Người Việt chi 18 triệu USD nhập hoa và cây cảnh chơi Tết
Việt Nam đã nhập khẩu các loại hoa, cây cảnh phục vụ chơi Tết Nguyên đán năm 2018 với mức kim ngạch 18 triệu USD.
efd1x143c5x124aax1130axf38ax17179x148b6x14fbbxfc9ax120faxefe8x1897ex185a2x16fb6x17c87x12042xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1768ex15aafx118d8xXexX0x145cbxXaxX17xX18xX19xXexX0x109d0x105eexX19x16615xXexX0xXax12e5exX9x15667xXdxX18x12e86xX2fx121a7x13551x18e3dxX5x1717axXbxXdxX17xX32xXex12478x11321x101b1x11282xX35xX9x1365cxX35x1799fxXbxX9xX2cxXaxX35xX9xX2ax17700xX9xXbx16b70xX35xX43xf3d1xX9x17824x15328xX2xX9x13905xXax16c7fxX33xX9xXaxX24xX18xX9x121f8xf013xX9xX2cx101f8xX26xX9xX2cx17011xX57xXaxX9xX2cxXaxff8axX35xX9xX5x142f5xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x18a6axX17xX18xX19xX32xXexX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9x18bc4x12c20xX9xX57xXaxX59xX33xX9x11ffexXaxf6e9xX51xX9xX2cxfb31xX2cxX9xXdxX24x14ec0xX35xX9xXaxX24xX18x162d1xX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX33xXax11ae0xX2cxX9xX60xXb9xX9xX2cxXaxX6exX35xX9xX5xX72xXbxX9xX3bxX3cxX51xX26x1670dxX57xX9xX93xXa1xX57xX9xX57x177aaxXcxX9xf2a5x14cfdxX2axX4bxX9xX60x126d6xX35xX9xXcx1723axX2cxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX2axX4bxX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2x10016xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf3ddxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXax11086xX57xX3cxX9xX9bxXccxX9xX2cx15c5bxX18xX9xX5x1587exX57xX3cxX9xX2cxXb9xX2cxX9xX84xX68xX35xX9x11e1dxX51xX18xX57xX9xX60x10fecxX9xXbx17588xX57xXaxX9xXaxX138xX57xXaxX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxX9xX19x1699dxX33xX9xX5xX72xXbxX9xX3bxX3cxX51xX26xXccxX57xX9xX93xXa1xX57xX9xX57xXd4xXcxX9xXd7xXd8xX2axX4bxXacxX9xX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9xX93xX94xX9xX57xXaxX59xX33xX9xX60xXddxX35xX9xXcxXe1xX2cxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX2axX4bxX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xXbxXd4xX57xX3cxX9xXcxXa6xX57xXaxX9x101d3x18d87xXacxX4bx1894dxX9xX2fxX24xX9xX60xXddxX35xX9xX19xX172xX33xX9xX5xX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xX57xX3cxX24xXa1xX35xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x13c64xXbx15576xX18xXdxX35xX3cxX57x18a3fxX9xX2cxX17xX57xXbxX17xX4ex14a5bxX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX57xX3cxX51xX24xX35xX9xX60xX35xX17xXbxX9xX2cxXaxX35xX9xX2axX4bxX9xXbxX4exX35xX17xX51xX9xX51xX2fxX19xX9xX57xXaxX18xX33xX9xXaxX24xX18xX9xX60xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX57xXaxX9xX2cxXaxX24xX35xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX20exX1cxX1cxX35xXfaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxXfaxX60xX57xX1cxX57xX17x12868xX2fxX1cxX2axX4bxXd8xX4bxX1cx1233axX283xX19x1622exX2axX1c9xX1c9xX2axX286xXd8xXbxX4bxX1cax15b0axXdxXd8xXfaxffe4xX33xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX208xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX4xXb9xX9xXbxXax15acbxXacxX9xXbx1314cxX9xX57xX3cxX61xX26xX9xXd8xX2axX1cxX2axXd7xX1cxXd7xXd8xX2axX283xX9xX93xX72xX57xX9xX286xX2axX1cxXd8xX2axX1cxXd7xXd8xX2axX4bxXacxX9xX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9xX93xX94xX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9x131a9xX23xX18xX24xX9xX3cx12f0bxXcxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX11fxXacxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX64xX26xXacxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX61xX57xXaxXacxX9xX60xX61xX9xXdxX24xXa6xX35xX9xX9bxXaxXa1xX2cx17773xX9xX93xXa6xXbxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX2axX4bxX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX4xXa1xX2cxX9xXbxXaxX172xX9xXbxX4exX3dxX3exX57xX3cxX9xX2cxX51xX57xX3cxX9xX2cx15178xX33xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX2fxX18xX57xX3cxX9xX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9xX2cx123c8xX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xXbxXd4xX57xX3cxX9xXcxXa6xX57xXaxX9xX57xXaxX3dxX9xXbxXaxX172xX9xXbxX4exX3dxX3exX57xX3cxX9xX84xX61xX9x142acxX18xX57xX9xX60xXddxX35xX9xXaxX6exX57xX9xX290xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xXbxXd4xX57xX3cxX9xX283xX1caxX1cdxX216xX9xXbxXaxX172xX9xXbxX4exX3dxX3exX57xX3cxX9xX5xX4exX51xX57xX3cxX9x165dcxX51xX117xX2cxX9xX93xXa6xXbxX9xX286xXacxX1caxX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xXbxXd4xX57xX3cxX9xX4bxXd8xXacxX4bxX1cdxX9xX2fxX24xX9xX60xXddxX35xX9xX19xX172xX33xX9xXbxX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxXfaxX9xX4xXa1xX2cxX9xXbxXaxX172xX9xXbxX4exX3dxX3exX57xX3cxX9xX2cx15f82xX57xX9xXdxXa6xX35xX9xX2cxX3aaxX9xX2cxXaxX51xX57xX3cxX9xX93xX3dxX3exX57xX3cxX9xX23xX35xXccxX57xX9xX3cxX35xXddxX35xX9xX60xXddxX35xX9xX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9xX57xXaxX3dxX9xX3d2xX61xX24xX9xX60xX61xX9xX4xX18xXcxX33xX51xX2cxXaxX35xX18xX9xX9bxXax13694xX57xX3cxX9xX2cxX3aaxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX206xX51xX38axXbxX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX2fxX18xX57xX3cxX9xX41xX35xX43xXbxX9xX3bxX18xXcxX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxX9xX19xX172xX33xX9xXbxX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXd7xXd8xX2axX283xX9xX2cx1884exX57xX3cxX9xX57xXaxX3dxX9xX19xX172xX33xX9xXbxX72xXbxX9xXd7xXd8xX2axX4bxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX41xX135xX9xX2cxX6exX9xX2cxX38axX51xX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX19xX172xX33xX9xX5xX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXd7xXd8xX2axX4bxX9xX2cxXaxX11fxX9xX26xX72xX51xX9xXdxX61xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX64xX26xX9xX2fxX117xX57xX3cxXacxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xXbxXaxX64xX57xX9xX2cxX64xX26xX9xX2fxX117xX57xX3cxX9xX93xXa6xXbxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX283xXacx11b55xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xX2cxXaxX35xX72xXcxX9xX1c9xX286xXacxX4bxX1cdxX9xXbxX4exX24xX57xX3cxX9xXbxX123xX57xX3cxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xX60xXddxX35xX9xX57xXax10c1cxX57xX3cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xX9xX57xXaxX3dxX9xX2cxX64xX26xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX57xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xXaxX24xX18xX9xX93x1881exX9xX12fxX51xX26xXccxX57xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX60xXa6xX57xX9xX57xX35xXccxX57xX9xXbxXaxX18xX57xXaxXacxX9xX2cxX64xX26xX9xXbx189b5xX57xX3cxX9xX2cxX68xX57xXaxXfaxXfaxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX5xX4exX24xX57xX3cxX9xX93xX3aaxXacxX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xXbxX2cbxX9xX5xX4exX51xX57xX3cxX9xX406xX51xX117xX2cxX9xX60xXddxX35xX9xX286xXacxX286xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xXbxX4exX24xX57xX3cxX9xX93xX3aaxX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xX9xXdxX18xX57xX9xX93xXa6xXbxX9xXbxX4exXccxX57xX9xXd7xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xX2cxX453xX