Hết mưa rồi, thành phố Hà Tĩnh vẫn còn “sông”...!
(Baohatinh.vn) - Từ gần sáng đến trưa nay (16/10), thành phố Hà Tĩnh không còn mưa nữa, hồ Kẻ Gỗ cũng chưa xả lũ, nhưng do hệ thống thoát nước kém nên nhiều tuyến đường ở thành phố vẫn ngập băng...
8c8fx12a8ex14473xbb9ax13204xba29xfaddxe4dbxc69bxX7x124f7x116d5xbcebxa02exeb90xe02axX5xd5caxXaxe0c6x10bffxb70axXexX3x9334x110b9xX6xX3x10743x971dxXdxe348xX3xXexX1x9eb6x130b4xX1xX3xXbxX1x144cdxX3xX13xX22xX3xXcxbe76xX23xX1xX3xb5ccx1448axX23xX3xX4xa7e8xX23xX3xXaxX7xa51exX23xd7b4xXaxc9f4xX40xX40x12339xX0x12397xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xacaaxXaxX12xXcxfa0axX3xX3exe4ccxX23xX3xX7x13e88xX23xX3exX3x10c75xX14xX23xX3xXexX1bxX18xX6xX3xX23xX6x113a9xX3x12baexX2x1128axX45xX2x1356exdc84xX1exX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX13xX22xX3xXcxX2exX23xX1xX3xad70xX1xX3cxX23xX3exX3xX4xX37xX23xX3xX17xX18xX6xX3xX23xca1bxX6xX1exX3xX1xX1cxX3xb343x9e70xX3xd89axb116xX3xX4x133f3xX23xX3exX3xX4xX1xX18xX6xX3x1324exd3daxX3xX5xXabxX1exX3xX23xX1xX18xX23xX3exX3xX57xe251xX3xX1x12240xX3xXexX1xX28xX23xX3exX3xXexX1xXc2xX62xXexX3xX23xX18xb35dxX4xX3xX8ex971axX17xX3xX23xecb7xX23xX3xX23xX1xXdx94cax12416xX3xXexXe4xX71xX14xX23xX3xX66xX18xbad8xX23xX3exX3x136d2xX3xXexX1xX22xX23xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX32xX33xX23xX3xX23xX3ex13e2bxXbxX3x95dcxbebexX23xX3exX40xX40xX40xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139a2xXc2xX57xX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXex1333cxX6xX5xXdxX3exX23x97c1xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bx9345xXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax12845xXdxX57xXexX1xX134x100a9xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xe93exX75x9fefxXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75x13b35xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX2xX15exX15exXexX15exX160xX78xX15exX5xX160xX40xa511xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxXc2xX57xX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151x13a2fxX78xX15exXexX15exX75xX182xX75xX5xX2xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd01xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX198xXe4xX7xXexXdxd6b0xX71xX13cxXaxX12x119b4xfd72xX3xX2xfad7xX3xX66xXc2xf783xX23xX3xa50dxXe4xX6xX3xXcxcf00xe4edxX3xX15exX1exX3xXbxX1xX18xXeexX23xX3exX3x12b23xX6xX17xX3xX13xX22xX3xX23xX3exX104xXbxX3xX23xX18xXd5xX4xX3xX107xXe4xb5d7xX4xX3xXbxX1xXb5xXdxX3xX57xc89fxX23xX3exX3xX107xXdx96f4xX23xX3xX4xXb5xX23xX1xX3xX107xX62xXc2xX3xX3exXdxX6xXc2xX3xXexX1xX3cxX23xX3exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX24fxX151xX78xXexX151x10854xX78xX75xX5xX15exX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX15exX78xX2xXexX24fxX78xX78xX78xX5xX160xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2e4xX3ex13426xX3xXexX18xX3xX2c7xX2c8xX3xX2xX2cbxX3xX12exX3xX2e4xX3exXe4xX71xd8e1xX23xX3x134f6xaa19xX1exX3xXbxX1xX18xXeexX23xX3exX3xX13xX22xX3xX13xXe4xX71xX3xXcxX104xXbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX182xX78xX15exXexX75xX15exX182x8da4xX5xX3a3xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xbaa4xX18xXeexX23xX3exX3xX24fxX75xX12exX15exX3xX66xXc2xX2cfxX23xX3xX2d2xXe4xX6xX3xX7x13b3dxX23xX3xX32xX104xX23xX3xX66xX2f7xX23xX3exX3xXex12e9bxX23xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX182xX24fxX75xXexX182xX2xX151xX78xX5xX151xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX5fexX18xXeexX23xX3exX3xX2c8xXddxX3xX2d7xXe4xa6d6xX23xX3xX12exX3xXa4xX1xXe4xX3xX5fexX3cxX3xXexX1x100bexX3xa261xX3cxX23xX3exX3xX5fexX22xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX182xX182xX3a3xXexX3a3xX151xX3a3xX160xX5xX2xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2e