Việt Nam tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới của Mỹ
Hải quân Việt Nam lần đầu góp mặt trong cuộc tập trận RIMPAC, tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai.
91e1xcf5axc77ex10e8ex9908x10cbex11dd8xee9exe5a7xX7x121adxd445xd08fxba5dx924axe0a3xX5xaa5exXaxe16ex9439xXdxddd5xXexX3x9f3cxX6xefabxX3xXexX1xX6xX1axX3xf6acxXdxX6xX3xXexb08exXbxX3xXex123e4xX26xa764xX3xX1xcfa3xXdxX3xdb9bx120e4x10a3axX2cxX3xX5xd2dexX2cxX3xX2cxX1x10ce2xXexX3xXexX1xbdadxX3xX21xXdxX38xXdxX3xX4x92aaxX6xX3x109a5xb7e1xX0xfc7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb047xX10xX6xab5exXaxX12xX5fxX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5x956dxX2cxX3xa302xX78xX33xX3xX21xd516xXbxX3xX1ax103ebxXexX3xXexX2ax122e0xX2cxX21xX3xX4xX33xb0baxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3x11dbex9830xX4dx121c0xff8fx9c2ex920dxX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX62xXdx9b91xX2cxX3xXexX26xXbxX3xX1x1242bxX3xXexX2axe5f9xX3xX2cxX1xX34xX2cxX3xX7bxd2a4xX89xXa1xX3xX21xXdxX2fxX1axX3xX2cxX1xa993xX3xXexX1xXdxa0d9xX2cxX3xXexX6xXdxc340xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb445xX89xX62xe2aaxX3xXbxXa0xX10xX2cxXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX1axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX2cxXexX10xX2axXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxd197xXdxX62xXexX1x9720xX3x1088dxX2x10e92xXbx10bd2xea74xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX117xX3xcb4exX2x10f8exXbxX11dxX11exXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX50xX50xXdxXd8x100b1xX6xX89xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXd8xc58axX2cxX50xX2cxX10xX112xX7xX50xX2x1058cxad2exX119xX50xX2xX12axX151xX62xb93bxX2xX11bxX159xX12axX128xX151xXexX159xX11bxe56bxX163xX5xX11bxf26exX2axXdxX1axXbxX6xX4xXd8xf3acxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX89xX2cxXaxX12xXa0xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX7bx11512xXbaxX4xX3xXexcbd1xX3xX4xX1xa9c3xX4xX3xX152xX3xX2cxa7f9xX1axX3xX1axX8fxXexX3xX5xX78xX2cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxbd72xXebxX11exXaxX12xXe8xX8fxX3x10eaexX33x999bxX4xX3xXbxX1xb4f5xX2cxX21xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1xb1f4xX1axX3xX2cxX6xXebxX3xX4xc5e3xX3xX151xX3xX7x930axX3xX32xX33xX6xX2cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX1e7xX33xX3xXexX38xXdxX3xX7bxX2fxX89xX3xX5fxX6xX112xX6xXdxXdxXa1xX3xX4xX1xX33xc8a2xX2cxX3xX13excecaxX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX13xc4f3xX2cxX1xX3xX7bxX6xXdxX3xXcxX1x12251xXdxX3xXe8xd913xX2cxX1xX3xab3exX1e7xd2c1xX2cxX21xX3xca41xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0x9c14xX3xX152xX12axX2xX151xXa1xX3xXexX1xX10xX89xX3xX5x95a3xXdxX3xX1axX2c0xXdxX3xX4xX4axX6xX3xXexX1e7xX3xX5xX15xX2cxX1xX3xX5fxXc2xX1axX3xX7bxX8fxXdxX3xXcxX1xX29dxXdxX3xXe8xX2a1xX2cxX1xX3xX2a5xX1e7xX2a7xX2cxX21xX3xXexX1xX33xX8fxX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX4dxX4exXd8xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