Nên chọn smart TV nào cho dịp Tết này?
Vào dịp mua sắm tivi đón Tết năm nay, Smart TV đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình nhờ tính năng đa dạng cùng kho ứng dụng, giải trí đa dạng. Với mức giá chỉ từ 5 triệu đồng, model S810 là Smart Android TV đáng mua nhất hiện nay.
c1cax10bebx1146bxfd51xc47ex1216fx115cbxe430x12a20xe565xX8x115c0x155cexcdb5x14108x13841xX8x14a0dx11a69xX2xX11xX6xXdxXbxe562xX0x128f8x15babxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx136d0xf3d8xX2xX11xX6xXdxXbxX17xf5e3x148f4xXcxX4xX5xX19x12ce4xXcxX4xX8x11a3fxX7x14894xX11xX4xX24x10e50xX4xXcx13a0exd232xX4xX5xX19xX3fxX4xX1x123c2xX23xX4xX24xf640xX11xX4xXcxX3exf55fx13396xX0xc2c0xX19xX1axX17xX0xX52xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x137eaxXdxX7xX1xXbxX17xX3bxX3exX3fxX4xX1xX46xX23xX4xX35x13beexX7xX4xX8x11b9exX35xX4xX11xX2xX3xX2xX4x117f5x133b9xXcxX4xX24xX4axX11xX4xXcx12d71xX35xX4xXcxX7xX4fxdd84xX4xf021xX35xX7xX37xX11xX4xX24xX3bxX4xX82xX7xXcx13d3cxX4xX1x14b59xXcxX4xX11xX37x152fdxX4xX11xX19xX3exXcxX19xX4xX6xc4fexX7xX4xX5xX19xX31xXcxX4xX19xX3exXcxX9fxX4xX82xXa2xX76xX4xX5x11e56xX7xX4xX35xX31xX2xX4xX9fxX2xX7xX4xX82xe564xXcxX19xX4xXcxX19xfd73xX4xX11x111e3xXcxX19xX4xXcxX8bxXcxX9fxX4xX82xX7xX4xX1xdfccxXcxX9fxX4xX5x131cfxXcxX9fxX4xe920xX19xX3fxX4x12307xXcxX9fxX4xX1x156faxXcxX9fxX91xX4xX9fxX2x10d95xX2xX4xX11xX37xXd7xX4xX82xX7xX4xX1xXe4xXcxX9fxc502xX4xX3bx10f02xX2xX4xX35xXf1xX5xX4xX9fxX2x11949xX4xX5xX19x12902xX4xX11x12c19xX4x118baxX4xX11xX37xX2xd005xX76xX4xX82x1369exXcxX9fxX91xX4xX35xX3fxX1xXdxX6xX4xX93xc83exX1ax134f1xX4xX6xX3exX4xX93xX35xX7xX37xX11xX4x13ad1xXcxX1xX37xX3fxX2xX1xX4xX24xX3bxX4xX82xX117xXcxX9fxX4xX35xX76xX7xX4xXcxX19xe95dxX11xX4xX19xX2xX125xXcxX4xXcxX7xX4fxX10bxX0xX52xX23xX17xX0xX11xX7x10206xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX35xX7xX9fxXdx11667xX3fxfa82xXbxX4xX7xX6xX2xX9fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX37xXbxX17xX0xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcx10fb1xX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37x10a51xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX9fxX7xX6xX6xXdxX37xX4fxXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX35xX9fxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1ax13623xX120x14cebxX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX201xX11x10d63xX135xX1ffxX137xX6xX137xX10bxcb6exX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX7xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX52xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX52xX11xX7xX16bxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX0xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xf691xX7xX4xX1xXe4xXcxX9fxX4xXedxXd7xX5xX19xX4xX11xX19x10f50xX10exX5xX4xX35xX3exXcxX4xX19xXcexXcxX19xX4xX3xX10exX2xX4xX11