Ảnh: Đặc nhiệm Mỹ tác chiến trong mọi điều kiện chiến trường
Lực lượng “mũ nồi xanh” có lẽ là tinh nhuệ nhất trong các lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ.
e6b1x11df4xfd35x112afx11b04x14447x158e9x137e1xf723xX7x16d2cx1626ax17bcfx10f20x110f4x13326xX5x101d6xXax14b03x109a2x1208dxX1x142b3xX3x1059ex12cecxX4xX3xX14xX1xXdx16992x17267xX3x1705fx16b97xX3xXex15a35xX4xX3xX4xX1xXdx18132xX14xX3xXex1391cx12fb4xX14x17245xX3xX20x14871xXdxX3x178bcxXdxeb48x10d1axX3x10e17xXdxX1fxX14xX3xX4xX1xXdxX2cxX14xX3xXexX30x139d1x108bexX14xX33xX0x11b78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1496exX10xX6x16885xXaxX12xf7d2x119e3xX4xX3xX5xX4bx169f9xX14xX33xX3x12832xX20xfa77xX3xX14x144c0xXdxX3x18428xX6xX14xX1x18537xX3xX4x12622xX3xX5xecebxX3xX5x11f51xX3xXexXdxX14xX1xX3xX14xX1xX3cxX1fxX3xX14xX1x11594xXexX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX4xX26xX4xX3xX5xX66xX4xX3xX5xX4bxX6bxX14xX33xX3xX39xX19xX4xX3xX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX4x13b1bxX6xX3xX5x134f5xX4xX3x141caxX3cx156c7xX14xX3xX22xX23x11ee6xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx176bexX31xX62xfbdaxXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXex10b8dxX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30x13befxXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2x14dbfxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2x10060xX14xX50xX14xX10x17ae9xX7xX50xX2x11a55x18424xX2xX50xX16exX16exX62x182a9x16755x18850xX175x17c38xX179xX175xXexX2xX176xX16exfa05xX5xX176xXc2x14055xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15429xX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX18xX19xX4xX3xX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX6fxX20xX71xX3xX14xX74xXdxX3xX77xX6xX14xX1xX7bxX3xX4xXb4xX6xX3xX22xX23xX3xX4xX7exX3xX1x17e3bxX14xX3xXexX30xX4bxX4cxX14xX33xX3xX1xX3cxX92xX14xX3xX5xX3cxXd5xX1fxX14xX3xX15bx11460xXdxX3xX5xX19xX14xX3xX30xXdx15f9bxX14xX33xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16exX180x12027xX2c1xX5xX2xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX5fxX36xX3xX4xX71xX14xX33xX3xX39xX4bxX6bxX4xX3xX1xX3cxX92xX14xX3xX5xX3cxXd5xX1fxX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX39xXdxX3bxX3cxX3xX3exXdxX1fxX14xX3xX15bx161d0xX14xX33xX3xX33xXdxX26xX3xX3exX1x15881xX4xX3xX14xX33xX1xXdxX1fxXexX3xX4xXb4xX6xX3xX20x18b12xX6xX3xX39x12e29xX14xX33xX3x17da8xX3xX165xX343xX14xX33xX3xX14x16c6exXdxX3xX4xX6xX31xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16fxX16exX180xX177xX5xX179xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12x10239x18669xXdxX3xX62xX3cxX14xX33xX3xX4xX1xXdxX2cxX14xX3xXexX30xX6xX14xX1xX3xXbxX1xXdxX3xXbbxX3cxXd5xX3xX4bx178f1xX4xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX62xXexX1xX16xX16exX179xX176xXbxX77xXf1xX1xX10xXdxX33xX1xXexX16xX16fxX16exX180xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16fxX2xX177xX16exX5xX175xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX19ax1447dxX14xX3xX4xX1xXdxX2cxX14xX3xX39xX347xX3xXexX1x184e3xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX180xX177xX2xX176xX5xX16fxXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX18xX19xX4xX3xX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4x16ac9xX14xX3xXexX1xX6xX20xX3xX33xXdxX6xX3xX1xX3cxX92xX14xX3xX5xX3cxXd5xX1fxX14xX3xXbbxX3cxXbdxX14xX3xX39xX457xXdxX3xX14xX4bxX474xX4xX3xX14xX33xX31xX84xXdxXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16exX2c1xX176xX2xX5x166ddxXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xXcxX586xXbxX3xX7xX1f8xX3xX4x14cb7xX3cxX3xX4xX1xX31xX3xXbbxX3cxXbdxX14xX3xX14xX1xXbdxX14xX3xX15bxX594xX3xXexX1xX4bxX1f8xX14xX33xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX175xX176xX78axX179xX5xX2c1xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX65xX66xX4xX3xX5xX4bxX6bxX14xX33xX3xX6fxX20xX71xX3xX14xX74xXdxX3xX77xX6xX14xX1xX7bxX3xX4xX71xX14xX33xX3xX39xf118xX3xX39xX4bxX6bxX4xX3xXexX30xXdx104d5xX14xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX474xXdxX3x17c57xX30xX6xXbbxX3xX39xX90exX3xX1x14d36xX3xXexX30xX6bxX3xXbbxX3cxXbdxX14xX3xX39xX457xXdxX3xX14xX4bxX474xX4xX3xX14xX84xXd5xX3xX165xX84xX3xX5xX66xX4xX3xX5xX4bxX6bxX14xX33xX3xX14xX33xX4bxX4cxXdxX3x18304xX3cxX30xX62xX3xX4xX1x18c90xX14xX33xX3xX5x16fc0xXdxX3xX91ax13d2cxXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX180xX177xX2xX16exX5xX16exXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX12xX65x18bd4xX14xX1xX3xX22xX23xX3xX34bxX3xX15bxX334xX4xX3x114c2xX6xXbbxXbbxX6xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX177xX180xX16fxX2c1xX5xX177xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX65xXa16xX14xX1xX3xX22xX23xX3xX1xX4bxX474xX14xX33xX3xX62x104c4xX14xX3xX5xX66xX4xX3xX5xX4bxX6bxX14xX33xX3xX15bx145d3xX14xX3xX39xX594xX6xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16exX175xX177xX176xX5xX180xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX65xXa16xX14xX1xX3xX22xX23xX3xX3exX1xX6xXdxX3xX1x142edxX6xX3xX7xX353xX14xX33xX3xX165xX26xX4xX3xX165xX6xXdxXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX62xXexX1xX16xX16exX179xX176xXbxX77xXf1xX1xX10xXdxX33xX1xXexX16xX16fxX16exX177xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX2c1xX78axX16fxX180xX5xX2xX176xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX95exX353xX14xX33xX3xX20xX26xXd5xX3xX39xX6xX3xX14xX6a0xX14xX33xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX62xXexX1xX16xX16exX179xX176xXbxX77xXf1xX1xX10xXdxX33xX1xXexX16xX16fxX177xX176xXbxX77xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX179xX2xX2xX16fxX5xX2xX2xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX18x122b9xX3xX15bxX457xX3xX15bx10872xX14xX33xX3xXexX30xX66xX4xX3xXexX1xX32axX14xX33xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX177xX179xX176xX176xX5xX2xX179xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xXcxX30xX66xX4xX3xXexX1xX32axX14xX33xX3xX4xXb4xX6xX3xX39xX19xX4xX3xX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX34bxX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xXb42xX3xX77xX10xX3xXbbxX3cxXbdxX14xX3xX7xX66xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX31xX62xXd5xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xX0xXdxX20xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xXe3xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX62xX6xX4xX3xX14xX1xXdxX10xX20xX3xX20xXd5xX3xXexX6xX4xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX31xX14xX33xX3xX20xX31xXdxX3xX62xXdxX10xX3cxX3xX3exXdxX10xX14xX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX30xX3cxX31xX14xX33xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX50xX50xXdxXc2xX15bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX14xX1xXc2xX165xX14xX50xX14xX10xX16axX7xX50xX2xX16exX16fxX2xX50xX16exX16exX62xX175xX176xX177xX175xX179xX179xX175xXexX16fxX16fxX176xX78axX5xX2xX175xXc2xX184xXbxX33xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX31xX14xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xfb86xX10xX3xX5fxX3cxX20xX165xX10xX10xX3xX4xXb4xX6xX3xX5xXb8xX4xX3xXbbxX3cxXbdxX14xX3xX22xX23xXc2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95exX31xX3cxX30xX4xX10xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX77xXexXe3xX6xX5xXdxX33xX14xX16xX3xX4xX10xX14xXexX10xX30xXf1xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3x11774x16c58xX1127xX0xX50xXbxX12