Ngày 17/4, Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra ATTP trên toàn tỉnh
(Baohatinh.vn) - Tại cuộc họp bàn chương trình, kế hoạch kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) diễn ra vào chiều nay (16/4), đoàn kiểm tra liên ngành Hà Tĩnh thống nhất, từ ngày 17/4 - 14/5, sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định ATTP tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.
ff94x105ebx1921fx12c97x108e5x173f3x11825x142d3x18a39x10fe0x105f6x12c2dx18db4x1440ax13430x104abxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax151e0x12320x14812xXexX0x18899xXaxX17xX18xX19xXexX0x15b4dx18c8fxX19x16aa8xXexX0xXax12f72xX9x121a4xXdxX18x100c1xX2fx15d77x18834x16dc1xX5x140e9xXbxXdxX17xX32xXex12d3dx141a8x14f8cxX26xX9xX2ax18e96xX1cx151eax18b0dxX9x146f8xX3dxX9xX5x13321x13966xXaxX9xX2fx18399xX9xXbxX35x14b07xX4bxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9x172e1xX35x1622axXcxX9xXbx156d7xX18xX9x11d16xX5xX5xX7xX9xXbxX61x176d0xX4bxX9xXbxX24xX3dxX4bxX9xXbx15e0axX4bxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX17xX18xX19xX32xXexX5x13b8dxX35xX9xX2cx131bax18d6axX2cxX9xXax10826xX33xX9xX23xX3dxX4bxX9xX2cxXax120d6x148a3xX4bxX3cxX9xXbxX61x11f35xX4bxXaxX44xX9xX5bxX53xX9xXaxX24xX8exX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXbxX61xX24xX4bxX3cxX9xX5xXax17da0xX4bxX3cxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9x115faxX93xX4bxX3cxX9x1230cxXa7xX9xX18xX4bxX9xXbxX24xX3dxX4bxX9xXbxXax1503fxX2cxX9xX33xXax18fb8xXcxX9x177f6xX64xX5xX5xX7x108a7xX9xX19xX35x14202xX4bxX9xX61xX18xX9xXd4xX3dxX24xX9xX2cxXaxX35x111b3xX92xX9xX4bxX18xX26xX9xXe9xX2ax11b3cxX1cxX43xXeexX44xX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXdxX35xX6bxX4bxX9xX4bxX3cxX3dxX4bxXaxX9xX46xX3dxX9xX5xX4axX4bxXaxX9xXbxXax109e9xX4bxX3cxX9xX4bxXax13960xXbxX44xX9xXbx17201xX9xX4bxX3cxX3dxX26xX9xX2axX41xX1cxX43xX9x18f2dxX9xX2axX43xX1cx12215xX44xX9xX2fxX4fxX9xXbxX35xX53xX4bxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXd4xX35x101bcxX2cxX9xX2cxXaxX137xX33xX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xX2cxXc6xX2cxX9x12ff9xX92xX26xX9xXcfx1539exX4bxXaxX9xX64xX5xX5xX7xX9xXbxX8exX35xX9xX2ax17357xX9xXaxX92xX26xX168xX4bxX44xX9xXbxXaxX17exX9x12665x10d0axX44xX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xX33xXaxX131xX9xXbxX61xX6bxX4bxX9xXcfxX17exX18xX9xX23xX3dxX4bx13a80xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14d0bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX199xXbxX148xX18xXdxX35xX3cxX4bx17d57xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX61x186dexX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX61xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1daxX1cxX1cxX35xX1b3xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1b3xXd4xX4bxX1cxX4bxX17x172e7xX2fxX1cxX2ax108e7xX2axX108xX1cxX2ax17486x16233xX19xX2axX2ax10dbaxX211xX43xX210xX108xXbxX41xX20bxX211xX108xXdxX210xX1b3x1414cxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX207xX35xX19xXbxXaxX1daxX108xX210xX210xX33xX199xX1e2xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX1daxX43xX210xX210xX33xX199xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4bxX3cxX18xX26xX9xX2axX41xX9xX43xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX2fxX17xX9xXbxX35xX17xX4bxX9xXaxX18xX4bxXaxX9xX5bxX35xX17xXcxX9xXbxX61xX18xX9xX18xXbxXbxX33xX9xXbxX61xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX199xXbxX148xX18xXdxX35xX3cxX4bxX1daxX9xXdxX17x15bd7xXbxX1e2xX32xXexX4xXc6xX2cxX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xXd4xX35xX6bxX4bxX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXdxX35xX6bxX4bxX9xX4bxX3cxX3dxX4bxXaxX9xXaxX97xX33xX9xXbxXaxX131xX4bxX3cxX9xX4bxXaxX137xXbxX9xX179xX92xX18xX4bxX9xXcfxX35xX5dxXcxX44xX9xX4bxX93xX35xX9xX19xX92xX4bxX3cxX9xXd4xX3dxX9xXbxXax1064dxX35xX9xX3cxX35xX18xX4bxX9xXbxX61xX35xX5dxX4bxX9xX5bxXaxX18xX35xX9xX5bxX53xX9xXaxX24xX8exX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xX4bxXax10d89xX4bxX9xX5xXaxXc6xX4bxX3cxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xXcfxX93xX4bxX3cxX9xX64xX5xX5xX7xX9xX4bx16b75xXcxX9xX211xX210xX2axX20bxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXex10e57xX24xX3dxX4bxX9xXcfxX19axX9xX199xXc6xX2cxX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xXbxX61xX97xX4bxX3cxX9xXbxX335xXcxX44xX9xXbxX61xX97xX4bxX3cxX9xXcfxX35xX5dxXcxX9xX2cx18380xX4bxX9xXa0xX92xX9xXbxX35xX6bxX4bxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXbxX61xX24xX4bxX3cxX9xX5xXaxXc6xX4bxX3cxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xXcfxX93xX4bxX3cxX9xXd4xXa7xX9xX64xX5xX5xX7xX9xX4bxX34exXcxX9xX211xX210xX2axX20bxX1e2xX9xX199xX335xX26xX9xX19xXe1xX4bxX3cxX9xXdxX17exX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXbxX8exX35xX9xXcfxX17exX18xX9xX33xXaxXa0xXa1xX4bxX3cxX9xXd4xX3dxX9xX33xXaxX335xX4bxX9xX2cx13429xX4bxX3cxX9xX4bxXaxX35xX168xXcxX9xXd4x12c09xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xXd4xX35xX6bxX4bxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX61xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1daxX1cxX1cxX35xX1b3xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1b3xXd4xX4bxX1cxX4bxX17xX207xX2fxX1cxX2axX20bxX2axX108xX1cxX2axX210xX211xX19xX2axX2axX215xX211xX43xX210xX108xXbxX215xX2axX14dxX18cxXdxX2axX1b3xX222xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX207xX35xX19xXbxXaxX1daxX108xX210xX210xX33xX199xX1e2xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX1daxX43xX210xX210xX33xX199xX1e2xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1daxX23xXdxX24xX2cxX5bxX1e2xXcxX18xX61xX3cxX35xX4bxX148xXdxX17xX2b9xXbxX1daxX18xX92xXbxX24xX1e2xXcxX18xX61xX3cxX35xX4bxX148xX61xX35xX3cxXaxXbxX1daxX18xX92xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4bxX3cxX18xX26xX9xX2axX41xX9xX43xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX2fxX17xX9xXbxX35xX17xX4bxX9xXaxX18xX4bxXaxX9xX5bxX35xX17xXcxX9xXbxX61xX18xX9xX18xXbxXbxX33xX9xXbxX61xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX92xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX199xXbxX148xX18xXdxX35xX3cxX4bxX1daxX9xX222xX92xX2fxXbxX35xX2b9xX26xX1e2xX32xXexX36bxX93xX35xX9x17eb6xX92x12d52xX4bxX9xXdx16828xX9xXbxXaxX17exX9xXbxX61xXa0xX30exX4bxX3cxX9x100e0xX9xXbxXaxX17exX9xX199xX19axX9x14a8cx14bc4xX9xX64xX4bxXaxX9xXe9xX46xX3dxX9xX5xX4axX4bxXaxXeexX9xXbxXaxX92xX9xX3cxX35x171e0xX9xX2fxX131xX9xXdxXa0x10f33xX4bxX3cxX9xX3cxX35x16794xX44xX9xX2cxXaxX554xX9xX19xXa0xXa1xX4bxX3cxX9xXbx13b9dxX4bxXaxX9xXd4x1555dxX35xX9xX2cxXaxX137xXbxX9xX2cxX137xXcxX9xXaxX3dxX4bxX9xXbxXaxX17xX9xXcfxX5dxX9xX199x1361axX9xXdxX558xX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXcfx134f1xX44xX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xX2fxX4fxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXbxX61xXe1xX2cxX9xXbxX35xX53xX33xX9xXbxX8exX35xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXa1xX9xX179