xX19xX2xX4axX11xX4xXedxX4axX4xX8xX7xXcxX9fxX4xX11xX37xX31xXcxX9fxX0xX52xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX93xX35xX7xX37xX11xX4xX24xX3bxX4xX93xX135xX1axX137xX4xX8xXa7xX4xX19xe968xX76xX4xXedxXd7xX5xX19xX4xX11xX19xX28bxX10exX5xX4xX35xX3exXcxX4xX19xXcexXcxX19xX4xX82xX7xX4xX1xXe4xXcxX9fxX4xX5xX19xX3fxX4xX16bxXe4xXcxX4xXcxX19xX2x10e71xX76xX4xX6xXb0xX7xX4xX5xX19xX31xXcxX4xX19xc819xXcxX1afxX4xd8a7xX201xX2xXcxX5xX19xX4xc9aaxX27cxe963xX4xX23xX19x13fe1xXcxX4xX9fxX2xXfdxX2xX4xX67x131d1xX4xX1axX31axX1ffxX135x122a7x12e03xX1ffxX135xX23xX17dx152d4xX91xX4x13c68xX137xX2xXcxX5xX19xX4xX3xX3exX4xX33fxX31axX2xXcxX5xX19xX4xX321xX27cxX323xX4xX23xX19xX327xXcxX4xX9fxX2xXfdxX2xX4x11801xX76xX6xX6xX4xX67xX330xX4xX1axX20bxX201xX137xX336xX1axX137xX135xX137xX23xX17dxX33cxX4xX82xX28bx11422xX5xX4xX11xX19xX2xX4axX11xX4xXedxX4axX4xX11xX19xXdxX3fxX4xX5x12fd3xXcxX9fxX4xXcxX9fxX19xX125xX4xX11xX158xX35xX4xXcxX309xXcxX4xX5xX7xX3fxX4xX5xX158xX23xX4xX5xX19xX3fxX4xX19xXcexXcxX19xX4xXfdxXcxX19xX4xX11xXb0xX4xXcxX19xX2xX2cxXcxX91xX4xX19xXe4xXcxX4xX5xX19xX4axX4xX8xXb0xX4xX35xce5fxX2xX4xX35xX7axX11xX4xXedxX19xX2xX4xXcxX19xXcexXcxX4xX6xX327xX76xX4xX82xX129xXcxX9fxX4xX11xX19xXd4xX2xX4xX11xXe4xX3fxX4xX5xXfdxX35xX4xX9fxX2xX117xX5xX4xX9fxXa2xXcxX4xX9fx100b1xX2xX4xXedxX19xX2xX4xX17dxXdxX35xX10bxX4x112e2xX10exX23xX4xX3xX3c3xX4xXcxX19xdd4bxX91xX4xX16bxX309xXcxX4xX3xX10exX2xX4xX11xX19xX2xX4axX11xX4xXedxX4axX4xXedxX19xX76xXcxX9fxX4xX3xX2xX309xXcxX91xX4xX5xX19xX327xXcxX4xX82xX4axX4xX16bx11ea6xXcxX9fxX4xX19xX375xX23xX4xXedxX2xX35xX4xX5xX19xX46xX76xX4xX6xXb0xX5xX91xX4xX5xX19x12eb4xXcxX9fxX4xX11xX37xXa2xX4fxX4xX17dxX28bxX10exX5xX4xX3xX10exX2xX4xX6xX10exX23xX4xX8xX316xXcxX4xX11xec3axXcxX19xX4xX82xX2xX125xXcxX4xX35xX3exX76xX4xX16bxXe4xX5xX19xX4xXedxX2xX35xX4xX8xX7xXcxX9fxX4xX11xX37xX31xXcxX9fxX10bxX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37xX1b7xXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX1xX11xX19xX76xX35xX16bxX4xX1xX19xX2xX1xXdxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1axX1ffxX120xX201xX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX1axX33fxX33fxX31axX33fxX11xX135xX337xX135xX1ffxX6xX20bxX10bxX212xX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX1afxX33fxX31axX1axX23xX17dxX1b7xX19xXdxX2xX9fxX19xX11xX1afxX201xX135xX337xX23xX17dxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX0xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX67xX125xX4xX82xX2xX309xX76xX4xX19xX3exXcxX19xX4xX142xXcxX1xX37xX3fxX2xX1xX4xX3xX10exX2xX4xXedxX19xX3fxX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX82xX7xX4xX1xXe4xXcxX9fxX0xX52xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX93xX35xX7xX37xX11xX4xX24xX3bxX4xX93xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX4xX8xXdxX37xX2xXdxX8xX4xX93xX135xX1axX137xX4xX8x1577exX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX19xX125xX4xX82xX2xX309xX76xX4xX19xX3exXcxX19xX4xX142xXcxX1xX37xX3fxX2xX1xX4x1029bxX2xX11xXedxX7xX11xX4xX3xX10exX2xX4xX9fxX2xX7xX3fxX4xX1xX2xX125xXcxX4xX82xX316xXcxX4xX9fxX2xXfdxXcxX91xX4xX1x119ecxX4xX8xX5dfxX4xX1xXf6xXcxX9fxX91xX4xX11xX449xX5xX4xX82xX323xX4xX11xX37xX76xX4fxX4xX5xf348xX23xX4x14ddaxXcxX11xXdxX37xXcxXdxX11xX4xXcxX19xX7xXcxX19xX4xX5xX19xX83xXcxX9fxX10bxX4xX5fbxX19xX3fxX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX11xX2xX3xX2xX4xX3xX10exX2xX4xXcxX19xX2xX309xX76xX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX9fxX2xXfdxX2xX4xX11xX37xXd7xX4xX11xX37xXb0xX5xX4xX11xX76xX4fxX4axXcxX4xX19xX158xX23xX4xX1x1036axXcxX4xX321xX35xXe4xXcxX9fxX4xX17dxfc68xX4xX19xX323xX2xX91xX4xXcxX9fxX19xXdxX4xXcxX19xXe4xX5xX91xX4xX6xX28bxX10exX11xX4xXexXdxX16bxX91xX4xX17dxXdxX35xX4xX23xX19xX2xX35xX91xX4xX5xX19xX316xX2xX4xX9fxX7xX35xXdxX4x13da7xX33cxX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX2bxX9fxX3fxX3exX2xX4xX5xX117xX5xX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX8x129b6xXcxX4xX5xX83xX4xX11xX37xX2cxXcxX4xX11xX2xX3xX2xX91xX4xXcxX9fxX28bxXd4xX2xX4xX1xXe9xXcxX9fxX4xX5xX83xX4xX11xX19x12511xX4xX11xXfdxX2xX4xX11xX19xX2cxX35xX4xXcxX19xX2xX309xX76xX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xXedxX19xX117xX5xX4xX11xX11exX4xX16bxX2cxXcxX4xXcxX9fxX3fxX3exX2xX4xX11xX19xX387xXcxX9fxX4x13ceexX76xX7xX4xX5x135d5xXcxX9fxX4x11b91xX93xX17bxX4xX19xX3fx112b2xX5xX4xX11xXfdxX2xX4xX11xX37xXb0xX5xX4xX11xX2xX4axX23xX4xX11xX11exX4xXedxX19xX3fxX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX11xX37xX2cxXcxX4xXexXdxX16bxX8xX2xX11xXdxX4xX0xX7xX4xX19xX37xXdx12b9axXaxXbxX19xX11xX11xX23xX1afxX52xX52xX8xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX3xXcxX10bxX5xX3fxX35xX10bxX3xXcxX52xXedxX19xX3fxX10xX76xXcxX9fxX10xX1xX76xXcxX9fxXbxX17xX19xX11xX11xX23xX1afxX52xX52xX8xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX3xXcxX10bxX5xX3fxX35xX10bxX3xXcxX52xXedxX19xX3fxX10xX76xXcxX9fxX10xX1xX76xXcxX9fxX0xX52xX7xX17xX4xX19xX7xX4fxX4xX5xX117xX5xX4xX11xX37xX7xXcxX9fxX4xXexXdxX16bxX4xXedxX19xX117xX5xX10bxX4x1447bxX19x132adxXcxX9fxX4xX19xXe4xXcxX91xX4xXcxX4axX76xX4xX16bxXe4xXcxX4xX11xX19xX28bxXd4xXcxX9fxX4xX17dxX76xX4fxX2cxXcxX4xX17dxXdxX35xX4xX23xX19xX2xX35xX4xX3fxXcxX6xX2xXcxXdxX4xX11xX19xXcexX4xX5xX83xX4xX11xX19xX710xX4xX5xX3exX2xX4xX11xX19xX2cxX35xX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX5fbxX3fxX1xX2xX91xX4xX35ex14dfdxX24xX4xX845xX6xX7xX4fxX91xX4x11796xX2xXcxX9fxX24xX3bxX91xX4xX6c4xX0xX52xX23xX17xX0xX11xX7xX16bxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX35xX7xX9fxXdxX17bxX3fxX17dxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX120xX31axX120xX10bxX201xX120xX23xX17dxX1b7xXbxX4xX7xX6xX2xX9fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX37xXbxX17xX0xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37xX1b7xX4xXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX120xX201xX33fxX10bxX201xX120xX23xX17dxX1b7xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX9fxX7xX6xX6xXdxX37xX4fxXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX35xX9fxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1axX1ffxX120xX201xX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX201xX11xX33fxX1ffxX20bxX1axX6xX201xX10bxX212xX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX7xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX120xX201xX33fxX10bxX201xX120xX23xX17dxX1b7xXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX7f1xX7xX23xX11xX2xX3fxXcxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX212xX76xX8xX11xX2xX785xX4fxX1b7xXbxX17xX24xX19xX3c3xX7xX4xX8xXf1xX5xX4xX17dxXdxX35xX4xX5xX117xX5xX4xXedxX2cxXcxX19xX4xX11xX37xX76xX4fxX309xXcxX4xX19xXcexXcxX19xX4xX3fxXcxX6xX2xXcxXdxX4xX35xX3exX4xXedxX19xX387xXcxX9fxX4xX5xXa2xXcxX4xX11xX449xXcxX4xX23xX19xXd7xX4xX11xX19xX76xX2cxX4xX16bxX7xX3fxX4xX19xX3exXcxX9fxX4xX11xX19xX117xXcxX9fxX0xX52xX23xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX52xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX52xX11xX7xX16bxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX0xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xed93xX2xX61bxXcxX4xX23xX19xXd7xX4xX17dxXdxX35xX4xX11xX37xXb0xX5xX4xX11xX2xX4axX23xX4xX16bxX83xXcxX9fxX4xX82xX117xX4xX11xX19xX387xXcxX9fxX4xX742xX76xX7xX4xXf1xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX35exX6xX4fxX4xX845xX6xX7xX4fxX4xX17bxX3fxX17dxX0xX52xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX27cxX710xX4xX8xX5dfxX4xX1xXf6xXcxX9fxX4xX82xX28bxX375xX5xX4xX11xXd7xXcxX19xX4xXcxX8bxXcxX9fxX4xXcxX3exX4fxX91xX4xX3xX2xX125xX5xX4xX82xXa2xX76xX4xX11xX2xX2cxXcxX4xXcxX9fxX28bxXd4xX2xX4xX1xXe9xXcxX9fxX4xX5xXa2xXcxX4xX11xX37xX76xX4fxX4xX5xX633xX23xX4xX3xX3exX3fxX4xX9fxX2xX7xX3fxX4xX1xX2xX125xXcxX4xXedxX19xX3fxX4x13f49xXcxX9fxX4xX1xXf6xXcxX9fxX91xX4xX5xX19xX31xXcxX4xX35xXa7xX4xX23xX19xXa2xXcxX4xX35xX309xX35xX4xX35exX6xX4fxX4xX845xX6xX7xX4fxX4xX17bxX3fxX17dxX91xX4xX5xX19xX31xXcxX4xX2xX5xX3fxXcxX4xX24x11b85xea9fxX7f1xX4xX24xX636x12633xX845xX10bxX4xX24xXe4xX2xX4xX82xX327xX4fxX4xX8xcc04xX4xX5xX83xX4xX1xX7xXcxX19xX4xX8xX117xX5xX19xX4xX5xX117xX5xX4xX11xX37xX633xXcxX4xX16bxX83xXcxX9fxX4xX82xX117xX4xX16bxX158xX11xX4xXedxf58axX4xX321xX28bxX76xX4xX11xX2xX2cxXcxX4xX5xX117xX5xX4xX11xX37xX633xXcxX4xX5xXa2xX76xX4xXcxXfdxX4fxX4xX6xX5dfxX7xX4xX2bxX9fxX3fxXe4xX2xX4xX19xXe4xXcxX9fxX4xX142xXcxX19xX33cxX4xX8xXb44xX4xX82xX28bxX375xX5xX4xX23xX19xX117xX11xX4xX11xX37xXb0xX5xX4xX11xX2xX4axX23xX4xX11xX37xX3fxXcxX9fxX4xXcxX9fxX3exX