Công an TP Hà Tĩnh thông báo về đơn vị, địa phương các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định
(Baohatinh.vn) - Để giải quyết tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, Công an TP Hà Tĩnh sẽ sử dụng các thiết bị ghi hình ảnh, lấy căn cứ xử phạt nguội kết hợp với thông báo về cơ quan, đơn vị và địa phương để tăng sức răn đe, giáo dục.
b4edxde03x11cc4xe3e7xe644xe2c3xe938x11c7fxfbd6xX7x10ea4xf2b9xc5fcxe413x12019x1110dxX5x113f7xXaxebbcxee2bx10ccfx134ebx13550xX3xX6xX15xX3xXcxdb15xX3xfccexbdcdxX3xXcxf0b9xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xeb7cx11985xf5bbxX3xed33x10420xX3xb57bx134aexX15xX3xX30xec29xd015xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xc4e7xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexcf63xX41xddb1xX15xX16xX3xX1xc9c9xXbxX3xc914x11255xX15xX16xX39xX3xX33xf565xX3xc0e7xX10xX3xX7xX6xXdxX3xfd5fxb845xd00exX3xX33xX38xX15xX1xX0x11a33xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX55xXaxX12xcd23xd6ccxX3xX16xXdx100a9xXdxX3xX65xX66xX67x107cexXexX3xXexf6e2xX15xX1xX3xXexX4bx10d7dxX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxd84exX15xX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX39xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX7xea28xX3xX7xc59bxX3xX55xeb51xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX2cxX38xX3xX16xX1xXdxX3xX1xX92xX15xX1xX3xX88xX15xX1xX39xX3xX5xe6ccxX67xX3xX4xdd3bxX15xX3xX4x1090bxX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX16xX66xd2d3xXdxX3x1031fxX8exXexX3xX1xX52xXbxX3xX30x104c6xXdxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xX65xX66xX6xX15xX39xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX3xX30xX1fxX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX33xX84xX3xXexX101xX15xX16xX3xX7xX105xX4xX3xX4bxX101xX15xX3xX33xX10xX39xX3xX16xXdxX2dxX2exX3xX55xXddxX4xba66xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb679xX2exX55xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexc426xX6xX5xXdxX16xX15x10203xX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bx11d91xXaxX12xX0xXdxccfexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19cxX4xX10xX189xX2exX2cx104dexX10xX4xXexX3xX55xX16xX19cxX10xX55xXdxX6xX3xX30xXdxX55xX10xX2exX3xX19cxXbx1028bxX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxddb5xXdxX55xXexX1xX18fxX3xX2xdfc4xX1dbxfb0axX197xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX3xc3e2xcddbxX1dbxXbxX5exX197xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX6xXbxXbxX7xX6exX2exXbxX10xX15xX6exX19cxX10xX55xXdxX6xX6exXexX1xX66xX19cxX2cxf4dbxXbxX9xX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xeacexX6exX2xX1e9x10020xX55xX2xX2xX216xX1c1xX21axX1dbxX1e8xXexf2ddxX216xX1dbxX224xX5xX2xX189xX7xXexXdxX5xX5xX1dbxX224xX1dbxX2xX189xX1dbxX1dbxX2xX21axX21axX168xX2cxX19cxXbxXaxX3xX55xX6xXexX6xX189xXexX67xXbxX10xX9xXaxX30xXdxX55xX10xX2exX6exX19cxXbxX1c1xXaxX3xX55xX6xXexX6xX189xX10xX15xX4xX2exX55xX10xX9xXaxX2exX1acxX1acxf88axX1dbxX1xX66xXbxX178xX216xX6x115b8xX13xe3ccxX1exX115xX4bxcd5bxX1acxX224x12b45xX178x10a9exbc97xX274xe4e0xX6xbe25xX274xXbxX279xX1ddxX1e9xX178xe918xX19cxX224xX66xX115xfdf8xX19cxX6xX274xb7a4xXdxXbxc6efxX28exc7f7xX1d3xX6exX279xc309xX6exX21axX10xX16xfafdxX293xX13xX1d3xX5exX297x12bfcxX115xX274xX15xX19cxX1exX285xX266xe9eaxX21axX279xX10x12fd4xX27axX67xX67xX28exXcxX1e9xX1dbxX279xX216xX15xX1exX2cxX6xX293xX27exX1exX2aaxX15xX2a