6 chiêu lấy lòng con gái chẳng tốn xu nào
Theo vlogger Giang Ơi, không khó để các chàng trai ghi điểm trong mắt con gái. Quan trọng là bạn có muốn hay không?
ec4bx1565dx13909xfe7dx15f79xfddfx16cbbx16f73x10e70xX7x12adcx15a8bx14ba2x14e37xf248x11fc1xX5x12291xXax164c6x12253xX3xX4xX1xXdx13bf7x1791bxX3xX5x12e55x13c2cxX3xX5x11a99x11b66x15c87xX3xX4xfbfexX21xX3xX22x16da3xXdxX3xX4xX1xf965xX21xX22xX3xXex10b3bxX21xX3x147dcxX19xX3xX21x138f7xX25xX0x13506xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e98xX10xX6x17fcaxXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3x176caxX5xX25xX22xX22xX10x10dfbxX3x14167xXdxX6xX21xX22xX3x13a5dxXdx1712cxX3x1278cxX1x16f2dxX21xX22xX3xX69xX1x161f2xX3x11187x1194exX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX3xX22xX1xXdxX3xX73xXdxX74x138ffxX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xX8cxfe55xXexX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdx16508xX3x128aaxX19xX6xX21xX3xXexX5dx152d3xX21xX22xX3xX5xX3axX3x143e5x161f6xX21xX3xX4xX71xX3xX8cxX19xX33xX21xX3xX1xX6xX1dxX3xX69xX1xX6bxX21xX22x124f0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10af2xX10xX21xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx13b13xX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10x16bfbxX7xX3dxX2x14f75x15e93x1708axX3dxX2xX104x146dfxX4fx176a6xX2xX103xX10ax1666axX2xX104xXexX103xX2x167d5xX5xX2xX9fx145eaxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexff6fxX6xX5xXdxX22xX21xXeaxX3xX118xX19xX7xXexXdx1324dxX1dx16b57xXaxX12x11086xX1xX6bxX21xX22xX3xX21xX1xX1cxXexX3xXexX1xXdx10577xXexX3xXbxX1x120a1xXdxX3xX73xXdxX74xX21xX3xXexX5dxX6xXdxX67xX3xX21xX1x151f6xX21xX22xX3xX22xXdx10174xX6xX3xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xX7xXb0xX4xX1xX3xX7x10f0exX67xX3xX22xXa8xX21xX3xX22xX3axX21xX22xX3xX57xX3axX3xX8cx15783xXexX3xX21xX22xX1a7x16249xXdxX3xX5xX19xX1d0xX8cxX3xXexX1xX19xX1d0xX8cxX67xX3xX21xX1xX192xX4xX1xX3xX21xX1xX29xX4xX3xX172xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX7xX1c0xX3xX4xX1xXa8xX21xX3xX6xXdxX3xX172xX3xX73xXdx17fd1xX19xX3xX21xX3axX1dxX3xX4fx133abxX3xXexX5dxX197xX3xX5xX1d6xXdxX3x16ca3xX19xX29xX3xX5dx153fcxXdxX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX10xX21xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX104xX3dxX2xX104xX108xX4fxX10axX2xX103xX10axX10exX2xX104xXexX104xX114xX13xX10axX5xX103xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX172xX6xX5xXdxX22xX21xXeaxX3xX118xX19xX7xXexXdxX17fxX1dxX181xXaxX12xX5fxX6xX5xX6xX21xXexX3xX22x121eaxX21xX3xX21xX1xX1a7xX3xX5xX3axX3xXexX1xX1a7x16c1dxX4xX3xX73xX25xX3xXaxXafxX1cxXexX3xX4fxXdxX3xXafxX1cxXexX3xX4fxf481xX4xX1xXaxX3xX4x16e9cxX6xX3xX8cxXa8xXdxX3xX4xX6bxX3xX22xX29xXdxX3xX57xX2f8xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX9fxX3x10e6axX1xX1adxX21xX22xX3xX1xX3axX21xX1xX3xX73xX1d0xX21xX22xX3xXaxX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX21xX1xX1a7xX3xX69x16f2cxX25xX3xX22xX1xX192xX3xX21xX22xX220xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX69xX1xXdxX3xX73xXdxX3x14ca2xX21xX67xX3xX22xXdxee86xXbxX3xX1xXa8xX3xX8cx17c2exX3xX4x113fbxX6xX3xX36xX10xX3xX1x1355axXdxX3xX7xX1c0xX3xX22xXdxX380xXbxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xX73xX74xX3xX5xXb0xXdxX3xX1cxX21xX3xXexX1a7xede7xX21xX22xX3xXexX33xXexX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX10xX21xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX104xX3dxX2xX104xX108xX4fxX10axX2xX103xX10axX10exX2xX104xXexX2xX108xX103xX2xX5xX104xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX172xX6xX5xXdxX22xX21xXeaxX3xX118xX19xX7xXexXdxX17fxX1dxX181xXaxX12xXd4xX1xX2exX21xX22xX3xXbxX1xX197xXdxX3xX4xX25xX21xX3xXexX5dxX6xXdxX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX8cxX19xX33xX21xX3xXexX1xX74xX3xX1xXdx15088xX21xX3xXafxX197xX21xX3xX5xfc67xX21xX1xX67xX3xX69xX1x12016xX3xXbxX1xX29xX4xX1xX3xX73xX3axX21xX3xX6bxX21xX22xX3xX73xX71xX3xX7xX6xX25xXc4xX3xXcxX1xX25xX197xXdxX3xX8cxX29xXdxX3xXexX1xX74xX3xX1xXdxX49exX21xX3xX73xXdxX67xX3xX1x156e4xX1dxX3xX73xX74xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX6bxX3xX22xX29xXdxX3xX4xX71xX3xX4xX197xX8cxX3xX22xXdxX29xX4xX3xX8cx14a90xX21xX1xX3xX73xX1a7xX3b2xX4xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX387xX3xX57xX3axX3xXafxX197xX25xX3xX57xX49exX3xXafxX387xXdxX3xX8cxX1d0xXexX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX3xX4xX71xX3xXafxX197xX21xX3xX5xX4a6xX21xX1xX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX10xX21xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX104xX3dxX2xX104xX108xX4fxX10axX2xX103xX10axX10exX2xX104xXexX103x13ff5xX2xX5xX108xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX172xX6xX5xXdxX22xX21xXeaxX3xX118xX19xX7xXexXdxX17fxX1dxX181xXaxX12xXd4xX29xX4xX1xX3xX8cxX1d0xXexX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX3xXexX1xX74xX3xX1xXdxX49exX21xX3xX7x15d1bxX3xX5xX30bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX49exXbxX67xX3xX4xX1xX19xX3xX73xX29xX25xX3xX4xX311xX6xX3xX8cxX4fbxX21xX1xX3xX57xX2f8xXdxX3xX8cxXa8xXdxX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xX36xX19xX21xX22xX3xX21bxX19xX6xX21xX1xX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX73xX1a7xX3b2xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX6bxX3xX22xX29xXdxX3xXaxX4xX1xX1cxX8cxX3xX73xXdxX74xX8cxXaxX3xX4xX6xX25xX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX10xX21xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX104xX3dxX2xX104xX108xX4fxX10axX2xX103xX10axX10exX2xX104xXexX102xX104xX10axX10axX5xX10axX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX12xXcxX1xX29xXdxX3