Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê (bài 5): Khi nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính!
(Baohatinh.vn) - Các chuyên gia của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cũng đồng quan điểm với tỉnh Hà Tĩnh rằng, năng lực của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) - chủ đầu tư dự án chưa đáp ứng được điều kiện để khai thác, kể cả với giai đoạn I là bóc đất tầng phủ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Không những yếu, thiếu năng lực tài chính, mà khả năng huy động vốn vay đáp ứng tiến độ triển khai dự án TIC cũng chưa xác định được.
ca3bx10876x103caxdb04xe4bdx15e07xd888x11d19x148bax11e73x175e5x1440dx17682x127c6xee0dx1680bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1498dx11a8cx124dcxXexX0x10897xXaxX17xX18xX19xXexX0xf291xcf4cxX19x15b16xXexX0xXaxe072xX9xca9cxXdxX18x1731exX2fx1149bx10044x14d0exX5x1710fxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x1257exXbx10cb5xX18xXdxX35x14542xd968xfb8exX9x108dex168daxX2fxXbxX35x13282xX26x13b59xX32xXexX2x18db9xX4bxX4axX9x1030dxXaxX18xX35xX9xXbxXax1599fxX2cxX9xXcxe364xX9xX2fx14bb9xXbxX9xX5xXax18254xX2cxXaxX9x15522xXaxdc5bxX9x13fadxX23x11605xX35xX9x1373dx12f78xX4cxX9xX74xXaxX35xX9xX4bxXaxX7axX9xded6x118b7xX4fxX9xXbxdce5xX9xXbxXaxX35x17549xX4fxX9xX4bxef1dxX4bxX4axX9xXdxfd6dxX2cxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXax10894xX4bxXaxX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14c54xX17xX18xX19xX32xXexX4xX64xX2cxX9xX2cxXaxX4fxX26xX76xX4bxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxf3f6xX18xX9x13eaaxX35xX76xX4bxX9xXaxX35x11101xX33xX9xX2cxX64xX2cxX9xXaxf1bdxX35xX9xX5dxXaxX24xX18xX9xXax10f3cxX2cxX9xfa90xX7axX9xX5dx181a7xX9xXbxXaxX4fx17133xXbxX9x131dfxX35xXd9xXbxX9xf037xX18xXcxX9xX78xXf9x10af4x17fa9xX5xffc3xX7exX9xX2cx18c39xX4bxX4axX9xX89xff59xX4bxX4axX9x18ddcxX4fxX18xX4bxX9xX89xX35x12717xXcxX9xXedx1338axX35xX9xXbx128e3xX4bxXaxX9xXb9xX7axX9xX5x18e71xX4bxXaxX9x16a2dxeb1dxX4bxX4ax14ff3xX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXdxX9cxX2cxX9xX2cxXcfxX18xX9xX4x16fc7xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4x189ccxX9xX33xXaxX8axX4bxX9xX105xX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xX78xX5xf917xX4xX7exX9xX46xX9xX2cxXaxXcfxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX2cxXaxX8exX18xX9xX89xX64xX33xX9x1507cxX4bxX4axX9xX89xX8ex106f4xX2cxX9xX89xX35x18f55xX4fxX9xX5dxX35xXd9xX4bxX9xX89xX11bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX133xX9xX5dxX11bxX9xX2cx18692xX9xXedxX11fxX35xX9xX4axX35xX18xX35xX9xX89xX24xX70xX4bxX9xX162xX9xXdxX7axX9xX23xec0exX2cxX9xX89xcbd2xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX133xX9xX23xX110xX35xX9xXbxXaxX8ex1592bxX4bxX4axX9xX4axX35xX1a7xX35xX9xX33xXaxX1bdxX4bxX4axX9xXcxf9d0xXbxX9xX23xX130xX4bxX4ax16cb6xX9xX74xXaxX143xX4bxX4axX9xX4bxXaxd459xX4bxX4axX9xX26xX93xX4fxX133xX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXdxX9cxX2cxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX133xX9xXcxX7axX9xX5dxXaxX1a7xX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXaxX4fxX26xX9xX89xXe1xX4bxX4axX9xXedx17e0axX4