Chiếc Ferrari được đấu giá đắt nhất thế giới
Một chiếc Ferrari 250 GTO 1962 vừa lập kỷ lục đấu giá xe hơi với 48,4 triệu USD.
89e2x9834x11b39xfb90x10addxdde3xb907x14b71xb555xX7xd600x10759xc705x14825x12484x12141xX5xcb5bxXax10d90x1212axX1xXdxdeb3xX4xX3xe500xX10x11789xX1bxX6xX1bxXdxX3xc68fx13879x13b55xX4xX3xX21xd3c6x10ae3xX3x128a0xXdx128f4xX3xX21x11e8axXexX3x15eccxX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxd138xXdxX0x14a09xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf634xX10xX6x14376xXaxX12xfa4dxd7b8xXexX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xa733x9d2bxe195xX3x90a0xXcxd36exX3xX2x1077cx12864xX67xX3x975fxfefaxX6xX3xX5xa2ddxXbxX3x12eb8xa59exX3xX5xd589xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xf691xX10xX3xX1x11684xXdxX3xX74xX3dxXdxX3xecf8x9929x100cbxX96xX3xXexX1bxXdxd5e2xX28xX3xce17x14569x13d90x11854xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc115x1558fxX52x142cfxXaxX12xXcxX1bxX22xX3dxX4xX3xXexX1bxXdxf9e8xX32xX3xX5xf09fxa29cxX3xX8bxX10xX3xX4xa5afxX3x1376bxX10x13bdaxXd2xX5xX10xX3xXb4xX10xX6xX4xX1xX3xX13xXb5xX32xX4xXb5xX28xX1bxX7xX3xX52xXax9be6xX5xX10xX2axX6xX32xX4xX10xX3xX52xXdx13947xX32xX3xX1bxX6xX3xX74x9c2exXb5xX3xXexX1xX2cxX32xX2axX3xX97xX3xX1xXfaxX32xX2axX3xX32x10343xXc8xX98xX3xX1xXfaxX32xX2axX3xX5xXb5xc649xXexX3xX7x131cexX3xX7cxXdxX9exX32xX3xXd2x12d7bxX32xX3xX5xffb7xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xX2cxX4xX3xX32xX1xXfaxX3xX7xX22xX28xX3xXexX79xXbxX3xX8bxX10xX3xX4xX6xXb5xX3xX4xX27xXbxX3xX7xcdf5xX3xX21xX22xX23xX4xX3xXexXcexX3xX4xX1xdf5bxX4xXa4xX3xXcxX1bxXb5xX32xX2axX3xX21x13a91xX3xX4xX15fxX3xX4xX2cxX4xX3xXd2xX28xXcexXdxX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX74xX3dxXdxX3xX7cxX7dxX3xX5xX80xX4xX3xX5xXdxX122xX32xX3xXexXdxX16xXbxX3xXd2x1045dxX3xX8bxcebdxX3xX21xXcexXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xX3xXbxX13xX10xX32xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXc8xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX32xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXax1383cxXdxX52xXexX1x14e6cxX3xX71xX2xX68xXbxX8bxa068xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1d1xX3xX96xX71xX2xXbxX8bxX1d8xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d1xX40xX40xXdxXa4xXd2xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa4xX74xX32xX40xX32xX10xX1ccxX7xX40xX2xX97xfce9xX68xX40xX2xX69xX97xX52xX2xX2xX96xX20cxX2xX68xX69xXexX2xX70xX69xX68xX5xX70x128b2xde20xX10xX1bxX1bxX6xX32xX32xX32xX32xX32xX32xX32xX32xX32xXdxXa4x12e70xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb5xX32xXaxX12xX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX2xX70xX71xX67xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX10xXc8xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX28x1096dxXdxX3xXexX28x9fbfxX32xX3xXexX1bxX22xX3dxX4xXa4xX3xb4aaxX32xX1xX1d1xX3xe2a2xX55xX3xXa2xXb5xXexX1xX10xXd2xXb7xXaxX7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xXaxX12x1124dxX10bxXc8xX3xX32xX6xXb7xX98xX3xXc8xX56xXexX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX2xX70xX71xX67xX3xX21xXc7xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xXc7xX32xX2axX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX2c6xX55xX3xXa2xXb5xXexX1xX10xXd2xXb7xXaxX7xX3xXd2xX2cxX32xX3xX74xX3dxXdxX3xX96xX97xX98xX96xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xXa1xXa2xXa3xX3xX4xX28xX2b2xXdxX3xXexX28xX2b7xX32xX3xXexX1bxX22xX3dxX4xXa4xX3xX13xX1xXdxX16xX4xX3xX8bxX10xX3xX32xXfaxXb7xX3xXexX75xX32xX2axX3xXexX1xX6xXc8xX3xX2axXdxX6xX3xX74xXfaxX3xX2axXdxXfaxX32xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX32xX3xXexX1xX2fxX32xX2axX3xX32xX1xXdxX126xX28xX3xX2axXdx15c00xXdxX3xX21xX28xX6xXa4xX3xXd0xX1xXdxX5xX3xX4fxXdxX5xX5xX3xX221xX3xX32xX2axX22x9b62xXdxX3xX55x11a1bxX3xX21xX2b7xX28xX3xXexXdxX122xX32xX3xX74xX18exX3xX21xX18bxX4xX1xX3xX2axXdxX391xXdxX3xX21xX28xX6xX3xX13xX18exX32xX2axX3xXexX1xX154xX4xX3xX2xX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX221xX3xXexX75xX32xX2axX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX32xXfaxXb7xXa4xX3xX6bxXdxX6xX32xX32xXdxX3xXb4xX28xX5xX2axX6xX1bxXdxX3xX221xX3xX6bxXdxX2cxXc8xX3xX21xX2b2xX4xX3xX1xXc7xX32xX2axX3xXexX1bxX6xX32xX2axX3xX7xX154xX4xX3xXb4xX28xX5xX2axX6xX1bxXdxX3xX4xb52dxX32xX2axX3xX7xcc3fxX3xX52xX80xX32xX2axX3xX32xX15fxX3xXexX1bxXb5xX32xX2axX3xX4xX2cxX4xX3xX2axXdxX391xXdxX3xX21xX28xX6xX3xX32xX10bxXc8xX3xX2xX70xX71xX20cxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xXaxX12x120fbxX7dxX3xX5xX80xX4xX3xX4xX425xX3xXexX1xX28xX56xX4xX3xX74xX126xX3xXc8xX56xXexX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX6bxXcxX6dxX3xX2xX70xX71xX67xX221xX71xX20cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xXc7xX32xX2axX3xXb4xXb5xX32xX1xX6xXc8xX7xX3xXd2xX2cxX32xX3xX32xX10bxXc8xX3xX67xX69xX2xX96xX3xX74xX3dxXdxX3xX20cxX97xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xXa1xXa2xXa3xX3xce8cxX21xXc7xX3xXd2xX6xXb5xX3xX2axe633xXc8xX3xX2xX69xa5dbxX3xXexXdxX126xX32xX3xX4xX56xX32xX2axX3xXexX1xX122xXc8xX3xX21xXc3xX3xXexX1bxX391xX3xX4xX1xXb5xX3xX1xXc7xX32xX2axX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxe20exXa4xX3xXa3xdb82xX3xX74xX79xXb7xX98xX3xX8bxX10xX3xX1xX8fxXdxX3xXexX1xX22xX3a8xX32xX2axX3xX21xX22xX23xX4xX3xXd2xX2cxX32xX3xXexX1bxXb5xX32xX2axX3xX4xX2cxX4xX3xXd2xX28xXcexXdxX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX4xX2cxX3xX32xX1x15d46xX32xX98xX3xX1xX8fxX32xX3xX5xXfaxX3xX4xX18exX32xX2axX3xX4xX56xX32xX2axXa4xX3xX55xX56xXexX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX21xX3a8xXdxX3xX2xX70xX71xX20cxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1xXb5xX3xX5xXfaxX3xX21xXc7xX3xXd2xX2cxX32xX3xX74xX3dxXdxX3xX2axXdxX2cxX3x1448bxX69xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xXa1xXa2xXa3xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xXaxX12xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX6bxXcxX6dxX3xX4xXcexX3xX21xXdxXc3xX32xX3xX1bxX27xXexX3xX21xX2fxXexX3xX2axXdxX2cxXa4xX3xX55xX56xXexX3xXbxX1xX2b7xX32xX3xX74xa5a4xX3xX4xX1xc4b5xX32xX2axX3xX7cxX1xX2cxX3xX21x94b8xXbxXa4xX3xX4fxX8fxX32xX3xX32xc22bxX6xX98xX3xX21xX53axXb7xX3xX5xXfaxX3xXc8xX56xXexX3xXexX1bxXb5xX32xX2axX3xX32xX1xX5f1xX32xX2axX3xX8bxX10xX3xX21xX28xX6xX3xXexX1xXfaxX32xX1xX3xX4xX18exX32xX2axX3xX32xX1xX27xXexX3xX4x12a15xX6xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxXa4xX3xX4fxXc7xX32xX2axX3xX4xX15fxX3xX32xX1xXdxX126xX28xX3xXc8x13a4dxX28xX3xX8bxX10xX3xXexX1xXfaxX32xX1xX3xX4xX18exX32xX2axX3xX1xX8fxX32xX98xX3xX32xX1xX22xX3xX67xX68xX69xX3x1548exX55xXa4xX3xXcxX28xXb7xX3xX32xX1xXdxX122xX32xX98xX3xX6bxXcxX6dxX3xX74xX3dxXdxX3xX21xX56xX32xX2axX3xX4xX8fxX3xX2axX2fxX32xX3xXexX1bxX22xX3dxX4xX3xXbxX1xXcexX3xXd2xXdxX16xX32xX3xX1xX8fxX32xX98xX3xX52xXb5xX3xX52xXf3xX3xX5xX2cxXdxXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xXaxX12xXcxXb5xXfaxX32xX3xXd2xX56xX3xX20cxX71xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xXexX75xX32xX2axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX7xX391xX32xX3xX8bxX28xX27xXexX3xX74xX63fxX32xX3xX21xX6xX32xX2axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX7xX42axX3xX52xX80xX32xX2axXa4xX3xX13xX1xX624xX3xX32xX1xX53axX32xX3xX4xX624xX6xX3xX4xX1xX5dfxX32xX2axX3xX4xX425xX32xX2axX3xc83cxX28xX10xX32xX3xXd2xXdxX16xXexX3xX5xX63fxX32xX3xX32xX1xX6xX28xX3xX74xXfaxX3xX4x12e35xX32xX3xX5xX79xXbxX3xXexX1xXfaxX32xX1xX3xXc8xX56xXexX3xX4xX53axX28xX3xX5xX116xX4xX3xXd2xX56xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xXb5xX52xXb7xX3xXbxX13xX10xX32xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXc8xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX32xXexX10xX1bxX3xX52xXexX1xX28xXc8xXd2xX3xX52xX1xXdxX52xX10xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX1ccxXdxX52xXexX1xX1d1xX3xX71xX2xX68xXbxX8bxX1d8xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1d1xX3xX96xX2xX69xXbxX8bxX1d8xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d1xX40xX40xXdxXa4xXd2xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa4xX74xX32xX40xX32xX10xX1ccxX7xX40xX2xX97xX20cxX68xX40xX2xX69xX97xX52xX2xX2xX96xX20cxX2xX69xX58exXexX20cxX96xX67xX2xX5xX20cxX221xX222xX10xX1bxX1bxX6xX32xXdxXa4xX232xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX52xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX221xXexX1xX28xXc8xXd2xX221xX6xX32xX52xX221xX7xX6xXbxXb5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10446xX2b2xX32xX2axX3xX7xX2fxXexX3xX74xX80xX32xX3xXd0xXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX3xX32xX2cxXexX3xX21xX2b7xX28xX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xXexX3dxXdxX3xX32xX42axX6xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xX21xX18exX3xX5xX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xX52xXb5xX32xX2axX221xX7xX6xXexX221xX74xX28xX32xX221xXbxXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX221xX32xX6xXexX221xX52xX6xX28xX221xX4xXb5xX221xX2axXdxX6xX221xXexXb5xXdxX221xX32xX28xX6xX221xXexX1bxXdxX10xX28xX221xX52xXb5xX221xX5xX6xX40xX2xX71xX69xX69xX67xX69xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX2axX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX40xXc8xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX67xX69xX40xX32xX10xX1ccxX7xX40xX2xX97xX20cxX96xX40xX2xX20cxX96xX52xX68xX2xX96xX96xX70xX68xX96xXexX68xX20cxX2xX96xX5xX2xXa4xX232xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX868xX2b2xX32xX2axX3xX7xX2fxXexX3xX74xX80xX32xX3xXd0xXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX3xX32xX2cxXexX3xX21xX2b7xX28xX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xXexX3dxXdxX3xX32xX42axX6xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xX21xX18exX3xX5xX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xX52xXb5xX32xX2axX221xX7xX6xXexX221xX74xX28xX32xX221xXbxXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX221xX32xX6xXexX221xX52xX6xX28xX221xX4xXb5xX221xX2axXdxX6xX221