2xX274xX2a2xX1ddxX1e9xX178xX297xX2exX65xX1cxX66xX2cxXbx13427xX29cxX4bxX1xX1acxX1d3xX2a2xX30xX7xX13xe217xX115xX2a2xX1acxX21axX6xX1cxX1cxXcxX27exX15xX2d8xX29cxX30xX6xX291xX285xX2d8xX224xX5x109d1xXcxX2exX2aaxX28axXcxX28exX279xX27axX19cxX1acxX7xX65xX274xX2aaxX26ex125ecxX1ddxX1e8xX2aaxX1ddxX1e8xX2aaxXaxX3xX55xX6xXexX6xX189xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX55xX6xXexX6xX189xX6xX4bxX16xX7xX9xXaxX1e8xX21axX168xX21axX1e9xX18fxX1dbxX18fxX2xX224xX29cxX18fxX1dbxX18fxX2xX18fxX2xX18fxX2xX1dbxX1dbxX1ddxX18fxX1dbxX18fxX2xX1e9xX266xX1dbxX18fxX216xX1e9xX1dbxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xX0xX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX27exXdxX55xX10xX2exX18fxX3xd737x11dd7xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX1x12587xX15xX16xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX0xX6exX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xX297xX2exX15xX16xX3xX7xX2exX15xX16xX3xX30xX11exXdxX3xX30xXdxXa9xX4xX3xXexX1xX368xX4xX3xX1xXdxXa9xX15xX3xX115xXdxX84xX19cxX3xX7xX2exX2dxXexX3xXbxX1xc560xX15xX16xX39xX3xX4xX1xdb37xX15xX16xX3xX55xX38xX4xX1xX3xX2cxXa9xX15xX1xX3xX13xX2exX30xXdxX55xX189xX2xX29cxX3xX30xX1fxX3xXexX101xX15xX16xX3xX4xX41xX4dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX66xf893xX15xX3xXexX4bxX6xX3xX115xXdxX84xX19cxX3xX7xX2exX2dxXexX39xX3xX33xX88xX19cxX3xX2cxX88xX2exX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX4bxddc0xXexX3xXexX368xX39xX3xX33xX88xX19cxX3xX2cxX88xX2exX3xX2ecxXcxb5a2xXcxX39xX3xXexX56xX3xX15xX16xX1fxX67xX3xX2xX6exX1e9xX189xX1e9xX224xX6exX1c1xX39xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX33x101bbxX3xXexXdxX8exX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX5exXdaxX3xX5xd19fxX3xX2xX216xX224xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX3x13582xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX1xX41xX18fxX3xX28axX16xX66xX67x1156cxX15xX3xX1exX66xX67xX3xXcxX368xX39xX3xX285xX66x127ffxX15xX3xX2aaxXdxXa9xX66xX39xX3xX1cxX1xX6xX15xX3xX83xX92xX15xX1xX3xX1cxX1xea23xX15xX16xX39xX3xX1exX88xXdxX3xXcxX1xX41xX52xX15xX16xX3xX367xX490xX15xX3xdf14xX15xX16xX168xX168xX168xX3xX30xX11exXdxX3xXexc2b3xX15xX16xX3xX7xX3f7xX3xXexXdxX31xX15xX3xX16xX427xX15xX3xX2xX1dbxX1dbxX3xXexX4bxXdxXa9xX66xX3xX33xefebxX15xX16xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexX189xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxX197xXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1d3xXdxX55xXexX1xX18fxX3xX266xX1e9xX1dbxXbxX5exX197xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX3xX21axX1c1xX216xXbxX5exX197xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX168xX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX168xX30xX15xX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX216xX6exX2xX1e9xX21axX55xX2xX2xX216xX1c1xX224xX1dbxX1e8xXexX29cxX224xX1c1xX1e9xX1e9xX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xX20bxX4bxX9xX29cxX21axX266xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX1d3xXdxX55xXexX1xX9xXaxX266xX1e9xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX21axX1c1xX216xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xXcxX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xXexX98xXdxX3xX33xXdxX84xX19cxX3xX16xXdxX6xX2exX3xX15xX1xX6xX66xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xX33xX53fxX15xX16xX3xX4xXfdxXbxX39xX3xX2cxX38xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX33xX2dxX15xX1xX3xX16xXdxX2dxX3xX4x12078xX6xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX39xX3xXexX4bxX2exX15xX16xX3xX15xX1xX385xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX67xX3xX33xX427xX66xX3xX4bxX6xX3xX65xX66xX4efxX15xX39xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX4bxX98xX15xX16xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX30xX31xX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX3xX4c7xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX1fxX3xX4bxXfdxXexX3xX5xX11exX15xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xXcxX1xX8exX3xX15xX1xX41xX15xX16xX39xX3xX65xX66xX6xX3xX19cxX112xXexX3xXexX1xX4dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX368xX4xX3xX1xXdxXa9xX15xX3xXexX66xX67x133cfxX15xX3xXexX4bxX66xX67xX31xX15xX39xX3xX15xX1xb851xX4xX3xX15xX1xX4c7xX3xX30xX1fxX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xXexX1xX92xX3xX33xX8exX15xX3xX15xX6xX67xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX4bxX98xX15xX16xX3xX15xX1fxX67xX3xX33xX490xX3xX16xXdxX88xX19cxX3xX1xf5ebxX15xX39xX3xX4a0xX3xXexX1xX105xX4xX3xX4xX1xXfdxXbxX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX15xX16xX41xX4dxXdxX3xX55xX4efxX15xX3xX33xX490xX3xX33xX41xX52xX4xX3xX15xX4efxX15xX16xX3xX4xX6xX2exX3xX4bxe273xX3xX4bxXa9xXexX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexX189xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxX197xXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1d3xXdxX55xXexX1xX18fxX3xX266xX1e9xX1dbxXbxX5exX197xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX3xX21axX1c1xX216xXbxX5exX197xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX168xX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX168xX30xX15xX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX216xX6exX2xX1e9xX21axX55xX2xX2xX216xX1c1xX216xX1e9xX2xXexX1c1xX1e8xX2xX1e9xX216xX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xX20bxX4bxX9xX2xX216xX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX1d3xXdxX55xXexX1xX9xXaxX266xX1e9xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX21axX1c1xX216xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX367xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX3xXexXdxX8exX15xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX5xX44bxXbxX3xX2cxXdxX7c7xX15xX3xX2cxX88xX15xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX4xX1xcad0xX15xX1xX3xX4xX1xX6fexX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexX189xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxX197xXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4bxX3xX55xXexX1xX66xX19cxX2cxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1d3xXdxX55xXexX1xX18fxX3xX266xX1e9xX1dbxXbxX5exX197xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX3xX21axX1c1xX216xXbxX5exX197xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX168xX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX168xX30xX15xX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX216xX6exX2xX1e9xX21axX55xX2xX2xX216xX1c1xX266xX1c1xX1e9xXexX224xX29cxX224xX1e8xX216xX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xX20bxX4bxX9xX1e8xX21axX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX1d3xXdxX55xXexX1xX9xXaxX266xX1e9xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX21axX1c1xX216xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX285xXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX3xX5exX10xX3xXexX4bxX41xX11exX4xX3xX4xX524xX15xX16xX3xX178xXa9xX15xX1xX3xX30xXdxXa9xX15xX3xX83xX6xX3xX115xX1xX2exX6xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xXcxX4bxX41xX11exX4xX3xX33xX4efxX67xX3xX19cxX5cxXdxX3xX15xX16xX1fxX67xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX3xXbxX1xX88xXdxX3xX15xX1xX7d4xX4xX3xX15xX1xX4c7xX39xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX1xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xXddxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX30xX31xX3xX5xX5cxXdxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX39xX3xX15xX6xX67xX3xX4xX1x125e5xX3xX4x12063xX3xX2xX3xX33xX8exX15xX3xX1e9xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX19cxX5cxXdxX3xX15xX16xX1fxX67xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xX13xX2dxX4xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX1xX41xX18fxX3xX28axX16xX66xX67xX4e2xX15xX3xX1exX66xX67xX3xXcxX368xX39xX3xX285xX66xX4efxX15xX3xX2aaxXdxXa9xX66xX39xX3xX1cxX1xX6xX15xX3xX83xX92xX15xX1xX3xX1cxX1xX504xX15xX16xX39xX3xX1exX88xXdxX3xXcxX1xX41xX52xX15xX16xX3xX367xX490xX15xX3xX518xX15xX16xX168xX168xX168xX3xX33xX41xX52xX4xX3xX5exX10xX19cxX3xX5xX1fxX3xX33xXdxX84xX19cxX3xX15xXc0axX15xX16xX3xX30xX31xX3xX504xX15xX3xX105xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX67xX3xX33xX490xX3xX33xX41xX52xX4xX3xX16xXdxX88xXdxX3xX65xX66xX67xX8exXexX3xX4xX34xX3xX2cxX88xX15xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexX189xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxX197xXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1d3xXdxX55xXexX1xX18fxX3xX266xX1e9xX1dbxXbxX5exX197xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX3xX21axX1c1xX216xXbxX5exX197xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX6exXdxX168xX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX168xX30xX15xX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX216xX6exX2xX1e9xX21axX55xX2xX2xX216xX1c1xX29cxX1c1xX1dbxXexX266xX224xX266xX2xX29cxX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xX20bxX4bxX9xX224xX266xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX1d3xXdxX55xXexX1xX9xXaxX266xX1e9xX1dbxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX21axX1c1xX216xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xXcxX92xX15xX1xX3xXexX4bxX98xX15xX16xX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xX28axX16xX66xX67xX4e2xX15xX3xX1exX66xX67xX3xXcxX368xX3xX33xX490xX3xX16xXdxX88xX19cxX3xX1xX80axX15xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xX83xX41xX52xX4xX3xX2cxXdxX8exXexX39xX3xXexX1xX4dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX11exXdxX3xX33xX84xX3xX16xXdxX88xXdxX3xX65xX66xX67xX8exXexX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX4bxX98xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX39xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX7xXd7xX3xX7xXdaxX3xX55xXddxX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX2cxX38xX3xX16xX1xXdxX3xX1xX92xX15xX1xX3xX88xX15xX1xX39xX3xX5xXfdxX67xX3xX4xX101xX15xX3xX4xX105xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX16xX66xX112xXdxX3xX115xX8exXexX3xX1xX52xXbxX3xX30xX11exXdxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX4xX34xX3xX65xX66xX6xX15xX39xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX3xX30xX1fxX