Đoàn công tác tỉnh An Giang ấn tượng với khu dân cư kiểu mẫu, các mô hình kinh tế nông nghiệp của Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác tỉnh An Giang đánh giá cao những kết quả của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế tại chuyến tham quan một số mô hình sản xuất, chế biến, trưng bày sản phẩm nông nghiệp.
eee9x17eb4x14ef1x12c98x17136x12462xef06x12674x154c6xX7x175dex12e74x12c4dx131a2x100f4x155adxX5x164afxXax15cbax1821ex11218x160b6x11a53xX3xX4x105fbxX16x1808axX3xXex16073xX4xX3xXex15cfdxX16xX1xX3x16269xX16xX3x124c6xXdxX6xX16xX1bxX3x10117xX16xX3xXex108e3x18649xX16xX1bxX3x17b74x146a4xXdxX3x16a94xX1xf477xX3x180b9x14ac7xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdx13a8fxX3exX3xf02fx10db2xX3ex17a0exX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1x11820xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXex11dedxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxffdcxXbxX3xX4xf992xX6xX3x167adxX15xX3xXcx11491xX16xX1xX0x18878xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX10xX6xX40xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3x161cdxX1exX16xX1xX3xX1bxXdxX1exX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1x132a9xX16xX1bxX3xX3cxX63xXexX3x10112xX3ex16fb5xX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xXex16e5cxX14xX16xX1bxX3x11f94xX41x1168dxX3xX40xfc0axX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3x115d3xfc22xXcxf074x15a5bxX4fxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexXd6xXdxX49xX16xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xXexfbd1xXdxX3xX4xX1xX3exXddxX63xX16xX3xXexX1xX6xX4cxX3xXc5xX3exX6xX16xX3xX4cx11592xXexX3xX7xfefexX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX7xXc7xX16xX3xXdbxX3exX2fxXexX4fxX3xX4xX1xX63xX3x16821xXdxX63xX16xX4fxX3xXexXd6xX33xX16xX1bxX3xX13exX15xXddxX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1x156a2xX4cxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbx18473xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXex105a2xX6xX5xXdxX1bxX16x18a33xX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6x106efxXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13e28xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXax13a69xXdxX40xXexX1xX17bxX3x109c3xX2x11528xXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3x14a24xX2x185c6xXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dx133b9xX1baxX1e0x112d5xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX1a9xX1b8xX1b8xXexfaf5xX1e0xX1e3xX1abxX1b8xX5xX1baxX162x18655xXbxX1bx142edxXd6xX9x1763dxX1ffxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdx10d89xXddxX183xXaxX12xXcxXdxX63xXbxX3xXexef30xX4xX3xX4xX1xX33x175c3xX16xX1bxX3xXexXd6xX59xX16xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX38xXdxX6exX4xX3xXexX10dxXdxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX4fxX3xX4xX1xXdx10a8fxX3exX3xX2xX1ffxX7dx175e0xX4fxX3xXaexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX40xX14xX3x152a5xX1x17edfxX3xX193xX1xX72xX3xXex11b89xX4xX1xX3xf8f3x1615fxXf3x1336dxX3xXexX22xX16xX1xX3xXcxXd6x13bc3xX16xX3xX26xX16xX1xX3xXcxX1xX33xX3xX40xX4dxX16xX3xXaexX334xX3exX3xXaex1126axX3xXaexX63xX16xX3xXexX1xX6xX4