Thành lập thêm một trường đại học khối ngành y dược
Trường Đại học Y dược được thành lập trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, phát triển theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.
b84fxf6c9xf3f2x114dcxe299x1342dxf9fcx1180fx1131cxX7x122f6x102bbxcbd2x14832xeeeexf903xX5xd4d0xXaxc499xXcxX1xfc72xc1c6xX1xX3xX5x1254axXbxX3xXexX1x14ecex14f52xX3xX20xce1fxXexX3xXex11c24xdc21x1277cxX16x14c49xX3xf9a0xc0daxXdxX3xX1x12e73xX4xX3xbfc1xX1x1529bxXdxX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3x12938xX3xc0bbxX28xcf2axX4xX0x14d12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12402xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3x113b9xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xf8e8xX3xX42xX28xX44xX4xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX27xX1fxX16xX3xX4x14d83xX3xX7x13990xX3xX16x12fa7xX16xX2bxX3xX4xf10exXbxX3xdae7xX15xX3xXbxX1x1168dxXexX3xXexX27xXdxca05xX16xX3xe9cbxX1x1060bxX6xX3xX6bxX3xX42xX28xX44xX4xX3xXexX1x1101bxX23xX4xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3x1371exXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3x15236xX23xXdxdc9fxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX2dxc508xX16xX1xX3xX1xX28x13386xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xXdxX1fxX16xX3xX4x142a3xXb1xX3xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xX5xf2b1xX16xX1xX3xX95x1228bxX4xX3xX40xX3xXex1235ax108cdxX0xX47xXbxX12xX0xX42xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX10xXexX6xXdxX5xX7x14a3fxX11fxX7xXb1xX20xX20xX6xX27xX40xX3xX4xX20xX7x14306xX42xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX42xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexXdxX4xX5xX10xX12cxXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfbd5xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax10512xXdxX42xXexX1xdaabxX3xc28fxX2x11ae6xXbx14957x12cfexX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX16fxX3x11feaxX2xe1afxXbxX175xX176xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX47xX47xXdxX107xe1daxX6xXa5xX1xX6xXexXdxX16xX1xX107xX95xX16xX47xX16xX10xX16axX7xX47x14f17xbf86xX180x108d2xX47xX2xX1a4x13a08xX42xX1a6xX2xX180xX2xX180xX1a3xX1a6xXexX1a6xX180xX171xX1a3xX5xX1a6xX12cxX7xXdxX16xX1xX12cxX95xXdxX10xX16xX12cxXexX27xXb1xX12cxX16xX2bxX12cxX1xX35xX1xX107x10606xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX20xX23xXexX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX40xX3xX42xX28xX44xX4xXaxX3xX16axXdxX42xXexX1xX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xX42xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexXdxX4xX5xX10xX12cxXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXa5xX16xXaxX12xfebdxcee9xX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX1xX32xX6xX16fxX3xXcxXcxdfcex10af7xXc9x115d5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc95xXa5xX42xX40xXaxX12xXcxX1x141a0xX3xXexX28xXe5xX16xX2bxX3xX15bxX1xc144xX16xX1xX3xXbxX1xX291xX3xX95xfb5exX6xX3xX35xec7fxX3xXbdxXb1xX40xX106xXexX3xX2dxXdfxX16xX1xX3xX7xX37xX3xX2xX171xX171xX171xX47xXbdxX63xX12cxXcxXcxX2bxX3xX95xfe37xX3xX95xXdxf837xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX6bxX3x115f0xX28xX44xX4xX3xXexX1xXb1xX23xX4xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xXexX27xX1fxX16xX3xX4xX87xX3xX7xX8axX3xX16xX8dxX16xX2bxX3xX4xX92xXbxX3xX95xX15xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xXa3xX1xXa5xX6xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX107xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX2dx10b94xXccxX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX6bxX3xX42xX28xX44xX4xX3xX7xe61bxX3xXexX27xX8axX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXexX1xXf1xX3xX1aaxX3xXexX1xXb1xX23xX4xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX107xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX2dxXdfxX16xX1xX3xX1xX28xXe5xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xXdxX1fxX16xX3xX4xXf1xXb1xX3xXexXdxX1fxX16xX3xXexXdxX106xX16xX3xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xX5xXfbxX16xX1xX3xX95xX100xX4xX3xX40xX3xXexX106xX3xX4xX291xX6xX3xX35xX1xXb1xX3xX95xX100xX4xXccxX3xX2dxX15xXa5xX3xXexX2exXa5xX3xX95xX15xX3xX4xXb1xX16xX2bxX3xX4xX92xXbxX3xX16xX2bxXb1x1347fxX16xX3xX16xX1xX8dxX16xX3xX5xX100xX4xXccxX3xX16xX1x14db4xX16xX2bxX3xX7xcce8xX16xX3xXbxX1xd6f8xX20xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX4xX1x12dc6xX20xX3xX7xX353xX4xX3xX7xXf1xX4xX3xX35xX1xe42bxX10xX3xX8axX3xXexX27xbd3fxX16xX1xX3xX2dxX23xX3xX4xX6xXa5xXccxX3xX4xX1xXb1xX40xXa0xX16xX3xX2bxXdxX6xXa5xX3xX4x10c96xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xX2c9xX3xX2dxX9axXbxX3xXf1xX16xX2bxX3xX40xX1fxXb1xX3xX4x12645xXb1xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX35xXdxX16xX1xX3xXexX106xX12cxX175x1037cxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX291xX6xX3xX2dxX92xXexX3xX16xX28xXe5xX4xX3xX95xX15xX3xXexX2a4xX16xX2bxX3xX191xX28xXe5xX4xX3xXexXdxX106xXbxX3xX4xX1axX16xX3xXexXdxX1fxXb1xX3xX4xX1xXb1xX45bxX16xX3x13239xXb1xX37xX4xX3xXexX106xX176xX3xX2bxX353xXbxX3xXbxX1xX4acxX16xX3xX16xX8dxX16xX2bxX3xX4xX6xXa5xX3xX16xX469xX16xX2bxX3xX5xX100xX4xX3xX4xX2exX16xX1xX3xXexX27xX6xX16xX1xX3xX4xX291xX6xX3xX40xX3xX42xX28xX44xX4xX3xX1xX32xX4xX3xX277xXdxX2c9xXexX3xXc9xX6xX20xX176xX3xX4xX1xX291xX3xX2dxX23xX16xX2bxX3xX1xX23xXdxX3xX16xX1xX1axXbxX3xX4f7xXb1xX37xX4xX3xXexX106xX3xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xX5xXfbxX16xX1xX3xX95xX100xX4xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXf1xX4xX3xX35xX1xX476xX10xX107xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX1axXbxX3xXexX27xXb1xX16xX2bxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX5xXfbxX16xX1xX3xX95xX100xX4xX3xX4xX353xX3xX16xX1xXb1xX3xX4xX4acxXb1xX3xX4xX6xXa5xX3xX4xX291xX6xX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXf1xX4xX3xX35xX1xX476xX10xX16fxX3xX6bxX3xX1xX32xX4xX3xX265xX191xX2c9xX16xX1xX3xX1xX32xX4xXccxX3xX2dxXdxX2c5xXb1xX3xXexX27xXdfxX3xX1xX32xX4xX279xXccxX3xX42xX28xX44xX4xX3xX1xX32xX4xX3xX265xX16xX2bxX1xXdxX1fxX16xX3xX4xXf1xXb1xX3xX95xX15xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xXexX1xXb1xX37xX4xX279xXccxX3xX4xX496xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xX2c9xX3xX95xX15xX3xX35xdb4cxX3xXexX1xXb1xX1axXexX3xX40xX3xX1xX32xX4xX3xX1xXdxX2c9xX16xX3xX2dxX2exXdxX3xX265xX4xX496xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xX2c9xX3xX40xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xX8dxX16xX3xXex11a7fxX3xX12cxX3xXexX106xX3xX191xX15xXa5xXccxX3xX35xX63dxX3xXexX1xXb1xX1axXexX3xX175xd857xXexX3xX16xX2bxX1xXdxX2c9xX20xXccxX3xX35xX63dxX3xXexX1xXb1xX1axXexX3xX1xX47dxX16xX1xX3xX456xX16xX1xX3xX40xX3xX1xX32xX4xXccxX3xXexX1xXdxX106xXexX3xX191xXdfxX3xX95xX15xX3xX95xX1axXexX3xX5xXdxX2c9xXb1xX3xX40xX3xX7xXdxX16xX1xdc79xX279xX176xX3xX35xX106xXexX3xX1xX44xXbxX3xX16xX2bxX1xXdxX1fxX16xX3xX4xXf1xXb1xX3xX95xX15xX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXf1xX16xX2bxX3xX42x14ba8xX16xX2bxX3xX4xX9axX4xX3xX7xX456xX16xX3xXbxX1xX45bxX20xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX5xXdxX1fxX16xX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX7xf724xX16xX3xX4xX353xX3xX8axX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX16xX1xX28xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX95xX15xX3xX4xX496xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xX2c9xX3xX40xX3xX12cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX8dxX16xX3xXexX670xX12cxXexX106xX3xX191xX15xXa5xX12cxX20xXdxc502xX16xX3xX42xXdfxX4xX1xXccxX3xX4xX496xX16xX2bxX3xX16xX2bxX1xX2c9xX3xX16xX6xX16xXa5xXccxX3xX4xX9axX4xX3xXbxX1xX28xX87xX16xX2bxX3xXbxX1xX9axXbxX3xX175xX686xXexX3xX16xX2bxX1xXdxX2c9xX20xXccxX3xX4xX1xX45bxX16xX3xX2dxXa5xX9axX16xXccxX3xX2dxXdxX2c5xXb1xX3xXexX27xXdfxX3xX20xXe5xXdxX6c5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xX63xX106xX16xX3xX16xX469xX20xX3xX1a3xX1a4xX1a3xX173xXccxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX7xX366xX3xX175xX8dxX40xX3xX42xX100xX16xX2bxX3xX95xX15xX3xX1xXa5xX15xX16xX3xXexX1xXdxX2c9xX16xX3xX20xX496xX3xX1xX47dxX16xX1xX3xXexXdxX1fxX16xX3xXexXdxX106xX16xX3xX95xX2c5xX3xX2dxX15xXa5xX3xXexX2exXa5xX3xX20xX23xXexX3xX7xX37xX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xXexX2exXdxX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX95xXe5xXdxX3xX4f7xXb1xX40xX3xX20xX496xX3xXexXb1xX40xXa0xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX20xc413xXdxX3xX16xX469xX20xX3xX35xX1xXa5xX456xX16xX2bxX3xX2xX107xX1a4xX1a4xX1a4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX95xXdxX1fxX16xX107xX3xXbdxXb1xX40xX3xX20xX496xX3xX2dxX15xXa5xX3xXexX2exXa5xX3xX7xX6xXb1xX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX47xXex1115exX16xX2bxX3xX4f7xXb1xX40xX3xX20xX496xX3xX2dxX15xXa5xX3xXexX2exXa5xX3xXexX469xX16xX2bxX3xX42xX4acxX16xX3xX95xX15xX3xX2dxX2exXexX3xX1a6xX1a4xc581xX176xX3xXexcf3exX3xX5xX2c9xX3xX4f7xXb1xX40xX3xX20xX496xX3xX2dxX15xXa5xX3xXexX2exXa5xX3xXexXdxX106xX16xX3xX7xXfbxX47xX4f7xXb1xX40xX3xX20xX496xX3xX7xX6xXb1xX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX2dxX2exXexX3xX1a6xX1a4xX8bfxX176xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX95xXdxX1fxX16xX3xX4f7xXb1xX37xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xXdxX106xX20xX3xX173xX8bfxX107xX3xXcxX1xX10xXa5xX3xX35xX106xX3xX1xXa5xX2exX4xX1xXccxX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX6bxX3xX42xX28xX44xX4xX3xX95xX15xX3xX289xX2c9xX16xX1xX3xX95xXdxX2c9xX16xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX4f7xXb1xX40xX3xX20xX496xX3xX2xX107xX1a4xX1a4xX1a4xX3xX2bxXdxX28xX29xX16xX2bxX3xX7xX366xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xX175xX8dxX40xX3xX42xX100xX16xX2bxX3xX20xXe5xXdxX3xXexX2exXdxX3xX56xeb73xX6xX3xd7baxX2exX4xX3xX95xXe5xXdxX3xXexX89axX16xX2bxX3xX42xXdxX2c9xX16xX3xXexX29bxX4xX1xX3xX1a3xX173xX1xX6xX107xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xc0a7xX1xX353xX3xX2bxXdxX9axXa5xX3xX7xX28xXccxX3xXexXdxX106xX16xX3xX7xX63dxX3xXc9xX2bxXb1xX40xX769xX16xX3xXa3xXdxX20xX3xefd9xX87xX16xXccxX3x103e1xXdxX9axX20xX3xX2dxX37xX4xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX4xX1xXa5xX3xX1xX6xX40xX3xX2dxX8dxX40xX3xX5xX15xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4f7xXb1xX456xX3xX4xX291xX6xX3xX2xX1a4xX3xX16xX469xX20xX3xXbxX1xX92xX16xX3xX2dxX92xXb1xX3xX175xX8dxX40xX3xX42xX100xX16xX2bxX3xX95xX15xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX4xX291xX6xX3xXexX1xX4acxX40xX3xXexX27xX98fxX3xXa3xX1xXa5xX6xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xX95xX15xX3xX7xX100xX3xX5xX4c3xX16xX1xX3xX2dxX2exXa5xXccxX3xX7xX100xX3xX2bxX353xXbxX3xX7xXf1xX4xX3xX4xX291xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX2dxX87xX16xX3xX95xXdfxXccxX3xX4xX9axX3xX16xX1xX8dxX16xX3xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xXexXa5xX15xX16xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX107xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xXa5xX42xX40xXaxX12xXa3xX1xXa5xX6xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX16xX2bxX15xX40xX3xX1a3xX1a4xX47xX173xX47xX1a3xX1a4xX2xX1a4xX3xXexX27xX1fxX16xX3xX4xX87xX3xX7xX8axX3xXexX27xXb1xX40xX2c5xX16xX3xXexX1xX37xX16xX2bxX3xX95xX15xX3xXexXdxX106xXbxX3xX16xX37xXdxX3xX5xXdfxX4xX1xX3xX7xX670xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX4xX291xX6xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX63xX496xX16xX2bxX3xX2e7xX28xX87xX16xX2bxX3xX265xXexXdxX2c5xX16xX3xXexX1xX8dxX16xX3xX4xX291xX6xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX279xX3xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xX2dxX353xX3xX4xX353xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX15bxX6xXa5xX3xX2dxed18xX16xX2bxX3xX6bxX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX4x14e4cxX16xX2bxX3xX16xX1xX28xX3xX2dxXa0xX3xX2dxX9axXbxX3xXf1xX16xX2bxX3xX40xX1fxXb1xX3xX4xX4acxXb1xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexX27xXdxXa0xX16xX3xX4xX291xX6xX3xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXb1xX37xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX27xXb1xX16xX2bxX3xXexX8dxX20xX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX2dxX6xX3xX16xX2bxX15xX16xX1xXccxX3xX2dxX6xX3xX5xXfbxX16xX1xX3xX95xX100xX4xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX175xXb1xX3xXexX1xX106xX3xX1xX23xXdxX3xX16xX1xX1axXbxX3xX4f7xXb1xX37xX4xX3xXexX106xX3xX4xX291xX6xX3xX2dxX92xXexX3xX16xX28xXe5xX4xX107xX0xX47xXbxX12xX0xX42xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX27xX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1fxX16xX3xX4f7xXb1xX6xX16xX16fxX0xX47xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xXb1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12cxXexX1xXb1xX20xX191xX12cxX6xX16xX42xX12cxX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47dxX20xX3xXexX1xX92xX40xX3xX16xX1xXdxX2c5xXb1xX3