57xX9xXdxXa6xX35xX9xXdxX61xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xX2cxX64xX26xX9xXaxX24xX18xX9xX9bxXaxXa1xX2cxX9xX57xXaxX3dxX9xXaxX24xX18xX9x119d9xX605xX9xX12fxX51xX26xXccxX57xXacxX9xX41xXa6xX57xX9xX3bxX35xXccxX57xX9xXbxXaxX18xX57xXaxXfaxXfaxXfaxX9xX3bxX3cxX24xX61xX35xX9xX4exX18xXacxX9xX2cxX453xX57xX9xX2cxX3aaxX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xXbxX2cbxX9xX6d3xX61xX35xX9xX3d2xX24xX18xX57xX9xX60xXddxX35xX9xXd7xXacxX283xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xX216xX9xX3bxXaxX59xXbxX9xX10axX68xX57xX9xXbxX4exXccxX57xX9xX2axX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX41xX135xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX11fxX9xX93xXa6xXbxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX283xXacxX1caxX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xX2cxXaxX35xX72xXcxX9xX1c9xXd7xXacxX2axX1cdxX9xXbxX4exX24xX57xX3cxX9xXbxX123xX57xX3cxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xXaxX24xX18xXacxX9xX2cxX64xX26xX9xX2cxX68xX57xXaxX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxX9xX19xX172xX33xX9xXbxX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXd7xXd8xX2axX4bxXfaxX9xX4xXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX11fxX9xX93xX3dx11ee7xX2cxX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xX2cxXaxX11fxX9xX26xX72xX51xX9xXdxX61xX9xX2cxX11fxX9xXaxX24xX18xX9xXdxX35xXdxX26xX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xXbxX2cbxX9xX84xX61xX9xX3d2xX18xX57xX9xX93xXa6xXbxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX1c9xXacxX1c9xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xXbxX2cbxX9xX3bxX17xX27bx14176xX17xX18xXdxX18xX57xX19xX9xX60xXddxX35xX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX2axXacxX2axX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xX216xX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xX7xXaxXa1xX33xX9xXdxX61xX9xXaxX6exX57xX9xX2axX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2x108eaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10axX24xX19xX26xX32xXexX54xX117xX9xXdxX35xX43xX51xX9xXbxXaxX117xX57xX3cxX9xX9bxXccxX9xX2fxX6exX9xX23x188d7xX9xX2cxX11fxX18xX9xX5xX123xX57xX3cxX9xX2cxXb9xX2cxX9xX84xX68xX35xX9xX12fxX51xX18xX57xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX38axX26xX9xX2cxXa1xX2cxX9xXdxX24xXa6xX35xX9xXaxX24xX18xX9xX19xXa6xX57xX3cxX9xX2cxX61xX57xXaxX9xX19xX172xX33xX9xXbxX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXd7xXd8xX2axX4bxX9xX93xXa6xXbxX9xX9bxX35xXcxX9xX57xX3cxXa6xX2cxXaxX9xX57xXaxX59xX33xX9xX9bxXaxX9dxX51xX9xXbxX4exXccxX57xX9xXd7xXacxX1c9xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xXacxX9xX3cxX35xX68xXcxX9xX57xXax11c96xX9xX2fxX24xX9xX60xXddxX35xX9xXd7xXacxX290xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xX9xX2cxX11fxX18xX9xX19xX172xX33xX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxX9xXbxX72xXbxX9xX57xXd4xXcxX9xXbxX4exX3dxXddxX2cxXfaxX9xX5xX4exX24xX57xX3cxX9xX93xX3aaxXacxX9xX2cxXaxX11fxX9xX26xX72xX51xX9xXdxX61xX9xX2cxX61xX57xXaxX9xXaxX24xX18xX9xX7xXaxX24xX57xX3cxX9xX3d2xX18xX57xX9xXbxX3dxX6exX35xX9xX2cxX3aaxX9xX206xX51xX38axXbxX9xX206xXe1xX9xXbxX2cbxX9xX5xXaxXa1xX35xX9xX3d2xX18xX57xX9xX93xXa6xXbxX9xXd7xXacxXd7xX9xXbxX4exX35xX43xX51xX9xX53xX54xX2xX8a2xX1cxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX54xX24xX51xX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX84xX61xX9xX5xX4ex12feaxX57xX1cxX41xX3xX41xXfaxX41xX3bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe