Thác nước cao 108m đổ xuống từ tòa nhà chọc trời Trung Quốc
(Baohatinh.vn) - Tỉnh Quý Châu nằm phía Tây Nam Trung Quốc sở hữu cụm thác Hoàng Quả Thụ lớn nhất thế giới, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi nơi đây là “nhà” của một trong những thác nước nhân tạo cao nhất thế giới.
6bc0x9877xaabbx126f7x119d5xa934x9dd6xb99dxbc75xX7x80f6xf4fbx9060x11a53x8bd3x7dc7xX5x7b38xXax6d07xXcxX1x1215fxX4xX3xceeexa996xbddfxX4xX3xX4xX6xdf2fxX3xX2x80c7x1044bxd4e0xX3x8bfexaec5xX3x9aaaxde0cxea50xX18xe055xX3xXex8a90xX3xXexc97bxX6xX3xX18xX1xa930xX3xX4xX1x7ab0xX4xX3xXexfc58x10684xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3x10e28xX2axX2bxX4xX0x9dbcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd49xX10xX6xe88axXaxX12xXcxafacxX18xX1xX3xX4axX2axb219xX3xe4a3xX1x11400xX2axX3xX18xb9e7xX24xX3xXbxX1x92abxX6xX3xXcxX6fxad0fxX3xf42bxX6xX24xX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xX3xX7x10ca3xX3xX1x10906xX2axX3xX4xd2dbxX24xX3xXexX1xX15xX4xX3xX5exX1fxX38xX18xX2dxX3xX4axX2axb78bxX3xXcxX1xX96xX3xX5xX1axX18xX3xX18xX1xfc3cxXexX3xXexX1x9a54xX3xX2dxXdxX1axXdxdbccxX3xc4bcxebaexX7dxX3xX18xa670xX18xX3xX4x7b97xX18xX2dxX3x8752xX1x6eeaxX18xX2dxX3xe007xX2axX15xX3xX18xX2dxb6dcxX4xX3xX18xX1xXdxXc4xX18xX3xXccxX1xXdxX3xX18xa024xXdxX3xX26xX6fxX7dxX3xX5xX38xX3xfad6xX18xX1xX38xc1bcxX3xX4x9550xX6xX3xX24xabdcxXexX3xXexX40xX1fxX18xX2dxX3xX18xX1xX92xX18xX2dxX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX18xX1xX6fxX18xX3xXexXd8xX1fxX3xX4xX6xX1fxX3xX18xX1xXb2xXexX3xXexX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxd009xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1a8xX1fxX61xX7dxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXex8b1axX6xX5xXdxX2dxX18xd034xX3xX4xX10xX18xXexX10xX40x8828xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xX4xX10xX14fxX1fxf294xea11xX10xX4xXexX3xX61xX2dxX24xX10xX61xXdxX6xX3xXbfxXdxX61xX10xX1fxX3xX24xXbx9307xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX1fxXbxX10xX18xX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX2axX24xX171xf223xXbxX9xX18xX10xbfe6xX7xX4fxX2xX23x107f5xX22xX4fxX2x11350xX187xX61x1121bxX2xX22xX1b6xc267xX1afxX1b6xXexX187xX1baxX23xX2xX5xX23xX14fxX2xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX1aaxXdxX61xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXaxX3xX61xX6xXexX6xX14fxXexX7dxXbxX10xX9xXaxXbfxXdxX61xX10xX1fxX4fxX24xXbxX187xXaxX3xX61xX6xXexX6xX14fxX10xX18xX4xX1fxX61xX10xX9xXaxX172xXbfx7512xX204xb2ffxX7xX40xX4x896bxf176xX1baxa336xX40xe434xX23x926bx83caxX1b6xX13exa01exX22x845axec3dxX20axX187xX7xX7fxX20axX1afxX20fxX40xX7xX13exX61xX6dxX4xX172xX2axX211xXexX5exX1fxX2axX7fxX1b6xX5xX1baxd2a2xX20dxX6xX1b6xX10xX215xXd2xX20bxX24xX18xXbfxX1afxX18xX22xX29xX2xX204xX218xX24xX211xX24xXccxXexX20bxX172x1194exf714xXdxX6xX23xX1baxX20axX20axX2xX6xX2dxX5exX1fxX6xX7dxX1xX20bxXbxX7dxX7xX18xX4axX4xX18xX1aaxab25xX187xX212xX212xf3c0xXcxX7dxX1fxX5xX217xX218xXd2xX1aaxX7xXexX24xX24bxX24xX4ax1059bxXccxX1b6xX5xX29xXbfxXexX29xX1fxX23xa928xXccxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX12xX0xX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX218xX20fxX20axX20bxX24axX155xX3xXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xX12exX3xX0xX4fxX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xX10xX24xX12xec39xX7fxX2dxX2ax970bxX18xX155xX3x1228axXdxX18xX1xX2axX6xX18xX10xXexb341xX0xX4fxX10xX24xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX1fxX61xX7dxX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX4xX10xX18xXexX10xX40xX15dxXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX61xXexX1xX155xX3xX206xX2xX1b6xXbxX29xX15dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX155xX3xX1afxX187xX206xXbxX29xX15dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX4fxX4fxXdxX12exX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exXbfxX18xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX1afxX22xX4fxX2xX1b3xX187xX61xX1b6xX2xX22xX1b6xX24bxX1b3xX24bxXexX2xX1b3xX1baxX22xX5xX24bxX14fxX1afxX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX172xX2axX7xXexXdxX276xX7dxX15dxXaxX12xXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX18xX73xX24xX3xXexX40xX1fxX18xX2dxX3xXexX1xXdxXb7xXexX3xXccxXb7xX3xX4xXf7xX6xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xX267xXdxX10xX171xXdxX6xX18xX3xX20fxX18xXexX10xX40xX18xX6xXexXdxX1fxX18xX6xX5xX3xfdd5xX5xX6xX217xX6xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX1b3xX2xX24xX3xXexX3cxX6xX3xX5xXd8xX4xX3xX8fxX3xXccxX1xX2axX3xXexX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xX24xXd8xXdxX3xXexX40xX2axX18xX2dxX3xXexX6fxX24xX3xX4xXf7xX6xX3xXexX1xXf7xX3xXbxX1xXf7xX3xX4axX2axX6bxX3xX20axX19xXe6xX18xX2dxXbdxX3xXexX65xX18xX1xX3xX4axX2axX6bxX3xX6dxX1xX6fxX2axX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX1fxX61xX7dxX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX4xX10xX18xXexX10xX40xX15dxXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX61xXexX1xX155xX3xX206xX2xX1b6xXbxX29xX15dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX155xX3xX1afxX187xX206xXbxX29xX15dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX4fxX4fxXdxX12exX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exXbfxX18xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX1afxX22xX4fxX2xX1b3xX187xX61xX1b6xX2xX22xX1b6xX24bxX2xX1b6xXexX24bxX22xX24bxX22xX5xX2xX22xX14fxX187xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX172xX2axX7xXexXdxX276xX7dxX15dxXaxX12xX20axX19xX1axXdxX3xX4xX1xX6fxX18xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX26xebb8xXexX3xX24xXfbxXexX3xX171x73d8xX3xX4xX1xf435xX6xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX5xX1axX18xX12exX3xX20axX19xX1axXdxX3xX5xX33xX18xX2dxX3xX26xXb2xXexX3xX5xX38xX3xX1x770axX3xXexX1xX2bxX18xX2dxX3xX5xX19xX2axX3xXexX40xX92xX3xXbfxX38xX3xXexX1xX1fxX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX171xX73xX18xX2dxX3xX187xX3xXex10ecdxX18xX2dxX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX12exX3xXcxX30xX3xX26xX6fxX7dxXbdxX3xX18xX19xX1axX4xX3xX26xX19x7d62xX4xX3xX171xXe6xX24xX3xX5xXc4xX18xX3xXbfxX38xX3xXexX15xXdxX3xX4xX1xXb7xX12exX3xX187xX3xX24xX15xX7dxX3xX171xXe6xX24xX3xX4xXcexX18xX2dxX3xX7xX2axXb2xXexX3xX2xX23xX1b6xX3xXccxX1aaxX3xX5xX38xX24xX3xX18xX1xXdxX64cxX24xX3xXbfxX96xX3xX26xX19xX6xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX5xXc4xX18xX3xX26xX65xX18xX1xX3xXexX1xX15xX4xX12exX3xXcxX40xX19xX1axX4xX3xX24xc95cxXdxX3xX24xX38xX18xX3xXexX40x8f5axX18xX1xX3xX61xXdx128dfxX18xX3xX4xX676xX18xX3xX1b3xX3xX2dxXdxX41xX3xX26xX629xX3xX4xX1xX2axa7d0xX18xX3xX171x8a11xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX1fxX61xX7dxX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX4xX10xX18xXexX10xX40xX15dxXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX61xXexX1xX155xX3xX206xX2xX1b6xXbxX29xX15dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX155xX3xX1afxX187xX206xXbxX29xX15dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX4fxX4fxXdxX12exX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exXbfxX18xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX1afxX22xX4fxX2xX1b3xX187xX61xX1b6xX2xX2xX22xX22xX1b6xX22xXexX1baxX1b3xX2xX187xX5xX187xX14fxX2xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX172xX2axX7xXexXdxX276xX7dxX15dxXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX13exX6xX18xX3xXd2xX2axXa6xX18xX3xX5xX6bxX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xXbdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xX65xX3xX26xX19xX692xX4xX3xX171xXc0xXexX3xXexX40xX1fxX18xX2dxX3xX18xX1xX92xX18xX2dxX3xX61xX716xXbxX3xX5xX6ffxX3xX26xX621xX4xX3xX171xXdxX64cxXexX12exX3xX6dxX1xXdxX3xXbxX1xX78xX3xXexXdxd8c2xX18xX3xX26xXdxX64cxX18xX3xX26xX629xX3xXbfxXc0xX18xX3xX1xX38xX18xX1xX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexX40xX1fxX18xX2dxX3xX24xXfbxXexX3xX2dxXdxX41xX3xX5xX38xX3xX2xX2xX23xX3xX20dx72dfxX20axX3xX2f7xXccxX1xX1fxXa6xX18xX2dxX3xX1b3xXbdxX1baxX3xXexX40xXdxX64cxX2axX3xX26xX2fbxX18xX2dxX308xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX1fxX61xX7dxX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX4xX10xX18xXexX10xX40xX15dxXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX40xX3xX61xXexX1xX2axX24xX171xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX61xXexX1xX155xX3xX206xX2xX1b6xXbxX29xX15dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX155xX3xX1afxX187xX206xXbxX29xX15dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX4fxX4fxXdxX12exX171xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12exXbfxX18xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX1afxX22xX4fxX2xX1b3xX187xX61xX1b6xX2xX2xX22xX2xX1b3xX22xXexX23xX206xX187xX1baxX5xX2xX14fxX1b3xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX14fxX6xX5xXdxX2dxX18xX155xX3xX172xX2axX7xXexXdxX276xX7dxX15dxXaxX12xX4axX2axX6bxX3xX6dxX1xX6fxX2axX3xX5xX38xX3xX24xXfbxXexX3xXexX40xX1fxX18xX2dxX3xX18xX1xX92xX18xX2dxX3xXexX65xX18xX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX40xXdxX629xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xXb2xXexX3xX8fxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xX12exX3xa473xX6fxX7dxX3xX5xX38xX3xX18xXe6xXdxX3xX26xX621xXexX3xX231xX211xX8cfxXcxX3xX14fxX3xX4xX1xXdxXb7xX4xX3xXccxX78xX18xX1xX3xXbfxXdxX6ffxX18xX3xXbfxX3cxX18xX2dxX3xXbfxXcexX3xXexX2axX7dxXb7xX18xX3xX5xX1axX18xX3xX18xX1xXb2xXexX3xXexX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX3xXbfxX38xX3xX4xX6fxX7dxX3xX4xX676xX2axX3xX13exd158xX4xX3xX13exX38xX18xX3xa18exXdxX6xX18xX2dxX3xX4xX6xX1fxX3xX18xX1xXb2xXexX3xXexX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX12exX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX40xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14fxXexX1xX2axX24xX171xX14fxX6xX18xX61xX14fxX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX2axX18xX2dxX3xXexX6fxX24xX3xXcxX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xX24xXd8xXdxX3xXcxX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX3xX263xX1axXdxX3xXccxX1xX15xX18xX1xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX7xX6xX2axX3xX2xX1baxX3xX18x1152cxX24xX3xXbfxX96xX3xXexXb2xX18xX3xX4xXcexX18xX2dxX3xX2xX2xX4fxX24bxXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxXd2xX2axX1fxX4xX14fxXexX10xX4fxXexX40xX2axX18xX2dxX14fxXexX6xX24xX14fxXexX1xX2axX1fxX18xX2dxX14fxX24xX6xXdxX14fxXexX1xX10xX14fxX2dxXdxX1fxXdxX14fxX24xX1fxXdxX14fxXccxX1xX6xX18xX1xX14fxXexX1xX6xX18xX1xX14fxX7xX6xX2axX14fxX2xX1baxX14fxX18xX6xX24xX14fxXbfxX2axX14fxXexX6xX18xX14fxX4xX1fxX18xX2dxX14fxX2xX2xX14fxX24bxX4fxX2xX1b6xX206xX1afxX1afxX1b3xX