bxX9xXedxX18xX26xX9xX89xX64xX33xX9xX182xX4bxX4axX9xXbxX35xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xXbxX12fxX35xX11bxX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX5xX162xX4xX9xX2cxX10bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX8exX18xX9xX44xX64xX2cxX9xX89x11849xX4bxXaxX9xX89xX8exX188xX2cxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd343xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX12fxX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX12fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1ecxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1ecxXedxX4bxX1cxX4bxX17xe55exX2fxX1cxX2ax13cd0xX2ax1570cxX1cxX2ax13894x12689xX19xX2cfxX2axf136xX7dxX2ax1787exX2d4xXbxX2d4x119aax11109xX2dbxXdxX2cfxX1ecxX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c6xX35xX19xXbxXaxX4cxX2d0xX2cfxX2cfxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX2d4xX2cfxX2cfxX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX4fxX4bxX4axX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX5dxXaxX17xX9xX23xX18xX35xX9xX7dxX9xX5dxXaxX35xX9xX4bxXaxX18xX9xX19xX18xX4fxX9xXbxX4fxX9xXbxXaxX35xX17xX4fxX9xX4bxX18xX4bxX4axX9xXdxX4fxX2cxX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXcxX68xX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xX19xX24xX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xXedxX22fxX4bxX9xX19x16084xX4bxX9xX89xX93xX4bxX9xXaxX7axX4bxX4axX9xXdxX24xX70xXbxX9xXaxXd9xX9xXdx1195exX26xX9xX4bxXaxX8exX4cxX9xX2cxXaxXf6xXcxX9xXbxX35xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xX4axX35xX1a7xX35xX9xX33xXaxX1bdxX4bxX4axX9xXcxX1e5xXbxX9xX23xX130xX4bxX4axX133xX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xXbxX35xX18dxX4bxX9xX44x18001xX26xX9xX19xX9cxX4bxX4axX9xX5dxXaxX4fxX9xXbxX64xX35xX9xX89xX26axX4bxXaxX9xX2cxX8exX1ecxX1ecxX1ecxX9xX5xX12fxX24xX4bxX4axX9xX1a7xX4bxXaxX4cxX9xX105xX18xX4fxX9xX4axX8axX4bxX9xX2caxX9xX4bxX97xXcxX9xX44xX40bxX26xX9xX19xX9cxX4bxX4axX133xX9xX74xXaxX4fxX9xX5x178e3xX4xX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX44exX123xX4bxXaxX9xXedxX3c0xX4bxX9xX2cxXaxX123xX9xXdxX7axX9xX23x15ba7xX35xX9xX89xX1c1xXbxX9xXaxX24xX18xX4bxX4axX133xX9xX5dxXaxX143xX4bxX4axX9xX2cxX1bdxX9xX4bxX4axX8exX1d5xX35xX9x10a16xX9xXedx14253xX9xXaxX70xX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX2cxXaxX8exX18xX9xX89xX1a7xXcxX9xX23xX1a7xX24xX133xX9xX89xX1e5xX2cxX9xX23xX35xXd9xXbxX9xXdxX7axX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xX4bxX8exX11fxX2cxX9xX2fxX70xX2cxXax16ed4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXedxX7axX9xXbxX4fxX26xX11bxX4bxX9xX114xX4fxX1e5xX4bxX4axX9xX2fxX6bxXbxX9xXcxX68xX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xX89xX8exX188xX2cxX9xXbxX12fxX35xX11bxX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xX4bxX97xXcxX9xX2ccxX2cfxX2cfxX2caxX9xXedxX11fxX35xX9xXbxX14bxX4bxX4axX9xXcxX182xX2cxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX9xX4axX8axX4bxX9xX2axX2cfxX1ecxX2cfxX2cfxX2cfxX9xXbx14be2xX9xX89xX110xX4bxX4axX133xX9xX19xX24xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX105xX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