xX73xX1d0xX3xX4xX311xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xX8cxX1d0xXexX3xX4xX19xX1d0xX4xX3xX36xX19xX21xX22xX3xX73xX1d0xXexX67xX3xX4xX4ddxXdxX3xX57xX4ddxX3xX4x14f46xX21xX22xX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX73xX1a7xX3b2xX4xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX73xX74xX3xf962xX3xX57xX3axX3xX4xfbe6xX21xX3xX21xX1xX95xX4xX3xX36xX10xX8cxX3xX73xX71xX3xX4xX71xX3xXbxX1xX197xXdxX3xX5xX3axX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xX36x12911xX21xX22xX3xX73xX29xX21xX22xX3xX73xX74xX3xXexXdxX21xX3xXexX1a7xX387xX21xX22xX3xX1xX6xX1dxX3xX69xX1xX6bxX21xX22xX9fxX3x14e5dxX387xXdxX3xX57x14c4exX1dxX67xX3xX1xX4ddxX1dxX3xX5xX19xX6bxX21xX3xXexX38axX3xXexX192xX3xX57xX3axX3xX4xX71xX3xX57xX37axX21xX3xX1xX71xX6xX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xX8cxXa8xXdxX3xX1xX25xX3axX21xX3xX4xX197xX21xX1xX3xX21xX1xX35bxX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4fxXexX1xX19xX8cxXafxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX4fxXexX1xXeaxX3xX583xX114xX114xXbxX36xX181xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexXeaxX3xX108xX13xX13xXbxX36xX181xXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX3dxX3dxXdxX9fxXafxX6xX25xX1xX6xXexXdxX21xX1xX9fxX57xX21xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX104xX3dxX2xX104xX108xX4fxX10axX2xX103xX10axX10exX2xX104xXexX10axX108xX10exX114xX5xX13xX9fxX118xXbxX22xXc4xX5dxX9xX102xX10exX104xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX25xX21xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX172xX6xX5xXdxX22xX21xXeaxX3xX118xX19xX7xXexXdxX17fxX1dxX181xXaxX12xXd4xX19xX33xXdxX3xX4xee0bxX21xX22xX67xX3xX7xX612xX3xX4xX1xX76dxX21xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX7xX1c0xX3xX5xX3axX3xX4xX1xX4fbxX6xX3xX69xX1xX71xX6xX3xX22xXdxX380xXbxX3xX4xX1xX3axX21xX22xX3xXexX5dxX6xXdxX3xX4xX71xX3xX73xX1a7xX3b2xX4xX3xXexX5dxX29xXdxX3xXexXdxX8cxX3xX4xX311xX6xX3xX8cxX1d0xXexX3xX4xX6bxX3xX22xX29xXdxX9fxX3xXd4xX29xX4xX1xX3xX4xX25xX21xX3xXexX5dxX6xXdxX3xXexX1xX74xX3xX1xXdxX49exX21xX3xX7xX612xX3xX22xX6xX5xX6xX21xXexX3xX73xX74xX3xXaxX22xX1xXdxX3xX73xXdxX74xX8cxXaxX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xX8cxX95xXexX3xXbxX1xX29xXdxX3xX21xX1adxX3x166baxX5xX25xX22xX22xX10xX5dxX3xX5fxXdxX6xX21xX22xX3xX65xXdxX3xX22xX3b2xXdxX3xX767xX3xX21xX1xX1adxX21xX22xX3xXafxX4adxX3xX21bxX19xX1dxX192xXexX3xX73xX74xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX73x111ddxXbxX3xX5xX3axX3xX7xX612xX3xX22xX6xX5xX6xX21xXexX67xX3xX22xXdxX1adxX3xXafxX197xX21xX3xXexX1xX76dxX21xX3xX7xXb0xX4xX1xX3xX7xX1c0xX67xX3xX78exX21xX22xX3xX36xX38axX3xX4xX71xX3xX57xX37axX21xX3xX1xX71xX6xX67xX3xX37axX21xX3xX21xX71xXdxX3xX21xX1xX9b4xX3xX21xX1xX3axX21xX22xX3xX57xX3axX3xXaxXafxX29xX3xX73xXb0xX25xXaxX3xX69xX1xXdxX3xX4xX2ebxX21xX3xXexX1xXdxX192xXexX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xX4fxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX5dxX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX12xX0xX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX18xX21xX3xX21bxX19xX6xX21xXeaxX0xX3dxX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX172xXexX1xX19xX8cxXafxX172xX6xX21xX4fxX172xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX1dxX49exXexX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX4xX1a7xX6xX3xX4x176aaxX8cxX3xX4xX25xX21xX3xX4xX1xX311xX3xXexXdxX49exX8cxX3xX57xX3axX21xX22xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX22xX25xX4xX172xX1xX6xXdxX3dxXexX19xX1dxX10xXexX172xX4xX1xXdxX10xX19xX172xX4xX19xX6xX172xX4xX6xX8cxX172xX4xX25xX21xX172xX4xX1xX19xX172xXexXdxX10xX8cxX172xX57xX6xX21xX22xX3dxX2xX10axX108xX13xX2xX104xX9fxX1xXexX8cxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX3dxX8cxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX103xX114xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX103xX114xX3dxX2xX114xX103xX4fxX103xX114xX102xX103xX10exX2xX114xXexX108xX114xX102xX13xX5xX114xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX57xX12xX0xX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX19xX1dxX49exXexX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX4xX1a7xX6xX3xX4xXa92xX8cxX3xX4xX25xX21xX3xX4xX1xX311xX3xXexXdxX49exX8cxX3xX57xX3axX21xX22xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX22xX25xX4xX172xX1xX6xXdxX3dxXexX19xX1dxX10xXexX172xX4xX1xXdxX10xX19xX172xX4xX19xX6xX172xX4xX6xX8cxX172xX4xX25xX21xX172xX4xX1xX19xX172xXexXdxX10xX8cxX172xX57xX6xX21xX22xX3dxX2xX10axX108xX13xX2xX104xX9fxX1xXexX8cxXaxX12xXcxX19xX1dxX49exXexX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX4xX1a7xX6xX3xX4xXa92xX8cxX3xX4xX25xX21xX3xX4xX1xX311xX3xXexXdxX49exX8cxX3xX57xX3axX21xX22xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12x13eafxX76dxX19xX3xX21xX22xX3axX1dxX3xX22x15e4bxXbxX3xX5xXb0xXdxX67xX3xXcxX767xX3xX57x102cfxX3xX57xX6xXdxX3xXcx10731xX25xX3xX1x110bcxXdxXeaxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX57xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6bxXdxX3xX7xX19xX767xXexX3xX8cxX1cxXexX3xX57xXdxX49exX4xX67xX3xX8cxX1cxXexX3xX22xXdxX6xX3xX73xX4fbxX21xX1xX3xX57xX4fbxX3xX8cxX197xXdxX3xX69xXdxX192xX8cxX3xXexXdxX209xX21xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX7xX25xX21xX22xX172xX69xX1xX25xX10xX3dxXexX25xXdxX172xX7xX19xX1dxXexX172xX8cxX6xXexX172xX57xXdxX10xX4xX172xX8cxX6xXexX172xX22xXdxX6xX172xX4fxXdxX21xX1xX172xX57xXdxX172xX8cxX6xXdxX172xX69xXdxX10xX8cxX172xXexXdxX10xX21xX3dxX2xX10axX104xX2xX103xX10exX9fxX1xXexX8cxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX3dxX8cxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX103xX114xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX2xX13xX3dxX583xX583xX4fxX13xX2xX103xX2xX2xX2xX10axXexX2xX103xX583xX108xX5xX114xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX57xX12xX0xX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6bxXdxX3xX7xX19xX767xXexX3xX8cxX1cxXexX3xX57xXdxX49exX4xX67xX3xX8cxX1cxXexX3xX22xXdxX6xX3xX73xX4fbxX21xX1xX3xX57xX4fbxX3xX8cxX197xXdxX3xX69xXdxX192xX8cxX3xXexXdxX209xX21xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX7xX25xX21xX22xX172xX69xX1xX25xX10xX3dxXexX25xXdxX172xX7xX19xX1dxXexX172xX8cxX6xXexX172xX57xXdxX10xX4xX172xX8cxX6xXexX172xX22xXdxX6xX172xX4fxXdxX21xX1xX172xX57xXdxX172xX8cxX6xXdxX172xX69xXdxX10xX8cxX172xXexXdxX10xX21xX3dxX2xX10axX104xX2xX103xX10exX9fxX1xXexX8cxXaxX12xXcxX6bxXdxX3xX7xX19xX767xXexX3xX8cxX1cxXexX3xX57xXdxX49exX4xX67xX3xX8cxX1cxXexX3xX22xXdxX6xX3xX73xX4fbxX21xX1xX3xX57xX4fbxX3xX8cxX197xXdxX3xX69xXdxX192xX8cxX3xXexXdxX209xX21xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12x142d7xX8cxX3xX73xX220xX8cxX3xX21bxX19xX29xX3xX21xX1xXdxX209xX19xX3xX57xXdxX49exX4xX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xX69xX1xXdxX3xXafxX197xX21xX3xXexX1xX76dxX21xX3xX69xX1xX6bxX21xX22xX3xX7xX95xXbxX3xX36xX192xXbxX3xX73xX1a7xX3b2xX4xX3xXexX1xX1d6xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX67xX3xX4xX1xX30bxX3x114ebxXdxX21xX1xX3xXcxX5dxX6xX21xX22xX3xX21xX1xX7b4xX21xX3xX21bxX19xX197xX3xX73xX95xX21xX22xX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX57xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5dxX1a7xX2f8xX4xX3xX69xX1xXdxX3xXexX5dxX1a7xX387xX21xX22xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX57xX3axX3xX4xX71xX3xX7xX612xX3xX21xX22xX1xXdxX49exXbxX67xX3xX73xX3axX21xX3xX6bxX21xX22xX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX73xX74xX3xX8cxX1cxXexX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xXbxX1x13f7dxX3xX21xX1adxX3xX8cxX4fbxX21xX1xX3xX1dxX18xX19xX3xXexX1xX1a7xX391xX21xX22xX3xX21xX1xX1cxXexXc4xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX22xXdxX25xXdxX172xXexXdxX21xX1xX3dxXexX5dxX19xX25xX4xX172xX69xX1xXdxX172xXexX5dxX19xX25xX21xX22xX172xXexX1xX6xX21xX1xX172xX57xX6xX172xX4xX25xX172xX7xX19xX172xX21xX22xX1xXdxX10xXbxX172xX4fxX6xX21xX172xX25xX21xX22xX172xX5xX19xX25xX21xX172xX4fxX10xX172xX8cxX6xXexX172xX21xX22xX19xX25xXdxX172xXbxX1xX19xX172xX21xX19xX172xX8cxXdxX21xX1xX172xX1dxX10xX19xX172xXexX1xX19xX25xX21xX22xX172xX21xX1xX6xXexX3dxX2xX108xX10exX583xX114xX10exX9fxX1xXexX8cxXaxX12xX0xXdxX8cxX22xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX3dxX8cxX10xX4fxXdxX6xX3dxX2xX103xX114xX3dxX21xX10xXfexX7xX3dxX2xX102xX114xX10exX3dxX583xX583xX4fxX103xX2xX103xX104xX10axX104xX108xXexX583xX104xX2xX103xX5xX114xX9fxX118xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