Các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ Hà Tĩnh 15 căn nhà tránh trú bão lụt
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn món quà hỗ trợ 1 tỷ đồng cùng những tình cảm chia sẻ của các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với người dân vùng lũ Hà Tĩnh.
a9f6x10a24xabb3x11386x13eefxf7b5x149b8x13b21x138e7xX7xf9d6x149aax15940x16340x1444fxf2daxX5xfc42xXaxX3xX7xXex116b0xX5xX10xX9xXaxXexX10x15999xXexd35bxX6xX5xXdxc05bxc3a3x169a9xX3x12560xda76xX7xXexXdx145b0xX15x12b7bxXax1104fx11cafx13fe9xX4xX3xX4x106cdxX3x169c5xX27xX6xX23x137e8xX3x15f40x107f6xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxd062xXbxX3xXex12d83xX23xX1xX3x1395dx161c8xX3x14a4dx11bacxX6xX3xX1exX3xe1a2xdb7dxX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xe591xX3xXexebcbx11931xX3x15badxX50xX3xXcxdcb0xX23xX1xX3xX2xda7axX3xX4xb63bxX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65x16b69xX3x10f93xdd56xX3exX3xX5x16c6dxXexX0xe08fxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX6xX3dxXaxX2fxX4fxe2b3xX3xXexX1x15683xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xd908xX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3x1383bxX59xX23xX22xX3xXexX65x15d96xX23xX3xXexX65xbc6cxX23xX22xX3xX4xfb25x12678xX3xX35xX23xX3xXcfx12562xX23xX3xX37xX27xX50xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX2xX3xXex11d6exX3xd4f7x12cdaxX23xX22xX3xX4x11882xX23xX22xX3xX23xX1x14578xX23xX22xX3xXexfffdxX23xX1xX3xX4xXcexXcfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12065xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xXe8xf987xXdxX3xecc0xc6e0xXdxX3xX23xX22xXa7x11ff4xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xeb7axX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10ccdxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2xX2x15b15x15be6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16e8bx14a51xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8dxX8dxXdxX15fxX85xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX142xX23xX8dxX23xX10xX191xX7xX8dx12130xX19bxX19axX1a9xX8dxX2xX1d0xf1cexX3dxX1a9xX2xX71xX2xX1d7xX19ax13583xXexX71xX19bxX1d7xX71xX2xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22x16d13xX65xX9xX2xX71xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX191xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX1xXdxebe3xX27xX3xX1d0xX2xX8dxX2xX2xX3bxX3x16283xX3exX50xX23xX3xX2b5xXcexX23xX22xX3xXaexX15xX3x16925xX1xX13fxXdxX3xX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3xX142xX50xX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3x15572xX30xX30xc97cxd5bfxXbdx15b7fxcc96xX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX142xX50xX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3x1025exXdxX6xX3xXe8xX86xX3xXe8xab3bxX23xX3xXexX65xX6xX3exX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xc5a2xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexX3xX4xX1xX3exX3xX23xX22xXa7xX149xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX15fxX3xX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX3xXe8xXd5xX23xX3xXexXdxX321xXbxX3xXe8xX3exX50xX23xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8dxX8dxXdxX15fxX85xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX142xX23xX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1a9xX8dxX2xX1d0xX1d7xX3dxX1a9xX2xX71xX1d0xX19bxX19bxX2xXexX1d7xX1dfx14895xX1dfxX1a8xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX65xX9xX1a9xX1d0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX191xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxe1d0xXdxX3xX85xX27xd053xXdxX3xX5xb10cxX3bxX3xX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xX2b5xXcexX23xX22xX3xXaexX15xX3xX2c2xX1xX13fxXdxX3xX30xX30xX2e6xX2e7xXbdxX2e9xX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xcfd8xXa7xX35xX23xX22xX3xXcxX1xX53xX3xX51bxX47xX3xX68xba29xX23xX22xX3xX85xX50xX15xX3xXex15b58xX3xX7x10b1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX107xX3xX142xX143xXdxX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xX1x1489dxX27xX3xX37xX27xXcexX3xX23xbd2dxX23xX22xX3xX23xX2abxX3xXcfxX50xX3xX85xX50xX3xX4xX3exX23xX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xXbxX1xXcexXdxX3xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX1xX53xX27xX3xXexX65xX3exX23xX22xX3xXe8xX66xXexX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX59xX3xX5xX143xX23xX3xX142xX50xX3exX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xX2xX19bxX3xX142x16837xX6xX3xX37xX27xX6xX15fxX3xX58xX143xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xe068xX23xX3xXexXa7xX35xX23xX22xX3xXexX1xXc4xX23xX3bxX3xXexXa7xX35xX23xX22xX3xX31xXdxX3bxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3xX142xX50xX3xX4x15086xX23xX22xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX22x15659xXdxX3xXe8xX321xX23xX3xXcfxXd5xX23xX3xX37xX27xX50xX3xX23xX1xX532xX3xXcfxX3exX23xX22xX3xX85xX50xX3xX4xX3exX23xX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX7xX143xXcfxX3xX142xXa7xX66xXexX3xX37xX27xX6xX3x140b4xX1xXd5xX3xX646xX1xX74xX23xX3bxX3xX4e2xX23xX3xXe8xX53xX23xX1xX3xX4xX27xX5e1xX4xX3xX7xX13fxX23xX22xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8dxX8dxXdxX15fxX85xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX142xX23xX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1a9xX8dxX2xX1d0xX1d7xX3dxX1a9xX2xX71xX1d0xX19bxX2xX19axXexX19axX2xX1a8xX1a8xX1a8xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX65xX9xX1dfxX1a8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX191xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXexX6xX85xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX19bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX23xX22xX9xXaxX71xXaxX2fxX0xXexX85xX3exX3dxX15xX2fxX0xXexX65xX2fxX0xXexX3dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX3xXexX65xXc4xX23xX3xXexX65xXc9xX23xX22xX3xX4xXcexXcfxX3xX35xX23xX3xXexXf9xX23xX1xX3xX4xXcexXcfxX3bxX3xX7xX535xX3xX7xX107xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXaexX6xX3xX2b5xXcexX23xX22xX3xXaexX15xX3xX2c2xX1xX13fxXdxX3xX30xX30xX2e6xX2e7xXbdxX2e9xX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX15fxX3x15749xXd5xX23xX3xX37xX27xX50xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX22xX60axXdxX3xXexX552xX23xX22xX3xX7x11a33xX3xX22xXd5xXbxX3xXbxX1xX5b8xX23xX3xX22xXdxX83xXbxX3xX2b5xXcexX23xX22xX3xX85xX5e1xX3bxX3xX4xX1xXa3xX23xX1xX3xX37xX27xX15xX2abxX23xX3xX142xX50xX3xX2e9xX1xXc4xX23xX3xX3dxXc4xX23xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xXexX1xX535xX4xX3xX1xXdxX47xX23xX3xXcfxX8axX4xX3xXexXdx16a8dxX27xX3xX1cxXc4xX15xX3xX3dxX535xX23xX22xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xX5xX59xX3xX85xX86xX3exX3bxX3xX23xX1xX50xX3xX142xX74xX23xX3xX1xXd5xX6xX3xX4xX5e1xX23xX22xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xc238xX1d0xX3xXexX65xX3exX23xX22xX3xX2xfcdcxX3xX1exX3xX142xX5a5xX6xX3xX5xX50xX3xX23xX35xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX3exX4ddxXexX3xX142xX5a5xX6xX3xX5xX50xX3xX23xX35xXdxX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX5xX59xX3xX85xX86xX3exX3xX4xX1xX3exX3xX85xX50xX3xX4xX3exX23xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xXcfxX3exX23xX22xX3xX65xX529xX23xX22xX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX1xX3exX4ddxXexX3xXe8xX5e1xX23xX22xX3xX23xX50xX15xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX23xXd5xXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX142xX50xX3xX2c2xX1xX13fxXdxX3xX30xX30xX2e6xX2e7xXbdxX2e9xX3xX23xXd5xXdxX3xX65xXdxX8f5xX23xX22xX3xX7xX8acxX3xXexXdxX321xXbxX3xXexX8axX4xX3xX4xXd5xX3xXexX1xX8f5xXcfxX3xX23xX1xXdxX2abxX27xX3xX1xX3exX4ddxXexX3xXe8xX5e1xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3exX3xX5xXa7xX27xX3bxX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX1xX66xXbxX3bxX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xXexX1xXdxX321xXexX3xXexX1xX535xX4xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xX8dxXexX3dxX2fxX0xX8dxXexX65xX2fxX0xX8dxXexX85xX3exX3dxX15xX2fxX0xX8dxXexX6xX85xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8dxX8dxXdxX15fxX85xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX142xX23xX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1a9xX8dxX2xX1d0xX1d7xX3dxX1a9xX2xX71xX1d0xX19bxX71xX19axXexX1d7xX19axX2xX417xX1a9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX65xX9xX2xX1dfxX417xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX191xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX65xX3exX23xX22xX3xXexX4e2xX23xX22xX3xX7xX13fxX3xXexXdxX2abxX23xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX2xX3xXexXe6xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX3dxX53xXbxX3xX23xX50xX15xX3bxX3xX2b5xXcexX23xX22xX3xXaexX15xX3xX2c2xX1xX13fxXdxX3xX30xX30xX2e6xX2e7xXbdxX2e9xX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xXexX65xX6xX3exX3xXexX552xX23xX22xX3xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xX33bxX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX59xX3xXexX65xX53xX3xX22xXdxX31xX3xX417xX19bxX19bxX3xXexX65xXdxX47xX27xX3xXe8xXe9xX23xX22xX15fxX15fxX15fxX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX3exX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxXexX1xX27xXcfxX85xX3xXdxX30xX10xX23xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8dxX8dxXdxX15fxX85xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX142xX23xX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1a9xX8dxX2xX1d0xX1d7xX3dxX1a9xX2xX71xX1d0xX2xX19bxX1dfxXexX1d7xX417xX19axX19axX1d0xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX65xX9xX417xX1d7xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX191xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX15fxX15fxX3xb8a1xX23xX22xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xb8a2xX23xX1xX3xX319xXdxX31xXbxX3xX1exX3xX319xXdxX31xXcfxX3xXe8xX13fxX4xX3xX30xXd7cxX23xX22xX3xXexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xX319xXdxX6xX3xX2e3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX2eaxX3xXexX65xX6xX3exX3xXexX552xX23xX22xX3xX2xX19bxX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xX33bxX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX59xX3xXexX65xX53xX3xX22xXdxX31xX3xX1a9xX19bxX19bxX3xXexX65xXdxX47xX27xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX142xX50xX3xXexX65xX6xX3exX3xXexX552xX23xX22xX3xX2xX19bxX19bxX3xXexX65xXdxX47xX27xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xXexXdxX2abxX