Thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao tiền mặt, nhu yếu phẩm ủng hộ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19.
e705xeb9dx13481x16dd9x115a8x159c9x10911x179d7x16558xX7x11422x14086x124aex121a8x137d6x166f6xX5xfb0cxXax15eb4xXcxX1xfbcex13c95xX3xeaabxX1xXdx15e17x12889xX3xXex156c8xX3xX4xX1x17541xX4x16da0xX3x10803x14af7xX6xX18xX1xX3xX18x172e5xX1xXdx12f91xXbxX3xf29axX18xX2exX3xX1x15d72xX3x10dc9x15d5fxX3xXcxf022xX18xX1xX3xXbxX1x107b0xX18xX2exX25xX3xX4xX1x16683xX18xX2exX3xX27x1632fxX4xX1xX3x17ad1xX28x113cexXdxX27x176a4xX2x122f2xX0xf110xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xX27xXaxX12xX3bx15a56x175cbxX18xX2exX3xX23xX18xX2exX3xX5x17df0xXdxX3x1136dxX15xX1cxX3xX2exf263xXdxX3xX4xX34xX6xX3xf0e4x11104xX3x13742xX6xX18xX3xfc88xXcxXcx11fedxX3xXexede4xX18xX1xX25xX3xX4x106afxX4xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xXex12d68xX28xX18xX2exX3xX57xX3cxX3xX18xX2exX28xX3cxXdxX3xXexX9axX18xX1xX3x16b5ax13b42xX3xXexXb1xX6xX28xX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16x13217xXexX25xX3xX18xX1xX1cxX3xX8ex1606bxX1cxX3xXbxX1xfa34xX16xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cx127f6xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f16xX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxfa2dxXdxX27xXexX1xeb1fxX3x140aaxX2x10190xXbx15dc5x12924xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3x13095xX2xef65xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5ex1505exX2xX177xX154xX5exX2x16e44x160b2xX27xX154xX2xX145xX154xX17dxX17dxX154xXexX2x105ecxX5cxX17dxX5cxX5xX156xX10cx151fexXbxX2ex10bebxXb1xX9xX147xX154xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX55xX1xXdxX1bxX1cxX3xX2xX189xX5exX145xX25xX3xX55x16d88xX18xX2exX3xXexX8exX3xX55x12220xX3xX94x1200cxX6xX3xXc4xX74xX7exX18xX2exX3x148d5xX6xX16xX3x153bdx1036fxX18xX3x15399xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3bx15df8xX6x136faxX3xXexXb1xX6xX28xX3xXexXd2xX18xX2exX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX154xX10cxX17exX156xX156xX3xX1xX39xXbxX3xX18xX74x134d7xX4xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX27xX74xe782xX18xX2exX3xXexXdbxX3xX90xX3cxX28xX3xX16xX237xX6xX3xX57xX3cxX3xX2xX10cxX147xX156xX156xX3xX1xX39xXbxX3xX7x14560xX6xX3xX2exf94dxX28xX3xX5xX23xXexX3xX57xX272xXdxX3xXexX1fxX18xX2exX3xXexXb1xX51xX3xX2exXdxXa0xX3xX145xX156xX3xXexXb1xXdxX31xX1cxX3xXc4x10d10xX18xX2exX10cxX3xX0xX10xX16xX12xXcxXb1xX28xX18xX2exX3x1165fxX18xX1xX143xX3xX22cxX18xX2exX3xX240x12ed7xX16xX3xXcxXb1xX74xX7exX18xX2exX3xX244xX245xX18xX3xX5axX3x10168xXdxXa0xX16xX3xXc4xX4cxX4xX3xX90xXa0xX18xX3xX1xX3cxX18xX2exX3xX81xX1xX1cxX3xX57x12f7fxX4xX3xX11cx12dfdxX4xX3xX94xXdxX1bxX18xX3xXcxXb1xX1cxX18xX2exX3xXexXb1xX6xX28xX3xX1x150b6xX3xXexXb1x1075exX3xX4xX1xX28xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX10cxX0xX5exX10xX16xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX154xX17exX156xX2xXexX147xX2xX5cxX154xX5xX156xX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX17dxX147xX17dxXexX154xX5cxX156xX17dxX5cxX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3xX55xX234xX3xX55x16f64xXbxX3xX18xX74xX272xX4xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX3xX7xX4cxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX2xX156xX156xX3xXexXb1xXdxX31xX1cxX3xXc4xX2bfxX18xX2exX10cxX3xX0xX10xX16xX12xX248xXcxXb1xX28xX18xX2exX3xX2cexX18xX1xX143xX3xX55xX1xX34xX3xXexX51xX4xX1xX3xX3bxfa80xX97xXcxX3xX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3x10b45x14941xX3x10423xX2exX86xX4xX3xX4b6xXdxX18xX1xX3xXexXb1xX6xX28xX3xX90xXdx10a3exX1cxX3xXexXb1xX74xX18xX2exX3xX4xX1xX28xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX252xX10cxX0xX5exX10xX16xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX154xX17exX147xX154xXexX189xX156xX177xX145xX5xX17dxX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX154xX156xX147xXexX145xX2xX154xX145xX154xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3xX11cxX2cexX28xX3xX4b6xXdxX31xXexX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX177xX156xX3xXexXb1xXdxX31xX1cxX3xXc4xX2bfxX18xX2exX10cxX0xX10xX16xX12xX3xX248xXcxXb1xX28xX18xX2exX3xX2cexX18xX1xX143xX3xX2e8xXdxXa0xX16xX3xXc4xX4cxX4xX3xX11cxX2cexX28xX3xX4b6xXdxX31xXexX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX4b6xX4b7xX3xXcxXdxXdbxX18xX3x17944x11328xX18xX2exX3xXexXb1xX6xX28xX3xX90xXdxX4caxX1cxX3xXexXb1xX74xX18xX2exX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX252xX10cxX0xX5exX10xX16xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX154xX5cxX156xX17exXexX2xX2xX154xX5cxX5xX156xX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX154xX2xX147xXexX17exX156xX177xX154xX147xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX3bxX39xXdxX3xX66dxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2d8xX18xX3xXexXb1xe9d3xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX177xX156xX3xXexXb1xXdxX31xX1cxX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX4xX1xX28xX3xX97xX1cx15b0dxX3xX4b6xX303xX4xX5axX149xXdxX18xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX3xX4xX34xX6xX3xXexX9axX18xX1xX10cxX0xX10xX16xX12xX3xX248xXcxXb1xX28xX18xX2exX3xX2cexX18xX1xX143xX3xX55xX1xX34xX3xXexX51xX4xX1xX3xX3bxX39xXdxX3xX66dxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2d8xX18xX3xXexXb1xX7bexX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX4b9xX2exX1cxX8ex16339xX18xX3xXcxXdxXdbxX18xX3xXcxXb1x139dfxX18xX1xX3xXexXb1xX6xX28xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX252xX10cxX0xX5exX10xX16xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX154xX177xX17exXexX154xX156xX2xX177xX154xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exX193xXb1xX9xX147xX5cxX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXdxX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xXcxXb1xXdxX3xX2d8xX18xX3xX7xX2ffxX3xXc4xX250xX18xX2exX3xX2exX250xXbxX3xX4xX34xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX27xX3cxX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX25xX3xXexX1xX6xX8exX3xX16xXd2xXexX3xX11cxX6xX18xX3xX55xX1xX9axX3xXc4xX29dxX28xX3xX234xX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX3xXexX9axX18xX1xX25xX3xX5xXc5xX18xX1xX3xXc4xX29dxX28xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX3xXc4xXc5xX3xXexXb1xX6xX28xX3xX2exXdxX461xX8exX3xX4xX1xX23xX18xX2exX3xX18xX1x15620xX18xX3x149d7xXcxX461xX16xX3xX5xX45xX18xX2exX3xX18xX1xX2d8xX18xX3xXa0xXdx100c8xX3xX4xX1xX28xX3xX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3xX55xX234xX3xX94xX237xX6xX3xXc4xX74xX7exX18xX2exX3xX240xX6xX16xX3xX244xX245xX18xX10cxX10cxX10cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX154xX5cxX154xX17exXexX5cxX189xX154xX2xX5xX5cxX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX154xX154xX5cxXexX147xX154xX5cxX189xX189xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX10cxX10cxX10cxX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3xX55xX234xX3xX55xX461xXbxX3xX18xX74xX272xX4xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX10cxX10cxX10cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX147xX156xX2xX145xXexX5cxX17dxX147xX177xX5xX5cxX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX147xX156xX177xXexX177xX156xX2xX2xX189xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX10cxX10cxX10cxX55xX22cxX18xX2exX3xXexX8exX3xX11cxX2cexX28xX3xX4b6xXdxX31xXexX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX10cxX10cxX10cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX13exXdxX27xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX149xX14axX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX149xX14axXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10cxX90xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10cxX57xX18xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX154xX2xX189xX147xX156xX17dxX17exXexX145xX177xX154xX2xX5xX2xX156xX5axX2xX17dxX17exX27xX154xX2xX145xX154xX147xX2xX147xXexX177xX17dxX145xX2xX5cxX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX13exXdxX27xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXdxX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX57xX3cxX3xX3bxX39xXdxX3xX66dxX28xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2d8xX18xX3xXexXb1xX7bexX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX10cxX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX149xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2exX9xXaxX156xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX27xX27xXdxX18xX2exX9xXaxX147xXaxX12xX0xXexX90xX28xX27xX8exX12xX0xXexXb1xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX4aaxXdbxX18xX3xX18xX6xX8exX25xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXc4xXc5xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX18xX1xXa22xX18xX3xX1xX245xX18xX3xX17dxX154xX25xX177xX3xXex15999xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX248xXexXb1xX28xX18xX2exX3xXc4xX250xX25xX3xX17dxX2xX25xX17exX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xXd2xXexX3xX57xX3cxX3xX1xX245xX18xX3xX177xX25xX154xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX1xX3cxX18xX2exX3xX1xX250xX6xX3x162d3xX1cxX8exX3xXc4xX1fxXdxX3xXexX1xX3cxX18xX1xX3xXexXdxX1bxX18xX252xX10cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX28xX27xX8exXaxX12xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xX4xX461xXbxX3xX1xX1cxX8exX31xX18xX3xX4xX66exX18xX2exX3xXexXdxXdbxXbxX3xX18xX1xXa22xX18xX3xXexX1fxX18xX2exX3xX7xX4cxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX57xX3cxX3xX1xX3cxX18xX2exX3xX1xX250xX6xX3xXf04xX1cxX8exX3xXc4xX1fxXdxX3xX5xX3cxX3xX177xX156xX25xX5cxX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXex113c5xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX18xX1xX3cxX3xX1xX2cexX28xX3xXexX2d8xX16xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX4xX22cxX18xX2exX3xXexXa0xX4xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xXexX29dxXdxX3xXc4xX51xX6xX3xXbxX1xX74xX245xX18xX2exX10cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX27xX12xX0xX5exXexXb1xX12xX0xX5exXexX90xX28xX27xX8exX12xX0xX5exXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xX27xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXb1xX10xX5xX6xXexX10xX27xXaxX12xX0xX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX15xX18xX3xXf04xX1cxX6xX18xX143xX0xX5exX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5axXexX1xX1cxX16xX90xX5axX6xX18xX27xX5axX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX177xX145xX156xX3xXc4xX245xX18xX3xX57xX51xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX2exf13axX18xX3xX17dxX17dxX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX90xX31xX18xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10x11852xX9xXaxX5exX90xX6xX18xX5axX27xX28xX4xX5exX177xX145xX156xX5axX27xX28xX18xX5axX57xXdxX5axX1cxX18xX2exX5axX1xX28xX5axX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axX2exX6xX18xX5axX17dxX17dxX5axXexX8exX5axX27xX28xX18xX2exX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX90xX10xX18xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX17exX5cxX17dxX10cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX27xXdxX6xX5exX2xX177xX156xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX2xX17dxX17exX27xX177xX2xX189xX2xX2xX177xX17exXexX17dxX156xX17exX17dxX17dxX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX27xXdxX57xX12xX0xX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX177xX145xX156xX3xXc4xX245xX18xX3xX57xX51xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX2exX1074xX18xX3xX17dxX17dxX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX90xX31xX18xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10xX10a6xX9xXaxX5exX90xX6xX18xX5axX27xX28xX4xX5exX177xX145xX156xX5axX27xX28xX18xX5axX57xXdxX5axX1cxX18xX2exX5axX1xX28xX5axX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axX2exX6xX18xX5axX17dxX17dxX5axXexX8exX5axX27xX28xX18xX2exX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX90xX10xX18xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX17exX5cxX17dxX10cxX1xXexX16xXaxX12xX177xX145xX156xX3xXc4xX245xX18xX3xX57xX51xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX2exX1074xX18xX3xX17dxX17dxX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX90xX31xX18xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX3bxX74xX75xX18xX2exX3xX23xX18xX2exX3xX5xX7exXdxX3xX81xX15xX1cxX3xX2exX86xXdxX3xX4xX34xX6xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX25xX3xXc4xXdbxX18xX3xX18xX6xX8exX25xX3xXc4xXc5xX3xX4xX250xX3xX177xX145xX156xX3xX4xX245xX3xXf04xX1cxX6xX18xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xXa0xX3xX18xX1xX2d8xX18xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX17dxX177xX25xX17exX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX4xX1xX28xX3xX97xX1cxX7e3xX3xX234xX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX3xX4xX34xX6xX3xXexX9axX18xX1xX3xX248xX2exX2bfxX16xX3xX17dxX156xX25xX154xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xXd2xXexX3xX57xX3cxX3xX177xX25xX154xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX1xX3cxX18xX2exX3xX1xX250xX6xX3xXf04xX1cxX8exX3xXc4xX1fxXdxX252xX10cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX27xXdxX57xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX18xX1xXa22xX18xX3xX17dxX156xX25xX189xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10xX10a6xX9xXaxX5exX90xX6xX18xX5axX27xX28xX4xX5exX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axXexXdxX10xXbxX5axX18xX1xX6xX18xX5axX17dxX156xX5axX189xX5axXexX8exX5axX27xX28xX18xX2exX5axX1cxX18xX2exX5axX1xX28xX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX17exX177xX156xX10cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX27xXdxX6xX5exX2xX177xX156xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX154xX5exX189xX156xX27xX2xX2xX189xX17dxX145xX156xX177xXexX5cxX17exX156xX2xX154xX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX27xXdxX57xX12xX0xX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX18xX1xXa22xX18xX3xX17dxX156xX25xX189xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10xX10a6xX9xXaxX5exX90xX6xX18xX5axX27xX28xX4xX5exX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axXexXdxX10xXbxX5axX18xX1xX6xX18xX5axX17dxX156xX5axX189xX5axXexX8exX5axX27xX28xX18xX2exX5axX1cxX18xX2exX5axX1xX28xX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX17exX177xX156xX10cxX1xXexX16xXaxX12xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX18xX1xXa22xX18xX3xX17dxX156xX25xX189xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX3bxX74xX75xX18xX2exX3xX23xX18xX2exX3xX5xX7exXdxX3xX81xX15xX1cxX3xX2exX86xXdxX3xXa25xXcxX28xX3cxX18xX3xX27xX2d8xX18xX3xXc4xX28xX3cxX18xX3xX81xXdbxXexX25xX3xXb1xX6xX3xX7xX23xX4xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX90xX31xX18xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXa36xX3xX4xX34xX6xX3xX8dxX8exX3xX90xX6xX18xX3xX94xXcxXcxX97xX3xXexX9axX18xX1xX25xX3xXexXf84xX3xX18xX2exX3cxX8exX3xX2xX5exX145xX3xXc4xXdbxX18xX3xX18xX6xX8exX25xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1fxX25xX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX4xXa0xX3xX18xX1xX2d8xX18xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xXexXb1xX28xX18xX2exX3xX57xX3cxX3xX18xX2exX28xX3cxXdxX3xXexX9axX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXc4xXc5xX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX17dxX156xX25xX189xX3xXexXec0xX3xXc4xX2bfxX18xX2exX10cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX27xXdxX57xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b9xX1xXdxX1bxX1cxX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX18xX1xX3cxX3xX1xX2cexX28xX3xXexX2d8xX16xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10xX10a6xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX18xX1xX5axXf04xX1cxX8exX10xX18xX5exX18xX1xXdxX10xX1cxX5axX27xX28xX6xX18xX1xX5axX18xX2exX1xXdxX10xXbxX5axX18xX1xX6xX5axX1xX6xX28xX5axXexX6xX16xX5axX1xX28xX5axXexXb1xX28xX5axX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX147xX189xX189xX10cxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2exX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5exX16xX10xX27xXdxX6xX5exX2xX177xX156xX5exX18xX10xX13exX7xX5exX177xX2xX177xX17dxX5exX2xX156xX147xX27xX147xX2xX17exX147xX154xX147xX17dxXexX177xX5cxX5cxX156xX17dxX5xX156xX10cxX190xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX3xX34xX18xX2exX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX27xXdxX57xX12xX0xX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b9xX1xXdxX1bxX1cxX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX18xX1xX3cxX3xX1xX2cexX28xX3xXexX2d8xX16xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxXaxX3xX1xXb1xX10xX10a6xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX18xX1xX5axXf04xX1cxX8exX10xX18xX5exX18xX1xXdxX10xX1cxX5axX27xX28xX6xX18xX1xX5axX18xX2exX1xXdxX10xXbxX5axX18xX1xX6xX5axX1xX6xX28xX5axXexX6xX16xX5axX1xX28xX5axXexXb1xX28xX5axX1xX6xX5axXexXdxX18xX1xX5axXbxX1xX28xX18xX2exX5axX4xX1xX28xX18xX2exX5axX27xXdxX4xX1xX5axX4xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX5exX177xX2xX17dxX147xX189xX189xX10cxX1xXexX16xXaxX12xX4b9xX1xXdxX1bxX1cxX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX18xX1xX3cxX3xX1xX2cexX28xX3xXexX2d8xX16xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX18xX2exX25xX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexXb1xX28xX18xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX11cxX237xX3xXexX1xX74xX3xXcxX9axX18xX1xX3xX34xX8exX3xX3bxX28xX3cxX18xX2exX3xXcxXb1xX1cxX18xX2exX3xX66dxX66exX18xX2exX3xXexX1xX6xX8exX3xX16xXd2xXexX3xX4xX1xX237xX18xX1xX3xXf04xX1cxX8exX1bxX18xX3xX57xX3cxX3xX4b9xX1xX2d8xX18xX3xX27xX2d8xX18xX3xX3bxX3cxX3xXcxX3fxX18xX1xX3xX2ex11368xXdxX3xX5xX7exXdxX3xX4xX2cexX16xX3xX245xX18xX3xX4xX1xX2d8xX18xX3xXexX1xX3cxX18xX1xX3xXc4xXdbxX18xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX23xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX2exX1xXdxX31xXbxX25xX3xX18xX1xX3cxX3xX1xX2cexX28xX3xXexX2d8xX16xX3xXc4xXc5xX3xX1xX317xX3xXexXb1xX31bxX3xXexX9axX18xX1xX3xX18xX1xX3cxX3xXbxX1xX45xX18xX2exX3xX4xX1xX4cxX18xX2exX3xX27xX51xX4xX1xX3xX90xX31xX18xX1xX3xX55xX28xX57xXdxX27xX5axX2xX5cxX10cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX27xXdxX57xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX1cxX5xX12xX0xX27xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb1xXaxX12xX0xX5exX27xXdxX57xX12xX0xX5exX27xXdxX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d3exX1cxXexX1xX28xXb1xXaxX12x11be9xX10cxX94xX0xX5exXbxX12
K.M