Hà Tĩnh là một trong 4 địa phương dẫn đầu cả nước về giảm cả 3 tiêu chí TNGT
Sáng 3/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu tại Hà Tĩnh.
9617xf645x97d4xffa7x12b10xe3d6x135d9x12742x12508xX7xe5f7x135cbx14561x14f61x13070xdefbxX5xe863xXaxX3xX7xXex102d1xX5xX10xX9xXaxXexX10x145baxXexbf7cxX6xX5xXdxac7cxafc4x155caxX3xX5xX10x131d1xXexXaxfc70x147cex14de9xX3xXcxc8d1xX23xX1xX3xX5xX2dxX3x11299x13ca7xXexX3xXexd7ecxf417xX23xX22xX3x14736xX3xc118x107cdxX6xX3xXbxX1x142a4xf2eexX23xX22xX3x14b61xb3f1xX23xX3xX43xcc89xc697xX3xX4xe746xX3xX23xX49xb301xX4xX3xd8e1xd804xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX4xX57xX3x134b6xX3xXexXdx156aexX54xX3xX4xX1xced4xX3xXcx147a0xee7fxXcxX0xccb0xX1xX2xX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xX4exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3x11181xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bx101a1x12c0axX23xX22xX3xX69xX79xX2x12409xX3x14fb7xX1x11183xX3xXcxX1xc529xX3xXexX49xX5bxX23xX22xX3x108d0xX1xX72xX23xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xX75xX22xX54xX15x9d2dxX23xX3xd5d1xX54x149b7xX23xX3xXb4xX1x1578axX4xXb2xX3xXc2xX1xXbaxX3xXexX44xX4xX1xX3x9b2dxX15xX3xfbb4xX6xX23xX3xa4c3xX23xX3xXexX3dxX2dxX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xa4c2xX23xX22xX3xb59dxX54xe5a8xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX43xc977xX3xX4xX1xXbaxX3xXexX3cxec1exX3xX2cxX38xXdxX3xX23xX22xX1xX44xX3xXexX3cxf73exX4xX3xXexX54xX15x975cxX23xX3xXexbc74xX23xX22xX3x12cd5xX126xXexX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXeexX23xX3xXexX3dxX2dxX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xX23xa25cxX37xX3x10d51x14807xX2xX15axd79bxX3xXb4xX1xXb6xX3xXc2xX1xXbaxX3xXexX44xX4xX1xX3xe8f3x1257exX75x1245cxX3xXex119a4xX23xX1xX3xX75xX22xX54xX15xXd0xX23xX3xXcxX1xXdxbc83xX23xX3xX4xX1xXbaxX3xXexX3cxX113xX3xX43xXdx118d2xX37xX3xX4xX53xX54xX3xXexcdf1xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX23xX1xX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX2bxX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xXeaxX3dxX3cxX4exX10xX3cxX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xf8eexXdxX4exXexX1xX9xXaxX15axX15bxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX2bxX0xXexXeaxX3dxX4exX15xX2bxX0xXexX3cxX2bxX0xXexX4exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX79xX79xXdxX15exXeaxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX15exX5exX23xX79xX23xX10xX1e8xX7xX79xX2xX69xX15bxX15bxX79x121a4xc69bxX4exX41xX2xddefxX15bx13672xX15bxX15bxXexX15axX254xX254x15aacxX2xX5xX15bxX15exXa1xXbxX22xXaxX3xX79xX2bxX0xX79xXexX4exX2bxX0xX79xXexX3cxX2bxX0xX79xXexXeaxX3dxX4exX15xX2bxX0xX79xXexX6xXeaxX5xX10xX2bxX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxX75xX157xX37xX3xX15axX15bxX2xX15axXb2xX3xXexX113xX23xX1xX3xX1xX113xX23xX1xX3xXcxXcxXeexXcxX76xXcxX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX4xX57xX3xX23xX49xX5bxX4xX3xX43xX10bxX3xX4xXb6xX3xX23xX1xXdxX5fxX54xX3xX4xX1xX54xX15xX18exX23xX3xXeaxXdxX126xX23xX3xXexX72xX4xX1xX3xX4xX120xX4xXb2xX3xXexX6xXdxX3xX23xX196xX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