xX1xX44xXbxX3xX4xX1xX92xXexX3xX4xX1xX37xX16xX2bxX3xXb1xX16xX2bxX3xXexX1xX28xX3xXexX37xXexX3xXexX2a4xX3xX4xX8dxX40xX3xX42xX2exXdxX3xXexX27xX1fxX16xX3xX27xX2a4xX16xX2bxX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10x12d29xX9xXaxX47xX35xX1xXa5xX6xX12cxX1xXa5xX4xX47xXexXdxX20xX12cxXexX1xX6xX40xX12cxX16xX1xXdxX10xXb1xX12cxX1xXa5xXbxX12cxX4xX1xX6xXexX12cxX4xX1xXa5xX16xX2bxX12cxXb1xX16xX2bxX12cxXexX1xXb1xX12cxXexXa5xXexX12cxXexXb1xX12cxX4xX6xX40xX12cxX42xX6xXdxX12cxXexX27xX10xX16xX12cxX27xXb1xX16xX2bxX12cxX1xX6xX12cxXexXdxX16xX1xX47xX2x14e1dxXd37xXd37xX171xX1a3xX107xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX47xX20xX10xX42xXdxX6xX47xX2xX1a3xX1a4xX47xX16xX10xX16axX7xX47xX1a3xX1a4xX180xX2xX47xX2xX1a4xX1aaxX42xX2xX1a3xX1a6xX2xXd37xX1a4xX173xXexX2xX180xX1aaxX1aaxX173xX5xX1a4xX107xX1d0xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX20xX23xXexX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX40xX3xX42xX28xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX42xXdxX95xX12xX0xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47dxX20xX3xXexX1xX92xX40xX3xX16xX1xXdxX2c5xXb1xX3xX1xX44xXbxX3xX4xX1xX92xXexX3xX4xX1xX37xX16xX2bxX3xXb1xX16xX2bxX3xXexX1xX28xX3xXexX37xXexX3xXexX2a4xX3xX4xX8dxX40xX3xX42xX2exXdxX3xXexX27xX1fxX16xX3xX27xX2a4xX16xX2bxX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXce2xX9xXaxX47xX35xX1xXa5xX6xX12cxX1xXa5xX4xX47xXexXdxX20xX12cxXexX1xX6xX40xX12cxX16xX1xXdxX10xXb1xX12cxX1xXa5xXbxX12cxX4xX1xX6xXexX12cxX4xX1xXa5xX16xX2bxX12cxXb1xX16xX2bxX12cxXexX1xXb1xX12cxXexXa5xXexX12cxXexXb1xX12cxX4xX6xX40xX12cxX42xX6xXdxX12cxXexX27xX10xX16xX12cxX27xXb1xX16xX2bxX12cxX1xX6xX12cxXexXdxX16xX1xX47xX2xXd37xXd37xXd37xX171xX1a3xX107xX1xXexX20xXaxX12xXcxX47dxX20xX3xXexX1xX92xX40xX3xX16xX1xXdxX2c5xXb1xX3xX1xX44xXbxX3xX4xX1xX92xXexX3xX4xX1xX37xX16xX2bxX3xXb1xX16xX2bxX3xXexX1xX28xX3xXexX37xXexX3xXexX2a4xX3xX4xX8dxX40xX3xX42xX2exXdxX3xXexX27xX1fxX16xX3xX27xX2a4xX16xX2bxX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX15bxX9axX4xX3xX16xX1xX15xX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX2dxX4c3xX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xXdxX2c9xX16xX3xX20xX23xXexX3xX7xX37xX3xX5xXa5xX15xXdxX3xXexX1xX456xXa5xX3xX42xX28xX44xX4xX3xX8axX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX3xX4xX1xXf1xX6xX3xX16xX1xXdxX2c5xXb1xX3xX1xX44xXbxX3xX4xX1xX92xXexX3xX4xX353xX3xXexX9axX4xX3xX42xX6efxX16xX2bxX3xX4xX1xX37xX16xX2bxX3xXb1xX16xX2bxX3xXexX1xX28xX3xXexX37xXexX3xXexX27xX1fxX16xX3xX4xX9axX4xX3xX42xX98fxX16xX2bxX3xXexX106xX3xX191xX15xXa5xX3xXb1xX16xX2bxX3xXexX1xX28xX3xX2bxX6xX16xXccxX3xXbxX1xX89axXdxXccxX3xX95xfb8bxX107xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6xX20xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2xX1a4xX3xX16xX469xX20xX3xX4xe06bxX16xX2bxX3xX191xX2exX16xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xX20xXdxX769xX16xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xX29bxX3xX8axX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xXcxX1xX9axXdxX3xX289xX47dxX16xX1xXccxX3xX95xd6faxX16xX3xX4xX353xX3xXexX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX7xX6xXb1xX3xX16xX15xX40xXaxX3xX1xX27xX10xXce2xX9xXaxX47xX2bxXdxX6xXa