“Cậu bé Google” giành vòng nguyệt quế Olympia với 400 điểm
Số điểm Nhật Minh đạt được trong cuộc thi tuần, phát sóng chiều 23/10 hiện là kỷ lục của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 17.
664bx9432xbdc0xb7f4xd7d3x7e77xd8b8xb659xcf52xX7xb558x929bx88a4x696ex908cx9a94xX5x7920xXaxX3xX7xXex8f6fxX5xX10xX9xXaxXexX10xdf88xXex7f34xX6xX5xXdxc1ecxa85bx693fxX3xX5xX10xcaccxXexd4dbxXax93c5xXax97e7x90bbxc4f3xX3xe994xd145xX3xe98fx832exX36xX22xX5xX10xXaxX3xX22xXdx71daxX23xX1xX3x7f0cx8d2exX23xX22xX3xX23xX22xX30xX15x94f5xXexX3x6888xX30x780cxX3xb405xX5xX15x7bc6xXbxXdxX6xX3xX43xcfdcxXdxX3x6b27x9388xX60xX3xe8aaxXdxa7e9xX56xX0xc474xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e38xX10xX6xc5ddxXaxX2cx7a77xea9cxX3xX63xXdxX65xX56xX3xbc57xX1xX2fxXexX3x7631xXdxX23xX1xX3xX63xd8aaxXexX3xX63xb4e2xb980xX4xX3xXexaeb8xX36xX23xX22xX3xX4xX30xa5d4xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX30xdd07xX23xdd29xX3xXbxX1xcc70xXexX3xX7x6d80xX23xX22xX3xX4xX1xXdxb568xX30xX3xd893x6ac9xX68xX2xX60xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX5xX3fxX3x83e0x955axX3xX5xe6d2xX4xX3xX4xb3dcxX6xX3xX4xX1xX94x9008xX23xX22xX3xXexX99x7570xX23xX1xX3xXaxa8fbxX94x6b5exX23xX22xX3xX5x75adxX23xX3xX63x95c6xX23xX1xX3xX53xX5xX15xX56xXbxXdxX6xXaxX3xX23xe79axX56xX3xXexX1xc828xX3xX2xca71xec38xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7297xXdxX7axXexX1xX24xX3xX5fx8caaxX60xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXbexX60xX60xXbxX1cxX2axXaxX2cxX0xXdxX28xX99xX6xX56xX10xX3xXdxX7axX9xXaxX43xXdxX7axX10xX36xX5fx808ex6d06xX2xXbdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX30xXexX36xXbxX5xX6xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX7axXexX1xX24xX3xX5fxX11dxX60xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXbexX60xX60xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xX7xXexX4xX106xX43xXbexX106xX23xX10xX115xX7xX106x86c7xXdxX23xX22xX106xX43xX23xX68xX43xXdxX7axX10xX36x7908xX7xX68xX43xX2xX106xX11dx78e4xX11dxX68xXdxX23xX7axX10xX1cxX106xX1xXexX56xX5x73f1xX1xXexXexXbxX24xX68xX68xXdxX56xX22xX106xX43xXbexX106xX23xX10xX115xX7xX106xX199xX7axX23xX106xX43xX23xX68xX115xX11dxX11dxX60xX68xe25dxXbxX5xX36xX6xX7axX10xX7axX68xX23xX10xX22xX1adxX15xX7xX28xX15xX99xX23xX7xX68xXbdxX60xX2xX11dxX1adxX2xX60xX1adxXbdxXbexX68xX23xX1xX6xXexX56xXdxX23xX1xXbexX1adxXexX1xX30xX56xX32xX106xX1a6xXbxX22xXabxX199xXdxX23xX22xXabxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xX7xXexX99xX10xX6xX56xX106xX23xX10xX115xX7xX106xX199xX7axX23xX106xX43xX23xX68xX28xX2xX105xXbexX10xX6xX4xX60xX146xX60xX145x8e1dxXbdxXbexX238xX105xX146xX7axX6xX146