Phát triển nông thôn Hà Tĩnh bền vững với nền nông nghiệp thông minh
(Baohatinh.vn) - Đó là mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp Hà Tĩnh được đưa ra tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sáng nay (30/7).
d41cxe26ex16573x145cax15517x1281dx10341x195abxff8fxX7x1203ax15193x1113fx1925fx16ebex16b7bxX5x11595xXax157cax181a5xX1x1732exXexX3xXex161c3xXdx14422x1a906xX3xX1cx118f7xX1cx172daxX3xXexX1xX1fxX1cxX3x1406exe668xX3xXcx13188xX1cxX1xX3x18614x149f1xX1cxX3xe199x10c65xX1cxX21xX3xX34x11b72xXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdx1201cxXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xecd6xXdxX1cxX1xX0x19443xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x18db0xXaxX12x14e80x184cbxX3xX5xX29xX3xX53x11fc3xX4xX3xXexXdx177b5x1551dxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3x110c9x182b3x1858fxX4xX3xXa1xXa2xX6xX3xX19xX6xX3xXex11083xXdxX3xX28x121f2xXdxX3xXexX1x1a63ax19fc9xX3x13a3axX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX1cxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xX34xX29xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xX3xXexX19xX79xX1cxX3xXa1x14e97xX6xX3xX30xX29xX1cxX3xXex18abfxX1cxX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX6axXdx18381xX1cxX3xX19xX6xX3xX7xX15xX1cxX21xX3xX1cxX6x18d09xX3x118c6x14723x12bcfxX58x18ec5x12c48x1628exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b64xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXax18276xXdxX6axXexX1x198a6xX3x1729exX2xe765xXbx140cbxeaa2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3x13732xX2xX149xXbxX18cxX18dxX3xX6axXdxX7xXbxX5xX6xX145xX186xX3xX30xX5xXb8xX4x178f2xX18dxX3xX53xX6xX19xX21xXdxX1cx172ecxX5xX10x1285axXexX186xX3xX6xX7axXexXb8xX18dxX3xX53xX6xX19xX21xXdxX1cxX1b4xX19xXdxX21xX1xXexX186xX3xX6xX7axXexXb8xX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2x151b6xX148xX149xX58xX2xX18axX2xX6axf16dxX2xX2xX18axX148xX197xX1f7xXexX2xX18axX148xX2xX18axX5xX149xX14dx178aaxXbxX21x10823xX19xX9xX18axX188xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b4fxXb8xX6axX145xXaxX12x15c87xX21xX29xX145xX3xX2xe363xX58xX148xX58xX1ffxX149xX2xX1f7x14b05xX3x11851xX276xX27cx187caxX3xXexX12axX1cxX1xX3xXa1x13ad9xX3xX30xX6xX1cxX3xX1xX29xX1cxX1xX3x16b35x128edxX3xX1xXb8xXaexX4xX1xX3xX4x160bexX3xX4x11e00xX7axX3xX5xXaexXdxX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa1xXb8xXaexX1cxX3xX1ffxX149xX2xX1f7xX1b4xX1ffxX149xX1ffxX149xX3xX34xX29xX3xX1cxX1xX35xX1cxX21xX3xX1cx14d7dxX53xX3xXexXdxX2a3xXbxX3xXexX1xX10xXb8xX28axX3xX18cxX15xX4xX3xXa1xX122xX1cxX1xX3xX19xfcdbxX3xX53xX74xX4xX3xXexXdxX79xX7axX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa1xXb8xXaexX1cxX3xXexX3axXdxX3xX5xX29xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX28axX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX28axX3xX1cx1a780xX1cxX21xX3xX4xX6xXb8xX3xX21xXdxX15xX3xXexX19xX122xX3xX21xXdxX6xX3xXexX2e6xX1cxX21xX28axX3xX1xXdxX4axX7axX3x11276xX7axXb7xX3xX34xX29xX3xX1abxX1xXb7xX3xX1cxX2e6xX1cxX21xX3xX4xXaexX1cxX1xX3xXexX19xX6xX1cxX1xX28axX3xX1xXa2xX3axX1cxX21xX3xXexX3axXdxX3xX18cxX35fxX145xX3xX6ax17c08xX1cxX21xX