5xX12cxX42xXb1xX4xX47xX16xX6xX20xX12cxX7xXdxX16xX1xX12cxX2xX1a4xX12cxX16xX6xX20xX12cxX4xXa5xX16xX2bxX12cxX191xX6xX16xX12cxX42xXb1xXa5xX4xX12cxX20xXdxX10xX16xX12cxX1xXa5xX4xX12cxXbxX1xXdxX12cxXa5xX12cxX42xX1xX12cxX40xX12cxX42xXb1xXa5xX4xX12cxXexX1xX6xXdxX12cxX191xXdxX16xX1xX12cxX95xX6xX16xX12cxX4xXa5xX12cxXexX1xX10xX12cxX1xXa5xX4xX12cxX42xX1xX12cxX40xX12cxX1xX6xX12cxX16xXa5xXdxX12cxX7xX6xXb1xX12cxX16xX6xX40xX47xX2xXd37xXd37xX171xXd37xX171xX107xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX47xX20xX10xX42xXdxX6xX47xX2xX1a3xX1a4xX47xX16xX10xX16axX7xX47xX1a3xX1a4xX180xX1a4xX47xX2xX1a3xX1aaxX42xX1a6xX2xX1a4xX180xX2xX1a4xX1a3xXexX171xX180xXd37xXd37xX180xX5xX1a4xX107xX1d0xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX20xX23xXexX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX40xX3xX42xX28xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX42xXdxX95xX12xX0xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6xX20xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2xX1a4xX3xX16xX469xX20xX3xX4xXfa8xX16xX2bxX3xX191xX2exX16xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xX20xXdxX769xX16xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xX29bxX3xX8axX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xXcxX1xX9axXdxX3xX289xX47dxX16xX1xXccxX3xX95xXfdaxX16xX3xX4xX353xX3xXexX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX7xX6xXb1xX3xX16xX15xX40xXaxX3xX1xX27xX10xXce2xX9xXaxX47xX2bxXdxX6xXa5xX12cxX42xXb1xX4xX47xX16xX6xX20xX12cxX7xXdxX16xX1xX12cxX2xX1a4xX12cxX16xX6xX20xX12cxX4xXa5xX16xX2bxX12cxX191xX6xX16xX12cxX42xXb1xXa5xX4xX12cxX20xXdxX10xX16xX12cxX1xXa5xX4xX12cxXbxX1xXdxX12cxXa5xX12cxX42xX1xX12cxX40xX12cxX42xXb1xXa5xX4xX12cxXexX1xX6xXdxX12cxX191xXdxX16xX1xX12cxX95xX6xX16xX12cxX4xXa5xX12cxXexX1xX10xX12cxX1xXa5xX4xX12cxX42xX1xX12cxX40xX12cxX1xX6xX12cxX16xXa5xXdxX12cxX7xX6xXb1xX12cxX16xX6xX40xX47xX2xXd37xXd37xX171xXd37xX171xX107xX1xXexX20xXaxX12xXc9xX6xX20xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2xX1a4xX3xX16xX469xX20xX3xX4xXfa8xX16xX2bxX3xX191xX2exX16xX3xX2dxX28xX44xX4xX3xX20xXdxX769xX16xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xX29bxX3xX8axX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xXcxX1xX9axXdxX3xX289xX47dxX16xX1xXccxX3xX95xXfdaxX16xX3xX4xX353xX3xXexX1xXa0xX3xX1xX32xX4xX3xX63xX56xX3xX6bxX3xX56xX15xX3xXc9xX23xXdxX3xX7xX6xXb1xX3xX16xX15xX40xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX63xX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX6bxX3xX2e7xX28xX44xX4xX3xXcxX1xX9axXdxX3xX289xX47dxX16xX1xX3xX7xX366xX3xX20xXdxX769xX16xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xX29bxX3xX4xX1xXa5xX3xXc9xX2bxX496xX3x14e31xXdxX16xX1xX3xX56xXdxX106xXb1xX3xX12cxX3xX4xX1axXb1xX3xX191xX686xX3xX35xX1xXdxX106xX16xX3xX16xX1xXdxX2c5xXb1xX3xX16xX2bxX28xX29xXdxX3xX4xX456xX20xX3xX2dxX23xX16xX2bxX3xX95xX47dxX3xX2xX1a4xX3xX16xX469xX20xX3xX4xXfa8xX16xX2bxX3xX191xX2exX16xX3xX2dxX106xX16xX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX107xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX353xX3xX2dxXdxXa0xX20xX3xX7xX37xX3xX4xX6xXa5xX3xX16xX1xX92xXexX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX3xX5xX15xX3xX9axX