xX28xX4xX5fxX7axX105xX238xX6xX32xX7axX5fxX2xX7axX68xX145xX238xX60xX4xX10xX145xX4xXbdxX68xXbdxX60xX2xX11dxX1adxX2xX60xX1adxXbdxXbexX68xX1xX6xX23xX22xX23xXexXbdxX68xX11dxX5fxX146xX5fxX145xX146xX238xX2xX145xXbdxXbexX5fxX11dxXbdxX146xX1adxX36xX23xX5xXdxX23xX10xX43xXdxX7axX10xX36xX4xX30xXexXexX10xX99xX4xX36xX56xX106xX56xXbxX5fxXabxXabxX28xX6xX5xX7xX10xXabxX28xX6xX5xX7xX10xXabxX85xX1x8de1xc75dxX2xX2a2xdf71x79e9xX2a2xX2a7x66ccxXexX2a2xXbdxX60xX8axXdxX23xX1xX2a2xXbdxX60xX22xXdxX2a2xX2exXbexX2a2xX2a7xX60xX23xX1xX2a2xXbdxX60xX2xX60xX60xX2a2xXbdxX60xX2a2xX2exX5fxX2a2xX146xX2xXdxX2a2xX2a3xX2xX2a2xX2a6xX2a6xX2a2xX238xXbexX56xX2a2xXbdxX60xXexX2a2xX2a3xX2xX2a2xX2a6xX2a7xX2a2xX2a7xX2xXdxX2a2xXbdxX60xXbxX1xX2a2xX2a3xX2xX2a2xX2a6xX2a7xX2a2xX2a7xX105xX23xX2a2xXbdxX60xXexX1xXdxX2a2xXbdxX60xa905xX1xX2a2xX2a3xX2xX2a2xX2a6xX2a6xX2a2xX146x6fdaxXdxX2a2xXbdxX60xX2a2xX2exX5fxX2a2xX146xX2xX2a2xX2a3xX2xX2a2xX2a6xX2a6xX2a2xX146xX146xX23xX22xXabxX43xXdxX7axX10xX36xX5fxX145xX146xX2xXbdxXaxX3xX28xX99xX6xX56xX10xX32xX36xX99xX7axX10xX99xX9xXaxX60xXaxX3xX7xX4xX99xX36xX5xX5xXdxX23xX22xX9xXaxX23xX36xXaxX3xX6xX5xX5xX36xX115xX28xX30xX5xX5xX7xX4xX99xX10xX10xX23xX9xXaxXexX99xX30xX10xXaxX2cxX0xX68xXdxX28xX99xX6xX56xX10xX2cxX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2cxX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX22xXdxX3fxX23xX1xX3xX2xX60xX60xX3xX63xXdxX65xX56xX3xXexX90xXdxX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX300xX1xbba9xXdxX3xX63xXa0xX23xX22xX24xX3xXcxX99xX36xX23xX22xX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX300xX1xX3acxXdxX3xX63xXa0xX23xX22xXabxX3xX23xX6xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3x98c6xX30xe9c1xX23xX22xX3xXcxX99xcfc3xX3xX63x9240xX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX99x6c2axXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexX36xX3fxX23xX3xX32xXa0xX3xX2xXbdxX3xX4xd090xX30xX3xX1xbc30xXdxX3xX43xX3fxX3xX22xXdxX3fxX23xX1xX3xX2xX60xX60xX3xX63xXdxX65xX56xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXe4xX94xX95xX4xX3xX22xd85dxXdxX3xX5xX3fxX3xc715xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX36xX22xX5xX10xeb78xX3xXcbxX1xXdxX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX63xa165xX23xX22xX3xX4xXafxX4xX3xX4xX403xX30xX3xX1xX407xXdxX3xX3acxX3xX23xX1xXdxXbaxX30xX3xX5xe67fxX23xX1xX3xX43x84afxX4xX3xX56xX3fxX3xXcbxX1x8c0axX23xX22xX3xX4xXa9xX23xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xX30xX15xX3xX23xX22xX1xX473xX3xX3acxX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2exX1xXdxX23xX1xX3xXbxX1xXcfxX4xXabxX3xc88dxX1xX6xX23xX3xXe4xXfdxX23xX22xX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3x8b6exX7xXdxX23xX1xX3xX23xXfdxX56xX3xXbdxX60xX60xX60xXabxX3xX4fxX30xXebxX3xX3d8xX30xX3daxX23xX22xX3xXcxX99xX3e0xa697xX3xX56xX5cxXdxX3xX63xX403xX15xX3xXexXdxX51xXbxX3xXexXcfxX4xX3xXcbxX1xXdxX51xX23xX3xXcbxX1xXafxX23xX3xX22xXdxX3daxX3xX4xX1xX36xXafxX23xX22xX3xX23xX22xX95xXbxX3xXcbxX1xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX94xXd9xX23xX22xX3xXexX99xXdfxX23xX1xX3xXe4xX94xXe6xX23xX22xX3xX5xXebxX23xX3xX63xXefxX23xX1xX3xX53xX5xX15xX56xXbxXdxX6xX3xXbdxX60xX2xX105xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXcxX99xX36xX23xX22xX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX30xXa9xX23xX3xX2xXabxX3xXexX1xXafxX23xX22xX3xXbexXabxX3xX4fxX30x88d0xX3xb479xX3xXbxX1xXafxXexX3xX7xXb3xX23xX22xX3xX43xX3fxX36xX3xX4xX1xXdxXbaxX30xX3xXbdxXbexX68xX2xX60xXabxX3xXexX90xXdxX3xX56xc7d0xXdxX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxXabxX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX63xXbaxX30xX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX4fxX30xX15xX51xXexX3xX63xX36xXafxX23xX3xX43xX3fxX3xX4xX1xbe5axX23xX1xX3xX1cxXafxX4xX106xX3xX85xX1xXe6xX3xX43xX2fxX15xXabxX3xX4xX2fxX30xX3xX1cxX30xX3eexXexX3xX7xa5aaxX4xX3xX63xX90xXexX3xX7xX7exX3xX63xXdxX65xX56xX3xX5fxX60xX60xX3xX43xX3fxX3xX22xXdxX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX30xX15xX4cxXexX3xX4fxX30xX51xX3xX4xX1xX30xX23xX22xX3xX4xX30xXa0xX4xX106xX3xXe4xX403xX15xX3xX4x9f3dxX23xX22xX3xX5xX3fxX3xX7xX7exX3xX63xXdxX65xX56xX3xXcbxXccxX3xX5xXcfxX4xX3xX4xXd3xX6xX3xX53xX5xX15xX56xXbxXdxX6xX3xX23xXfdxX56xX3xXexX1xX102xX3xX2xX105xXabxX3xX4xX1xX36xX3xX63xX51xX23xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX63xXdxX65xX56xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXexX90xXdxX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXcxX1xX10xX36xX3xX63xXb3xXabxX3xXexX99xX36xX23xX22xX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX300xX1xX3acxXdxX3xX63xXa0xX23xX22xXabxX3xX23xX6xX56xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3d8xX30xX3daxX23xX22xX3xXcxX99xX3e0xX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX99xX3eexXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexX36xX3fxX23xX3xX32xXa0xX3xX2xXbdxX3xX4xX403xX30xX3xX1xX407xXdxX3xX43xX3fxX3xX22xXdxX3fxX23xX1xX3xX2xX60xX60xX3xX63xXdxX65xX56xX106xX3xXe4xX45axX23xX22xX3xX23xX1xX94xX3xX7axX478xX3xX63xX36xXafxX23xXabxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX62exX23xX22xX3xXexXdfxX56xX3xX99xX6xX3xX63xXafxXbxX3xXafxX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX43xX44xX23xX22xX3xada0xX