23xX3xXcfxX552xXexX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX1xX3exX4ddxXexX3xXe8xX5e1xX23xX22xX3xX865xX552xXexX3xXexX65xX54axX23xX3xXcxX4e2xX3xX37xX27xX13fxX4xX3xX4xX31xX4xX3xX4x11f1axXbxX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xX3dxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX65xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXcfxX85xX1exX6xX23xX3dxX1exX7xX6xXbxX3exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX35xX23xX3xX1dfxX71xX3xXexXe6xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX85xX53xX3xXcexX23xX1xX3xX1xXa7xX33bxX23xX22xX3xX5xX59xX3xX5xX8axXexXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX3dxX3exX6xX23xX1exXexX1xX10xX8dxX1xX3exX23xX1exX1dfxX71xX1exXexX15xX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX3exX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX85xX6xX3exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX85xXdxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX3exX23xX22xX1exX5xX27xX1exX5xX27xXexX8dxX1d0xX19bxX19bxX1d7xX1d0xX1a9xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX8dxXcfxX10xX3dxXdxX6xX8dxX2xX1d0xX19bxX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX417xX8dxX2xX1d0xX1a8xX3dxX1d0xX1d0xX19bxX1d0xX1d0xX19axX1dfxXexX417xX1a8xX71xX2xX1a8xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxX6xX2fxX0xX3dxXdxX142xX2fxX0xX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX35xX23xX3xX1dfxX71xX3xXexXe6xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX85xX53xX3xXcexX23xX1xX3xX1xXa7xX33bxX23xX22xX3xX5xX59xX3xX5xX8axXexXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX3dxX3exX6xX23xX1exXexX1xX10xX8dxX1xX3exX23xX1exX1dfxX71xX1exXexX15xX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX3exX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX85xX6xX3exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX85xXdxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX3exX23xX22xX1exX5xX27xX1exX5xX27xXexX8dxX1d0xX19bxX19bxX1d7xX1d0xX1a9xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxX68xX35xX23xX3xX1dfxX71xX3xXexXe6xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX85xX53xX3xXcexX23xX1xX3xX1xXa7xX33bxX23xX22xX3xX5xX59xX3xX5xX8axXexX0xX8dxX6xX2fxX0xX8dxX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxXcxXa3xX23xX1xX3xXe8xX321xX23xX3xX1xX321xXexX3xX23xX22xX50xX15xX3xX1d0xX1a8xX8dxX2xX19bxX3bxX3xXe8xX86xX3xX4xXd5xX3xX2xX15fxX71xX1a9xX19axX3xXexX4e2xX3xX4xX1x1248dxX4xX3bxX3xX4xX31xX3xX23xX1xXc4xX23xX3xXexX65xX8f5xX23xX3xX4xXcexX3xX23xXa7xX143xX4xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xX142xX50xX3xXe8xX74xX23xX22xX3xX646x12c17xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX85xX53xX3xXcexX23xX1xX3xX1xXa7xX33bxX23xX22xX3xX5xX59xX3xX5xX8axXexX3xX1dfxX71xX3bxX19axX1a8xX1d7xX3xXexXe6xX3xXe8xXe9xX23xX22xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xX8dxX3dxXdxX142xX2fxX0xX8dxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4bxX23xX1xX3xX68xX50xX3xX319xXdxX6xX23xX22xX3xX4xXeexX23xX22xX3xX23xX1xXdxX2abxX27xX3xXexX4e2xX3xX4xX1xX10f2xX4xX3bxX3xXe8xX35xX23xX3xX142xX53xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX65xXdxX8dxXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exX22xXdxX6xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX3exX1exX4xX1xX27xX4xX1exX3dxX3exX23xX1exX142xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX1xX3exX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX85xX6xX3exX1exX142xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX8dxX1d0xX19bxX19bxX1a8xX2xX1a8xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX8dxXcfxX10xX3dxXdxX6xX8dxX2xX1d0xX19bxX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1d0xX8dxX2xX19bxX1a9xX3dxX1a9xX2xX1d0xX2xX1dfxX19axX1d7xXexX1dfxX1a8xX2xX1a8xX19axX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxX6xX2fxX0xX3dxXdxX142xX2fxX0xX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4bxX23xX1xX3xX68xX50xX3xX319xXdxX6xX23xX22xX3xX4xXeexX23xX22xX3xX23xX1xXdxX2abxX27xX3xXexX4e2xX3xX4xX1xX10f2xX4xX3bxX3xXe8xX35xX23xX3xX142xX53xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX65xXdxX8dxXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exX22xXdxX6xX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exXexX3exX1exX4xX1xX27xX4xX1exX3dxX3exX23xX1exX142xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX1xX3exX1exX3dxX3exX23xX22xX1exX85xX6xX3exX1exX142xX27xX23xX22xX1exX5xX27xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX8dxX1d0xX19bxX19bxX1a8xX2xX1a8xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxXcxX4bxX23xX1xX3xX68xX50xX3xX319xXdxX6xX23xX22xX3xX4xXeexX23xX22xX3xX23xX1xXdxX2abxX27xX3xXexX4e2xX3xX4xX1xX10f2xX4xX3bxX3xXe8xX35xX23xX3xX142xX53xX3xXaexX23xX22xX3xX1xX5e1xX3xXe8xXe9xX23xX22xX3xX85xX50xX3exX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX0xX8dxX6xX2fxX0xX8dxX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX50xX3xX319xXdxX6xX23xX22xX3xX2b5xX552xX23xX22xX3xX2e6xX27xX13fxX4xX3xX2c2xX1xX31xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX107xX3xX142xX143xXdxX3xX23xX1xXf4xX23xX22xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xX1xX4ddxXdxX3xX23xX552xX23xX22xX3xX23xX2abxX3xXcfxX50xX3xX23xX22xXa7xX149xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX37xX27xX8f5xX3xX1xXa7xX35xX23xX22xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX142xX5a5xX6xX3xX1xX10f2xX23xX22xX3xX4xX1xX53xX27xX3xX142xX50xX3xXcfxX3exX23xX22xX3xXbxX1xX5b8xX23xX3xX37xX27xX50xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX4xXaexX6xX3xX68xX50xX3xX319xXdxX6xX23xX22xX3xX7xX8acxX3xX22xXd5xXbxX3xXbxX1xX5b8xX23xX3xXe8xX5e1xX23xX22xX3xX142xXdxX8f5xX23xX3bxX3xX22xXdxX83xXbxX3xX85xX50xX3xX4xX3exX23xX3xX142xXeexX23xX22xX3xX5xX59xX3xX7xX143xXcfxX3xX142xXa7xX66xXexX3xX37xX27xX6xX3xX646xX1xXd5xX3xX646xX1xX74xX23xX3bxX3xX4e2xX23xX3xXe8xX53xX23xX1xX3xX4xX27xX5e1xX4xX3xX7xX13fxX23xX22xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xX8dxX3dxXdxX142xX2fxX0xX8dxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX24xX3xXcxX54axXbxX3xXexX65xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX83xXbxX3xX23xX22xXa7xX149xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX142xX47xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcfxXd7cxXdxX3xXexX65xXa7xX149xX23xX22xX3bxX3xX4xXaexX23xX22xX3xX4xX13fxX3xX7xXcexX23xX3xX1cxX27xXe47xXexX3xX7xX6xX27xX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX59xXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX65xXdxX8dxX85xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX3exX6xX23xX22xX1exXexX65xX27xX23xX22xX1exX3dxX27xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexX65xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX27xXbxX1exX23xX22xX27xX3exXdxX1exX3dxX6xX23xX1exX142xX10xX1exX7xXdxX23xX1xX1exXcfxX3exXdxX1exXexX65xX27xX3exX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX4xX3exX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX27xX1exXcfxX27xX6xX1exX5xX27xX8dxX1d0xX19bxX19bxX1a9xX1a9xX1d7xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxX0xXdxXcfxX22xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX8dxXcfxX10xX3dxXdxX6xX8dxX2xX1d0xX19bxX8dxX23xX10xX191xX7xX8dxX1d0xX19bxX19axX1d0xX8dxX2xX19bxX71xX3dxX71xX2xX1d0xX71xX19axX19bxX1d0xXexX19axX1dfxX71xX2xX5xX1a8xX1exX2xX417xX417xX3dxX71xX2xX1d0xX2xX19bxX19bxX1a8xXexX1a9xX1d0xX2xX1d7xX2xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX27xX6xX23xX3bxX3xX3dxX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX47xXbxX3xXexX4bxX23xX1xX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX6xX3xX1exX3xX58xX59xX23xX22xX3xXcxX50xX27xX3xX1xX62xX3xXexX65xX66xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX2xX71xX3xX4xX74xX23xX3xX23xX1xX50xX3xXexX65xX31xX23xX1xX3xXexX65xX83xX3xX85xX86xX3exX3xX5xX8axXexXaxX3xX8dxX2fxX0xX8dxX6xX2fxX0xX3dxXdxX142xX2fxX0xX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX24xX3xXcxX54axXbxX3xXexX65xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX83xXbxX3xX23xX22xXa7xX149xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX142xX47xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcfxXd7cxXdxX3xXexX65xXa7xX149xX23xX22xX3bxX3xX4xXaexX23xX22xX3xX4xX13fxX3xX7xXcexX23xX3xX1cxX27xXe47xXexX3xX7xX6xX27xX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX59xXaxX3xX1xX65xX10xX2bxX9xXaxX8dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX65xXdxX8dxX85xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX3exX6xX23xX22xX1exXexX65xX27xX23xX22xX1exX3dxX27xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexX65xX27xX23xX22xX1exX22xXdxX27xXbxX1exX23xX22xX27xX3exXdxX1exX3dxX6xX23xX1exX142xX10xX1exX7xXdxX23xX1xX1exXcfxX3exXdxX1exXexX65xX27xX3exX23xX22xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX4xX3exX1exX7xX6xX23xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX27xX1exXcfxX27xX6xX1exX5xX27xX8dxX1d0xX19bxX19bxX1a9xX1a9xX1d7xX15fxX1xXexXcfxXaxX2fxX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX24xX3xXcxX54axXbxX3xXexX65xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX83xXbxX3xX23xX22xXa7xX149xXdxX3xX3dxXc4xX23xX3xX142xX47xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcfxXd7cxXdxX3xXexX65xXa7xX149xX23xX22xX3bxX3xX4xXaexX23xX22xX3xX4xX13fxX3xX7xXcexX23xX3xX1cxX27xXe47xXexX3xX7xX6xX27xX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX59xX0xX8dxX6xX2fxX0xX8dxX7xXexX65xX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fx11580xX31xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX2e3xX1d0xX417xX8dxX2xX19bxX2eaxX3bxX3xX3dxXa7xX143xXdxX3xX7xX535xX3xX4xX1xXaexX3xXexX65xXf9xX3xX4xXaexX6xX3xX4fxXa3xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX3exX50xX23xX22xX3xXcxX65xX27xX23xX22xX3xXbdxX59xX23xX22xX3bxX3xXcxX1xXa7xX149xX23xX22xX3xXexX65xX535xX4xX3xXcxX4bxX23xX1xX3xXaexX15xX3xX68xX50xX3xXcxX6cxX23xX1xX3xX1xXc9xXbxX3xXexX65xXdx12cb1xX23xX3xX646xX1xX6xXdxX3xXcfxX5e1xXexX3xX7xX13fxX3xX23xX1xXdxX47xXcfxX3xX142xX8axX3xXexX65xXc9xX23xX22xX3xXexXc4xXcfxX3xX7xX6xX27xX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX59xX15fxX0xX8dxXbxX2fxX0xX8dxX3dxXdxX142xX2fxX0xX8dxX5xXdxX2fxX0xX8dxX27xX5xX2fxX0xX3dxXdxX142xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX2fxX0xX8dxX3dxXdxX142xX2fxX0xX8dxX3dxXdxX142xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd86xX27xXexX1xX3exX65xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX68xX50xX0xX8dxXbxX2f
Thu Hà