12exX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1b3xX22xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX1b3xX187xX4fxX2xX22xX23xX61xX1afxX22xX1b6xX1b3xX206xX1b3xX22xXexX2xX22xX1b6xX5xX22xX14fxX206xX23xX1baxX6xX1afxX171xX22xX276xX14fxX206xX1b3xX4xX1baxX14fxX187xX171xX4xX1b6xX14fxX23xX12exX172xXbxX10xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX2axX18xX2dxX3xXexX6fxX24xX3xXcxX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xX24xXd8xXdxX3xXcxX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX3xX263xX1axXdxX3xXccxX1xX15xX18xX1xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX7xX6xX2axX3xX2xX1baxX3xX18xXb51xX24xX3xXbfxX96xX3xXexXb2xX18xX3xX4xXcexX18xX2dxX3xX2xX2xX4fxX24bxXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxXd2xX2axX1fxX4xX14fxXexX10xX4fxXexX40xX2axX18xX2dxX14fxXexX6xX24xX14fxXexX1xX2axX1fxX18xX2dxX14fxX24xX6xXdxX14fxXexX1xX10xX14fxX2dxXdxX1fxXdxX14fxX24xX1fxXdxX14fxXccxX1xX6xX18xX1xX14fxXexX1xX6xX18xX1xX14fxX7xX6xX2axX14fxX2xX1baxX14fxX18xX6xX24xX14fxXbfxX2axX14fxXexX6xX18xX14fxX4xX1fxX18xX2dxX14fxX2xX2xX14fxX24bxX4fxX2xX1b6xX206xX1afxX1afxX1b3xX12exX1xXexX24xXaxX12xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xXexX6fxX24xX3xXcxX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xX24xXd8xXdxX3xXcxX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX3xX263xX1axXdxX3xXccxX1xX15xX18xX1xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX7xX6xX2axX3xX2xX1baxX3xX18xXb51xX24xX3xXbfxX96xX3xXexXb2xX18xX3xX4xXcexX18xX2dxX3xX2xX2xX4fxX24bxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1fxX38xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xXexX6fxX24xX3xXcxX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xX24xXd8xXdxX3xXcxX1xXb7xX3xX2dxXdxX1axXdxX3xX24xX1axXdxX3xXexXd8xXdxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX7fxX10xX1aaxX3xX215xX1fxX40xXccxX3xX14fxX3xX263xb65cxX3xX26x7653xX3xXccxX1xX15xX18xX1xX3xXexX1xX38xX18xX1xXbdxX3xX171xXab3xXexX3xX26xX676xX2axX3xXccxXdxX18xX1xX3xX61xX1fxX6xX18xX1xX3xXbfxX38xX1fxX3xXexX1xX62dxX3xX1xX6xXdxX3xX2xX1b3xX4fxX206xXbdxX3xX7xX6xX2axX3xX18xX1xXdxX89bxX2axX3xX18xXb51xX24xX3xXexX40xX6f9xX3xX1xX1fxXdddxX18xX3xXbfxX6f9xX3xXexX1xXdxXb7xX2axX3xXccxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX78xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXbfxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1baxX3xX4xXcexX18xX2dxX3xXexX40xX6f9xX18xX1xX3xXccxXdxXb7xX18xX3xXexX40x853dxX4xX3xXexX2axX7dxX64cxXexX3xX26xba3dxXbxX3xX4xXf7xX6xX3xX7fxX2dxX6xXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxX61xX2axX14fxX5xXdxX4xX1xX4fxX1baxX14fxX4xX1fxX18xX2dxX14fxXexX40xXdxX18xX1xX14fxXccxXdxX10xX18xX14fxXexX40xX2axX4xX14fxXexX2axX7dxX10xXexX14fxX61xX10xXbxX14fxX4xX2axX6xX14fxX18xX2dxX6xX4fxX2xX187xX24bxX206xX22xX206xX12exX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1b3xX22xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX22xX24bxX4fxX2xX22xX1b3xX61xX2xX22xX1b6xX1b6xX1b3xX2xX1b3xXexX23xX1baxX206xX187xX5xX22xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1baxX3xX4xXcexX18xX2dxX3xXexX40xX6f9xX18xX1xX3xXccxXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xXexX2axX7dxX64cxXexX3xX26xXe75xXbxX3xX4xXf7xX6xX3xX7fxX2dxX6xXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxX61xX2axX14fxX5xXdxX4xX1xX4fxX1baxX14fxX4xX1fxX18xX2dxX14fxXexX40xXdxX18xX1xX14fxXccxXdxX10xX18xX14fxXexX40xX2axX4xX14fxXexX2axX7dxX10xXexX14fxX61xX10xXbxX14fxX4xX2axX6xX14fxX18xX2dxX6xX4fxX2xX187xX24bxX206xX22xX206xX12exX1xXexX24xXaxX12xX1baxX3xX4xXcexX18xX2dxX3xXexX40xX6f9xX18xX1xX3xXccxXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xXexX2axX7dxX64cxXexX3xX26xXe75xXbxX3xX4xXf7xX6xX3xX7fxX2dxX6xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xa2c3xX1xX15xX24xX3xXbxX1xX15xX3xX1baxX3xX4xXcexX18xX2dxX3xXexX40xX6f9xX18xX1xX3xXccxXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xXexX2axX7dxX64cxXexX3xX26xXe75xXbxX3xX4xXf7xX6xX3xX7fxX2dxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXbfxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100exXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xX26xXe75xXbxX3xX24xXc4xX3xX1xX2fbxX18xX3xX4xXf7xX6xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX20axX2axX171xX6xXdxX3xXexX30xX3xXexX40xXc4xX18xX3xX4xX6xX1fxXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxX61xX2axX14fxX5xXdxX4xX1xX4fxXccxXdxX10xX18xX14fxXexX40xX2axX4xX14fxX61xX10xXbxX14fxX24xX10xX14fxX1xX1fxX18xX14fxX4xX2axX6xX14fxXexX1xX6xX18xX1xX14fxXbxX1xX1fxX14fxX61xX2axX171xX6xXdxX14fxXexX2axX14fxXexX40xX10xX18xX14fxX4xX6xX1fxX4fxX2xX187xX24bxX1b6xX206xX1b3xX12exX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX2dxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1b3xX22xX4fxX18xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX23xX22xX23xX4fxX2xX22xX1b3xX61xX22xX22xX206xX1b3xX206xX1afxX1b3xXexX24bxX187xX1b3xX2xX5xX22xX12exX172xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX18xX2dxX3xXexX30xX3xXexX33xX6xX3xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXexX40xX41xXdxX3xXcxX40xX2axX18xX2dxX3xX4axX2axX2bxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100exXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xX26xXe75xXbxX3xX24xXc4xX3xX1xX2fbxX18xX3xX4xXf7xX6xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX20axX2axX171xX6xXdxX3xXexX30xX3xXexX40xXc4xX18xX3xX4xX6xX1fxXaxX3xX1xX40xX10xX276xX9xXaxX4fxX61xX2axX14fxX5xXdxX4xX1xX4fxXccxXdxX10xX18xX14fxXexX40xX2axX4xX14fxX61xX10xXbxX14fxX24xX10xX14fxX1xX1fxX18xX14fxX4xX2axX6xX14fxXexX1xX6xX18xX1xX14fxXbxX1xX1fxX14fxX61xX2axX171xX6xXdxX14fxXexX2axX14fxXexX40xX10xX18xX14fxX4xX6xX1fxX4fxX2xX187xX24bxX1b6xX206xX1b3xX12exX1xXexX24xXaxX12xX100exXdxXb7xX18xX3xXexX40xXe6bxX4xX3xX26xXe75xXbxX3xX24xXc4xX3xX1xX2fbxX18xX3xX4xXf7xX6xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX20axX2axX171xX6xXdxX3xXexX30xX3xXexX40xXc4xX18xX3xX4xX6xX1fxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX40xX1fxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX7fxX1xXdxXb7xXbxX3xXa6xX18xX1xX3xX2dxXdxX6xX3xX13exX6xX4xX1xXdxX40xX3xX263xX1fxX2axXccxX6xX40xX217xX10xX5xX3xX26xXdddxX3xX7xc5a5xX3xX61xX96xX18xX2dxX3xXexX1xXdxXb7xXexX3xX171xX716xX3xX171xX6xX7dxX3xXccxX1xXcexX18xX2dxX3xX18xX2dxX19xX41xXdxX3xX5xX15xXdxX3xX26xX629xX3xX2dxX1xXdxX3xX5xXd8xXdxX3xX18xX1xX92xX18xX2dxX3xX1xX6f9xX18xX1xX3xXa6xX18xX1xX3xXexX2axX7dxX64cxXexX3xX26xXe75xXbxX3xXbfxX89bxX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX20axX2axX171xX6xXdxX3xXexX30xX3xXexX40xXc4xX18xX3xX4xX6xX1fxX12exX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXbfxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2axX5xX12xX0xX61xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXbfxX12xX0xX4fxX61xXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX2axXexX1xX1fxX40xXaxX12xX48bxX1xX19xXe6xX18xX2dxX3xXa61xX621xX18xX2dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cfxX1fxX2axX40xX4xX10xXaxX12xX2f7xXcxX1xX10xX1fxX3xX6dxX7fxX7fxX308xX0xX4fxXbxX12
Phương Đặng