xX78xX5xX162xX4xX7exX9xXdxX7axXcxX9xX2cxXaxXcfxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX1ecxX9xX5xXaxX64xX4bxX4axX9xX2dbxX1cxX2ccxX2cfxX2cfxX2dbxX133xX9xX5xX162xX4xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xXbxXaxX182xX2cxX9xX5dxXaxX485xX35xX9xX89xXe1xX4bxX4axX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX23xX130xX4bxX4axX9xXedxX35xXd9xX2cxX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xXbxXaxd07dxX9xX4bxX4axXaxX35xXd9xXcxX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxXd9xX9xXedxX7axX9xX23xX1bdxX2cxX9xX89xX1c1xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX1ecxX9xX105xX18xX4fxX9xX2ccxX9xX4bxX97xXcxX9xX5dxX11bxX9xXbxX59xX9xX4bxX4axX7axX26xX9xX5dxXaxX485xX35xX9xX2cxX143xX4bxX4axX133xX9xX89xX93xX4bxX9xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2dcxX1cxX2ccxX2cfxX2axX2axX133xX9xX5xX162xX4xX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX23xX1bdxX2cxX9xX89xX1c1xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX9xX89xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xX2fxX40bxX4fxX9xX46xX2ccxX2caxXcxX133xX9xX89xX70xXbxX9xX2axX2ccxX133xX2dcxX9xXbxX12fxX35xXd9xX4fxX9xXcxX2d7xX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX12fxX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX12fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1ecxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1ecxXedxX4bxX1cxX4bxX17xX2c6xX2fxX1cxX2axX2caxX2axX2ccxX1cxX2axX2cfxX2d0xX19xX2cfxX2axX2d4xX7dxX2axX2d7xX2d4xXbxX2axX2d4xX2cfxX2cfxXdxX2axX1ecxX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c6xX35xX19xXbxXaxX4cxX7dxX7dxX2cfxX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX2d7xX2d0xX2d0xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX4fxX4bxX4axX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX5dxXaxX17xX9xX23xX18xX35xX9xX7dxX9xX5dxXaxX35xX9xX4bxXaxX18xX9xX19xX18xX4fxX9xXbxX4fxX9xXbxXaxX35xX17xX4fxX9xX4bxX18xX4bxX4axX9xXdxX4fxX2cxX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX4bxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4fxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX105xX18xX4fxX9xX2ccxX9xX4bxX97xXcxX9xX5dxX11bxX9xXbxX59xX9xX4bxX4axX7axX26xX9xX5dxXaxX485xX35xX9xX2cxX143xX4bxX4axX133xX9xX89xX93xX4bxX9xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2dcxX1cxX2ccxX2cfxX2axX2axX133xX9xX5xX162xX4xX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX23xX1bdxX2cxX9xX89xX1c1xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX9xX89xX70xXbxX9xX2axX2ccxX133xX2dcxX9xXbxX12fxX35xXd9xX4fxX9xXcxX2d7xX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXex15772xX4bxXaxX4cxX9xX5xX12fxX76xX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxX12fxX8exX1d5xX4bxX4axX9xX23xX1bdxX2cxX9xX89xX1c1xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX9xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2dbxX1cxX2ccxX2cfxX2axX2cfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4fxX26xX9xX4bxXaxX35xX76xX4bxX133xX9xXbxX12fxX24xX4bxX4axX9xX114xX4fxX64xX9xXbxX12fxX488xX4bxXaxX9xX23xX1bdxX2cxX9xX89xX1c1xXbxX9xXbxX8