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xX28axX3xX1xXdxX4axX1cxX3xXa1xXaexXdxX28axX3xXexX1x12144xX4xX1xX3x12995xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX30xXdxX2a3xX1cxX3xXa1xefe9xXdxX3xX1abxX1xX3d5xX3xX1xed17xX7axX14dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xX3xXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX6axXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3xX197xX2xX149xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX148xX149xX58xX2xX18axX2xX6axX1ffxX2xX2xX18axX197xX197xX197xXexX148xX148xX148xX188xX14bxX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xX212xX19xX9xX18axX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXb8xX1cxXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18cxXexX1b4xX6xX5xXdxX21xX1cxX186xX3xX20fxX7axX7xXexXdxX1b7xX145xX18dxXaxX12xX13xX1xX6exX3xX21xXdxX15xX53xX3xXa1x153a7xX4xX3x18fa3x15a86xX3xXcxX1xX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX1cxX3x10355xX3xXcxX19xX7axX145xX31xX1cxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX276x125bcxXdxX3xX6dx168c4xX4xX3xXcxX1xX2a3xX186xX0xX10xX53xX12xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX28axX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xX3xX5xX29xX3xX34xX2afxX1cxX3xXa1xX31xX3xXexX2afxXexX3xX145xX2a3xX7axX3xX4x1744fxX6xX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX34xX29xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXa1xX1bxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX1cxX3xX1xXdxX4axX1cxX3xX1xX35xX7axX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xXex14934xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xXa1xXb8xXaexX1cxX3xX4xX598xX6xX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX14dxX0xX58xX10xX53xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xXaxX12xX27cxX1xX35xX1cxX21xX3xX1cxX2e6xX53xX3xX21xe9f9xX1cxX3xXa1xX35fxX145xX28axX3xX1cxX1xXdxX31xX7axX3xXexXdxX2a3xX1cxX3xX30xXb2xX3xX1abx16455xX3xXexX1xX7axX3efxXexX28axX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX53xX3axXdxX3xXa1xXa2xXa3xX4xX3xX4xX1xX7axX145xX1bxX1cxX3xX21xXdxX6xXb8xX28axX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX34xX29xXb8xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX28axX3xX21xX6exXbxX3xXbxX1xX625xX1cxX3xXexX2e6xX1cxX21xX3xX1cxX2e6xX1cxX21xX3xX7xX7axX2afxXexX28axX3xX4xX1xX2afxXexX3xX5xXa2xXa3xX1cxX21xX28axX3xX1xXdxX4axX7axX3xX37exX7axXb7xX3xX1abxXdxX1cxX1xX3xXexX2a3xX3xXexXaexXdxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX1cxX1xXa2xX186xX3x1a28bxXbxX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX5xX6xXdxX3xXexXaexXb8xX3xX30x1786fxX3xX4xX1xX7axX145xX79xX1cxX3xXexX1xX122xXexX18dxX3xX1cxX7axX1fxXdxX3xXexX1fxX53xX3xXexX19xX79xX1cxX3xX4xX15xXexX28axX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX1cxX1xX29xX3xX30xXaexXexX18dxX3xX1cxX7axX1fxXdxX3xX5xXa3xX1cxX3xXexX1xX122xXexX3xX7xXdxX79xX7axX3xX1cxXaexX4xX14dxX14dxX14dxX3xX27cxX1xXdxX31xX7axX3xX6axXb8xX6xX1cxX1xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX28axX3xX28xXcx13599xX28axX3xXexX3e7xX3xX1xXa3xXbxX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX4xX6exX