Hơn 3.000 người cao tuổi Nghi Xuân tập dưỡng sinh tâm thể
(Baohatinh.vn) - Hội Người cao tuổi huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt CLB Dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Trường. Đây là CLB thứ 5 được thành lập tại Hà Tĩnh.
fe67x178d0x1746bx13b8ex16dabx165b0x11658x1416ax1484cxX7x114f8x15dc6x15f4bx17829x11d79x1288axX5x12e70xXax16badx106ddx14f27x14de6xX3x15200x156b1x107abxX19xX19xX3xX15x12483x16f5fx183afxXdxX3xX4xX6x154d8xX3xXex10c31x1175exXdxX3x10dffxX1exX1xXdxX3x11c30xX28x15f91xX15xX3xXex11b4axXbxX3x1803bxX1fx15556xX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33x14875xX3xXexX1x147d1xX0x14ec9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3axXaxX12xX13x149d0xXdxX3xX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX1xX28x12874x14894xX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3x11598xX13x119eexX3xXcx147a1xX15xX1x1695exX3x10ce5x1515dxX6xX3xXexX29xX3xX4xX1x15ff3xX4xX3xX5x15ee6xX3x144e2xX6xX3xX47x147edxXexX3x17592x10f88x15442xX3x123b9xX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX3x172d5x15ae0xX3xX31xX28xX33xX15xX3xXcxX9exX1fxX20xX15xX1exX18xX3x13d69xX33xX77xX3xX5xX87xX3xXa5xXa6xXa7xX3xXexX1xX98xX3x1475dxX3x14f89xX1fx166d3xX4xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX5xX37xXbxX3xXex12bb1xXdxX3xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xX3xXbxXa5xX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa5xX10xX15xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax13917xXdxX3axXexX1x16896xX3x10462xX2xXdbxXbxXbcx12267xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX136xX3x16a9cxX2xX19xXbxXbcxX13dxXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxX18x15807xX6xX25xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX8fxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2x10210xX147xXdbxX4dxX2xX2xX19xX3axX2xX2xX147xX19xX2x1056dxX17xXex10654xX17x13981xX170xX5xX170x10926xX170xX17dxX3axX2xX19xX138xX2xXdbxX17dxX147xXexX17dxX180xXdbxX17xX5xX2xX186xXdxX47xX18x13f6cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX25xX15xXaxX12xXa6xX9cxX3xX9exX6xX3xX47xXa2xXexX3xXa5xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63xX3xXa9xX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX3xXexXedxXdxX3xXbcxXbdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXcxX9exX1fxX20xX15xX1exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xXaxX12xXccxX4bxX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX5xX37xXbxX3xX4xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63x1583bxX3xX17dxX3xXexX1x16779xX15xX1exX3x14d90xX28xX6xX261xX3xX13xX63xXdxX3xX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xXbcxXbdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXcxX9exX1fxX20xX15xX1exX261xX3xX1xX28xX77xX78xX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXddxXbdxX3xX8fxX37xX15xX3xXddxX63xX15xX1exX3xX4xX267xX4xX3xX4x1275dxX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX3xX8fxX87xX3xXexX37xXbxX3xX5xX28xX77xX78xX15xX3xXddx1284cxX28xX3xXddx120d2xX15xX3xX47x15bf8xXdxX