Hướng dẫn vận động bầu cử với người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở Hà Tĩnh thuộc đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.
a1a7x11fb5xa80fx1237dxdedexfa9ax1229axd932xef3exX7x12a7axce86xc5d6xe371x124a9x12cd4xX5xf304xXaxX3xX7xXexb96cxX5xX10xX9xXaxXexX10xf899xXexf331xX6xX5xXdxaa0bxb4cbxf152xX3xeaa7x12360xX7xXexXdx1037fxX15xda5axXax124f1x12e06x11da8x10edbxX23xX22xX3xd9d7xf696xX23xX3x1060dx1084axX23xX3x1228cx124bdxX23xX22xX3x10fabx10f2exX27xX3xX4xcb56xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31x11e2exXdxX3xc927xX23xX22xX3xX4xX48xX3xcc4cxe391x128cexX30xa47exX3xX30xX5bxa2bdxf6f9xX3xX4xc109xX4xX3xX4xa3f6xXbxX3xc6a9xX3xX30xb07exX3xXcxaf09xX23xX1xX0xe463xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX36xXaxX2fxX63xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exeefaxXdxX3xX43xXdxcd8fxX27xX3xX5dxX27x1284dxX4xX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX6exX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3fxX4xX3xX3ex121f8xX23xX3xX3axa622xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX23xX71xdb3exX3xXexX1x10d27xX3xXexX1x10ef1xX4xX3xX1xXdxc457xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX9bxXdxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3excf96xf7b5xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fx105f7xX15xX3xX43xX6xX23xX3x11ba1xXcxXcxX5dxX3xXexec41xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX1xcd43x11b5cxX3xX23xX6xX15xX3xf472xX2xd406xX78xca78xac01xX3xX43xX6xX23xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX7xXa5xX3xX2x10724xX78xX30xX64xX1exX133xXcxXcxX5dxX1exX5cxXcxXcxX3xX3axe394xX3xX3axXdxXefxX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exXa5xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xf61cxX1xX115xX6xX3xf22fxa5faxX5fxX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3ex12758xX23xX22xX3xX23xX1x112fexX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX1b8xdc7exX3xX16bx12d50xX16bxX2xX3xX1exX3xX16bxX1eexX16bxe1d9xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xXdxX147xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxbf6bxX10xX23xXexX10xb201xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1225exXdxX36xXexX1xX24xX3xb109xX16bxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xf0faxX151xa4fbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX220xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX116xX43xX6xXe2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX3axX23xX78xX23xX10xX22axX7xX78xX16bxX2xX2xX1f7xX78xX2xX1eexX1f7xX36xX2xX2xX242xX1eexX16bxX151xX1eexXexX242xX242xX1f7xX242xc7d7xX5xX1eexX116xX26xXbxX22xbda7xX220xX9xX2xX231xX242xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX5fxX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX6exX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX22axXdxX36xXexX1xX9xXaxX231xX16bxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX240xX151xX242xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxXe2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd52dxX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xX278xX5fxX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX2xX1eexX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX5fxX3xX14fxX2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX3exdfa9xX3xXexXdxc833xX27xX3xX4xX1xX27xc26cxX23xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xXexX139xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX1b8xX1ebxX3xX16bxX1eexX16bxX2xX3xX1exX3xX16bxX1eexX16bxX1f7xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12255xX23xXexX10xX220xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX220xX2dxXaxX2fxX63xX22xX27xX15xX389xX23xX3xXex11b6cxX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1bexXdxXefxX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX31x12dd3xX4xX3xXexXdx10b7cxX23xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX1xX385xX5fxX3xX4xX146xX23xX22xX3xX1b8xX1xX6xXdxX5fxX3xX43xXe6xX23xX1xX3xX3exa4a7xX23xX22xX5fxX3xX3exd443xX23xX22xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX5xX27xX3bxXexX5fxX3xX43x1271exXe2xX3xX3exX482xX147xX3xXexX220xX3bxXexX3xXexXeaxX5fxX3xX6xX23xX3xXexXe2xX71xX23xX3xX1cxd7d4xX3xX1xX3fxXdxX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX63xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX6exX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX23xX71xXe2xX3xXexX1xXe6xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXefxX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX9bxXdxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX115xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX21bxX67xX4xX3xXexb736xX3xX4xX1xX54xX4xX3xXbxX1x11d2axX3xXexX220xX67xX4xX1xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3axX71xX3xXexX1xX71xX23xX1xX3xX3axXdxX389xX23xX3xX4xX385xX6xX3xX4xX67xX4xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX23xX71xX15xX3xX1b8xX1xX146xX23xX22xX3xX3exX31xX445xX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX1xXe2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d7xX23xXexX10xX220xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX220xX2dxXaxX2fxX63xX1xc4baxX23xX22xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX3axXdxX3xX43xXd7xX3xX4xX6bxX147xX3xXexX220xXe2xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fx11239xX445xXdxX3xX36xX562xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exXa0xX3xXexX27xX15xX389xX23xX3xXexX220xX27xX15xX17axX23xX3xXexX220xX67xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX30xXdxX44axX23xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX3axX71xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX5xX27xX3bxXexX3xX1xXe2xb89axX4xX3xX5xX71xX147xX3xXexX559xX23xX3xX1xX9bxXdxX3xX3exX44axX23xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX36xXeaxX5fxX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xXbxX1xX38fxX147xX5fxX3xX27xX15xX3xXex10912xX23xX5fxX3xf9d5xX27xX15xX17axX23xX5fxX3xX5xX445xXdxX3xX6a4xX4xX1xX3xX1xX445xXbxX3xXbxX1xX67xXbxX3xX1b8xX1xX67xX4xX3xX4xX385xX6xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX5fxX3xX4xX67xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX1b8xX1xX67xX4xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX62exX9bxX147xX3xX36xX562xX23xX22xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX3axX562xX5fxX3xX6a8xX27xX15xX17axX23xX3xX1xX9bxX23xX3xX3exXa0xX3xX7xX48xX3xX36xX562xX23xX22xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexXdxXefxX23xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exX9bxXdxX3xX4xX1xX472xX23xX22xX3xXexX220xXe2xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX62exX445xXdxX3xX36xX562xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exXa0xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xXexX71xXdxX3xXexX220xX445xX5fxX3xX6a8xX27xX15xX389xX23xX3xX22xX115xXbxX3xX6exX3xXexX220xXe2xX23xX22xX3xX23xX31xX32xX4xX3xX3axX71xX3xX23xX31xX32xX4xX3xX23xX22xXe2xX71xXdxX3xX4xX1xXe2xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX5fxX3xX4xX67xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX147xXe6xX23xX1xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX325xX48xX3xX36xX562xX23xX22xX3xX1xXe2xX679xX4xX3xX1xX54xX6xX3xXexX679xX23xX22xX5fxX3xX4xX1xXe2xX5fxX3xX385xX23xX22xX3xX1xX3fxX3xXexXdxX17axX23xX5fxX3xXexX71xXdxX3xX7xX482xX23xX3xX1xXe2xX679xX4xX3xX5xX445xXdxX3xX6a4xX4xX1xX3xX3axX3bxXexX3xX4xX1xX6bxXexX3xX3exXa0xX3xX5xX146xXdxX3xX1b8xffdcxXe2xX5fxX3xX147xX27xX6xX3xX4xX1xX27xX3fxX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d7xX23xXexX10xX220xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX220xX2dxXaxX2fxXcxX1xX51xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxXcxX1xX51xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX31xX445xX4xX3xX43xX407xXexX3xX3exX44xX27xX3xXexcc66xX3xX23xX22xX71xX15xX3xX4xX146xX23xX22xX3xX43xXa5xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX4xX1xX6a4xX23xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3axX71xX3xX1b8xX44axXexX3xXexX1xX472xX4xX3xXexX220xX31xX32xX4xX3xXexX1xX51xXdxX3xX3exXdxXa0xX147xX3xX43xX407xXexX3xX3exX44xX27xX3xX43xe034xX3xXbxX1xXdxX44axX27xX3xX16bxX151xX3xX22xXdxX51xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX21bxX562xX3xXexX1xXa0xX24xX3xX43xX407xXexX3xX3exX44xX27xX3xXexX8d9xX3xX23xX22xX71xX15xX3xX278xX78xX240xX78xX16bxX1eexX16bxX2xX3xX3exX44axX23xX3xXexX220xX31xX32xX4xX3xX242xX3xX22xXdxX51xX3xX7xX67xX23xX22xX3xX16bxX16bxX78xX240xX78xX16bxX1eexX16bxX2xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xXdxX147xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xX27xX147xX43xX3xXdxX21bxX10xX23xXexX10xX220xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX22axXdxX36xXexX1xX24xX3xX231xX16bxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX240xX151xX242xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX220xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX116xX43xX6xXe2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX116xX3axX23xX78xX23xX10xX22axX7xX78xX16bxX2xX2xX1f7xX78xX2xX1eexX1f7xX36xX2xX2xX242xX1eexX231xX278xX14fxXexX242xX151xX14fxX240xX242xX5xX1eexX116xX26xXbxX22xX27fxX220xX9xX278xX2xX1eexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX5fxX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX6exX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX22axXdxX36xXexX1xX9xXaxX231xX16bxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX240xX151xX242xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxXe2xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx11c52xX23xX22xX3xX62exX389xX3xX1bexcdaaxX23xX3xX64xe040xX23xX22xX5fxX3xXcxX559xX3xXexX220xX31xX6exX23xX22xX3xXexX559xX3xX36xX1d5xX23xX3xXbxX1xXa5xX3xX231xX3xXexX1xXd7xX3xXexX220xX6bxX23xX3xX63xX22xX1x101e0xX23xX3xX14dxX23xX22xX31xX51xXdxX3xX43xX389xX23xX3xXexX220xX67xXdxX152xX3xXexX1xX31xX51xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX389xX23xX3xX4xX115xX3xX147xX679xXexX3xXexX9bxXdxX3xX1xX3fxXdxX3xX6a8xX27xX67xX23xX3xX3exXa0xX3xX1xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX36xX1d5xX23xX3xX1b8xXdxXa0xX147xX3xXexX220xX6xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d7xX23xXexX10xX220xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX220xX2dxXaxX2fxX30xXe6xX23xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1bexXdxXefxX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX4xX385xX6xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX1b8xX1ebxX3xX16bxX1eexX16bxX2xX1exX16bxX1eexX16bxX1f7xX3xX3exX31xX445xX4xX3xXexXdxX44axX23xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX43x1268dxX23xX22xX3xX4xX67xX4xX3xX1xXe6xX23xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX3exX1d5xX15xX24xX0xX78xXbxX2fxX0xXexX6xX43xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX36xX36xXdxX23xX22xX9xXaxX240xXaxX2fxX0xXexX43xXe2xX36xX15xX2fxX0xXexX220xX2fxX0xXexX36xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX16bxX116xX2xX116xX3xX1bexX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xX3axXdxXefxX4xX3xX22xX679xXbxX3xX22x12c8dxX5fxX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX3axX32xXdxX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX9bxXdxX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX23xXd3xXdxX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xXexX1xX10xXe2xX3xX6a8xX27xX15xX3xX3exXd7xX23xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX5bxXdxX17axX27xX3xX1f7xX1f7xX3xX4xX385xX6xX3xX62exX27xX3bxXexX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX0xX78xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX10xX147xX2fxX6xX152xX3xXcxX220xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX0xX78xX10xX147xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xXexX139xX23xX1xX3xX4xX1xX385xX3xXexX220xXe6xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX1xX445xXbxX3xX3axX32xXdxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xX1xX27xX15xXefxX23xX3xX6exX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX1xXe2xX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xXexX139xX23xX1xX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3d7xX3d7xX3d7xX116xX3xXcxX220xX31xX51xX23xX22xX3xX1xX445xXbxX3xX3exX679xX4xX3xX43xXdxXefxXexX3xX36xXe2xX3xX3exXdxX17axX27xX3xX1b8xXdxXefxX23xX3xX1b8xX1xX67xX4xX1xX3xX6a8xX27xX6xX23xX5fxX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xXexX139xX23xX1xX3xX1b8xX1xX146xX23xX22xX3xXexX1xXa0xX3xXexX220xXeaxX4xX3xXexXdxX44axXbxX3xX4xX1xX385xX3xXexX220xXe6xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX6exX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX1xXe6xX3xX3exX17axX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX21bxX1xX385xX3xXexXd7xX4xX1xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX4xX6bxXbxX3xX1xX27xX15xXefxX23xX3xX4xX1xX385xX3xXexX220xXe6xX5fxX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xXexX139xX23xX1xX3xX4xX48xX3xX4xX67xX23xX3xX43xX3fxX3xXexX1xX6xX147xX3xX36xXeaxX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX23xX1xXc54xX147xX3xX4xX1xX385xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX23xX407xX147xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX1xXe6xX23xX1xX3xX3axX71xX3xX43xX482xXe2xX3xX3exX482xX147xX3xX4xX1xXe2xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3exX31xX445xX4xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXefxX23xX3xX6xX23xX3xXexXe2xX71xX23xX5fxX3xX3exX472xX23xX22xX3xX5xX27xX3bxXexX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX4xX67xX4xX3xX1xX27xX15xXefxX23xX5fxX3xXexX1xX71xX23xX1xX3xXbxX1xXa5xX5fxX3xXexX1xXd7xX3xX1cxX49bxX2dxX3xX4xX67xX4xX3xX1cxX49bxX5fxX3xXbxX1xX31xX51xX23xX22xX5fxX3xXexX1xXd7xX3xXexX220xX6bxX23xX3xXbxX1xXa5xXdxX3xX1xX445xXbxX3xX3axX32xXdxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