Formosa Hà Tĩnh tặng 200 suất quà cho người nghèo TX Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
88e6x9156x108a1x9949xa613x12650xd21exbee8xfa0fx9adbxX8xdae6x9d74xX1xc431x8d95xX6xX7xbe39xXexX1xXbxf8f8xX0xf7ecxc4a7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx100ddxfbaaxX2xX11xX6xXexXbxX15x13179x13824xXdxe256xX2axX8xX7xX4xee5bxf370xX4xX22xc20bx101a6xX17xX4xX11x10bcfxX36xf0bcxX4x13171xec5dxX3fxX4xX8xbc72x12330xX11xX4x13029xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxa75cx9484xX2xX4xX36xX3cxX17xee87xX2axX4xX22xde9fxX4xa66bxfe57xX4x132f3xX36xX17xX0x1337bxX17xX18xX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX31xXexX7xX1xXbxX15xe84bxad66xX36xX3cxX4xX11xaec1xX4xX22xba0exX31xX31xX4x11adexX7xX36xX3cxX4xX11xX17xfbf5xX21xX4xX31xX51xX36xX3cxX4xX89xX3cxX17xX2xd0faxX21xX4xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX3xf721xX7xX4xX11x8c30xX4xX5xX17xa486xX5xX4xX11xX17xd337xX2cxX4xX17x8badxX2xX4xX3xX32xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX5x11b39xX5xX4xX17xb857xX4xX3cxX2xX7xX4x13654xe077xX36xX17xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX11xXdx117e8xX36xX4xXe3x10d2fxX7xX4xa2e5xX32xX36xX4xX11xX17xXf4xX4x117e6x1239axX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xa88dxX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21x12af8xX2axX1xX86xX4xX21xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX2xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX86xX6xXexXaxXbxd72axX2xX1xX11xX17xeb64xX4x9260xX18xe4bdxX21xXffxbfc7xX4xX17xXexX2xX3cxX17xX11xX148xX4xff98xX18xX3fxX21xXffxX14fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX148xX65xX65xX2xX108xXf7xX7xX2axX17xX7xX11xX2xX36xX17xX108xX3xX36xX65xX36xXexX143xX8xX65xX18x115adxX14cxX18xX65xX18xba3cxX187xX1xX14cxX3exX3exX3fxX3exX14cxde92xX11xX159xX159xX159xX159xX3fxX6xX3fxX108xeac8xX21xX3cxf5cbxXdxXaxX14cxX159xX3exXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX80xX7xX21xX11xX2xX2axX36xXbxX15xcb67x116aexX2xX4xX1xX2xXa0xX36xX4xX80xX81xX36xX3cxX4xX11xX86xX4xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xXf7xX32xX4xX89xX3cxX43xX86x127a0xX36xX4xX22xX17xXf4xX4xX31xb27axX43xX4xbedbxXffxX100xX4xX5exX5fxX4xX31xX51xX36xX3cxab25xX108xX108xX108xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX118xX2axX1xX86xXbxX15xX22xX17xXexX2axX4xXe3x97cexab7dxX4xXe3xX202xX2xX4xX1xX2xXa0xX36xX4xX5xX81xX36xX3cxX4xX11xX86xX4xXe3xX100xX4xXe3x136f0xX36xX4xX11xXdxX7xX2axX4xX11x9bffxX36xX4xX11xX7xX86xX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX26cxX4xX2cx1234cxX2xX4xX8xX43xX44xX11xX4xX11xXdxXf4xX4xX3cxX2xXd9xX4xX18xX4xX11xXdxX2xXa0xX43xX4xXe3x8bfexX36xX3cxX4xX5xX17xX2axX4xX5xXd9xX5xX4xX17xXddxX4xX3cxX2xX7xX4xXe3xXe4xX36xX17xX4xX5xX26bxX4xX17xX2axX32xX36xX4xX5xde7fxX36xX17xX4xc2ddxX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4xX11xX202xX2xX4xX18xX3exX4xXffxX100xX26cxX4xX21xX17xX51xX52xX36xX3cxX4xX11xXdxXf0xX36xX4xXe3xXf4xX7xX4xXf7xX32xX36xX4xX11xX17xXf4xX4xXffxX100xX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xX108xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX118xX2axX1xX86xX4xX21xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX86xX6xXexXaxXbxX143xX2xX1xX11xX17xX148xX4xX14axX18xX14cxX21xXffxX14fxX4xX17xXexX2xX3cxX17xX11xX148xX4xX159xX18xX3fxX21xXffxX14fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX148xX65xX65xX2xX108xXf7xX7xX2axX17xX7xX11xX2xX36xX17xX108xX3xX36xX65xX36xXexX143xX8xX65xX18xX182xX14cxX18xX65xX18xX187xX187xX1xX14cxX3exX3exX3fxX3exX14cxX3exX11xX190xX14cxX190xX18xX159xX6xX3fxX108xX19axX21xX3cxX19dxXdxXaxX190xX18xX18xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX80xX7xX21xX11xX2xX2axX36xXbxX15xX108xX108xX108xX4xX3xX32xX4xXf7xX32xX4xX22xX17xXd9xX2xX4xX22xX17xXf4xX4xX5exX17xX43xX86xXf0xX36xX4xX241xX21xX17xX51xX52xX36xX3cxX4xX5exX5fxX4xb6b2xX2xXf0xX36xX24cxX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX118xX2axX1xX86xXbxX15xX80xXd9xX5xX4xX21xX17x9fbexX36xX4xX47xX43xX32xX4xX11xX17xf114xX4xX17xX2xXa0xX36xX4xX11xXe4xX36xX17xX4xX5xX2dcxX2cxX4xX5x104d2xX7xX4xX80xX81xX36xX3cxX4xX11xX86xX4xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX1xX32xX36xX17xX4xX5xX17xX2axX4xXf7xX32xX4xX5xX2axX36xX4xX36xX17x114b7xX36xX4xX1xX491xX36xX4xX3xecabxX2xX4xX2cxX2axX36xX3cxX4xX2cxX43xfab7xX36xX4xX5xX17xX2xX7xX4xX8xaa48xX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX26cxX4xXe3xXddxX36xX3cxX4xX3xX2xXf0xX36xX26cxX4xX2e0xX17x1080fxX5xX17xX4xX6xXa0xX4xXf7xX32xX4xX5xX2axX36xX4xX3xX51x102e7xX36xX4xX6xXf0xX36xX4xX11xXdxX2axX36xX3cxX4xX5xX43xXddxX5xX4xX8xX4a3xX36xX3cxX108xX4xX201xX491xX86xX4xX6xX32xX4xX17xX2axX202xX11xX4xXe3xXddxX36xX3cxX4xX11xX17xX51xX52xX36xX3cxX4xX36xX2xXf0xX36xX26cxX4xXe3xX51xd075xX5xX4xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX11xXb8xX4xX5xX17xXbcxX5xX4xX2cxX2a2xX2xX4xX36xXc1xX2cxX4xX3exX4xX6xX452xX36xX108xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX118xX2axX1xX86xX4xX21xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX80xXexX36xX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX86xX6xXexXaxXbxX143xX2xX1xX11xX17xX148xX4xX14axX18xX14cxX21xXffxX14fxX4xX17xXexX2xX3cxX17xX11xX148xX4xX159xX18xX3fxX21xXffxX14fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX148xX65xX65xX2xX108xXf7xX7xX2axX17xX7xX11xX2xX36xX17xX108xX3xX36xX65xX36xXexX143xX8xX65xX18xX182xX14cxX18xX65xX18xX187xX187xX1xX14cxX3exX3exX3fxX14cxX3fxX159xX11xX18xX3fxX3fxX6xX18x89dbxX14axX187xX1xX18xX3exX3exX14cxX182xX187xX14cxX11xX182xX14cxX3fxX18xX6xX3exX5bbxX18xX187xX108xX19axX21xX3cxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX80xX7xX21xX11xX2xX2axX36xXbxX15xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX4c5xX5xX17xX4xX5xde76xX5xX4xX11xX17xX7xX2cxX4xX3cxX2xX7xX4xX5xXd9xX5xX4xX17xX2axX202xX11xX4xXe3xXddxX36xX3cxX4xX7xX36xX4xX8xX2xX36xX17xX4xXffxX100xX4xX17xXddxX2xX0xX65xX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX118xX2axX1xX86xXbxX15xX201xX51xX50dxX5xX4xXf7xX2xX283xX11xX26cxX4xX11xXdxX2axX36xX3cxX4xX36xXc1xX2cxX4xX3exX3fxX18xX182xX26cxX4xX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xXe3xX100xX4xX11xX4c5xX5xX17xX4xX5xX648xX5xX4xX11xX17xX7xX2cxX4xX3cxX2xX7xX4xX5xXd9xX5xX4xX17xX2axX202xX11xX4xXe3xXddxX36xX3cxX4xX7xX36xX4xX8xX2xX36xX17xX4xXffxX100xX4xX17xXddxX2xX26cxX4xX36xX17xX491xX36xX4xXe3xX202xX2axX4xX11xXb4xX4xX11xX17xX2xXa0xX36xX4xX36xX17xX51xX148xX4xX47xX43xX86xXf0xX36xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX11xXdxX7xX36xX3cxX4xX11xX17xX2xX283xX11xX4xXf7xXf4xX4xX86xX4xX11xX283xX26cxX4xX3cxX2xXd9xX2axX4xX1x125eexX5xX4xX5xX17xX2axX4xX2cxXddxX11xX4xX8xX4a3xX4xXffxX100xX26cxX4xX21xX17xX51xX52xX36xX3cxX26cxX4xX11xXdxX43xX36xX3cxX4xX11xX491xX2cxX14fxX4xXffxX491xX86xX4xX1xX648xX36xX3cxX4xX2e0xX17xX43xX4xX3xX43xX2xX4xX5xX17xX4d5xX2xX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX14fxX4xX5xX44xX21xX4xX21xX17xXd9xX11xX4xX17xc104xX5xX4xXf7xXb8xX36xX3cxX14fxX4xX2e0xX17xXd9xX2cxX26cxX4xX5xX17xX23exX7xX4xXf7xXa0xX36xX17xX4xX3xX32xX4xX5xX44xX21xX4xX11xX17xX43xX4a3xX5xX4xX2cxX2xX236xX36xX4xX21xX17xX4c5xX14fxX4xX21xX17xXd9xX11xX4xX5xX4d5xX2cxX4xX2cxX2xX236xX36xX4xX21xX17xX4c5xX4xX11xX202xX2xX4xXf7xXa0xX36xX17xX4xX3xX2xXa0xX36xX4xX108xX108xX108xX4xX3xX499xX2xX4xX2e0xX2xX36xX17xX4xX21xX17xX4c5xX4xX3cxX452xX36xX4xX159xX4xX11xcdd0xX4xXe3xX2bbxX36xX3cxX108xX0xX65xX21xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxXexX6xX7xX11xXexX1xXbxX15xX0xX43xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xXexX5bbxX11xX17xX43xX2cxXf7xX5bbxX7xX36xX1xX5bbxX8xX7xX21xX2axXbxX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX31xXddxX2xX4xX8dxX2xXd9xX2axX4xX1xX720xX5xX4xX80x10e80xX833xX5exX4xea03xX2xXa0xX11xX4xX89xX7xX2cxX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX31xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX833xX4d5xX36xXbxX4xX17xXdxXexfb89xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX17xX2axX2xX5bbxX3cxX2xX7xX2axX5bbxX1xX43xX5xX5bbxX5xX8xX8xX2e0xX5bbxX3xX2xXexX11xX5bbxX36xX7xX2cxX5bbxX11xX7xX36xX3cxX5bbxX3exX3fxX3fxX5bbxX8xX43xX7xX11xX5bbxX47xX43xX7xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX36xX3cxX43xX2axX2xX5bbxX36xX3cxX17xXexX2axX5bbxX17xX43xX2axX36xX3cxX5bbxX8xX2axX36xX65xX18xX14axX14cxX14axX3fxX182xX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX65xX2cxXexX1xX2xX7xX65xX18xX3exX3fxX65xX36xXexX143xX8xX65xX18xX182xX14cxX3fxX65xX18xX3exX182xX1xX14axX18xX18xX18xX14axX159xX14cxX11xb038xX159xX14axX159xX190xX6xX3fxX108xX19axX21xX3cxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX31xXddxX2xX4xX8dxX2xXd9xX2axX4xX1xX720xX5xX4xX80xX833xX833xX5exX4xX