3x944exX1xX24axX2cxX21xX3xX4xX252xX3xXexX293xX33xX3xX4xX1xXdxX42xX2cxXa1xX3xX4xX1xb7b1xX3xX62xXdxXaexX2cxX3xXexX26xXbxX3x105a7xfa09xX3xX4xX1xX31dxX3xX1xX33xXebxX3xX1xXbaxXbxX3xXbxX1xX78xX2cxX3xX5fxXb6xX3xXexX2axXbaxX3xX2cxX1xX34xX2cxX3xX7bxXc2xX89xX3xX167xX3xX21xXdxX2fxX1axX3xX2cxX1xXcdxX3xXexX1xXdxXd2xX2cxX3xXexX6xXdxX3xXexXc2xXdxX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX2cxX293xXebxXa1xX3xXexX1xX10xX89xX3xXcxXcx983fxX13xX18xXd8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12xX13xXdxX15xX4xX3xX5fxX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX151xX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xXexXdxX42xX2cxX3xX1xX293xX2cxX1xX3xXexX1xX10xX89xX3xX307xX42xX3xX1xX89xXc2xX4xX1xX3xX11dxX29dxX4xX3xX7bxX27exX2cxX1xX3xXex11934xX3xXexX2axX1e7xX38xX4xXa1xX3xX2cxX1x10defxX1axX3xXexX1f6xX2cxX21xX3xX4xX1e7xX2c0xX2cxX21xX3xX21xXdxX6xX89xX3xX5xX1e7xX33xXa1xX3xX2cxX34xX2cxX21xX3xX4xX6xX89xX3xX307xX1xX2fxX3xX2cxX1f6xX2cxX21xX3xX1xXbaxXbxX3xXexX29dxX4xXa1xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX1xXbaxXbxX3xX21xXdxX2fxXdxX3xX32xX33xXebxX42xXexX3xX4xX29dxX4xX3xX148xX3dxX2cxX3xX7bx12415xX3xX148xX463xX3xX1xXb6xX3xXexX2axXbaxX3xX2cxX1xX34xX2cxX3xX7bxXc2xX89xX3xX167xX3xX21xXdxX2fxX1axX3xX2cxX1xXcdxX3xXexX1xXdxXd2xX2cxX3xXexX6xXdxX3xX148xX293xX3xX4xX1f0xX33xX3xX1xX8fxX3xX4xX1f0xX33xX3xX2cxXc2xX2cxX3xXexX2axXd2xX2cxX3xX13exXdxd3c7xX2cxXa1xX3xXexX1xX4a6xX3xX1xXdxX15xX2cxX3xX4xX1x98d4xX2cxX1xX3xX7xX29dxX4xX1xX3xX7bxX237xXdxX3xX2cxX21xX89xXc2xXdxX3xX7bxX8fxX4xX3xX5xX26xXbxX3xXexd2f4xX3xX4xX1xX4axX3xX4xX4axX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXd8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xXdxX62xX9xXaxX2cxX7xX167xX6xX62xX167xXdxX2cxX2axX10xX6xX62xX167xX112xX2axX6xXbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX62xXexX1xX117xX3xX2xX12axX12axe95dxX11exX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX117xX3xX12axXbxX11dxX11exX3xXbxX89xX7xXdxXexXdxX89xX2cxX117xX3xX2axX10xX5xX6xXexXdxX148xX10xX11exX3xX2axXdxX21xX1xXexX117xX3xX12axXbxX11dxX11exX3xX13exX89xXexXexX89xX1axX117xX3xX12axXbxX11dxX11exX3xX13exX89xX2axX62xX10xX2axX167xX7xXexXebxX5xX10xX117xX3xX2cxX89xX2cxX10xX11exXaxX12xX0xXdxX22dxX2axX6xX1axX10xX3xXdxX62xX9xXaxX2cxX7xX167xX6xX62xX167xXdxX2cxX2axX10xX6xX62xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX62xXexX1xX117xX3xX2xX12axX12axX521xX11exX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX117xX3xX159xX119xX12axXbxX11dxX11exX3xXbxX89xX7xXdxXexXdxX89xX2cxX117xX3xX2axX10xX5xX6xXexXdxX148xX10xX11exX3xX13exX89xXexXexX89xX1axX117xX3xX12axXbxX11dxX11exX3xX13exX89xX2axX62xX10xX2axX167xX7xXexXebxX5xX10xX117xX3xX2cxX89xX2cxX10xX11exXaxX3xX7xX4xX2axX89xX5xX5xXdxX2cxX21xX9xXaxX2cxX89xXaxX12xX0xX50xXdxX22dxX2axX6xX1axX10xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12x9ffexX34xXebxX3xX4x126ddxX2cxX21xX3xX5xX293xX3xX62xX27exXbxX3xX7bxX4a6xX3xX5fxX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1x10d0axX4xX3xX1x11110xXdxX3xX307xXdxX