Mỹ rút khỏi TPP: Việt Nam vẫn rộng cửa hội nhập quốc tế
Dù không có TPP thì Việt Nam vẫn rộng cửa hội nhập quốc tế qua các hiệp định khác, trong đó có các đối tác thuộc nhóm đàm phán TPP.
c966xfea6x15d2ax12701x1471ax136c2xf43bx14b53xd42axX7x15d3bxcdc1x11085x110e0xe37ax14f6cxX5xdab9xXax11ff8x132b5x10604xX3x15156x16156xXexX3xe02exX1x157f5xXdxX3xXcxd7e7xX20xee9dxX3xe8ebxXdxdb35xXexX3x1514axX6x1328fxX3x11e0exca45x14eccxX3xX16x15b88xX2fxfd6cxX3xX4x10b69xX6xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xe562xXbxX3xcc3dxcd6bxfc87xX4xX3xXex15fdbxX0x12a9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc91xX10xX6x10f8fxXaxX12x15af8x15676xX3xX1axX1x14927xX2fxX34xX3xX4x1317bxX3xXcxX20xX20xX3xXexX1xd959xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX16xX32xX2fxX34xX3xX4xX37xX6xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xX40xXbxX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX49xX3xX43xX44xX6xX3xX4x10ee8xX4xX3xX1xXdxX26xXbxX3x136c1x15d37xX2fxX1xX3xX1axX1xXa0xX4xd70axX3xXexX16xe0fbxX2fxX34xX3xXa8xX6axX3xX4xX6axX3xX4xXa0xX4xX3xXa8xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3xXexX1xX44xX32xX4xX3xX2fxX1xX6axX2bxX3xXa8xe3d8xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xXcxX20xX20x1059cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14eb9xXb5xX5dx1276exXaxX12xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXcxX20xX20xX3xXa8xda0fxX3xX5xXd7xX3xX2bxX32xXexX3xXexXdxX6xX3xX1xXf5xX3xX2dx11858xX2fxX34xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3x13966xX45xXdxX3xX4x15a10xX2fxX1xX3xX1xXb5xe524xXexX3xXa8xX32xX2fxX34xX3xXexX1x1266axce29xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xXexX1xX49xX3xX34xXdx10e6fxXdxX3xX127xX2bxX3xXa8xX12dxX2bxX3xX2dxXd7xX3xXex125bdxX2fxX34xX3xXexX16xX137xce50xX2fxX34xX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4x13d07xX44xX3xXf5xX49xX44xXe2xX3xX29xX1xXdx10707xX44xX3xX2fxX34xX1xXdxd81axX2fxX3xX4x124f3xX44xX3xXa8xX107xX3xX5dx14288xX3xX122xXa0xXb5xXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX5xXd7xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX2fxX1xX40xX2fxX3xXa8xX137xe457xX4xX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX5xX1a5xXdxX3xXexX1xX49xX3xX2fxX1x12685xXexX3xX1axX1xXdxX3xXcxX20xX20xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX1ax1223dxX3xX1axX49xXexXe2xX3xdc3dxXb5xX2fxX34xXb1xX3xX7xX6xX44xX3xX1axX1xXdxX3xX2fxX1xX40xX2bxX3xX4xX1xX17bxX4xXb1xX3xX4xX1x163bdxX2fxX1xX3xX43xX44xXf5xX170xX2fxX3xX4xe32cxX6xX3xXex10f31xX2fxX3xXcx15ba0xX2fxX34xX3xXexX1xX45xX2fxX34xX3xX13xX14xX3xX60xXb5xX2fxX6xX5xX5dxX3xXcxX16xX44xX2bxXbxX3xXa8xX107xX3xX7xX146xX2bxX3xXbxX1xXa0xXexX3xXa8xXdxX3xXexX1xX65xX2fxX34xX3xX4xXa0xXb5xX3xX4xX1xXb5xX3xX122xXdxX49xXexX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX13xX14xX3xX7x10563xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1xX1cxXdxX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xea65xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3x138b7xX44xXf5xX177xX2fxX3xXcxX1xXa0xXdxX3xXf2xX72xX2fxX1xX3xX60xX137xX138xX2fxX34xX3x1401dxXcxX20xX20xffadxXe2xX3xf169xX44xXf5xX49xXexX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xX2fxXd7xXf5xX3xX4x128e5xX2fxX34xX3xXa8xX107xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX5dxX137xX3xX5xX44xX40xX2fxX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX49xX3xX2dxXd7xX3xX34xXdxX146xXdxX3xX4xX1xX44xXf5xX177xX2fxX3xX34xXdxX6xX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX5dxX182xX3xX5xXdxX26xX44xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX7xXexXf5xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX16xX34xXdxX2fxX22xX3x12b