Mời thầu: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân
Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân mời thầu: Gói thầu 01-XL: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Giá gói thầu: 1.377.971.000 đồng
98c4xc6abxf039xea6dx10a4cxb0f0x10b31xe8d2x101cbxX7xe7d1xc514xbb1dx9be7xc305xcd0dxX5xab99xXaxc63exa8aax9dd7xXdxX3xXexX1x10f80xf76cx9bb8xX3xd605x10309xc1e8xX3xf856xb728xdad4xf465xX3xX23xX1xa453xX3xX24xXdxX6xb5a7xX3xX21x1023cxX4xX1xX3xb185xX28xX3xX4xX1xfaa1xX4xX3xX23x11a13xX23xX24xX3x11201xc4b9xX3xdb7ex101cdxX3xX1dxX1axX1exX23xX0xf6edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0b1xX10xX6xX21xXaxX12xffefxX1fxX3x11c0dxX6xX23xX3xX23xX1xX1exX23xX3xX21xX1exX23xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23xX3xae3fxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3x11c08x9ff9xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xc601xX2xb1adxX1dx10c20xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX23xX1xX28xX3xX24xXdxX6xX2dxX3xX21xX30xX4xX1xX3xX34xX28xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX23xX3dxX23xX24xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23xX3xbde7xX86xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX21xX28xX23xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX23xX1xX28xX3xXexX1xX19xX1axX3xX5xX28xX3xX21xX2dxX6xX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxc76exXbxX3xX4x9ea3xXbxX3xX23xX1xeea9xX3xX34xX28xX3xX7xXdxa826xX1axX3xX23xX1xXf7xd910x11eb1xX3xX86xXdxfee9xX3xX24xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX2xX105x9d42xfceaxX118xX105x9f7fxX118xX2xX105xX8fxX8fxX8fxX3x11b23x1063axX23xX24xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111eaxX2dxX21xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX91xX6xX5xXdxX24xX23xX1bxX3xX4xX10xX23xXexX10xe131x10754xXaxX12xX0xX7xXexX154xX2dxX23xX24xX12xXcxX1xbe83xX23xX24xX3xX64xX109xX2dxX3xX7cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX0xX4cxX7xXexX154xX2dxX23xX24xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xXcxXfexX23xX3xX64xXfexX23xX3xX7cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX61xX1fxX3xX64xX6xX23xX3xX23xX1xX1exX23xX3xX21xX1exX23xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xdb74xX30xX6xX3xX4xX1xc83fxX1bxX3xX1dxX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23x10fa2xX3xX1xX1axX1fxXeexX23xX3xX44xX45xX3xac62xX23xX1xX1e4xX3xXexX1d7xX23xX1xX3xX5bxX28xX3xXcx118f8xX23xX1xXcxXfexX23xX3xX24xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX86xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX8fxX2xX91xX1dxX93xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX23xX1xX28xX3xX24xXdxX6xX2dxX3xX21xX30xX4xX1xX3xX34xX28xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX23xX3dxX23xX24xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23xX3xXc5xX86xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX21xX28xX23xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX23xX1xX28xX3xXexX1xX19xX1axX3xX5xX28xX3xX21xX2dxX6xX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxXeexXbxX3xX4xXf2xXbxX3xX23xX1xXf7xX3xX34xX28xX3xX7xXdxXfexX1axX3xX23xX1xXf7xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX91xX3xX93xX2dx10b23xXdxX3xX24xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xd823xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX91xX3xX86xXdxX109xX3xX24xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX2xX105xX117xX118xX118xX105xX11bxX118xX2xX105xX8fxX8fxX8fxX3xX123xX124xX23xX24xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX91xX3xeed0xd84dxXdxX3xX21xX1axX23xX24xX3xX4xX1xf0d3xX23xX1xX3xX4xe655xX6xX3xX24xX87xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX23xX1xX28xX3xX24xXdxX6xX2dxX3xX21xX30xX4xX1xX3xX34xX28xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX23xX3dxX23xX24xX3xX41xX42xcba4xX44xX45xX34bxX1dxX1axX1exX23xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX1xX124xX3xX7xc281xX3xXexX1xXdxaa85xXexX3xb659xX362xX3xX64x11c3axX23xX3xX34xb768xX3xXexX1xXdxX3xX4xX162xX23xX24xX3xX123xX42xX3xX123xe75bxebf9xX4xX3xXbxX1xXfexX3xX21xX1axX1fxXeexXexX105xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX91xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXeexX23xX3xX1xX37dxXbxX3xX123xX124xX23xX24xX1bxX3xX2xb307xX8fxX3xX23xX