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xXexXdxX79xX1cxX3xXexXdxX2a3xX1cxX3xX19xX6xX3xXa1xe59cxXdxX28axX3xX21xX6exXbxX3xXbxX1xX625xX1cxX3xX1xXaexX1cxX3xX4xX1xX2a3xX3xX19xX598xXdxX3xX19xXb8xX3xXexX19xX79xX1cxX3xXexX1xX122xX3xXexX19xXa2xX76dxX1cxX21xX14dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xX3xXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX7axX53xX30xX3xXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX6axXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3xX197xX2xX149xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX148xX149xX58xX2xX148xX18axX6axX1ffxX2xX1ffxX18axX282xX18axX188xXexX148xX188xX148xX18axX5xX149xX1b4xX2xX18axX2xX6axX1ffxX2xX2xX18axX18axX18axX2xXexX282xX14bxX188xX1f7xX188xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXb8xX1cxXaxX12xX15dxX15xX4xX3xXa1xXaexXdxX3xX30xXdxX1bxX7axX3xXexX19xXb7xXdxX3xX1cxX21xX1xXdxX4axX53xX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xXexX19xX7axX145xX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX1cxX21xX7ax1306dxX1cxX3xX21xX518xX4xX3xX7xXb7xX1cxX3xXbxX1x17238xX53xX3x12975xX27cxX13xXcxX3xX15dxX1xX10xX4xX1abxX14dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xXaxX12xXcxX7axX145xX3xX1cxX1xXdxX79xX1cxX28axX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX34x18487xX1cxX3xX4xX6dexX1cxX3xX1cxX1xXdxX31xX7axX3xX145xX2a3xX7axX3xXexX518xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xXa1xXb7xX53xX3xX30xXb7xXb8xX3xXexX3d5xX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX28axX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xX4xX6dexX1cxX3xX1xXaexX1cxX3xX4xX1xX2a3xX3xX1cxX1xXa2xX186xX3xX8ecxX92dxX1cxX3xX4xX6dexX1cxX3xXexefdexX1cxX1xX3xXexX19xXaexX1cxX21xX3xX5xXaexX53xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xXexX1xX7axX518xX4xX3xX30xXb7xXb8xX3xX34xX4axX3xXexX1xX3a9xX4xX3xX34xX3efxXexX28axX3xX4xX1xX2afxXexX3xX1abxX3d5xX4xX1xX3xXexX1xX3d5xX4xX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX19xXa2xX51cxX1cxX21xX18dxX3xXexX3efxXbxX3xX37exX7axX15xX1cxX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xXexX19xX7axX145xX31xX1cxX3xXexX1xX518xX1cxX21xX3xX21xX35fxX145xX3xX1abxX1xX6exX3xX1abxX1xX2e6xX1cxX3xX4xX1xXb8xX3xX34xXdxX4axX4xX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX1xX29xX1cxX1xX3xX34xX538xX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX37exX7axX145xX3xX53xX1fxX3xX5xX3axX1cxX18dxX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xX4xX6dexX1cxX3xX3d5xXexX28axX3xX37exX7axX145xX3xX53xX1fxX3xX1cxX1x15172xX3xX5x19840xX28axX3xX53xX3d9xX4xX3xXa1xXb2xX3xXa1xX625xX7axX3xXexXa2xX3xX1xXaexX1cxX3xX4xX1xX2a3xX28axX3xX4xX1xXa2xX6xX3xX4xX6exX3xX1abxX2a3xXexX3xX1xXa3xXbxX3xX1cxX1xXdxX31xX7axX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX1abxX1x1a450xXbxX3xX1abxX3d5xX1cxX3xXexX5dcxX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX28axX3xX4xX1xX2a3xX3xX30xXdxX2a3xX1cxX3xXa1xX2a3xX1cxX3xXexXdxX79xX7axX3xXexX1xX74xX3xX7xXb7xX1cxX3xXbxX1xX8e9xX53xX28axX14dxX14dxX14dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xX3xXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX6axXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3xX197xX2xX149xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX148xX149xX58xX2xX148xX18axX6axX1ffxX2xX1ffxX18axX282xX2xX14bxXexX148xX2xX2xX14bxX5xX1f7xX1b4xX2xX18axX2xX6axX1ffxX2xX1ffxX149xX148xX148xX188xXexX282xX188xX282xX14bxX1f7xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXb8xX1cxXaxX12xX13xdadaxX51bxX14dxXcxX51bxX3xX6dx11b36xX1cxX21xX3xX8ecxX2e6xX1cxX3xX6dxX1fxX1cxX21xX3x16d93xX3xX13xX1xX6exX3xX34xXdxX4axX1cxX3xXexX19xXa2xX51cxX1cxX21xX3xX8ecxXdxX4axX1cxX3xX27cxX21xX1xXdxX79xX1cxX3xX4xX3d9xX7axX3xX19xX6xX7axX3xX37exX7axXb7xX186xX0xX10xX53xX12xX3xX27cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX197xX14dxX149xX3xX7x1182fxX3xX53xX51cxX3xXa1xXa2xX76dxX1cxX21xX3xX4xX1xXb8xX3xX1cxX1xX35xX1cxX21xX3xX1xXb8xXaexXexX3xXa1xXb2xX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX4xX1xX3d5xX1cxX1xX3xX18cxX15xX4xX28axX3xX4xX1xXbeaxXexX3xX4xX1xXc37xX3xX53xX29xX3xX4xXb8xX1cxX3xX1cxX21xXa2xX76dxXdxX3xX1abxX1xX1fxX1cxX21xX3xX4xX625xX1cxX3xX4xX6exX3xX53xXbeaxXexX3xXexX19xX3a9xX4xX3xXexXdxX2a3xXbxX14dxX0xX58xX10xX53xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xX3xXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX6axXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3xX197xX2xX149xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX148xX149xX58xX2xX148xX18axX6axX1ffxX2xX1ffxX18axX282xX149xX18axXexX14bxX18axX148xX2xX5xX18axX1b4xX2xX18axX2xX6axX1ffxX2xX1ffxX2xX1ffxX148xX14bxXexX2xX14bxX2xX2xX188xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXb8xX1cxXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18cxXexX1b4xX6xX5xXdxX21xX1cxX186xX3xX20fxX7axX7xXexXdxX1b7xX145xX18dxXaxX12xX13xX1xX6exX3xX21xXdxX15xX53xX3xXa1xX518xX4xX3xX51bxX51cxX3xX2a2xX1xXb8xX6xX3xX1x158b4xX4xX3xX34xX29xX3xX15dxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX27cxX21xX7axX145xX138xX1cxX3xX28xX7axX145xX3xXcxX19xXde0xX1cxX21xX186xX3xX0xX10xX53xX12xX28xXdxX4axX1cxX3xX1cxX6xX145xX28axX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX34xX29xXb8xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1xX12axX3xX53xX3axXdxX3xX6axX5dcxX1cxX21xX3xX5xXaexXdxX3xX51cxX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xX1cxX1xXa60xX3xX5xXa63xX14dxX3xX8ecxX98exX3xXexX1xX2a3xX28axX3xX4xX625xX1cxX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXexXaexXb8xX3xX7xX3a9xX3xX5xXdxX79xX1cxX3xX1abxX2a3xXexX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX21xXdxX35xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX6axXb8xX6xX1cxX1xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX28axX3xX1xXa3xXbxX3xXexX15xX4xX3xX18cxX297xX3xXa1xX1bxX3xXexXaexXb8xX3xX19xX6xX3xX4xX1xX7ax10c76xXdxX3xX5xXdxX79xX1cxX3xX1abxX2a3xXexX3xX7xXb7xX1cxX3xXbxX1xX8e9xX53xX3xX1xX29xX1cxX21xX3xX1xX6exX6xX14dxX0xX58xX10xX53xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xX3xXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX145xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX6axXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX186xX3xX197xX2xX149xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX58xX58xXdxX14dxX30xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14dxX34xX1cxX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX148xX149xX58xX2xX148xX18axX6axX1ffxX2xX1ffxX18axX14bxX197xX1f7xXexX188xX18axX2xX282xX5xX1f7xX1b4xX2xX18axX2xX6axX1ffxX2xX1ffxX2xX197xX18axX1f7xXexX197xX148xX18axX148xX2xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXb8xX1cxXaxX12xX13xX1xX6exX3xX21xXdxX15xX53xX3xXa1xX518xX4xX3xX51bxX51cxX3xX27cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX34xX29xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX27cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX27cxX21xX7axX145xX138xX1cxX3xXcxX7axX2afxX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xXb8xX3xX19x1592bxX1cxX21xX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xXexXdxX1cxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXbxX1xX538xX3xX1xXa3xXbxX3xX34xX3axXdxX3xXa1xXbeaxX4xX3xXexX1xX538xX3xXexX5dcxX1cxX21xX3xX34xX538xX1cxX21xX14dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xXb8xX6axX145xXaxX12xXcxXaexXdxX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXb7xXb8xX28axX3xX4xX15xX4xX3xX7xX51cxX3xX1cxX21xX29xX1cxX1xX3xX4xff67xX1cxX21xX3xXa1xX297xX3xXa1xXa2xX6xX3xX19xX6xX3xX21xXdxXb7xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX1cxX1xX1039xX53xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX28axX3xX1xXdxX4axX7axX3xX37exX7axXb7xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xXexX1xX76dxXdxX3xX21xXdxX6xX1cxX3xXexX3axXdxX14dxX3xX6dxX6exX3xX5xX29xX3xXbxX1xXb7xXdxX3xXexX3efxXbxX3xXexX19xX7axX1cxX21xX3xXa1xX29xXb8xX3xXexXaexXb8xX28axX3xX30xX8dcxXdxX3xX6axXa2xd504xX1cxX21xX3xX1cxX21xX7axX8dcxX1cxX3xX1cxX1xX35fxX1cxX3xX5xX3a9xX4xX3xXexXdxX2a3xXbxX3xX4xX3efxX1cxX3xX34xX29xX3xX7x11679xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX15xX4xX3xX5xXb8xXaexXdxX3xX53xX15xX145xX3xX53xX6exX4xX28axX3xXexX1xXdxX2a3xXexX3xX30xX122xX3xX1xXdxX4axX1cxX3xXa1xXaexXdxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX28axX3xX7xX2acxX3xX4xX1xX2a3xX3xX7xXb7xX1cxX3xXbxX1xX8e9xX53xX3xX34xX29xX3xX4xX1xX2a3xX3xX30xXdxX2a3xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX18dxX3xXexXdxX2a3xXbxX3xXexX74xX4xX3xX3d9xX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xXexXdxX79xX1cxX3xXexXdxX2a3xX1cxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX1cxX1xXa2xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX1cxX1xX29xX3xX1abxX3d5xX1cxX1xX28axX3xXexX1xX598xX145xX3xX4xX6xX1cxX1xX28axX3xXexX3a9xX3xXa1xXb2xX1cxX21xX3xX1xX6exX6xX28axX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX19xXb8xX30xXb8xXexX3xX34xX29xX3xX1cxX6xX1cxXb8xX18dxX3xX37exX7axX145xX3xX1xXb8xXaexX4xX1xX28axX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX1xX29xX1cxX1xX3xX4xX15xX4xX3xX34xX538xX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX18dxX3xXa1xX8e9xX145xX3xX53xXaexX1cxX1xX3xX1xXa3xXbxX3xXexX15xX4xX3xX34xX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX12axX1cxX1xX3xXexX1xX29xX1cxX1xX28axX3xXa1xX122xX6xX3xXbxX1xXa2xX2acxX1cxX21xX3xX1abxX1xX15xX4xX14dxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX19xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX79xX1cxX3xX37exX7axX6xX1cxX186xX0xX58xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xX7axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b4xXexX1xX7axX53xX30xX1b4xX6xX1cxX6axX1b4xX7xX6xXbxXb8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX1xX7axXebexXdxX3xX4xX1181xX6xX3xX1xX29xX1cxX21xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexXb8xX29xX1cxX3xX51cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX1b4xX3xX5xXa3xXdxX3xX3d5xX4xX1xX3xXa1xX1fxXdxX3xXa1xXa2xX76dxX1cxX21xXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX1xX7axXb8xXdxX1b4xX4xX7axX6xX1b4xX1xX6xX1cxX21xX1b4xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX7xX6xX1cxX1b4xX6xX1cxX1b4xXexXb8xX6xX1cxX1b4xXb8xX1b4xX1xX6xX1b4xXexXdxX1cxX1xX1b4xX5xXb8xXdxX1b4xXdxX4xX1xX1b4xX6axXb8xXdxX1b4xX6axX7axXb8xX1cxX21xX58xX2xX14bxX18axX2xX1ffxX14bxX14dxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX58xX53xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1ffxX149xX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX1ffxX188xX58xX2xX1ffxX1ffxX6axX2xX149xX14bxX197xX148xX18axX2xXexX188xX197xX1f7xX18axX282xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX34xX12xX0xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX1xX7axXebexXdxX3xX4xX1181xX6xX3xX1xX29xX1cxX21xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexXb8xX29xX1cxX3xX51cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX1b4xX3xX5xXa3xXdxX3xX3d5xX4xX1xX3xXa1xX1fxXdxX3xXa1xXa2xX76dxX1cxX21xXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX1xX7axXb8xXdxX1b4xX4xX7axX6xX1b4xX1xX6xX1cxX21xX1b4xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX7xX6xX1cxX1b4xX6xX1cxX1b4xXexXb8xX6xX1cxX1b4xXb8xX1b4xX1xX6xX1b4xXexXdxX1cxX1xX1b4xX5xXb8xXdxX1b4xXdxX4xX1xX1b4xX6axXb8xXdxX1b4xX6axX7axXb8xX1cxX21xX58xX2xX14bxX18axX2xX1ffxX14bxX14dxX1xXexX53xXaxX12xX15dxX1xX7axXebexXdxX3xX4xX1181xX6xX3xX1xX29xX1cxX21xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexXb8xX29xX1cxX3xX51cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX1b4xX3xX5xXa3xXdxX3xX3d5xX4xX1xX3xXa1xX1fxXdxX3xXa1xXa2xX76dxX1cxX21xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX28xX29xX1cxX21xX3xXexX19xX2e6xX53xX3xX7xXb7xX1cxX3xXbxX1xX8e9xX53xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xX1cxX1xXa2xX3xX21xXaexXb8xX28axX3xX1xXb7xXdxX3xX7xXb7xX1cxX28axX3xXexX1xX122xXexX3xX5xXa3xX1cxX28axX3xX19xX6xX7axX3xX4xX598xX28axX3xX1cxXa2xX3axX4xX3xX53xX53cxX53xX28axX3xX4xX6xX53xX28axX3xX30xXa2xX51cxXdxX14dxX14dxX14dxX3xX6axXb8xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX6axX35fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX4xX7axX1cxX21xX3xX4xX2afxXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX37exX7axX6xX3xX4xX1181xX6xX3xX1xX29xX1cxX21xX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX7xXb7xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexXb8xX29xX1cxX3xXa1xXa2xXa3xX4xX3xX30xX15xX1cxX3xX34xX3axXdxX3xX53xX3d9xX4xX3xX21xXdxX15xX3xX1xXa3xXbxX3xX5x12c1bxX3xXa1xX297xX3xXexX19xX51cxX3xXexX1xX29xX1cxX1xX3xXa1xX122xX6xX3xX4xX1xX12axX3xXexXdxX1cxX3xX4xX3efxX145xX3xX4xX598xX6xX3xX1cxX21xXa2xX76dxXdxX3xXexXdxX79xX7axX3xX6axX538xX1cxX21xX14dxX3xX8ecxX29xX28axX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xX1cxX29xX145xX3xX4xX625xX1cxX3xXa1xXa2xXa3xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xXb2xX1cxX21xX3xX1abxX1xX53cxXbxX14dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX34xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX6xX1cxX3x19ec8xXb2xX4xX3xX5xX625xX1cxX3xXa1xX625xX7axX3xXexXdxX79xX1cxX3xX15xXbxX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX6xX1cxX1b4xX5xXb8xX4xX1b4xX5xX6xX1cxX1b4xX6axX6xX7axX1b4xXexXdxX10xX1cxX1b4xX6xXbxX1b4xX6axX7axX1cxX21xX1b4xX53xXb8xX1b4xX1xXdxX1cxX1xX1b4xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX6axX7axX6xX1b4xX5xX7axXb8xXdxX1b4xX4xXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xX10xX1b4xX4xX6xXb8xX58xX2xX14bxX197xX14bxX149xX1ffxX14dxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX58xX53xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1ffxX149xX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX1ffxX197xX58xX2xX197xX2xX6axX149xX149xX14bxX2xX18axX197xX14bxXexX282xX149xX188xX1f7xX149xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX34xX12xX0xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX6xX1cxX3xX16b4xXb2xX4xX3xX5xX625xX1cxX3xXa1xX625xX7axX3xXexXdxX79xX1cxX3xX15xXbxX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX6xX1cxX1b4xX5xXb8xX4xX1b4xX5xX6xX1cxX1b4xX6axX6xX7axX1b4xXexXdxX10xX1cxX1b4xX6xXbxX1b4xX6axX7axX1cxX21xX1b4xX53xXb8xX1b4xX1xXdxX1cxX1xX1b4xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX6axX7axX6xX1b4xX5xX7axXb8xXdxX1b4xX4xXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xX10xX1b4xX4xX6xXb8xX58xX2xX14bxX197xX14bxX149xX1ffxX14dxX1xXexX53xXaxX12xX15dxX6xX1cxX3xX16b4xXb2xX4xX3xX5xX625xX1cxX3xXa1xX625xX7axX3xXexXdxX79xX1cxX3xX15xXbxX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX19xX7axX1cxX21xX3xXexX35fxX53xX3xXbaxX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX2a2xX28xX2a2xXcxX3xX34xX29xX3xX276xXb7xXb8xX3xX34xX4axX3xX4xX35fxX145xX3xXexX19xX8dcxX1cxX21xX28axX3xX34xX3efxXexX3xX1cxX7axX1fxXdxX3xX1xX7axX145xX4axX1cxX3xX15dxX6xX1cxX3xX16b4xXb2xX4xX3xX147xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX14cxX3xX34xX5dcxX6xX3xXa1xX625xX7axX3xXexXa2xX3xX18cxX35fxX145xX3xX6axX3a9xX1cxX21xX3xXexX1xX29xX1cxX1xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xXexX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX4xX6xXb8xX3xXa1xX625xX7axX3xXexXdxX79xX1cxX3xXexX19xX79xX1cxX3xXa1xX122xX6xX3xX30xX29xX1cxX28axX3xX4xX1xX7axX8e9xX1cxX3xX30xX122xX3xX4xX1xXb8xX3xXexX1xX7axX3xX1xXb8xXaexX4xX1xX14dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX34xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX1cxX1xX29xX3xX53xX29xX1cxX21xX3xX1ffxX14dxX149xX149xX149xX53xX0xX7xX7axXbxX12xX1ffxX0xX58xX7xX7axXbxX12xX3xX51cxX3xX6dxX3d9xX4xX3xXcxX1xXde0xX3xX5xX297xXdxX3xXexX19xX79xX1cxX3xX2xX149xX149xX3xXexX19xXdxX4axX7axXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX6axX7axX6xX1b4xX5xX7axXb8xXdxX1b4xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX1xX6xX1b4xX53xX6xX1cxX21xX1b4xX1ffxX1b4xX149xX149