Bàn về quyền sống trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Quyền sống (hay quyền được sống) là quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người, là một trong những nội dung quan trọng của Nhân quyền. Điều 21 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Mọi người có quyền sống”.
82e8xc1ffxa42cxba0cxd5acxcc7cxa85fxc8e6x9868xX7xce48x10e56xf88bx9da8x9c17x9d96xX5xdae6xXaxe6e5xe63dxe963x10a18xX3xc4c7xb5cdxX3xf924xd047xc535xX18xX15xX3xX7xe73cxX15xb7d3xX3xXex8674xb46exX15xX23xX3xb772xf791xX3xXexX1xf9a1xX27xX3xX7xdb48xX6xX3xb61exf967xXdxX3xe4cbxXdx932fxX15xX3xXbxX1xc142xXbxX3xX15x10058x8feexX3xX2x9f48xX4axd59dxX0xedf7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xc1e9xXaxX12x10b87xX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX3xa838xX1xX6xX1cxX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xba5axac29xX4xX3xX7xX21xX15xX23xa3b7xX3xX5xX14xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX4xd2cfxX3xd005xX30xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xbe2cxX15xX23xX3xX15xX1x9b26xXexX3xX4xaa19xX6xX3xX4xX27xX15xX3xX15xX23xX7axc99bxXdxb1a5xX3xX5xX14xX3xX47x1040bxXexX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX15xX1xe07exX15xX23xX3xX15xXbaxXdxX3xX60xX1bxX15xX23xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xX9exX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xf803xX1xd7e8xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15x9264xX3xb401xXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xX3xX4xXa8xX6xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX4axX4cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xb0bfxX15xX1xcbe7xX3xcea9x91dexX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xa8cbxX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xa393xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xbc0bxXdxX60xXexX1xX9xXaxX4cx10ae9xX164xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX15xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX90xX27xX26xX60xX10xX26xX9xXaxX164xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX15xX9xXaxX5xX10x10369xXexXaxX12xX0xXexX90xX27xX60xX1cxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX60xX12xX0xXdxX47xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXebxX90xX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX17xX15xX4exX15xX10xX15cxX7xX4exX2xafd9xX164xe551xX4exe55axd62axX60xX4cxX164xX1d2xX2xX1d0xX164xX164xXexX4cxX1d5xX4axX4axX1d2xX5xX164xXebxf6a5xXbxX23xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX26xX12xX0xX4exXexX90xX27xX60xX1cxX12xX0xX4exXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxb916xX3xXexX26xX7axebb9xX4xX3xXexX223xXdxX3xX15xX6xX1cxXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX3xX37x8a9fxX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX23xX1xXdxX3xX15xX1xfe9bxX15xX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX15xX1xXdxX18xX1bxX3xX17xX46xX15xX3x8438xXdx9123xX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xab71xX3xX1axX1bxX6xX15xX3xXexX26xX9exX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxXb4xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX15xX7axX223xX4xX3xX17xX14xX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX15xX1xX7axX124xX3xXcxX1bxX1cx9e22xX15xX3xX15xX23xca4exX15xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX4xXa8xX6xX3xc548xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4ax10097xX1d4xec8dxX3xcab9xX2a9xX15xX23xX3xX7axX223xX4xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX17xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX60xXe3xX15xX3xX7xX2cxX3xX17xX14xX3xX4xX1xe878xX15xX1xX3xXexX26xX121xX3xX4xXa8xX6xX3xX2c3xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4ax95bexX325xX2d9xX3xX2dbxX2a9xX15xX23xX3xX7axX223xX4xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xXexX26xea6exX3xX10xX47xX3xX4xXa8xX6xX3xX2c3xXdxX2a4xX15xX3xX1xX7bxXbxX3xX1axX1bxX21xX4xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX1d4xX4axX2d9xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xX127xc5c9xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX1d2xX1d2xX325xX2d9xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xba94xXdxX25dxXexX3xXe1xX6xX47xX3xX2xX4axX2d7xX1d5xXebxXebxXebxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX1d0xX3xX4xXa8xX6xX3xX90xX30xX15xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX1axX1bxX21xX4xX3xXexX3dxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX2d7xX1d4xX3xX25bxX1xf32exX15xX23xX3xX37xX121xX15xX1xX124xX3xX126xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX37xX18xX1bxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xXexX2cxX3xX60xX27xX3xX17xX14xX3xX6xX15xX3xXexX27xX14xX15xX3xX4xX42xX3xX15xX1xXe3xX15xX13exXebxX3xX127x10429xX3xX37x84eexX1bxX3xX90xX30xX15xX3xXcxX1bxX1cxX2a4xX15xX3xX15xX23xX2a9xX15xX3xX37xXbaxX4xX3xX5xX248xXbxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX60xX27xX3xX2dbxX1xXa8xX3xXexX121xX4xX1xX3xX3bxd38dxX3xX2dbxX1xX305xX3xX127xXdxX15xX1xX3xX37xX9exX4xX3xXexfbaexXdxX3xX1axX1bxX30xX15xX23xX3xXexX26xX7axXb2xX15xX23xX3xX13xX6xX3xXedx9cb2xX15xX1xX3xX15xX23xX14xX1cxX3xX4cxX4exX4axX4exX2xX4axX2d7xX1d5xX3xX4x99f2xX15xX23xX3xX37xX23bxX3xX25bxX1xX3efxX15xX23xX3xX37xX121xX15xX1xX3xX37xXdxX18xX1bxX3xX37xX132xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxX26xX27xX15xX23xX3xX4xX42xX4xX3xX90xX30xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xXexX26xX7axX223xX4xX3xX37xXe3xX1cxX3xX4xXa8xX6xX3xX15xX7axX223xX4xX3xXexX6xX3xX6exX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX2d7xX325xXb4xX3xX2xX4axX1d5xX4axXb4xX3xX2xX4axX1d4xX164xXb4xX3xX2xX4axX4axX4cxX82xXb4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX7xX21xX15xX23xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xXexX1xb348xX3xX1xXdxX25dxX15xX3xXexX1xX2a9xX15xX23xX3xX1axX1bxX6xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3x9c59xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7xa286xX4xX3xX25bxX1xcf45xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xfc55xX47xXebxXebxXebxX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX2a9xX15xX23xX3xX60xXe3xX15xXebxX3xX3a6xXdxX25dxX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX7xX21xX15xX23xX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX46xX47xX3xX2xX4axX4axX4cxX3xXexX1xX541xX3xX1xXdxX25dxX15xX3xX47xXbaxXexX3xX90xX7axX223xX4xX3xXexXdxX3dxX15xX3xX47xX223xXdxX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXexX26xX493xX15xX1xX3xX5xX248xXbxX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX1xb14axX15xX23xX3xXexX6xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xXcxX1bxX1cxX3xX15xX1xXdxX2a4xX15xXb4xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX7xX34xX6xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX2xX4axX4axX4cxX3xX5xX43cxX15xX3xX15xX14xX1cxXb4xX3xX37xX541xX3xX1xX27xX14xX15xX3xXexX1xXdxX25dxX15xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xX4xX1xX643xX15xX23xX3xXexX2a9xXdxX3xX4xX1xX27xX3xX26xd5f4xX15xX23xX3xX15xX2a4xX15xX3xX23xXbaxXbxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xX3xX6exX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xX82xX3xX17xX14xX27xX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX4cxX3xX6exX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7xX594xX4xX3xX25bxX1xX599xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX572xX42xX4xXb4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX90xXbaxX3xXbxX1xX248xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX82xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX47xXbaxXexX3xX37xXdxX18xX1bxX3xXexX26xX27xX15xX23xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxXebxX3xX3a6xX493xX3xX4xX42xX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xXexX47fxXdxX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX4cxX3xX4xXa8xX6xX3xX60xX2cxX3xXexX1xX30xX27xX3xX4xX1xe5d5xX3xX5xX14xX3xX7xX2cxX3xX4xe7a5xX3xXexX1xX541xX3xX1xX132xX6xXb4xX3xX47xX439xX3xX26xXbaxX15xX23xX3xX15xXbaxXdxX3xX60xX1bxX15xX23xX3xX4xXa8xX6xX3xXedxXdxX18xX1bxX3xX4cxX2xXebxX3xX127xf27axXexX3xX25bxX1xX42xX4xX3xX17xXdxX25dxX4xX3xX23xXbaxXbxX3xX4cxX3xX37xXdxX18xX1bxX3xX15xX14xX1cxX3xX17xX223xXdxX3xX15xX1xX6xX1bxX3xX7x8be8xX3xX5xX14xX47xX3xX4xX1xX27xX3xX90xX30xX15xX3xX3bxXdxX3dxX15xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX15xX23xb753xX15xX3xX23xX9exX15xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xX5xX2a9xX23xXdxX4xX3xX1xX8exX15xXb4xX3xXexX1xX10xX27xX3xX37xX643xX15xX23xX3xX1cxX2a4xX1bxX3xX4xX43cxX1bxX3xX4xXa8xX6xX3xX47xXbaxXexX3xX37xX47fxX27xX3xX5xX1bxX248xXexX3xX23xX21xX4xXebxX3xX2dbxX7c0xX3xXexX1xX541xX3xX15xX1xX7axX3xX7xX6xX1bxX124xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX126xX2xXebxX3xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX7xX21xX15xX23xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX4cxXebxX3xX2dbxX2a9xX15xX23xX3xX60xXe3xX15xX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX1xX30xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX17xX18xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xX37xX7axX7bxX4xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1bxX248xXexX3xX90xX30xX27xX3xX1xXbaxX3xX17xX18xX3xXexX305xX15xX1xX3xX47xX47fxX15xX23xXb4xX3xX7xX594xX4xX3xX25bxX1xX599xX10xXb4xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxX3xX17xX14xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX1d0xXebxX3xXe1xX23xX1xXdxX2a4xX47xX3xX4xXa4xX47xX3xX47xX9exXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX17xXdxX3xXexX26xX6xX3xXexXa4xX15xXb4xX3xX90xX47fxX27xX3xX5xX2cxX4xXb4xX3xXexX26xX1bxX1cxX3xX90xX594xX4xXb4xX3xX15xX1xX7c0xX4xX3xX1xX493xX15xX1xX3xX1xX6xX1cxX3xX90xXa4xXexX3xX25bxbb90xX3xX1xX493xX15xX1xX3xXexX1xX594xX4xX3xX37xX21xXdxX3xX572xX34xX3xX25bxX1xX42xX4xX3xX572xXe3xX47xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xXexX1xXe3xX15xX3xXexX1xX541xXb4xX3xX572xX643xX4xX3xXbxX1xX47fxX47xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX60xX2cxXb4xX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXbxX1xX5adxX47xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX27xX15xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX27xX60xX1cxXaxX12xX2d7xXebxX3xX127xX9exXdxX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX4xX132xX3xX1axX1bxX1cxX18xX15xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX47xX2a9xXb4xX3xX90xXbaxX3xXbxX1xX248xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX17xX14xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX572xX42xX4xX3xXexX1xX10xX27xX3xX1axX1bxX1cxX3xX37xX121xX15xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xX5xX1bxX248xXexXebxX3xX3a6xXdxX25dxX4xX3xXexX1xX34xX3xX15xX23xX1xXdxX25dxX47xX3xX1cxX3xX1xX9exX4xXb4xX3xX60xX7axX7bxX4xX3xX1xX9exX4xXb4xX3xX25bxX1xX27xX6xX3xX1xX9exX4xX3xX1xX6xX1cxX3xX90xXa4xXexX3xX25bxX992xX3xX1xX493xX15xX1xX3xXexX1xX594xX4xX3xXexX1xX34xX3xX15xX23xX1xXdxX25dxX47xX3xX25bxX1xX42xX4xX3xXexX26xX2a4xX15xX3xX4xX8exX3xXexX1xX541xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX37xX7axX7bxX4xX3xX15xX23xX7axXb2xXdxX3xX37xX132xX3xX37xX46fxX15xX23xX3xX266xX13exXebxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b09xX1bxXexX1xX27xX26xXaxX12xXe1xX23xX1bxX1cxe6b1xX15xX3xX2dbxX7axXb2xX15xX23xX3xX6exX2dbxX7c0xX4xX3xXcxX3bxXadfxX2bxaecbxX3xX3bxX14xX3xXcx8b9dxX15xX1xX82xX0xX4exXbxX12
Nguyễn Cường (Cục THADS Hà Tĩnh)