4xX3exX4dcxX3xXexX18xX3xX13xXe4xX71xX3xX2a1xX104xX23xX3xX12exX3xX2c8xXddxX3xX2e4xXdxX23xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX151xX24fxX2xXexX75xX182xX78xX15exX5xX3a3xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX198xXe4xX7xXexXdxX2c2xX71xX13cxXaxX12xX5fexX18xXeexX23xX3exX3xX2e4xX3exXe4xX71xX4edxX23xX3xX2a1xX3cxX23xX3exX3xXcxX1bx1110axX1exX3xX66xXc2xX2cfxX23xX3xX3exX5exX23xX3xX3exXdxX6xXc2xX3xX23xX1xX6xXe4xX3xX32xXd5xXdxX3xX66xX18xXeexX23xX3exX3xX2e4xX3exXe4xX71xX4edxX23xX3xX2d7xXe4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX151xX182xX182xXexX151xX3a3xX160xX2xX5xX75xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX75xX78xX2xXexX75xX2xX15exX15exX5xX75xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX75xX2xX15exXexX2xX75xX151xX160xX5xX75xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX5fexX18xXeexX23xX3exX3xX2e4xX3exXe4xX71xX4edxX23xX3xX2d7xXe4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX75xX15exX2xXexX2xX151xX15exX5xX2xX78xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX75xX182xX15exXexX24fxX15exX78xX151xX5xX2xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX5fexXc2xX2cfxX23xX3xX66xX5exXe4xX3xX66xX18xXeexX23xX3exX3xX13xXb5xXdxX3xXcxX1xX18x11e68xX23xX3exX3xX2c8xX4dcxX23xX3x9674xX23xX3exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX160xX24fxX160xXexX182xX58exX182xX15exX5xX75xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX5fexX2cfxXdxX3xX5xX2f7xX3xX4f0xX3cxX3xda7cxXdxX14xXexX3xX2e4xX3exX1xXc5xX3xXcxX2exX23xX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX160xX182xX3a3xXexX15exX58exX24fxX24fxX5xX78xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2e4xX1xXdxXe3xXe4xX3xXb4xX10xX3xX4xX1xX14xXexX3xX17xX62xX71xX3xXexX1bxXddxX23xX3xX66xX18xXeexX23xX3exX3xX2e4xX3exXe4xX71xX4edxX23xX3xX11dxXdxX306xXe4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX58exX2xX15exXexX160xX151xX58exX5xX24fxX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2e4xX3exX18xXeexXdxX3xX57xX613xX23xX3xXbxX1xX18xXeexX23xX3exX3xXcxX613xX23xX3xXa7xXdxX6xX23xX3exX3xX57x9f05xX23xX3xX57x9b0dxXbxX3xX7xX6xXe4xX3xX23xX3exX104xXbxX3xX23xX18xXd5xX4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX58exX24fxX3a3xXexX24fxX182xX58exX15exX5xX182xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2e4xX3exX18xXeexXdxX3xX57xX613xX23xX3xXbxX1xX18xXeexX23xX3exX3xX2e4xX6xX17xX3xX13xX22xX3xX1xX113dxXbxX3xX4xX1xXdecxX3xXexX2cfxX17xX3xX107xXddxX23xX3xX2c7xX2c8xX3xX2xX2cbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX0xXdxX17xX3exX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX57xXexX1xX134xX151xX151xX78xXbxXb4xX13cxX1xX10xXdxX3exX1xXexX134xX15exX75xX160xXbxXb4xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX40xX107xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX40xX32xX23xX45xX23xX10xX14bxX7xX45xX2xX75xX182xX2xX45xX2xX78xX75xX57xX78xX2xX78xX151xX58exX151xX160xXexX75xX78xX151xX5xX78xX40xX198xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX10xXexX3xX17xXe4xX6xX3xX1bxXc2xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX1xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xX32xX6xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX7xXc2xX23xX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX12exX6xX5xXdxX3exX23xX134xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1bxX13cxXaxX12xX2c8xX300xX4xX3xX5xX18xXdecxX23xX3exX3xX2a1xX737xXa7xXcxX3xX66xXdxXe3xXe4xX3xXexXdxX14xXexX3xXbxX1xX18x9f38xX23xX3exX3xXexXdxXc5xX23xX3xXexX1bxXddxX23xX3xX2c7xX2c8xX3xX2xX2cbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cbxXe4xXexX1xXc2xX1bxXaxX12xX0xX107xX12xX2a1xX1xX4f1xX23xX1xX3xXcxX1xXe4xX0xX45xX107xX12xX0xX45xXbxX12
Chính Thu