Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 4/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
5ee4xc283xd5c2xd288x118bdx13d24xcebfx8a70x1554cxX7xc385x129d0x857ax7d56xbfadx12e26xX5x11700xXaxX3xX7xXexb8b6xX5xX10xX9xXaxXexX10xece9xXexd486xX6xX5xXdx11c07x7d70xbc7bxX3x9a89xe1dbxX7xXexXdxf2ddxX15x1500fxXaxb578x15322xX1xX6xXdxX3x15243xe0e8xX4xX3x6734x14c8bxXdxX3xX23xX22xX1x11142xX3xX5xfd0axX23xX3xXexX1xc312xX3x8e75xX6xX3xdea5xX6xX23xX3x8a52xX1x1000bxXbxX3xX1xaa0exX23xX1xX3xXcx13228xX27xX23xX22xX3xed20xd4f9xX23xX22xX3xa93dxd3ddxX23xX22xX0xaa5exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6x12c14xXaxX2fxXcxX1x1439axX4xX3xX1xXdxacdaxX23xX3xX51xX1xX61xX62xX23xX22xX3xXexX5cxed5dxX23xX1xX3xX5xX57xX35xX3x6b66xXdxX87xX4xX3xXex9589xX57xX23xX3x7c6cxX1x13bb2xX6xb768xX3xX7xc227xX23xX22xX3x12ae3xX6bx10dc9xXa9xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xX5xX43xX23xX3xXexX1xX48xX3xX4axX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX66xX67xX23xX22xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xb693xf4c2xXedxX3xd56ax156bdxX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX35xX36xX4xX3xXexX36xXdxX3xXcxX1x1206dxX3xXf0x1128axX3xX39xX57xX3xffd2xX3axXdx8d40xX3xXcxa3dfxX23xX22xX3xX4dxd344xX3xXexX1xX61xX3xX10axX22xX27xX15xbce8xX23xX3xa57axX1x5fdexX3xXcxX5cxf427xX23xX22xX3xX4xX1xX102xX3xXexX5cxX93xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxXa1xX23xXaxX2fxX0xX6xX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX35xX22xX10dxX9bxXdxX10xXexX23xX6xX35xXbxX5xX27xX7xX10dxX9bxX23xX6bxXex143fexX179x111c6xX6bxe6c0xXbxX5xXa1xX6xX7dxX10xX7dxX6bxXdxcccbxX1xX7xX6xX6bxd087xX17bxX2xX179xe3c7xX17bxXb2xX190xX17bxXb0xX6bxXexXexX1cxX9bxX23xX190xX1xXa1xXdxX23xX22xX1xXdxXex11611x135edxX10dxX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX35xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXa5xX1xX6xXdxX3xX35xX6xX4xX3xX1xXa1xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX4axX6xX3xX4axX6xX23xX3xX4xX1xX6xXbxX3xX1xX6xX23xX1xX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX27xXa1xX23xX22xX3xX7dxX6xX23xX22xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX10dxX4axX6xXa1xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxX9bxX23xX6bxX23xX10xX1a5xX7xX6bxX2xX179xX18cxXb2xX6bxX2xX17bx9c56xX7dxX2xX2xX18cxXexXb0x12be9x6e2bxX215xX5xX17bxX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxXcxXa1xX57xX23xX3xX4xX67xX23xX1xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX10dxX3x101aexe1eaxX23xX1xX24xX3xXcxX5cxX115xX3xdca5x7e6bxX23xX22xX6bxXcxXcxXecxfad5xX10ax7f2dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xX23xX57xX15xXa9xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXexX1xX67xXa1xX3xX5xX27x8599xX23xX3xX9bxX57xX3x655bxX27xX15xadd3xXexX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bx9fc7xX24xX3xc096xX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX2dxX3xX2adxX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xX102xX6xX3x10c58xX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdx78a2xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX2dxX3xX2adxX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xX2dxX3xX2adxX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bxX2aaxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xXa9xX3xX22xXdxXacxX35xX3xX7xXacxXexX3xX9bxX57xX3xXa5x11976xX3xX5xX27xX298xXexX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xX2dxX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX22xXdx89cbxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xd137xX23xX3xX7xX82xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX6xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX3xX9bxX57xX3xX35xX3axXexX3xX7xed24xX3xX9bxX53xX23xX3xXf0xX2aaxX3xX29exX27xX6xX23xX3