Bàn về quyền sống trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Quyền sống (hay quyền được sống) là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người, là một trong những nội dung quan trọng của Nhân quyền. Điều 21 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Mọi người có quyền sống”.
a73fx121a8x11d43xe466x11683x10e88xbf30xea42xf124xX7xbdd0x1069ex10823x12101xc651xd162xX5xd748xXax11485xfd1axc2c6xf6bexX3xb5bdxd124xX3xf668xb509xd14cxX18xX15xX3xX7xef1cxX15xcd5bxX3xXexedbaxfdb0xX15xX23xX3xcc91xfd82xX3xXexX1xbc84xX27xX3xX7x12896xX6xX3xf861xc036xXdxX3xafb5xXdxc6a5xX15xX3xXbxX1x11051xXbxX3xX15x1249bxf14dxX3xX2xaae8xX4axae45xX0xf7a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x12913xXaxX12xb681xX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX3xbe70xX1xX6xX1cxX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37x11837x10fabxX4xX3xX7xX21xX15xX23x11236xX3xX5xX14xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX4xf7ffxX3x100dfxX30xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xf7d6xX15xX23xX3xX15xX1xdcd9xXexX3xX4xbe7bxX6xX3xX4xX27xX15xX3xX15xX23xX7ax12c87xXdx10113xX3xX5xX14xX3xX47xf2a8xXexX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX15xX1xc38axX15xX23xX3xX15xXbaxXdxX3xX60xX1bxX15xX23xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xX9exX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xb6d7xX1x10869xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xff89xX3xe641xXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xX3xX4xXa8xX6xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX4axX4cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xd587xX15xX1x1116exX3xdfccxc340xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xcbd4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23x113c8xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xe1efxXdxX60xXexX1xX9xXaxX4cxb083xX164xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX15xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX90xX27xX26xX60xX10xX26xX9xXaxX164xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX15xX9xXaxX5xX10x12944xXexXaxX12xX0xXexX90xX27xX60xX1cxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX47xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXebxX90xX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX17xX15xX4exX15xX10xX15cxX7xX4exX2xfad8xX164xe259xX4exaf2cxf035xX60xX4cxX164xX1d2xX2xX1d0xX164xX164xXexX4cxX1d5xX4axX4axX1d2xX5xX164xXebxe844xXbxX23xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xX4exXexX90xX27xX60xX1cxX12xX0xX4exXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxfa35xX3xXexX26xX7ax12915xX4xX3xXexX223xXdxX3xX15xX6xX1cxXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX3xX37x103b8xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX23xX1xXdxX3xX15xX1xc422xX15xX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX15xX1xXdxX18xX1bxX3xX17xX46xX15xX3xf630xXdxf16cxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xb387xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xX9exX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxXb4xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX15xX7axX223xX4xX3xX17xX14xX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX15xX1xX7axX124xX3xXcxX1bxX1cx11bafxX15xX3xX15xX23xd855xX15xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX4xXa8xX6xX3xb860xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4ax11374xX1d4xcb3fxX3x11e6axX2a9xX15xX23xX3xX7axX223xX4xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX17xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX60xXe3xX15xX3xX7xX2cxX3xX17xX14xX3xX4xX1xefdexX15xX1xX3xXexX26xX121xX3xX4xXa8xX6xX3xX2c3xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axad3axX325xX2d9xX3xX2dbxX2a9xX15xX23xX3xX7axX223xX4xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xXexX26xb028xX3xX10xX47xX3xX4xXa8xX6xX3xX2c3xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX1d4xX4axX2d9xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xX127xbff6xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX1d2xX1d2xX325xX2d9xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xfb13xXdxX25dxXexX3xXe1xX6xX47xX3xX2xX4axX2d7xX1d5xXebxXebxXebxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX1d0xX3xX4xXa8xX6xX3xX90xX30xX15xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX2d7xX1d4xX3xX25bxX1x1025axX15xX23xX3xX37xX121xX15xX1xX124xX3xX126xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX37xX18xX1bxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xXexX2cxX3xX60xX27xX3xX17xX14xX3xX6xX15xX3xXexX27xX14xX15xX3xX4xX42xX3xX15xX1xXe3xX15xX13exXebxX3xX127xd97dxX3xX37xd3c4xX1bxX3xX90xX30xX15xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX60xX27xX3xX2dbxX1xXa8xX3xXexX121xX4xX1xX3xX3bxcc9axX3xX2dbxX1xX305xX3xX127xXdxX15xX1xX3xX37xX9exX4xX3xXexd489xXdxX3xX1axX1bxX30xX15xX23xX3xXexX26xX7axXb2xX15xX23xX3xX13xX6xX3xXedxb080xX15xX1xX3xX15xX23xX14xX1cxX3xX4cxX4exX4axX4exX2xX4axX2d7xX1d5xX3xX4xc3f9xX15xX23xX3xX37xX23bxX3xX25bxX1xX3efxX15xX23xX3xX37xX121xX15xX1xX3xX37xXdxX18xX1bxX3xX37xX132xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxX26xX27xX15xX23xX3xX4xX42xX4xX3xX90xX30xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xXexX26xX7axX223xX4xX3xX37xXe3xX1cxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX6exX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX2d7xX325xXb4xX3xX2xX4axX1d5xX4axXb4xX3xX2xX4axX1d4xX164xXb4xX3xX2xX4axX4axX4cxX82xXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX7xX21xX15xX23xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xXexX1xf0a9xX3xX1xXdxX25dxX15xX3xXexX1xX2a9xX15xX23xX3xX1axX1bxX6xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3x11badxXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7x108cbxX4xX3xX25bxX1xf909xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xf443xX47xXebxXebxXebxX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX2a9xX15xX23xX3xX60xXe3xX15xXebxX3xX3a6xXdxX25dxX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX7xX21xX15xX23xX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX4axX4cxX3xXexX1xX541xX3xX1xXdxX25dxX15xX3xX47xXbaxXexX3xX90xX7axX223xX4xX3xXexXdxX3dxX15xX3xX47xX223xXdxX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXexX26xX493xX15xX1xX3xX5xX248xXbxX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX1xd96cxX15xX23xX3xXexX6xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxX1bxX1cxX3xX15xX1xXdxX2a4xX15xXb4xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX2xX4axX4axX4cxX3xX5xX43cxX15xX3xX15xX14xX1cxXb4xX3xX37xX541xX3xX1xX27xX14xX15xX3xXexX1xXdxX25dxX15xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xX4xX1xX643xX15xX23xX3xXexX2a9xXdxX3xX4xX1xX27xX3xX26x1210axX15xX23xX3xX15xX2a4xX15xX3xX23xXbaxXbxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xX3xX6exX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX82xX3xX17xX14xX27xX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX4cxX3xX6exX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7xX594xX4xX3xX25bxX1xX599xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX572xX42xX4xXb4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX90xXbaxX3xXbxX1xX248xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX82xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX47xXbaxXexX3xX37xXdxX18xX1bxX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxXebxX3xX3a6xX493xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xXexX47fxXdxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX4cxX3xX4xXa8xX6xX3xX60xX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX4xX1x112fexX3xX5xX14xX3xX7xX2cxX3xX4xd035xX3xXexX1xX541xX3xX1xX132xX6xXb4xX3xX47xX439xX3xX26xXbaxX15xX23xX3xX15xXbaxXdxX3xX60xX1bxX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xXebxX3xX127xc9aaxXexX3xX25bxX1xX42xX4xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX23xXbaxXbxX3xX4cxX3xX37xXdxX18xX1bxX3xX15xX14xX1cxX3xX17xX223xXdxX3xX15xX1xX6xX1bxX3xX7xfa52xX3xX5xX14xX47xX3xX4xX1xX27xX3xX90xX30xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX23xf0c5xX15xX3xX23xX9exX15xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xX5xX2a9xX23xXdxX4xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xXexX1xX10xX27xX3xX37xX643xX15xX23xX3xX1cxX2a4xX1bxX3xX4xX43cxX1bxX3xX4xXa8xX6xX3xX47xXbaxXexX3xX37xX47fxX27xX3xX5xX1bxX248xXexX3xX23xX21xX4xXebxX3xX2dbxX7c0xX3xXexX1xX541xX3xX15xX1xX7axX3xX7xX6xX1bxX124xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX126xX2xXebxX3xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX4cxXebxX3xX2dbxX2a9xX15xX23xX3xX60xXe3xX15xX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1bxX248xXexX3xX90xX30xX27xX3xX1xXbaxX3xX17xX18xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7xX594xX4xX3xX25bxX1xX599xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxX3xX17xX14xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX1d0xXebxX3xXe1xX23xX1xXdxX2a4xX47xX3xX4xXa4xX47xX3xX47xX9exXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX17xXdxX3xXexX26xX6xX3xXexXa4xX15xXb4xX3xX90xX47fxX27xX3xX5xX2cxX4xXb4xX3xXexX26xX1bxX1cxX3xX90xX594xX4xXb4xX3xX15xX1xX7c0xX4xX3xX1xX493xX15xX1xX3xX1xX6xX1cxX3xX90xXa4xXexX3xX25bxd82axX3xX1xX493xX15xX1xX3xXexX1xX594xX4xX3xX37xX21xXdxX3xX572xX34xX3xX25bxX1xX42xX4xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xX572xX643xX4xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX27xX15xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX2d7xXebxX3xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX47xX2a9xXb4xX3xX90xXbaxX3xXbxX1xX248xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX17xX14xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX572xX42xX4xX3xXexX1xX10xX27xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xX5xX1bxX248xXexXebxX3xX3a6xXdxX25dxX4xX3xXexX1xX34xX3xX15xX23xX1xXdxX25dxX47xX3xX1cxX3xX1xX9exX4xXb4xX3xX60xX7axX7bxX4xX3xX1xX9exX4xXb4xX3xX25bxX1xX27xX6xX3xX1xX9exX4xX3xX1xX6xX1cxX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX992xX3xX1xX493xX15xX1xX3xXexX1xX594xX4xX3xXexX1xX34xX3xX15xX23xX1xXdxX25dxX47xX3xX25bxX1xX42xX4xX3xXexX26xX2a4xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX37xX132xX3xX37xX46fxX15xX23xX3xX266xX13exXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeb5xX1bxXexX1xX27xX26xXaxX12xXe1xX23xX1bxX1cx107bexX15xX3xX2dbxX7axXb2xX15xX23xX3xX6exX2dbxX7c0xX4xX3xXcxX3bxXadfxX2bxebd2xX3xX3bxX14xX3xXcxf079xX15xX1xX82xX0xX4exXbxX12
Nguyễn Cường (Cục THADS Hà Tĩnh)