cxX3xXc5xX3exX6xX16xX3xXdbxX348xX3xXcxX33xX34xX16xX1bxX3xf68exX2d0xX16xX3xXf2xXcxX1xX10dxX4xX1xX3xX75xX15xXf6xX4fxX3xX193xX19xX16xX1bxX3xXexXddxX3xXcxXf3xX75xX75xX3xXf5xXcxf51axX3x14fcdxX193xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX4fxX3xXcxXd6xX3exX16xX1bxX3xXexX41xX4cxX3xX1bxXdxX39xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3exX3xX38xX15xX3xX13exX1exX16xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3x13260xX193xX3b3xX31bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX193xX10xX40xX3xX193xX10xX16xXexXd6xX6xX5xX3xX38xX15xX3xX75xXcx1076dxX3xX193xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX3xXexX1xX72xXddxX3xX1xXc7xXdxX3xX7xXc7xX16xX3xX31bxX1x11fa7xX3xX382xX1xX33xX2d0xX16xX1bxX3xXf2xX1xX3exXddxX6exX16xX3xX382x10646xX3xX26xX16xX1xXf6xX162xX3xX193x12bfaxX16xX1bxX3xXaexXdxX3xX4xX31dxX3xXaexX10dxXdxX3xX40xXdxX6exX16xX3xX5xX348xX16xX1xX3xXaexX10dxX14xX3xX361x114daxX3xXf3xXf3x10da0xX31bxXcxXf3xXcxX4fxX3xX380x15112xX16xX3xXbxX1x15ecexX16xX1bxX3xXf3xXcxXf5xX3xXexX22xX16xX1xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX2f9xX1baxX1f1xXexX1ffxX1baxX2f9xX1e0xX2f9xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX1b8xX2f9xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xXaexX348xX3xXaexX63xX16xX3xXexX1xX6xX4cxX3xXc5xX3exX6xX16xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xXf3xXcxXf5xX3xXexX10dxXdxX3xXdbxX348xX3xXcxX33xX34xX16xX1bxX3xX361xX2d0xX16xX162xX3xX13xX41xXddxX3xX5xX15xX3xXdbxX348xX3xXaexXdxX3xXaexX334xX3exX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXbxX1xX14xX16xX1bxX3xXexXd6xX15xX14xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xXf3xXcxXf5xX3xX4xX72xX6xX3xXexX22xX16xX1xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX183xX3xX5xX3exX19xX16xX3xXaexXdxX3xXaexX334xX3exX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xXexXdx16f15xX3exX3xX4xX1x1300dxX3xX1e0xX1baxX3xX175xX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX38xX33x12838xX16xX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX16xX1x1736cxX16xX3xXexX1x12eafxX4xX3xX4xX72xX6xX3xX16xX1bxX33xX679xXdxX3xX40xX41xX16xX3xX38xX2f3xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xXf3xXcxXf5xX3xX4xX31dxX3xX16xX1xXdxX2f3xX3exX3xX13exX33xX39xX4xX3xX4xX1xX3exXddxX49xX16xX3xX5xX39xX16xX162xX3xX3d1xX348xX3xXcxX33xX34xX16xX1bxX3xX361xX2d0xX16xX3xXaexX6xX16xX1bxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXaexX2fxX3exX3xXaexX10dxXexX3xX4xX1xX3exX154xX16xX3xXf3xXcxXf5xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xX16xX42exX4cxX3xX1e0xX1baxX1e0xX1baxX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX2f9xX1f1xX1e0xXexX2xX2xX1e3xX1abxX2xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX2f9xX1ffxX1ffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xXf3xX1bxX33xX679xXdxX3xX40xX41xX16xX3xXcxX33xX34xX16xX1bxX3xX361xX2d0xX16xX3xXaexX348xX3xXexX660xX4xX1xX3xX4xXe0xX4xX3xX688xX16xX1bxX3xX40xX2caxX16xX1bxX3xX4xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xX6exX3xX4cxX39xXdxX3xX38xX15xX14xX3xX7xXc7xX16xX3xXdbxX3exX2fxXexX3xX16xX1xX33xX17bxX3xX75xX6exX3xXexX1xX126xX16xX1bxX3xXexX33xX39xXdxX3xX13ex12a93xX4xX3xXbxX1xX3exX16xX3xX7xX33xX2d0