6 bộ ống kính giúp iPhone trở thành máy ảnh chuyên nghiệp
Moment, ExoLens, Bitplay 7... là những ống kính giúp người dùng chụp đẹp hơn với iPhone và biến thiết bị thành máy ảnh chuyên nghiệp.
1965xa050xd2efxb53cxbabbxb7eaxa3b9x3c1exe3aexX7xda30x513fx72f7xc7f8xc1c1x673bxX5x6c84xXaxaeb9xb3fbxX3xe1eaxadd3xX3xac8cxd8bdx8236xX3x8f2bx3e5axX19xX1xX3xX1axXdxb83axXbxX3xXdx2a0exX1xc5b2xX19xX10xX3xXex3550x263bxX3xXexX1x4efdxX19xX1xX3x8a5dx9917x1af9xX3x1f93xX19xX1xX3xX4xX1xa143xX39x99b2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxafe9xXbxX0x96e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4dd4xX10xX6xadb7xXaxX12x939exX29xX37xX10xX19xXex9535xX3x20a0x2503xX29x3490xX10xX19xX7xX68xX3x74dfxXdxXexXbxX5xX6xX39xX3xaae0x43d5xX7cxX7cxX3xX5xX33xX3xX19xX1x1ac6xX19xX1axX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX19xX1ax5e18x7d41xXdxX3xX5fx3cf0xX19xX1axX3xX4xX1x8f35xXbxX3xcabfxb74dxXbxX3xX1xca4exX19xX3x58e3x8cdaxXdxX3xXdxX27xX1xX29xX19xX10xX3xXafxX33xX3xX15xXdx9087xX19xX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xX15xaa6dxX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX43xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19x86acxX3x417fxXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xc4f3xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexXffxX101xe6e2xcf18xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10x90d7xX7xX4dxX2xX7bx3cc0xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101x6940xX197xX2xXex396dxX2xX101xX197xX5xX1a1xX7cxc8bcxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6142xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXex7298xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdx2901xX39xX109xXaxX12xX62xX29xX37xX10xX19xXexXffxX3xX73xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX37xX33xX3xX1xd66axX19xX1axX3xX4xX41xX19xX1axX3xX4xcd2dxXbxX3xX4xcc0axX3xX19xX1xXdx41c5xX41xX3xX5xX29x86d2xXdxX68xX3xXex598bxX3xX37xX6xX4xX2exX29xX3xXa7xXbfxX19xX3xXexX10xX5xX10xX7cxX3xX62xX29xX37xX10xX19xXexX3xX5xX33xX37xX3xXexX22bxX3xX1cxX1dxX19xX1xX3x771fxX41xX6xX19xX1axX3xX1x3419xX4xX3xXafxX33xX3xX1cxX1xX41xX19xX1axX3xX1cxXdxX37xX3xX5xX29xX226xXdxX68xX3xXa7xX16xX3xX15xX221xX19xX3xX4xX6xX29xX68xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX19x6385xX19xX1axX3xX4xX6xX29xX3xX4xX1xX218xXexX3xX5xX99x9fb4xX19xX1axX3xX1xafb6xX19xX1xX3xX3bxX19xX1xX7cxX3x63caxXdxX38xX3xX15xX38xX19xX3xX37xX16xXexX3xX15xX16xX3xX1cxX1xX29xX3bxX19xX1axX3xX2x8654xX1a1xX3x4cefxa0f5x6df8xX3xX15xX6xX29xX3xX1axe677xX37xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX1axX21cxX4xX3xX2exX16xX19xX1axX68xX3xXex5b61xX37xX3xX6bxX6xX3xXafxX33xX3xX19xX1axX33xX37xX3xX1ax4429xX19xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19xXffxX3xX101xXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xX109xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10xX192xX7xX4dxX2xX7bxX197xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101xX1a1xX197xX2xXexX2b3xX2xX2b3xX130xX5xX2xX7cxX1acxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX1e4xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdxX1f1xX39xX109xXaxX12xX6axX6bxX29xX6dxX10xX19xX7xXffxX3xX6dxX33xX37xX3xXexX22bxX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4x993dxX6xX3xe0edxX10xXdxX7xX7xX3xXafxX33xX3xX1cxX1xX41xX19xX1axX3xX19xX1x7e9bxX37xX68xX3xX6axX6bxX29xX6dxX10xX19xX7xX3xX4xX21cxX3xX130xX3xX5xX29xX226xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX1axX2bfxX37xX3xX37xX6xX4xX2exX29xX68xX3xXexX2d6xX37xX3xX6bxX6xX3xXafxX33xX3xX1axX21cxX4xX3xX2exX16xX19xX1axX7cxX3xd2cfxX1xX41xX19xX1axX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xX5x56a6xX3xX1axX2e5xX19xX3xX1cxXdxX221xX19xX1axX3xX130xX3xX4xX1xX27fxX19xX3xXafxX33xX3xX19xX1axX33xX37xX3xXa7x3519xX3xX1axX2e5xX19xX3xXa7x4d05xX19xX3xX6dxX6axX2b8xX3xX1xX29x9476xX4xX3xX37xXdxX4xX2exX29xX7cxX3xX1d0xX38xX4xX3xX