3xXexX28x12aecxX15xX3xX17xX3xX15dxX28xX29xXdxX3xX8fxX87xX25xX3xX4xX267xX4xX3xX15xX1exX87xX77xX3xXexX1xX98xX3xX17dxX261xX3xX147xX261xX3xX138xX18xX3xXa5xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63xX3xXa9xX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXcxX9exX1fxX20xX15xX1exX3xX4x122fcxX3xX182xX19xX3xX4xX2b4xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xX3xXbxXa5xX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa5xX10xX15xXexX10xX9exX3xX3axXexX1xX28xX47xX15dxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX3axXexX1xX136xX3xX138xX2xXdbxXbxXbcxX13dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX136xX3xX147xX2xX19xXbxXbcxX13dxXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxX18xX15dxX6xX25xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX8fxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2xX170xX147xXdbxX4dxX2xX2xX19xX3axX2xX2xX147xX19xX2xXdbxX182xXexX147xX19xX170xX5xX147xX186xX170xX17dxX3axX2xX19xX138xX2xX180xXdbxX17xXexX180xX17dxXdbxX170xX5xX138xX186xXdxX47xX18xX19cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX25xX15xXaxX12xXa5xX267xX4xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX8fxXdx172d7xX15xX3xXa5xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63xX3xXa9xX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXcxX9exX1fxX20xX15xX1exX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX3xXexX37xXbxX3xX5xX28xX77xX78xX15xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xXaxX12x11a68xX2d1xX4xX3xX3ax11d3bxX3xX5x1803dxX15xX3xXexX28xX29xXdxX3xX15xX1xX1fxX15xX1exX3xX4xX267xX4xX3xX4xX2b4xX3xX8fx16e8cxX15xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX3xXexX37xXbxX3xX5xX28xX77xX78xX15xX3xX47xX2d5xXdxX3xX15xX1exX87xX77xX3xXexX1xX10xX25xX3xX1exX1fxX14xX15xX1exX3xXa7xX267xX4xX3xX13x123c2xX3xX8fxX8axX3xXddxXedxXdxX18xX3xXa7xX87xXdxX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX87xX3xX47xX63xXexX3xX5xX25xXedxXdxX3xXexX1xX4bxX3xX3axX2b4xX4xX3xX15xX1x116e5xX3xX15xX1xX87xX15xX1exX261xX3xX4xX1x13094xX3xXexX9ex14efexX15xX1exX3xX8fxXdxX78xX4xX3xX5xX28xX77xX78xX15xX3xXexX33xX47xX3xX8fxX87xX3x14d58xX1x14706xX3xX15xX44fxX15xX3xX9ex13401xXexX3xXbxX1xX4a8xX3xX1xXdfxXbxX3xX8fxX87xX3xX47xX6xX15xX1exX3xX5xXedxXdxX3xX15xX1xXdxX2cdxX28xX3xX5xXdfxXdxX3xX54axX4xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX1exXdxX87xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xXaxX12xXccxX2d1xX4xX3xX15dxXdxX78xXexX261xX3xXddx11dcdxX15xX3xX8fxX4abxXdxX3xX4xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63xX261xX3xX4xX267xX4xX3xX4xX2b4xX3xX4xX329xX3xXexX1xX4bxX3xX1exXdxX6xX25xX3xX5xX1fxX28xX3xXexX9ex12779xX3xX4xX1xX28xX77xX78xX15xX261xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10750xX3xX8fxX4abxXdxX3xX15xX1xX6xX28xX3xXexX9exX25xX15xX1exX3xX4x12f7dxX15xX1exX3xX8fxXdxX78xX4xX261xX3xX4xX28xX63xX4xX3xX7x14644xX15xX1exX18xX3x1523bx107a8xX3xXexX1xX5a4xX261xX3xXbxX1xX25xX15xX1exX3xXexX9exX87xX25xX3xX15xX87xX77xX3xX15xX1exX87xX77xX3xX4xX87xX15xX1exX3xXexX1xX28xX3xX1xX52exXexX3xX15xX1xXdxX2cdxX28xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX8fxXdxX44fxX15xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX18xX3xXcxX1xX10xX25xX3xX5f2xX15xX1exX3xX2cxX1exX28xX77xX9cxX15xX3xX2cxX1exX532xX4xX3x145ddxX15xX1xX3xX186xX3xXa5xX1x115a3xX3xXex12cafxX4xX1xX3xX13xX63xXdxX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX261xX3x136f4xX1xXdxX78xX15xX3xXexX9exX44fxX15xX3xXddxX66bxX6xX3xX15dxX87xX15xX3xX4xX329xX3xX2xXdbxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX15xX1xX1fxX15xX1exX3xX4xX329xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1xX63xXdxX3xX8fxXdxX44fxX15xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX3xX15dxX63xX3xX47xX5f2xX15xX3xX15xX87xX77x16af0xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xX3xXbxXa5xX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa5xX10xX15xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX131xXdxX3axXexX1xX136xX3xX138xX2xXdbxXbxXbcxX13dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX136xX3xX147xX2xX19xXbxXbcxX13dxXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX4dxX4dxXdxX18xX15dxX6xX25xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX8fxX15xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2xX170xX147xXdbxX4dxX170xX17dxX3axX2xX19xX138xX2xX182xX147xX2xXexX17dxX19xX170xX180xX5xX182xX186xXdxX47xX1exX186xX19xX2xX2xXdbxX18xX19cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX6xXbxXexXdxX25xX15xXaxX12xXa5xX267xX4xX3xX15dxX87xXdxX3xXexX37xXbxX3xX8fxX37xX15xX3xXddxX63xX15xX1exX3xX47xX2cdxX47xX3xX47xXedxXdxX261xX3xX28xX77xX4bxX15xX3xX4xX1xX28xX77xX4bxX15xX261xX3xX5xXdxX44fxX15xX3xX1xX25xX87xX15xX261xX3xXbxX1xX4a8xX3xX1xXdfxXbxX3xX8fxX4abxXdxX3xX4xX267xX4xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX8fxXdxX44fxX15xX261xX3xX548xX4bxX3xX4x113acxX3xXexX9exX5e0xX3xX15xX1x15031xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX25xX3axX77xXaxX12xX607xXdxX78xX4xX3xX8fxX37xX15xX3xXddxX63xX15xX1exX3xX47xX2cdxX47xX3xX47xXedxXdxX261xX3xX28xX77xX4bxX15xX3xX4xX1xX28xX77xX4bxX15xX261xX3xX5xXdxX44fxX15xX3xX1xX25xX87xX15xX261xX3xXbxX1xX4a8xX3xX1xXdfxXbxX3xX8fxX4abxXdxX3xX4xX267xX4xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX8fxXdxX44fxX15xX261xX3xX1exXdxX52exXbxX3xX4xX267xX4xX3xX1xX63xXdxX3xX8fxXdxX44fxX15xX3xX9ex12ab2xX15xX3xX5xX28xX77xX78xX15xX3xX7xX98xX4xX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX87xX3xX1xXedxX15xX3xX4xX1xX5a4xX3xX47xX63xXexX3xX7xX602xX3xX15dxX78xX15xX1xX3xX15xX1xX1fxX3xXddxX6xX28xX3xXbcxX1fxX14xX15xX1exX3xX548xX1xX4abxXbxX261xX3xX1xX28xX77xX5a4xXexX3xX267xXbxX3xX4xX6xX25xX13dxX3xXexX9ex130a5xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX7xX33xX15xX3xX4xX1xX14xXdxX3xX15dxX29xX3xX54axX4xX1xX261xX3xX47xX6xX15xX1exX3xXddxX5a4xX15xX3xX15xXdxX2cdxX47xX3xX8fxX28xXdxX3xX8fxX87xX3xX7xX98xX4xX3xX548xX1xX83exX10xX3xX4xX1xX25xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX18xX0xX4dxXbxX12xX0xX3axXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX9exX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX186xXexX1xX28xX47xX15dxX186xX6xX15xX3axX186xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX1exXdxX87xX3xXcxX31xX3x1756cx12f52xX3xX660xX15xX1xX3xX8fxX28xXdxX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xXexX1xX4bxX3xX3axX2b4xX4xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10x1806cxX9xXaxX4dxX3axX25xX6xX15xX186xXexX1xX10xX4dxX15xX1exX28xX25xXdxX186xX1exXdxX6xX186xXexXbcxX186xX548xX77xX186xX6xX15xX1xX186xX8fxX28xXdxX186xX548xX1xX25xX10xX186xX8fxX25xXdxX186xXexX1xX10xX186xX3axX28xX4xX186xX3axX28xX25xX15xX1exX186xX7xXdxX15xX1xX4dxX2xX182xX170xX170xXdbxX138xX18xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX7xX9exX4xX9xXaxX4dxX47xX10xX3axXdxX6xX4dxX2xX17dxX19xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2xX170xX17xX170xX4dxX2xX147xX138xX3axX17dxX2xX182xX2xX17xX147xX17dxXexX2xX180xX138xX17dxX147xX5xX19xX18xX19cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3axXdxX8fxX12xX0xX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX1exXdxX87xX3xXcxX31xX3xX99fxX9a0xX3xX660xX15xX1xX3xX8fxX28xXdxX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xXexX1xX4bxX3xX3axX2b4xX4xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX9caxX9xXaxX4dxX3axX25xX6xX15xX186xXexX1xX10xX4dxX15xX1exX28xX25xXdxX186xX1exXdxX6xX186xXexXbcxX186xX548xX77xX186xX6xX15xX1xX186xX8fxX28xXdxX186xX548xX1xX25xX10xX186xX8fxX25xXdxX186xXexX1xX10xX186xX3axX28xX4xX186xX3axX28xX25xX15xX1exX186xX7xXdxX15xX1xX4dxX2xX182xX170xX170xXdbxX138xX18xX1xXexX47xXaxX12xX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX1exXdxX87xX3xXcxX31xX3xX99fxX9a0xX3xX660xX15xX1xX3xX8fxX28xXdxX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xXexX1xX4bxX3xX3axX2b4xX4xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12x11db3xX2daxX15xX3xX2xX17dxX3xX15x17bc3xX47xX3xX15xX6xX77xX261xX3xXexX9exX90xX3xX15xX1x11ab2xX15xX1exX3xX5xX52exX4xX3xXexX1xX20xXdxX3xXexXdxX5a4xXexX3xX548xX1xXa2xX4xX3xX15xX1exX1xXdxX78xXexX261xX3xX4xX267xX4xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX8fxXdxX44fxX15xX3xXa5xX33xX28xX3xX5xXedxX4xX3xX15dxX63xX3xX85xXa5xXa6xXa7xX8dxX3xXexX1xX4bxX3xX3axX2b4xX4xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX668xX6xX3xXexX29xX3xX3axX33xX15xX3xXbxX1xX602xX3xX2xX3xX85xXbxX1xX1fxX20xX15xX1exX3x142faxX5f2xX15xX1exX3xXcxX9exX54axX261xX3xXcxX31xX3xX99fxX9a0xX3xX660xX15xX1xX261xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX8dxX3xX8fxX4c1xX15xX3xXddxX2cdxX28xX3xXddxX2d1xX15xX3xX9exX6xX3xX7xX33xX15xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3axXdxX8fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX8fxX28xXdxX261xX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xX47xX5f2xX15xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX1xX9exX10xX9caxX9xXaxX4dxX15dxX6xX15xX186xX3axX25xX4xX4dxX15xX1exX28xX25xXdxX186xX4xX6xX25xX186xXexX28xX25xXdxX186xX15xX1exX1xXdxX186xXbcxX28xX6xX15xX186xX8fxX28xXdxX186xX548xX1xX25xX10xX186xX8fxX25xXdxX186xX47xX25xX15xX186xX3axX28xX25xX15xX1exX186xX7xXdxX15xX1xX186xXexX6xX47xX186xXexX1xX10xX4dxX2xX182xX138xXdbxX170xX182xX18xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX7xX9exX4xX9xXaxX4dxX47xX10xX3axXdxX6xX4dxX2xX17dxX19xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2xX170xX17dxX170xX4dxX170xX17dxX3axX138xX19xX138xX17xX180xX147xX17dxXexX182xX17dxX2xX138xX5xX2xX186xXdxX47xX1exX186xX138xX19xX17xXdbxX18xX19cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3axXdxX8fxX12xX0xX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX8fxX28xXdxX261xX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xX47xX5f2xX15xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX1xX9exX10xX9caxX9xXaxX4dxX15dxX6xX15xX186xX3axX25xX4xX4dxX15xX1exX28xX25xXdxX186xX4xX6xX25xX186xXexX28xX25xXdxX186xX15xX1exX1xXdxX186xXbcxX28xX6xX15xX186xX8fxX28xXdxX186xX548xX1xX25xX10xX186xX8fxX25xXdxX186xX47xX25xX15xX186xX3axX28xX25xX15xX1exX186xX7xXdxX15xX1xX186xXexX6xX47xX186xXexX1xX10xX4dxX2xX182xX138xXdbxX170xX182xX18xX1xXexX47xXaxX12xX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX8fxX28xXdxX261xX3xX548xX1xX83exX10xX3xX8fxX4abxXdxX3xX47xX5f2xX15xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX13xX63xXdxX3xX2cxX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX1xX28xX77xX78xX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX85xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX8dxX3xX8fxX90xX6xX3xXexX29xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX15dxX28xX29xXdxX3xXddxX4f0xX15xX1exX3xX3axXdxX9cxX15xX3xX47xX5f2xX15xX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX3xXexXedxXdxX3xXbcxXbdxX3xXa5xX1fxX14xX15xX1exX3xXb81xXdxX267xX15xX3xX8fxX4abxXdxX3xX1exX2daxX15xX3xX17dxX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xXexX1xX6xX47xX3xX1exXdxX6xX18xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX5xX87xX3xXddxX66bxX6xX3xXbxX1xX1fxX14xX15xX1exX3xXddxX2daxX28xX3xXexXdxX44fxX15xX3xXexXedxXdxX3xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX3xXexX1xX87xX15xX1xX3xX5xX37xXbxX3xX4xX267xX4xX3xXa5xXa6xXa7xX3xXa9xX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxX18xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3axXdxX8fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa5xX5f2xX3xXexX9exX5d0xX3xX15xX1xX83exX3xX8fxX4a8xX15xX1exX3xX15dxXdxX4bxX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX1exXdxX83exXdxX3xX8fx149c5xX261xX3xX47xX44fxX3xXexXdxX15xX3xX1xX532xX4xX3xX8fxX87xX3xX1fxX4abxX4xX3xX47xX14xX3xX5xX87xX47xX3xX548xXdxX5a4xX15xX3xXexX9exX52exX4xX3xX7xX1fxXaxX3xX1xX9exX10xX9caxX9xXaxX4dxX1exXdxX6xX25xX186xX3axX28xX4xX4dxX4xX25xX186xXexX9exX25xX186xX15xX1xX25xX186xX8fxX28xX15xX1exX186xX15dxXdxX10xX15xX186xX15xX1exX1xXdxX186xXbcxX28xX6xX15xX186xX1exXdxX25xXdxX186xX8fxX25xX186xX47xX10xX186xXexXdxX15xX186xX1xX25xX4xX186xX8fxX6xX186xX28xX25xX4xX186xX47xX25xX186xX5xX6xX47xX186xX548xXdxX10xX15xX186xXexX9exX28xX4xX186xX7xX28xX4dxX2xX182xX17xX147xX138xX170xX18xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX7xX9exX4xX9xXaxX4dxX47xX10xX3axXdxX6xX4dxX2xX17dxX19xX4dxX15xX10xX131xX7xX4dxX2xX170xX17dxX2xX4dxX170xX17dxX3axX147xX19xX180xX17xX170xX17xX17xXexX170xX19xX170xX182xX5xX17dxX186xXdxX47xX1exX186xX2xX180xX17xXdbxX18xX19cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX4xX6xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xXexX37xXbxX3xX3axX1fxX3cxX15xX1exX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX33xX47xX3xXexX1xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3axXdxX8fxX12xX0xX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa5xX5f2xX3xXexX9exX5d0xX3xX15xX1xX83exX3xX8fxX4a8xX15xX1exX3xX15dxXdxX4bxX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX1exXdxX83exXdxX3xX8fxXf95xX261xX3xX47xX44fxX3xXexXdxX15xX3xX1xX532xX4xX3xX8fxX87xX3xX1fxX4abxX4xX3xX47xX14xX3xX5xX87xX47xX3xX548xXdxX5a4xX15xX3xXexX9exX52exX4xX3xX7xX1fxXaxX3xX1xX9exX10xX9caxX9xXaxX4dxX1exXdxX6xX25xX186xX3axX28xX4xX4dxX4xX25xX186xXexX9exX25xX186xX15xX1xX25xX186xX8fxX28xX15xX1exX186xX15dxXdxX10xX15xX186xX15xX1exX1xXdxX186xXbcxX28xX6xX15xX186xX1exXdxX25xXdxX186xX8fxX25xX186xX47xX10xX186xXexXdxX15xX186xX1xX25xX4xX186xX8fxX6xX186xX28xX25xX4xX186xX47xX25xX186xX5xX6xX47xX186xX548xXdxX10xX15xX186xXexX9exX28xX4xX186xX7xX28xX4dxX2xX182xX17xX147xX138xX170xX18xX1xXexX47xXaxX12xXa5xX5f2xX3xXexX9exX5d0xX3xX15xX1xX83exX3xX8fxX4a8xX15xX1exX3xX15dxXdxX4bxX15xX3xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX1exXdxX83exXdxX3xX8fxXf95xX261xX3xX47xX44fxX3xXexXdxX15xX3xX1xX532xX4xX3xX8fxX87xX3xX1fxX4abxX4xX3xX47xX14xX3xX5xX87xX47xX3xX548xXdxX5a4xX15xX3xXexX9exX52exX4xX3xX7xX1fxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX9exX25xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12x1202exX47xX3x10000xX1xXedxX47xX3xXcxX1xX66bxX3xXcxX1xX14xX3xX186xX3xX1xX532xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX9exX1fxX20xX15xX1exX3xXcxXdxX4bxX28xX3xX1xX532xX4xX3xX31xX28xX33xX15xX3xX13xX63xXdxX3xX85xX2cxX1exX1xXdxX3xX31xX28xX33xX15xX3xX186xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX8dxX3xX8fxX90xX6xX3xXddxXedxXexX3xX1exXdxX836xXdxX3xX15xX1xX608xX3xXexXedxXdxX3xXa5xX28xX63xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX15xX3xX1xX532xX4xX3xXexX9exX5e0xX3xX5xX2daxX15xX3xXexX1xX98xX3xX31xX31x17dabxX1264xX3xX3axX25xX3xXex16a26xX15xX1xX3xX13xX87xX3xXcxX8axX15xX1xX3xXexX29xX3xX4xX1xX98xX4xX18xX3xXcxX28xX77xX3xX15xX1xXdxX44fxX15xX261xX3xX54axXexX3xX15xX1exX1fxX20xXdxX3xX15dxXdxX5a4xXexX3xXddxX1fxXdfxX4xX3xX5xX87xX3xX1exXdxX6xX3xXddxX608xX15xX1xX3xXexX1xX28xX63xX4xX3xX3axXdxX78xX15xX3xX1xX63xX3xX15xX1exX1xX8b2xX25xX3xX15xX44fxX15xX3xXddxX1fxX20xX15xX1exX3xXddxX5a4xX15xX3xXexX9exX1fxX20xX15xX1exX3xX4xX668xX6xX3xX4xX5f2xX3xX15dx17229xX3xX548xX1xX5f2xX15xX1exX3xX3axX9cxX3xX3axX87xX15xX1exX3xX15xX1xX1fxX3xX15xX1xXb97xX15xX1exX3xX15dxXedxX15xX3xX548xX1xX267xX4xX18xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3axXdxX8fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX28xX5xX12xX0xX3axXdxX8fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9exXaxX12xX0xX4dxX3axXdxX8fxX12xX0xX4dxX3axXdxX8fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX660xX28xXexX1xX25xX9exXaxX12xX13xX25xX87xXdxX3xX2cxX6xX47xX0xX4dxXbxX12
Hoài Nam