xX16xX1bxX3xX4xX31dxX3xX1x16444xX16xX3xX1bxXdxX679xX3xXexXe0xX3xXaexX122xX16xX1bxX4fxX3xXaexX6exX4cxX3xX5xX31dxXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1x143a8xX4xX4fxX3xX4xX31dxX3xX1xX6exX3xXexX1xX126xX16xX1bxX3xXdbx17c7dxX3xX5x1416dxX3xX16xX33xX39xX4xX3xXexX1xXc7xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX10dxXexX4fxX3xX4xX1xX42exX16xX3xX16xX3exX19xXdx12a88xX3xXcxX10dxXdxX3xXaexX41xXddxX4fxX3xXaexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX72xX6xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xXaexX1exX16xX1xX3xX1bxXdxX1exX3xX4xX6xX14xX3xX38xX15xX3xXaex17b7exX4xX3xX13exXdxX6exXexX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX1xX6exX3xXexX1xX126xX16xX1bxX3xX1bxXdxX6xX14xX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXaex14141xX16xX1bxX3xX13exX122xX4fxX3xX1xXdxX6exX16xX3xXaexX10dxXdxX4fxX3xX38xX33xX679xX16xX3xX4cxX4dxX3exX3xXaexX33xX34xX4xX3xXc5xX3exXddxX3xX1xX14xX10dxX4xX1xX3xX13exX15xXdxX3xX13exXc7xX16xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xX3xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX1e3xX1e0xX2xXexX1abxX1b8xX2xX1f1xX1baxX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX1e3xX1abxX2f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xX193xX19xX16xX1bxX3xXexXddxX3xXcxXf3xX75xX75xX3xXf5xXcxX380xX3xX382xX193xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX1xXdxX6exX16xX3xXaexX6xX16xX1bxX3xX5xX15xX3xX40xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX1xX14xX10dxXexX3xXaexX122xX16xX1bxX3xXexXd6xX65bxX16xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX79xX16xX1xX3xX38xXe0xX4xX3xX16xX1xX33xX3xXdbxX3exX2fxXexX3xX16xX1xX683xXbxX3xX3cxX1xX154xX3exX3xX1xX15xX16xX1bxX3xX1xX31dxX6xX183xX3xX4xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX4fxX3xX13exXc7xX14xX3xXc5xX3exXc7xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX183xX3xX4xX3exX16xX1bxX3xX688xX16xX1bxX3xX4xX1exX4xX3xX40xX324xX4xX1xX3xX38xX2caxX3xX7xX6xX3exX3xXexX1xX3exX3xX1xX14xX10dxX4xX1xX162xX162xX162xX3xX361xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX1bxX10dxX14xX3xXf3xX1bxX8edxX4xX3xXf5xX334xX4cxX3xX4xX72xX6xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexXddxX3xX5xX15xX3xX2xX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xX2xX1baxX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xXaexXdxX49xX4cxX3xXexX1xX6xX4cxX3xX1bxXdxX6xX3xX193xX1xX33xX2d0xX16xX1bxX3xXexXd6xX59xX16xX1xX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xX4xX72xX6xX3xXexX22xX16xX1xX4fxX3xXaexX10dxXexX3xXexXdxX65bxX3exX3xX4xX1xX3exX154xX16xX3xX1b8xX3xX7xX6xX14xX4fxXaexX33xX34xX4xX3xXaexX31dxX16xX1bxX3xX1bxX31dxXdxX3xXexX1xX10xX14xX3xXexXdxX65bxX3exX3xX4xX1xX3exX154xX16xX3xX75xX26xX193xX193xX31bxX3xX38xX39xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexXd6xX8edxX16xX1bxX3xX5xX33xX34xX16xX1bxX3xX1e0xX3xX3cxX1bxX4fxX3xX1abxX3xX3cxX1bxX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX1ffxX1baxX2xXexX1b8xX1abxX1b8xX1ffxX1a9xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX2xX1ffxX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xX193xX19xX16xX1bxX3xXexXddxX3xX7xX422xX3xX1xXbdxX3exX3xX1xX6exX3xXexX1xX126xX16xX1bxX3xX40