6xX19xX1xX3xXexX1xX5d2xX3xX166xX2exX11cxXexX3xX182xX66xX19xX3xX4xX1xXefxX3xXexX1xX23xX3fxX19xX1axX3xX5xX66xXdxX128xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2exX5xX12xX0xX61xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xX4fxX61xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8cxX2exXexX1xXefxX2cxXaxX12xXc5xX421xX19xX3xX14bxX1xX2exX19xX1axX0xX4fxXbxX12
Văn Chung