50xXbxX260xX3xX6xX44xXexXb5xe453xXaxX12xX0xXexX122xXb5xX5dxXf5xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX2bxX34xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxXf5xX3xX16xX44xXexX3xX1axX1xXb5xXdxX3xXexXbxXbxX3xX2dxXdxX10xXexX3xX2fxX6xX2bxX3xX2dxX6xX2fxX3xX16xXb5xX2fxX34xX3xX4xX44xX6xX3xX1xXb5xXdxX3xX2fxX1xX6xXbxX3xX43xX44xXb5xX4xX3xXexX10xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe2xX122xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xXe2xX2dxX2fxX4bxX2fxX10x11552xX7xX4bxX2xe43fx12592x114fdxX4bxX2xX2e6xX360xX5dxX2e6xX2xX2e6xXexX35ex121b5xX35ex108f5xX5xX35fxXe2x13a74xXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7x1290axXbxX1xXb5xXexXb5xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8f6xX6xXbxXexXdxXb5xX2fxXaxX12xX2xX2e6xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xXa8xXd7xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xXcxX20xX20xX3xX276x12bd8xX2fxX1xX22xX3x10258xXcxX27axXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX16xX12xX0xX4bxXexX122xXb5xX5dxXf5xX12xX0xX4bxXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX24xX1b8xX2fxX3xXa8xX170xX3xXa8xfc24xXexX3xX16xX6xX3xX5xXd7xXb1xX3xX1axX1xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1xX1cxXdxX3xXcxX20xX20xX3xXexX1xX72xX3xX4xX6axX3xX127xX2fxX1xX3xX1xX137xX15bxX2fxX34xX3xX34xX72xX3xXexX146xXdxX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxce89xX3xX24xXd7xX3xX2fxX1xfb27xX2fxX34xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX4xf8efxX2fxX3xX5xX12dxXdxX3xX4xX6axX3xXexX1x124b6xX3xX7xX243xX3xX17bxX2fxX34xX3xX260xX37xX3xXexX1xX49xX3xX2fxXd7xXb5xX3xX2dxX146xXdxX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX4xX6xX2bxX3xX1axX49xXexX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX5dxX182xX3xXexX1xX127xXb5xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXcxX20xX20xX3xXa8xX107xX3xXa8xXd7xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xX260xXb5xX2fxX34xX44dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX0xX122xX12xX3d4xX1xX65xX2fxX34xX3xX4xX6axX3xXcxX20xX20xXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xX40xXbxX0xX4bxX122xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xX4xX1xX44xXf5xX177xX2fxX3xX34xXdxX6xX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX20xX1xX12dxX2bxX3xX3a7xX1xXdxX3xdb78xX6xX2fxXb1xX3xX13xX14xX3xX5xXd7xX3xX2fxX1xX1faxX2fxX3xXexX45xX3xX43xX44xX6xX2fxX3xXexX16xX118xX2fxX34xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX1xX1faxX2fxX3xXexX45xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xXa8xXd7xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xXcxX20xX20xXe2xX3xX3a7xX1xXb5xX3xX5dxX61xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1xX1cxXdxX3xXcxX20xX20xXb1xX3xX5dxX61xX3xXcxX20xX20xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXexX1xXd7xX2fxX1xX3xX1xXdxX26xX2fxX3xXexX1xX182xX4xX3xXexX1xX72xX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX4xX138xX3xX4xX1xX49xX3xXexX1xX6xXf5xX3xXexX1xX49xX3xX2dxX2exX2fxX3xXa8xX6xX2fxX34xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xXexXdxX49xXbxX3xXex14565xX4xX3xX122xXd7xX2fxX3xX122xX12dxX4xXe2xX3xX24xX146xXdxX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxXb1xX3xX2dxX170xX3xX4xX138xX3xX122xX127xX2fxX3xX5xXd7xX3xX2dxX2exX2fxX3xXa8xX6xX2fxX34xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX43xX44xXa0xX3xXexX16xX72xX2fxX1xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xX40xXbxXe2xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX1xXb5xXd7xX2fxX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX2dxX146xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX4xX