xX22xXdxX57xX37xX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX4xX57xX3xX69xX3xXexXdxX6dxX54xX3xX4xX1xX72xX15exX3xXc2x1588exX3xXexX1xX18exXb2xX3xXex15458xX3xX23xX22xX2dxX15xX3xX2xX25axX79xX2xX2xX79xX15axX15bxX2xX2xX3xX43xX126xX23xX3xX2xX254xX79xX2xX2xX79xX15axX15bxX2xX15axXb2xX3xXexX3dxX2dxX23xX3x155e6xX54xX103xX4xX3xX1cxX57xX15xX3xX3cxX6xX3xX69xX25axX15exX41xX15bxX258xX3xX5exX32fxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX261xX15exX41xX258xX15bxX3xX5exX32fxX3x14193xX1exX2xX261xXb2xX15bxX25ax115dexb8b7xX3xXcxX75xX76xXcx1179cxX3xX5xX2dxX37xX3xX4xX1xX126xXexX3xX258xX15exX253xX41xX258xX3xX23xX22xX49x10c15xXdxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX2xX15exX25axX41xX261xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX383xX1exX2xX41xXb2xX69xX69xX38axX38bxX391xX3xXeaxX44xX3xXexX1xX49xX4axX23xX22xX3xX69xX253xX15exX15bxX25axX41xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX258xX15exX254xX15axX261xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX383xX1exX15axX15bxXb2xX15bxX15axX38axX38bxX3xX7xX3dxX3xX5exX5bxXdxX3xX4x104a3xX23xX22xX3xX12ex14fe6xX3xX23xX157xX37xX3xX15axX15bxX2xX2xX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bx1436axX38xXexX3xX43xXdxX5fxX54xX3xX43xXabxX23xX22xX3xX37xX337xX23xX22xXb2xX3xX23xX157xX37xX3xX23xX6xX15xXb2xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX23xX1xX3xX5xX2dxX3xX37xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX41xX3xX43xX44xX6xX3xXbxX1xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX4fxX23xX3xX43xX53xX54xX3xX4xX57xX3xX23xX49xX5bxX4xX3xX5exX5fxX3xX22xXdxX57xX37xX3xX4xX57xX3xX69xX3xXexXdxX6dxX54xX3xX4xX1xX72xX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX69xX15bxX38axX15exX3xXc2xc79exX23xX22xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX12exX1xX3dxX57xX23xX22xX3xXexX1xX3a5xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX1xX49xX3xX5ex134bexX15xXb2xX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX43xX44xX6xX3xXeaxX2dxX23xX3xXexX173xX23xX1xX3xX1cxX57xX15xX3xX3cxX6xX3xX15axX253xX25axX3xX5exX32fxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX2xX15axX253xX3xX5exX32fxX3xXcxX75xX76xXcxX3xX383xX1exX69xX15bxXb2xX258xX15axX38axX38bxX391xX3xX5xX2dxX37xX3xX4xX1xX126xXexX3xX2xX41xX15axX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX25axX41xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX383xX1exX69xX2xXb2xX15bxX261xX38axX38bxX391xX3xXeaxX44xX3xXexX1xX49xX4axX23xX22xX3xX15axX69xX2xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxXb2xX3xX22xXdxX57xX37xX3xX2xX41xX253xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX383xX1exX69xX258xXb2xX15bxX254xX38axX38bxX15exX3x14ea4xX18exX3xX4xXb6xX3xX43xX49x10552xX4xX3xX12exX126xXexX3xX35exX54xX57xX3xX23xX2dxX15xXb2xX3xX4xXabxX4xX3xX4x10b3bxXbxX3xXbaxX15xX3xX56exX57xX23xX22xXb2xX3xX4xX1xX72xX23xX1xX3xX35exX54xX15xX5fxX23xXb2xX3xX4xXabxX4xX3xXexX12axX3xX4xX1x110aexX4xX3xX43xX3dxX2dxX23xX3xXexX1xX18exX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX43xX44xX6xX3xXeaxX2dxX23xX3xXexX3dxX2dxX23xX3xXexX173xX23xX1xX3xX43xX10bxX3xX4xX1xX173xX3xX43xX196xX3dxX3xXexX1xX120xX4xX3xX1xXdxX181xX23xX3xX37xX38xXexX3xX4xXabxX4xX3xX35exX54xX15xX126xXexX3xX5xXdxX181xXexXb2xX3xX43x118fbxX23xX22xX3xXeaxX38xX3xX1exX3xX56exa94exX4xX3xXeaxXdxX181xXexX3xX5xX2dxX3xX5exXdxX181xX4xX3xXexX157xX23xX22xX3xX4xX49xX3a5xX23xX22xX3xX35exX54xX57xX23xX3xX5x11838xX3xX23xX1xX2dxX3xX23xX49xX5bxX4xX3xX5exX5fxX3xXcxXcxXeexXcxX76xXcxXb2xX3xX43xX49xX6xX3xX5exXdxX181xX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXeexXcxX76xXcxX3xX5exX2dxX3dxX3xX4xXabxX4xX3xXexXdxX6dxX54xX3xX4xX1xX72xX3xX12exX1xX10xX23xX3xXexX1xX49xb1c3xX23xX22xXb2xX3xX4xX1xXdaxX3xXexX3cxa88dxX23xX22xX3xX23xX157xX23xX22xX3xX4xX58bxXbxX3xX1xX196xX3xXexX53xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX15exX15exX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxX3xX16exX6dxX23xX3xX4xX196xX23xX1xX3xX43xXb6xXb2xX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xXexX54xX15xX6dxX23xX3xXexX3cxX54xX15xX5fxX23xX3xX23xXd5xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX23xX1xX4d1xX23xX3xXexX1xX5adxX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX4exXd5xX23xX3xX43xX49xX576xX4xX3xX43xc5ccxX15xX3xX37xX196xX23xX1xX3xXeaxa64axX23xX22xX3xX23xX1xXdxX5fxX54xX3xX1xX113xX23xX1xX3xXexX1xX5adxX4xX24xX3xXexX3cxX120xX4xX3xXexXdxX126xXbxXb2xX3xXexX54xX15xX6dxX23xX3xXexX3cxX54xX15xX5fxX23xX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX4xXabxX4xX3xXbxX1xX49xX4axX23xX22xX3xXexXdxX181xX23xX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX43xX196xXdxX3xX4xX1xXdaxX23xX22xXb2xX3xXbxX6xX3xX23xXfdxXb2xX3xXabxXbxX3xXbxX1xX72xX4xX1xX15exX15exX15exX4xXabxX4xX3xX5xX120xX4xX3xX5xX49xX576xX23xX22xX3xX4xX1xX5adxX4xX3xX23xX157xX23xX22xX3xXexX1xX49xX3a5xX23xX22xX3xX1cxX54xX15xX6dxX23xX3xXexX157xX23xX22xX3xX4xX49xX3a5xX23xX22xX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xXexX54xX53xX23xX3xXexX3cxX6xX3xX1cx1427axX3xX5xX625xX3xX5exXdxX3xXbxX1xX196xX37xX3xXcxXcxXeexXcxX76xXcxX15exX3xbbf9xX120xX4xX3xX5xX49xX576xX23xX22xX3xXc2xXfdxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX4b1xX23xX22xX3xX37xX66axX3xX23xX1xXdxX5fxX54xX3xX43xX576xXexX3xXexX54xX53xX23xX3xXexX3cxX6xX3xX12exXdxX18exX37xX3xX7xX3dxXabxXexX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX4xXabxX4xX3xXexX54xX15xX126xX23xX3xX101xX54xX103xX4xX3xX5xX38xXb2xX3xXcxX173xX23xX1xX3xX5xX38xXb2xX3xX43xX49xX3a5xX23xX22xX3xX5xXdxX6dxX23xX3xXexX1xXfdxX23xXb2xX3xX5xXdxX6dxX23xX3xX1cxXb6xX37xXb2xX3xX43xX44xX6xX3xXeaxX2dxX23xX3xXexX3cxX675xX23xX22xX3xX43xXdxX18exX37xXb2xX3xXexX4d1xXbxX3xXexX3cxX54xX23xX22xX3xX1cxX7c8xX3xX5xX625xX3xX23xX22xX1xXdxX6dxX37xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX2dxX23xX1xX3xX5exXdxX3xX23xX1xX49xX24xX3x15546xX1xXfdxX23xX22xX3xX43xX38xX3xX37xX4b1xX3xXeaxX57xX3dxX3xX1xXdxX18exX37xX3xX4xX1xX196xX15xX3xX35exX54xXabxX3xXexX103xX4xX3xX43xX38xXb2xX3xX4xX1xX66axX3xX35exX54xXabxX3xX7xX103xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1x1300cxXbxXb2xX3xX12exX1xXfdxX23xX22xX3xX22xX49xX4axX23xX22xX3xX4xX1xXdxX126xX54xX3xX1xX4d1xX54xXb2xX3xX43xXdxX3xX12exX1xXfdxX23xX22xX3xX43xXdaxX23xX22xX3xXbxX1xX53xX23xX3xX43xX49xX3a5xX23