axX4bxX4axX9xX33xXaxXcfxX133xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXcxX68xX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xX5dxXaxX143xX4bxX4axX9xX2cxXaxX123xX9xX44xX4fxX1c1xXbxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX4bxXaxX1f6xX4bxX4axX9xX23xX1c1xXbxX9xX2cxXf6xX33xX9xXbxX12fxX24xX4bxX4axX9xXbxXaxX35xX93xXbxX9xX5dxX93xX9xX5dxXf1xX9xXbxXaxX4fxXf6xXbxX133xX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxXd9xX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXcxX7axX9xX2cx18613xX4bxX9xX89xX22fxX35xX9xXcxX1e5xXbxX9xXedxX11fxX35xX9xX4bxXaxX1f6xX4bxX4axX9xX5dxXaxX1bdxX9xX5dxXaxX97xX4bxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xX23xX485xX35xX9xXcxXe1xXbxX9xX2fxX22fxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX5dxXaxX143xX4bxX4axX9xX4axX1bdxX33xX9xXedxX22fxX4bxX9xX89x1309cxX4bxX4axX9xX2cxX18xXcxX9xX5dxX93xXbxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3d5xX9xXbxXaxX11bxX133xX9xX5xX162xX4xX9xX89xX8exX188xX2cxX9xXbxXaxX7axX4bxXaxX9xXdxXf6xX33xX9xX23xX18xX4bxX9xX89xX8axX4fxX9xXedxX11fxX35xX9xX2dbxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX2fxX64xX4bxX4axX9xXdxXf6xX33xX133xX9xXbxX12fxX24xX4bxX4axX9xX89xX1bdxX133xX9xX5xXf6xX33xX9xX89xX24xX7axX4bxX9xX4xX143xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xXd9xX33xX9xX5xXaxX18xX4bxX9xX46xX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXf9xX35xXd9xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX78xX5xX74xXf9xX7exX9xX2cxXaxX35xX93xXcxX9xXbxX541xX9xXdxXd9xX9xX4axX1bdxX33xX9xXedxX22fxX4bxX9xXdxX11fxX4bxX9xX4bxXaxX1c1xXbxX9xX78xX2d7xX2cfx16641xX7exX1ecxX9xX4xX64xX2cxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX2cxX90axX4bxX9xXdxX70xX35xX9xXaxX8axX4fxX9xXaxX93xXbxX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXdxX9cxX2cxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xX26xX93xX4fxX133xX9xXedxX35xXd9xX2cxX9xX4axX1bdxX33xX9xXedxX22fxX4bxX9xX89xX35xX18dxX4fxX9xXdxXd9xX9xX2cxXaxXf6xXcxX9xXdxX7axXcxX9xX1a7xX4bxXaxX9xXaxX8exX485xX4bxX4axX9xX89xX93xX4bxX9xXbxX35xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX44exX93xX4bxX9xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2axX2axX1cxX2ccxX2cfxX2axX2axX133xX9xXbxX14bxX4bxX4axX9xX2fxX22fxX9xXedxX22fxX4bxX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX89xX1bdxX4bxX4axX9xX4axX1bdxX33xX9xXcxX11fxX35xX9xX2cxXaxX123xX9xX89xX70xXbxX9xXax10f6fxX4bxX9xX2axX1ecxX2cfxX2cfxX2cfxX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX133xX9xX23xX130xX4bxX4axX9xX2d4xX2ccxX133xX2cfxX2caxXa10xX9xXedxX22fxX4bxX9xX89xX35xX18dxX4fxX9xXdxXd9xX1ecxX9xX5xX59xX9xX89xX1bdxX133xX9xX19xX3c0xX4bxX9xX89xX93xX4bxX9xXaxX7axX4bxX4axX9xXdxX24xX70xXbxX9xXaxXd9xX9xXdxX3d5xX26xX9xX4bxXaxX8exX4cxX9xX2cxXaxXf6xXcxX9xXbxX35xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xX4axX35xX1a7xX35xX9xX33xXaxX1bdxX4bxX4axX9xXcxX1e5xXbxX9xX23xX130xX4bxX4axX133xX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xXbxX35xX18dxX4bxX9xXbxXaxX18xX4bxXaxX9xXbxX24xX64xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX4bxXaxX7axX9xXbxXaxX8axX4fxX9xXbxX8exX9xXedxX1c1xX4bxX9xXdxXf6xX33xX9xXbxXaxX35xX93xXbxX9xX5dxX93xX9xX5dxXf1xX9xXbxXaxX4fxXf6xXbxX133xX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xXbxX35xX18dxX4bxX9xX44xX40bxX26xX9xX19xX9cxX4bxX4axX9xX5dxXaxX4fxX9xXbxX64xX35xX9xX89xX26axX4bxXaxX9xX2cxX8exX1ecxX9xX2xX24xX9xX89xX1bdxX133xX9xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2axX2axX1cxX2ccxX2cfxX2axX2axX133xX9xX5xXaxXcfxX9xXbxX8exX11fxX4bxX4axX9xX4xXaxXa5xX4bxXaxX9xX33xXaxXcfxX9xX89xX468xX9xX33xXaxX1a7xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX70xXcxX9xX19xX59xX4bxX4axX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX133xX9xX89xX11bxX9xXbxXaxf55bxXcxX9xX89xX26axX4bxXaxX9xXdxX70xX35xX9xXbxXaxX35xX93xXbxX9xX5dxX93xX9xX5dxXf1xX9xXbxXaxX4fxXf6xXbxX9xXedxX7axX9xXbxX64xX35xX9xX2cxXad8xX9xX2cxX1c1xX4fxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX12fxX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX12fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1ecxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1ecxXedxX4bxX1cxX4bxX17xX2c6xX2fxX1cxX2axX2caxX2axX2ccxX1cxX2axX2cfxX2d0xX19xX2cfxX2axX2d4xX7dxX2axX2d7xX2d4xXbxX2dcxX2d4xX2d7xX2cfxXdxX2ccxX1ecxX4exX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX4fxX4bxX4axX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxX9xXcxX24xX9xX2fxX18xXbxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xX5dxXaxX17xX9xX23xX18xX35xX9xX7dxX9xX5dxXaxX35xX9xX4bxXaxX18xX9xX19xX18xX4fxX9xXbxX4fxX9xXbxXaxX35xX17xX4fxX9xX4bxX18xX4bxX4axX9xXdxX4fxX2cxX9xXbxX18xX35xX9xX2cxXaxX35xX4bxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX282xXe1xX9xXbxX12fxX8exX485xX4bxX4axX9xX282xXe1xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxXaxX8exXad8xX4bxX4axX9xX5xX12fxX8axX4bxX9xX107xX4bxXaxX9xX5xX4fxX1c1xX4bxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxca60xX9xX4bxXaxX1f6xX4bxX4axX9xX23xX97xX4bxX9xX5dxXaxX24xX97xX4bxX133xX9xXbxX12fxX97xX4bxX9xXbxX12fxX485xX9xX2cxXcfxX18xX9xXdxX468xX4bxXaxX9xX89xX70xX24xX133xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xX114xX4fxX26xX18dxX4bxX9xXedxX7axX9xX4bxXaxX40bxX4bxX9xX19xX40bxX4bxX9xXb9xX7axX9xX5xX12bxX4bxXaxX9xXedxX18dxX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXcxX68xX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xXbxX70xX35xX9xX23xX4fxX14bxX35xX9xXdxX7axXcxX9xXedxX35xXd9xX2cxX9xX4axX35xX1f6xX18xX9xX282xXe1xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxXaxX8exXad8xX4bxX4axX9xXedxX11fxX35xX9xXbxX123xX4bxXaxX9xXb9xX7axX9xX5xX12bxX4bxXaxX9xX78xXbxXaxX64xX4bxX4axX9xX2axX2axX1cxX2ccxX2cfxX2axX2dcxX7exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX105xX18xX4fxX9xX2d7xX9xX4bxX97xXcxX133xX9xXcxX1e5xX2cxX9xX19xef6exX9xX5xX162xX4xX9xX89xX468xX9xX89xX35xX18dxX4fxX9xX2cxXaxX123xX4bxXaxX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xXedxX7axX9xXbxX64xX35xX9xX2cxXad8xX9xX2cxX1c1xX4fxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX123xX9xX89xX70xX24xX9xX2cxXcfxX18xX9xX4xXaxXa5xX4bxXaxX9xX33xXaxXcfxX1ecxX9xX5xX4fxX26xX9xX4bxXaxX35xX76xX4bxX133xX9xXedxX35xXd9xX2cxX9xXbxX64xX35xX9xX2cxXad8xX9xX2cxX1c1xX4fxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX2cxXaxX123xX9xXdxX7axX9x1524bxX23xX488xX4bxXaxX9xXcxX11fxX35xX133xX9xX12fxX8exX188xX4fxX9xX2cxX10bx18c78xX133xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xXedxX3c0xX4bxX9xX23xXe1xX2cxX9xXdxXe1xX9xX4bxXaxX35xX18dxX4fxX9xX5dxXaxX1bdxX9xX5dxXaxX97xX4bxX9xXedxX18dxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xXbxX59xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3d5xX9xXbxXaxX11bxX133xX9xX2fxX18xX4fxX9xX5dxXaxX35xX9xXbxX64xX35xX9xX2cxXad8xX9xX2cxX1c1xX4fxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xXedxX7axX9xX2cxXad8xX9xX2cxX1c1xX4fxX9xXedxX22fxX4bxX133xX9xXbxX14bxX4bxX4axX9xX4axX35xX64xX9xXbxX12fxX26axX9xXedxX22fxX4bxX9xX4axX1bdxX33xX9xX2cxXcfxX18xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xXdxX7axX9xX2axX1ecxX2caxX2cfxX2dbxX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX1cxX2ccxX1ecxX2cfxX2d7xX2d7xX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX133xX9xX2cxX90axX4bxX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xX2ccxX2d4xX2d4xX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX1ecxX9xX5xX12fxX24xX4bxX4axX9xX7dxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX2cxXcfxX18xX9xX5xX162xX4xX9xX78xX5xXf6xX33xX9xX89xX24xX7axX4bxX9xX4xX143xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX35xXd9xX33xX9xX5xXaxX18xX4bxX9x1680dxX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXf9xX35xXd9xXbxX9xXfexX18xXcxX9xX78xX5xX74xXf9xX7exX133xX9xX5xX14bxX4bxX4axX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXedxX7axX9xX5xXaxX8exXad8xX4bxX4axX9xXcxX70xX35xX9xXb9xX7axX9xX5xX12bxX4bxXaxX9xX78xf17axX35xXbxX12fxX18xX2cxX24xX7exX133xX9xX5xX14bxX4bxX4axX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXaxd057xX33xX9xXf9xX35xXd9xXbxX9xXfexX18xXcxX133xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX5xXfexXb9xXb9xX9xX5xXf6xX33xX9xX89xX24xX7axX4bxX9xX282xX162xX5xX8x18fe5xX4xX3xX133xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX2cxX14bxX9xX33xXaxX8axX4bxX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXedxX7axX9xXd2xX4fxX26xXd9xX4bxX9xX5dxX35xXcxX9xX5xXaxX97xX4bxX4axX9xXd2xX24xX4bxX4axX7exX9xX2cxXaxX123xX9xX2cxX1bdxX9xX5xX74xXf9xX9xX4axX1bdxX33xX9xX89xXcfxX9xXedxX22fxX4bxX9xXaxX4fxX26xX9xX89xXe1xX4bxX4axX9xX2axX1ecxX2cfxX2dcxX2d0xX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX133xX9xX2d7xX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX5dxXaxX143xX4bxX4axX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX4axX1bdxX33xX9xX89xXcfxX9xXedxX22fxX4bxX9xX2cxX18xXcxX9xX5dxX93xXbxX9xXedxX7axX9xX2axX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX2cxX90axX4bxX9xXbxXaxX35xX93xX4fxX9xX2axX2cfxX9xXbxX541xX9xX89xX110xX4bxX4axX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexXfexX97xXcxX9xX2ccxX2cfxX2axX7dxX133xX9xX101cxX35xXbxX12fxX18xX2cxX24xX9xX89xX468xX9xX2cxX1bdxX9xXedxX97xX4bxX9xX23xX1a7xX4bxX9xX44xX35xX4bxX9xX12fxX954xXbxX9xXedxX22fxX4bxX9xX5dxXaxX68xX35xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX1ecxX9xX282xX1a7xX4bxX9xXbxXaxX40bxX4bxX9xX5xX74xXf9xX9xX2cxX10bxX4bxX4axX9xX89xX18xX4bxX4axX9xX4axX1e5xX33xX9xX4bxXaxX35xX18dxX4fxX9xX5dxXaxX1bdxX9xX5dxXaxX97xX4bxX9xXedxX18dxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX133xX9xXcxX1e5xX2cxX9xX19xXe33xX9xX5xX74xXf9xX9xXedxX7axX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX2cxX14bxX9xX33xXaxX8axX4bxX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXedxX7axX9xXd2xX4fxX26xXd9xX4bxX9xX5dxX35xXcxX9xX5xXaxX97xX4bxX4axX9xXd2xX24xX4bxX4axX9xX5dxXaxf403xX4bxX4axX9xX89xX26axX4bxXaxX9xX2fx17518xX9xX4axX1bdxX33xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX2d7xX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xXbxX12fxX76xX4bxX9xX5dxXaxX35xX9xX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xX5dxXaxX485xX35xX9xX89xXe1xX4bxX4axX9xXbxX12fxX485xX9xXdxX70xX35xX1ecxX9xXfexXaxX8exX4bxX4axX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXbxX93xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX1c1xX26xX133xX9xXbxX35xX18dxXcxX9xXdxX9cxX2cxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xX2cxXcfxX18xX9xX2cxX64xX2cxX9xX2cxX14bxX9xX89xX143xX4bxX4axX9xX89xX18xX4bxX4axX9xXdxX7axX9xXedxX1c1xX4bxX9xX89xX18dxX9xXdxX11fxX4bxX9xX2fxX24xX9xXedxX11fxX35xX9xX26xX76xX4fxX9xX2cxX8axX4fxX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXdxX9cxX2cxX9xX2cxXcfxX18xX9xX2cxXaxXcfxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX5xX70xX35xX9xXbxXaxX143xX4bxX4axX9xX23xX64xX24xX9xX5dxX93xXbxX9xXdxX4fxXf6xX4bxX9xX2fxX22fxX9xX7dxX2ccxX1cxX5xX282xX46xXf9xX7xX4xX7xX133xX9xX4bxX4axX7axX26xX9xX2axX2dcxX1cxX2ccxX1cxX2ccxX2cfxX2axX2ccxX9xX2cxXcfxX18xX9xXf9xX97xX4bxX9xX33xXaxX90axX4bxX4axX9xX4xXaxXa5xX4bxXaxX9xX33xXaxXcfxX9xXedxX18dxX9xXbxX12fxX35xX11bxX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xXcxX68xX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX133xX9xX89xX468xX9xX5dxXaxX11daxX4bxX4axX9xX89xX26axX4bxXaxX4cxX9xX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xXcxX68xX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xXedxX7axX9xX2xX9cxX9xX64xX4bxX9xXfexXaxX7axX9xXcxX64xX26xX9xX2fxX1a7xX4bxX9xX44xX4fxX1c1xXbxX9xX33xXaxX143xX35xX9xXbxXaxX1035xX33xX9xX2ccxX9xXbxX12fxX35xXd9xX4fxX9xXbxX1c1xX4bxX1cxX4bxX97xXcxX9xXdxX7axX9xXcxXe1xXbxX9xXbxX14bxX9xXaxX188xX33xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX133xX9xX89xX90axX35xX9xXaxX68xX35xX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxXd9xX9xX33xXaxX182xX2cxX9xXbxX70xX33xX133xX9xX4axX35xX1a7xX35xX9xX33xXaxX1bdxX4bxX4axX9xXcxX1e5xXbxX9xX23xX130xX4bxX4axX9xXdxX11fxX4bxX1ecxX9xX5xX4fxX26xX9xX4bxXaxX35xX76xX4bxX133xX9xXbxX12fxX24xX4bxX4axX9xX114xX4fxX64xX9xXbxX12fxX488xX4bxXaxX9xXbxX12fxX35xX11bxX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xX2cxX90axX4bxX9xX4bxXaxX35xX18dxX4fxX9xX23xX1c1xXbxX9xX2cxXf6xX33xX133xX9xX2cxXaxXf6xXcxX133xX9xX5dxX1035xX24xX9xX19xX7axX35xX55xX9xXcxXe1xXbxX9xX2fxX22fxX9xX89xXad8xX4bxX9xXedxX26axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX4axX1bdxX33xX9xXedxX22fxX4bxX9xX2cxXaxX8exX18xX9xXbxXaxX9cxX2cxX9xXaxX35xXd9xX4bxX9xX4bxX4axXaxX35xX76xXcxX9xXbxX954xX2cxX9x110cexX9xX5dxX35xX93xX4bxX9xX2cxXaxX123xX9xX89xX70xX24xX9xX2cxXcfxX18xX9xX5xXaxXcfxX9xXbxX8exX11fxX4bxX4axX