45exX2fxX3xX5xX12dxXdxX3xX4xX1f6xX6xX3xX2fxX1xX6axX2bxX3xXa8xXd7xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xXcxX20xX20xX3xX122xXd7xX2fxX3xX122xX12dxX4xX3xXa8xX46axX3xXa8xXdxX170xX44xX3xX4xX1xe3dexX2fxX1xX3xX1xXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXa8xX6axX3xX7xX6xXb5xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xX4xX61xX2fxX34xX3xX2fxX1xX6xX44xX3xXexX1xX182xX4xX3xX1xXdxX26xX2fxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX24xX170xX3xX4xX138xX3xX122xX127xX2fxXb1xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX1xX44x13f3fxX2fxX3xX122xXa9xX3xX4xX1xXb5xX3xXcxX20xX20xX3xXexX1xX72xX3xX43xX44xXa0xX3xXexX16xX72xX2fxX1xX3xX2fxXd7xXf5xX3xXa8xX107xX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xX5xX1a5xXdxX3xX1ebxX4xX1xX3xX16xX1b8xXexX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xXb1xX3xXa8xX40fxX4xX3xX122xXdxX26xXexX3xX5xXd7xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxXb1xX3xX1axX46axX3xX4xX127xX3xX1axX1xX1ebxX6xX3xX4xX12dxX2fxX1xX3xXcxX20xX20xX3xX2fxX1xX137xX3xX2bxX32xXexX3xX2fxX1xX1faxX2fxX3xXexX45xX3xXa8xX32xX2fxX34xX3xX5xX182xX4xX3xX2dxXd7xX3xXa0xXbxX3xX5xX182xX4xX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xX4xX127xXdxX3xX4xXa0xX4xX1xX3xXexX1xX46axX3xX4xX1xX49xX3xX15bxX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxXe2xX3xX29xX6axX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xXexX12dxXb5xX3xX4xX138xX3xX1xX32xXdxX3xX2dxX170xX3xX2bxX15bxX3xX16xX32xX2fxX34xX3xXexX1xXa9xX3xXexX16xX137x10c85xX2fxX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xXa0xX4xX3xX5dxXb5xX6xX2fxX1xX3xX2fxX34xX1xXdxX26xXbxX3xX24xXdxX26xXexX3xX2dxXd7xX3xX2fxX34xX137xX7d5xXdxX3xX24xXdxX26xXexX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX40xX2fxX3xX4xXa0xX4xX1xX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xX2bxX146xXdxXe2xX3xX258xX6axX3xX5xXd7xX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXbxX1xX127xXdxX3xX4xX1xX68fxX3xX5dxX182xX6xX3xXexX16xX177xX2fxX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX2fxX170xX2fxX3xXexX127xX2fxX34xX3xX4xX28dxXb1xX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX4xXa0xXdxX3xX4xX6axX3xX7x1143cxX2fxX3xX5xX1a5xXdxX3xXexX1xX49xX3xX276xX2fxX1xX137xX3xXexXd7xXdxX3xX2fxX34xX44xXf5xX177xX2fxX3xXexX1xXdxX177xX2fxX3xX2fxX1xXdxX177xX2fxXb1xX3xX5xX6xXb5xX3xXa8xX32xX2fxX34xX3xX34xXdxXa0xX3xX16xf6c7xcca9xX27axX3xX2bxXd7xX3xX122xX137xX146xX4xX3xX7xX6xX2fxX34xX3xX34xXdxX6xXdxX3xXa8xXb5xX12dxX2fxX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xX2bxX146xXdxX3xX276xX5dxX182xX6xX3xXexX16xX177xX2fxX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX1xX1faxX2fxX3xXexX45xX3xX2dxX170xX3xXa8xX1fexXdxX3xX2bxX146xXdxX3xX4xX65xX2fxX34xX3xX2fxX34xX1xX26xXb1xX3xX7xXa0xX2fxX34xX3xXexX12dxXb5xXb1xX3xX1xX26xX3xXexX1xX45xX2fxX34xX3xX43xX44xX127xX2fxX3xXexX16xXa9xX3xX2bxX146xXdxX8a0xX3xX27axX3xXa8xX46axX3xXa8xX137xX6xX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xX15bxX3xX2bxX32xXexX3xXexX16xX72xX2fxX1xX3xXa8xX32xX3xX4xX6xXb5xX3xX1xX138xX2fxXb1xX3xXbxX1xX61xX3xX1xX1a5xXbxX3xX2dxX146xXdxX3xX4xX1xX44xX6eaxX2fxX3xX2bxX182xX4xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX49xXb1xX3xXa8xX137xX6xX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX2dxXd7xXb5xX3xX34xXdxX6xXdxX3xXa8xXb5xX12dxX2fxX3xXa8xX1fexXdxX3xX2bxX146xXdxX3xX5xX165xX2fxX3xXexX1xX17bxX3xX2e6xX3xXa8xX6xX2fxX34xX3xX16xX1b8xXexX3xX4xX1b8xXbxX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX15bxX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xXcxX16xX137xX146xX4xX3xXa8xX1faxXf5xXb1xX3xXexX12dxXdxX3xX1axfa01xX3xX1xX118xXbxX3xX27dxX44xX45xX4xX3xX1xX32xXdxX3xXexX1