Bộ Y tế thông tin về sức khoẻ của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Đại diện Bộ Y tế khẳng định, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và được xét nghiệm tại hai phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của WHO, đều cho kết quả âm tính.
24b9x8ecbx7177x36ebx97e7x364dxa529xa7e1x46dexX7x634ax92f9x8410x86a5x2ab6x582fxX5x5affxXax9d34x86cbx8ff1xX3x3265xX3xXex3de5xX3xXexX1xa79bx53d4x94f5xX3xXexXdxX1exX3xaf38xb83fxX3xX7x617fxX4xX3x5ffaxX1x346cxa50cxX3xX4xa70axX6xX3xX13xX14xX3xXex4669x8a64xb49cxX1exX1fxX3x46d8xX1fxb189x749ax6c19xX1exX3x4360xX1x5884xX3x64b1x87b4xX1exX1fxX0x6d74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4706xX10xX6xb838xXaxX12x4eafx9a64xXdxX3xX61xXdx88f6xX1exX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX2cxX1x31d3xX1exX1fxX3x49f5x2cefxX1exX1xa99axX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX13xX14xX3x48f4xX5exX64xXcxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxX3xX7bx8f52xX3xX7bxX3ax2655xX4xX3xX5x66c3xX42xX3x716dx8975xX41xX3x804axa79axXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xX25x7165xX3xX7bxX3axXa8xX4xX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xXexX65xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1x5307xX1exX1fxX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xX7bxX65xXexX3xX4xX1xX41xaf18xX1exX3xa511xX41x43a9xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX25xXbfxX3xX7bxX65xXexX3xX4xX1xX41xXf1xX1exX3xX4xX32xX6xX3xa351xX5ex45f1xX7fxX3xX7bxX26xX41xX3xX4xX1xX2exX3xX2cxX19xXexX3xXf4xX41x590fxX3x3454xXafxX3xXexX48xX1exX1x9d76xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX1exXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxXafxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX46xX10xX1exXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxa469xXdxX61xXexX1x7381xX3x5ac1x9701xa043xXbxXb3xa3c5xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX163xX3xa8f8x9ed8x7863xXbxXb3xX16axXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX12ax7c53xX6xX2exX1xX6xXexXdxX1exX1xX12axX25xX1exX4fxX1exX10xX15exX7xX4fxX166xX167xX167xX175xX4fxX2xX167xaf14xX61xX167xX2x7f4dxX19exX1a2xX19exX174xXexX174xX2xX1a2xX167xX5xX2x37ddxXexXexXb3xX25xX1exXexX10xXb3xXexX12ax7e58xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX2exX1exXaxX12xXcxX10xX7xXexX3xXb3xa611xX4xX3xX7bxX7cxX1exX1xX3xX25xXdxX39xX41xX7xX3x9043x538axadfcxX22exX1aexX46xX2ex9f28xX1aexX166xX12axX3x7dc9x97c0xX1exX1xX163xX3xX4axX3ax6dc8xX1exX1fxX3x79d5xXdxX6xX1exX1fxX4fxXcxXcx7fa6xX235xX3fxa47cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2exX61xX42xXaxX12xXcxX39x7465xX1exX3xXafxX65xX1exX1fxX3xXb3xXa4xX3xX1xX14xXdxX3xXb3xX41xXacxXexX3xX1xXdxX6axX1exX3xXexXdxX1exX3xX7bx8c6axX1exX3xX25xX26xX3xX25xXdxX6axX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxX7fxX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX13xX14xX3xX8exX19xX3xX1xX2exX65xX4xX1xX3xX25xXbfxX3xX64x5a58xX41xX3xXexX3axX7fxX3xX4x9a60xX3xX2cxX19xXexX3xXf4xX41xX121xX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xX61xX3axX242xX1exX1fxX3xXexX48xX1exX1xX3xX25xa48bxXdxX3xX25xXdxX39xX41xX7xX3xX22exX22fxX230xX22exX1aexX46xX110xX235xX1aexX166xX12axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2exX61xX42xXaxX12xX64xX65xXdxX3xX61xXdxX6axX1exX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX2cxX1xX77xX1exX1fxX3xX7bxX7cxX1exX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxX3xX7bxXa4xX3xX7bxX3axXa8xX4xX3xX5xXacxX42xX3xXafxXb0xX41xX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xX25xXbfxX3xX7bxX3axXa8xX4xX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xXexX65xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xXb3xXb4xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX6axXafxX3xX7bxX65xXexX3xX4xX1xX41xXf1xX1exX3xXf4xX41xXf6xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX25xXbfxX3xX7bxX65xXexX3xX4xX1xX41xXf1xX1exX3xX4xX32xX6xX3xXcx2f10xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX16xX3xXexX19xX3xXcxX1xX19xX3xX1fxXdxX2eaxXdxX3xX23axX10exX5exX110xX251xX7fxX3xX7bxX26xX41xX3xX4xX1xX2exX3xX2cxX19xXexX3xXf4xX41xX121xX3xX123xXafxX3xXexX48xX1exX1xX12axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2exX61xX42xXaxX12xXcxX2eaxXdxX3xXexX1x9ab7xXdxX3xX7bxXdx51bcxXafxX3xX1xXdxX6axX1exX3xXexX65xXdxX7fxX3xXex82fexX1exX1xX3xXexX39xX65xX1exX1fxX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxX3xX185xX411xX1exX1xX3xXexX1xX3axX3fexX1exX1fxX7fxX3xX2cxX1xX1dxX1exX1fxX3xX4xX2c9xX3xX185xXacxXexX3xX2cx4bd2xX3xX61xXacxX41xX3xX1xXdxX6axX41xX3xX1exXbfxX2exX3xXafx36c3xX4xX3xX185xX6axX1exX1xX3xX46xX110xX235xad6cxX4axX1aexX2xX175xX3xX12axX3x7b45xX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxX3xX7bxX6xX1exX1fxX3xX7bxX3axXa8xX4xX3xX4xX220xX4xX1xX3xX5xX42xX3xX25xXbfxX3xX1fxXdxX220xXafxX3xX7xX220xXexX3xX42xX3xXexX19xX3xX4xX1x96b9xXexX3xX4xX1x477cxX12axX4fxX12axX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX39xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX269xX1exX3xXf4xX41xX6xX1exX163xX0xX4fxX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1aexXexX1xX41xXafxX185xX1aexX6xX1exX61xX1aexX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX3axX2eaxX1exX1fxX3xX42xX269xX41xX3xX4xX2c1xX41xX3xXexX65xXafxX3xX1xX2exXa4xX1exX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xX1exX3axX2eaxX4xX3xX1exX1fxX2exXbfxXdxX3xX7bxX403xX3xXex84bcxXbxX3xXexX39xX41xX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX7fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xXaxX3xX1xX39xX10x6abbxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1exX1xX1aexXexX39xXdxX4fxXexX1xX41xX1aexXexX41xX2exX1exX1fxX1aexX42xX10xX41xX1aexX4xX6xX41xX1aexXexX6xXafxX1aexX1xX2exX6xX1exX1aexX4xX2exX1exX1fxX1aexXexX6xX4xX1aexX1exX41xX2exX4xX1aexX1exX1fxX2exX6xXdxX1aexX61xX10xX1aexXexX6xXbxX1aexXexX39xX41xX1exX1fxX1aexXbxX1xX2exX1exX1fxX1aexX4xX1xX2exX1exX1fxX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX4fxX2x87e3xX5e4xX174xX165xX176xX12axX1xXexXafxXaxX12xX0xXdxXafxX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4fxXafxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX166xX167xX4fxX1exX10xX15exX7xX4fxX166xX167xX167xX175xX4fxX2xX167xX19exX61xX167xX2xX1a2xX174xX165xX167xX165xXexX19exX19exX175xX167xX5xX166xX1aexX1exXf4xX1xX167xX167xX166xX5e4xX176xX12axX1b9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX25xX12xX0xX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX3axX2eaxX1exX1fxX3xX42xX269xX41xX3xX4xX2c1xX41xX3xXexX65xXafxX3xX1xX2exXa4xX1exX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xX1exX3axX2eaxX4xX3xX1exX1fxX2exXbfxXdxX3xX7bxX403xX3xXexX557xXbxX3xXexX39xX41xX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX7fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xXaxX3xX1xX39xX10xX57fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1exX1xX1aexXexX39xXdxX4fxXexX1xX41xX1aexXexX41xX2exX1exX1fxX1aexX42xX10xX41xX1aexX4xX6xX41xX1aexXexX6xXafxX1aexX1xX2exX6xX1exX1aexX4xX2exX1exX1fxX1aexXexX6xX4xX1aexX1exX41xX2exX4xX1aexX1exX1fxX2exX6xXdxX1aexX61xX10xX1aexXexX6xXbxX1aexXexX39xX41xX1exX1fxX1aexXbxX1xX2exX1exX1fxX1aexX4xX1xX2exX1exX1fxX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX4fxX2xX5e4xX5e4xX174xX165xX176xX12axX1xXexXafxXaxX12xXcxX1xX32xX3xXexX3axX2eaxX1exX1fxX3xX42xX269xX41xX3xX4xX2c1xX41xX3xXexX65xXafxX3xX1xX2exXa4xX1exX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xX1exX3axX2eaxX4xX3xX1exX1fxX2exXbfxXdxX3xX7bxX403xX3xXexX557xXbxX3xXexX39xX41xX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX7fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX32xX3xXexX3axX2eaxX1exX1fxX3xX46xX1xX48xX1exX1xX3xXbxX1xX32xX3xX42xX269xX41xX3xX4xX2c1xX41xX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX7fxX3xXcxX1xX32xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX4xX242xX3xXf4xX41xX6xX1exX3xX1exX1fxX6xX1exX1fxX3xX13xX14xX7fxX3xX4xX242xX3xXf4xX41xX6xX1exX3xXexX1xX41xX14xX4xX3xX46xX1xX48xX1exX1xX3xXbxX1xX32xX7fxX3xX46xX1xX32xX3xXexX7cxX4xX1xX3x59e9xX13xX3fxX4axX3xX4xX220xX4xX3xXexa281xX1exX1xX7fxX3xXexX1xXbfxX1exX1xX3xXbxX1xXf6xX3xXexX39x9589xX4xX3xXexX1xX41xX14xX4xX3xXcxX39xX41xX1exX1fxX3xX3axX242xX1exX1fxX3xX39xXbfxX3xX7xX2exX220xXexX3xXexXacxXexX3xX4xX121xX3xX4xX1xX3axX242xX1exX1fxX3xXexX39xX411xX1exX1xX7fxX3xX2cxX19xX3xX1xX2exX65xX4xX1xX3xX7bxXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xX1exX3axX2eaxX4xX3xX1exX1fxX2exXbfxXdxX7fxX3xX4xX123xX1exX3xX1exX1xX467xX4xX7fxX3xXexX65xXafxX3xX1xX2exXa4xX1exX3xX4xX220xX4xX3xX4xX1xX41xX42xX19xX1exX3xX7bxXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xX1exX3axX2eaxX4xX3xX1exX1fxX2exXbfxXdxX3xXexX39xX2exX1exX1fxX3xXexX1xX3fexXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX1exXbfxX42xX3xX7bxX403xX3xXexX557xXbxX3xXexX39xX41xX1exX1fxX3xX4xX1xX83cxX3xX7bxX65xX2exX3xX7bxXdxX26xX41xX3xX1xXbfxX1exX1xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX220xX4xX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX185xX6axX1exX1xX7fxX3xXexX1x26f4xX4xX3xX7bxXf1xX42xX3xXbxX1xX220xXexX3xXexX39xXdxX403xX1exX3xXafxX65xX1exX1xX3xXafxX4b8xX3xX7xX121xX1exX3xXb3xX41xXacxXexX7fxX3xX2cxXdxX1exX1xX3xX61xX2exX6xX1exX1xX12axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1xX32xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX832xX13xX3fxX4axX3xXexX83cxX1exX1xX3xX5exXbfxX3xXcx34d5xX1exX1xX163xX3xX64xX26xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX121xX1exX1xX3xX1fxXdxX220xX4xX7fxX3xXexX41xX42xX6axXexX3xX7bxXf6xXdxX3xX2cxX1xX1dxX1exX1fxX3xX5xX242xX3xX5xXbfxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xXf4xX41xX6xX1exX3xXexX39xX2exX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xXaxX3xX1xX39xX10xX57fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1exX1xX1aexXexX39xXdxX4fxX4xX1xX41xX1aexXexXdxX4xX1xX1aexX41xX185xX1exX61xX1aexXexXdxX1exX1xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX1exX1xX1aexX61xX10xX1aexX4xX6xX2exX1aexX4xX6xX1exX1xX1aexX1fxXdxX6xX4xX1aexXexX41xX42xX10xXexX1aexX61xX2