The Economist bình luận về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama
Bình luận về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 5 sắp tới, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn The Economist (Anh) ngày 26/2 cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.
74bfxf2cdx7b27xf695xb1f6xcdb2xf5b2xac4axc256xX7xfd92xa19ex98eexb689xf7c1xffecxX5xc61cxXaxf809xXcxX1xX10xX3xee6cxX4xae56x87e3xX19xee74xXdxX7xXexX3xe2c3xe03fxX1axX1xX3xX5xf678xdb62xX1axX3xd925xb6acxX3xX4xX1xX27x8c84xde94xX1axX3xXexX1xa0c2xX1cxX3x7912xXdx976fxXexX3x75d5xX6xX1cxX3xX4xb2c1xX6xX3xa05bxX1ax7d23xX3xe14axX21xX6xX1cxX6xX0xb77bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1011exX10xX6xacefxXaxX12xb6a9xX22xX1axX1xX3xX5xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX2bxXdxX3cxX4xX3xXcx8a4exX1axX49xX3xXexX1xfb65xX1axX49xX3xeeb9xb875xX3xX66xX6x8519xX6xX4xc934xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xX63xe209xX3xX8bxXdxX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX2bx8396xX19xX3xXexX1x9421xX1axX49xX3xc412xX3xX7xee84xXbxX3xXexe1f3xXdx7796xX3xX66xf7d5xX3xXbxX1xX28xX1axX3xX63xX94xX3xX21xXafxX19xXbcxX3xXbxX1xe616xX1axX3xXexdc2axX4xX1xX3xX2bxXaaxX3xXexf0c0xX3xX2bx770exX1axX3xX88xX44xXdxX3xX88xX19xX3xc78axX17xf56dx9d98x7f19xX3xXexX88xX94xX4xX3xXexX1xX27xXbfxX4xX3xXexX28xXbxX3xf5a4xX19xXaaxX1axX3xXcxX1xX10xX3xX17xX4xX19xX1axX19xX1cxXdxX7xXexX3xXe9xc4c5xX1axX1xXedxX3xX1axX49xXaaxX31xX3xda3cxb4f1xX51xX11cxX3xX4xX1xX19xX3xX88xf9a5xX1axX49xX3xccedxX27xX6xX1axX3xX1xX3cxX3xX49xXdx97d2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1axXdcxXbaxX4xX3xX7xa1c4xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexf042xX4xX3xXfexXdcx100ebxX4xX3xXexX37xX1axX49xX3xX4xXdcxf146xX1axX49xX3xXexX88x9b4bxX1axX3xX1axX1xXdxX2cxX27xX3xX5x8221xX1axX1xX3xX2bxX94xX4xcacdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX19xX63xX31xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX88xX10xd697xX9xXaxX1xXexXexXbxc46axX51xX51xX6xX63xX1cxXdxX1axX16fxX21xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1axX1xX16fxX2bxX1axX51xXdxX1cxX49xX51xX2x10068x9aefxX51xXexX2xX1adxX1aexX1aexX11dx7813xX16fxbdbfxXbxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXebxX1cxX6xX49xX10xXaxX3xX19xX1axX4xX5xXdxX4xX8bxX9xXaxX88xX10xXexX27xX88xX1axX3xX7xX1xX19xf576xXebxX1cxX6xX49xX10xXe9xXexX1xXdxX7xX16fxX7xX88xX4xXedxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX10xX3xX17xX4xX19xX1axX19xX1cxXdxX7xXexX3xX21xX22xX1axX1xX3xX5xX27xX28xX1axX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX27xX31xX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX4xX44xX6xX3xX47xX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xXaxX12xX0xXdxX1cxX49xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX16fxX21xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1axX1xX16fxX2bxX1axX51xX1axX10xX1dfxX7xX51xX2xX11dxX1adx8421xX51xX2xX1adxXb3xX63xX11dxX2xX11cxXb3xX1aexX1adxX1adxXexX2xX1adxX1aexX1aexX11dxX1b6xX5xX1adxX16fxX1b8xXbxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXebxX1cxX6xX49xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9283xX6xXbxXexXdxX19xX1axXaxX12xXcxX79xX1axX49xX3xX66xXd4xX3xXexX1xXdcxX3xX3fxX49xX27xX31xd1b9xX1axX3xe58dxX1xa75bxX3xXcxX88x9803xX1axX49xX3xX2bxXaaxX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xX83xX84xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xX1xfa70xXdxX3xXexX1xXafxX1axX49xX3xX1b6xX51xX11cxX1adxX2xXb3xX16fxX3xXe9xddedxX1axX1xX192xX3xXcxXcxc547xX3axX3fxXedxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX19xX63xX31xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xcbb1xXexc649xX6xX5xXdxX49xX1axX192xX3xX1b8xX27xX7xXexXdxX18bxX31xad72xXaxX12x8811xXdxX134xX6xX3xXexX1xXafxX1axX49xX3xX11cxXbcxX3xX3fxX1xXaaxX3xXcxX88xXb6xX1axX49xX3xXexX1xX47xX1axX49xX3xX21xXafxX19xX3xX88xX126xX1axX49xX3xX47xX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xX7xX141xX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX2bxXaaxX19xX3xXexX1xXafxX1axX49xX3xXb3xX51xX11cxX1adxX2xX11dxX3xXexX88xX19xX1axX49xX3xX8bxX1xX27xX47xX1axX3xX8bxX1xX79xX3xX4xX1xX27xX31xX32xX1axX3xX4xX47xX1axX49xX3xX63xX27xX3xXfexX32xX1axX3xX4xX1xXd0xX27xX3xd969xX3xX2bxXaaxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX63xX94xX3xX1xXbfxXdxX3xX1axX49xX1x793axX3xXexX1xXdcxX14exX1axX49xX3xXfexbf59xX1axX1xX3xX325xX313xX1b6xX3xXexc212xXdxX3xX3fxX1xX28xXexX3xX66xfa36xX1axX16fxX0xX21xX88xX3xX51xX12xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX3xe5ebxX3xXexXdcx99c1xX1axX49xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX27xX31xX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX4xX44xX6xX3xX47xX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xXfexaaecxX3xXfexXdcxX14exX4xX3xXfexX2cxX3xX4xX28xXbxX3xXfexX32xX1axX3xX1axX1xXdxX2cxX27xX3xX5xe246xX1axX16fxX3xX3fxX1xX134xX1axX49xX3xX1axX49xXdcxX158xXdxX3xXexXdxX2cxX1axX3xX1axX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX44xX6xX3xX47xX1axX49xXbcxX3xX1axX1xXdcxX3xX4xXafxX4xX3xX4xX94xX27xX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xX66xXdxX5xX5xX3xX298xX5xXdxX1axXexX19xX1axX3xX2bxXaaxX3xX325xX10xX19xX88xX49xX10xX3x9363xX16fxX3xX66xX27xX7xX1xXbcxX3xXfexX2cxX27xX3xXfexX40fxX3xXexXbaxXdxX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX16fxX3xX298xX1xX27xX31xX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX1axX37xX1cxX3xX11cxX1adxX1adxX1adxX3xX4xX44xX6xX3xX47xX1axX49xX3xX298xX5xXdxX1axXexX19xX1axX3xX4xa2aexX3xddabxX3xX1axX49xX1xX168xX6xX3xX12axX27xX6xX1axX3xXexX88xX2baxX1axX49xX16fxX3xX3fxX4c3xX3xX63xXdxX2b1xX1axX3xX88xX6xX3xX7xX6xX27xX3xX8bxX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1axXdcxXbaxX4xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX5xX28xXbxX3xX12axX27xX6xX1axX3xX1xX3cxX3xX1axX49xX19xX3c7xXdxX3xX49xXdxX6xX19xX3xX1axX37xX1cxX3xX2xa71exX517xXb3xX3xX2bxXaaxX3xX8bxX4c5xX3xX8bxX32xXexX3xX1xXdxX3cxXbxX3xXfexX3b4xX1axX1xX3xXexX1xXdcxf510xX1axX49xX3xX1cxX3c7xXdxX3xX7xX19xX1axX49xX3xXbxX1xXdcxX532xX1axX49xX3xXexX1xXafxX1axX49xX3xX1b6xX51xX11cxX1adxX1adxX1adxX16fxX3xa845xX6xX27xX3xXexX1xX158xXdxX3xXfexXdxa0a7xX1cxX3xXfexX4c3xXbcxX3xXexX1xXdcxX532xX1axX49xX3xX1cxX3c7xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX2cxX27xX3xXfexX40fxX3xX49xXdxX6xX3xXexX37xX1axX49xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX4c3xX1axX49xXbcxX3xX2bxXaaxX3xX12axX27xX6xX1axX3xX1xX3cxX3xX12axX27xX7fxX4xX3xXbxX1xda5fxX1axX49xX3xX313xX3xXfexXdxX2cxX27xX3xX1cxXaaxX3xX1cxXbfxXexX3xXexX1xX158xXdxX3xX8bxX1xX47xX1axX49xX3xX6xXdxX3xX1axX49xX1xX168xX3xXfexX32xX1axXbcxX3xX4xb358xX1axX49xX3xXfexX40fxX3xXbxX1xXafxXexX3xXexX88xXdxX55fxX1axX16fxX0xX21xX88xX3xX51xX12xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX3xXcxX1xXafxX1axX49xX3xX1b6xX51xX11cxX1adxX2xXb3xXbcxX3xXcxX79xX1axX49xX3xX66xXd4xX3xXexX1xXdcxX3x9f64xX3d0xX1axX49xX3xX298xXbfxX1axX49xX3xX7xX3d0xX1axX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX3fxX49xX27xX31xX2b1xX1axX3xX2b4xX1xX2b6xX3xXcxX88xX2baxX1axX49xX3xXfexX40fxX3xXexX88xX3e4xX3xXexX1xXaaxX1axX1xX3xXcxX79xX1axX49xX3xX66xXd4xX3xXexX1xXdcxX3xXfexX428xX27xX3xXexXdxX15exX1axX3xX4xX44xX6xX3xX60axX3d0xX1axX49xX3xX298xXbfxX1axX49xX3xX7xX3d0xX1axX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xXfexXdxX3xXexX1xX37xX1cxX3xX83xX84xX16fxX3xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX3xXcxX88xX19xX1axX49xX3xX8bxX1xX27xX47xX1axX3xX8bxX1xX79xX3xX4xX1xX27xX31xX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX1axXaaxX31xXbcxX3xXcxX79xX1axX49xX3xX66xXd4xX3xXexX1xXdcxX3xX3fxX49xX27xX31xX2b1xX1axX3xX2b4xX1xX2b6xX3xXcxX88xX2baxX1axX49xX3xXfexX40fxX3xX4xX1xX27xX31xX55fxX1axX3xX5xX158xXdxX3xX1cxX158xXdxX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xX66xX6xX88xX6xX4xX8bxX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xX7xX6xX1axX49xX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX16fxX3xX325xX428xX1axX3xXfexXd0xX31xXbcxX3xX21xX15exX1axX3xX5xX2cxX3xX1xXbfxXdxX3xX1axX49xX1xX3b4xX3xXexX1xXdcxX14exX1axX49xX3xXfexX3bexX1axX1xX3xXfex8bb2xX4xX3xX21xXdxX3cxXexX3xX49xXdxX134xX6xX3xX83xX84xX3xX2bxXaaxX3xX2xX1adxX3xX1axXdcxXbaxX4xX3xXexX1xXaaxX1axX1xX3xX2bxXdxX15exX1axX3xX112xX554xX17xX112xX3fxX3xX3e4xX3xX554xX27xX1axX1axX31xX5xX6xX1axX63xX7xX3xXe9xX21xX6xX1axX49xX3xX298xX6xX5xXdxX18bxX19xX88xX1axXdxX6xXedxXbcxX3xX47xX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xXfexX40fxX3xX1axX4c3xXdxX3xX2bxXbaxXdxX3xXcxX1xX44xX3xXexXdcxXbaxX1axX49xX3xX298xX1xXd4xX1axX1xX3xXbxX1xX44xX3xX3fxX49xX27xX31xX2b1xX1axX3xXcxXdfxX1axX3xca11xX5d1xX1