94xX95xXexX3xX4xX1xX94xX5cxX23xX22xX3xX23xX22xX90xXdxX3xX43xX2fxXexX3xX4xX1xXefxX3xX7xX6xX30xX3xX4xX403xX30xX3xX1xX407xXdxX3xXexX1xX102xX3xXbdxX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxeb75xX3xXbxX1xXa9xX23xX3xX72cxXbaxX3xX63xX5d5xX4xX1xX3xX1exX3xXexX1xX51xX3xX56xX90xX23xX1xX3xX4xXd3xX6xX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xXabxX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xXexX99xX6xXdxX3xX63xX3e3xX3xX4xX1xXd9xXdxX3xX1xX51xXexX3xX56xXdfxX23xX1xX3xXcbxX1xXdxX3xX4xX1xX437xX23xX3xX22xXb3xXdxX3xX4xX403xX30xX3xX1xX407xXdxX3xX238xX60xX3xX63xXdxX65xX56xX106xX3xX2exX2fxX30xX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX63xX45axX23xX22xX3xX4xX3daxX3xX4xX403xX30xX3xX4xXb3xX3xX23xX22xX480xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX1xX15xX3xX43xX437xX23xX22xX3xX32xac11xX23xX22xX3xXexXdxX51xX23xX22xX3xX2a7xX23xX1xX3xX43xX3fxX3xX22xXdxX3fxX23xX1xX3xXbexX105xX60xX3xX63xXdxX65xX56xX3xX7xX6xX30xX3xXcbxX1xXdxX3xXcbxX51xXexX3xXexX1xX45axX4xX106xX3xX7dxX6xX30xX3xX63xXb3xXabxX3xX43dxX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xX36xX22xX5xX10xX44bxX3xX4xX44xX23xX3xX4xXb3xX3xXexX1xXebxX56xX3xXbexX60xX3xX63xXdxX65xX56xX3xXex791cxX3xX4xXafxX4xX3xXexX1xX5d5xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX44xX23xX3xX5xX90xXdxX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX30xX99xX10xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX99xXaxX2cxX0xXexX32xX36xX7axX15xX2cxX0xXexX99xX2cxX0xXexX7axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX2cxX0xXdxX56xX22xX3xX7xX99xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX106xX32xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX106xX43xX23xX68xX23xX10xX115xX7xX68xX2xX11dxX5fxXbdxX68xX2xX60xX145xX7axX60xXbdxXbexXexX105xX105xX238xX146xX5xX60xX106xX1a6xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX30xX3xX32xX10xX3xX22xX36xX36xX22xX5xX10xX3xX22xXdxX6xX23xX1xX3xX43xX36xX23xX22xX3xX23xX22xX30xX15xX10xXexX3xX4fxX30xX10xX3xX36xX5xX15xX56xXbxXdxX6xX3xX43xX36xXdxX3xX5fxX60xX60xX3xX7axXdxX10xX56xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xXbdxXbdxX60xXbxX1cxXaxX3xX68xX2cxX0xX68xXexX7axX2cxX0xX68xXexX99xX2cxX0xXexX99xX2cxX0xXexX7axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX36xX23xX3xX4xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2cxX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX5xX30xX480xX23xX3xX22xXdxc9c1xX3xXexX403xX56xX3xXexX1xX51xX3xX32xXdfxX23xX1xX3xXexX473xX23xX1xXabxX3xX4fxX30xX15xX51xXexX3xX63xX36xXafxX23xX3xXexX99xX36xX23xX22xX3xX56xX5a2xXdxX