Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén phân tán Efixime 100DT
(Baohatinh.vn) - Sở Y tế Hà Tĩnh có văn bản đình chỉ lưu hành lưu hành thuốc không đảm bảo chất lượng đối với thuốc viên nén phân tán Efixime 100DT.
1d29x534exaf23xc97cx92d0xa640x7afbx505ex363dxX7xa1c9xaedaxc6aex6588xbba1xa165xX5x2cb2xXaxb423xX0xd040xX12x51d6x37d8xbab6xX1xX3xX4xX1xa5a8xX3xX5x9edaxa926xX3xX1x4172xX18xX1xX3xXexX1xX21x2b9dxX4xX3x214fxXdx736dxX18xX3xX18x80b8xX18xX3xXbxX1x65a3xX18xX3xXex68eexX18xX3xc6c3x5f0cxXdx77e7xXdxa043xX10xX3xX2xb8d8xX49x3b56xXcxX0xb5d7xX14xX12xX0xX4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87fexX10xX6x6188xXaxX12x8a59xc5c6xX3xb54dxX3xXex4039xX3xX61xX24xX3xXcx8e87xX18xX1xX3xX4x7524xX3xX2ex8272xX18xX3xX14x59bdxX18xX3xaf31xX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX5xX20xX21xX3xX1xX24xX18xX1xX3xXexX1xX21xX2bxX4xX3x7ffaxX1x6659xX18x1d4dxX3xX82xX7fxX45xX3xX14xX7fx6342xX3xX4xX1xbab0xXexX3xX5xX20x64d4xX18xXa7xX3xX82xX2bxXdxX3xX2exce6fxXdxX3xXexX1xX21xX2bxX4xX3xX2exXdxX30xX18xX3xX18xX34xX18xX3xXbxX1xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX3xX40xX41xXdxX43xXdxX45xX10xX3xX2xX49xX49xX4bxXcx87e3xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx270axXafxX64x7967xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXex5f48xX6xX5xXdxXa7xX18xba3exX3xX4xX10xX18xXexX10x6596x5207xXaxX12xX0xXdxX45xXa7xX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXax5c8fxXdxX64xXexX1xX110x4b3bxX49xX49xXbxX43xX118xX1xX10xXdxXa7xX1xXexX110x3eabx8b3dx8b33xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX64xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX5xX21xX21xX3xX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xX21xXafxX4xX3xX2exXdxX10xX18xX3xX18xX10xX18xX3xXbxX1xX6xX18xX3xXexX6xX18xX3xX10xX41xXdxX43xXdxX45xX10xX3xX2xX49xX49xX64xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX21xX45xX14xX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX7xX117xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXe9xX14xX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX2exX18xX4exX18xX10xX127xX7xX4exX2xX13bxX13axc2b7xX4exX2xX49xX13bxX64xX1b2xX2xX12dxX1b2xX12dxX13axX13axXexX2xX2xX13ax7340xX5xX49xXe9xd318xXbxXa7xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXafxX64xXfcxXaxX12xXcxX1xX21xX2bxX4xX3xX2exXdxX30xX18xX3xX18xX34xX18xX3xXbxX1xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX3xX40xX41xXdxX43xXdxX45xX10xX3xX2xX49xX49xX4bxXcxX3xX7xX2bxX3xX5xXa5xX3x2a04x8b1cxXf9xX10axX49xX13cx5144xX3xX18xXa7xX24xXfcxX3xX7xX7fxX18xX3xX43xX21xXb3xXexX3xX13axX13bxX4ex8034xX4exX13axX49xX2xX12dxX215xX3xX1x8de2xX18xX3xX64x9f7dxX18xXa7xX3xX13axX1b2xX4exX228xX4exX13axX49xX2xX13cxX215xX3xX7xX2bxX3xX82xX7bxX18xXa7xX3xXa3xa0f0xX3x54d5xX210xX10axX12dxX228xX12dxX2xX10axX2xX49xX215xX3xX64xXafxX3xa47dxXa5xX18xXa7xX3xXexXfcxX3xd818xX5xX5xX3xX67xX10xX117xX2exX10xX3xX61xX10xX6xX5xXexX1xX4xX6xX117xX10xX3x8603xX2exXexXe9xX215xX3xd767xXexX64xX3x9e9cx560exX18xX3xX16x4eafx7489xX3xX7xX7fxX18xX3xX43xX21xXb3xXexX215xX3xX25exXa5xX18xXa7xX3xXexXfcxX3xX4xc5c0xX3xXbxX1x98d7xX18xX3xXcx493fxXbxX3xX82xXafxX24xX18xX3xX64xX20xXb8xX4xX3xXbxX1xb16cxX45xX3xX2exX24xX3xXexX1xX20x54e9xX18xXa7xX3xX45xX231xXdxX3xX67xXafxX1xX6xX4xXafxX3xX285xXexX2a4xX18xXa7xX3xX2xX2xX215xX3xXex9b6axX6xX3xX18xX1xX24xX3xX61xX6xXbxX21xX5xXdxX4xXafxX3xX10axX3xX67xX2bxX3xX2xX3xX210xXa7xX21xXfcx1da7xX18xX3xX61xX21xXfcxX3xXcxX20xX68xX18xXa7xX215xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x3134xX21xX39xX18xX215xX3xXcxXbxXe9xX3xX61xX24xX3xX210xX28axXdxX28bxX3xX18xX1xX2a8xXbxX3xXa3xX1xX2b7xX21xXe9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXafxX64xXfcxXaxX12xXcxX1xX21xX2bxX4xX3xX40xX41xXdxX43xXdxX45xX10xX3xX2xX49xX49xX4bxXcxX3xX14xc1f9xX3xXexX1xX21xX3xX1x8261xXdxX3xX64xXafxX3xXa3xX6dxXexX3xc01fxX21xX7fxX3xXa3xXdxc009xX45xX3xX18xXa7xXdx5903xX45xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX36cxX18xX3xX45xb286xX21xX3xXa3xXdxX366xX45xX3xXexX117xX6xX3xXa3xX1xXa5xX18xXa7xX3xX82xX231xXexX3xXexXdxX30xX21xX3xX4xX1xX21xX2b7xX18xX3xX4xX1xXb3xXexX3xX5xX20xXb8xX18xXa7xX3xX2exbb66xX3xX4xX1xX1dxX3xXexXdxX30xX21xX3xX82xX34fxX18xX1xX3xX5xX20xXb8xX18xXa7xXe9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXafxX64xXfcxXaxX12xX16xX20xXb8xX4xX3xX1xX6xXfcxX215xX3xXexX1xX21xX2bxX4xX3xX2exXdxX30xX18xX3xX18xX34xX18xX3xXbxX1xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX3xX40xX41xXdxX43xXdxX45xX10xX3xX2xX49xX49xX4bxXcxX3xX82xX20xXb8xX4xX3xXa7xXdxXc1xXdxX3xXexX1xXdxX36cxX21xX3xX4xX78xX3xXexX3dxX4xX3xX64xbdd5xX18xXa7xX3xXexX2bxXexX3xXexX117xX30xX18xX3xX2exXdxX3xXa3xX1xX21xX2b7xX18xX3xXa7xX117xX6xX45xX3xX39xX45xX215xX3xX14xX3a7xX18xX3xX2ex1db7xX18xXa7xX3xX2exXc1xXdxX3xX14xX10xXexX6xX5xX6xX4xXexX6xX45xX7xX10xX3xX2exX24xX3xX82xX231xXexX3xX82xX20xXb8xX4xX3xX18xX356xX18xXa7xX3xX82xX28axX3xX64xXdxX36cxXexX3xXa3xX1xX21xX2b7xX18xX3xXexX117xXafxX18xXa7xX3xX64xX34fxX4xX1xX3xX18x637exXafxX3xXex5f30xXfcxXe9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXafxX64xXfcxXaxX12xXcxX1xX21xX2bxX4xX3xX18xX24xXfcxX3xXexX1xX21xX28axX4xX3xX18xX1xX78xX45xX3xX64xX20xXb8xX4xX3xX5xX24dxX3xXexX117xX34fxX3xXa3xX24dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX117xX235xX18xXa7xX3xX2exX24xX3xX4xX1xX2bxX18xXa7xX3xX18xX1xXdxX2f5xX45xX3xXa3xX1xX21xX2b7xX18xX215xX3xX82xX20xXb8xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX82xX34fxX18xX1xX3xX82xX2bxXdxX3xX2exXc1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX36cxX18xX1xX110xX3xX2exXdxX30xX45xX3xXbxX1xX6dxX3xX360xX21xX7fxX18xX215xX3xXa7xXdxX47exX18xX3xXbxX1xX6dxX3xX360xX21xX7fxX18xX3xX18xX1xXdxX2f5xX45xX3xXa3xX1xX21xX2b7xX18xX215xX3xX18xX1xXdxX2f5xX45xX3xXa3xX1xX21xX2b7xX18xX3xXexX1x7522xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX117xXafxX18xXa7xX3xX14xX36cxX18xX1xX3xX82xX20x52ddxX18xXa7xX3xX1xXa5xX3xX1xXb3xXbxX3xX45xX47exX18xX3xXex2053xX18xX1xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xXbxX1xX2a0xXdxX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xXexX1xX2a8xX18xX3xX14xX366xX3xXexX1xX2a8xX18xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xX14xX24xX18xXa7xX3xX360xX21xX6xX18xXa7xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xX18xXdxX36cxX21xX3xX82xX231xXafxX3xX64xXafxX3xX5xX2a8xX21xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xXexc369xXdxX3xX45xX2a8xXexX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xX82xX20xX54bxX18xXa7xX3xX45xX2a8xXexX215xX3xX7xX2bxXexX3xX1xX356xX18xXa7xX3xX14xX6xX18xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xXexX6xXdxX3xXa7xXdxX43exX6xX215xX3xX2exXdxX30xX45xX3xX43xXafxX6xX18xXa7xXe9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX266xX21xXexX1xXafxX117xXaxX12xX0xX14xX12xX210xX1xX2a8xXexX3xXcxX1x890axX18xXa7xX0xX4exX14xX12xX0xX4exXbxX12
Nhật Thắng