4fxX91xX4xX16bxXe4xXcxX4xX5xX83xX4xX11xX19xX710xX4xX5xX19xX31xXcxX4xX82xX710xX4xX17dxXdxX35xX10bxX4xX2bxX4axX76xX4xX11xX37xX633xXcxX4xX82xX158xX76xX4xX5xX19xX28bxX7xX4xX1xX2xX61bxXcxX4xX37xX7xX4xX11xX19xXcexX4xX11xXe4xX2xX4xX82xX327xX4fxX4xX8xXb44xX4xX5xX83xX4xX11xX19xX387xXcxX9fxX4xX16bxX117xX3fxX4xX11xX19xXd4xX2xX4xX9fxX2xX7xXcxX4xX5xXf6xX4xX11xX19xX710xX4xX82xX710xX4xX16bxXe4xXcxX4xX5xX83xX4xX11xX19xX710xX4xX82xX83xXcxX4xX17dxXdxX35xX10bxX4xX17bxX2cxXcxX4xX5xXe4xXcxX19xX4xX82xX83xX91xX4xX35xXf6xX5xX4xX24xX67x10729xX4xX24xX67xX142x14339xX4xX6xX3exX4xXcxX316xX2xX4xX11xX747xXcxX9fxX4xX19xX375xX23xX4xX5xX117xX5xX4xX82xX3fxXe4xXcxX4xX3xX2xX1xXdxX3fxX4xXcxX9fxX7axXcxX4xX5xX76xXcxX9fxX4xX5xX158xX23xX4xX11xX19xX387xXcxX9fxX4xX11xX2xXcxX4xX3xX309xX4xX5xX117xX5xX4xX11xX37xX633xXcxX4xX82xX158xX76xX4xX16bxX83xXcxX9fxX4xX82xX117xX4xX82xX694xX4xX3xX3exX4xX82xX7xXcxX9fxX4xX1xX2xX61bxXcxX4xX37xX7xX4xX11xXe4xX2xX4xX5xX117xX5xX4xX9fxX2xXfdxX2xX4xX82xX158xX76xX4xX6xX10exXcxX4xX11xX37xX2cxXcxX4xX11xX19xX4axX4xX9fxX2xX10exX2xX10bxX0xX52xX23xX17xX0xX11xX7xX16bxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX35xX7xX9fxXdxX17bxX3fxX17dxXbxX4xX7xX6xX2xX9fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX37xXbxX17xX0xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37xX1b7xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX9fxX7xX6xX6xXdxX37xX4fxXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX35xX9fxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1axX1ffxX120xX201xX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX201xX11xX120xX20bxX337xX337xX6xX31axX10bxX212xX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX7xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX52xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX52xX11xX7xX16bxX6xXdxX17xX0xX11xX7xX16bxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX35xX7xX9fxXdxX17bxX3fxX17dxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX33fxX120xX201xX10bxX20bxX120xX23xX17dxX1b7xXbxX4xX7xX6xX2xX9fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX37xXbxX17xX0xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37xX1b7xX4xXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX33fxX33fxX1axX10bxX20bxX120xX23xX17dxX1b7xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX9fxX7xX6xX6xXdxX37xX4fxXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX35xX9fxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1axX1ffxX120xX201xX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX201xX11xX337xX31axX20bxX137xX6xX33fxX10bxX212xX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX7xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX1afxX4xX33fxX33fxX1axX10bxX20bxX120xX23xX17dxX1b7xXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX7f1xX7xX23xX11xX2xX3fxXcxXbxX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX212xX76xX8xX11xX2xX785xX4fxX1b7xXbxX17x14beaxX2xX7xX3fxX4xX1xX2xX125xXcxX4xX35exX6xX4fxX4xX845xX6xX7xX4fxX4xX17bxX3fxX17dxX4xX82xX7xX4xX11xXd7xXcxX19xX4xXcxX8bxXcxX9fxX4xX11xX37xX2cxXcxX4xX93xX35xX7xX37xX11xX4xX24xX3bxX4xX93xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX4xX8xXdxX37xX2xXdxX8xX4xX93xX135xX1axX137xX0xX52xX23xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX52xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX52xX11xX7xX16bxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX0xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX27cxX7xX4xXedxX4axX11xX4xXcxX449xX2xX4xX5xX19xX3fxX4xX11xX37xXfdxX2xX4xXcxX9fxX19xX2xX125xX35xX4xX11xX449xX2xX4xX28bxX76xX0xX52xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX17bxX2cxXcxX4xX5xXe4xXcxX19xX4xX5xX117xX5xX4xX5xX747xXcxX9fxX4xXedxX4axX11xX4xXcxX449xX2xX4xX3xX633xX11xX4xX6x110f6xX4xX742xX76xXdxXcxX4xX11xX19xX76xX323xX5xX4xXcxX19xX28bxX4xX74bxX93xX17bxX91xX4xX67xX330xXa4axX636xX91xX4xXa4axX67xX3ffxX91xX4xX11xX7xX2xX4xXcxX9fxX19xXdxX91xX4xX6c4xX4xX11xX19xXcexX4xX11xX37xX2cxXcxX4xX93xX35xX7xX37xX11xX4xX24xX3bxX4xX93xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX4xX93xX135xX1axX137xX4xX5x142d1xXcxX4xX11xX37xX7xXcxX9fxX4xX16bxX46xX4xXedxX4axX11xX4xXcxX449xX2xX4xXedxX19xX387xXcxX9fxX4xX1xX327xX4fxX4xX93xXedxX4fxX8xX19xX7xX37xXdxX4xX9fxX2xXafdxX23xX4xXcxX9fxX28bxXd4xX2xX4xX1xXe9xXcxX9fxX4xX5xX19xX2xX7xX4xX8xfab4xX4xX35xX3exXcxX4xX19xXcexXcxX19xX4xX82xX2xX125xXcxX4xX11xX19xX3fxXe4xX2xX4xX6xX2cxXcxX4xX11xX2xX3xX2xX4xX19xX7xX4fxX4xX5xXe9xXcxX9fxX4xX35xX323xX11xX4xX6xXafdxX5xX4xX5xX83xX4xX11xX19xX710xX4xXedxX4axX11xX4xXcxX449xX2xX4xX82xX28bxX375xX5xX4xXcxX19xX2xX309xX76xX4xX93xX35xX7xX37xX11xX23xX19xX3fxXcxXdxX4xX5xX19xX3fxX4xX23xX19x1271fxX23xX4xXcxX9fxX28bxXd4xX2xX4xX1xXe9xXcxX9fxX4xX5xX19xX2xX4axX76xX4xX82xX3fxXe4xXcxX4xX3xX2xX1xXdxX3fxX4xX4fxX3fxX76xX11xX76xX16bxXdxX4xX11xX11exX4xX82xX2xX125xXcxX4xX11xX19xX3fxXe4xX2xX4xX6xX2cxXcxX4xX11xX2xX3xX2xX10bxX0xX52xX23xX17xX0xX11xX7xX16bxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX35xX7xX9fxXdxX17bxX3fxX17dxXbxX4xX7xX6xX2xX9fxXcxXaxXbxX5xXdxXcxX11xXdxX37xXbxX17xX0xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX4xX8xX11xX4fxX6xXdxXaxXbxX11xXdxX17dxX11xX10xX7xX6xX2xX9fxXcxX1afxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX37xX1b7xXbxX17xX0xX7xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX9fxX7xX6xX6xXdxX37xX4fxXbxX17xX0xX2xX35xX9fxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX35xX9fxXbxX4xX8xX37xX5xXaxXbxX52xX52xX2xX10bxX16bxX7xX3fxX19xX7xX11xX2xXcxX19xX10bxX3xXcxX52xXcxXdxXexX8xX52xX1axX1ffxX120xX201xX52xX1axX137xX1ffxX1xX120xX1axX201xX11xX31axX1ffxX337