9xX4xXaxXa5xX4bxXaxX9xX33xXaxXcfxX9xXbxX12fxX24xX4bxX4axX9xXedxX35xXd9xX2cxX9xX4axX1bdxX33xX9xXedxX22fxX4bxX9xXedxX7axX9xXbxXaxX24xX64xX35xX9xXedxX22fxX4bxX9xXbxX70xX35xX9xX4xX143xX4bxX4axX9xXbxX26xX9xX4xX14bxX9xX33xXaxX8axX4bxX9xX2fxX6bxXbxX9xX5xXaxX70xX2cxXaxX9xX74xXaxX76xX9xXdxX7axXcxX9xX1a7xX4bxXaxX9xXaxX8exX485xX4bxX4axX9xXbxX35xX93xX4bxX9xX89xXe1xX9xX2cxXcfxX18xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX55xX9xX2cxX143xX4bxX4axX9xXbxX64xX2cxX9xX23xX110xX35xX9xXbxXaxX8exX1d5xX4bxX4axX133xX9xX4axX35xX1a7xX35xX9xX33xXaxX1bdxX4bxX4axX9xXcxX1e5xXbxX9xX23xX130xX4bxX4axX133xX9xX44xX40bxX26xX9xX19xX9cxX4bxX4axX9xXaxX70xX9xXbxX8axX4bxX4axX9xXbxXaxX35xX93xXbxX9xX26xX93xX4fxX9xXbxX70xX35xX9xX5dxXaxX4fxX9xXbxX64xX35xX9xX89xX26axX4bxXaxX9xX2cxX8exX9xX5dxXaxX143xX4bxX4axX9xX89xX110xX4bxX4axX9xX23xXe1xX133xX9xX4axX40bxX26xX9xX5dxXaxX1bdxX9xX5dxXaxX97xX4bxX9xX89xX1d5xX35xX9xX2fxX22fxX4bxX4axX133xX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXaxX24xX70xXbxX9xX2cxXcfxX18xX9xX4bxXaxX40bxX4bxX9xX19xX40bxX4bxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xXaxX17xX24xX9xX114xX4fxX26xX9xX89xX26axX4bxXaxX133xX9xXedxX18dxX9xX89xX35xX18dxX4fxX9xX5dxX35xXd9xX4bxX9xX2cxX1c1xX33xX9xfac9xX35xX1c1xX26xX9xX33xXaxX1035xX33xX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xX5dxXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xXbxX70xX35xX9xX44exX35xX11bxXcxX9xX2cxX133xX9xX74xXaxX24xX1a7xX4bxX9xX2ccxX133xX9xX44exX35xX18dxX4fxX9xX7dxX2d7xX9xXd2xX4fxXf6xXbxX9xX74xXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxX9xX2ccxX2cfxX2axX2cfxX133xX9xXbxX14bxX9xX2cxXaxX182xX2cxX133xX9xX2cxX64xX9xX4bxXaxX40bxX4bxX9xX33xXaxX1a7xX35xX9xX2cxX1bdxX9xX89xXcfxX9xX89xX35xX18dxX4fxX9xX5dxX35xXd9xX4bxX9xXea9xX2cxX1bdxX9xXedxX22fxX4bxX9xX2cxXaxXcfxX9xX2fxX485xX9xXaxX1f6xX4fxX9xXa5xXbxX9xX4bxXaxX1c1xXbxX9xX23xX130xX4bxX4axX9xX2d7xX2cfxXa10xX9xXbxX14bxX4bxX4axX9xX2fxX22fxX9xXedxX22fxX4bxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX9xX2cxXcfxX18xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xX89xX8axX4fxX9xXbxX8exX9xX5dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xX5dxXaxX24xX64xX4bxX4axX9xX2fxX1a7xX4bxXebbxX1ecxX9xXf9xX488xX9xXedxXf6xX26xX133xX9xX4bxX93xX4fxX9xX5xX162xX4xX9xXedxX3c0xX4bxX9xX23xX1a7xX24xX9xXdxX8exX4fxX9xX114xX4fxX18xX4bxX9xX89xX35xX11bxXcxX9xXbxX12fxX35xX11bxX4bxX9xX5dxXaxX18xX35xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX9xXbxXaxX488xX9xXbxX12fxX8exX11fxX2cxX9xXaxX93xXbxX9xX2cxX8axX4bxX9xX2cxXaxX182xX4bxX4axX9xXcxX35xX4bxXaxX9xX4bxX97xX4bxX4axX9xXdxX9cxX2cxX9xXbxX7axX35xX9xX2cxXaxXa5xX4bxXaxX9xX2cxXcfxX18xX9xXcxX488xX4bxXaxX9xX89xX11bxX9xX89xX1a7xXcxX9xX23xX1a7xX24xX9xXbxXa5xX4bxXaxX9xX5dxXaxX1a7xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXcfxX18xX9xX19xX9cxX9xX64xX4bxX32xX9xX46xX9xX4xXaxXcfxX9xXbxX26axX2cxXaxX9xXf9xX104xX105xX5xX107xX9xX44exX1e5xX4bxX4axX9xXf9xX10bxX9xX101cxX35xX4bxXaxX9xX89xX18dxX9xX44xX4fxX1c1xXbxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX107xX4fxXbxXaxX24xX12fxX32xXexXfexXaxX1bdxXcxX9xX7xX1ecxXf9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nhóm P.V