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxX106xX3xd952xX23xX1xX3xX4xX5f1xXexX3xXexX85bxX3xX4xX5xXdxXbxX106xX0xX68xXexX7axX2cxX0xX68xXexX99xX2cxX0xX68xXexX32xX36xX7axX15xX2cxX0xX68xXexX6xX32xX5xX10xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxX2exX1xXdxX6xX3xX7xd05dxX3xX4xX3daxX56xX3xX23xX22xX1xX473xX3xX7xX6xX30xX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX30xXa9xX23xXabxX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX6xX15xX3xX4xX2fxX30xX3xXcbxX1xXafxX3xX1xX3fxXdxX3xX5xX44xX23xX22xX3xX43xXbaxX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xXd3xX6xX3xX56xXdfxX23xX1xX3xX43xX3fxX3xX7x84efxX3xX4xX1xX30xb6f8xX23xX3xX32xX3e0xX3xXcbxXdxX51xX23xX3xXexX1xX102xX4xX3xXexX7exXexX3xX1xXd9xX23xX3xX63xX65xX3xX63xXdxX3xX1cxX6xX3xXexX99xX36xX23xX22xX3xX4xX1xX94xXd9xX23xX22xX3xXexX99xXdfxX23xX1xX3xXe4xX94xXe6xX23xX22xX3xX5xXebxX23xX3xX63xXefxX23xX1xX3xX53xX5xX15xX56xXbxXdxX6xX3xXbdxX60xX2xX105xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxX4b2xX1xX6xX23xX3xXe4xXfdxX23xX22xX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX4c6xX7xXdxX23xX1xX3xX23xXfdxX56xX3xXbdxX60xX60xX60xX4e3xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX5xX3fxX3xX1xX437xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX99xX94xXe6xX23xX22xX3xXcxX77xX4b2xXcxX3xX77xX3daxXdxX3xd9a7xXfdxX23xX22xXabxX3xX3d8xX30xX3daxX23xX22xX3xXcxX99xX3e0xX106xX3xX2exX2fxX30xX3xX63xX94xX95xX4xX3xX56xX4cxX23xX1xX3xX7axX6xX23xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX1xXa9xX23xX3xX63xd3c1xX23xX22xXabxX3xXcbxX1xXdxX3xX2xX238xX3xXexX1xXafxX23xX22xX3xXexX30xc800xXdxX3xX63xX3e3xX3xX32xXdxX51xXexX3xX63xX437xX4xXabxX3xX32xXdxX51xXexX3xXexX5d5xX23xX1xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXcxX99xX36xX23xX22xX3xX4fxX30xXafxX3xXexX99xXdfxX23xX1xX3xXexX1xX6xX56xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2exX1xXdxX23xX1xX3xXbxX1xXcfxX4xX3xX7axX3fxX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX437xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xX2fxX4xX3xXcxX77xX2exX7dxXabxX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX63xX3e3xX3xX22xX403xX15xX3xX3eexX23xX3xXexX94xX95xX23xX22xX3xX56xX90xX23xX1xX3xX43xX5cxXdxX3xXcbxX1xXafxX23xX3xX22xXdxX3daxX3xX32xX7fcxX23xX22xX3xX4xXafxX4xX1xX3xX7xX30xX15xX3xX5xX30xX2fxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xXabxX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX7xXdxXebxX30xX3xXexX7exX4xX3xX43xX3fxX3xX1xXdxX65xX30xX3xX32xXdxX51xXexX3xX23xX1xXdxXbaxX30xX3xX5xX473xX23xX1xX3xX43xX478xX4xX3xXcbxX1xXafxX4xX3xX23xX1xX6xX30xX106xX3xXcxX30xX15xX3xX23xX1