Bão Vongfong đổ bộ, người Philippines sơ tán nhưng vẫn phải giãn cách
Người dân Philippines trong quá trình sơ tán do bão Vongfong đổ bộ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.
b68ax11a29x12d68x12a2ex17063x194cax12665xe216x1acf2xX7x11b2bx18176xdd20xd4fcx11753x185ccxX5x16ea6xXax10d1ex1364bx1ae63xed2fxX3x1527bxX15xd516x173adx14a83xX15xX19xX1axX3x12d10xfb85xX3xe61bx1a431x10f0exX3xX19xX1ax144c6x162f4xXdxX3xfd20xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7x12c9fxX3xXex119cdxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xc30cx144a4xX19xX3xXbxX1x12b83xXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xX0x10204xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbedaxX10xX6x183baxXaxX12x15778xX1axX29xX2axXdxX3xX6bx128ddxX19xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xXex189cexX15xX19xX1axX3xbd01x13981xX3dxX3xXexX85x14503xX19xX1xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX6bxX15xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX46xX47xX19xX3xXexXdx10579xXbxX3xXex11ab4xX4xX3xXexX1x19b40xX4xX3xX1xXdx10480xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX23xXdxXc5xX19xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xX3x1448fxX14xX3xX1xX24xXdxe4e6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bx1105cxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXexX1x16a30xX19xX1axX3xXex157b1xX19xX3xXe0xX14xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX6bxX75xX19xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX46x101b4xX15xX3xX19xX1xcf73xX19xX1axX3xX19xX3axXdxX3xXexX85xb784xX3x152b0xX19xX3xXex1388ex1a9e9xX3xXexX1xX2axXdxX3xd412xX1xXdxX3xX4xX3axX19xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX46xX12dxX15xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX4x154b0xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxXc5xX19xX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXe0xX14xX3xX1xX24xXdxX3xXexX85xX15xX19xX1axX3xX23x144caxXdxX3xX4xX4cxX19xX1xX3xX6bx168e8xX4xX1xX3xe1f8xX15xX46xXdxX6bx12c2cxX2x1838fxX3xX20xX6xX19xX1axX3xX6bxXdx1148exX19xX3xX23xXdxXb7xX19xX3xXbxX1x11ab8xX4xX3xXexX142xXbxXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX23xX5xX10xX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX143xX6xX85xX1axXdxX19x11421xX3x1282dxXbxXe0xX3xX6xX8bxXexX15x1a7b5xXaxX12xX0xXexX23xX15xX6bxXf9xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX10xX19xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX143xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX143xX7xX1b2xXbxX1xX15xXexX15xX3xXdxX1adxX10xX19xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXax16db7xXdxX6bxXexX1xX1e6xX3x19ba4xX2xf3fcxXbxXe0xX1f0xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1e6xX3x18289x1696cxX1b4xXbxXe0xX1f0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX14xX15xX3xX46xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xX46xX47xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX1xX90xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe6xX23xX6xX15xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe6xX46xX19xX59xX19xX10xX238xX7xX59xX1e8xX24fxX2xX1b4xX59xX2xX24fxc5d1xX6bxX241xX2xX23fx18d93xX241xX2d2xX241xXexX2cdxX1e8x1656fxX2cdxX1e8xX5xX24fxXe6xf22fxXbxX1axd8ebxX85xX9xX2xX23fxX2cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xX46xX47xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX1b2xXbxX1xX15xXexX15xX1b2xX15xX85xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX1b2xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e6xX59xX59xXdxX143xX6xX1axX10xX7xXe6xX46xX15xX46xXe6xX46xX19xX59xX8bxXbxX5xX15xX6xX6bxX10xX6bxX59xX24exX23xXbxX6bxXf9xX2d2xXf9xX14axX15xX5xX8axX59xX1e8xX24fxX1e8xX24fx13b6dxX24fxX241xX37exX2xX241xX59xXbxX37exX85xX15x12471xXf9xXe6xX2dfxXbxX1axXaxX3xX6bxX6xXexX6xX1b2xX6bxX10xX7xX4xX9xXaxX1adxX75xXf9xX3xX20xX21xX3xX19xX1axX21xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xXexX85x18642xX19xX3xX20xX29xX2axX19xX1axX3xXbxX1xX1a0xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX6bxX15xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xXe6xX3x13990xX19xX1xX1e6xX3x1a1bbxX10xXexXexXf9xX3x14c68xX143xX6xX1axX10xX7xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12xX1adxX75xXf9xX3xX20xX21xX3xX19xX1axX21xX19xX3xX19xX1axX6xX19xX1axX3xXexX85xX3b0xX19xX3xX20xX29xX2axX19xX1axX3xXbxX1xX1a0xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX6bxX15xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xXe6xX3xX3e0xX19xX1xX1e6xX3xX3e5xX10xXexXexXf9xX3xX3ebxX143xX6xX1axX10xX7xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX85xX12xX0xX59xXexX23xX15xX6bxXf9xX12xX0xX59xXexX6xX23xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxXf9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX14xX3xXexXdxXb7xX19xX3xX46xX12dxX15xX3xX46xX12dxX15xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xXex14eeexX3xX14axX1xX15xX4cxX19xX1axX3xX1axXdxX132xX6xX3xXexX85xX29xX6xX3xX19xX1axX12dxXf9xX3xX2xX24exX59xX241xX25xX3xX23xX8bxX24xX4xX3xX1xX12dxX19xX1axX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX19xX1axX1xX90xX19xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX6bxX75xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xXe6xX3xc94axe171xX4xX3xXex12aeaxX19xX1xX25xX3xX4x19358xX3xX518xXexX3xX19xX1xX108xXexX3xX1e8xX24fxX24fxXe6xX24fxX24fxX24fxX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX7xX1a0xX19xX1axX3x142d6xX3xX4xX3dxX4xX3xX46x1945fxX19xX1axX3xX46xX10xX19xX3xX23xXdxd048xX19xX3xX1axX176xX19xX3xX14axX1xX8bxX3xX46xXc0xX4xX3xX23xX1a9xX3xX4cxX19xX1xX3xX1xX29xX53bxX19xX1axX3xX6bxX15xX3xX23xX14xX15xX3xXexX85xX3b0xX19xX3xX20xX4cxX15xX3xde04xX6xX143xX6xX85xX3xXexX1xX8bxX24xX4xX3xX14axX1xX8bxX3xX46xXc0xX4xX3x100e3xX103xX19xX1axX3xX17xXdxX7xX6xXf9xX6xX7xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxXf9xXaxX12xX58cxX54cxX3xX20xX4cxX143xX3xX23xX4cxX15xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX6bxX75xX19xX3xX46xX47xX19xX3xXexX8bxX75xX19xX3xXexX1x17813xX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXe0xX14xX3xX1xX24xXdxX25xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX85xX8bxX19xX1axX3xXexX75xX143xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX14axX1xX13exX19xX3xX4xX108xXbxX3xX20xX14xX3xX4x160c4xXexX3xX1axXdxX4cxX143xX3xX143xX24xXexX3xX19xdb7dxX6xX3xX7xX1c7xX4xX3xX4xX1xX1c7xX6xXe6xX3xX1adxX3dxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX90xX19xX1xX3xXexX85xX13cxX3xX13exX19xX3xX23xX3b0xX19xX3xXexX85xX15xX19xX1axX3xX4xX176xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX132xX3xX14axX1xX15xX4cxX19xX1axX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX6xX19xX3xXexX15xX12dxX19xX3xX46xX514xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX24xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX90xX19xX1xX3xX14axX1xX3dxX4xXe6xX3xXcxX1xX10xX15xX3xX68xX6xX85xX85xXf9xX3xbee4xX15xX8axX8bxX10xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX19xX1axX103xX19xX3xX4xX5cexX6xX3xXcxX21xX19xX1axX3xXexX1xX1a0xX19xX1axX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX682xX15xX6bxX85xXdxX1axX15xX3x1344bxX8bxXexX10xX85xXexX10xX25xX3xX4xX3dxX4xX3xX8axX8bxX6xX19xX3xX4xX1xX1c7xX4xX3xX20xX1a9xX6xX3xXbxX1xX29xX3axX19xX1axX3xX7x12c9exX3xXexX1xXc0xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX23xXdxXc5xX19xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX19xX12dxXf9xX3xX23xX3b0xX19xX3xXexX85xX15xX19xX1axX3xX4xX3dxX4xX3xXexX85xX8bxX19xX1axX3xXexX75xX143xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxXf9xXaxX12xX58cxX75xXf9xX3xX5xX12dxX3xXexX85xdd3fxX19xX3xX23xX14xX15xX3xX20xX176xX8bxX3xXexXdxX3b0xX19xX3xXexX85xX15xX19xX1axX3xX19xd7adxX143xX3xX19xX6xXf9xX3xX53bxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xXe6xX3xX17xX514xXdxX3xX7xX1c7xX4xX3xX1axXdxX51exX3xX5xX3b0xX19xX3xXexX514xXdxX3xX2xX1e8xX24fxX14axX143xX59xX1xX25xX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX29x113abxX4xX3xX6bxXc0xX3xX23xX3dxX15xX3xX7xX6dfxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX8bxXf9xX54cxX19xX3xXexX514xXdxX3xX14axX1xX8bxX3xX46xXc0xX4xX3xX20xX4cxX15xX3xc7e7xX8bxX389xX15xX19xX3xce95xX3xX20xX4cxX15xX3xX5xX514xX19xX3xX46xX12dxX3xX20xX103xX19xX1axX3xX6bxX75xX19xX3xX19xX1xX108xXexX3xXexX142xXdxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xXexX85xX15xX19xX1axX3xX46x15014xX19xX1axX3xX1e8xX24exX1b2xX24exX2cdxX3xX1axXdxX2axX3xXexX514xXdxXe6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxXf9xXaxX12xXcxX514xXdxX3xX19xX6xXf9xX25xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX20xX14xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX739xX19xX3xX1axX176xX19xX3xX2xX1e8xXe6xX24fxX24fxX24fxX3xX4xX6xX3xX143xX604xX4xX3xX1adxX15xX46xXdxX6bxX1b2xX2xX1b4xX3xX46xX12dxX3xX2d9xX1b4xX24fxX3xX4xX6xX3xXexX611xX3xX46xX15xX19xX1axX3xX6bxX15xX3xX6bxX1a9xX4xX1xX3xX23xXc5xX19xX1xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX85xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX3b0xX19xX3xX8axX8bxX6xX19xX1e6xX0xX59xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xX8bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b2xXexX1xX8bxX143xX23xX1b2xX6xX19xX6bxX1b2xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX12dxX19xX1axX3xXexX85xX750xX143xX3xX19xX1axX1xX90xX19xX3xX6bxX75xX19xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xX46xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX1b2xX6bxX15xX1b2xX23xX15xX1b2xX1xX6xX19xX1axX1b2xXexX85xX6xX143xX1b2xX19xX1axX1xXdxX19xX1b2xX6bxX6xX19xX1b2xX7xX15xX1b2xXexX6xX19xX59xX2xX1b4xX1e8xX2xX2d2xX24fxXe6xX1xXexX143xXaxX12xX0xXdxX143xX1axX3xX7xX85xX4xX9xXaxX59xX143xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e8xX24fxX59xX19xX10xX238xX7xX59xX1e8xX24fxX2xX1b4xX59xX2xX24fxX23fxX6bxX24exX2xX241xX241xX241xX2d2xX24exXexX1e8xX2d2xX1e8xX1b4xX2cdxX5xX24fxXe6xX2dfxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xX46xX47xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX46xX12xX0xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX12dxX19xX1axX3xXexX85xX750xX143xX3xX19xX1axX1xX90xX19xX3xX6bxX75xX19xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xX46xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX1b2xX6bxX15xX1b2xX23xX15xX1b2xX1xX6xX19xX1axX1b2xXexX85xX6xX143xX1b2xX19xX1axX1xXdxX19xX1b2xX6bxX6xX19xX1b2xX7xX15xX1b2xXexX6xX19xX59xX2xX1b4xX1e8xX2xX2d2xX24fxXe6xX1xXexX143xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX1xX12dxX19xX1axX3xXexX85xX750xX143xX3xX19xX1axX1xX90xX19xX3xX6bxX75xX19xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX3e5xXdxX514xXdxX3xX4xX1xX1c7xX4xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX1e8xX24fxX24fxXe6xX24fxX24fxX24fxX3xX6bxX75xX19xX3xX14axX1x11094xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX14axX1xX8bxX3xX46xXc0xX4xX3xX46xX10xX19xX3xX23xXdxX54cxX19xX3xX46xX12dxX3xX143xXdxf76dxX19xX3xX19xX13cxXdxX3xX6bxX15xX3xX5xX15xX3xX19xX1axX142xXdxX3xX5xd611xX3xX5xXbbxXexX3xX46xX12dxX3xX5xX53bxX3xX20xX108xXexX3xX14axX1xXdxX3xX23xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX46xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX1axXdxXb7xXexX3xX4xX1xXb7xXexX3xX24exX2d9xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX53bxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xXbxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX1b2xX1axXdxX10xXexX1b2xX4xX1xX10xXexX1b2xX24exX2d9xX1b2xX19xX1axX8bxX15xXdxX1b2xX15xX1b2xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX59xX2xX2cdxX24exX2d9xX1e8xX24exXe6xX1xXexX143xXaxX12xX0xXdxX143xX1axX3xX7xX85xX4xX9xXaxX59xX143xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e8xX24fxX59xX19xX10xX238xX7xX59xX2xX1b4xX241xX1e8xX59xX2xX2d2xX24exX6bxX2xX2xX2xX2xX2d2xX241xX24exXexX23fxX241xX2cdxX2cdxX24fxX5xX24fxXe6xX2dfxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xX46xX47xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX46xX12xX0xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX1axXdxXb7xXexX3xX4xX1xXb7xXexX3xX24exX2d9xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX53bxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xXbxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX1b2xX1axXdxX10xXexX1b2xX4xX1xX10xXexX1b2xX24exX2d9xX1b2xX19xX1axX8bxX15xXdxX1b2xX15xX1b2xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX59xX2xX2cdxX24exX2d9xX1e8xX24exXe6xX1xXexX143xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX1axXdxXb7xXexX3xX4xX1xXb7xXexX3xX24exX2d9xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX53bxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX3e5xXdxX514xXdxX3xX4xX1xX1c7xX4xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX1xX103xX143xX3xX2d2xX24fxX59xX2xX1e8xX3xX4xX1xX15xX3xX23xXdxXb7xXexX25xX3xX7xX1a0xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX4xX1xXb7xXexX3xX6bxX15xX3xX23xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX20xX14xX3xXexX750xX19xX1axX3xX5xX3b0xX19xX3xX4xX15xX19xX3xX7xX1a0xX3xX24exX2d9xX3xX46xX12dxX3xX4xX51exX3xXexX1xX54cxX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexXbbxX4xX3xXexX750xX19xX1axX3xX14axX1xXdxX3xX4xX51exX3xXexX1xX3b0xX143xX3xX1b4xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX143xX108xXexX3xXexX518xX4xX1xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX46xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX25xX3xX518xXexX3xX19xX1xX108xXexX3xX1e8xX24exX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xX143xX142xX19xX1axXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xXbxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX1b2xX6bxX15xX1b2xX23xX15xX1b2xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX1b2xXdxXexX1b2xX19xX1xX6xXexX1b2xX1e8xX24exX1b2xX19xX1axX8bxX15xXdxX1b2xXexX1xXdxX10xXexX1b2xX143xX6xX19xX1axX59xX2xX2cdxX24exX241xX2d9xX241xXe6xX1xXexX143xXaxX12xX0xXdxX143xX1axX3xX7xX85xX4xX9xXaxX59xX143xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e8xX24fxX59xX19xX10xX238xX7xX59xX2xX1b4xX241xX2xX59xX2xX24fxX2cdxX6bxX241xX24fxX2cdxX24exX241xX24fxX241xXexX1e8xX1e8xX2xX1b4xX2d2xX5xX24fxXe6xX2dfxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX1axX1bxX15xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX7xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX19xX1xX29xX19xX1axX3xX46xX47xX19xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX14xX19xX3xX4xX3dxX4xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX46xX12xX0xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX25xX3xX518xXexX3xX19xX1xX108xXexX3xX1e8xX24exX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xX143xX142xX19xX1axXaxX3xX1xX85xX10xX1bxX9xXaxX59xX8axX8bxX15xX4xX1b2xXexX10xX59xX23xX6xX15xX1b2xXbxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX1b2xX6bxX15xX1b2xX23xX15xX1b2xXbxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX1b2xXdxXexX1b2xX19xX1xX6xXexX1b2xX1e8xX24exX1b2xX19xX1axX8bxX15xXdxX1b2xXexX1xXdxX10xXexX1b2xX143xX6xX19xX1axX59xX2xX2cdxX24exX241xX2d9xX241xXe6xX1xXexX143xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX25xX3xX518xXexX3xX19xX1xX108xXexX3xX1e8xX24exX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xX143xX142xX19xX1axX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX85xX15xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX58cxX14xX3xX4xX51exX3xX1e8xX24exX3xX19xX1axX29xX2axXdxX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xX143xX142xX19xX1axX3xX7xX6xX8bxX3xX14axX1xXdxX3xX4xX3axX19xX3xX23xX14xX15xX3xX2dxX1xX6xX19xX1bxX15xX19xX10xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX46xX12dxX15xX3xX143xXdxXaf5xX19xX3xXexX85xX8bxX19xX1axX3xX2dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xXe6xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX46xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX8bxX5xX12xX0xX6bxXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX46xX12xX0xX59xX6bxXdxX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX578xX15xX8bxX85xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX17xfe20xX17xX0xX59xXbxX12