xX149xX53xX1b4xX7xX7axXbxX1b4xX1ffxX1b4xX7xX7axXbxX1b4xXb8xX1b4xX6axX7axX4xX1b4xXexX1xXb8xX1b4xX5xX6xXdxX1b4xXexX19xX10xX1cxX1b4xX2xX149xX149xX1b4xXexX19xXdxX10xX7axX58xX2xX14bxX197xX188xX188xX1ffxX14dxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX21xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX58xX53xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1ffxX149xX58xX1cxX10xX181xX7xX58xX2xX1f7xX1ffxX197xX58xX282xX149xX6axX188xX2xX2xX149xX282xX2xX149xXexX1f7xX197xX282xX18axX1f7xX5xX149xX14dxX20fxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xXexX1xX1fxX1cxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX21xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX31xX1cxX3xX1cxX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xXdxX4axXbxX3xXexX1xX1fxX1cxX21xX3xX53xXdxX1cxX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX34xX12xX0xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX1cxX1xX29xX3xX53xX29xX1cxX21xX3xX1ffxX14dxX149xX149xX149xX53xX0xX7xX7axXbxX12xX1ffxX0xX58xX7xX7axXbxX12xX3xX51cxX3xX6dxX3d9xX4xX3xXcxX1xXde0xX3xX5xX297xXdxX3xXexX19xX79xX1cxX3xX2xX149xX149xX3xXexX19xXdxX4axX7axXaxX3xX1xX19xX10xX1b7xX9xXaxX58xX1cxXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX21xX1xXdxX10xXbxX58xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX6axX7axX6xX1b4xX5xX7axXb8xXdxX1b4xXexX19xXb8xX1cxX21xX1b4xX1cxX1xX6xX1b4xX53xX6xX1cxX21xX1b4xX1ffxX1b4xX149xX149xX149xX53xX1b4xX7xX7axXbxX1b4xX1ffxX1b4xX7xX7axXbxX1b4xXb8xX1b4xX6axX7axX4xX1b4xXexX1xXb8xX1b4xX5xX6xXdxX1b4xXexX19xX10xX1cxX1b4xX2xX149xX149xX1b4xXexX19xXdxX10xX7axX58xX2xX14bxX197xX188xX188xX1ffxX14dxX1xXexX53xXaxX12xXcxX19xX8dcxX1cxX21xX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX1cxX1xX29xX3xX53xX29xX1cxX21xX3xX1ffxX14dxX149xX149xX149xX53xX0xX7xX7axXbxX12xX1ffxX0xX58xX7xX7axXbxX12xX3xX51cxX3xX6dxX3d9xX4xX3xXcxX1xXde0xX3xX5xX297xXdxX3xXexX19xX79xX1cxX3xX2xX149xX149xX3xXexX19xXdxX4axX7axX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX19xXb8xX1cxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX28xX7axX145xX4axX1cxX3xX6dxX3d9xX4xX3xXcxX1xXde0xX3xX147xX28xX29xX3xXcxX2cxX1cxX1xX14cxX3xX34xX5dcxX6xX3xXexX3e7xX3xX4xX1xX3d9xX4xX3xX1xXb2xXdxX3xXexX1xXb7xXb8xX3xXexX3e7xX1cxX21xX3xX1abxX2a3xXexX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xf562xXbaxX1cxX21xX3xX6axX74xX1cxX21xX3xXexXdxX2a3xX1cxX3xX30xXb2xX3xX1abxX1xXb8xX6xX3xX1xXde0xX4xX3xX34xX29xX3xX4xX1fxX1cxX21xX3xX1cxX21xX1xX4axX3xX1cxX1xX35fxX1cxX3xX19xXb2xX1cxX21xX3xX53xX1fxX3xX1xX98exX1cxX1xX3xX7xXb7xX1cxX3xX18cxX7axX2afxXexX3xX6axXa2xX6xX3xX5xXa2xX3axXdxX3xXexX19xXb8xX1cxX21xX3xX1cxX1xX29xX3xX53xX29xX1cxX21xX3xX15xXbxX3xX6axX74xX1cxX21xX3xX1xX4axX3xXexX1xX518xX1cxX21xX3xXexXa2xX3axXdxX3xX1cxX1xXa60xX3xX21xXdxXde0xXex15346xX3xXexXaexXdxX3xX18cxX297xX3x12002xX79xX1cxX3xX28xX8dcxX14dxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX34xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX7axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16897xX7axXexX1xXb8xX19xXaxX12xX27cxX21xXde0xX4xX3xX16b4xXb8xX6xX1cxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX34xX12
Ngọc Loan