xXdxXebxX23xXabxX3xX3acxX3xX23xX22xX36xX3fxXdxX3xX63xXe6xXdxXabxX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX5xX90xXdxX3xX5xX3fxX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xXexX99xX6xXdxX3xXcbxX1xXafxX3xXcbxXdxX4cxX56xX3xX5xXe6xXdxX3xX43xX3fxX3xX5d5xXexX3xXcbxX1xXdxX3xX4xX94xXe6xXdxX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxX4b2xX1xXa9xX23xX3xXexX1xX65xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX43xX3fxX36xX3xX4xX1xXdxXbaxX30xX3xXbdxXbexX68xX2xX60xX3xX23xX1xX2fxX23xX3xX63xX94xX95xX4xX3xX23xX1xXdxXbaxX30xX3xX5xXe6xXdxX3xXcbxX1xX10xX23xX3xX23xX22xX95xXdxX3xXexX85bxX3xXbxX1xX5d5xX6xX3xX7axX403xX23xX3xX56xX90xX23xX22xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXcxX1xX3fxX23xX1xX3xX43xXdxXebxX23xX3xX77xX36xX3fxXdxX3xXcxX1xX30xX3xX32xXdfxX23xX1xX3xX5xX30xX2fxX23xX24xX3xXaxX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xXexX99xX3daxX3xX5xXe6xXdxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4fxX30xXafx9ae0xX3xX8axXdfxX23xX1xX3xX63xX3e3xX3xXcbxX1xX403xX56xX3xXbxX1xXcfxX4xX3xX32xX90xX23xX3xXexX85bxX3xX4xX1xX94xXd9xX23xX22xX3xXexX99xXdfxX23xX1xX3xX2exX1xXdxX23xX1xX3xXbxX1xXcfxX4xX106xX3xX85xX1xX982xX23xX22xX3xX4xX403xX30xX3xX1xX407xXdxX3xXexX99xX36xX23xX22xX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX30xXa9xX23xX3xXcbxX1xX480xX23xX22xX3xX4fxX30xXafxX3xXcbxX1xXb3xX3xX43xX5cxXdxX3xX32xX90xX23xX3xX3eexX15xX106xX3xX77xX15xX3xX43xX437xX23xX22xX3xX32xX90xX23xX3xX23xX3fxX15xX3xX4xXb3xX3xXexX1xX65xX3xX5xX3fxX56xX3xX23xXebxX23xX3xXcbxXccxX3xX5xXcfxX4xX3xX63xXdxX65xX56xX3xX7xX7exX3xX4xX1xX36xX3xX53xX5xX15xX56xXbxXdxX6xXaxX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX36xX7axX15xXaxX2cxXaxX2exX1xX3fxX23xX22xX3xXexX99xX6xXdxX3xX23xX3fxX15xX3xXcbxX1xXafxX3xX5xX90xX23xX1xX3xX5xd331xX23xX22xXabxX3xX5d5xXexX3xX4xX94xXe6xXdxX3xX23xX1xX94xX23xX22xX3xX56xXdfxX23xX1xX3xXexX1xX3eexX15xX3xX3acxX3xX4xX2fxX30xX3xX3eexX15xX3xX7xX478xX3xX4fxX30xX15xX51xXexX3xX63xX36xXafxX23xX3xX43xX3fxX3xX32xXdfxX23xX1xX3xXexX473xX23xX1xX3xX4xX6xX36xX106xX3xX85xX1xX982xX23xX22xX3xX23xX22xX94xXe6xXdxX3xX23xX1xX94xX3xX43xX2fxX15xX3xX99xX3eexXexX3xX4xXb3xX3xXexX7exX3xX4xX1xX3eexXexX106xX3xX77xX15xX3xX43xX437xX23xX22xX3xX85xX1xX2fxXexX3xX8axXdxX23xX1xX3xX7xXa51xX3xXexXdxX51xX23xX3xX1cxX6xX3xXexX99xX36xX23xX22xX3xX4xX30xXa0xX4xX3xXexX1xXdxXaxXabxX3xXexX3fxXdxX3xXcbxX1xX36xX3daxX23xX3xX77xX90xX3xXb00xXebxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9f7xX106xX0xX68xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX36xX30xX99xX4xX10xXaxX2cxXcxX1xX10xX36xX3xce37xXdxX23xX22xX0xX68xXbxX2c