xXa0xX2fxX34xX3xX2xX2xX4bxX2e6xX35fxX2x12e88xXb1xX3xXcxX1xX1f6xX3xXexX137xX146xX2fxX34xX3xX3a7xX1xX1ebxX2fxX1xX3xXbxX1xX1f6xX3xX29xX34xX44xXf5xe2f0xX2fxX3x10861xX44xX1faxX2fxX3xX20xX1xX17xX4xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX1axX1x15567xX2fxX34xX3xXa8xXa9xX2fxX1xXb1xX3xX4xX1xXb5xX3xX5dxX61xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX1xXb5xX40fxX4xX3xX4xX6axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xXcxX20xX20xX3xXexX1xX72xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX5xXd7xX3xX2bxX32xXexX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xXexXdxX49xXbxX3xXexX5e5xX4xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xX40xXbxX3xX7xX1faxX44xX3xX16xX32xX2fxX34xX3xX2dxXd7xXb5xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX49xXe2xX3xXf2xX15bxXdxX3xX2dxX72xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX4xX6axX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX1xXdxX26xXbxX3xX137xX146xX4xX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX1axX1xXa0xX4xXb1xX3xXa8xX127xX2bxX3xX122xX127xXb5xX3xX43xX44xXa0xX3xXexX16xX72xX2fxX1xX3xX1xX32xXdxX3xX2fxX1xX40xXbxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xXexX1xX49xX3xX34xXdxX146xXdxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX3a7xX45exX2fxX3xX2fxX34xX44xXf5xX177xX2fxX3xX20xX1xX6axX3xXcxX1xX1f6xX3xXexX137xX146xX2fxX34xX3xX24xX28dxX3xX3d4xX1xXb5xX6xX2fxX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX5xX137xX44xX3xX1c9xXb1xX3xX5dxX61xX3xXcxX20xX20xX3xX16xX6xX3xX7xX6xXb5xX3xXexX1xX72xX3xX4xXa0xXdxX3xX43xX44xX6xX2fxX3xXexX16xX118xX2fxX34xX3xX1xX138xX2fxX3xX5xXd7xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXbxX1xX127xXdxX3xX16xX17xXexX3xX1axXdxX2fxX1xX3xX2fxX34xX1xXdxX26xX2bxXb1xX3xX122xXd7xXdxX3xX1xX118xX4xX3xXex15823xX3xX1axX1xXdxX3xX2dxXd7xXb5xX3x154daxXcx14c43xXb1xX3xX5xXd7xX3xcae8xXbxX1xX127xXdxX3xX4xX1xX44xX6eaxX2fxX3xX122xXa9xX3xX2fxX32xXdxX3xX5xX182xX4xX3xX2bxX146xXdxX3xX5xXd7xX3xX43xX44xXf5xX49xXexX3xXa8xXa9xX2fxX1xXe2xX3xX29xX1xX137xX2fxX34xX3xX2dxXdxX26xX4xX3xX2fxXd7xXf5xX3xXexX6xX3xX5xXd7xX2bxX3xX4xX1xX40xX2bxX3xX43xX44xXa0xXb1xX3xX2fxX34xX6xXf5xX3xX4xX127xX3xXexX1xX65xX2fxX34xX3xXexXdxX2fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX45exX2fxX3xX1ebxXexX3xX4xX1xX17bxX3xX4xX1xX137xX6xX3xX2fxX6axXdxX3xXa8xX49xX2fxX3xX5xXd7xX2bxX3xX154xX2fxX3xX34xX72xXe2xX3xX29xX49xX44xX3xX4xX1xX17xX2fxX34xX3xXexX6xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xX2fx130cexX2bxX3xX5xX1b8xXf5xX3xX4xX6xX2bxX3xX1axX49xXexX3xX2dxXd7xX3xX4xX1xX44xX6eaxX2fxX3xX122xXa9xX3xX1axX14xX3xX2fxX32xXdxX3xX5xX182xX4xXb1xX3xX2bxXd7xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXbxX1xX127xXdxX3xX4xX1xX68fxX3xX4xX1xX44xX6eaxX2fxX3xX122xXa9xX3xXexX16xX177xX2fxX3xXexX1xX46axX3xX4xX1xX49xX3xX2bxXd7xX3xX4xX1xX44xX6eaxX2fxX3xX122xXa9xX3xX4xX127xX3xX122x12e56xX2fxX34xX3xX2fxX170xX2fxX3xXexX127xX2fxX34xX3xX7xX127xX2fxX3xX260xX44xX1b8xXexXb1xX3xXexXa0xXdxX3xX4xX1b8xX44xX3xXexX16xX17xX4xX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xXexX1xX72xX3xX4xX1xX28dxX2fxX34xX3xXexX6xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX7xX243xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXexX1xX44xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX4xXa0xXdxX3xX2bxXd7xX3xX4xX1xX17xX2fxX34xX3xXexX6xX3xXexX16xX65xX2fxX34xX3xXa8xX1a5xXdx13c5dxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xXf2xXd7xX3xX20xX1xX12dxX2bxX3xX3a7xX1xXdxX3xX532xX6xX2fxX3xXexXdxX2fxX3xXexX137xX15bxX2fxX34xX3xX16xXca2xX2fxX34xXb1xX3xX5dxX61xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xX4xX6axX3xXcxX20xX20xX3xXexX1xX72xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX6axX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX4xX138xX3xX1xX32xXdxX3xXexXb9axX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX4xX45exX2fxX3xX5xX12dxXdxX3xX4xX1f6xX6xX3xXcxX20xX20xXb1xX3xXa8xX40fxX4xX3xX122xXdxX26xXexX3xX5xXd7xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX5xX146xX2fxX3xX2fxX1xX137xX3xX29xX1xX40xXexX3xXf2xX127xX2fxXb1xX3xe994xX44xX7xXexX16xX6xX5xXdxX6xXb1xX3x1227fxX2fxX3xX258xX32xXe2xXe2xXe2xX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xX4xX61xX2fxX34xX3xX2fxX1xX6xX44xX3xXexX12dxXb5xX3xXexX1xXd7xX2fxX1xX3xX2bxX32xXexX3xX2dxXd7xX2fxX1xX3xXa8xX6xXdxXb1xX3xX2bxX32xXexX3xX7xX182xX3xX5xXdxX177xX2fxX3xX1axX49xXexX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX2bxX146xXdxXe2xX3xX3a7xX61xX2fxX34xX3xX2dxX146xXdxX3xXa8xX6axXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX4xX6axX3x15298xXcxXdbbxX3xX2dxX146xXdxX3x131b3x112edxXb1xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xXa8xX6axX3xX2dxX146xXdxX3xX2bx10884xXdxX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX5xX146xX2fxX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xXexX1xXd7xX2fxX1xX3xX2dxXdxX177xX2fxX3xXe36xXe37xXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXa8xX170xX44xX3xXa8xX107xX3xX260xX1faxXf5xX3xX5dxX182xX2fxX34xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX43xX44xX6xX2fxX3xX1xX26xX3xX4xX138xX3xX122xX127xX2fxXb1xX3xX5xXd7xX3xXa8xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3xX4xX1xXdxX49xX2fxX3xX5xX137xX1a5xX4xXb1xX3xXa8xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3xX1xX1a5xXbxX3xXexXa0xX4xX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX5dxXdxX26xX2fxX8a0xXe2xX3xX24xXdxX26xX4xX3xX4xX165xX2fxX3xX5xXd7xX2bxX3xX5xXd7xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xXa0xX4xX3xX2bxX45xXdxX3xX43xX44xX6xX2fxX3xX1xX26xX3xXa8xX6axX3xXa8xX46axX3xXexX12dxXb5xX3xX2fxX170xX2fxX3xXexX127xX2fxX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX7xX182xX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xX43xX44xX6xX2fxX3xX1xX26xX3xX5xX1faxX44xX3xX5dxXd7xXdxX3xX2dxX146xXdxX3xX1xX118xX3xX2dxXd7xX3xX43xX44xX6xX3xXa8xX6axX3xX34xX6axXbxX3xXbxX1xX165xX2fxX3xX43xX44xX6xX2fxX3xXexX16xX118xX2fxX34xX3xXexX12dxXb5xX3xX2fxX170xX2fxX3xXexX127xX2fxX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX2dxX137xX1a5xXexX3xX5xX177xX2fxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX0xX122xX12xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3x1323fxX3a7xXe36xX20xX3xX5xXd7xX3xX2bxX32xXexX3xX5xX182xX6xX3xX4xX1xX118xX2fxX3xX2bxX146xXdxX44dxX0xX4bxX122xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX20xX1xX1faxX2fxX3xXexX1ebxX4xX1xX3xX2dxX170xX3xX1axX1xX127xX3xX2fxX154xX2fxX34xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xX4xX6axX3xXcxX20xX20xXb1xX3xX1axX1xX45xXdxX3xX2fxX34xX1xXdxX177xX2fxX3xX4xX17bxX44xX3xX4xX1f6xX6xX3xX2fxX34xX1faxX2fxX3xX1xXd7xX2fxX34xX3xX5axX1d0xXf2xX3a7xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xXa8xX107xX3xX4xX1xX68fxX3xX16xX6xX3xXbacxX4xX37xX6xXd0fxX3xX1axX1xXa0xX4xXe2xX3xX258xX6axX3xX5xXd7xX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX44xX32xX4xX3xXa8xXd7xX2bxX3xXbxX1xXa0xX2fxX3xX4xX1xXb5xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xX258xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3xX3d4xXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xXcxXb5xXd7xX2fxX3xX5dxXdxX26xX2fxX3xX3d4xX1xX44xX3xX2dxX182xX4xX3xX276xXfa6xX10xX34xXdxXb5xX2fxX6xX5xX3xX3a7xXb5xX2bxXbxX16xX10xX1xX10xX2fxX7xXdxX2dxX10xX3xXe36xX4xXb5xX2fxXb5xX2bxXdxX4xX3xX20xX6xX16xXexX2fxX10xX16xX7xX1xXdxXbxX3x10df7xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX27axX3xXa8xX6xX2fxX34xX3xXa8xXdxXa16xX2fxX3xX16xX6xXe2xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX122xX6xXb5xX3xX34xdfe6xX2bxX3xX2xX35fxX3xX2fxX137xX146xX4xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX2fxX1xX6axX2bxX3xXdbbxX1d0xXe36xXdbbxX29xX380xX2xX35fxXb1xX3xX4xX127xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xXb1xX3xXdc6xX2fxX3xX258xX32xXb1xX3xX29xX1xX40xXexX3xXf2xX127xX2fxXb1xX3xX5axXd7xX2fxX3xX27dxX44xX45xX4xXb1xX3xXdbbxX44xX7xXexX16xX6xX5xXdxX6xX3xX2dxXd7xX3xX29xX10xX35axX3xeb45xX10xX6xX5xX6xX2fxX5dxX3xX10afxX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX2bxXd7xX3xXdbbxX1d0xXe36xXdbbxX29xX3xXa8xX107xX3xX1axX1c9xX3xX1axX49xXexX3xX1axX49xXexX3xX1xXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXexX1xX137xX138xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xXexX182xX3xX5dxXb5xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX5axX1d0xXf2xX3a7xX3xX4xX1xXb5xX3xX1xX6xXf5xXb1xX3xX2fxX1xX137xX3xX5xXd7xX3xX2bxX32xXexX3xX1xXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXexX1xX137xX138xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xXexX182xX3xX5dxXb5xX3xXa8xX165xX44xX3xXexXdxX177xX2fxX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4xX1xX1faxX44xX3x11987xXb1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX34xX1faxXf5xX3xX1b8xX2fxX3xXexX137xX1a5xX2fxX34xX3xX2dxX146xXdxX3xX4xXb5xX2fxX3xX7xX45xX3xX4xXa0xX4xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX34xXdxX6xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX34xX165xX2fxX3xX2bxX32xXexX3xX2fxX37xX6xX3xX5dxX1faxX2fxX3xX7xX45xX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4xX165xX44xX3xX2dxXd7xX3xX1axX1xXb5xX127xX2fxX34xX3x137a4xX35fx146edxX3x14bdbxX60xX20xX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4xX165xX44xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX13xX40fxX4xX3xX5dxX61xX3xX4xX6axX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX1xX12dxX2fxX3xX4xX1xX49xX3xX2fxX1xX137xX2fxX34xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xXa8xXa0xX2fxX1xX3xX34xXdxXa0xX3xX7xX243xX3xX34xXdxX17xXbxX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xX1axX1xX45xXdxX3xX5xX137xX1a5xX2fxX34xX3xX34xXdxX6xXb5xX3xX5dxXa9xX4xX1xX3xXexX1xX137xX138xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xXexXb5xXd7xX2fxX3xX4xX1xX1faxX44xX3xX11d7xX3xXexX154xX2fxX34xX3xX5xX177xX2fxX3xX2dxXd7xX3xX1axX1xX44xXf5xX49xX2fxX3xX1axX1xX1ebxX4xX1xX3xXa8xX165xX44xX3xXexX137xX3xX2dxXd7xXb5xX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX1xX44xXe48xXdxX3xX4xX44xX2fxX34xX3xX17bxX2fxX34xX3xX2bxX146xXdxXe2xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xX2fxXd7xXf5xX3xX7xX243xX3xXa8xX40fxX4xX3xX122xXdxX26xXexX3xXexX1xX44xX40xX2fxX3xX5xX1a5xXdxX3xX4xX1xXb5xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX1axX1xX45xXdxX3xXdbbxX1d0xXe36xXdbbxX29xXb1xX3xX2dxX72xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX7xX243xX3xX34xXdxX127xX2bxX3xX122xX146xXexX3xX7xX182xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX1c9xX3xX4xX1f6xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX1xXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXexX1xX137xX138xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xXexX182xX3xX5dxXb5xX3xXe2exXcxXdbbxX3xX4xX6axX3xX7xX869xX2fxX3xXexX16xX137xX146xX4xX3xXa8xX1faxXf5xX3xX2dxXd7xX3xXa8xX10d9xX2fxX34xX3xXexX1xX7d5xXdxX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xXexX154xX2fxX34xX3xX4xX137xX7d5xX2fxX34xX3xX7xX182xX3xX1xX1b8xXbxX3xX5dxX2exX2fxX3xX4xX1f6xX6xX3xX1axX1xX44xX3xX2dxX182xX4xX3xX2fxX1xX137xX3xX5xXd7xX3xX2bxX32xXexX3xX4xX138xX3xX7xX15bxX3xX7xX127xX2fxX3xX260xX44xX1b8xXexXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX5axX138xX2fxX3xX2fxX454xX6xXb1xX3xX122xXca2xX2fxX34xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX1axX49xXexX3xX2fxX45xXdxX3xX124dxX3xXexX1xXa9xX3xXexX16xX137xX7d5xX2fxX34xX3xXexXdxX177xX44xX3xX5dxX61xX2fxX34xX3xX5xX146xX2fxX3xX2fxX1xX1b8xXexX3xXexX1xX49xX3xX34xXdxX146xXdxX3xX5xXd7xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xXb1xX3xXdc6xX2fxX3xX258xX32xX3xX2dxXd7xX3xXdbbxX1d0xXe36xXdbbxX29xXb1xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xXa8xX137xX6xX3xX16xX6xX3xX2bxX32xXexX3xX1axX1xX44xX65xX2fxX3xX2bxX2exX44xX3xXbxX1xXa0xXexX3xXexX16xXdxX46axX2fxX3xXaxX29xX6xX2bxX380xX29xX6xX2bxXaxX3xX2bxX146xXdxXb1xX3xX2dxXd7xX3xXexXb9axX3xXa8xX6axX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xXbxX1xX165xX2fxX3xX2fxXd7xXb5xX3xX122xX61xX3xXa8xXc43xXbxX3xXexX72xX2fxX1xX3xX1xX72xX2fxX1xX3xX2fxX1xX40xXbxX3xX1axX1xX6eaxX44xX3xX2dxXd7xX3xXa8xX165xX44xX3xXexX137xX3xX127xX2bxX3xXa8xX12dxX2bxX3xX15bxX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xXbxX1xX137xX138xX2fxX34xX3xXcxX1faxXf5xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX258xXa0xX2fxX34xX3xX5xX137xX44xX3xX1c9xX3xX5xXd7xXb1xX3xXexX1xX10xXb5xX3xX5axX1d0xXf2xX3a7xXb1xX3xX7xX182xX3xX1axX1xXa0xX4xX3xX122xXdxX26xXexX3xX16x13b2dxX3xX16xXd7xX2fxX34xX3xX2fxX1xX1b8xXexX3xX34xXdxX454xX6xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXcxX20xX20xX3xX2dxXd7xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX5xXd7xX3xX2dxXdxX26xX4xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xX3xX4xX6axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX2dxXd7xXb5xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX276xXexX16xXb5xX2fxX34xX3xX1axX1xXdxX3xXa8xX6axX3xX5xX12dxXdxX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xX4xX6axX3xX13xX14xXb1xX3xX4xX61xX2fxX34xX3xX2dxX146xXdxX3xXexX1b8xXexX3xX4xX127xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX170xX2fxX3xX1axXdxX2fxX1xX3xXexX49xX3xX1axX1xXa0xX4xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXexX1xX44xX32xX4xX3xX4xX1xX1faxX44xX3xX11d7xX27axXe2xX3xX29xX49xX44xX3xX2dxXdxX26xX4xX3xX4xXc43xXexX3xX34xXdxX127xX2bxX3xXexX1xX44xX49xX3xX43xX44xX6xX2fxX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX34xXdxX454xX6xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xXb1xX3xX29xX1xX40xXexX3xXf2xX127xX2fxX3xX2dxXd7xX3xX5axXd7xX2fxX3xX27dxX44xX45xX4xXb1xX3xX4xX127xX3xX122xX6xX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX2fxXd7xXf5xX3xXa8xX170xX44xX3xXexX1xX44xX32xX4xX3xX7xXa0xX44xX3xXa8xX45xXdxX3xXexXa0xX4xX3xXexX1xX137xX138xX2fxX34xX3xX2bxX12dxXdxX3xX1xXd7xX2fxX34xX3xXa8xX165xX44xX3xX4xX1f6xX6xX3xX13xX14xXb1xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xXa8xX137xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX2fxX1xXd7xX3xX260xX44xX1b8xXexX3xX1axX1xX6eaxX44xX3xX13xX14xX3xX2dxXd7xXb5xX3xXexX1xX49xX3xX122xX1b8xXexX3xX5xX1a5xXdxX3xX2fxX49xX44xX3xX2fxX1xX137xX3xXcxX20xX20xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xXexX1xX65xX2fxX34xX3xX43xX44xX6xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX20xX1xX1faxX2fxX3xXexX1ebxX4xX1xX3xX4xX1f6xX6xX3xX5axX1d0xXf2xX3a7xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX16xXca2xX2fxX34xXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX7xX243xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xX1xX137xX15bxX2fxX34xX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX5xX1a5xXdxX3xX1ebxX4xX1xX3xXexXb9axX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xXe2xX3xX13xX32xXexX3xX2bxX40fxXexXb1xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX7xX243xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xX2dxXd7xXb5xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX44xX40xX2fxX3xX2bxX146xXdxX3xX2dxXd7xX3xX7xX243xX3xXexX1xX1b8xXf5xX3xX2fxX1xX454xX2fxX34xX3xX5xX1a5xXdxX3xX1ebxX4xX1xX3xXa8xXa0xX2fxX34xX3xX1axX46axX3xXa8xX49xX2fxX3xXexXb9axX3xX2dxXdxX26xX4xX3xX2fxX34xX44xX10d9xX2fxX3xX4xX44xX2fxX34xX3xX17bxX2fxX34xX3xX7xX127xX2fxX3xX260xX44xX1b8xXexX3xXexXb9axX3xX29xX1xX40xXexX3xXf2xX127xX2fxXb1xX3xX5axXd7xX2fxX3xX27dxX44xX45xX4xX3xX2dxXd7xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xX3xXexX154xX2fxX34xX3xX5xX177xX2fxXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xXb5xX5dxXf5xXaxX12xX13xX40fxX4xX3xX5dxX61xX3xXexXb9axX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXfa6xX3a7xXe36xX20xX3xX7xX243xX3xX4xX6axX3xX2bxX32xXexX3xX7xX182xX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xXexXdxX170xX2bxX3xX2fxX154xX2fxX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX7xX127xX2fxX3xX5xX137xX1a5xX2fxX34xX3xX276xX2bxXd7xX3xX4xX1xX137xX6xX3xXbxX1xX127xXdxX3xX1xXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXa8xX107xX3xX1xXb5xXd7xX2fxX3xXexX1b8xXexX3xX2dxXdxX26xX4xX3xX1axX1c9xX3xX1axX49xXexX27axXb1xX3xX5axX1d0xXf2xX3a7xX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xX4xX165xX2fxX3xX5xX137xX44xX3xX1c9xX3xX16xXca2xX2fxX34xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX4xX28dxX2fxX34xX3xXexX1xX44xX6xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX2fxX1xXdxX170xX44xX3xX2fxX1xX1b8xXexX3xXexXb9axX3xX2dxXdxX26xX4xX3xXcxX20xX20xX3xX1axX1xX65xX2fxX34xX3xXa8xX137xX1a5xX4xX3xXexX1xX65xX2fxX34xX3xX43xX44xX6xXe2xX3xX5axXdxX26xXbxX3xXa8xXa9xX2fxX1xX3xXcxX20xX20xX3xXa8xX107xX3xX4xX6axX3xXexX1xX46axX3xX2bxX6xX2fxX34xX3xX34xXdxX17xXbxX3xX4xXa0xX4xX3xX5dxXb5xX6xX2fxX1xX3xX2fxX34xX1xXdxX26xXbxX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX1axX1xX127xX3xX2fxX154xX2fxX34xX3xXexXdxX49xXbxX3xX4xX40xX2fxX3xXexX1xXa9xX3xXexX16xX137xX7d5xX2fxX34xX3xX13xX14xX3xXa8xX10d9xX2fxX34xX3xXexX1xX7d5xXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xXa8xX6eaxXf5xX3xX4xXa0xX4xX3xX5dxXb5xX6xX2fxX1xX3xX2fxX34xX1xXdxX26xXbxX3xX2fxX137xX146xX4xX3xX2fxX34xXb5xXd7xXdxX3xXa8xX165xX44xX3xXexX137xX3xXa8xXa0xX2fxX34xX3xX1axX46axXe2xX3xXa19xX44xX1b8xXexX3xX1axX1xX6eaxX44xX3xX4xX1f6xX6xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX7xX6xX2fxX34xX3xXexX1xXa9xX3xXexX16xX137xX7d5xX2fxX34xX3xX13xX14xX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX2xX35exXb1xX36bxX124fxX3xX1251xX60xX20xXb1xX3xX7xXb5xX3xX2dxX146xXdxX3xX2bxX17bxX4xX3xX124dxXb1xX36dxX124fxX3xX4xX1f6xX6xX3xXcxX16xX44xX2fxX34xX3xX27dxX44xX45xX4xXe2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xXb5xX44xX16xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xX24xXba6xX24xX0xX4bxXbxX12xX0xX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX2fxX10xX16xX380xX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1x117b3xXb5xX5xX380xX4xX5xX10xX6xX16xX3xX7xXexXb5xX16xXf5xX3xX2dxXdxX5dxX10xXb5xX3xX4xX5xX10xX6xX16x15cb0xXdxX260xX3xX4xX2bxX7xX380xX16xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX1a49xXdxX34xX44xX16xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXb5xX2dxX10xX16xXaxX12xX0xX4bxX1a49xXdxX34xX44xX16xX10xX12xX0xX4bxX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX2fxX10xX16xX380xX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX1a2exXb5xX5xX380xX4xX5xX10xX6xX16xX3xX7xXexXb5xX16xXf5xX3xX2dxXdxX5dxX10xXb5xX3xX4xX5xX10xX6xX16xX1a49xXdxX260xX3xX4xX2bxX7xX380xX16xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX4bxX6xX16xXexXdxX4xX5xX10xX12