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX33xX84xX3xXexX101xX15xX16xX3xX7xX105xX4xX3xX4bxX101xX15xX3xX33xX10xX39xX3xX16xXdxX2dxX2exX3xX55xXddxX4xX168xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX2exX55xX67xXaxX12xXcxX4bxX6xX2exX3xX33xX524xXdxX3xX1cxX27exX3xX178xX2dxX2exX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX39xX3xXcxX1xXdxX8exX66xX3xXexX2dxX3xXcxX4bxX427xX15xX3xX45cxXdxX6xX15xX16xX3xX28axX6xX19cxX3xX189xX3xX1cxX1xXc0axX3xX33xX112xXdxX3xXexX4bxX41xX4c7xX15xX16xX3xX83xX112xXdxX3xX13xX297xX45cxXcxX3xX189xX3xXcxX4bxX44bxXexX3xXexX368xX3xd5d1xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xca17xX3xX4xX1xX2exX3xX2cxXdxX8exXexX18fxX3xbf38xX83xX84xX3xX115xX1xX7d4xX4xX3xXbxX1xXddxX4xX3xXexX92xX15xX1xX3xXexX4bxX98xX15xX16xX3xX15xX1fxX67xX3xX5xX4efxX66xX3xX55xX1fxXdxX39xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX15xX16xX1xX22xX3xX2cxX7c7xX15xX3xX4xX98xX15xX1xX3xX55xX66xX67xX3xXexX4bxX92xX3xX30xXdxXa9xX4xX3xXexX66xX67xX7c7xX15xX3xXexX4bxX66xX67xX31xX15xX3xX15xX4efxX15xX16xX3xX4xX6xX2exX3xX4a0xX3xXexX1xX105xX4xX3xX15xX16xX41xX4dxXdxX3xX55xX4efxX15xX39xX3xX5exXdaxX3xX5xX4a0xX3xX15xX16xX1xXdxX7c7xX19cxX3xXexX1xX92xX3xX4xX427xX15xX3xXbxX1xX88xXdxX3xX4xXc0axX3xX4xX2dxX4xX3xX16xXdxX88xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX15xX4efxX15xX16xX3xX4xXfdxXbxX39xX3xX33xX427xX66xX3xXexX41xX3xX30xX31xX3xX1xX98xX3xXexX427xX15xX16xXaxX168xX0xX6exXbxX12xX0xX55xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX4bxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX66xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX189xXexX1xX66xX19cxX2cxX189xX6xX15xX55xX189xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX3xX189xX3xXffbxX4xX1xX66xX67xXa9xX15xX3xXexX1xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX67xc7eexX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xXbxX1xX3f7xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX2cxX6xX15xX189xX55xX2exX4xX189xX30xXdxX10xXexX6exX55xX66xX15xX16xX189xX55xX2exX189xX5exX10xX189xX7xX6xXdxX189xX65xX66xX67xX189xX55xXdxX15xX1xX189xX4xX1xX66xX67xX10xX15xX189xXexX1xX66xX2exX15xX16xX189xX15xX16xX6xX67xX189xXexX4bxX10xX15xX189xX55xX66xX2exX15xX16xX189xXbxX1xX2exX189xX1xX6xX189xXexXdxX15xX1xX6exX1e9xX1dbxX29cxX1e8xX1dbxX21axX168xX1xXexX19cxXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX19cxX10xX55xXdxX6xX6exX2xX1e9xX1dbxX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX1e8xX6exX2xX1c1xX1c1xX55xX21axX2xX1e9xX21axX21axX1e8xX29cxXexX224xX1e8xX2xX1e9xX2xX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX3xX189xX3xXffbxX4xX1xX66xX67xXa9xX15xX3xXexX1xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX67xX1129xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xXbxX1xX3f7xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX2cxX6xX15xX189xX55xX2exX4xX189xX30xXdxX10xXexX6exX55xX66xX15xX16xX189xX55xX2exX189xX5exX10xX189xX7xX6xXdxX189xX65xX66xX67xX189xX55xXdxX15xX1xX189xX4xX1xX66xX67xX10xX15xX189xXexX1xX66xX2exX15xX16xX189xX15xX16xX6xX67xX189xXexX4bxX10xX15xX189xX55xX66xX2exX15xX16xX189xXbxX1xX2exX189xX1xX6xX189xXexXdxX15xX1xX6exX1e9xX1dbxX29cxX1e8xX1dbxX21axX168xX1xXexX19cxXaxX12xX2aaxX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX3xX189xX3xXffbxX4xX1xX66xX67xXa9xX15xX3xXexX1xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX67xX1129xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX33xX41xX4dxX15xX16xX3xXbxX1xX3f7xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX2aaxX504xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX13xX297xX45cxXcxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX33xX490xX3xXexX1xX41xX4dxX15xX16xX3xX5exX66xX67xX7c7xX15xX3xX15xX1xX7d4xX4xX3xX15xX1xX4c7xX39xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xXexX66xX67xX3xX15xX1xXdxX7c7xX15xX39xX3xX30xXdxXa9xX4xX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX66xX67xX8exX15xX3xXbxX1xX3f7xX3xX4xXc0axX3xX2cxXdxX84xX15xX3xX4xXfdxX19cxX3xX30xf552xX15xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX66xX67xXa9xX15xX3xXexX1xX41xX4dxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX67xX3xX4c7xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX3f7xX168xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX55xXdxX30xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX285xXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX1xXdxX31xX66xX3xX1xece5xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX4xX427xX66xX3xX13xXdaxX6xX3xX1exX112xXdxXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX6xX15xX189xX15xXdxX15xX1xX189xXexX4bxX6xXexX189xXexX66xX6exX5exX66xX189xXbxX1xX6xXexX189xX15xX1xXdxX10xX66xX189xX1xX2exX4xX189xX7xXdxX15xX1xX189xX30xXdxX189xXbxX1xX6xX19cxX189xX16xXdxX6xX2exX189xXexX1xX2exX15xX16xX189xXexX4bxX10xX15xX189xX4xX6xX66xX189xX4xX66xX6xX189xX1xX2exXdxX6exX1e9xX1dbxX29cxX1e9xX1e9xX1dbxX168xX1xXexX19cxXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX19cxX10xX55xXdxX6xX6exX2xX1e9xX1dbxX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX1e8xX6exX2xX21axX1e9xX55xX1e8xX1dbxX29cxX1c1xX266xX1dbxX224xXexX224xX266xX29cxX266xX1dbxX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX285xXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX1xXdxX31xX66xX3xX1xX143cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX4xX427xX66xX3xX13xXdaxX6xX3xX1exX112xXdxXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX6xX15xX189xX15xXdxX15xX1xX189xXexX4bxX6xXexX189xXexX66xX6exX5exX66xX189xXbxX1xX6xXexX189xX15xX1xXdxX10xX66xX189xX1xX2exX4xX189xX7xXdxX15xX1xX189xX30xXdxX189xXbxX1xX6xX19cxX189xX16xXdxX6xX2exX189xXexX1xX2exX15xX16xX189xXexX4bxX10xX15xX189xX4xX6xX66xX189xX4xX66xX6xX189xX1xX2exXdxX6exX1e9xX1dbxX29cxX1e9xX1e9xX1dbxX168xX1xXexX19cxXaxX12xX285xXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX15xX1xXdxX31xX66xX3xX1xX143cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX4xX427xX66xX3xX13xXdaxX6xX3xX1exX112xXdxX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX4bxX2exX15xX16xX3xX7xX3f7xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xX5xX66xX44bxXexX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX4bxX7c7xX15xX3xX4xX427xX66xX3xX13xXdaxX6xX3xX1exX112xXdxX3xX2cxX38xX3xX5xX368xX4xX3xX5xX41xX52xX15xX16xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX15xX101xX15xX16xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5exXdaxX3xX5xX4a0xX39xX3xX4xXc0axX3xX115xX1xX2dxX3xX15xX1xXdxX31xX66xX3xX1xX143cxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX1exX13xX297xX39xX3xXcxX1exX1cxXcxX3xX1xX66xX67xXa9xX15xX3xX28axX16xX1xXdxX3xX285xX66xX4efxX15xX168xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX55xXdxX30xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX2xX224xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