exXdxX1aexX2cxX1xX2exX1exX1fxX1aexX5xX2exX1aexX5xX6xX1aexX4xX1xX41xX1aexXf4xX41xX6xX1exX1aexXexX39xX2exX1exX1fxX1aexXbxX1xX2exX1exX1fxX1aexX4xX1xX2exX1exX1fxX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX4fxX2xX5e4xX5e4xX174xX19exX165xX12axX1xXexXafxXaxX12xX0xXdxXafxX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4fxXafxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX166xX167xX4fxX1exX10xX15exX7xX4fxX166xX167xX167xX175xX4fxX2xX167xX19exX61xX167xX2xX166xX174xX176xX2xX176xXexX2xX176xX165xX165xX5xX167xX1aexX2xX167xX19exX61xX167xX2xX2xX166xX5e4xX174xX5e4xXexX165xX19exX165xX174xX167xX5xX167xX12axX1b9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX25xX12xX0xX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1xX32xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX832xX13xX3fxX4axX3xXexX83cxX1exX1xX3xX5exXbfxX3xXcxX98cxX1exX1xX163xX3xX64xX26xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX121xX1exX1xX3xX1fxXdxX220xX4xX7fxX3xXexX41xX42xX6axXexX3xX7bxXf6xXdxX3xX2cxX1xX1dxX1exX1fxX3xX5xX242xX3xX5xXbfxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xXf4xX41xX6xX1exX3xXexX39xX2exX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xXaxX3xX1xX39xX10xX57fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1exX1xX1aexXexX39xXdxX4fxX4xX1xX41xX1aexXexXdxX4xX1xX1aexX41xX185xX1exX61xX1aexXexXdxX1exX1xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX1exX1xX1aexX61xX10xX1aexX4xX6xX2exX1aexX4xX6xX1exX1xX1aexX1fxXdxX6xX4xX1aexXexX41xX42xX10xXexX1aexX61xX2exXdxX1aexX2cxX1xX2exX1exX1fxX1aexX5xX2exX1aexX5xX6xX1aexX4xX1xX41xX1aexXf4xX41xX6xX1exX1aexXexX39xX2exX1exX1fxX1aexXbxX1xX2exX1exX1fxX1aexX4xX1xX2exX1exX1fxX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX4fxX2xX5e4xX5e4xX174xX19exX165xX12axX1xXexXafxXaxX12xX46xX1xX32xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX832xX13xX3fxX4axX3xXexX83cxX1exX1xX3xX5exXbfxX3xXcxX98cxX1exX1xX163xX3xX64xX26xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX121xX1exX1xX3xX1fxXdxX220xX4xX7fxX3xXexX41xX42xX6axXexX3xX7bxXf6xXdxX3xX2cxX1xX1dxX1exX1fxX3xX5xX242xX3xX5xXbfxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xXf4xX41xX6xX1exX3xXexX39xX2exX1exX1fxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX65xXdxX3xX4xX41xX14xX4xX3xX1x8b41xXbxX3xX13xX6xX1exX3xX46xX1xX83cxX3xX7bxX65xX2exX3xX23axX13xX46xX64xX251xX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX46xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX3xXexX83cxX1exX1xX3xX5exXbfxX3xXcxX98cxX1exX1xX3xX61xXdxX43xX1exX3xX39xX6xX3xX7xX220xX1exX1fxX3xX1exX6xX42xX3xX23axX5e4xX4fxX174xX251xX7fxX3xX46xX1xX32xX3xXexX7cxX4xX1xX3xX832xX13xX3fxX4axX3xXexX83cxX1exX1xX3xXcxX39xX2c1xX1exX3xXcxXdxX19xX1exX3xX5exX3axX1exX1fxX3xX7bxX26xX3xX1exX1fxX1xX7cxX3xX4xX121xX3xX1xX6axX3xXexX1xXf6xX1exX1fxX3xX4xX1xX48xX1exX1xX3xXexX39xX7cxX3xX7bxX26xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX121xX1exX1xX3xX1fxXdxX220xX4xX7fxX3xXexX41xX42xX6axXexX3xX7bxXf6xXdxX3xX2cxX1xX1dxX1exX1fxX3xX5xX242xX3xX5xXbfxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xXf4xX41xX6xX1exX7fxX3xXexX1xX84dxX4xX3xX1xXdxX6axX1exX3xX1exX1fxX1xXdxX269xXafxX3xX4xX220xX4xX3xX1fxXdxX121xXdxX3xXbxX1xX220xXbxX3xXbxX1xXdbxX1exX1fxX7fxX3xX4xX1xXf6xX1exX1fxX12axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX832xXf6xX1exX1fxX3xX39