xXexX5cxX128xX23xX22xX3xXa5xX1xXacxX4xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX15xX3xX35x85a3xXexX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xXa9xX3xXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX10axX22xX27xX15xX11fxX23xX3xX122xX1xX124xX3xXcxX5cxX128xX23xX22xX3xXf0xXf1xX3xXbxX1xXacxXexX3xX4axXdxX314xX27xX3xX23x12e9cxX27xX3xX4axX298xXexX3xX23xX1x77cdxX23xX22xX3xX23xX3axXdxX3xX7dxX27xX23xX22xX3xX29exX27xX6xX23xX3xXexX5cxX128xX23xX22xX3xXf0xX314xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXexX1xX67xXa1xX3xX5xX27xX298xX23xX3xX4xX1xXa1xX3x7f00xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fxX66xX110xXdxX3xX35xX38bxXdxXa9xX3xX4xX67xXdxX3xXexXdxX2a1xX23xX3xX5xX2aaxX3xX5xX3cexXdxX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xXa9xX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX0xX6bxX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX25cxX2aaxX3xX2adxX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX9bxX57xX3xX30bxX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX10axX22xX27xX15xX11fxX23xX3xX122xX1xX124xX3xXcxX5cxX128xX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23xX3xX35xX36xX23xX1xX3xXf0xX396xX15xX3xX5xX57xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xc30exX3xXexX1xX314xX3xX1xXa7xX6xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX5cxcc45xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX23x8007xX23xX22xXa9xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX9bxX59exXa9xX3xXexX5cxXacxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX87xX35xXa9xX3xX29exX27xX15xX2aaxX23xX3xX1xX36xX23xXa9xX3xX4xX1xX2a1xX3xXf0xX3axX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX9bxX57xX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xXf0xX67xX23xX22xXa9xX3xX4axX67xXa1xX3xXf0xX67xX35xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX87xX23xX3xXf0xX124xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX44axX23xX3xXex1091exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXa1xX36xXexX3xX9bxX57xX3xX1xXa1xX36xXexX3xXf0xX3axX23xX22xX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xXf0xX402xX4xX3xX4axXdxX87xXexX3xX5xX57xX3xX23xX22xX27xX15xX44axX23xX3xXexX655xX4xX3xXexX298xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX7dxX396xX23xX3xX4xX1xX102xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX5cxX44axX23xX3xX4xX62xX3xX7xeb30xX3xXa5xX2a1xX3xXexX1xf748xX6xX3xX2adxX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xX102xX6xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxX3xX9bxX57xX3xX4xXacxX4xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXexX5cxX61xX38bxX4xX3xXf0xX396xX15xXa9xX3xX4axXacxX35xX3xX7xXacxXexX3xX10axX22xX1xX40xX3xX29exX27xX15xX2a1xXexX3xX66xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXecxXedxXedxX3xX9bxX57xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xX2adxX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX9bxX57xX3xX30bxX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xX23xX57xX15xX3xX4xX43xX23xX3xX4xXa7xX3xX23xX1xX453xX23xX22xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX4xX59exX3xXexX1xX314xXa9xX3xX4xX1xX402xXexX3xX4xX1xd4f8xXa9xX3xXbxX1x13cb9xX3xX1xbc05xXbxX3xX9bxX38bxXdxX3xXexX1xX82xX4xX3xXexXdxX11fxX23xXa9xX3xX4axX67xXa1xX3xXf0xX67xX35xX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX3cexXexX3xX1xX62xX23xX3xX23xX453xX6xX3xX7dxX396xX23xX3xX4xX1xX102xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXa1xX36xXexX3xX4xX102xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xXa9xX3xX30bxX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xXf0x9bd5xX23xX22xX3xXexX1x10b4exXdxX3xX22xXdxX453xX3xX23xX22xX1xXdxX44axX35xX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexXa9xX3xXa5xX373xX3xX4xX61xX62xX23xX22xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX66xX67xX23xX22xX2dxX3xX22xXdxX453xX3xX9bxX453xX23xX22xX3xX4xX1xX2a1xX3xXf0xX3axX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xXexX298xXbxX3xXexX1xX314xXa9xX3xXexX5c8xX23xX22xX3xX4xX61xX86cxX23xX22xX3xXexX5cxXacxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX4xXacxX3xX23xX1xX396xX23xXa9xX3xX23xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX23xX22xX61xX86cxXdxX3xXf0xX48xX23xX22xX3xXf0xX43xX27xX2dxX3xX23xX396xX23xX22xX3xX4xX6xXa1xX3xX23xX5c8xX23xX22xX3xX5xX82xX4xX3xX9bxX57xX3xX1xXdxX87xX27xX3xX29exX27xX67xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xXf0xX866xX23xX22xX3xXexX1xX86cxXdxX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX115xX23xX1xX3xX4xX1xX102xX3xXf0xX3axX23xX22xXa9xX3xX7xXacxX23xX22xX3xXexX36xXa1xX3xX9bxX57xX3xXexX5cxXacxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xXexX110xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXa5xX1xXacxX4xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX1xX87xX3xXexX1xX3cexX23xX22xX3xX4xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xX2dxX3xXf0xX110xXdxX3xX35xX38bxXdxXa9xX3xX4xX67xXdxX3xXexXdxX2a1xX23xX3xX4xX1xX2a1xX3xXf0xX3axXa9xX3xX5xX2aaxX3xX5xX3cexXdxX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xXa9xX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX66xX396xX15xX3xX5xX57xX3xX23xX1xX453xX23xX22xX3xX4xX62xX3xX7xX6c0xX3xX29exX27xX6xX23xX3xXexX5cxX128xX23xX22xX3xXf0xX314xX3xX22xXa7xXbxX3xXbxX1xX43xX23xX3xX23xX396xX23xX22xX3xX4xX6xXa1xX3xX4xX1xX53xXexX3xX5xX61xX7caxX23xX22xXa9xX3xX1xXdxX87xX27xX3xX29exX27xX67xX3xX1xXa1xX36xXexX3xXf0xX3axX23xX22xX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xXexX5c8xX23xX22xX3xX4xX61xX86cxX23xX22xX3xX7xX48xX4xX3xX35xX36xX23xX1xXa9xX3xX7xX82xX3xXf0xXa1xX57xX23xX3xXa5xX2a1xXexX3xXexX1xX3cexX23xX22xX3xX23xX1xX53xXexX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xXf0xX110xXdxX3xX35xX38bxXdxX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXexX1xX48xX4xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xX3xXf0xX3cexXdxX3xX9bxX38bxXdxX3xX10axX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX3xX9bxX57xX3xX1cxXf1xX3xX1xX3axXdxX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xXf0xX2aaxX3xX23xX22xX1xX40xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXexX298xXbxX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX4xX1xXa1xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xX9bxX57xX3xX22xXa7xXbxX3xX487xX3xXexX5cxX82xX4xX3xXexXdxX2a1xXbxX3xX9bxX57xXa1xX3xX7dxX82xX3xXexX1xX67xXa1xX3xX29exX27xX15xX3xX4xX1xX2a1xXa9xX3xX23xX1xX53xXexX3xX5xX57xX3xX23xX1xX453xX23xX22xX3xX23xX3axXdxX3xX7dxX27xX23xX22xX3xX4xX43xX23xX3xX4axX110xX3xX7xX27xX23xX22xXa9xX3xX7x83d7xX6xX3xXf0xX110xXdxX24xX3xXcxX5cxXacxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX87xX35xXa9xX3xX29exX27xX15xX2aaxX23xX3xX1xX36xX23xX3xX4xX102xX6xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xXa9xX3xX30bxX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX4xX102xX6xX3xXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xXa9xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX23xX61xX38bxX4xXa9xX3xXcxX1xX102xX3xXexX61xX38bxX23xX22xX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXbxX1xX102xXa9xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxXa9xX3xXf0xX866xX23xX22xX3xX4xX1xX115xX3xXcxX1xX61xX86cxX23xX22xX3xXexX5cxX82xX4xX3xX4dxX6xX23xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xXa9xX3xX4xX1xX2a1xX3xXf0xX3axX3xX7xX62xX3xXa5xX2a1xXexXa9xX3xXexX110xX23xX22xX3xXa5xX2a1xXexXa9xX3xX4xX1xX2a1xX3xXf0xX3axX3xXf0xXdxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xX4xX62xX3xX7xX6c0xXa9xX