xXexXb5xXdxX221xX32xX28xX6xX221xXexX1bxXdxX10xX28xX221xX52xXb5xX221xX5xX6xX40xX2xX71xX69xX69xX67xX69xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xX868xX2b2xX32xX2axX3xX7xX2fxXexX3xX74xX80xX32xX3xXd0xXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX3xX32xX2cxXexX3xX21xX2b7xX28xX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xXexX3dxXdxX3xX32xX42axX6xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xX21xX18exX3xX5xX6xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX465xX1xX18exX32xX2axX3xX4xX1x14085xX3xX4xX15fxX3xXbxX1xX2b7xX32xX3xX21xX2b7xX28xX3xX8bxX10xX3xXd2xX18bxX3xX1xX22xX3xX1x10738xX32xX2axX3xX7xX6xX28xX3xXexX6xXdxX3xX32xX116xX32xX98xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xXd0xXb5xX1bxX7xX4xX1xX10xX3xX70xX68xX70xX3xX4xX1xXa59xX3xX4xX725xX32xX3xX5xX116xXdxX3xX20cxX3xXd2xX2cxX32xX1xX3xX8bxX10xXa4xX3xX868xXdxX126xX28xX3xX2axX53axXb7xX3xX32xX2axX116xX4xX3xX32xX1xXdxX122xX32xX3xX5xXfaxX3xX21xX8fxX32xX3xX74xX18bxX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX52xX11axX3xX7cxXdxX16xX32xX3xX7xX148xX3xXexX1xX28xX3xX74xX126xX3xX7xX2b2xX3xXexXdxX126xX32xX3xX32xX42axX6xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xX21xX18exX3xX5xX6xXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX74xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXc7xXdxX3xX21xX79xX28xX3xX8bxX10xX3xX7xX6xX32xX2axX3xX21xX2fxXexX3xX21xXa71xX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3x1104cxX3xX6bxXb5xXb5xX52xX1ccxXb5xXb5xX52xX3xX67xX69xX2xX97xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xXd2xX6xXdxX221xX52xX6xX28xX221xX8bxX10xX221xX7xX6xX32xX2axX221xX52xX6xXexX221xX52xXb5xX221xX32xX1xX6xXexX221xXexX1xX10xX221xX2axXdxXb5xXdxX221xXb5xX221xX2axXb5xXb5xX52xX1ccxXb5xXb5xX52xX221xX67xX69xX2xX97xX40xX2xX68xX97xX2xX70xX97xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX2axX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX40xXc8xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX67xX69xX40xX32xX10xX1ccxX7xX40xX2xX97xX67xX70xX40xX2xX20cxX96xX52xX20cxX69xX68xX20cxX70xX2xX97xXexX96xX97xX67xX69xX5xX2xXa4xX232xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXc7xXdxX3xX21xX79xX28xX3xX8bxX10xX3xX7xX6xX32xX2axX3xX21xX2fxXexX3xX21xXa71xX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xXb3dxX3xX6bxXb5xXb5xX52xX1ccxXb5xXb5xX52xX3xX67xX69xX2xX97xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xXd2xX6xXdxX221xX52xX6xX28xX221xX8bxX10xX221xX7xX6xX32xX2axX221xX52xX6xXexX221xX52xXb5xX221xX32xX1xX6xXexX221xXexX1xX10xX221xX2axXdxXb5xXdxX221xXb5xX221xX2axXb5xXb5xX52xX1ccxXb5xXb5xX52xX221xX67xX69xX2xX97xX40xX2xX68xX97xX2xX70xX97xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xXb4xXc7xXdxX3xX21xX79xX28xX3xX8bxX10xX3xX7xX6xX32xX2axX3xX21xX2fxXexX3xX21xXa71xX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xXb3dxX3xX6bxXb5xXb5xX52xX1ccxXb5xXb5xX52xX3xX67xX69xX2xX97xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXa2xX154xX4xX3xX32xX15fxX32xX2axX3xX4xX624xX6xX3xX5xXf3xX3xX1xX56xXdxX3xX7cxX1xX18exX32xX2axX3xX4xX1xXa59xX3xX21xX16xX32xX3xXexX75xX3xX52xXfaxX32xX3xX7xXdxX122xX28xX3xX8bxX10xX3xXexX1bxXb5xX32xX2axX3xX7cxX1xX28xX18exX32xX3xX7cxX1xXcexX3xX7xX11axX3xX7cxXdxX9exX32xX3xXc8xXfaxX3xX4xX725xX32xX3xXexXa71xX6xX3xX1bxX6xX