xX92xX18xX4bxX9xX179xX92xX554xX4bxX9xXdxX558xX9xX3bxXaxX3dxX9xX4bxXa0xX5a5xX2cxX44xX9xX2cxXa1xX9xX2fxX565xX9xX2fxX554xX4bxX9xX199xX92xX137xXbxX44xX9xX5bxX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX44xX9xX2cxXaxX53xX9xX23xX35xX53xX4bxX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xX33xXaxXe6xXcxX44xX9xXbxX61xX24xX4bxX3cxX9xXcfxX5ddxX9xX2cxXax18ec0xX9xXbxX61xX97xX4bxX3cxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX4bxX93xX35xX9xX19xX92xX4bxX3cxX1daxX9x18241xX35xX168xX2cxX9xX2cxXaxX137xX33xX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX179xX92xX26xX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xX23xX554xX24xX9xXcfxX554xXcxX9xX64xX5xX5xX7xX9xX2cx17801xX18xX9xX2cxXa1xX9xX2fxX565xX1e2xX9xX2cxXc6xX2cxX9xXax12bedxX9xX2fxXa1xX9xXdxX35xX6bxX4bxX9xX179xX92xX18xX4bxX9xX64xX5xX5xX7xX1e2xX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xXbxX53xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXa1xX9xX2fxX565xX9xX2fxX554xX4bxX9xX199xX92xX137xXbxX44xX9xX2cxXaxX53xX9xX23xX35xX53xX4bxX44xX9xX5bxX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xX33xXaxXe6xXcxX1e2xX9xXdxX137xX26xX9xXcx157f3xX92xX9xXcfxX5dxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xX4bxX3cxXaxX35xX168xXcxX9xX199xXc6xX2cxX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXaxX74xX9xXbxX35xX6bxX92xX9xX64xX5xX5xX7xX1b3xX1b3xX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX61xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1daxX1cxX1cxX35xX1b3xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1b3xXd4xX4bxX1cxX4bxX17xX207xX2fxX1cxX2axX20bxX2axX108xX1cxX2axX210xX211xX19xX2axX2axX215xX211xX43xX210xX108xXbxX2axX14dxX211xX20bxXdxX211xX1b3xX222xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX207xX35xX19xXbxXaxX1daxX108xX210xX210xX33xX199xX1e2xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX1daxX43xX210xX210xX33xX199xX1e2xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1daxX23xXdxX24xX2cxX5bxX1e2xXcxX18xX61xX3cxX35xX4bxX148xXdxX17xX2b9xXbxX1daxX18xX92xXbxX24xX1e2xXcxX18xX61xX3cxX35xX4bxX148xX61xX35xX3cxXaxXbxX1daxX18xX92xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4bxX3cxX18xX26xX9xX2axX41xX9xX43xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4bxXaxX9xX2fxX17xX9xXbxX35xX17xX4bxX9xXaxX18xX4bxXaxX9xX5bxX35xX17xXcxX9xXbxX61xX18xX9xX18xXbxXbxX33xX9xXbxX61xX17xX4bxX9xXbxX24xX18xX4bxX9xXbxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX199xXbxX148xX18xXdxX35xX3cxX4bxX1daxX9xX222xX92xX2fxXbxX35xX2b9xX26xX1e2xX32xXexX4xXc6xX4bxX9xX23xX93xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX409xX2cxX9xX64xX5xX66ex139aaxX5xX7xX9xXbxX74xX4bxXaxX9xX46xX3dxX9xX5xX4axX4bxXaxX9xXdxX3dxXcxX9xXbxX17xX2fxXbxX9xX4bxXaxX18xX4bxXaxX9xX33xXaxXc6xXbxX9xXaxX35xX168xX4bxX9xX2cxXaxX137xXbxX9xX2cxX137xXcxX9xX2fxX5bdxX9xX19xX409xX4bxX3cxX9xXbxX61xX24xX4bxX3cxX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xX33xXaxXe6xXcxX9xX565xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXaxX58cxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXexX5xX61xX24xX4bxX3cxX9xX179xX92xXc6xX9xXbxX61xXa7xX4bxXaxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX44xX9xX5bxXaxX35xX9xX33xXaxXc6xXbxX9xXaxX35xX168xX4bxX9xX2cxXc6xX2cxX9xXd4xX35xX9xX33xXaxX8exXcxX44xX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xX2fxX4fxX9xX199xX5bdxX9xXdxX558xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcfxX658xX4bxX3cxX9xX179xX92xX26xX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xX2cxX698xX18xX9xX33xXaxXc6xX33xX9xXdxX92x15f97xXbxX1b3xX9xX36bxX24xX3dxX4bxX9xX2cx136e0xX4bxX3cxX9xX2fxX4fxX9xXc6xX33xX9xX19xX409xX4bxX3cxX9xX2cxXc6xX2cxX9xX23xX35xX168xX4bxX9xX33xXaxXc6xX33xX9xXcfxXa7xX4bxXaxX9xX2cxXaxX74xX9xXaxX24xX8exXbxX9xXcfxX93xX4bxX3cxX9xX2cxX698xX18xX9xX2cxXa1xX9xX2fxX565xX9xX2fxX554xX4bxX9xX199xX92xX137xXbxX44xX9xX5bxX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXd4xX35xX9xX33xXaxX8exXcxX9xXd4xXffxX9xX64xX5xX5xX7xX1e2xX9xXbxX17exX2cxXaxX9xXbxXaxX92xX9xXbxX18xX4bxX3cxX9xXd4xX92bxXbxX44xX9xXbxXaxX92xX9xXaxX6a7xX35xX44xX9xXbxX35xX6bxX92xX9xXaxX698xX26xX9xX2fxX554xX4bxX9xX33xXaxXe6xXcxX9xXd4xX35xX9xX33xXaxX8exXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX179xX92xX26xX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xX2cxX698xX18xX9xX33xXaxXc6xX33xX9xXdxX92xX92bxXbxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXexX4xXc6xX2cxX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xXd4xX35xX6bxX4bxX9xX2cxX698xX18xX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xXcfxX19axX9xXbxXaxX131xX4bxX3cxX9xX4bxXaxX137xXbxX9xX179xX92xX18xX4bxX9xXcfxX35xX5dxXcxX9xX5bxXaxX3fexX4bxX3cxX9xX2cxXaxX6a7xX4bxX3cxX9xX2cxXax135cexX24xX9xXbxX61xX24xX4bxX3cxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX44xX9xXbxX61xXc6xX4bxXaxX9xX3cxX335xX26xX9xX33xXaxX35xXffxX4bxX9xXbxX24xXc6xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXc6xX2cxX9xX2cxXa1xX9xX2fxX565xX9xX2fxX554xX4bxX9xX199xX92xX137xXbxX44xX9xX5bxX35xX4bxXaxX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xXd4xX3dxX9xX2cxXaxX53xX9xX23xX35xX53xX4bxX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xX33xXaxXe6xXcxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX199xX18xX4bxXaxX4bxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX4bxX3cxX31xX32xX210xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4bxX3cxX31xX32xX14dxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX61xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1c3xX24xX19xX26xX32xXexX5xX61xXa0xX5a5xX2cxX9xXcfxX5ddxX44xX9xX4bxX3cxX3dxX26xX9xX2axX210xX1cxX43xX1cxX211xX210xX2axX20bxX44xX9x14ff7xX1c3xX3bxX2xX9xXbxX74xX4bxXaxX9xX46xX3dxX9xX5xX4axX4bxXaxX9xXcfxX19axX9xX2cxX5ddxX9xX179xX92xX26xX53xXbxX9xXcfxX17exX4bxXaxX9xXd4xXffxX9xXd4xX35xX168xX2cxX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xXdxX92bxX33xX9xXcfxX24xX3dxX4bxX9xX5bxX35xX5dxXcxX9xXbxX61xX18xX9xXdxX35xX6bxX4bxX9xX4bxX3cxX3dxX4bxXaxX9xX64xX5xX5xX7xX9x12fbdxX5xXaxXc6xX4bxX3cxX9xXaxX3dxX4bxXaxX9xXcfxX93xX4bxX3cxX9xXd4xXa7xX9xX64xX5xX5xX7x1199bxX9xX4bxX34exXcxX9xX211xX210xX2axX20bxX9xX3cxX6a7xXcxX9xX20bxX9xXbxXaxX3dxX4bxXaxX9xXd4xX35xX6bxX4bxX44xX9xX19xX24xX9xX3fexX4bxX3cxX9xX7xXaxX18xX4bxX9xX66exX34exX4bxX9xX46x13ff8xX4bxX3cxX9x11413xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX409xX2cxX9xX5xX61xXa0xX565xX4bxX3cxX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX409xX2cxX9xX64xX4bxX9xXbxX24xX3dxX4bxX9xXd4xX168xX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXbxXaxXe1xX2cxX9xX33xXaxXe6xXcxX9xXbxX74xX4bxXaxX9xXdxX3dxXcxX9xX5xX61xXa0xX565xX4bxX3cxX9xXcfxX24xX3dxX4bxX1b3xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX61xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX92xXbxXaxX24xX61xX32xXexX1c3xX35xX168xX4bxX9xX3bxXaxX92xX4bxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Biện Nhung