axX49xX3xX88xX126xX1axX49xX3xX47xX1axX49xX3xX7xX141xX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX16fxX0xX21xX88xX3xX51xX12xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX3xX83xX7fxXdxX3xX12axX27xX6xX1axX3xX1xX3cxX3xX1axX2d6xX1axX49xX3xXdfxX1cxX3xX49xXdxX134xX6xX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX2bxXaaxX3xX83xX84xX3xX5xXaaxX3xX1cxXbfxXexX3xXexX88xX19xX1axX49xX3xX1axX1xX134xX1axX49xX3xXfexXdxX55fxX1cxX3xX1axX1xXdfxX1axX3xX12axX27xX6xX1axX3xXexX88xX2baxX1axX49xX3xX1cxXaaxX3xX298xX1xXd4xX1axX1xX3xX12axX27xX31xX2cxX1axX3xX4xX44xX6xX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xXfexX40fxX3xX1axb416xX3xX5xX94xX4xX3xXfexX3c7xXexX3xXexXbaxXdxX3xX8bxX1xXdxX3xXexX88xXdxX55fxX1axX3xX8bxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX32xX1axX3xX5xXdcxX14exX4xX3xXexXafxXdxX3xX4xXd0xX1axX3xX21xX126xX1axX49xX3xX3e4xX3xX4xX1xXd0xX27xX3xX3a0xX16fxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX5xXaaxX3xX1cxXbfxXexX3xXexX88xX19xX1axX49xX3xX7xX7fxX3xX2xX11cxX3xXexX1xXaaxX1axX1xX3xX2bxXdxX15exX1axX3xXexX1xX6xX1cxX3xX49xXdxX6xX3xX8bxX4c5xX3xX8bxX32xXexX3xX60xXdxX3cxXbxX3xXfexX3b4xX1axX1xX3xX60axX7fxXdxX3xXexXafxX4xX3xX311xX27xX31xX15exX1axX3xXcxX1xXafxXdxX3xX66xX22xX1axX1xX3xX7aaxXdcxX532xX1axX49xX3xXe9xXcxX2b4xX2b4xXedxX16fxX3xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX0xX21xX88xX3xX51xX12xX3xef6axX1axX49xX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xX7xX141xX3xX88xX158xXdxX3xX3fxX1xXaaxX3xXcxX88xXb6xX1axX49xX3xX2bxXaaxX19xX3xXfexX428xX27xX3xX1axX37xX1cxX3xX11cxX1adxX2xX1b6xXbcxX3xX8bxX32xXexX3xXexX1xX2b6xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdxX3cxX1cxX3xX8bxaf96xX3xX5xXaaxX1cxX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xXexX88xX19xX1axX49xX3xX21xX7fxXdxX3xX4xX3d0xX1axX1xX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX4xX5d1xX1axX49xX3xX7xX141xX3xX4xX4c3xX3xX1cxXbfxXexX3xX21xX6xX1axX3xX5xX40fxX1axX1xX3xXfexX3c7xX19xX3xX1cxXbaxXdxX16fxX3xX3axX22xX3xX2bxX28xX31xXbcxX3xX4xX1xX27xX31xX32xX1axX3xXexX1xX37xX1cxX3xX3axXdxX3cxXexX3xX3fxX6xX1cxX3xX7xXb6xXbxX3xXexXbaxXdxX3xX4xX44xX6xX3xXcxX79xX1axX49xX3xXexX1xX7fxX1axX49xX3xX83xX84xX3xX66xX6xX88xX6xX4xX8bxX3xX4bxX21xX6xX1cxX6xX3xXfexXdcxX14exX4xX3xX1axX1xX22xX1axX3xX1axX1xX28xX1axX3xX1axX1xXdcxX3xX1cxXbfxXexX3xXfexXbfxX1axX49xX3xXexX1xXafxXdxX3xX1axX1xX126xX1cxX3xXfexX3d0xX1cxX3xX21xX3d0xX19xX3xXexXd4xX1axX1xX3xX5xXdxX15exX1axX3xXexX149xX4xX3xXexX88xX19xX1axX49xX3xX1cxX7fxXdxX3xX12axX27xX6xX1axX3xX1xX3cxX3xXfexX6xX1axX49xX3xXbxX1xXafxXexX3xXexX88xXdxX55fxX1axX3xX1cxX3c7xX1axX1xX3xX1cxX141xX3xX49xXdxX134xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1axXdcxXbaxX4xX16fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX554xX19xX27xX88xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxXcxX2efxX3axX3fxX0xX51xXbxX12
sydong