xX22xXb2xX3xX5xX2dxX23xX3xX43xX49xX3a5xX23xX22xX3xX43xX604xX4xX3xXeaxXdxX181xXexX3xX1cxX7c8xX3xX5xX625xX3xX23xX22xX1xXdxX6dxX37xX3xX4xXabxX4xX3xXexX3cxX49xX3a5xX23xX22xX3xX1xX576xXbxX3xX5xX196xX37xX3xX4exX32fxX23xX22xX3xX3cxX49xX576xX54xX3xXeaxXdxX6xX3xX12exX1xXdxX3xX43xXdxX5fxX54xX3xX12exX1xXdxX18exX23xX3xXbxX1xX49xX4axX23xX22xX3xXexXdxX181xX23xX3xXexX1xX6xX37xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX15exX15exX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxcdc3xX5bxXdxX3xX23xX1x13199xX23xX22xX3xX12exX126xXexX3xX35exX54xX57xX3xX43xX10bxX3xX43xX196xXexX3xX43xX49xX576xX4xXb2xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX23xX1xX3xX5xX2dxX3xX37xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX25axX3xX43xX4axX23xX3xX5exX44xX3xX1cxX54xX58bxXexX3xX7x994bxX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX57xX3xX23xX49xX5bxX4xX3xX43xX49xX576xX4xX3xXcxX1xXbaxX3xXexX49xX5bxX23xX22xX3xXc2xX1xX72xX23xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xXexX604xX23xX22xX3xX4xX3a5xX3xXcxX1xXdxX3xX43xX54xX6xX3xX1cxX54xX58bxXexX3xX7xX9e4xX4xX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX2bxX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xXeaxX3dxX3cxX4exX10xX3cxX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX1e8xXdxX4exXexX1xX9xXaxX15axX15bxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX2bxX0xXexXeaxX3dxX4exX15xX2bxX0xXexX3cxX2bxX0xXexX4exX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxX0xXdxX37xX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX79xX79xXdxX15exXeaxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX15exX5exX23xX79xX23xX10xX1e8xX7xX79xX2xX69xX15bxX15bxX79xX253xX254xX4exX41xX2xX258xX15bxX25axX15bxX15bxXexX15axX254xX254xX261xX15axX5xX2xX15exXa1xXbxX22xXaxX3xX79xX2bxX0xX79xXexX4exX2bxX0xX79xXexX3cxX2bxX0xXexX3cxX2bxX0xXexX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxXc2xX57xX23xX1xX3xX7xXabxXexX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xX5xX2dxX3xX5xX120xX4xX3xX5xX49xX576xX23xX22xX3xX23x14845xX23xX22xX3xX4xX103xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXcxXcxXeexXcxX76xXcxX0xX79xXexX4exX2bxX0xX79xXexX3cxX2bxX0xX79xXexXeaxX3dxX4exX15xX2bxX0xX79xXexX6xXeaxX5xX10xX2bxX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXa1xX54xX7xXexXdxX28xX15xXaxX2bxXb4xX1xXabxXexX3xXeaxXdxX18exX54xX3xX12exX126xXexX3xX5xX54xX4d1xX23xX3xXexX196xXdxX3xX2cxX38xXdxX3xX23xX22xX1xX44xXb2xX3xXb4xX1xXb6xX3xXcxX1xXbaxX3xXexX49xX5bxX23xX22xX3xXc2xX1xX72xX23xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xX75xX22xX54xX15xXd0xX23xX3xXd3xX54xXd5xX23xX3xXb4xX1xXdaxX4xX3xXeaxXdxX18exX54xX3xX4exX49xX4axX23xX22xX3xX23xX1xX9a7xX23xX22xX3xX12exX126xXexX3xX35exX54xX57xX3xX5exX5fxX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXeexXcxX76xXcxX3xX37xX2dxX3xX37xX2dxX3xX4xXabxX4xX3xX4xX58bxXbxX3xX4xX1xX72xX23xX1xX3xX35exX54xX15xX5fxX23xX3xX43xX44xX6xX3xXbxX1xX49xX4axX23xX22xX3xX43xX196xXexX3xX43xX49xX576xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX23xX157xX37xX3xX23xX6xX15xX15exX3xX56exX5faxX23xX22xX3xXexX1xX3a5xXdxXb2xX3xXb4xX1xXb6xX