xX41xXddxX3xX4xX1xX3exXddxX2f3xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xX6exX3xX1xXdxX6exX16xX3xXaexX10dxXdxX162xX3xX193xX1exX4xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX4xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX3xXex135aaxX3xX1bxX10dxX14xX3xX5xX688xXexX3xXf2xX13exX122xXexX3xX7xXbdxX6xX3xX1bxX10dxX14xX4fxX3xX13exX122xXexX3xX40xXdxX16xX1xX3xX40xX33x1122exX16xX1bxX3xXexXd6x18427xX3xX10xX4cxX3xXexXe47xX3xX1b8xX3xX175xX3xX2xX1e0xX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xXexX3ex15ff6xXdxX4fxX3xXexXd6xX15xX3xX1bxX10dxX14xX3xX5xX688xXexX4fxX3xX4xX2d0xX4cxX3xX4xX1xX1exXddxX921xXf6xX3xX5xX15xX3xX16xX1xXbdxX16xX1bxX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xXexXdxX65bxX16xX3xXbxX1xX14xX16xX1bxX3xX4xX1xX14xX3xX38xXdxX6exX4xX3xX1exXbxX3xX40xX2caxX16xX1bxX3xX4xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX3xX7xX41xX3exX3xX4xX1exX4xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xXexXe47xX3xX1xX10dxXexX3xX5xX3ebxX6xX3xXexX10dxXdxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX1a9xX1abxX1ffxX1f1xX1b8xXexX2f9xX1f1xX2f9xX1abxX1ffxX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX1abxX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xXcxX10dxXdxX3xXcxXd6xX3exX16xX1bxX3xXexX41xX4cxX3xX1bxXdxX39xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3exX3xX38xX15xX3xX13exX1exX16xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX193xX10xX40xX3xX193xX10xX16xXexXd6xX6xX5xX4fxX3xXaexX14xX15xX16xX3xXaexX33xX34xX4xX3xXexX1xX19xX16xX1bxX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX65bxX4cxX3xX38xX2f3xX3xX4cxX122xXexX3xX7xX126xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xXexXdxX65bxX3exX3xX13exXdxX49xX3exX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX16xX1xX33xX17bxX3xX193xX3exX3xXaexX2d0xX3xX31bxX1xX14xX16xX1bxX3xXf3xX1bxX6xX4fxX3xXf3xX10xX4cxX3xX4xX1xX3exX6xX3x1865cxX3xX329xX59xX16xX1xX162xX162xX162xX3xXcxXd6xX3exX16xX1bxX3xXexX41xX4cxX3xX1bxXdxX39xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3exX3xX38xX15xX3xX13exX1exX16xX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX193xX10xX40xX3xX193xX10xX16xXexXd6xX6xX5xX3xX1bxX987xX4cxX3xX1e0xX3xX1xX10dxX16xX1bxX3xX4cxX2caxX4xX17bxX3xXexX334xX16xX1bxX3xX2xX3xX5xX15xX3xXexXd6xX3exX16xX1bxX3xXexX41xX4cxX3xXexXd6xX33xX16xX1bxX3xX13exX15xXddxX4fxX3xX1bxXdxX39xXdxX3xXexX1xXdxX6exX3exX4fxX3xXexXdxX65bxX3exX3xXexX1xX2caxX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xX38xX15xX3xX1xX15xX16xX1bxX3xX1xX31dxX6xX3xX7xXc7xX16xX3xXdbxX3exX2fxXexX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXexX22xX16xX1xX183xX3xXexX334xX16xX1bxX3xX1e0xX3xX5xX15xX3xX3cxX1xX19xX16xX1bxX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX5xX15xX4cxX3xX38xXdxX6exX4xX3xX4xX1xX3exX16xX1bxX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX2f9xX1baxX1a9xX2xX1b8xXexX1f1xX1b8xX1a9xX2xX1a9xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX1f1xX2xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xXcxXdxX63xXbxX3xXaexX31dxX4fxX3xXaexX14xX15xX16xX3xXaexX348xX3xXaexX63xX16xX3xXexX1xX6xX4cxX3xXc5xX3exX6xX16xX3xX38xX15xX3xXexXd6xXe0xX4xX3xXexXdxX63xXbxX3xX16xX63xX4cxX3