24xX28xX1fxX3xX365xda62xX3xXexab95xX3xX23xX24xX28xX1fxX3xX365xbb49xX3xX1xX37dxXbxX3xX123xX124xX23xX24xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xXcxXfexX23xX3xX21xX22xX3xX109xX23xX1bxX3xX308xX1xX28xX3xX24xXdxX6xX2dxX3xX21xX30xX4xX1xX3xX34xX28xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX23xX3dxX23xX24xX3xX41xX42xX3xX44xX45xX3xX1dxX1axX1exX23xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX308xX24xX1axX124xX23xX3xX34x11d15xX23xX1bxX3xX308xX24xX1exX23xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX41xX42xX3xX34xX28xX3xX4xX1xX318xX3xX123xX19xX1axX3xXexX37cxX3xX1xX1axX1fxX3xX123xX309xX23xX24xX3xX4xX109xX4xX3xX23xX24xX1axX124xX23xX3xX34xX43fxX23xX3xX1xX37dxXbxX3xXbxX1xX109xXbxX3xX365xX1xX109xX4xX105xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX5bxa7e9xX23xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1x10ad6xX23xX3xX23xX1xX28xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xca60xX1xX28xX2dxX3xX1xX28xX23xX24xX3xX4xX2a6xX23xX1xX3xXexX154xX6xX23xX1xX3xXexX154xX2dxX23xX24xX3xX23xX37cx10255xX4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xfb06xX1xX37cxX35dxX23xX24xX3xXexX1xX39xX4xX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX4a8xX23xX3xX23xX1xX28xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX2xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX123xX2dxX2a6xX23xX1e4xX3xX2xX3xXexd3dexXdxX3xX1xX124xX3xX7xX35dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xXcxX1xX14xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xXbxX1xX109xXexX3xX1xX28xX23xX1xX3xX5bxacf0x119d4xX4b5xX1bxX3xXcxX3ccxX3xc096xX1xX1e4xX3xX23xX24xX28xX1fxX3x10b0cxX55bxX4cxX3c0xX4cxX55bxX8fxX2xX118xX3xX123xX362xX23xX3xXexX154xX37cxX4d2xX4xX3xX552xX1xX3xX23xX24xX28xX1fxX3xX55bxX11bxX4cxX3c0xX4cxX55bxX8fxX2xX118xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX86xXdxX109xX3xX64xX109xX23xX3xX2xX3xX64xX309xX3xX5bxX54axX54bxX4b5xX1bxX3xX2xX105xX8fxX8fxX8fxX105xX8fxX8fxX8fxX3xe019xX308xX1d1xX3xXc5xX13xX309xXexX3xXexX154xXdxXeexX1axX3xX5b2xXdxXeexXexX3xX308xX6xX7cxX3xX123xX124xX23xX24xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX136xX369xX2dxX3xX123xX369xX7cxX3xX21xX22xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX55bxX8fxX105xX8fxX8fxX8fxX105xX8fxX8fxX8fxX3xX5b2xX308xX1d1xX3xXc5xX5bxX6xXdxX3xX7cxX37cxX35dxXdxX3xXexX154xXdxXeexX1axX3xX123xX124xX23xX24xX104xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xX5bxX499xX23xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xX64xX369xX2dxX3xX123xX369xX7cxX3xX21xX22xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX136xde8axX23xX24xX3xXexXdxe7e1xX23xX3xX7cx100e0xXexX3xX1xX2dxX654xX4xX3xXexX1xX37cxX3xX64xX369xX2dxX3xX5xX42xX23xX1xX3xX4xX318xX6xX3xX23xX24xX1exX23xX3xX1xX28xX23xX24xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xXcxX1xX14xXdxX3xX123xXdxX3c9xX7cxX3xX123xX87xX23xX24xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX552xX1xX3xX23xX24xX28xX1fxX3xX55bxX11bxX4cxX3c0xX4cxX55bxX8fxX2xX118xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX12xXcxX1xX14xXdxX3xX123xXdxX3c9xX7cxX3xX7cxee22xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX11bxX1xX1e4xX3xX23xX24xX28xX1fxX3xX55bxX11bxX4cxX3c0xX4cxX55bxX8fxX2xX118xX105xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX2dxX21xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX91xX6xX5xXdxX24xX23xX1bxX3xX4xX10xX23xXexX10xX154xX155xXaxX12xX0xXdxX7cxX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7cxX2dxXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX41xX6xX1fxX3xX21xX1axX23xX24xX3xX23xX1xX6xX3xX24xXdxX6xX2dxX3xX21xXdxX4xX1xX3xX34xX6xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX23xX6xX23xX24xX3xX41xX6xX3xX365xX1fxX3xX41xX1axX6xX23xXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bxX4cxX4cxXdxX105xX64xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX105xX34xX23xX4cxX23xX10xa510xX7xX4cxX2xX118xX55bxX8fxX4cxX118xbf23xX21xX3c0xX2xX8fxXexX3c0xX552xX8fxX117xX5xX8fxX105xab81xXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xX1axX7cxX64xX3xX21xX1xXdxX21xX10xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX77dxXdxX21xXexX1xX1bxX3c0xX3c0xX8fxXbxX41xX155xX1xX10xXdxX24xX1xXexX1bxX117xX786xX786xXbxX41xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12