xX3axXa8xX41xX3xX7xX6xX42xX7fxX3xX7bx8510xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXexX1xXacxXexX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX25xX26xX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX4xX2exX25xXdxX61xX3xX1aexX2xX175xX3xXexX39xX269xX1exX3xX57fxX6xX4xX10xX185xX2exX2exX2cxXaxX3xX1xX39xX10xX57fxX9xXaxX4fxX6xX1exX1aexX1exXdxX1exX1xX1aexXexX39xX6xXexX1aexXexX41xX4fxX41xX2exX1exX1fxX1aexX39xX41xX2exX41xX1aexX7xX6xX42xX1aexX61xX6xX1exX1fxX1aexXexXdxX1exX1aexXexX1xX6xXexX1aexXexX1xXdxX10xXexX1aexX25xX10xX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX1aexXexX39xX10xX1exX1aexX57fxX6xX4xX10xX185xX2exX2exX2cxX4fxX2xX5e4xX5e4xX174xX19exX175xX12axX1xXexXafxXaxX12xX0xXdxXafxX1fxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX4fxXafxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX166xX167xX4fxX1exX10xX15exX7xX4fxX166xX167xX167xX175xX4fxX2xX167xX19exX61xX167xX2xX167xX174xX2xX166xX167xXexX176xX165xX166xX2xX19exX5xX167xX12axX1b9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX7xX29xX4xX3xX2cxX1xX2exX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX13xX14xX3xXexX39xX3axX3bxX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX46xX1xX48xX3xX4axX4bxX1exX1fxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX25xX12xX0xX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX832xXf6xX1exX1fxX3xX39xX3axXa8xX41xX3xX7xX6xX42xX7fxX3xX7bxXdc1xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXexX1xXacxXexX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX25xX26xX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX4xX2exX25xXdxX61xX3xX1aexX2xX175xX3xXexX39xX269xX1exX3xX57fxX6xX4xX10xX185xX2exX2exX2cxXaxX3xX1xX39xX10xX57fxX9xXaxX4fxX6xX1exX1aexX1exXdxX1exX1xX1aexXexX39xX6xXexX1aexXexX41xX4fxX41xX2exX1exX1fxX1aexX39xX41xX2exX41xX1aexX7xX6xX42xX1aexX61xX6xX1exX1fxX1aexXexXdxX1exX1aexXexX1xX6xXexX1aexXexX1xXdxX10xXexX1aexX25xX10xX1aexX61xXdxX4xX1xX1aexX4xX2exX25xXdxX61xX1aexX2xX175xX1aexXexX39xX10xX1exX1aexX57fxX6xX4xX10xX185xX2exX2exX2cxX4fxX2xX5e4xX5e4xX174xX19exX175xX12axX1xXexXafxXaxX12xX832xXf6xX1exX1fxX3xX39xX3axXa8xX41xX3xX7xX6xX42xX7fxX3xX7bxXdc1xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXexX1xXacxXexX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX25xX26xX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX4xX2exX25xXdxX61xX3xX1aexX2xX175xX3xXexX39xX269xX1exX3xX57fxX6xX4xX10xX185xX2exX2exX2cxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX39xX2exX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX46xX1dxX1exX1fxX3xX6xX1exX3xX1xX41xX42xX6axX1exX3xX235xX4bxX3x6118xX41xX6xX1exX1fxX3xX25x44baxX6xX3xXexX39xXdxX6axX41xX3xXexX557xXbxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX235xXdc1xX1exX3xX22exX2exX1exX1fxX7fxX3xX4xX1xX32xX3x6162xX13xX3xX22exX2exX1exX1fxX3xX3fxX1fxX41xX42xX43xX1exX3xX25xX26xX3xX1xXbfxX1exX1xX3xX25xXdxX3xXexX41xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX7bxX287xX1exX3xXexX1xXacxXexX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX25xX26xX3xX61xX7cxX4xX1xX3xX4xX2exX25xXdxX61xX3xX1aexX2xX175xX12axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX41xX5xX12xX0xX61xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22exX2exX41xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXcxXcxX24exX235xX3fxX0xX4fxXbxX12