837xX2xXa0xX11xX4xX89xX7xX2cxX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX31xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX833xX4d5xX36xXbxX4xX17xXdxXexX870xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX17xX2axX2xX5bbxX3cxX2xX7xX2axX5bbxX1xX43xX5xX5bbxX5xX8xX8xX2e0xX5bbxX3xX2xXexX11xX5bbxX36xX7xX2cxX5bbxX11xX7xX36xX3cxX5bbxX3exX3fxX3fxX5bbxX8xX43xX7xX11xX5bbxX47xX43xX7xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX36xX3cxX43xX2axX2xX5bbxX36xX3cxX17xXexX2axX5bbxX17xX43xX2axX36xX3cxX5bbxX8xX2axX36xX65xX18xX14axX14cxX14axX3fxX182xX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX31xXddxX2xX4xX8dxX2xXd9xX2axX4xX1xX720xX5xX4xX80xX833xX833xX5exX4xX837xX2xXa0xX11xX4xX89xX7xX2cxX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX31xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX833xX4d5xX36xX0xX65xX7xX15xX0xX65xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xX31xXddxX2xX4xX8dxX2xXd9xX2axX4xX1xX720xX5xX4xX5xX17xXc1xX2cxX4xX8xX26bxX5xX4xX8xXbcxX5xX4xX2e0xX17xXc5xXexX4xX241xX80xX833xX833xX5exX24cxX4xX5xXddxX36xX3cxX4xXe3xX2bbxX36xX3cxX4xX837xX2xXa0xX11xX4xX89xX7xX2cxX4xX5x11d32xX36xX3cxX4xX18xX3fxX3fxX4xX6xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX86xX4xX11xXdxX2axX36xX3cxX4xX5xX2dcxX4xX36xX51xX499xX5xX4xX3xXb4xX7xX4xX11xXb8xX4xX5xX17xXbcxX5xX4xX2e0xX17xXd9xX2cxX26cxX4xX5xX44xX21xX4xX11xX17xX43xX4a3xX5xX4xX2cxX2xX236xX36xX4xX21xX17xX4c5xX26cxX4xX11xXdxX7xX2axX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX5xXd9xX5xX4xXf7xXa0xX36xX17xX4xX36xX17xX491xX36xX26cxX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX2e0xX17xX43xX86xX283xX11xX4xX11xX28cxX11xX4xX5xX26bxX4xX17xX2axX32xX36xX4xX5xX2dcxX36xX17xX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4xX11xX202xX2xX4xX17xX43xX86xXa0xX36xX4xX31xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX833xX4d5xX36xX4xX241xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX24cxX108xX0xX65xX21xX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX65xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX31xX2axX7xX4xX17xX28cxX43xX4xX89xX3cxX43xX86xX236xX36xX4xX118xX4c5xX5xX17xX4xX22xX17xX43xX4xX11xXdxX7xX2axX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4x11823xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xXbxX4xX17xXdxXexX870xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX17xX2axX7xX5bbxX17xX7xX43xX5bbxX36xX3cxX43xX86xXexX36xX5bbxXf7xX2xX5xX17xX5bbxX11xX17xX43xX5bbxX11xXdxX7xX2axX5bbxX47xX43xX7xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX11xXdxXexX5bbxXexX2cxX5bbxX2e0xX17xX2axX5bbxX2e0xX17xX7xX36xX5bbxX2axX5bbxX17xX7xX5bbxX11xX2xX36xX17xX65xX18xX14axX159xX159xX906xX3exX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX65xX2cxXexX1xX2xX7xX65xX18xX3exX3fxX65xX36xXexX143xX8xX65xX18xX182xX159xX190xX65xX18xX3fxX14axX1xX14cxX18xX190xX3exX187xX3exX18xX11xX187xX187xX159xX14axX6xX3exX5bbxX14axX187xX1xX14cxX18xX14axX159xX187xX187xX3fxX11xX182xX182xX190xX14cxX6xX18xX3fxX5bbxX187xX108xX19axX21xX3cxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX31xX2axX7xX4xX17xX28cxX43xX4xX89xX3cxX43xX86xX236xX36xX4xX118xX4c5xX5xX17xX4xX22xX17xX43xX4xX11xXdxX7xX2axX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4xXbbcxX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xXbxX4xX17xXdxXexX870xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX17xX2axX7xX5bbxX17xX7xX43xX5bbxX36xX3cxX43xX86xXexX36xX5bbxXf7xX2xX5xX17xX5bbxX11xX17xX43xX5bbxX11xXdxX7xX2axX5bbxX47xX43xX7xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX11xXdxXexX5bbxXexX2cxX5bbxX2e0xX17xX2axX5bbxX2e0xX17xX7xX36xX5bbxX2axX5bbxX17xX7xX5bbxX11xX2xX36xX17xX65xX18xX14axX159xX159xX906xX3exX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX31xX2axX7xX4xX17xX28cxX43xX4xX89xX3cxX43xX86xX236xX36xX4xX118xX4c5xX5xX17xX4xX22xX17xX43xX4xX11xXdxX7xX2axX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4xXbbcxX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX0xX65xX7xX15xX0xX65xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xX80xX17xX2xa582xX43xX4xX3exX187xX65xX18xX18xX26cxX4xX31xX2axX7xX4xX17xX28cxX43xX4xX89xX17xX491xX36xX4xXd9xX2xX4xX89xX3cxX43xX86xX236xX36xX4xX118xX4c5xX5xX17xX4xX22xX17xX43xX4xX5bbxX4xX201xX202xX2xX4xX8xXbcxX4xX5xX17xX51xX4d5xX36xX3cxX4xX11xXdxXe4xX36xX17xX4xXbxX31xX32xX36xX17xX4xX11xXdxXe4xX36xX17xX4xX2e0xX283xX11xX4xX36xX4a3xX2xX4xX86xXf0xX43xX4xX11xX17xX51xX4d5xX36xX3cxXbxX4xX11xX499xX2xX4xX1xX648xX4xX432xX236xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX4xX17xX2axX32xX36xX4xX5xX2dcxX36xX17xX4xX2e0xX17xX26bxX4xX2e0xX17xXc1xX36xX4xX1xX2axX4x116b7xX43xe623xX4xX118xX2dcxX2axX4xX11xXdxX50dxX4xX11xXdxX4acxX4xXexX2cxX4xX837xX2xXa0xX11xX4xX89xX7xX2cxX4xX21xX17xX4a3xX2xX4xX17xX50dxX21xX4xX833xXbbcxX4xX432xX201xX5bbxX118xX22x125efxX5cxX31xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xXb8xX4xX5xX17xXbcxX5xX4xX11xX202xX2xX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xX108xX0xX65xX21xX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX65xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX14cxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX17xX76dxX5xX4xXf7xXb8xX36xX3cxX4x129a2xX837xXe4xX4xXexX2cxX4xX17xX2xX283xX43xX4xX17xX76dxX5xf56fxX4xX5xX17xX2axX4xX17xX76dxX5xX4xX11xXdx10cdexX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX3xXexX36xX4xXf7xX2xX45bxX36xX4xX80x130d0xX2cxX4xX5cxX43xX86xXf0xX36xXbxX4xX17xXdxXexX870xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX14cxX3fxX5bbxX8xX43xX7xX11xX5bbxX17xX2axX5xX5bbxXf7xX2axX36xX3cxX5bbxX3xX2xX5bbxXexX2cxX5bbxX17xX2xXexX43xX5bbxX17xX2axX5xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX17xX2axX5xX5bbxX11xXdxX2axX5bbxX36xX3cxX