xX31axX6xX120xX10bxX212xX23xX9fxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxXcxXdxXcxX4xX5xX19xX3fxXcxX4xX8xX35xX7xX37xX11xX4xX11xX3xX4xXcxX7xX3fxX4xX5xX19xX3fxX4xX1xX2xX23xX4xX11xXdxX11xX4xXcxX7xX4fxXbxX4xX52xX17xX0xX52xX7xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX11xX37xX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX7f1xX7xX23xX11xX2xX3fxXcxXbxX17xX5fbxX4axX11xX4xXcxX449xX2xX4xX82xX7xX4xX23xX19xX28bxX316xXcxX9fxX4xX11xX2xX125xXcxX4xX5xX19xX3fxX4xX11xX37xXfdxX2xX4xXcxX9fxX19xX2xX125xX35xX4xX11xX19xX2cxX35xX4xX19xX3fxX3exXcxX4xX19xXfdxX3fxX0xX52xX23xX17xX0xX52xX11xX1xX17xX0xX52xX11xX37xX17xX0xX52xX11xX16bxX3fxX1xX4fxX17xX0xX52xX11xX7xX16bxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX0xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX7f1xX19xX4axX4xX82xX323xX4xX16bxXfdxX3fxX4xX19xX3exXcxX19xX4xX31axX4xX82xX751xX5xX4xX16bxX2xX125xX11xX0xX52xX8xX11xX37xX3fxXcxX9fxX17xX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX17bxX3fxX1xX4fxXbxX17xX7f1xX19xX633xX23xX4xX82xX2xX125xXcxX4xX1xX3fxX4xX8xX158xX35xX4xX8xX10f8xX11xX4xX35xXe9xX7xX4xX35xX28bxX7xX4xX16bxX694xX3fxX91xX4xX5xX387xXcxX4xX11xX37xXe9xXcxX9fxX4xX16bxX1060xX4xX3xX3exX3fxX4xX16bxX3fxX4xX35xXe4xX5xX19xX91xX4xX82xX2xX125xXcxX4xX117xX23xX4xX5xX7xX3fxX4xX82xX323xX11xX4xXcxX9fxX323xX11xX4xX6xX3exX35xX4xX19xX28bxX4xX19xX3c3xXcxX9fxX4xX11xX2xX3xX2xX4xf644xX4xX27cxX327xX4fxX4xX6xX3exX4xXcxX19xX2dfxXcxX9fxX4xXcxX9fxX76xX4fxX2cxXcxX4xXcxX19xX327xXcxX4xX23xX19xX747xX4xX16bxX2xX4axXcxX4xX6xX3exX35xX4xX5xX19xX117xX4fxX4xX11xX2xX3xX2xX4xXcxX19xX3exX4xX16bxXe4xXcxX4xX3xX3exX4xX11xX19xX28bxXd4xXcxX9fxX4xXedxX19xX387xXcxX9fxX4xX82xX28bxX375xX5xX4xX16bxXfdxX3fxX4xX19xX3exXcxX19xX10bxX4xX2bxX19xX28bxXcxX9fxX4xX82xX751xX5xX4xX16bxX2xX125xX11xX91xX4xX3xX10exX2xX4xX11xX158xX11xX4xX5xXfdxX4xX5xX117xX5xX4xX8xXfdxXcxX4xX23xX19xd1bbxX35xX4xX93xXedxX4fxXexX3fxX37xX11xX19xX4xX11xX37xX3fxXcxX9fxX4xX11xX19xXd4xX2xX4xX9fxX2xX7xXcxX4xX16bxXfdxX3fxX4xX19xX3exXcxX19xX4xX82xX2xX125xXcxX4xX11xX5dfxX4xX201xX33fxX4xX11xX19xX117xXcxX9fxX4xX11xX19xXcexX4xX16bxXe4xXcxX4xX8xXb44xX4xX6xX76xX387xXcxX4xX82xX28bxX375xX5xX4xX35xX2xX61bxXcxX4xX23xX19xXd7xX4xX11xX19xX7xX4fxX4xX11xX19xX4axX4xX6xX2xXcxX19xX4xXedxX2xX125xXcxX4xX19xX28bxX4xX19xX3c3xXcxX9fxX4xX11xXe4xX2xX4xXcxX19xX3exX4xX1346xX4xX27cxX327xX4fxX4xX5xX83xX4xX11xX19xX710xX4xX17dxXdxX35xX4xX6xX3exX4xX1xX46xX5xX19xX4xX3xXf6xX4xX19xX633xX76xX4xX35xX694xX2xX4xX11xX449xX11xX4xXcxX19xX158xX11xX4xX11xXe4xX2xX4xX11xX19xX46xX4xX11xX37xX28bxXd4xXcxX9fxX4xX3bxX2xX125xX11xX4xX2bxX7xX35xX4xX19xX2xX125xXcxX4xX11xXe4xX2xX10bxX0xX52xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX93xX3fxX76xX37xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX3fxX4xX636xX7f1xX24xX4xX2bxXdxXexX8xX0xX52xX23xX17