5xX29xX226xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xX1axXdxX38xX3xXexX22bxX3xX2xX1a5xX1a1xX3xX2b6xX2b7xX2b8xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19xXffxX3xX101xXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xX109xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexXffxX130xX7bxX2xXbxX6bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xX41xX37xX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10xX192xX7xX4dxX2xX7bxX197xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101xX1a1xX197xX2xXexX7bxX1a5xX2b3xX197xX5xX101xX7cxX1acxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX1e4xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdxX1f1xX39xX109xXaxX12xX73xXdxXexXbxX5xX6xX39xX3xX7bxXffxX3xX73xXdxXexXbxX5xX6xX39xX3xX7bxX3xX4xX21cxX3xX19xX1xXdxX221xX41xX3xX5xX29xX226xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX1x7e8exX6xX3xX101xX3xX1cxX1xX3bxX3xX19x90d0xX19xX1axX3xX19xX1xX99xX3xX1axX21cxX4xX3xX2exX16xX19xX1axX1e4xX37xX6xX4xX2exX29xX68xX3xX37xX2e5xXexX3xX4xX38xX1e4xX37xX6xX4xX2exX29xX7cxX7cxX7cxX3xX5cxXacxX19xX3xX19xX85xX6xX68xX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xX15xXc9xX3xXa7xX99xX28exX4xX3xXexX2exX6xX19xX1axX3xX15xXc9xX3xXexX1xX43xX37xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX5xX257xX4xX3xXbxX1xX27fxX19xX3xX4xc733xX4xX68xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX5xX29xX226xXdxX3xX15x2ae1xX3xX1xX293xX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX19xX3xX4xX1xXdxXbfxX41xX3xXafxX33xX3xX250xX41xX2d6xX19xX1axX3xX7xX38xX19xX1axX68xX3xXexX99xXacxX19xX1axX3xXexX69exX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX19xX1xX3xX2b8xX2b7xX6dxa521xX7cxX3xde96xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xX1axXdxX38xX3xXexX22bxX3xX101xX1a5xX3xXa7xXbfxX19xX3xX2xX1a1xX1a1xX3xX2b6xX2b7xX2b8xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19xXffxX3xX101xXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xX109xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1axX1xXexXffxX130xX7bxX1a5xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10xX192xX7xX4dxX2xX7bxX197xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101xX1a1xX197xX2xXexX2xX1a1xX2xX1a5xX5xX130xX7cxX1acxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX1e4xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdxX1f1xX39xX109xXaxX12x4973xX5xX5xX29xX4xX5xXdxXbxXffxX3xX2b8xbcbdxX19xX1axX3xX37xXb0xXdxX3xX19xX1xX218xXexX3xX4xX412xX6xX3xX830xX5xX5xX29xX4xX5xXdxXbxX3xX1axX2bfxX37xX3xX130xX3xX15xX16xX3xXcxX1xX10xX3xX1d0xX29xX2exX10xX68xX3xbb9axX4xXexXdxXafxX10xX3xXafxX33xX3xX62xX6xX4xX2exX29xX3xX27xX2exX29xX7cxX3xX62xX477xXdxX3xX15xX16xX3xXa7xX221xX41xX3xX4xX21cxX3xX4xX38xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX43xX19xX3xX5fxXa4xX19xX1axX3xX1cxXbfxXexX3xX19xX18xXdxX3xXafxXb0xXdxX3xX1xX4axX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX4xX6xX37xX10xX2exX6xX3xX4xX1xX1dxX19xX1xX3xX4xX412xX6xX3xXdxX27xX1xX29xX19xX10xX3xX7bxX68xX3xX7bxX3xX27xX5xX41xX7xX7cxX3xXcxX1xX10xX3xX1d0xX29xX2exX10xX3xX1axX2bfxX37xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX37xX2e5xXexX3xX4xX38xX68xX3xX37xX6xX4xX2exX29xX3xX2xX1a5xX6bxX3xXafxX33xX3xX2exX16xX19xX1axX7cxX3xX73xX16xX3xX62xX6xX4xX2exX29xX3xX27xX2exX29xX3xX4xX21cxX3xX18xX19xX1axX3xX37xX6xX4xX2exX29xX3xX7bxX6bxX68xX3xX2xX197xX6bxX68xX3xX101xX2xX6bxX3xXafxX33xX3xX4xX1xXa4xXbxX3xX4xX1xX10xX3xX19xX2e5xX19xX1axX3x61cexX19xX7xXexX6xa87axX29xX4xX41xX7xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX1xX293xX19xX1xX3xX3bxX19xX1xX3xXa7xX99xX28exX4xX3xX7xX2e5xX4xX3xX19x5491xXexX3xX1xXacxX19xX7cxX3xX29cxXdxX38xX3xX15xX38xX19xX3xX37xX477xXdxX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xX15xXc9xX3xX1cxX1xX29xX3bxX19xX1axX3xX12fxX1a1xX3xX2b6xX2b7xX2b8xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19xXffxX3xX101xXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xX109xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10xX192xX7xX4dxX2xX7bxX197xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101xX1a1xX197xX2xXexX197xX1a5xX12fxX2xX5xX197xX7cxX1acxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX1e4xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdxX1f1xX39xX109xXaxX12xX464xX6xX37xX10xX2exX6xX2exX3xX415xX29xX29xX37xXffxX3xX6dxX33xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX250xX41xX6xX19xX1axX3xX1xX257xX4xX3xX1cxX968xXbxX3xXa7xX2d6xX41xX3xXexXdxX43xX19xX3xXexX2exX43xX19xX3xXexX1xXbfxX3xX1axXdxXb0xXdxX68xX3xX1axXdxX23xXbxX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX41xX39xX3xX4xX6xX37xX10xX2exX6xX3xXa7xX426xXdxX3xX4xX412xX6xX3xXdxX27xX1xX29xX19xX10xX3xX7bxX3xX27xX5xX41xX7xX68xX3xX464xX6xX37xX10xX2exX6xX2exX3xX415xX29xX29xX37xX3xX1axX2bfxX37xX3xX37xX16xXexX3xX1cxX1xX41xX19xX1axX3xX4xX1xX41xX39xX43xX19xX3xX5fxXa4xX19xX1axX68xX3xX101xX3xX4xX4a3xXbxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX1axX2bfxX37xX3xX37xX2e5xXexX3xX4xX38xX1e4xXexX2d6xX37xX3xX6bxX6xX3xXafxX33xX3xX37xX6xX4xX2exX29xX7cxX3xX6e5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xXexX1xX493xX3xXexX2exX99xX28exXexX3xX2exX6xX3xXafxX33xX29xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX19xX1axX99xX9axXdxX3xX5fxX9exX19xX1axX3xXexX1xX6xX39xX3xXa7xca3axXdxX3xX5fxa388xX3xX5fxX33xX19xX1axX7cxX3xX464xX6xX37xX10xX2exX6xX2exX3xX415xX29xX29xX37xX3xX4xX21cxX3xX1axXdxX38xX3xX1cxX1xX29xX3bxX19xX1axX3xX101xX1a5xX3xX2b6xX2b7xX2b8xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX2exX1axXdxX19xXffxX3xX101xXbxX6bxX3xX6xX41xXexX29xX109xXaxX12xX0xXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX29xX3xX29xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1axXdxX41xXbxX3xXdxXbxX1xX29xX19xX10xX3xXexX2exX29xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX37xX6xX39xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX41xX39xX10xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXffxX4dxX4dxXdxX7cxX15xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xX7cxXafxX19xX4dxX19xX10xX192xX7xX4dxX2xX7bxX197xX2xX4dxX7bxX7bxX5fxX130xX101xX130xX101xX1a1xX197xX2xXexX197xX101xX101xX101xX5xX1a5xX7cxX1acxXbxX1axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX1e4xX6xX5xXdxX1axX19xXffxX3xX1acxX41xX7xXexXdxX1f1xX39xX109xXaxX12xX73xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX130xX3xXexX2exX29xX19xX1axX3xX2xX3xX4xX412xX6xX3xX868xX41xX1cxX10xX39xXffxX3xX29cxX2bfxX37xX3xX18xX19xX1axX3xX1axX21cxX4xX3xX2exX16xX19xX1axX68xX3xX37xX6xX4xX2exX29xX3xXafxX33xX3xX37xX2e5xXexX3xX4xX38xX7cxX3xX6e5xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xXa7xX99xX28exX4xX3xXa7xX1dxX19xX1xX3xX5xX43xX19xX3xXa7xXdxX4axX19xX3xXexX1xX29xX226xXdxX3xX19xX1xX9axX3xX1cxXa8xXbxX3xX1axX2e5xXbxX68xX3xX4xX3bxX3xX101xX3xXa7xX221xX41xX3xX5xX33xX37xX3xXexX22bxX3xX1xX28exXbxX3xX1cxXdxX37xX3xX19xX1xX426xX37xX7cxX3xX73xX43xX19xX3xX4xX226xX19xX1xX3xXa7xX21cxX68xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xX5xXb0xXbxX3xXbxX1xX412xX3xX1axXdxX23xXbxX3xX1axXdxX3bxX37xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX4axX4xX1xX3xX37xX33xX41xX3xX7xX2e5xX4xX68xX3xX15xX21cxX19xX1axX3xX37xX9axX68xX3xX1xX293xX19xX1xX3xXbxX1xX3bxX19xX3xX6bxX226xX3xXafxX33xX3xX5xX21cxX6xX7cxX3xX62xX16xXexX3xX15xX16xX3xX1axX2bfxX37xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1xX68xX3xX1cxXa8xXbxX68xX3xX1cxX1xX642xX19xX3xXa7xX493xX3xXafxX4axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX21cxX3xX1axXdxX38xX3xX2xX101xX3xX2b6xX2b7xX2b8xX7cxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX2exX12xX0xX4dxXexX15xX29xX5fxX39xX12xX0xX4dxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b7xX29xX41xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX415xXdxX19xX1axX7cxXafxX19xX0xX4dxXbxX12