xXexX1xX8fexX3xX1xX33xX2d0xX16xX1bxX3xX38xX324xX3xX16xX33xX39xX4xX3xX4cx1779exX4cxX3xXaexX95dxX4xX3xXexXd6xX33xX16xX1bxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xXexX10dxXdxX3xX75xXcxX3d1xX3xX193xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX3xXexX1xX72xXddxX3xX1xXc7xXdxX3xX7xXc7xX16xX3xX31bxX1xX3ebxX3xX382xX1xX33xX2d0xX16xX1bxX3xXf2xXdbxX348xX3xX382xX3fcxX3xX3d1xX3exX41xX16xX4fxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xX382xX3fcxX3xX26xX16xX1xXf6xX162xX3xX361xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xX16xX33xX39xX4xX3xX4cxX138fxX4cxX3xX31bxX1xX3ebxX3xX382xX1xX33xX2d0xX16xX1bxX3xXaexX6xX16xX1bxX3xX7xXc7xX16xX3xXdbxX3exX2fxXexX3xXexX683xXbxX3xXexXd6xX3exX16xX1bxX3xXexX10dxXdxX3xX4xX2d0xX3xX7xX422xX3xXd6xX122xX16xX1bxX3xX1xX2d0xX16xX3xX2xX162xX1baxX1baxX1baxX3xX4cxX0xX7xX3exXbxX12xX1e0xX0xX7dxX7xX3exXbxX12xX4fxX3xX38xX39xXdxX3xX1xX2d0xX16xX3xX2xX1baxX1baxX3xX13exX49xX3xX4cxX3exX126xXdxX4fxX3xX2xX1baxX1baxX3xX13exX122xX3xXbxXdxX16xX3xX16xX42exX16xX1bxX3xX5xX33xX34xX16xX1bxX3xX4cxX95dxXexX3xXexXd6xX679xXdxX162xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX4xX10xX16xXexX10xXd6xX183xXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX193xX10xX16xXexX10xXd6xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX40xXexX1xX17bxX3xX1a9xX2xX1abxXbxXdbxX183xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX17bxX3xX1b8xX2xX1baxXbxXdbxX183xXaxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX7dxX7dxXdxX162xX13exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xX38xX16xX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1b8xX1e0xX40xX1baxX2xX2f9xX1baxX1a9xX1e0xX1b8xXexX1f1xX2xX1e3xX1f1xX2f9xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxX1fcxXd6xX9xX1ffxX2f9xX2f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX1a2xXdxX40xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xX1abxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1b8xX2xX1baxXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdbxXexX175xX6xX5xXdxX1bxX16xX17bxX3xX1f9xX3exX7xXexXdxX2bfxXddxX183xXaxX12xXf3xX42exX4cxX3xX1e0xX1baxX2xX1ffxX4fxX3xX7xXc7xX16xX3xXbxX1xX154xX4cxX3xXaexX348xX3xXaexX33xX34xX4xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xX16xX1xX683xX16xX3xXaexX10dxXexX3xXexXdxX65bxX3exX3xX4xX1xX3exX154xX16xX3xX3b3xX193xX3b3xX31bxX3xX1f1xX3xX7xX6xX14xX4fxX3xXaexX6xX16xX1bxX3xXbxX1xX2fxX16xX3xXaexX2fxX3exX3xX16xX41xX16xX1bxX3xX5xX65bxX16xX3xX1b8xX3xX7xX6xX14xX3xX38xX15xX14xX3xX16xX42exX4cxX3xX1e0xX1baxX1e0xX1baxX3xX38xX15xX3xXaexX348xX3xXaexX33xX34xX4xX3xX16xX1xXdxX2f3xX3exX3xXaexX10dxXdxX3xX5xX901xX4fxX3xX4xX8fexX6xX3xX1xX15xX16xX1bxX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xX38xX15xX3xX16xX1bxX14xX15xXdxX3xXexX22xX16xX1xX3xX16xX1xX683xXbxX3xX38xX39xXdxX3xX7xX126xX3xX5xX33xX34xX16xX1bxX3xX5xX39xX16xX162xX3xXcxXd6xX14xX16xX1bxX3xX1a9xX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xXaexX334xX3exX3xX16xX42exX4cxX4fxX3xX75xXcxX3d1xX3xXaexX348xX3xXdbxX3exX2fxXexX3xX1xX2d0xX16xX3xX1b8xX1baxX162xX1baxX1baxX1baxX3xX5xX660xXexX3xX16xX33xX39xX4xX3xX4cxX138fxX4cxX4fxX3xXexX1xX3exX3xX4cxX3exX6xX3xX1e0xX1baxX1baxX3xXexX2fxX16xX3xX16xX1bxX3exXddxX65bxX16xX3xX5xXdxX6exX3exX3xXaexX49xX3xX4xX1xX63xX3xX13exXdxX63xX16xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xX40xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xXd6xX10xX5xX6xXexX10xX40xXaxX12xX0xX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX65bxX16xX3xXc5xX3exX6xX16xX17bxX0xX7dxX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX3exX4cxX13exX175xX6xX16xX40xX175xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX16xX1xXdxX2f3xX3exX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX7xX1exX16xX1bxX3xXexX10dxX14xX4fxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX10dxXexX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX16xX1xX175xXexXd6xXdxX7dxX1xX6xX175xXexXdxX16xX1xX175xX4xX14xX175xX16xX1xXdxX10xX3exX175xX4xX6xX4xX1xX175xX5xX6xX4cxX175xX7xX6xX16xX1bxX175xXexX6xX14xX175xX5xXdxX16xX1xX175xX1xX14xX6xXexX175xXexXd6xX14xX16xX1bxX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX7dxX2xX1ffxX1abxX1abxX1ffxX1abxX162xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX7dxX4cxX10xX40xXdxX6xX7dxX2xX1e0xX1baxX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1e0xX1e3xX7dxX2xX1baxX1a9xX40xX1baxX2xX1e0xX1f1xX1f1xX1baxX2xXexX1e0xX1e0xX1a9xX1a9xX1abxX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX40xXdxX38xX12xX0xX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX16xX1xXdxX2f3xX3exX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX7xX1exX16xX1bxX3xXexX10dxX14xX4fxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX10dxXexX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX16xX1xX175xXexXd6xXdxX7dxX1xX6xX175xXexXdxX16xX1xX175xX4xX14xX175xX16xX1xXdxX10xX3exX175xX4xX6xX4xX1xX175xX5xX6xX4cxX175xX7xX6xX16xX1bxX175xXexX6xX14xX175xX5xXdxX16xX1xX175xX1xX14xX6xXexX175xXexXd6xX14xX16xX1bxX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX7dxX2xX1ffxX1abxX1abxX1ffxX1abxX162xX1xXexX4cxXaxX12xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX16xX1xXdxX2f3xX3exX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX7xX1exX16xX1bxX3xXexX10dxX14xX4fxX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX10dxXexX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX193xX1exX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX38xXdxX65bxX16xX3xXaexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xXaexX1exX16xX1xX3xX1bxXdxX1exX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1xXbdxX16xX1bxX3xX3cxX63xXexX3xXc5xX3exXc7xX3xX16xXe87xXdxX3xX13exX683xXexX3xX38xX15xX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX5xXdxX16xX1xX3xXaexX122xX16xX1bxX4fxX3xX7xX1exX16xX1bxX3xXexX10dxX14xX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3xXf2xXf3xXcxXf5xXf6xX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX40xXdxX38xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX1bxX1xXdxX3xX3d1xX3exX41xX16xX3xX4xX1xX138fxXexX3xX4xX1xXdxX3exX3xX16xX1bxX3exX987xX16xX3xX5xXe0xX4xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX16xX14xX16xX1bxX175xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX7dxX16xX1bxX1xXdxX175xXdbxX3exX6xX16xX175xX4xX1xX6xXexX175xX4xX1xXdxX3exX175xX16xX1bxX3exX14xX16xX175xX5xX3exX4xX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX1xX3exXddxX10xX16xX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX175xX3cxXdxX10xX3exX175xX4cxX6xX3exX7dxX2xX1e3xX1abxX1e3xX1f1xX1e3xX162xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX7dxX4cxX10xX40xXdxX6xX7dxX2xX1e0xX1baxX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX1e0xX1baxX1baxX1e0xX7dxX2xX1abxX2xX40xX1a9xX2xX1e0xX1b8xX1ffxX1b8xX1baxXexX1f1xX1b8xX2f9xX1a9xX1a9xX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX40xXdxX38xX12xX0xX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX1bxX1xXdxX3xX3d1xX3exX41xX16xX3xX4xX1xX138fxXexX3xX4xX1xXdxX3exX3xX16xX1bxX3exX987xX16xX3xX5xXe0xX4xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX16xX14xX16xX1bxX175xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX7dxX16xX1bxX1xXdxX175xXdbxX3exX6xX16xX175xX4xX1xX6xXexX175xX4xX1xXdxX3exX175xX16xX1bxX3exX14xX16xX175xX5xX3exX4xX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX1xX3exXddxX10xX16xX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX175xX3cxXdxX10xX3exX175xX4cxX6xX3exX7dxX2xX1e3xX1abxX1e3xX1f1xX1e3xX162xX1xXexX4cxXaxX12xXf3xX1bxX1xXdxX3xX3d1xX3exX41xX16xX3xX4xX1xX138fxXexX3xX4xX1xXdxX3exX3xX16xX1bxX3exX987xX16xX3xX5xXe0xX4xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xXf3xX42exX4cxX3xX1e0xX1baxX1e0xX1baxX4fxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xXf3xX1bxX1xXdxX3xX3d1xX3exX41xX16xX3xXf2xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXf6xX3xXexX683xXbxX3xXexXd6xX3exX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX3cxX63xX3xX1xX14xX10dxX4xX1xX4fxX3xXexXd6xXdxX49xX16xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xXaexX2f3xX3xX1exX16xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX1xX3exXddxX6exX16xX3xXf3xXcxXf5xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX3xXaexXdxX49xX16xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX38xX2f3xX3xX38xX42exX16xX3xX1xX31dxX6xX3xX1bxX138fxX16xX3xX38xX39xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexXd6xXdxX49xX16xX3xX40xX3exX3xX5xX324xX4xX1xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xXaexX14xX10dxX16xX3xX1e0xX1baxX1e0xX1baxX3xX175xX3xX1e0xX1baxX1e0xX1abxX162xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX40xXdxX38xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX688xX3xXexXd6xX33xX422xX16xX1bxX3xX329xX122xX3xXf3xXf3xX426xX31bxXcxXf3xXcxX3xXcxXd6xX334xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXf3xX6xX4cxX17bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX1xXdxX6exX3exX3xXc5xX3exXc7xX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX16xX14xX16xX1bxX175xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX7dxXexX1xX3exX175xXexXd6xX3exX14xX16xX1bxX175xX13exX14xX175xX16xX16xX175xX6xX4cxXbxX175xXbxXexX16xXexX175xXexXd6xX6xX16xX175xXexX1xX6xX16xX1xX175xX16xX6xX4cxX175xX1xX6xX175xXexXdxX16xX1xX175xX4xX14xX175xX4xX6xX4xX1xX175xX5xX6xX4cxX175xX1xXdxX10xX3exX175xXc5xX3exX6xX175xXexXd6xX14xX16xX1bxX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX7dxX2xX1e3xX1b8xX1e0xX1f1xX1e0xX162xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX1bxX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX7dxX4cxX10xX40