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX289xX3xX4xX291xX6xX3xX4xX456xX3xX16xX28xXe5xX4xXaxX3xX1xX27xX10xXce2xX9xXaxX47xX2bxXdxX6xXa5xX12cxX42xXb1xX4xX47xXexX1xXdxX12cxX7xXdxX16xX1xX12cxX4xXa5xX12cxX42xXdxX10xX20xX12cxX7xXa5xX12cxX4xX6xXa5xX12cxX16xX1xX6xXexX12cxX1xX6xX12cxXexXdxX16xX1xX12cxX5xX6xX12cxX6xX12cxX35xX1xXa5xX6xX12cxX35xX1xXa5xXdxX12cxX191xX12cxX4xXb1xX6xX12cxX4xX6xX12cxX16xXb1xXa5xX4xX47xX2xXd37xX182xX182xXd37xX173xX107xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX47xX20xX10xX42xXdxX6xX47xX2xX1a3xX1a4xX47xX16xX10xX16axX7xX47xX1a3xX1a4xX1a6xX180xX47xX171xX1aaxX42xX171xX2xX1a3xX1a6xX180xX2xX2xXexX1a6xX2xX182xX173xX1a4xX5xX1a4xX107xX1d0xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX20xX23xXexX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX1xX32xX4xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX16xX2bxX15xX16xX1xX3xX40xX3xX42xX28xX44xX4xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX42xXdxX95xX12xX0xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX353xX3xX2dxXdxXa0xX20xX3xX7xX37xX3xX4xX6xXa5xX3xX16xX1xX92xXexX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX3xX5xX15xX3xX9axX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX289xX3xX4xX291xX6xX3xX4xX456xX3xX16xX28xXe5xX4xXaxX3xX1xX27xX10xXce2xX9xXaxX47xX2bxXdxX6xXa5xX12cxX42xXb1xX4xX47xXexX1xXdxX12cxX7xXdxX16xX1xX12cxX4xXa5xX12cxX42xXdxX10xX20xX12cxX7xXa5xX12cxX4xX6xXa5xX12cxX16xX1xX6xXexX12cxX1xX6xX12cxXexXdxX16xX1xX12cxX5xX6xX12cxX6xX12cxX35xX1xXa5xX6xX12cxX35xX1xXa5xXdxX12cxX191xX12cxX4xXb1xX6xX12cxX4xX6xX12cxX16xXb1xXa5xX4xX47xX2xXd37xX182xX182xXd37xX173xX107xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1xX29bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX353xX3xX2dxXdxXa0xX20xX3xX7xX37xX3xX4xX6xXa5xX3xX16xX1xX92xXexX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX3xX5xX15xX3xX9axX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX289xX3xX4xX291xX6xX3xX4xX456xX3xX16xX28xXe5xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX27xXa5xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX89axX16xX2bxX3xX2dxXdxXa0xX20xX3xX1a3xXd37xXccxX182xX173xX3xX265xXexX27xXa5xX16xX2bxX3xX2dxX353xX3xXcxXa5xX9axX16xX3xX2xX1a4xXccxX3xX56xX353xX6xX3xX2xX1a4xXccxX3xX9e3xXdxX16xX1xX3xXd37xXccxX182xX173xX279xXccxX3xXc9xX2bxXb1xX40xX769xX16xX3xX277xX469xX16xX3xX56xXa5xX15xX16xX2bxX3xX9e3xX87xX16xX3xX12cxX3xX5xXe5xXbxX3xX2xX1a3xX3xXcxXa5xX9axX16xX3xX2xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXcxX56xX9c3xXcxX3xX15bxX1xXb1xX40xX1fxX16xX3xX56xX15xX3xXcxXfbxX16xX1xX3xX2dxX4c3xX3xXexX27xX8axX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX29bxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX353xX3xX2dxXdxXa0xX20xX3xX7xX37xX3xX4xX6xXa5xX3xX16xX1xX92xXexX3xXexf536xX16xX1xX3xX95xX15xX3xX5xX15xX3xX9axX3xX35xX1xXa5xX6xX3xX35xX1xX37xXdxX3xX289xX3xX4xX291xX6xX3xX4xX456xX3xX16xX28xXe5xX4xX107xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xXb1xX5xX12xX0xX42xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9e3xXa5xXb1xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX277xXdxX10xXexX16xX6xX20xf2b4xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX42xXdxX95xX12