2cxX1xX3xX2cxX21xX1xXdxX15xX1axX3xX148xX293xX3xXbxX1xX29dxXexX3xXexX2axXdxX4a6xX2cxX3xX2cxX1f6xX2cxX21xX3xX5xX4d1xX4xXa1xX3xXexXdxX42xX2cxX3xXexX38xXdxX3xX7bxX1f6xX2cxX21xX3xX4xX6xXdxX3xXexX1ecxX3xX4xX1xX1f0xX4xX3xX4xX29dxX4xX3xX7xX4d1xX3xX307xXdxX15xX2cxX3xX7bxX237xXdxX3xX2cxX21xX89xXc2xXdxX3xX32xX33xX237xX4xX3xXbxX1xX23cxX2cxX21xX3xX307xX1xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX7bxX2fxX1axX3xX2cxX1xX26xX2cxX3xXexX2axX29dxX4xX1xX3xX2cxX1xXdxX15xX1axX3xXa0xX1xX4axX3xXexX27exX4xX1xX3xX9fxX328x982cxX9fxX18xX3xX148xX293xX89xX3xX2cxX1f6xX1axX3xX152xX12axX152xX12axXd8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12xXa0xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX151xX3xX62xXdxXaexX2cxX3xX2axX6xX3xX2cxX21xX293xXebxX3xX152xX163xX50xX119xX3xX167xX3xX152xX50xX151xX3xX11dxX33xX2cxX21xX3xX32xX33xX6xX2cxX1xX3xX32xX33xX78xX2cxX3xX7bxX2fxX89xX3xX5fxX6xX112xX6xXdxXdxX3xX148xX293xX3xXbxX1xX4b5xX6xX3xX2cxX6xX1axX3xX13exX6xX2cxX21xX3xXa0xX6xX5xXdxX22dxX89xX2axX2cxXdxX6xX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exXa1xX3xX148xX38xXdxX3xX7xX4d1xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX4axX6xX3xX152xX119xX3xX32xX33xX237xX4xX3xX21xXdxX6xXa1xX3xX128xX163xX3xXexX293xX33xX3xX2cxX1ecxXdxXa1xX3xX11bxX3xXexX293xX33xX3xX2cxX21xX78xX1axXa1xX3xX2xX151xX3xX7bxX2a7xX2cxX3xX148xX27exX3xX13exX8fxX3xX13exXdxX2cxX1xX3xX148xX293xX3xX1xX2a7xX2cxX3xX152xX12axX12axX3xX1axX29dxXebxX3xX13exX6xXebxX3xX4xabf3xX2cxX21xX3xX152xX11bxXd8xX12axX12axX12axX3xX13exXdxX2cxX1xX3xX7xX257xXd8xX3xX630xX34xXebxX3xX5xX293xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX4xX80xX3xX32xX33xXebxX3xX1axX24axX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxXa1xX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xXexX1ecxX3xX4xX1xX1f0xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX1f6xX1axX3xX1axX8fxXexX3xX5xX78xX2cxXd8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12xXcxX2axX89xX2cxX21xX3xX7xX237xX3xX4xX29dxX4xX3xX2cxX1e7xX38xX4xX3xX5xX78xX2cxX3xX7bxX78xX33xX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xX1axX2c0xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX2cxX1f6xX1axX3xX2cxX6xXebxX3xX4xX80xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXa1xX3xX328xX2axXdxX3x121bcxX6xX2cxX307xX6xXa1xX3xXe8xX2axX6x123ecxXdxX5xX3xX148xX293xX3xX9cxX7xX2axX6xX10xX5xXd8xX3xXcxX2axX1e7xX38xX4xX3xX7bxX80xXa1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX408xX2cxX21xX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xX1axX2c0xXdxX3xX5xX293xX1axX3xX32xX33xX6xX2cxX3xX7xX29dxXexX3xX148xXdxXd2xX2cxX3xXexXc2xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX152xXd8xX3xX8ddxX78xX33xX3xX18xX1f6xX1axX3x11ab0xX80xX4xX3xX7bx9fd1xX3xX1xX4axXebxX3xX5xX2c0xXdxX3xX1axX2c0xXdxX3xXcxX2axX33xX2cxX21xX3xX235xX33xX237xX4xX3xXexX38xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX2cxX1f6xX1axX3xX2cxX6xXebxX3xX2cxX1xX413xX1axX3xXbxX1xX2fxX2cxX3xX7bxX237xXdxX3xX1xX89xXc2xXexX3xX7bxX8fxX2cxX21xX3xX4xX4axX6xX3xX2cxX1e7xX38xX4xX3xX2cxX293xXebxX3xXexX2axXd2xX2cxX3xXe8xXdxX4a6xX2cxX3xX630xX24axX2cxX21xXd8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX89xX62xXebxXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12xXa0xX1xX4axX3xX7bxX463xX3xX4xX4axX6xX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX151xX3xX5xX293xX3xXaxc45exX1xX2fxX3xX2cxX1f6xX2cxX21xXa1xX3xXcxX1xX4b5xX4xX1xX3xX1f0xX2cxX21xXa1xX3xX630xX237xXdxX3xXexX29dxX4xXaxXd8xX3xXa0xX29dxX4xX3xX5xX4d1xX4xX3xX5xX1e7xXbaxX2cxX21xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX7x100eexX3xXexX1xX4a6xX3xX1xXdxX15xX2cxX3xX2cxX1f6xX2cxX21xX3xX5xX4d1xX4xX3xX4xX1f0xX33xX3xXexX2axXbaxX3xXexX1xXdxXd2xX2cxX3xXexX6xXdxXa1xX3xX7bxX1ecxX3xX13exX8fxXa1xX3xXexX29dxX4xX3xX4xX1xXdxX42xX2cxX3xX4xX1xX237xX2cxX21xX3xX1xXc2xX1axX3xX148xX293xX3xX7xX1f6xX2cxX3xX2cxX21xX78xX1axXd8xX3xX8ddxX78xX33xX3xX18xX1f6xX1axX3xX942xX80xX4xX3xX4xX1xX89xX3xX13exXdxX42xXexX3xX307xX1xX24axX2cxX21xX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX4dxX4exX3xX7xXa2bxX3xX5xX78xX2cxX3xX7bxX78xX33xX3xXbxX1xX80xX2cxX21xX3xXexXd2xX2cxX3xX5xX252xX6xX3xX4xX1xX237xX2cxX21xX3xX1xXc2xX1axX3xXexX78xX1axX3xX11dxX6xX3xX9fxX942xX4dxX167xX2xX11bxX151xXa0xX3xX8ddxX9bxX9fxX328xX4dxX3xXexXc2xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX151xXd8xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX148xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX2axX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX167xXexX1xX33xX1axX13exX167xX6xX2cxX62xX167xX7xX6xXbxX89xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX5xX6xX13exX6xX2axX3xX152xX12axX2xX151xX3xX167xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX13exXdxX4a6xX33xX3xX62xX1e7xX2a7xX2cxX21xX3xX7xX1f0xX4xX3xX1axXc2xX2cxX1xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX148xX33xX167xX307xX1xXdxX50xX1axX6xX5xX6xX13exX6xX2axX167xX152xX12axX2xX151xX167xX4xX33xX89xX4xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX13exXdxX10xX33xX167xX62xX33xX89xX2cxX21xX167xX7xX33xX4xX167xX1axX6xX2cxX1xX50xX2xX11bxX119xX2xX163xX159xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX21xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX50xX1axX10xX62xXdxX6xX50xX2xX152xX12axX50xX2cxX10xX112xX7xX50xX2xX151xX152xX159xX50xX2xX12axX151xX62xX12axX2xX152xX11bxX119xX128xX119xXexX128xX119xX2xX151xX5xX151xXd8xX16fxXbxX10xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX148xX12xX0xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX5xX6xX13exX6xX2axX3xX152xX12axX2xX151xX3xX167xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX13exXdxX4a6xX33xX3xX62xX1e7xX2a7xX2cxX21xX3xX7xX1f0xX4xX3xX1axXc2xX2cxX1xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX148xX33xX167xX307xX1xXdxX50xX1axX6xX5xX6xX13exX6xX2axX167xX152xX12axX2xX151xX167xX4xX33xX89xX4xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX13exXdxX10xX33xX167xX62xX33xX89xX2cxX21xX167xX7xX33xX4xX167xX1axX6xX2cxX1xX50xX2xX11bxX119xX2xX163xX159xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX4dxX6xX5xX6xX13exX6xX2axX3xX152xX12axX2xX151xX3xX167xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX13exXdxX4a6xX33xX3xX62xX1e7xX2a7xX2cxX21xX3xX7xX1f0xX4xX3xX1axXc2xX2cxX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX4dxX6xX5xX6xX13exX6xX2axX3xX152xX12axX2xX151xX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xXexX1xX4d1xX4xX3xX1xXdxX15xX2cxX3xXexX1xX10xX89xX3xX1xX6xXdxX3xX21xXdxX6xXdxX3xX7bxX89xXc2xX2cxX117xX3xX630xX293xX89xX3xXexXc2xX89xX3xXexX2axXd2xX2cxX3xX13exX2c0xX3xX148xX293xX3xXexX2axXd2xX2cxX3xX13exXdxX4a6xX2cxXd8xX3xX942xXdxX6xXdxX3xX7bxX89xXc2xX2cxX3xX5xX33xXebxX15xX2cxX3xXexX26xXbxX3xXexX2axXd2xX2cxX3xX13exX2c0xX3xX7xXa2bxX3xX62xXdxXaexX2cxX3xX2axX6xX3xXexXc2xXdxX3xX4xX1f6xX2cxX3xX4xX1f0xX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX942xX33xX6xX1axXd8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX148xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX4exX3xX1axX2c0xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX32xX33xX89xX4xX167xXbxX1xX89xX2cxX21xX167xX6xX2cxX167xX2cxXdxX2cxX1xX50xX1axXebxX167xX1axX89xXdxX167xX148xXdxX10xXexX167xX2cxX6xX1axX167xXexX1xX6xX1axX167xX21xXdxX6xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX1xX6xXdxX167xX32xX33xX6xX2cxX167xX5xX89xX2cxX167xX2cxX1xX6xXexX167xXexX1xX10xX167xX21xXdxX89xXdxX167xX2axXdxX1axXbxX6xX4xX50xX2xX11bxX11bxX119xX119xX2xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX21xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX50xX1axX10xX62xXdxX6xX50xX2xX152xX12axX50xX2cxX10xX112xX7xX50xX2xX151xX152xX152xX50xX2xX159xX163xX62xX11bxX2xX12axX2xX159xX2xX128xXexX163xX151xX128xX163xX5xbb43xX167xX2axXdxX1axXbxX6xX4xXd8xX16fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX148xX12xX0xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX4exX3xX1axX2c0xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX32xX33xX89xX4xX167xXbxX1xX89xX2cxX21xX167xX6xX2cxX167xX2cxXdxX2cxX1xX50xX1axXebxX167xX1axX89xXdxX167xX148xXdxX10xXexX167xX2cxX6xX1axX167xXexX1xX6xX1axX167xX21xXdxX6xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX1xX6xXdxX167xX32xX33xX6xX2cxX167xX5xX89xX2cxX167xX2cxX1xX6xXexX167xXexX1xX10xX167xX21xXdxX89xXdxX167xX2axXdxX1axXbxX6xX4xX50xX2xX11bxX11bxX119xX119xX2xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX4dxX4exX3xX1axX2c0xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5fxX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX4dxX4exX3xX148xX408xX6xX3xXexX1xX24axX2cxX21xX3xX13exX29dxX89xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX293xX3xX1axX8fxXexX3xXexX2axX89xX2cxX21xX3xX152xX119xX3xX32xX33xX237xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX7xXa2bxX3xX7bxX1e7xXbaxX4xX3xX1axX2c0xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX13xX293xX2cxX1xX3xX7bxX6xXdxX3xXcxX1xX29dxXdxX3xXe8xX2a1xX2cxX1xX3xX2a5xX1e7xX2a7xX2cxX21xX3xX2abxX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX2b2xXd8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX148xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX630xX8fxXdxX3xXexX293xX33xX3xX4xX1xXdxX42xX2cxX3xX5fxX293xX2cxX3xX235xX33xX237xX4xX3xX5xXd2xX2cxX3xX7bxX1e7xX2c0xX2cxX21xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX32xX33xX89xX4xX167xXbxX1xX89xX2cxX21xX167xX6xX2cxX167xX2cxXdxX2cxX1xX50xX62xX89xXdxX167xXexX6xX33xX167xX4xX1xXdxX10xX2cxX167xX1xX6xX2cxX167xX32xX33xX89xX4xX167xX5xX10xX2cxX167xX62xX33xX89xX2cxX21xX167xXexX1xX6xX1axX167xX21xXdxX6xX167xX4xX33xX89xX4xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX2axXdxX1axXbxX6xX4xX50xX2xX11bxX11bxX128xX152xX159xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX21xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX50xX1axX10xX62xXdxX6xX50xX2xX152xX12axX50xX2cxX10xX112xX7xX50xX2xX151xX152xX152xX50xX2xX12axX151xX62xX2xX2xX119xX159xXe94xX159xX2xXexX128xX151xX159xX159xX5xX2xXd8xX16fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX34xX2cxX3xX5xX38xX2cxX3xX2cxX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX21xXdxX38xXdxX3xX4xX4axX6xX3xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX148xX12xX0xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX630xX8fxXdxX3xXexX293xX33xX3xX4xX1xXdxX42xX2cxX3xX5fxX293xX2cxX3xX235xX33xX237xX4xX3xX5xXd2xX2cxX3xX7bxX1e7xX2c0xX2cxX21xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xXaxX3xX1xX2axX10xX22dxX9xXaxX50xX32xX33xX89xX4xX167xXbxX1xX89xX2cxX21xX167xX6xX2cxX167xX2cxXdxX2cxX1xX50xX62xX89xXdxX167xXexX6xX33xX167xX4xX1xXdxX10xX2cxX167xX1xX6xX2cxX167xX32xX33xX89xX4xX167xX5xX10xX2cxX167xX62xX33xX89xX2cxX21xX167xXexX1xX6xX1axX167xX21xXdxX6xX167xX4xX33xX89xX4xX167xXexX6xXbxX167xXexX2axX6xX2cxX167xX2axXdxX1axXbxX6xX4xX50xX2xX11bxX11bxX128xX152xX159xXd8xX1xXexX1axXaxX12xX630xX8fxXdxX3xXexX293xX33xX3xX4xX1xXdxX42xX2cxX3xX5fxX293xX2cxX3xX235xX33xX237xX4xX3xX5xXd2xX2cxX3xX7bxX1e7xX2c0xX2cxX21xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX2axX89xX2cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXa0xX33xX8fxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX9bxX9cxX4dxX9exX9fxXa0xX3xX152xX12axX2xX151xX3xX62xX4d1xX3xX307xXdxX42xX2cxX3xX62xXdxXaexX2cxX3xX2axX6xX3xXexX408xX3xX152xX163xX50xX119xX3xX7bxX42xX2cxX3xX152xX50xX151xX3xX148xX38xXdxX3xX7xX4d1xX3xXexX1xX6xX1axX3xX21xXdxX6xX3xX4xX4axX6xX3xX152xX12axX3xX2cxX1e7xX38xX4xXa1xX3xXexX2axX89xX2cxX21xX3xX7bxX80xX3xX4xX80xX3xX18xX1xX26xXexX3xXe8xX2fxX2cxX3xX148xX293xX3xX9fxX33xX7xXexX2axX6xX5xXdxX6xXd8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX148xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX33xX5xX12xX0xX62xXdxX148xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX50xX62xXdxX148xX12xX0xX50xX62xXdxX148xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX89xX33xX2axX4xX10xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX167xX6xX5xXdxX21xX2cxX117xX3xX16fxX33xX7xXexXdxX22dxXebxX11exXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xX13xX2cxX6e9xX11dxXbxX2axX10xX7xX7xXd8xX2cxX10xXexX0xX50xXbxX12