xXdxX18xX19xX3xX5xX1cxX1dxX3xX5xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX21xX3xX22xX29xXdxX3xX4xX1xX2exX21xX22xX3xXexX33xX21xX3xX36xX19xX3xX21xX3axX25xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxX6xX12xX0xX4fxXdxX57xX12xX0xX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5dxX1a7xX2f8xX4xX3xX69xX1xXdxX3xXexX5dxX1a7xX387xX21xX22xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX57xX3axX3xX4xX71xX3xX7xX612xX3xX21xX22xX1xXdxX49exXbxX67xX3xX73xX3axX21xX3xX6bxX21xX22xX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX73xX74xX3xX8cxX1cxXexX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xXbxX1xXeebxX3xX21xX1adxX3xX8cxX4fbxX21xX1xX3xX1dxX18xX19xX3xXexX1xX1a7xX391xX21xX22xX3xX21xX1xX1cxXexXc4xXaxX3xX1xX5dxX10xX17fxX9xXaxX3dxX22xXdxX25xXdxX172xXexXdxX21xX1xX3dxXexX5dxX19xX25xX4xX172xX69xX1xXdxX172xXexX5dxX19xX25xX21xX22xX172xXexX1xX6xX21xX1xX172xX57xX6xX172xX4xX25xX172xX7xX19xX172xX21xX22xX1xXdxX10xXbxX172xX4fxX6xX21xX172xX25xX21xX22xX172xX5xX19xX25xX21xX172xX4fxX10xX172xX8cxX6xXexX172xX21xX22xX19xX25xXdxX172xXbxX1xX19xX172xX21xX19xX172xX8cxXdxX21xX1xX172xX1dxX10xX19xX172xXexX1xX19xX25xX21xX22xX172xX21xX1xX6xXexX3dxX2xX108xX10exX583xX114xX10exX9fxX1xXexX8cxXaxX12xXcxX5dxX1a7xX2f8xX4xX3xX69xX1xXdxX3xXexX5dxX1a7xX387xX21xX22xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX57xX3axX3xX4xX71xX3xX7xX612xX3xX21xX22xX1xXdxX49exXbxX67xX3xX73xX3axX21xX3xX6bxX21xX22xX3xX5xX19xX6bxX21xX3xX73xX74xX3xX8cxX1cxXexX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xXbxX1xXeebxX3xX21xX1adxX3xX8cxX4fbxX21xX1xX3xX1dxX18xX19xX3xXexX1xX1a7xX391xX21xX22xX3xX21xX1xX1cxXexXc4xX0xX3dxX6xX12xX0xX3dxX7xXexX5dxX25xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX12xX184xX1xXdxX3xX4xX1x16a13xX3xXafxXdxX192xXexX3xX21xX1xX76dxX21xX3xX4fxX6xX21xX1xX3x13fe5xXexX4fbxX21xX1xX3xX1dxX18xX19x16d59xX3xX8cxX3axX3xX69xX1xX6bxX21xX22xX3xX4xX71xX3xX7xX612xX3xXexX5dxX1a7xX387xX21xX22xX3xXexX1xX3axX21xX1xX67xX3xX7xX612xX3xX21xX22xX1xXdxX49exXbxX67xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX4xX6bxX21xX22xX67xX3xX4fxX8e7xX3xX387xX3xXexX5dxX25xX21xX22xX3xXexX1xX4fbxX3xXexX1a7xX391xX21xX22xX3xX5xX6xXdxX67xX3xX73xXdxX3xX69xXc34xX8cxX67xX3xX5xXdxX49exX19xX3xX21xX22xX1a7xX1d6xXdxX3xX73xX3axX21xX3xX6bxX21xX22xX3xX4xX71xX3xXexX1xX74xX3xX4xX78exX3xX8cxX4ddxXdxX3xX1xX78exX6xX3xX57xX2f8xXdxX3xX4xX6bxX3xX1cxX1dxX3xX1170xXd4xX1xX1d6xX3xX6xX21xX1xX3xXexX1xX3axX21xX1xX3xX73xXb0xXexX1179xX9fxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX57xX12xX0xX3dxX5xXdxX12xX0xX3dxX19xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157d5xX25xX19xX5dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xf0c1xXdxX21xX22xX9fxX57xX21xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX4fxXdxX57xX12