xXexX4bxX2exX15xX16xX3xX30xX44bxX15xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX115xX1xX2dxX4xX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX6xX15xX189xX15xXdxX15xX1xX189xXexX4bxX6xXexX189xXexX66xX6exX1xX6xX189xXexXdxX15xX1xX189xX5exX66xX189xXbxX1xX6xXexX189xX2xX224xX189xXbxX1xX66xX2exX15xX16xX189xXexXdxX10xX15xX189xX30xXdxX189xXbxX1xX6xX19cxX189xXexX4bxX2exX15xX16xX189xX30xX6xX15xX189xXexX6xXdxX189xX1xX6xX15xX1xX189xX115xX1xX6xX4xX1xX6exX1e9xX1dbxX29cxX1dbxX29cxX266xX168xX1xXexX19cxXaxX12xX0xXdxX19cxX16xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6exX19cxX10xX55xXdxX6xX6exX2xX1e9xX1dbxX6exX15xX10xX1d3xX7xX6exX1e9xX2xX2xX1e8xX6exX2xX1e9xX266xX55xX2xX1dbxX266xX1dbxX266xX1dbxX1e9xXexX216xX224xX216xX21axX5xX1e8xX189xX2xX21axX1e9xX55xX1dbxX1e9xX2xX1e9xX2xX1c1xX1e9xXexX1e8xX224xX224xX21axX224xX5xX1dbxX168xX1acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX30xX38xX39xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX4bxX41xX4dxX15xX16xX3xX1xX52xXbxX3xX55xX56xX15xX16xX39xX3xX33xX5cxX3xX5exX10xX3xX7xX6xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX55xXdxX30xX12xX0xX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX2xX224xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xXexX4bxX2exX15xX16xX3xX30xX44bxX15xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX115xX1xX2dxX4xX1xXaxX3xX1xX4bxX10xX27cxX9xXaxX6exX6xX15xX189xX15xXdxX15xX1xX189xXexX4bxX6xXexX189xXexX66xX6exX1xX6xX189xXexXdxX15xX1xX189xX5exX66xX189xXbxX1xX6xXexX189xX2xX224xX189xXbxX1xX66xX2exX15xX16xX189xXexXdxX10xX15xX189xX30xXdxX189xXbxX1xX6xX19cxX189xXexX4bxX2exX15xX16xX189xX30xX6xX15xX189xXexX6xXdxX189xX1xX6xX15xX1xX189xX115xX1xX6xX4xX1xX6exX1e9xX1dbxX29cxX1dbxX29cxX266xX168xX1xXexX19cxXaxX12xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5exXdaxX3xXbxX1xX98xXexX3xX2xX224xX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX98xX19cxX3xXexX4bxX2exX15xX16xX3xX30xX44bxX15xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX115xX1xX2dxX4xX1xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX4bxX2exX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX13xX2dxX4xX3xX4xX1xX6fexX3xXbxX1xX41xX34xX15xX16xX3xXexXdxXa9xX15xX3xX30xX44bxX15xX3xXexX88xXdxX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX115xX1xX2dxX4xX1xX3xX4c7xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX4xXc0axX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX30xXdxX3xX33xXc0axX15xX3xXexX4bxX88xX3xX115xX1xX2dxX4xX1xX3xX115xX1xX14xX15xX16xX3xX33xe41exX15xX16xX3xX15xX34xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX33xX38xX15xX1xX39xX3xX4xX1xX4c7xX3xX65xX66xX2dxX3xX7xX3f7xX3xX15xX16xX41xX4dxXdxX3xX4xX1xX2exX3xXbxX1x116c7xXbxX39xX3xX2cxX2dxX15xX3xX16xXdxX2dxX3xX30xX1a0axX3xX4xX6xX2exX3xX1xX34xX15xX3xX7xX2exX3xX30xX11exXdxX3xX15xXdxX7c7xX19cxX3xX67xX8exXexc45axX3xX33xX490xX3xX2cxX38xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX4bxX6xX3xX297xX4c7xX3xX45cxXcxX27exXcxX3xX5exXdaxX3xX5xX4a0xX3xX15xX16xX1xXdxX7c7xX19cxX168xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX55xXdxX30xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX6exX66xX5xX12xX0xX55xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4bxXaxX12xX0xX6exX55xXdxX30xX12xX0xX6exX55xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ecxX66xXexX1xX2exX4bxXaxX12xX2ecxX15xX1xX3xXcxXfdxX15xX0xX6exXbxX12
Anh Tấn