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xXacxXbxXa9xX3xX5xX2aaxX3xX5xX3cexXdxX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xXa9xX3xX35xX3cexXdxX3xX29exX27xX6xX23xX3xX1xX87xX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX10dxX10dxX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fxXcxX5c8xX23xX22xX3xX4xX61xX86cxX23xX22xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xXa9xX3xX22xXdxXacxX35xX3xX7xXacxXexXa9xX3xX4axX67xXa1xX3xXf0xX67xX35xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xX0xX6bxX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxXa1xX23xXaxX2fxX0xX6xX3xX1xX5cxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6bxX6bxXdxX35xX22xX10dxX9bxXdxX10xXexX23xX6xX35xXbxX5xX27xX7xX10dxX9bxX23xX6bxXexX179xX179xX17bxX6bxX17dxXbxX5xXa1xX6xX7dxX10xX7dxX6bxXdxX187xX1xX7xX6xX6bxX18cxX17bxX2xX179xX190xX17bxXb2xX190xX17bxXb0xX6bxXexXexX1cxX9bxX23xX190xXcxX4dxXcxX10dxX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX35xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXa5xX1xX6xXdxX3xX35xX6xX4xX3xX1xXa1xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX4axX6xX3xX4axX6xX23xX3xX4xX1xX6xXbxX3xX1xX6xX23xX1xX3xXexX5cxX27xX23xX22xX3xX27xXa1xX23xX22xX3xX7dxX6xX23xX22xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX10dxX4axX6xXa1xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxX9bxX23xX6bxX23xX10xX1a5xX7xX6bxX2xX179xX18cxXb2xX6bxX2xX17bxX215xX7dxX2xX2xX18cxXexX21dxX2xX17bxX215xX5xX2xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2fxX0xX6bxX6xX2fxXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX10axX22xX27xX15xX11fxX23xX3xX122xX1xX124xX3xXcxX5cxX128xX23xX22xX3xXbxX1xXacxXexX3xX4axXdxX314xX27xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX10dxX3xX24axX24bxX23xX1xX24xX3xXcxX5cxX115xX3xX254xX255xX23xX22xX6bxXcxXcxXecxX25cxX10axX25exX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX25cxX2aaxX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bxX2aaxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xXa9xX3xX22xXdxXacxX35xX3xX7xXacxXexX3xX9bxX57xX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xXa9xX3xXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX23xX44axX27xX3xX5cxX5c0xX24xX3xX66xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXf0xX36xXdxX3xX4axXdxX314xX27xX3xXexXa1xX57xX23xX3xX29exX27xX3cexX4xX3xX5xX43xX23xX3xXexX1xX48xX3xXecxXedxXedxX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xX3xXf0xXf1xX3xXexX1xX105xX23xX22xX3xX29exX27xX6xX3xX4dxXacxXa1xX3xX4xXacxXa1xX3xXexX110xX23xX22xX3xXa5xX2a1xXexX3xX9bxXdxX87xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxX2dxX3xX29exX27xX15xX2a1xXexX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXa5xX1xX105xX23xX22xX3xX7xXb6exX6xX3xXf0xX110xXdxXa9xX3xX4axX110xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xX66xX67xX23xX22xX3xX1xXdxX87xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX10dxX3xX66xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX22xXdxX6xXa1xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxXedxX3xX1xX61xX38bxX23xX22xX3xX7dxecfexX23xXa9xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX4xX59exX3xXexX1xX314xX3xX9bxX57xX3xXexX5c8xX23xX22xX3xX4xX61xX86cxX23xX22xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xXa9xX3xX22xXdxXacxX35xX3xX7xXacxXexXa9xX3xX4axX67xXa1xX3xXf0xX67xX35xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44axX35xXa9xX3xXexX1xX3cexX23xX22xX3xX23xX1xX53xXexX3xX66xXdxX2aaxX27xX3xX5xX87xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xXexXa1xX57xX23xX3xX66xX67xX23xX22xX10dxX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xX3xXf0xXf1xX3xX4xX1x14a79xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4dxX6xX23xX3xXcxX110xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xXa9xX3xX30bxX15xX3xX4axX6xX23xX3xX30xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX9bxX57xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX4xXa7xX3xX5xXdxX44axX23xX3xX29exX27xX6xX23xX3xXbxX1xX3cexXdxX3xX1xX7caxXbxX3xX4xX1xX27xfb0axX23xX3xX4axX40xX3xX4xXacxX4xX3xXexX86cxX3xXexX5cxX93xX23xX1xX3xX9bxX57xX3xX7dxX82xX3xXexX1xX67xXa1xX3xX4xXacxX4xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xXf0xX2aaxX3xX23xX22xX1xX40xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44axX23xX3xX4xX48xX27xX3xXa5xbd1cxX3xX9bxX57xX3xX4xXa7xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xXa9xX3xX22xXa7xXbxX3xX487xX3xXexX5cxX82xX4xX3xXexXdxX2a1xXbxX3xX9bxX57xXa1xX3xX7dxX82xX3xXexX1xX67xXa1xX3xX4xXacxX4xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX23xX1xX453xX23xX22xX3xX23xX3axXdxX3xX7dxX27xX23xX22xX3xX35xX57xX3xX29exX27xX6xX3xXexX1xX82xX4xX3xXexXdxX11fxX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xf86exX23xX3xX4xXa7xX3xX23xX1xX453xX23xX22xX3xX9bxX61xX38bxX23xX22xX3xX35xX655xX4xXa9xX3xX4axX53xXexX3xX4xX298xXbxX10dxX3xX66xXa7xX3xX5xX57xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bxX2aaxX24xX3xX66xX3cexXdxX3xXexX61xX7caxX23xX22xXa9xX3xX23xX3axXdxX3xX7dxX27xX23xX22xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX2dxX3xXexX1xX109dxX35xX3xX29exX27xX15xX2aaxX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexX3xX4xX102xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX4axX3axX2dxX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX4axX3axX3xX4xX62xX3xX7xX6c0xXa9xX3xX4xX1xXdxX3xX4axX3axX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXa1xX36xXexX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXa5x86e0xX2dxX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bxX2aaxX3xXexX1xX86cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7dxX82xX3xX4axX40xX3xX4xX102xX6xX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX9bxXdxX44axX23xX3xXf0xX314xX3xXexX115xX23xX1xX3xXexX27xX110xXdxX3xXf0xX67xX23xX22xX2dxX3xX9bxXdxX87xX4xX3xXa5xX1xX105xX23xX22xX3xXbxX1xX396xX23xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX59exX3xXexX1xX314xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX1cxX10xX35xX3xX1cx11986xXexXa9xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX29exX27xX15xX2a1xXexX3xXa5xX1xXdxX2a1xX27xX3xX23xX36xXdxXa9xX3xXexX3cexX3xX4xXacxXa1xX3xX9bxX57xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX9bxXdxX44axX23xX3xX4xXa7xX3xX29exX27xX15xX2aaxX23xX3xXa5xX1xXdxX2a1xX27xX3xX23xX36xXdxX3xXf0xX2a1xX23xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX2dxX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX9bxX2aaxX3xXf0xXdxX2aaxX27xX3xXa5xXdxX87xX23xX3xX4xX1xX103cxX3xXf0xX40xX23xX1xX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX9bxXdxX44axX23xX3xX23xX22xXa1xX57xXdxX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX4axX3axX3xXexX1xX6xX35xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX53xXbxX3xX102xX15xX2dxX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX23xX5c8xX23xX22xXa9xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX9bxX59exX3xX4xX102xX6xX3xXf0xX67xX23xX22xX3xX4axX3axX3xX4axX3axX3xXbxX1xX298xX23xX2dxX3xX1xX93xX23xX1xX3xXexX1xX48xX4xX3xXa5xX1xX10xX23xX3xXexX1xX61xX6c0xX23xX22xX3xXexX5cxXa1xX23xX22xX3xX66xX67xX23xX22xX2dxX3xX4xX105xX23xX22xX3xXexXacxX4xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xXa9xX3xX22xXdxXacxX35xX3xX7xXacxXexX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xXexX110xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXf0xX67xX23xX22xXa9xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX9bxX59exX3xX4xX102xX6xX3xX102xX15xX3xX4axX6xX23xX3xXa5xXdxX314xX35xX3xXexX5cxX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX53xXbxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexX3xX9bxX57xX3xX4axXdxX314xX27xX3xX29exX27xX15xX2a1xXexX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexXa9xX3xXa5xX1xXdxX2a1xX27xX3xX23xX36xXdxX3xXa5xX373xX3xX5xX27xX298xXexX3xXf0xX67xX23xX22xX10dxX10dxX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fx14a15xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX6xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX0xX6bxX7xXexX5cxXa1xX23xX22xX2fxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX25cxX2aaxX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xX53xXbxX3xX4xX6xXa1xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xXa5xX1218xX3xX18cxX17bxX2xX179xX3xX1exX3xX18cxX17bxX18cxX2xXa9xX3xXcxX110xX23xX22xX3xX4dxX115xX3xXexX1xX61xX3xX23xX1xX53xX23xX3xX35xX36xX23xX1xX24xX3xX66xX396xX15xX3xX5xX57xX3xX4xX105xX23xX22xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xX5cxX53xXexX3xX1xX87xX3xXexX5cxX128xX23xX22xX10dxX3xXcxX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX18cxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxXedxX3xX24axXexX1xXacxX23xX22xX3xX1a6xX6bxX18cxX17bxX2xX179xX25exXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXf0xXf1xX3xXexX1xX3cexX23xX22xX3xX23xX1xX53xXexX3xX4xX6xXa1xX3xX5xX57xX3xX4xX43xX23xX3xX7xX38bxX35xX3xXa5xXdxX87xX23xX3xXexXa1xX57xX23xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX66xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXf0xX314xX3xXf0xXacxXbxX3xX48xX23xX22xX3xX15xX44axX27xX3xX4xX43xX27xX3xXexX5cxXdxX314xX23xX3xXa5xX1xX6xXdxX3xXexX110xX3xX4xX1xX48xX4xX3xXexX1xX82xX4xX3xX1xXdxX87xX23xX3xX10axX22xX1xX40xX3xX29exX27xX15xX2a1xXexX3xX66xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXecxXedxXedxX3xX4xX102xX6xX3xX66xX67xX23xX22xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXf0xXf1xX3xX1cxX10xX35xX3xX1cxX1283xXexXa9xX3xX4axb8eexX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xXa5xXdxX87xX23xX3xXexXa1xX57xX23xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX23xX61xX38bxX4xXa9xX3xXcxX1xX102xX3xXexX61xX38bxX23xX22xX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXbxX1xX102xXa9xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xX9bxX57xX3xX4xX1xXa1xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xXf0xX67xX35xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX1a6xXb0xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xXa5xX1xXacxX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX10dxX3xXcxX36xXdxX3xX30xX1218xX3xX1xX128xXbxX3xXexX1xX48xX3xX2xX2xXa9xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxXedxXedxX3xX24axXexX1xXacxX23xX22xX3xX1a6xX1exX18cxX17bxX2xX179xX25exXa9xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xXf0xXf1xX3xX4axX43xX27xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX23xX61xX38bxX4xXa9xX3xXcxX1xX102xX3xXexX61xX38bxX23xX22xX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXbxX1xX102xXa9xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xX9bxX57xX3xX4axX43xX27xX3xX1xXa1xX402xX4xX3xXbxX1xX44axX3xX4xX1xX27xX109dxX23xX3xXf0xX3cexXdxX3xX9bxX38bxXdxX3xX1a6xXb0xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xXa5xX1xXacxX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX66xX2a1xX23xX3xX23xX6xX15xXa9xX3xX7xX6xX27xX3xXa5xX1xXdxX3xX4axX43xX27xX3xXf0xX61xX7caxX4xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxX25cxX3xX24axX18cxX17bxX2xX179xX1exX18cxX17bxX18cxX2xX25exXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX4xXa7xX3xXexX5cxXacxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xXexXdxX2a1xXbxX3xXexX59exX4xX3xX4xX1xX27xX109dxX23xX3xX4axX40xX3xX9bxX57xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xXf0xX314xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