Trường Mầm non Trung Kiên: “Gói bánh chưng cùng bé cưng...”
(Baohatinh.vn) - Nhằm giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên sân chơi bổ ích, vui khỏe cho học sinh, Trường Mầm non quốc Tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa tổ chức ngày hội “Gói bánh chưng cùng bé cưng – Tết thật là ưng” mừng xuân Kỷ Hợi 2019.
f8b4xfc92x1868fx1a9f9x121b4x13451x17e16x15379x18af1xX7x16c05x1228bx10f83x10df9x14174x16e1axX5x16e71xXaxf8d9xXcx167dex12580x1464fx11334x13503xX3x148e4x1913bx15ef5xX3xX17x12a32xX17xX3x11970x150c4x137c9xX4xX3xXex1389dxX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3x17ae5xXdx133c5xX17x1355axX3xXax10fffx134a9xXdxX3x172ecxfd97xX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4x13c64xX17xX18xX3xX3bx141e3xX3xX4xX15xX17xX18x116c7xX52xX52xXaxX0x16df1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17751xX10xX6x106adxXaxX12x17f61xX1x19fbcxX1cxX3xX18xXdxX3cxX1fxX3xX69x183f2xX4xX3xXexX14xX23x13f84x17e37xX17xX3xXexX1xX24xX17xX18xX3x19a47x17388xX3xX18xXdx108ebxX3xX18x14d15xX17xX3xX3bx11bbbxX17xX3xX7x10b91xX4xX3xX87x12f02xX17xX3xX1xX38xX6xX3xX69x167ebxX17xX3xXex15fcdxX4x10399xX3xXex14bc1xX1fxX3xX17xX32xX17xX3xX7xXa3xX17xX3xX4xX1xfbb4xXdxX3xX3bx19b86xX3x14958xX4xX1xXa9xX3xX87xX23xXdxX3x1122axX1x168f9xX10xX3xX4xX1xX1fxX3xX1xfb81xX4xX3xX7xXdxX17xX1xXa9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXcxX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX3x12a34xX66xX88xX3xXcxfd46xX17xX1x14211xX3xX87x188cdxX6xX3xXexXbdxX3xX4xX1x13f5exX4xX3xX17xX18xX88xX7dxX3xX1xXa7xXdxX3x16781xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX3x1034fxX3xXcxX28xXexX3xXexX1x1ad9cxXexX3xX5xX88xX3xX15xX17xX18x15dbcxX3xX1cxX108xX17xX18xX3xfdbaxX23xXa3xX17xX3xX30x139e5xX3xX66x1a4edxXdxX3x1733axfbe8xX2x107adxX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e12xX1fxX69xX7dxX3xXbx15c97xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXax17efcxXdxX69xXexX1xX34xX3x15127x1ac45xX15exXbxX151x1963fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3x11110x13969xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exfed8xX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2x11996xX15exX15dxX2xX1e4xXexX1a3xX1e4xX1e4xX1b2xX1a2xX5xX15exX52x142aaxXbxX18x126a2xX14xX9xX1b2xX1e4xX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX6cxX18xX88xX7dxX3xX1xXa7xXdxX3xX69xXdxfc7exX17xX3xX14xX6xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xXc8xX1x19d61xX17xX18xX3xXc8xX1xXbfxX3xX87xX23xXdxX3xXexX15xXb9xXdxXa9xX3xXbxX1x10c96xX17xX3xXc8xX1x10c22xXdxX3xX4x13915xX6xX3xX4xX27axX3xX87xX88xX3xXexX14x11f97xX3xX17xX1xX88xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX15exX15dxX15dxX1a3xXexX1dcxX1dcxX1b2xX2xX1b3xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1e4xX1a3xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXex143e4xX6xX5xXdxX18xX17xX34xX3xX1f2xX23xX7xXexXdx176c2xX7dxX1a7xXaxX12xX52xX52xX52xX52xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX87x10ae7xXdxX3xX7xfa3fxX3xX1x17cd7xX3xXexX14xX15axX3xX17xX1xXdx12c50xXexX3xXexX8fxX17xX1xX3xX4xX297xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX3bxX141xX4xX3xXbxX1xX77xX3xX1xX23xX7dxX17xX1xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX18xXdxX6xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX27axX17xX18xX3xXexX