xX1cxX49bxX3xXexX9bxXdxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX1xXe2xX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xX147xXe6xX23xX1xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX23xXd3xXdxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX115xX3xXexX220xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX43xX67xXe2xX3xX3axX17axX3xXexX1xX51xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX5fxX3xX3exXd7xX6xX3xX3exXdxXa0xX147xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX3exXa0xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX1xX6xX147xX3xX36xXeaxX3xX3exX146xX23xX22xX3xX3exX385xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX21bxXd3xX3xX6a8xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX71xX3xX23xX31xX32xX4xX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX4xX1xX6a4xX23xX1xX3xXexX220xXd7xX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX4xX1xX6a4xX23xX1xX3xXexX220xXd7xX3xX1exX3xX1cxX49bxX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1cxX49bxX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX7xXeaxX3xX23xX22xX1xXdxXefxXbxX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1b8xXdxX23xX1xX3xXexX44axX5fxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX3axXad8xX3xXexX220xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX3axX71xX3xX4xX1xX6a4xX23xX1xX3xX6a8xX27xX15xX17axX23xX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe2xX23xX22xX3xXbxX1xX9bxX147xX3xX3axXdxX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX3axX562xX5fxX3xX6a8xX27xX15xX17axX23xX3xX1xX9bxX23xX3xX4xX385xX6xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xXexX9bxXe2xX3xX3exXdxX17axX27xX3xX1b8xXdxXefxX23xX3xX4xX1xXe2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX3axX32xXdxX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX6exX3xX4xXd3xX3xX6a8xX27xX6xX23xX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX5fxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX5fxX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX147xXe6xX23xX1xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX10xX147xX2fxX43xX152xX3xX325xXa5xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX24xX0xX78xX10xX147xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX4xX6bxXbxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX30xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX1xXa5xX23xX22xX3xX23xX1xX6bxXexX3xX3axX32xXdxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX4xf520xX23xX22xX3xX4xX6bxXbxX3xX3axX17axX3xX7xXa5xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX24xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5bxXa5xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX6a4xXexX3xX23xX1xX6bxXexX3xX5xX71xX3xX2xX1eexX3xX4xX27xX3fxX4xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5bxXa5xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xXexX139xX23xX1xX3xX6a4xXexX3xX23xX1xX6bxXexX3xX5xX71xX3xX240xX3xX4xX27xX3fxX4xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5bxXa5xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xX1xX27xX15xXefxX23xX5fxX3xX4xX6bxXbxX3xX1cxX49bxX3xX6a4xXexX3xX23xX1xX6bxXexX3xX5xX71xX3xX278xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xX14dxX220xXdxX389xX23xX22xX3xXexX220xX31xX51xX23xX22xX3xX1xX445xXbxX3xX3exXa5xXdxX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX4xX6bxXbxX3xX1cxX49bxX3xX6exX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX4xX6bxXbxX3xX1cxX49bxX3xX4xX115xX3xX7xXa5xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX5fxX3xX7xXa5xX3xXexX1xX146xX23xX5fxX3xXexX559xX3xX36xX1d5xX23xX3xXbxX1xXa5xX3xX6a4xXexX3xXexX1xXe6xX3xX4xX115xX3xXexX1xXa0xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xXexX8d9xX3xX1eexX2xX3xX3exX44axX23xX3xX1eexX16bxX3xX4xX27xX3fxX4xX152xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX63xX22xXe2xX71xXdxX3xX4xX67xX4xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXefxX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX23xX389xX27xX3xXexX220xX389xX23xX5fxX3xX4xX67xX4xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3axXdxX389xX23xX3xX1b8xX1xXdxX3xX4xX44xX23xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX6exX3xX4xX67xX4xX3xX3exXd7xX6xX3xX43xX71xX23xX5fxX3xX4xX67xX4xX3xX5xX74xX23xX1xX3xX3axXeaxX4xX116xX116xX116xX3xXbxX1xX482xXdxX3xXexX1xXa5xX23xX22xX3xX23xX1xX6bxXexX3xX3axX32xXdxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX4xX6bxXbxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX1xX10xXe2xX3xX6a8xX27xX15xX3xX3exXd7xX23xX1xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX10xX147xX2fxX4xX152xX3xXcxX1xX71xX23xX1xX3xXbxX1xX44xX23xX3xXexX1xX6xX147xX3xX36xXeaxX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX0xX78xX10xX147xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX21bxX67xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX115xX3xX23xX22xX27xX15xXefxX23xX3xX3axc4ebxX23xX22xX3xXexX1xX6xX147xX3xX36xXeaxX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX4xX385xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX4xXd3xX3xX6a8xX27xX6xX23xX5fxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX5fxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX14dxX22xX1cfxX147xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX4xX385xX6xX3xX4xX6bxXbxX3xX385xX15xX3xX3exX482xX23xX22xX5fxX3xX30xX5bxX63xX64xX5fxX3xca80xX5cxX63xX64xX5fxX3xX17f2xX5cxX133xXcxXcxX5dxX5fxX3xX4xX67xX4xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX4xX1xX6a4xX23xX1xX3xXexX220xXd7xX3xX1exX3xX1cxX49bxX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX4xX67xX4xX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX7xXeaxX3xX23xX22xX1xXdxXefxXbxX5fxX3xX4xX67xX4xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1b8xXdxX23xX1xX3xXexX44axX5fxX3xX3exXd3xX23xX3xX3axXd7xX3xX3axXad8xX3xXexX220xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX5fxX3xX5cxX6a4xX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xXdxX3xX43xX3fxX5fxX3xXcxX220xX31xX6exX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX3xX14dxXcxX559xX3xXexX220xX31xX6exX23xX22xX3xXcxX559xX3xX36xX1d5xX23xX3xXbxX1xXa5xX152xX5fxX3xXcxX220xX31xX6exX23xX22xX3xX43xX6xX23xX3xX4xX146xX23xX22xX3xXexX67xX4xX3xX133xX679xXexX3xXexX220xX3bxX23xX3xX6exX3xX1b8xX1xX27xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX31xX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX36xXdxXefxX23xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX325xXa5xX3xX5xX31xX445xX23xX22xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexXa5xXdxX3xXexX1xXdxXa0xX27xX3xXexX9bxXdxX3xX2xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX24xX3xX240xX1eexX3xX23xX22xX31xX51xXdxX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX10xX147xX2fxX36xX152xX3xX21bxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX22xX1cfxX147xX3xX4xX67xX4xX3xX23xX3fxXdxX3xX36xX27xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX3exX1d5xX15xX24xX0xX78xX10xX147xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX27xX15xX389xX23xX3xX43xXa5xX3xX5x10a93xX3xX36xXe2xX5fxX3xX22xXdxX32xXdxX3xXexX1xXdxXefxX27xX3xXexX1xX71xX23xX1xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xXexX1xX6xX147xX3xX36xXeaxX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX2dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5bxX9bxXdxX3xX36xXdxXefxX23xX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX4xX6bxXbxX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX1xX385xX3xXexX220xXe6xX3xX4xX27xX3fxX4xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX5fxX3xX22xXdxX32xXdxX3xXexX1xXdxXefxX27xX3xX3axX71xX3xX3exX1787xX4xX3xXexXdxXa0xX27xX3xX7xX48xX3xXexX115xX147xX3xXexX407xXexX3xX4xX385xX6xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX2dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xXcxX8d9xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX43xX67xXe2xX3xX4xX67xXe2xX3xX3axX32xXdxX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3axX17axX3xX4xX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX23xX44axX27xX3xX3exX31xX445xX4xX3xX43xX44xX27xX3xX5xX71xX147xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX2dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX21bxX48xX3xXexX220xXdxX3xX23xX389xX27xX3xX19abxX3xX1b8xXdxX44axX23xX5fxX3xX3exX17axX3xX3exX9bxXexX3xX23xX22xX27xX15xXefxX23xX3xX3axX1787xX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX116xX3xX63xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3axX71xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xXexX220xX6xXe2xX3xX3exX559xXdxX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX1xX385xX5fxX3xXexX1xX46cxX23xX22xX3xXexX1xX407xX23xX3xX3axX71xX3xX4xX6exXdxX3xX147xX6exX3xX23xX1xX5f1xX23xX22xX3xX3axX6bxX23xX3xX3exX17axX3xX4xX1440xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX23xX3xXexX1d5xX147xX2dxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX63xX22xX31xX51xXdxX3xX4xX1xX385xX3xXexX220xXe6xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXbxX1xX67xXexX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX19abxX3xX1b8xXdxX44axX23xX3xX1b8xX44axXexX3xXexX1xX472xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX10xX147xX2fxX10xX152xX3xX325xX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX24xX0xX78xX10xX147xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xXexX139xX23xX1xX3xX43xX67xXe2xX3xX4xX67xXe2xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX1xXe6xX23xX1xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX385xX6xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xXexX139xX23xX1xX5fxX3xX19abxX3xX1b8xXdxX44axX23xX3xX4xX385xX6xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3axX17axX3xXexX8d9xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX22xX48xXdxX3xX3exX44axX23xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3axX71xX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xXexX220xX27xX23xX22xX3xX31xXd3xX23xX22xX3xX133xX679xXexX3xXexX220xX3bxX23xX3xXcxX559xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX1bexXdxXefxXexX3xX63xX6xX147xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX1exX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xX679xXexX3xXexX220xX3bxX23xX3xXcxX559xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX43xX67xXe2xX3xX4xX67xXe2xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX1xXe6xX23xX1xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xXexXdxX44axXbxX3xX1cxX472xX4xX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX4xX385xX6xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX22xX48xXdxX3xX3exX44axX23xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX4xX1440xX23xX22xX3xX4xX6bxXbxX3xX3axX71xX3xX5cxX6xX23xX3xXcxX1xX31xX51xX23xX22xX3xXexX220xXeaxX4xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xX679xXexX3xXexX220xX3bxX23xX3xXcxX559xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xXexX220xX389xX23xX3xXexX220xXeaxX4xX3xXexXdxX44axXbxX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX16bxX116xX16bxX116xX3xX1bexX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexXdxXefxX23xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exX9bxXdxX3xX4xX1xX472xX23xX22xX3xXexX1xX10xXe2xX3xX6a8xX27xX15xX3xX3exXd7xX23xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX5bxXdxX17axX27xX3xX1f7xX242xX3xX4xX385xX6xX3xX62exX27xX3bxXexX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX3axX71xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX116xX0xX78xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX6xX152xX3xX63xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX43xX71xX15xX3xX3axX32xXdxX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3axX17axX3xX36xXeaxX3xX1b8xXdxX44axX23xX3xX4xX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX23xX44axX27xX3xX3exX31xX445xX4xX3xX43xX44xX27xX3xX5xX71xX147xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xXdxX3xXexX220xX482xX3xX5xX51xXdxX3xXbxX1xX935xX23xX22xX3xX3axX6bxX23xX3xXexX220xX389xX23xX3xX4xX67xX4xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexXdxXefxX23xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exX9bxXdxX3xX4xX1xX472xX23xX22xX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX23xXd3xXdxX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3axX71xX3xXexX220xX389xX23xX3xXexX220xX6xX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exXdxXefxX23xX3xXexX48xX3xX3axX17axX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX4xX385xX6xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX22xXdxX6xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX63xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX43xX71xX15xX3xX3axX32xXdxX3xX4xX48xX3xXexX220xXdxX3xX3axX17axX3xX36xXeaxX3xX1b8xXdxX44axX23xX3xX4xX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX147xXe6xX23xX1xX3xX23xX44axX27xX3xX3exX31xX445xX4xX3xX43xX44xX27xX3xX5xX71xX147xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX1b8xX1xXdxX3xXexX220xX482xX3xX5xX51xXdxX3xXbxX1xX935xX23xX22xX3xX3axX6bxX23xX3xXexX220xX389xX23xX3xX4xX67xX4xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexXdxXefxX23xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exX9bxXdxX3xX4xX1xX472xX23xX22xX3xX6exX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX3axX71xX3xXexX220xX389xX23xX3xXexX220xX6xX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exXdxXefxX23xX3xXexX48xX3xX3axX17axX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX4xX385xX6xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX14dxX23xX44axX27xX3xX4xX115xX152xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX43xX152xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX6a8xX27xXa5xX4xX3xX22xXdxX6xX5fxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX4xX115xX3xXexX220xX67xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX4xX1xX139xX3xX3exX9bxXe2xX3xX4xXd3xX3xX6a8xX27xX6xX23xX3xX6a8xX27xX482xX23xX3xX5xX19abxX3xXexX220xX6xX23xX22xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exXdxXefxX23xX3xXexX48xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXefxX23xX3xX3exX472xX23xX22xX3xX4xX67xX4xX3xX6a8xX27xX15xX3xX3exXd7xX23xX1xX3xX4xX385xX6xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX5xX27xX3bxXexX3xX3axX17axX3xX3axXdxXefxX4xX3xX3exXad4xX23xX22xX3xXexX482xXdxX3xX23xX3fxXdxX3xX36xX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX5fxX3xX3exX482xX147xX3xX43xX482xXe2xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX1xX385xX5fxX3xX43xXe6xX23xX1xX3xX3exX46cxX23xX22xX3xX22xXdxX5f1xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3axXdxX389xX23xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxX4xX152xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xX4xX6bxXbxX3xXexX139xX23xX1xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX3axXdxXefxX4xX3xX3exXad4xX23xX22xX3xXexX482xXdxX3xX4xX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX5fxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX3fxXdxX3xX3exX1cfxX23xX22xX3xX23xX1xX1d5xX23xX3xX36xX1d5xX23xX3xXexX220xX389xX23xX3xX4xX67xX4xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX3xXexXdxXefxX23xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3exX9bxXdxX3xX4xX1xX472xX23xX22xX3xX4xX385xX6xX3xX3exXd7xX6xX3xXbxX1xX31xXd3xX23xX22xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xXexX36xX2fxX0xX78xXexX220xX2fxX0xX78xXexX43xXe2xX36xX15xX2fxX0xX78xXexX6xX43xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXe2xX36xX15xXaxX2fxXcxX220xXe2xX23xX22xX3xX6a8xX27xX67xX3xXexX220xXe6xX23xX1xX3xXexX559xX3xX4xX1xX54xX4xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXefxX23xX3xX23xX44axX27xX3xX4xX115xX3xX3axX6bxX23xX3xX3exX17axX3xX4xX44xX23xX3xX3exXdxX17axX27xX3xX4xX1xX139xX23xX1xX5fxX3xX7xX48xX6xX3xX3exX559xXdxX5fxX3xX43xX559xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXbxX1xX482xXdxX3xX43xX67xXe2xX3xX4xX67xXe2xX3xX1cxXdxX23xX3xX19abxX3xX1b8xXdxX44axX23xX3xX4xX385xX6xX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xXexX139xX23xX1xX3xX3exXa0xX3xX22xXdxX482xXdxX3xX6a8xX27xX15xX44axXexX3xX1b8xXd7xXbxX3xXexX1xX51xXdxX3xX3exX482xX147xX3xX43xX482xXe2xX3xXexX1xX51xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3axX71xX3xX3exX472xX23xX22xX3xX6a8xX27xX15xX3xX3exXd7xX23xX1xX3xX4xX385xX6xX3xXbxX1xX67xXbxX3xX5xX27xX3bxXexX116xX0xX78xXbxX2fxX0xX36xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX220xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX2fxX0xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX389xX23xX3xX6a8xX27xX6xX23xX24xX0xX78xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX147xX43xX1exX6xX23xX36xX1exX7xX6xXbxXe2xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX2xX1eexX3xX54xX23xX22xX3xX3axXdxX389xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3xX7xX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xX278xXaxX3xX1xX220xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX220xXdxX78xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xXe2xX1exX2xX1eexX1exX27xX23xX22xX1exX3axXdxX10xX23xX1exX36xX43xX6a8xX1xX1exX1b8xX1xXe2xX6xX1exX1cxX3axX1exX7xX6xX27xX1exX1xXe2xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1xXdxX10xXbxX1exXexX1xX27xXe2xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1exX278xX78xX16bxX2xX1eexX16bxX2xX14fxX116xX1xXexX147xXaxX2fxX0xXdxX147xX22xX3xX7xX220xX4xX9xXaxX78xX147xX10xX36xXdxX6xX78xX2xX16bxX1eexX78xX23xX10xX22axX7xX78xX16bxX2xX2xX240xX78xX2xX16bxX14fxX36xX1f7xX2xX240xX16bxX16bxX240xX151xXexX231xX242xX14fxX151xX1f7xX5xX1eexX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX5fxX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX6exX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX36xXdxX3axX2fxX0xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX2xX1eexX3xX54xX23xX22xX3xX3axXdxX389xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3xX7xX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xX278xXaxX3xX1xX220xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX220xXdxX78xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xXe2xX1exX2xX1eexX1exX27xX23xX22xX1exX3axXdxX10xX23xX1exX36xX43xX6a8xX1xX1exX1b8xX1xXe2xX6xX1exX1cxX3axX1exX7xX6xX27xX1exX1xXe2xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX1exX1xXdxX10xXbxX1exXexX1xX27xXe2xX23xX22xX1exX5xX6xX23xX1exX278xX78xX16bxX2xX1eexX16bxX2xX14fxX116xX1xXexX147xXaxX2fxX