xXdxX6xX7dxX2xX1e0xX1baxX7dxX16xX10xX1a2xX7xX7dxX2xX1ffxX1abxX1baxX7dxX2f9xX1e0xX40xX1a9xX2xX1e0xX1b8xX1e0xX1abxX1e3xXexX1ffxX2xX1a9xX1ffxX1ffxX5xX1baxX162xX1f9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX16xX3xX29xXdxX6xX16xX1bxX3xX2fxX16xX3xXexX33xX34xX16xX1bxX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xX40xX41xX16xX3xX4xX33xX3xX3cxXdxX49xX3exX3xX4cxX4dxX3exX4fxX3xX4xX1exX4xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xXexX63xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX4xX72xX6xX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX40xXdxX38xX12xX0xX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX688xX3xXexXd6xX33xX422xX16xX1bxX3xX329xX122xX3xXf3xXf3xX426xX31bxXcxXf3xXcxX3xXcxXd6xX334xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXf3xX6xX4cxX17bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX1xXdxX6exX3exX3xXc5xX3exXc7xX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxXaxX3xX1xXd6xX10xX2bfxX9xXaxX7dxX16xX14xX16xX1bxX175xX16xX1bxX1xXdxX10xXbxX7dxXexX1xX3exX175xXexXd6xX3exX14xX16xX1bxX175xX13exX14xX175xX16xX16xX175xX6xX4cxXbxX175xXbxXexX16xXexX175xXexXd6xX6xX16xX175xXexX1xX6xX16xX1xX175xX16xX6xX4cxX175xX1xX6xX175xXexXdxX16xX1xX175xX4xX14xX175xX4xX6xX4xX1xX175xX5xX6xX4cxX175xX1xXdxX10xX3exX175xXc5xX3exX6xX175xXexXd6xX14xX16xX1bxX175xXdbxX6xXddxX175xX40xX3exX16xX1bxX175xX16xX14xX16xX1bxX175xXexX1xX14xX16xX175xX4cxX14xXdxX7dxX2xX1e3xX1b8xX1e0xX1f1xX1e0xX162xX1xXexX4cxXaxX12xXcxX1xX688xX3xXexXd6xX33xX422xX16xX1bxX3xX329xX122xX3xXf3xXf3xX426xX31bxXcxXf3xXcxX3xXcxXd6xX334xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXf3xX6xX4cxX17bxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX3xX4xX31dxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX5xX15xX4cxX3xX1xXdxX6exX3exX3xXc5xX3exXc7xX3xXexXd6xX14xX16xX1bxX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXd6xX14xX16xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX40xXaxX12xX361xX1exX16xX1bxX3xX1e0xX2xX7dxX2xX1e0xX4fxX3xXcxX1xX688xX3xXexXd6xX33xX422xX16xX1bxX3xX329xX122xX3xXf3xX19xX16xX1bxX3xX16xX1bxX1xXdxX6exXbxX3xX426xX3xX31bxX1xX1exXexX3xXexXd6xXdxX49xX16xX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xXf2xXf3xXf3xX426xX31bxXcxXf3xXcxXf6xX3xXcxXd6xX334xX16xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXf3xX6xX4cxX3xX38xX15xX3xX193xX1xX1exX16xX1xX3xX380xX42exX16xX3xXbxX1xX433xX16xX1bxX3xXf3xXcxXf5xX3xXcxXd6xX3exX16xX1bxX3xX33xX2d0xX16xX1bxX3xXf3xX1bxX3exXddx14af4xX16xX3xXf5xXdxX16xX1xX3xXcxXdxX63xX16xX3xXaexXdxX3xXexX1xXe0xX4xX3xXexX63xX4fxX3xXexX1xX6xX4cxX3xXc5xX3exX6xX16xX3xX4cxX19xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXdbxX41xXddxX3xX40xXe0xX16xX1bxX3xX16xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX19xX16xX3xX4cxX39xXdxX3xXexX10dxXdxX3xX75xX15xX3xXcxX79xX16xX1xX162xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX40xXdxX38xX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX7dxX3exX5xX12xX0xX40xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd6xXaxX12xX0xX7dxX40xXdxX38xX12xX0xX7dxX40xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX3exXexX1xX14xXd6xXaxX12xXcxX1xX1exXdxX3xX3b3xX6xX16xX1xX0xX7dxXbxX12
Thái Oanh