xX35xX38bxXdxX3xX4axX43xX27xX3xX1xXa1xX402xX4xX3xXbxX1xX44axX3xX4xX1xX27xX109dxX23xX3xXexX1xX10xXa1xX3xX29exX27xX15xX3xXf0xX40xX23xX1xX3xX4xX102xX6xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX5xX27xX298xXexX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xX23xX57xX15xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xX3xXf0xX2aaxX3xX23xX22xX1xX40xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX1cxX10xX35xX3xX1cxX1283xXexXa9xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX23xX1xX396xX23xX3xX7xX82xX3xXexX1xX10xXa1xX3xX1xX61xX38bxX23xX22xX24xX3xX66xX3cexXdxX3xX9bxX38bxXdxX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX23xX61xX38bxX4xXa9xX3xXcxX1xX102xX3xXexX61xX38bxX23xX22xX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXbxX1xX102xXa9xX3xX51xX1xX102xX3xXexX40xX4xX1xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xX9bxX57xX3xX1a6xXb0xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX5xXf1xX23xX1xX3xXf0xX36xXa1xX3xXa5xX1xXacxX4xX3xX4xX102xX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX62xX3xX29exX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX61xX38bxX4xX3xXf0xXf1xX3xXf0xX61xX7caxX4xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX18cxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxXedxX3xX24axXexX1xXacxX23xX22xX3xX1a6xX1exX18cxX17bxX2xX179xX25exX3xX4axX1663xX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX1xXa1xX402xX4xX3xX4xX1xXa1xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xXexX1xX105xX23xX22xX3xX29exX27xX6xX3xX9bxX38bxXdxX3xX7xX3cexX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xXexX115xX23xX3xX23xX1xXdxX87xX35xX3xX4xX6xXa1xX3xX24axXexX1xX53xXbxX3xX23xX1xX53xXexX3xX4xX255xX23xX22xX3xXexX5cxX44axX23xX3xXb2xX18cx6f19xX25exXa9xX3xX4dxX6xX23xX3xX51xX1xX53xXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xXa5xX1xX105xX23xX22xX3xXexXdxX2a1xX23xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4axX1663xX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xX1xXa1xX402xX4xX3xX5xX53xX15xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xX5xX36xXdxX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxX66xX3cexXdxX3xX9bxX38bxXdxX3xX2xX1a6xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX4xX116bxX23xX3xX5xX36xXdxX3xX4xX1xX61xX6xX3xX5xX53xX15xX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xXexX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX18cxX3xX9bxX57xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX7dxX6xX23xX1xX3xX4xXa7xX3xX7dxX82xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xXf0xX110xXdxX3xX7xXa1xX3xX9bxX38bxXdxX3xX5xX43xX23xX3xXexX5cxX61xX38bxX4xXa9xX3xX4dxX3axX3xX51xX1xX115xX23xX1xX3xXexX5cxX40xX3xX1cxXdxX23xX3xX487xX3xXa5xXdxX2a1xX23xX3xXcxX5cxX27xX23xX22xX3xX61xX62xX23xX22xX3xX4ax8ea6xX23xX22xX3xXbxX1xXdxX2a1xX27xX3xXexX5cxX61xX38bxX4xX3xXa5xX1xXdxX3xX4xX1xX115xX23xX1xX3xXexX1xX48xX4xX3xX22xXdxX38bxXdxX3xXexX1xXdxX87xX27xX3xXf0xX314xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xX1cxX10xX35xX3xX1cxX1283xXexXa9xX3xX4axX43xX27xX3xX1xXa1xX402xX4xX3xXbxX1xX44axX3xX4xX1xX27xX109dxX23xX3xXexX36xXdxX3xX30xX1218xX3xX1xX128xXbxX3xXexX1xX48xX3xX23xX1xX53xXexXa9xX3xX2adxX27xX3cexX4xX3xX1xX3axXdxX3xXa5xX1xXa7xX6xX3xXecxXedxX25cxX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxXa1xX7dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXa1xX3xX51xX1xX61xX62xX23xX22xX3xXexX5cxX93xX23xX1xXa9xX3xX39xX3axXdxX3xX23xX22xX1xX40xX3xX5xX57xX35xX3xX9bxXdxX87xX4xX3xXf0xX2a1xX23xX3xX23xX22xX57xX15xX3xX21dxX6bxXb2xX6bxX18cxX17bxX2xX179xX10dxX0xX6bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx865exXa1xX27xX5cxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXa1xX3xXcxXcxXecxX25cxX10axX0xX6bxXbxX2f