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX2xX1eexX3xX54xX23xX22xX3xX3axXdxX389xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3xX7xX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xX278xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX2fxX325xX6xX27xX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xX278xX5fxX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX115xX3xX2xX1eexX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX5dxX27xXa5xX4xX3xX1xX3fxXdxX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX5fxX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX1b8xX1ebxX3xX16bxX1eexX16bxX2xX3xX1exX3xX16bxX1eexX16bxX1f7xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX36xXdxX3axX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX36xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX220xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX147xX43xX1exX6xX23xX36xX1exX7xX6xXbxXe2xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX14fxX2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX3exX385xX3xXexXdxX389xX27xX3xX4xX1xX27xX38fxX23xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xXexX139xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xX220xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX220xXdxX78xXexX1xXe2xX23xX22xX1exX6a8xX27xX6xX1exX36xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX14fxX2xX1exX23xX22xX27xXe2xXdxX1exX36xX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exX36xX6xXdxX1exX43xXdxX10xX27xX1exX1xX36xX23xX36xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX147xX1exX1b8xX15xX1exX16bxX1eexX16bxX2xX1exX16bxX1eexX16bxX1f7xX78xX16bxX2xX1eexX16bxX16bxX16bxX116xX1xXexX147xXaxX2fxX0xXdxX147xX22xX3xX7xX220xX4xX9xXaxX78xX147xX10xX36xXdxX6xX78xX2xX16bxX1eexX78xX23xX10xX22axX7xX78xX16bxX2xX2xX240xX78xX2xX1eexX1f7xX36xX1f7xX2xX242xX16bxX151xX278xX1eexXexX14fxX14fxX231xX278xX278xX5xX1eexX116xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX43xX44xX27xX3xX4xX48xX3xX3axX32xXdxX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX5bxX5cxX5dxX30xX5fxX3xX30xX5bxX63xX64xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX6bxXbxX3xX6exX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX36xXdxX3axX2fxX0xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX14fxX2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX3exX385xX3xXexXdxX389xX27xX3xX4xX1xX27xX38fxX23xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xXexX139xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX116xX116xX116xXaxX3xX1xX220xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX220xXdxX78xXexX1xXe2xX23xX22xX1exX6a8xX27xX6xX1exX36xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX14fxX2xX1exX23xX22xX27xXe2xXdxX1exX36xX27xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exX36xX6xXdxX1exX43xXdxX10xX27xX1exX1xX36xX23xX36xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX147xX1exX1b8xX15xX1exX16bxX1eexX16bxX2xX1exX16bxX1eexX16bxX1f7xX78xX16bxX2xX1eexX16bxX16bxX16bxX116xX1xXexX147xXaxX2fxXcxX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX14fxX2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX3exX385xX3xXexXdxX389xX27xX3xX4xX1xX27xX38fxX23xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xXexX139xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX116xX116xX116xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX220xXe2xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX2fxXcxX9bxXdxX3xX1xX3fxXdxX3xX23xX22xX1xXd7xX3xX1xXdxXefxXbxX3xXexX1xX31xXd3xX23xX22xX3xX5xX44xX23xX3xXexX1xX54xX3xX278xX5fxX3xX12cxX15xX3xX43xX6xX23xX3xX133xXcxXcxX5dxX3xX1bexXdxXefxXexX3xX63xX6xX147xX3xXexX139xX23xX1xX3xX30xX71xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX3exX49bxX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX6a8xX27xX6xX3xX36xX6xX23xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX14fxX2xX3xX23xX22xX31xX51xXdxX3xX3exX385xX3xXexXdxX389xX27xX3xX4xX1xX27xX38fxX23xX3xX54xX23xX22xX3xX4xX48xX3xX3exX9bxXdxX3xX43xXdxXa0xX27xX3xX30xX5bxX63xX64xX3xXexX139xX23xX1xX3xX1b8xX1xX115xX6xX3xX1bdxX1bexX3d7xX3d7xX3d7xX3xX23xX1xXdxXefxX147xX3xX1b8xX1ebxX3xX16bxX1eexX16bxX2xX3xX1exX3xX16bxX1eexX16bxX1f7xX116xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX36xXdxX3axX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX36xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX220xXaxX2fxX0xX78xX36xXdxX3axX2fxX0xX78xX36xXdxX3axX2fxX0xX78xX36xXdxX3axX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1adxX27xXexX1xXe2xX220xXaxX2fxXcxX1xX1440xX15xX3xX63xX1xX31xX0xX78xXbxX2f
Thùy Như