17xXexX2axX5bbxX3xXexX36xX5bbxXf7xX2xXexX36xX5bbxX5xX7xX2cxX5bbxXffxX43xX86xXexX36xX65xX18xX14axX159xX159xX159xX3fxX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX0xX2xX2cxX3cxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX65xX2cxXexX1xX2xX7xX65xX18xX3exX3fxX65xX36xXexX143xX8xX65xX18xX182xX159xX190xX65xX14axX190xX1xX14cxX3fxX182xX159xX14cxX3exX18xX11xX14cxX18xX14cxX18xX6xX14cxX5bbxX18xX108xX19axX21xX3cxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axXdxX2cxX2axX8xX7xX4xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX4xX11xX3axX36xX3cxX4xX3exX3fxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX47xX43xX32xX4xX5xX17xX2axX4xX36xX3cxX51xX52xX2xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX22xX5cxX4xX5exX5fxX4xX61xX36xX17xXbxX4xX65xX15xX0xX65xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX14cxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX17xX76dxX5xX4xXf7xXb8xX36xX3cxX4xXeedxX837xXe4xX4xXexX2cxX4xX17xX2xX283xX43xX4xX17xX76dxX5xXefcxX4xX5xX17xX2axX4xX17xX76dxX5xX4xX11xXdxXf08xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX3xXexX36xX4xXf7xX2xX45bxX36xX4xX80xXf1axX2cxX4xX5cxX43xX86xXf0xX36xXbxX4xX17xXdxXexX870xXaxXbxX65xX36xX17xX2xX21xX5bbxX5xX7xX43xX5bbxX86xXexX43xX5bbxX11xX17xX43xX2axX36xX3cxX65xX14cxX3fxX5bbxX8xX43xX7xX11xX5bbxX17xX2axX5xX5bbxXf7xX2axX36xX3cxX5bbxX3xX2xX5bbxXexX2cxX5bbxX17xX2xXexX43xX5bbxX17xX2axX5xX5bbxX5xX17xX2axX5bbxX17xX2axX5xX5bbxX11xXdxX2axX5bbxX36xX3cxX17xXexX2axX5bbxX3xXexX36xX5bbxXf7xX2xXexX36xX5bbxX5xX7xX2cxX5bbxXffxX43xX86xXexX36xX65xX18xX14axX159xX159xX159xX3fxX108xX17xX11xX2cxXbxX15xX14cxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX17xX76dxX5xX4xXf7xXb8xX36xX3cxX4xXeedxX837xXe4xX4xXexX2cxX4xX17xX2xX283xX43xX4xX17xX76dxX5xXefcxX4xX5xX17xX2axX4xX17xX76dxX5xX4xX11xXdxXf08xX4xX36xX3cxX17xX58xX2axX4xX3xXexX36xX4xXf7xX2xX45bxX36xX4xX80xXf1axX2cxX4xX5cxX43xX86xXf0xX36xX0xX65xX7xX15xX0xX65xX8xX11xXdxX2axX36xX3cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xX31xXddxX2xX4xX5exX17xX43xX86xX283xX36xX4xX17xX76dxX5xX4xX17xX43xX86xXa0xX36xX4xX80xXf1axX2cxX4xX5cxX43xX86xXf0xX36xX4xX241xX31xX32xX4xX22xX35xX36xX17xX24cxX4xX21xX17xX4a3xX2xX4xX17xX50dxX21xX4xX3xX499xX2xX4xX80xX17xX2xX4xX36xX17xXd9xX36xX17xX4xX837xX2xXexX11xX11xXexX6xX4xX80xXf1axX2cxX4xX5cxX43xX86xXf0xX36xX4xX3xXb4xX7xX4xX11xXb8xX4xX5xX17xXbcxX5xX4xX11xXdxX7xX2axX4xX14cxX3fxX4xX8xX43xX44xX11xX4xX17xX76dxX5xX4xXf7xXb8xX36xX3cxX4xXeedxX837xXe4xX4xXexX2cxX4xX17xX2xX283xX43xX4xX17xX76dxX5xXefcxX4xX36xXc1xX2cxX4xX3exX3fxX18xX182xX108xX0xX65xX21xX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX65xX6xX2xX15xX0xX65xX43xX6xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX65xX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX61xX43xX11xX17xX2axXdxXbxX15xb30dxX17xd173xX5xX4xXe70xX43xX7xX36xX3cxX0xX65xX21xX15
Phúc Quang