3xXcxX1xXbaxX3xXexX49xX5bxX23xX22xX3xX4xX4b1xX23xX22xX3xX43xX5fxX3xX3cxX6xX3xX23xX1xXdxX181xX37xX3xX5exX32fxX3xX43xX103xXdxX3xX5exX5bxXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexX173xX23xX1xXb2xX3xXexX1xX2dxX23xX1xX3xXbxX1xX103xX3xXexX3cxX6dxX23xX3xX43xX44xX6xX3xXeaxX2dxX23xX3xX4xX57xX3xX23xX49xX5bxX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX23xX157xX37xX3xX15axX15bxX2xX69xX3xX43xXb6xX3xX5xX2dxX24xX3xXc2xX53xX23xX3xXexX157xX23xX22xX3xX4xX49xX3a5xX23xX22xX3xX7xX120xX3xX5xX10bxX23xX1xX3xX43xX196xX3dxXb2xX3xX4xX1xX173xX3xX43xX196xX3dxX3xXexX1xX49xX3a5xX23xX22xX3xX1cxX54xX15xX6dxX23xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX58bxXbxX3xXbaxX15xX3xX43xX57xX23xX22xXb2xX3xX4xX1xX72xX23xX1xX3xX35exX54xX15xX5fxX23xXb2xX3xX4xXabxX4xX3xX23xX22xX2dxX23xX1xXb2xX3xX4xXabxX4xX3xXexX12axX3xX4xX1xX5adxX4xX3xX43xX3dxX2dxX23xX3xXexX1xX18exX3xXexX337xX3xXexX3cxX54xX23xX22xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX43xX126xX23xX3xX43xX44xX6xX3xXbxX1xX49xX4axX23xX22xX3xX43xX103xXdxX3xX5exX5bxXdxX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXexX3cxX4d1xXexX3xXexX120xX3xXeexXcxX76xXcxX391xX3xX12exX1xXfdxX23xX22xX3xX23xX22xX337xX23xX22xX3xX43xX12axXdxX3xX37xX5bxXdxX3xX4xXfdxX23xX22xX3xXexXabxX4xX3xXexX54xX15xX6dxX23xX3xXexX3cxX54xX15xX5fxX23xXb2xX3xXbxX1xX12axX3xXeaxXdxX126xX23xXb2xX3xX22xXdxXabxX3dxX3xX4exX32fxX4xX3xXbxX1xXabxXbxX3xX5xX54xX4d1xXexX3xX5exX5fxX3xXeexXcxX76xXcxX3xX4xX1xX3dxX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xX4exXd5xX23xX391xX3xX43xX713xX15xX3xX37xX196xX23xX1xX3xX1xX3dxX196xXexX3xX43xX38xX23xX22xX3xXexX54xX53xX23xX3xXexX3cxX6xXb2xX3xX12exXdxX18exX37xX3xX7xX3dxXabxXexX3xX5exX2dxX3xX1cxX7c8xX3xX5xX625xX3xX23xX22xX1xXdxX6dxX37xX3xX4xXabxX4xX3xX1xX2dxX23xX1xX3xX5exXdxX3xX5exXdxX3xXbxX1xX196xX37xX3xXcxXcxXeexXcxX76xXcxX391xX3xX75xXd5xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX1xX4axX23xX3xX23xX9a7xX6xX3xX1xXdxX181xX54xX3xX35exX54xX57xX3xX35exX54xX57xX23xX3xX5xX625xX3xX23xX1xX2dxX3xX23xX49xX5bxX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX5xX30xX23xX1xX3xX5exX120xX4xX3xX43xX57xX37xX3xXeaxX57xX3dxX3xXcxXcxXeexX76xXcxX15exX3xX2cxX38xXdxX3xX23xX22xX1xX44xX3xX4xX4b1xX23xX22xX3xX43xX5fxX3xX3cxX6xX3xX4xX1xXbaxX3xX43xX5fxX3xX4xX1xX3dxX3xX23xX157xX37xX3xX6xX23xX3xXexX3dxX2dxX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xX3xX15axX15bxX2xX69xX3xX5xX2dxX3xXaxX75xXd5xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX53xX23xX3xXexX3cxXabxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX181xX37xX3xX4xXbaxX6xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xXexX1xX120xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXfdxX23xX22xX3xX5exX32fxX3xX5exX2dxX3xX625xX3xXexX1xX5adxX4xX3xXexX120xX3xX22xXdxXabxX4xX3xX4xXbaxX6xX3xX23xX22xX49xX3a5xXdxX3xXexX1xX6xX37xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexX1xXfdxX23xX22xXaxX15exX0xX79xXbxX2bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX54xXexX1xX3dxX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3cxXdxX22xX1xXexXaxX2bxXcxX1xX126xX3xXc2xXfdxX23xX22xX0xX79xXbxX2b
Thế Công