3xXexX75xX3xX32xX1xX5f1xX32xX2axX3xXc8xX63fxX28xX3xX8bxX10xX3xX4xX624xX6xX3xX32xX2axX22xX3a8xXdxX3xXexX1xX6xXc8xX3xX52xX11axXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX74xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xX2b2xX4xX3xX74xX3dxXdxX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXcxX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xX2xXa4xX68xX97xX58exX3xXexX7dxX0xXexXdxXc8xX10xX12xX0xX40xXexXdxXc8xX10xX12xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xX7xXb5xX4xX221xX74xXb5xXdxX221xX222xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX221xX67xX68xX69xX221xX2axXexXb5xX221xX52xX6xXexX221xX32xX1xX6xXexX221xXexX1xX10xX221xX2axXdxXb5xXdxX221xX4xXb5xX221xX2axXdxX6xX221xX2xX221xX68xX97xX58exX221xXexXb7xX221xXexXdxXc8xX10xX221xXexXdxXc8xX10xX40xX2xX68xX68xX97xX67xX68xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xX0xXdxXc8xX2axX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX40xXc8xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX67xX69xX40xX32xX10xX1ccxX7xX40xX2xX97xX67xX20cxX40xX2xX20cxX96xX52xX2xX2xX67xX96xX68xX68xX58exXexX20cxX69xX67xX96xX5xX20cxXa4xX232xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX4xX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX21xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xX2b2xX4xX3xX74xX3dxXdxX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXcxX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xX2xXa4xX68xX97xX58exX3xXexX7dxX0xXexXdxXc8xX10xX12xX0xX40xXexXdxXc8xX10xX12xXaxX3xX1xX1bxX10xX222xX9xXaxX40xX8bxX10xX40xX7xXb5xX4xX221xX74xXb5xXdxX221xX222xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX221xX67xX68xX69xX221xX2axXexXb5xX221xX52xX6xXexX221xX32xX1xX6xXexX221xXexX1xX10xX221xX2axXdxXb5xXdxX221xX4xXb5xX221xX2axXdxX6xX221xX2xX221xX68xX97xX58exX221xXexXb7xX221xXexXdxXc8xX10xX221xXexXdxXc8xX10xX40xX2xX68xX68xX97xX67xX68xXa4xX1xXexXc8xXaxX12xXa2xX2b2xX4xX3xX74xX3dxXdxX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXcxX1xX16xX3xX2axXdxX3dxXdxX3xX4xX15fxX3xX2axXdxX2cxX3xX2xXa4xX68xX97xX58exX3xXexX7dxX0xXexXdxXc8xX10xX12xX0xX40xXexXdxXc8xX10xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX1bxXb5xX32xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xdf3bxX3dxXdxX3xXc8xX154xX4xX3xX2axXdxX2cxX3xX68xX67xX3xXexX1bxXdxX9exX28xX3xXb4xX391xX32xX2axX3x11e5dxX32xX1xX98xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xX7xXdxX122xX28xX3xX8bxX10xX3xX4xXcexX3xX19xX10xX1bxX1bxX6xX1bxXdxX3xX67xX68xX69xX3xX6bxXcxX6dxX3xX74xX3dxXdxX3xX7xX2b2xX3xX7xX10xX1bxXdxX6xX5xX3xX96xX2xX68xX20cxX6bxXcxX3xX21xXc7xX3xXexX1bxXb3dxX3xXexX1xXfaxX32xX1xX3xXc8xX63fxX28xX3xX8bxX10xX3xX1xX8fxXdxX3xX21xX2fxXexX3xX32xX1xX27xXexX3xXexX1bxXb5xX32xX2axX3xX5xX18bxX4xX1xX3xX7xX42axXa4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX74xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX28xX5xX12xX0xX52xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX40xX52xXdxX74xX12xX0xX40xX52xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXb5xX28xX1bxX4xX10xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8bxXexX221xX6xX5xXdxX2axX32xX1d1xX3xX5xX10xX222xXexX1d8xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xXfb6xX32xXe8xX8bxXbxX1bxX10xX7xX7xXa4xX32xX10xXexX0xX40xXbxX12