3cxX4xX3xX1xX141xX23xX3xX4xX1bxX17xXa9xX3xX4xX27axX17xX18xX3xXexX3cxX4xX3xXexXbdxX3xX4xX1xX110xX4xX3xX87xX88xX3xX18xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX15exX15dxX1a3xX1a2xXexX1a3xX15exX2xX1b3xX1a2xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1a2xX1a2xX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX3bbxX6xX5xXdxX18xX17xX34xX3xX1f2xX23xX7xXexXdxX3c8xX7dxX1a7xXaxX12x10165xX3d8xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xXd2xX4xX3xX7xXdxX17xX1xXa9xX3xX87xXdxX3e8xX4xX3x15c94xX15xX15axX4xX3xX18xX38xXbxX3xX1cxXa7xXexX3xXbxX1xX1bxX17xX3xX4xX27axX17xX18xX3xX7xX110xX4xX3xX579x1a159xX3xX1xX1fxX88xX17xX3xXexX1xX88xX17xX1xX3xX17xX1xX8cxX17xX18xX3xX4xX1xXdxX28xX4xX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4x197daxX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xX579xX15xX15axX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX69x1b04fxXdxX3xX4xX27axX3xX18xXdxX3cxX1fxX3xX87xX88xX3xX4xX1xX6xX3xX1cx1477cxX3xX18xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX151xX6xX17xX1xX3xX579x169e5xX3xX1cxX6xX17xX18xX3xX579xX28xX17xX3xX17xX1xX8cxX17xX18xX3xXexX14xX93xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX3e8xX1cxX3xXexX1x1a3e6xX3xX87x13b6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1a3xX2xXexX1b2xX15dxX2xX15exX1a3xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX160xX15dxX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX171xX4cxX3xX1cxX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX3xX87xX3d8xXdxX3xX7xX93xX17xX3xXbxX1x14b07xX1cxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX17xX18xX88xX7dxX3xXexX28xXexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xX3xX69xXexX1xX23xX1cxX3bxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1e4xX1a2xXexX1dcxX1e4xX1b2xX1e4xX2xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX2xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX177xX3cxX4xX3xX3bxX141xX4xX3xXbxX1xX77xX3xX1xX23xX7dxX17xX1xX3xX1xX2a2xX6xX3xX4xX1xX23xX17xX18xX3xX17xXdxX7exX1cxX3xX87xX23xXdxX3xX4xX297xX6xX3xX4xX27axX3xXexX14xX2a2xX3xX1cxX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xXc8xX1xX27axX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX28xXexX3xX4xXbdxX3xXexX14xX23xX7dxX7exX17xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1e4xX1dcxXexX1a3xX1dcxX1dcxX2xX1e4xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1dcxX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xXcxXacxXdxX3xX17xX18xX88xX7dxX3xX1xXa7xXdxX3xXexX28xXexX3xX4xXbdxX3xXexX14xX23xX7dxX7exX17xXa9xX3xX4xX3cxX4xX3xX3bxX4cxX3xX4xX2a2xX17xX3xX579xX15xX15axX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX69xX5c7xXdxX3xX17xX18xX1xX3e8xX3xX17xX1xXa3xX17xX3xX17x15f2axX17xX3xXexX2a2xX3xX1xX10xX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1dcxX160xXexX1a2xX15exX15exX2xX1a2xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX2xX1e4xX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX52xX52xX52xX3xX87xX3d8xXdxX3xX1xX8fxX17xX1xX3xX93xX17xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX88xX17xX18xX3xX4xX27axX17xX18xX3xX4xX1xX610xX6xXa9xX3xX7xXdxX32xX23xX3xX17xX1xXa3xX17xXa9xX3xX4xX3cxX4xX3xX3bxX27axX17xX18xX3xX1xX1fxX6xX3xX151xXdxX17xX1xX3xX151xX97xX17xX3x164aexX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1dcxX1b2xXexX2xX160xX15dxX1a3xX1a3xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1a2xX1a3xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX177xX3cxX4xX3xX3bxX4cxX3xX4xX5b4xX17xX18xX3xX14xX28exXexX3xX1xX88xX1fxX3xX1xX110xX17xX18xX3xXc8xX1xXdxX3xX579xX15xX15axX4xX3xX27axX17xX18xX3xX579x1addfxX3xX1xX15xX3d8xX17xX18xX3xX69x14097xX17xX3xX87xXdxX28xXexX3xX4xX1xX8cxX3xXexX1xX15xX3xXbxX1xX3cxXbxX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX1dcxX2xXexX1a3xX1a3xX1a2xX1e4xX2xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1b3xX1a3xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX52xX52xX52xX3xX7xX27axXdxX3xX17xXbdxXdxX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX3cxX4xX3xX3bxX93xX17xX3xX17xX1xXacxX4xX3xX87xX7exX3xX1cxX47xX6xX3xX151xX23xXa3xX17xX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX15dxX1b3xXexX160xX15dxX2xX160xX1e4xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1dcxX15exX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX52xX52xX52xX3xX87xX88xX3xX18x12629xXdxX3xX579xXdxX7exX23xX3xX15xX3d8xX4xX3xX4xX297xX6xX3xX1cxX8fxX17xX1xX3xX87xX88xX1fxX3xX177xXa3xX7dxX3x149f2xX3d8xX4xX3xX6cxX18xX23xX7dxX3e8xX17xX52xX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX1fxX69xX7dxX3xXbxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX19bxXdxX69xXexX1xX34xX3xX1a2xX15dxX15exXbxX151xX1a7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX34xX3xX1a3xX1e4xX1b3xXbxX151xX1a7xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX34xX57xX57xXdxX52xX3bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX17xX1xX52xX87xX17xX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX1a2xX69xX15exX2xX1e4xX2xX2xX15dxX1e4xXexX2xX1a3xX1a3xX15exX15exX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xX1f5xX14xX9xX1b3xX15dxX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX151xXexX3bbxX6xX5xXdxX18xX17xX34xX3xX1f2xX23xX7xXexXdxX3c8xX7dxX1a7xXaxX12xXcxX1xX27axX17xX18xX3xX22xX23xX6xX3xX17xX18xX88xX7dxX3xX66xXa7xXdxX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX3xX139xX3xXcxX28xXexX3xXexX1xX141xXexX3xX5xX88xX3xX15xX17xX18xX14axXa9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXcxX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX3xXc8xX1xX27axX17xX18xX3xX4xX1x1725dxX3xX579xX595xX3xX18xXdxX610xXbxX3xXexX14x14d58xX3xX1xXdxX595xX23xX3xX87xX7exX3xXexX28xXexX3xX1cxX88xX3xX4xX2a2xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX14xX1078xX3xX17xX1xX8cxX17xX18xX3xX3bxX88xXdxX3xX1xXd2xX4xX3xX18xX1bxX17xX3xX18xX5b4xXdxXa9xX3xX18xXdxX93xX17xX3xX69xX613xXa9xX3xX69xX26cxX3xX17xX1xX3d8xX52xX3xX30x19f19xX3xX110xX4xX3xXexX28xXexX3xX4xX297xX6xX3xXexX23xXbdxXdxX3xXexX1xXb9xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX579xX38xX3xX4xX5b4xX17xX18xX3xX7x173a8xX3xX579xX1bxX7dxX3xX97xXbxX3xX17xX1xX8cxX17xX18xX3xX1xX8fxX17xX1xX3xX93xX17xX1xX3xX579xX3cxX17xX18xX3xX17xX1xX3d8xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xXexXa3xX1cxX3xX1xXc65xX17xX3xXexX23xXbdxXdxX3xXexX1xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX14xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3bbxXexX1xX23xX1cxX3bxX3bbxX6xX17xX69xX3bbxX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1ab2dxX3dcxX4xX3xX14x12a64xX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX11cx1980axX23xXa3xX17xX3xX7dxX32xX23xX3xXexX1xX15xXb9xX17xX18xX3xX15dxX15exX2xX160xX14axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xXbfxX3x13c37xX110xX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3c8xX9xXaxX57xX18xXdxX6xX1fxX3bbxX69xX23xX4xX57xX14xX23xX4xX3bbxX14xX1fxX3bbxX1xX1fxXdxX3bbxX4xX1xX1fxX3bbxX151xX23xX6xX17xX3bbxX7dxX10xX23xX3bbxXexX1xX23xX1fxX17xX18xX3bbxX15dxX15exX2xX160xX3bbxXexX14xX23xX1fxX17xX18xX3bbxX1cxX6xX1cxX3bbxX17xX1fxX17xX3bbxXexX14xXdxX3bbxX69xX23xX4xX57xX2xX1b2xX1b3xX1b2xX1a2xX1e4xX52xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX57xX1cxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX15dxX15exX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX1dcxX57xX2xX15exX160xX69xX15exX15exX1e4xX1a3xX1a2xX1e4xX1a3xXexX15dxX160xX1b3xX1e4xX2xX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX87xX12xX0xX7xXexX14xX1fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1168xX3dcxX4xX3xX14xX116dxX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX11cxX1178xX23xXa3xX17xX3xX7dxX32xX23xX3xXexX1xX15xXb9xX17xX18xX3xX15dxX15exX2xX160xX14axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xXbfxX3xX11a1xX110xX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3c8xX9xXaxX57xX18xXdxX6xX1fxX3bbxX69xX23xX4xX57xX14xX23xX4xX3bbxX14xX1fxX3bbxX1xX1fxXdxX3bbxX4xX1xX1fxX3bbxX151xX23xX6xX17xX3bbxX7dxX10xX23xX3bbxXexX1xX23xX1fxX17xX18xX3bbxX15dxX15exX2xX160xX3bbxXexX14xX23xX1fxX17xX18xX3bbxX1cxX6xX1cxX3bbxX17xX1fxX17xX3bbxXexX14xXdxX3bbxX69xX23xX4xX57xX2xX1b2xX1b3xX1b2xX1a2xX1e4xX52xX1xXexX1cxXaxX12xX1168xX3dcxX4xX3xX14xX116dxX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX11cxX1178xX23xXa3xX17xX3xX7dxX32xX23xX3xXexX1xX15xXb9xX17xX18xX3xX15dxX15exX2xX160xX14axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xXbfxX3xX11a1xX110xX4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX14xX1fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxXacxXdxX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xXaxX1178xX23xXa3xX17xX3xX7dxX32xX23xX3xXexX1xX15xXb9xX17xX18xX3xX15dxX15exX2xX160xXaxXa9xX3xX4xX3cxX4xX3xX3bxX4cxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xXcxX14xXbfxX3xX11a1xX110xX4xX3xXfdxXcx18286xX3xX66xX88xX3xXcxX102xX17xX1xX105xX3xX579xX5f1xX3xX579xX15xX15axX4xX3xX87xX23xXdxX3xX4xX1xXb9xXdxX3xXexX1xXcaxX6xX3xXexX1xXbfxX4xX1xX3xX87xX88xX3xXexX14xX93xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX3e8xX1cxXa9xX3xXexX8fxX1cxX3xX1xXdxX595xX23xX3xX87xX7exX3xX17xX1xX8cxX17xX18xX3xX579xX9edxX4xX3xXexX14xX15xX17xX18xX3xX87xX9bxX17xX3xX1xX38xX6xX3xX4xX297xX6xX3xXexX28xXexX3xX562xXdxX3e8xXexXa9xX3xX87xX7exX3xX5xX2a2xX17xX18xX3xX7dxX32xX23xX3xXexX1xX15xXb9xX17xX18xX3xX87xX88xX3xX7xX3dcxX3xX7xX1078xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX579xX24xXdxX3xX87xX3d8xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX1fxX88xX17xX3xX4xX93xX17xX1xX3xXc8xX1xX38xX3xXc8xX1xX9bxX17xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX4xX23xXa7xX4xX3xX7xX24xX17xX18xX3xXexX14xX1fxX17xX18xX3xX69xX613xXbxX3xXexX28xXexX3xX579xX28xX17xXa9xX3xX151xX23xXa3xX17xX3xX87xX7exX52xX52xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX3cxX1fxX3xX17xX110xX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX151xX23xXa3xX17xX3xX4xX297xX6xX3xX1xXd2xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXdx194dfxX4xX1xX1fxX1fxX5xX3xX66xX88xX3xXcxX102xX17xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX3c8xX9xXaxX57xX18xXdxX6xX1fxX3bbxX69xX23xX4xX57xX17xX6xX1fxX3bbxX17xX23xX4xX3bbxX1xX1fxXdxX3bbxX4xX1xX1fxX3bbxX151xX23xX6xX17xX3bbxX4xX23xX6xX3bbxX1xX1fxX4xX3bbxX7xXdxX17xX1xX3bbxXdxX7xX4xX1xX1fxX1fxX5xX3bbxX1xX6xX3bbxXexXdxX17xX1xX57xX2xX1b2xX1b3xX15dxX1a2xX15exX52xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX57xX1cxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX15dxX15exX57xX17xX10xX19bxX7xX57xX2xX160xX15exX15dxX57xX1b2xX1a2xX69xX1a3xX2xX1b2xX1a3xX15exX2xX1b3xXexX1a2xX1a2xX160xX1a2xX15exX5xX15exX52xX1f2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX17xX1fxX17xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX30xXdxX32xX17xX34xX3xX11cxX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX17xX18xX3xX4xX47xX17xX18xX3xX3bxX4cxX3xX4xX15xX17xX18xX52xX52xX52xX14axXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX87xX12xX0xX7xXexX14xX1fxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX3cxX1fxX3xX17xX110xX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX151xX23xXa3xX17xX3xX4xX297xX6xX3xX1xXd2xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXdxX14e3xX4xX1xX1fxX1fxX5xX3xX66xX88xX3xXcxX102xX17xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX3c8xX9xXaxX57xX18xXdxX6xX1fxX3bbxX69xX23xX4xX57xX17xX6xX1fxX3bbxX17xX23xX4xX3bbxX1xX1fxXdxX3bbxX4xX1xX1fxX3bbxX151xX23xX6xX17xX3bbxX4xX23xX6xX3bbxX1xX1fxX4xX3bbxX7xXdxX17xX1xX3bbxXdxX7xX4xX1xX1fxX1fxX5xX3bbxX1xX6xX3bbxXexXdxX17xX1xX57xX2xX1b2xX1b3xX15dxX1a2xX15exX52xX1xXexX1cxXaxX12xX6cxX3cxX1fxX3xX17xX110xX4xX3xX1xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX151xX23xXa3xX17xX3xX4xX297xX6xX3xX1xXd2xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXdxX14e3xX4xX1xX1fxX1fxX5xX3xX66xX88xX3xXcxX102xX17xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX14xX1fxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX66xXb9xX17xX3xX1a3xX15exX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX88xX17xX18xX3xX733xX1cxX3xXexX1xX3dcxX4xX3xX87xX88xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX1xX88xX17xX18xX3xXexX14xX93xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX3e8xX1cxX3xX17xX18xX1xX7exX3xX17xX18xX1xXdxX3e8xXbxX3xX69xX1fxX3xX4xX1xXbfxX17xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX27axX3xX18xXdxX3cxX1fxXa9xX3xX1xXd2xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX297xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX66xXa7xXdxX3xX17xX1xX141xXbxX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX28xX3xXdxX14e3xX4xX1xX1fxX1fxX5xX3xX66xX88xX3xXcxX102xX17xX1xX3xXexX3dcxX3xXexX6xX7dxX3xX4xX1xX28xX3xX3bxXdxX28xX17xXa9xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xXc8xX28xX52xX52xX52xX3xX579xX5f1xX3xX579xX15xX15axX4xX3xXexX14xX15xX17xX18xX3xX3bxX88xX7dxXa9xX3xX18xXdxX3d8xXdxX3xXexX1xXdxX3e8xX23xX3xXexXacxXdxX3xX66xXa7xXdxX3xX4xX1xX15axX3xX151xX23xXa3xX17xX3xXaxXcxX28xXexX3xX151xX15xX6xX3xX87xX88xX3xXexX28xXexX3xX17xX6xX7dxX3xX15dxX15exX2xX160xXaxX52xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX23xX5xX12xX0xX69xXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b4dxX23xXexX1xX1fxX14xXaxX12x1a5c2xX1fxX17xX18xX3x10618xX23xX6xX17xX18xX0xX57xXbxX12
Long Quang