Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động III
(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Lũ trên các sông có khả năng lên trên mức báo động III, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, ngập lụt kéo dài, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.
f58fx11ceax141dfxfe69x12987x16f42x13e02x14e39x10c38xX7x1267cx152b9x16934xfd73x11979x11f11xX5x159b6xXax10198x17076xf7dfxX3xXex15b56x106dbx16c45xX3xX4xfb79xX4xX3xX7x1522axX19x175b5xX3x165ddxX3x158a3x148a4xX3xXcxfacbxX19xX1xX3xX4x15708xX3x107b3xX1x14eacxX3xX19x14c42xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3x101ddx13759xX4xX3xfd5axX1cx10d7exX3x1029dx17347xX19xX22xX3x12f16xX50xX50xX0x11891xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x17169xXaxX12x10aa8xX27xXdxX3x13b41xX1x15465xX3xXex10a2ax1341exX19xX22xX3xXexX1x12e38x1023fxX3x1693exX36xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX33xX19xX1xX3xX47xX1cxX49x160a9xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50x179daxX3xX19xX22x10cacxX7axX3xX4x1687dxX3xX4xX6xX49xX3x14881xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX5xX14xX3xX4bx11b5axX4xX3xX47xXdx1179bxXexX3xX5x12e66xX19xXc8xX3xX19xX22x16af5xXbxX3xX5x11125xXexX3xX31x14c06xX49xX3xX66xX27xXdxXc8xX3xX4bxXe1xX4xX3xX47xXdxXe6xXexX3xXex14161xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xXccxX7axXe6xX19xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3x14dfaxXd0xX19xXc8xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX6dxX1xX18xXc8xX3x172b6xX14xX3x13415xXccxX6xX19xX22xXc8xX3xX69xX44xX4xX3xXcxX1x16892x10402xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d7cxX49xX66xX7axXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11978xX10xX19xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax1233axXdxX66xXexX1xX90xX3x10377xX2x13d49xXbxXd6x17cb2xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX90xX3x17cfaxX2x1104axXbxXd6xX17cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX90xX54xX54xXdxX13exX47xX6xX49xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13exX7cxX19xX54xX19xX10xX170xX7xX54x14792xX188xX186xX2xX54xX2xX188xX179xX66xX177xX1aexX188xX186x132fbxX2x137afxXexX186xX186xX188xX186xX2xX5xX188xX13ex119a8xXbxX22x11210xX17xX9xX1aexX177xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50xXaxX3xX170xXdxX66xXexX1xX9xXaxX177xX2xX179xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX186xX2xX188xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX6xXbxXexXdxX49xX19xXaxX12x13fedxX72xX6xX3xX5xXeaxX19xX3xX31xX1xXdx15cb9xX19xX3xX19xX1xXdx100bbxXccxX3xXd6x13db3xX3xX24xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX6dxX1xX18xX3xX47x11f43xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x12562xXexX3xX4xXf4xX4xX3xX47xX4cxX13exX3x16f7axX19xX1xX90xX3xX69xX44xX4xX3xX130xXccxX7axX25dxX19xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xXexX1xX20xX19xX22xX3xXexXdxX19xX3xXex1370axX3xX69xX27xXdxX3xX6dxX1xX6fxX3xXexX72xX73xX19xX22xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7cxX36xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xXc8xX3xX1xX20xX43xX3x125adxXccxX6xX3x15742xX2xX1bbxX54xX2xX188x175e9xX3xX5xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX7xX20xX19xX22xX3x1787cxX22xX27xX19xX3xX11dx1172fxXccxXc8xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX13xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX4xX1xXf0xX43xXc8xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3x11aebxX1x15084xX3xXd6xXccxX31dxX19xX22xX3xX4xX1xXf0xX43xX13exX3xX24cx14fa9xX4xX3xX19xX72xXeaxX4xX3xX5x14fd1xX4xX3xX2xX177xX3xX22xXdx107dexX3xX19xX22xX27xX7axX3xX2xX1bbxX54xX2xX188xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xX1xX72xX3xX7xX6xXccxX90xX3xXcxX17xX18xX19xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX11dxX2fbxXccxX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX161xX1xXccxX3xX13x15bcaxX90xX3xX2xX1aexXc8x166e6xX188xX43xX3xX2e0xXexX17xX18xX19xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX90xX3xX188xXc8xX1bdxX43xX2e6xXc8xX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX26x10698xX6xX3x14478xXccxX7axXe6xXexX90xX3xX1bbxXc8xX179xX2xX43xX3xX2e0xXd6x12610xXbxX3xXd6x17d27xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX2e6xX17cxX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX31bxX1xX31dxX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX11dxXd0xX19xX3xX3bdxXdxXe6xX43xX3xX5xX27xX3x15ef7xXc8xX1aexX1bdxX43xX3xX2e0xX66xX72xXeaxXdxX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX90xX3xX188xXc8xX1bbxX1bbxX43xX2e6xX17cxX3xX7xX20xX19xX22xX3xX13xX6xX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX161xX33xX43xX3xX5xX27xX3xX1bdxXc8xX188xX1bbxX43xX3xX2e0xX66xX72xXeaxXdxX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX90xX3xX2xXc8xX186xX1bdxX43xX2e6xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX20xX19xX22xX3xXcxX17x14a97xX19xX3xX69xX44xX4xX3xX14exX1cxX3x1321cxX3x10678xXdxX1cxX43xX3xX4bxX31dxX4xX3xX69xX27xXdxX3xX6dxX1xX6fxX3xXexX72xX73xX19xX22xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7cxX36xX19xX3xXexX3d0xX19xX1xXc8xX3xXexX17xX49xX19xX22xX3xX19xX1x130ccxX19xX22xX3xX19xX22xX27xX7axX3xXexXeaxXdxXc8xX3xX31xX1xXccxX3xX7cxX32cxX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXexXdxX257xXbxX3xXexXf4xX4xX3xX4xX2fxX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX13exX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX11dxX2fbxXccxXc8xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX13xX6xX3xXexXdxX257xXbxX3xXexXf4xX4xX3xX5xX18xX19xX17cxX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX31bxX1xX31dxX3xXexXdxX257xXbxX3xXexXf4xX4xX3xXd6xXccxX31dxX19xX22xX3xX7xX6xXccxX3xX4bxX2fxX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xX5xX10axXdxX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xX3bdxX32cxX3xX47xX1cxX49xX3xX43xX32cxX4xX3xX19xX72xXeaxX4xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX31xX1xXccxX3xX7cxX32cxX4xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX19xX1xX72xX3xX7xX6xXccxX90xX3xXcxX17xX18xX19xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX11dxX2fbxXccxX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX161xX1xXccxX3xX13xX38cxX3xX5xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX90xX3xX2xX1bdxXc8xX177xX188xX43xX3xX66xX72xXeaxXdxX3xX14exX69xX50xX50xX50xX3xX188xXc8xX186xX43xX17cxX3xXexX10axXdxX3xX26xX3baxX6xX3xX3bdxXccxX7axXe6xXexX3xX5xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX1bbxXc8xX402xX188xX43xXc8xX3xXexX17xX18xX19xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX3xX188xXc8xX186xX43xX17cxX3xXexX17xX18xX19xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX2f5xX22xX27xX19xX3xX31bxX1xX31dxX3xXexX10axXdxX3xXexX17xX10axX43xX3xX11dxXd0xX19xX3xX3bdxXdxXe6xX43xX3xX5xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX402xXc8xX179xX188xX43xXc8xX3xX66xX72xXeaxXdxX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX3xX188xXc8xX179xX43xX17cxX3xXexX17xX18xX19xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX13xX6xX3xX24xX3xX43xX44xX4xX3xX1bdxXc8xX179xX188xX43xX3xX66xX72xXeaxXdxX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX3xX90xX3xX2xXc8xX188xX43xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xX161xX33xX19xX1xX3xX47xX1cxX49xX90xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50xXc8xX3xX19xX22xXccxX7axX3xX4xXd0xX3xX4xX6xX49xX3xXd6xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX5xX14xX3xX4bxXe1xX4xX3xX47xXdxXe6xXexX3xX5xXeaxX19xXc8xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX5xXf4xXexX3xX31xXf8xX49xX3xX66xX27xXdxXc8xX3xX4bxXe1xX4xX3xX47xXdxXe6xXexX3xXexX10axXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xXccxX7axXe6xX19xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX11dxXd0xX19xXc8xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX6dxX1xX18xXc8xX3xX12dxX14xX3xX130xXccxX6xX19xX22xXc8xX3xX69xX44xX4xX3xXcxX1xX13dxX13exX3xX2f5xX22xXccxX7axX3xX4xXd0xX3xX17xX3ccxXexX3xX4xX6xX49xX3xXd6xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX5xX14xX3xX2dcxXccxXf8xXexXc8xX3xX7xX10axXexX3xX5xX24xX3xX4bxX3ccxXexX3xX24xX3xX7cx13f5bxX19xX22xX3xX19xX335xXdxXc8xX3xX19xX1xX3ccxXexX3xX5xX27xX3xXexX10axXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xXccxX7axXe6xX19xX90xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX11dxXd0xX19xXc8xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX6dxX1xX18xXc8xX3xX12dxX14xX3xX130xXccxX6xX19xX22xXc8xX3xX69xX44xX4xX3xXcxX1xX13dxX13exX3xX2f5xX22xXccxX7axX3xX4xXd0xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX5xXf4xXexX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xXexX17xX14xX19xX22xX3xXexX1xX3ccxXbxX90xX3xX26xX72xXd0xX19xX22xX3xX6dxX1xX18xXc8xX3xX12dxX14xX3xX130xXccxX6xX19xX22xXc8xX3xX69xX44xX4xX3xXcxX1xX13dxXc8xX3xX161x15ef3xX43xX3x1425axXccxX7axX18xX19xXc8xX3xXexX1xX270xX3xXd6xX261xX3xX6dx17989xX3x12909xX19xX1xXc8xX3xXexX1xX27xX19xX1xX3xXbxX1xX31dxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX17cxX3xX19xX22xXccxX7axX3xX4xXd0xX3xX4xX6xX49xX3xXd6xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX43xX3ccxXexX3xX6xX19xX3xXexX49xX27xX19xX3xXexX10axXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX1x12550xX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xX79xX7axX3xX4bxXdxXe6xX19xXc8xX3xXexX1xX79xX7axX3xX5xX73xXdxX3xX19xX1x109a6xX3xXd6xXccxX19xX22xX3xX7axX257xXccxX13exX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd6xX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX188xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX19xX22xX9xXaxX179xXaxX12xX0xXexX47xX49xX66xX7axX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xX26xX6xXdxX3xX19xX22xX27xX7axX3xX2dcxXccxX6xXc8xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4bxX270xX6xX3xX47xX27xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX43xX72xX6xX3xX7cxX2b6xX6xXc8xX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX4bxX257xX19xX3xX17xX3ccxXexX3xXexX49xXc8xX3xX4xX2fxX3xX19xXd0xXdxX3xX4bxXe1xX4xX3xX47xXdxXe6xXexX3xXexX49xX13exX3xXcx10b69xX19xX22xX3xX5xX72xX73xX19xX22xX3xX43xX72xX6xX3xXexX6fxX19xX1xX3xXexX2b6xX3xX2xX1bdxX1xX3xX19xX22xX27xX7axX3xX2xX179xX54xX2xX188xX3xX4bxX257xX19xX3xX2xX402xX1xX3xX19xX22xX27xX7axX3xX2xX1bbxX54xX2xX188xX3xX4xX1cxX4xX3xX31xX1xXccxX3xX7cxX32cxX4xX3xXexX17xX49xX19xX22xX3xXexX3d0xX19xX1xX3xXbxX1xX95exX3xX47xXdxX257xX19xX3xX2xX188xX179xX3x12cc9xX3xX1bdxX179xX179xX43xX43xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX49xX66xX7axXaxX12xX3bdxX32cxX3xX47xX1cxX49xXc8xX3xX66xX49xX3xX33xX19xX1xX3xX1xX72xX24xX19xX22xX3xX31xX1xX20xX19xX22xX3xX31xX1xX6fxX3xX5xX10axX19xX1xX3xXexX36xX19xX22xX3xX4xX72xX33dxX19xX22xX3xX43xX10axX19xX1xX3xX31xX257xXexX3xX1xX73xXbxX3xX7cxXeaxXdxX3xX17x10322xX6xX3xX14exX278xX4xX3xX66xX33xXdxX3xX1xX4cxXdxX3xXexXf4xX3xX19xX1xXdxXe6xXexX3xX4bxXeaxXdxX3xX4xX2fxX3xXexX17xXf4xX4xX3xX31xX1xX49xX33xX19xX22xX3xX2xX186xX3xX9baxX3xX2xX1bbxX3xX12dxX2axX3xX4bxX4cxX3xX14exX278xX4xX3xX4xX2fxX3xXd6xXccxX3xX1xX72xXeaxX19xX22xX3xX19xX2fbxX19xX22xX3xXexX17xXf4xX4xX3xX66xX47exX19xX3xX5xX18xX19xX3xXbxX1xX6fxX6xX3xX14exX278xX4xX3xX19xX18xX19xX3xXexX2b6xX3xX1xX20xX43xX3xX19xX6xX7axX3xX4bxX257xX19xX3xX19xX22xX27xX7axX3xX1aexX2xX54xX2xX188xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX4bxX257xX19xX3xX17xX3ccxXexX3xXexX49xX3xX2e0xX19xX22xX27xX7axX3xX2xX392xX3xX7cxX27xX3xX19xX22xX27xX7axX3xX2xX402xX54xX2xX188xX3xX43xX72xX6xX3xX4xX2fxX3xXd6xXccxX3xX1xX72xXeaxX19xX22xX3xXexX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xX7cxX27xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX43xX4cxXexX3xX7xX31dxX3xX19xXd0xXdxX3xXd6xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX43xX72xX6xX3xX4bxXe1xX4xX3xX47xXdxXe6xXexX3xXexX49xX2e6xXc8xX3xXexX95exX19xX22xX3xX5xX72xX73xX19xX22xX3xX43xX72xX6xX3xXbxX1xX95exX3xX47xXdxX257xX19xX3xX186xX188xX188xX3xX9baxX3xX1bbxX188xX188xX43xX43xXc8xX3xX4xX2fxX3xX19xXd0xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bbxX188xX188xX43xX43xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX17xX12xX0xX54xXexX47xX49xX66xX7axX12xX0xX54xXexX6xX47xX5xX10xX12xX0xX66xXdxX7cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX17xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX18xX19xX3xX2dcxXccxX6xX19xX90xX0xX54xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xXccxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9baxXexX1xXccxX43xX47xX9baxX6xX19xX66xX9baxX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX43xX72xX6xX3xX5xXeaxX19xXc8xX3xX4bxX25dxX3xXbxX1xX3baxX19xX22xX3xX5xX14xX3xX2dcxXccxXf8xXexXc8xX3xX7xX10axXexX3xX5xX24xX3xX4bxX3ccxXexX3xX24xX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xX19xX335xXdxX3xX7cxX27xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX335xX19xX22xX3xXexX10axXdxX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xXexX1xX3ccxXbxX3xXexX17xX14xX19xX22xXaxX3xX1xX17xX10x1786exX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX1xX6xX9baxXexXdxX19xX1xX9baxX43xXccxX6xX9baxX5xX49xX19xX9baxX66xX10xX9baxXbxX1xX49xX19xX22xX9baxX5xXccxX9baxX2dcxXccxX10xXexX9baxX7xX6xXexX9baxX5xX49xX9baxX66xX6xXexX9baxX49xX9baxX7cxXccxX19xX22xX9baxX19xXccxXdxX9baxX7cxX6xX9baxX19xX22xX6xXbxX9baxXccxX19xX22xX9baxXexX6xXdxX9baxX7cxXccxX19xX22xX9baxXexX1xX6xXbxX9baxXexX17xXccxX19xX22xX54xX1aexX188xX188xX2xX392xX402xX13exX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX54xX43xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1aexX188xX54xX19xX10xX170xX7xX54xX1aexX188xX186xX2xX54xX2xX188xX392xX66xX186xX1aexX1aexX1bdxX179xX2xX177xXexX1bbxX1bbxX402xX179xX5xX2xX188xX9baxX2xX188xX177xX66xX2xX188xX402xX2xX179xX188xX1bbxXexX1bbxX179xX1aexX179xX188xX5xX188xX13exX1c7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX43xX72xX6xX3xX5xXeaxX19xXc8xX3xX4bxX25dxX3xXbxX1xX3baxX19xX22xX3xX5xX14xX3xX2dcxXccxXf8xXexXc8xX3xX7xX10axXexX3xX5xX24xX3xX4bxX3ccxXexX3xX24xX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xX19xX335xXdxX3xX7cxX27xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX335xX19xX22xX3xXexX10axXdxX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xXexX1xX3ccxXbxX3xXexX17xX14xX19xX22xXaxX3xX1xX17xX10xXc30xX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX1xX6xX9baxXexXdxX19xX1xX9baxX43xXccxX6xX9baxX5xX49xX19xX9baxX66xX10xX9baxXbxX1xX49xX19xX22xX9baxX5xXccxX9baxX2dcxXccxX10xXexX9baxX7xX6xXexX9baxX5xX49xX9baxX66xX6xXexX9baxX49xX9baxX7cxXccxX19xX22xX9baxX19xXccxXdxX9baxX7cxX6xX9baxX19xX22xX6xXbxX9baxXccxX19xX22xX9baxXexX6xXdxX9baxX7cxXccxX19xX22xX9baxXexX1xX6xXbxX9baxXexX17xXccxX19xX22xX54xX1aexX188xX188xX2xX392xX402xX13exX1xXexX43xXaxX12xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX43xX72xX6xX3xX5xXeaxX19xXc8xX3xX4bxX25dxX3xXbxX1xX3baxX19xX22xX3xX5xX14xX3xX2dcxXccxXf8xXexXc8xX3xX7xX10axXexX3xX5xX24xX3xX4bxX3ccxXexX3xX24xX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xX19xX335xXdxX3xX7cxX27xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX335xX19xX22xX3xXexX10axXdxX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xXexX1xX3ccxXbxX3xXexX17xX14xX19xX22xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX26xX20xX43xX3xX19xX6xX7axX3xX2e0xX2xX177xX54xX2xX188xX2e6xXc8xX3xX31xX1xXccxX3xX7cxX32cxX4xX3xX33xX19xX1xX3xX1xX72xX24xX19xX22xX3xX31xX1xX20xX19xX22xX3xX31xX1xX6fxX3xX5xX10axX19xX1xX3xXexX36xX19xX22xX3xX4xX72xX33dxX19xX22xX3xX19xX18xX19xX3xXexX49xX27xX19xX3xXexX3d0xX19xX1xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX43xX72xX6xXc8xX3xX17xX33xXdxX3xX17xX1cxX4xX3xX43xX72xX6xX3xX7cxX2b6xX6xXc8xX3xX4xX2fxX3xX19xXd0xXdxX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX7cxX27xX3xX66xX20xX19xX22xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX7cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48axXdxX1cxX43xX3xX4bxX31dxX4xX3xX69xX27xXdxX3xX6dxX1xX6fxX3xXexX72xX73xX19xX22xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7cxX36xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xX2fxXdxX3xX7cxX25dxX3xX4bxX73xXexX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX7xX278xXbxX3xXexXeaxXdxXaxX3xX1xX17xX10xXc30xX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX22xXdxX6xX43xX9baxX66xX49xX4xX9baxX66xX6xXdxX9baxX31xX1xXdxX9baxXexXccxX49xX19xX22xX9baxXexX1xXccxX7axX9baxX7cxX6xX19xX9baxX1xX6xX9baxXexXdxX19xX1xX9baxX19xX49xXdxX9baxX7cxX10xX9baxX66xX49xXexX9baxX43xXccxX6xX9baxXexX49xX9baxX7xX6xXbxX9baxXexX49xXdxX54xX1aexX188xX188xX2xX1bdxX392xX13exX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX54xX43xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1aexX188xX54xX19xX10xX170xX7xX54xX1aexX188xX186xX2xX54xX2xX188xX177xX66xX1bdxX1aexX188xX179xX177xX179xX179xXexX179xX177xX1bbxX177xX5xX188xX9baxX2xX188xX177xX66xX2xX2xX1bdxX188xX1bdxX1aexX392xXexX2xX402xX1aexX1aexX1bbxX5xX188xX13exX1c7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48axXdxX1cxX43xX3xX4bxX31dxX4xX3xX69xX27xXdxX3xX6dxX1xX6fxX3xXexX72xX73xX19xX22xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7cxX36xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xX2fxXdxX3xX7cxX25dxX3xX4bxX73xXexX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX7xX278xXbxX3xXexXeaxXdxXaxX3xX1xX17xX10xXc30xX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX22xXdxX6xX43xX9baxX66xX49xX4xX9baxX66xX6xXdxX9baxX31xX1xXdxX9baxXexXccxX49xX19xX22xX9baxXexX1xXccxX7axX9baxX7cxX6xX19xX9baxX1xX6xX9baxXexXdxX19xX1xX9baxX19xX49xXdxX9baxX7cxX10xX9baxX66xX49xXexX9baxX43xXccxX6xX9baxXexX49xX9baxX7xX6xXbxX9baxXexX49xXdxX54xX1aexX188xX188xX2xX1bdxX392xX13exX1xXexX43xXaxX12xX48axXdxX1cxX43xX3xX4bxX31dxX4xX3xX69xX27xXdxX3xX6dxX1xX6fxX3xXexX72xX73xX19xX22xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7cxX36xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xX2fxXdxX3xX7cxX25dxX3xX4bxX73xXexX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX7xX278xXbxX3xXexXeaxXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX2f5xX22xX49xX27xXdxX3xX19xX22xXccxX7axX3xX4xXd0xX3xXd6xX33xX7axX3xX17xX6xX3xX5xX14xX3xX2dcxXccxXf8xXexXc8xX3xX7xX10axXexX3xX5xX24xX3xX4bxX3ccxXexX3xX24xX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xX19xX335xXdxXc8xX3xX19xX22xXf0xXbxX3xX335xX19xX22xX3xX24xX3xX7cxX7a5xX19xX22xX3xXexX1xX3ccxXbxX3xXexX17xX14xX19xX22xXc8xX3xX4bxX20xX3xXexX1xX270xXc8xX3xX43xX72xX6xX3xXexX49xX3xX4xX3baxX19xX3xX31xX1xXdxX257xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXd6xXccxX3ccxXexX3xX1xXdxXe6xX19xX3xX4bxX73xXexX3xX5xX14xX3xX5xXeaxX19xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX7cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxXeaxX43xX3xX7cxX27xX49xX3xX4xXccxX4cxX4xXc8xX3xX5xX18xX19xX3xX31xX270xX4xX1xX3xX47xX33xX19xX3xX44xX19xX22xX3xXbxX1xX2fxXc8xX3xXexXccxX7axXe6xXexX3xX4bxX31dxXdxX3xX31xX1xX20xX19xX22xX3xX4bxfb82xX3xXexX1xXdxXe6xXexX3xX1xX10axXdxX3xX7cxX25dxX3xX19xX22xX72xX33dxXdxX3xX7cxX27xX3xXexX27xXdxX3xX7xX33xX19xX3xXexX17xX49xX19xX22xX3xX47xX261xX49xX3xX5xX14xXaxX3xX1xX17xX10xXc30xX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX7xX49xX43xX9baxX7cxX6xX49xX9baxX4xXccxX49xX4xX9baxX5xX10xX19xX9baxX31xXdxX4xX1xX9baxX47xX6xX19xX9baxXccxX19xX22xX9baxXbxX1xX49xX9baxXexXccxX7axX10xXexX9baxX66xX49xXdxX9baxX31xX1xX49xX19xX22xX9baxX66xX10xX9baxXexX1xXdxX10xXexX9baxX1xX6xXdxX9baxX7cxX10xX9baxX19xX22xXccxX49xXdxX9baxX7cxX6xX9baxXexX6xXdxX9baxX7xX6xX19xX9baxXexX17xX49xX19xX22xX9baxX47xX6xX49xX9baxX5xXccxX54xX1aexX188xX188xX188xX188xX2xX13exX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX22xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX54xX43xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1aexX188xX54xX19xX10xX170xX7xX54xX1aexX188xX186xX2xX54xX2xX188xX177xX66xX2xX2xX402xX188xX188xX186xX1bdxXexX392xX188xX177xX392xX1bbxX5xX188xX13exX1c7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX2fxX3xX31xX1xX33xX3xX19xX36xX19xX22xX3xX5xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX43xX44xX4xX3xX47xX1cxX49xX3xX4bxX4cxX19xX22xX3xX50xX50xX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX7cxX12xX0xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxXeaxX43xX3xX7cxX27xX49xX3xX4xXccxX4cxX4xXc8xX3xX5xX18xX19xX3xX31xX270xX4xX1xX3xX47xX33xX19xX3xX44xX19xX22xX3xXbxX1xX2fxXc8xX3xXexXccxX7axXe6xXexX3xX4bxX31dxXdxX3xX31xX1xX20xX19xX22xX3xX4bxX125cxX3xXexX1xXdxXe6xXexX3xX1xX10axXdxX3xX7cxX25dxX3xX19xX22xX72xX33dxXdxX3xX7cxX27xX3xXexX27xXdxX3xX7xX33xX19xX3xXexX17xX49xX19xX22xX3xX47xX261xX49xX3xX5xX14xXaxX3xX1xX17xX10xXc30xX9xXaxX54xXd6xX6xX9baxX1xX49xXdxX54xX7xX49xX43xX9baxX7cxX6xX49xX9baxX4xXccxX49xX4xX9baxX5xX10xX19xX9baxX31xXdxX4xX1xX9baxX47xX6xX19xX9baxXccxX19xX22xX9baxXbxX1xX49xX9baxXexXccxX7axX10xXexX9baxX66xX49xXdxX9baxX31xX1xX49xX19xX22xX9baxX66xX10xX9baxXexX1xXdxX10xXexX9baxX1xX6xXdxX9baxX7cxX10xX9baxX19xX22xXccxX49xXdxX9baxX7cxX6xX9baxXexX6xXdxX9baxX7xX6xX19xX9baxXexX17xX49xX19xX22xX9baxX47xX6xX49xX9baxX5xXccxX54xX1aexX188xX188xX188xX188xX2xX13exX1xXexX43xXaxX12xX11dxXeaxX43xX3xX7cxX27xX49xX3xX4xXccxX4cxX4xXc8xX3xX5xX18xX19xX3xX31xX270xX4xX1xX3xX47xX33xX19xX3xX44xX19xX22xX3xXbxX1xX2fxXc8xX3xXexXccxX7axXe6xXexX3xX4bxX31dxXdxX3xX31xX1xX20xX19xX22xX3xX4bxX125cxX3xXexX1xXdxXe6xXexX3xX1xX10axXdxX3xX7cxX25dxX3xX19xX22xX72xX33dxXdxX3xX7cxX27xX3xXexX27xXdxX3xX7xX33xX19xX3xXexX17xX49xX19xX22xX3xX47xX261xX49xX3xX5xX14xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX17xX49xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX2fxX3xX5xX27xX3xX4xX1xX3d0xX3xX4bxX10axX49xX3xX4xX79xX6xX3xX14exX6fxX3xXexX1xX72xX3xXcxX3d0xX19xX1xX3xX79xX7axX3xX13xX18xX3xX69xXa18xX19xX1xX3xX11dxXd0xX19xX3xXexX10axXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX19xX22xX1xX270xX3xXexX17xX32cxX4xX3xXexXccxX7axX257xX19xX3xX7cxX25dxX3xX4xX20xX19xX22xX3xXexX1cxX4xX3xX44xX19xX22xX3xXbxX1xX2fxX3xX7cxXeaxXdxX3xX47xX261xX49xX3xX7xX31dxX3xX1bbxX3xX7cxX27xX3xXexXa18xX19xX1xX3xX1xXa18xX19xX1xX3xX43xX72xX6xXc8xX3xX5xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4bxX270xX6xX3xX47xX27xX19xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXexX1xX33dxXdxX3xX22xXdxX6xX19xX3xXexXeaxXdxX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX7cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xXccxX5xX12xX0xX66xXdxX7cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX7cxX12xX0xX54xX66xXdxX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX843xXccxXexX1xX49xX17xXaxX12xX31bxX12dxX0xX54xXbxX12
PV