Nam Sudan: Quân chính phủ tấn công tư dinh của Phó Tổng thống Machar
Theo Reuters, ngày 10/7, tư dinh của Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar đã bị lực lượng trung thành với Tổng thống nước này Salva Kiir tấn công.
d90ax12e9bx150e9x169cbx13a8bx1079bx18824x150e2xf094xX7x10977x159acx153f4x1179cx138d2x16e12xX5x166fcxXax187f6x13fbexX6x16b08xX3x1870ax111b7x1881cxX6xf897x161ccxX3xe062xX18x17284xX1bxX3xX4xX1x16481xX1bxX1xX3xXbxX1x16760xX3xXexf0a8xX1bxX3xX4x1476bxX1bx128c0xX3xXex1401fxX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX4xX2bxX6xX3x10182xX1x188abxX3xXcx116fexX1bxX34xX3xXexX1x1472axX1bxX34xX3x11795xX6xX4xX1xX6xf89bxX0x148a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd76xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1xX10x129c9xX3x160e3xX10xX18xXexX10xX56xX7xfc59xX3xX1bxX34x16777x139e3xX3xX2x169caxX58x149b1xX79xX3xXexX37xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX47xX1bxX34xX3xXexX1xX4dxX1bxX34xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX6xX1bxX3xX72xXdxX10x1029exX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xX3x10a4bx11225xX3xe174xf0cexX3xX5x12023xX4xX3xX5xX37x1483dxX1bxX34xX3xXexX56xX18xX1bxX34xX3xXexX1xX7dxX1bxX1xX3x121c8x18c79xXdxX3xXcxX47xX1bxX34xX3xXexX1xX4dxX1bxX34xX3xX1bxX37xXd4xX4xX3xX1bxX7dxX7exX3xX17xX6xX5xXd3xX6xX3x13fbbxXdxXdxX56xX3xXexX2exX1bxX3xX4xX32xX1bxX34x11170xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx177eaxX70xX19xX7exXaxX12xX0xX6xX3xX1xX56xX10x118afxX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX58xX58xXdxX15xX34xXfexXd3xXdxX10xXexX1bxX6xX15xXbxX5xX18xX7xXfexXd3xX1bxX58xXex180e7xX138xX81xX58xf57bxXbxX5xX70xX6xX19xX10xX19xX58xXbxX4xX11axX70xX58xe144xX81xX2xX138x139c9xX81xX83xX14exX2xX81xX58xX2xX81xX81xX83xX14exX1bxX6xX15xX14exX7xX18xX19xX6xX1bxXfex128c3xXbxX34xXaxX12xX0xXdxX15xX34xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfexXbaxX6xX70xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXfexXd3xX1bxX58xX1bxX10xe088xX7xX58xX2xX138xX14axX83xX58xX2xX81xX138xX19xX81xX14axX14axXex13ea8x171d6xX138xX196xX5xX81xXfexX164xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX6xX15xX3xX7xX18xX19xX6xX1bxX3x18a2bxX18xX6xX1bxX3xX4xX1xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX18xX3xXexX6xX1bxX3xX4xX70xX1bxX34xX3xXexX18xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX4xX18xX6xX3xXbxX1xX70xX3xXexX70xX1bxX34xX3xXexX1xX70xX1bxX34xX3xX15xX6xX4xX1xX6xX56xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX19xXdxX7xXbxX5xX6xX7exX1cxXbaxX5xX70xX4xXaex164d0xX15xX6xX56xX34xXdxX1bx171cfxX5xX10xX11axXexX1cxX6xX18xXexX70xX200xX15xX6xX56xX34xXdxX1bxX207xX56xXdxX34xX1xXexX1cxX6xX18xXexX70xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16fe3xX6xXbxXexXdxX70xX1bxXaxX12xX42xX1xX44xX3xXcxX47xX1bxX34xX3xXexX1xX4dxX1bxX34xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX6xX1bxX3xX72xXdxX10xXaexX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xXfexX3x159b2xX13xX34xX18xf0d6xX1bxX1cxX3xX72xX10xX18xXexX10xX56xX7x1055fxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX70xX19xX7exXaxX12xX42xX1xfd0exXexX3xXbaxXdx127fdxX18xX3xX1b1xX18xX6xX3xXb7xXdxdbb5xX1bxX3xXexX1xX70x18033xXdxX3xXd3xXd4xXdxX3xX1xXb8xX1bxX34xX3xXexXdxX1bxX3xX72xX10xX18xXexX10xX56xX7xX79xX3xX13xX34xX37x1402fxXdxX3xXbxX1xX290xXexX3xX1bxX34xX32xX1bxX3xX4xX2bxX6xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX47xX1bxX34xX3xXexX1xX4dxX1bxX34xX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xX3xX207xX3xX1bxX1xX20xX1bxX3xXd3x15d1cxXexX3xXex11d1axX1bxX34xX3xX5xX7dxX3xXexX1xX2bxX3xX5x16ec7xX1bxX1xX3xX1bxX47xXdxX3xX19xX2efxX7exX3xXexX56xX37xXd4xX4xX3xXb7xX20xX7exX79xX3xX1bxX44xXdxX1cxX3x15f8cxXcxX37xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX32xX1bxX34xX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX3xXexX2exX1bxX3xX4xX32xX1bxX34xX3xX14axX3xX5x1752exX1bxX3xXexX56xX70xX1bxX34xX3xX1bxX34xX7dxX7exX3xX1xX32xX15xX3xX1bxX6xX7exX79xX3xXbax18447xX1bxX34xX3x15f07xX10xX3xXex14073xX1bxX34xX3xXd3xX7dxX3xX15xX290xX7exX3xXbaxX6xX7exX3xXexX56xXbexX4xX3xXexX1xX365xX1bxX34xX3xXd3xda73xX3xXexX56xX6xX1bxX34xXfexX3xX23axX290xX4xX3xX15xX290xX7exX3xXbaxX6xX7exX3xX4xX2bxX6xX3xXbxX1xX10xX3xX269xXcxX47xX1bxX34xX3xXexX1xX4dxX1bxX34xX278xX3xXf1xXdxXdxX56xX3xXb7xXb8xX3xXexX2exX1bxX3xX4xX32xX1bxX34xX3xXexX37xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX1bxX7dxX7exX3xX14axX3xX5xX345xX1bxXfex14f7dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX70xX19xX7exXaxX12xX13xX34xX37xX2c0xXdxX3xXbxX1xX290xXexX3xX1bxX34xX32xX1bxX3xX1bxX7dxX7exX3xX1xXdxX29exX1bxX3xXaexX1xX32xX1bxX34xX3x17d6exX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX6xX1bxX3xX1bxX1xX37xX1bxX34xX3xXb7xX6xX1bxX34xX3xX5xXdx1203axX1bxX3xX5xX2a4xX4xX3xXd3xXd4xXdxX3xX32xX1bxX34xX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xXfexX3xX13xX34xX18xX26dxX1bxX3xXexXdxX1bxX3xX4xX1xX70xX3xX1xX6xX7exX3xX5xXbexX4xX3xX5xX37xXc3xX1bxX34xX3xX4xX2bxX6xX3xX32xX1bxX34xX3xX51xX6xX4xX1xX6xX56xX3xXb7xXb8xX3xXb7xe09cxX7exX3xX5xX18xXdxX3xXd3x13d34xX3xXexX2exX1bxX3xX4xX32xX1bxX34xX3xX1bxX7dxX7exXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX70xX19xX7exXaxX12xXf1xX295xX3xXexX2f3xX3xXexX1xX2c0xXdxX3xXb7xXdxX295xX15xX3xX361x14d02xX7exX3xX56xX6xX3xX1bxX1x11516xX1bxX34xX3xXd3xX469xX3xXexX2exX1bxX3xX4xX32xX1bxX34xX3xX1bxX41bxX18xX3xXexX56xX41bxX1bxX79xX3xXex14a66xX1bxX1xX3xX1xX4c1xX1bxX1xX3xX402xX3xXexX1xX2bxX3xXb7xX32xX3x165e0xX18xXbaxX6xX3xXb7xXb8xX3xX5x11bddxX1bxX34xX3xX361xX18xX4dxX1bxX34xXfexX58xXfexX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX70xX18xX56xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX70xX3x12eb5xXdxX10xXexX1bxX6xX15xXbxX5xX18xX7xX0xX58xXbxX12