Diện đồ đông “chất” như sao Việt
Hồ Ngọc Hà, Jennifer Phạm, Maya sành điệu với những set đồ hợp mốt.
a07ax14f14x16378x16944xf508x165b9x156a4xf7c3x12c9exX7x16e63x1082axcd10x148f6xe400x12ba7xX5xa09exXax15da6x16218xXdxbbb2xed80xX3xcf37x12cb4xX3xX18x167ffxX16xfec2xX3xXaxX4xX1x10025xXexXaxX3xX16xX1x11d6axX3xX7xX6xbc31xX3xcc03xXdxX15xXexX0xa1dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11582xX10xX6x147c3xXaxX12xX43xX19xX3xa63bxX1exf44axX4xX3xX43x12404x1019cxX3x15cd9xX10xX16xX16xXdx15569xX10x157f1xX3x11a9exX1xf545x163f0xX53xX3x168e0xX6xc551xX6xX3xX7xX52xX16xX1xX3xX18xXdxX15xaf5exX3x12ee3x162a3xXdxX3xX16xX1xae14xX16xX1exX3xX7xX10xXexX3xX18xX19xX3xX1x143fdxXbxX3xX61xfe0cxXex13426xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6x128a2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xb7b5xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxb129xXdxX46xXexX1x1335dxX3xe496x12ffdxX8bxX2xXb8xX2xfdcex118c9xa218xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXax116aaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxbc65xXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2x104e6xXcbx114e7xX34xX2xXcbxb020xX46xX12fxX12fxX12fxXexX12fxXebxXcbxXcbxX5xXcbxX8bx145e7xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbx144e9xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexe136xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xX43xX19xX3xX4cxX1exX4exX4xX3xX43xX52xX3xX4x1336fxX16xX1exX3xX16xX1xXdx11115xX71xX3xX16xX1exX29x104bbxXdxX3xX18x11f2bxXbxX3xX16xf941xXdxX3xXexXdx13cb9xX16xX1exX3xX4xf4e4xX6xX3xX7xX1xX2dxXb1xX93xXdx16deaxX3xX2fxXdxX15xXexX3xX18xX1d6xX71xX3xX4xX1xX4exX16xX3xX5x152daxX6xX3xX4xe178xX4xX3xXexX5cxX6xX16xX1exX3xXbxX1xf5b6xX4xX3xX4xX1eexX6xX3x1545cxa105xX16xX1exX3xX43x118dfxXdxX3x11a8bxX1e9xX16xX3xX18x16b18xX3xXexX60xX2dxX3xX18xXdxX22cxX61xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX7xXexX5cxX10xX10xXexX3xX7xXexX66xX5xX10xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxef58xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxX12fxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX4xX10xX16xXexX10xX5cxXc0xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexXb8xX2xXb9xXbexX5xX2xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX5xXdxX16xX10xX1b1xX1xX10xXdxX1exX1xXexXb6xX12fxXcbxX8bxX294xXbxX17bxXc0xXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xX4cxX1xX79xX16xX1exX3xX61x136c3xX71xX3xX20cxX2dxX3xd175xX1xX2dxX20cxX4xX3xX18xX29xX85xX4xX3xXexX60xX2dxX3xX46xX208xX16xX1exX3xXexX5cx16a67xX16xX3xX16xX1exX71xX66xX3f0xX16xX3xX5xXdxX15xX71xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX23xXbxX53xX3xX18xX29xX1dcxX16xX1exX3xX4x13285xXexX3xX61xX6xX66xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1e9xX3xX5xX71xX1cxX16xX3xX5xX52xX3xXexX5cxX6xX16xX1exX3xXbxX1xX217xX4xX3xX1exXdxd8b0xXbxX3xXbxX1xX20cxXdxX3xX18xX1e0xXbxX3xXaxX7xX6xX16xX1exX3xX4xX1xX224xX16xX1xXaxX3xX1x11597xX16xX3xXexX5cxX2dxX16xX1exX3xX61xX1cfxX6xX3xX18xX1cxX16xX1exX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xXb8xXb9xX8bxX2xXb8xX2xXbexXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxX12fxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX4xX10xX16xXexX10xX5cxXc0xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX294xX12fxX294xXebxX5xX12fxX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX5xXdxX16xX10xX1b1xX1xX10xXdxX1exX1xXexXb6xX12fxXcbxX8bxX294xXbxX17bxXc0xXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xd5caxX3xX61xX1cfxX6xX3xXexX1xX1dcxXdxX3xXexX5cxX6xX16xX1exX3xX61xX74xXdxX53xX3xX43xX19xX3xX4cxX1exX4exX4xX3xX43xX52xX3xXexXdxX3f0xX16xX3xXbxX1xX2dxX16xX1exX3xXexX5cxX2dxX16xX1exX3xX73xXdxX15xX4xX3xX7x15099xX3xX46xX217xX16xX1exX3xXexX1cxX16xX1exX3xX61xX52xX71xX3xX17bxX6xX16xX1xX3xX5xX20cxX3xX61xX60xX3xX1b1xX3xX1exX6xX61xX3xX61xX52xX71xX3xX18xX29xX85xX4xX3xX46xX208xX3xX18xX2dxX20cxX16xX3xX7x13ba9xX3xXaxX1exf213xX66xX3xX93x13b7bxX2dxXaxX3xXexX5cxX2dxX16xX1exX3xX16x1252exX61xX3xX12fxXcbxX2xX12dxX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX12dxX12dxXebxX12dxX5xXebxX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xXcxX1cxX16xX1exX3xX17bxX20cxX61xX3xX1exX1xXdxX3xX1b1xX3xX1exX6xX61xX3xX61xX52xX71xX3xX73xX3d4xX16xX3xX18xX29xX85xX4xX3xX66xX3f0xX71xX3xXexX1xf8f5xX4xX1xX3x12b3fxX3xX61xX1cfxX6xX3xX5xX60xX16xX1xX3xX18xX29xX85xX4xX3xX55xX10xX16xX16xXdxX5axX10xX5cxX3xX5exX1xX60xX61xX3xX4xX1xX4exX16xX3xX5xX52xX61xX3xX18xXdxX22cxX61xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xXbxX1xX2dxX16xX1exX3xX4xX20cxX4xX1xX3xX18xX29xX1dcxX16xX1exX3xXbxX1xX89xX3xX4xX1eexX6xX3xX61x16000xX16xX1xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX2xX2xX12fxX12fxX5xXb9xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xX5exX1xX89xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXbxX1xX2dxX16xX1exX3xX4xX20cxX4xX1xX3xXexX89xXdxX3xX1exXdxX224xX16xX3xX16xX1xX29xX16xX1exX3xX1xX2dxX6xX3xX1xf82dxX71xX3xX73xX3d4xX16xX3xX3daxX1x116f5xX2dxX3xX93xXdxX1e9xXexX3xX4xX20cxX4xX1xX3xXexX60xX2dxX3xX16xX3f0xX16xX3xX18xXdxX22cxX61xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX16xX1xX20cxX3xX18x11fbexX66xX3xXexX1xX71xX3xX1xX433xXexX3xX73xX74xXdxX3xX16xX44dxX3xX20cxX2dxX53xX3xXexX433xXdxX3xX18xX10xX2dxX3xX4xX1xX9b9xX2dxX53xX3xXbxX1xX217xX3xX3daxXdxX15xX16xX3xX5xX1cxX16xX1exX3xX5cxX208xX4xX3xX7xX40fxX4xX3xX61xX52xX71xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexXb8xXb8xX12dxX12dxX5xXbexX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xf09axX2dxX3xX46xX60xX3xX18xed08xX3xXexX29xX44dxXdxX3xX18xX29xX85xX4xX3xX55xX10xX16xX16xXdxX5axX10xX5cxX3xX5exX1xX60xX61xX3xXbxX1xX89xXdxX3xX4xX1cfxX16xX1exX3xX73xX20cxX66xX3xX46xX20cxX16xX1exX3xX7xX71xX1cxX16xX1exX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xX1xX652xX3xX73xX52xX3xXexX433xXdxX3xXa1xX1xX6xX16xX10xX5xX3xX93xX2dxX66xX3xX7xX52xX16xX1xX3xX18xXdxX15xX71xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexXb8xX2xX2xXb8xX5xX133xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xX64xX6xX66xX6xX3xX5xX60xXdxX3xX4xX1xX4exX16xX3xe32fxX71xX9ddxX16xX3xX140xX10xX6xX16xX3xX61xX6xX16xX1exX3xX1xX44dxXdxX3xX1xX29xX74xX16xX1exX3xX4xX1e4xX3xX18xXdxX22cxX16xX3xX18xX22cxX3xXbxX1xX89xXdxX3xX4xX1cfxX16xX1exX3xX61xX3d4xX71xX3xX20cxX2dxX3xX46xX60xX3xX18xX29xX85xX4xX3xX16xX1xXdxX1d6xX71xX3xX16xX1exX29xX1dcxXdxX3xX18xX1e0xXbxX3xX66xX3f0xX71xX3xXexX1xX7dcxX4xX1xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX12dxXbexX133xXb8xX5xX12dxX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xXcxX5cxX6xX16xX1exX3x12b61xX1xXdxX1e9xX71xX3xX16xX1e4xXdxX3xX93xX9b0xXexX3xX73xX74xXdxX3xX7xX40fxX4xX3xX4xX6xX61xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX224xX3xX20cxX2dxX3xX3daxX1xX2dxX20cxX4xX3xX73xX52xX3xX73xX20cxX66xX3xX7xX71xX1cxX16xX1exX3xX46xX20cxX16xX1exX3xX16xX1exX40fxX16xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX18xX60xXdxX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX12fxX12dxXebxX2xX5xX294xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xXcxX5cxX2dxX16xX1exX3xX4xX20cxX4xX3xX93x148e8xX3xX7xX29xX71xX3xXexX9b0xXbxX3xX1exXdxX74xXdxX3xXexX1xXdxX15xX71xX3xX7e0xX3xX61xX1cfxX6xX3xX18xX1cxX16xX1exX3xX73xX52xX3xX46x1060dxXbxX3xX5xaa5dxX3xX1xX107fxXdxX3xX4xX71xX89xXdxX3xX16xX65dxX61xX53xX3xXcxX5cxX6xX16xX1exX3xXed9xX1xXdxX1e9xX71xX3xXexX5cxX7e0xX3xXexX1xX52xX16xX1xX3xXaxX16xX52xX16xX1exX3xXexX1xX44dxXaxX53xX3xX16xX1exX29xX1dcxXdxX3xX4xX1xX71xX66xX22cxX16xX3xXexX224xXdxX3xX16xX1xX79xX16xX1exX3xXexX1xX1cxX16xX1exX3xX18xXdxX15xXbxX3xXexX1xXdxX1e9xXexX3xX3daxX1e9xX3xX4xX1eexX6xX3xX21exX21fxX16xX1exX3xX43xX224xXdxX3xX227xX1e9xX16xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexXb9xX294xX2xXb9xX5xXb8xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xXa1xX1xX64exX16xX3xX73xX20cxX66xX3xX4xX52xXdxX3xX16xX433xXexX3xX18xX29xX85xX4xX3xX4xX40fxXexX3xX61xX6xX66xX3xXexX5cxX3f0xX16xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xXdxX15xX71xX3xX73xX224xXdxX3xX46xX60xX53xX3xX1exX6xX61xX3xX61xX52xX71xX3xX23xX61xX3xX20cxXbxX3xX18xX29xX85xX4xX3xX61xXdxX17bxX3xX4xX1cfxX16xX1exX3xX20cxX2dxX3xX3daxX1xX2dxX20cxX4xX3xX18xX19xX16xX1exX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xXdxX15xX71xX3xX73xX52xX3xX7xX44dxX3xX61xXdxX3xX5xX217xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xX1xX652xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexXebxX12fxX133xX12dxX5xX2xXcbxX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xXcxX1cxX16xX1exX3xX17bxX6xX16xX1xX3xX5xX20cxX3xX61xX60xX3xX18xX29xX85xX4xX3xX18xX29xX6xX3xX73xX52xX2dxX3xX16xX1xXdxX1d6xX71xX3xX3daxXdxX22cxX71xX3xX46xX20cxX16xX1exX3xX73xX20cxX66xX3xX20cxX2dxX3xX18xX22cxX3xX61xX6xX16xX1exX3xX18xX1e9xX16xX3xX7xX208xX3xX18xX6xX3xX46xX60xX16xX1exX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX40fxX4xX3xX61xX52xX71xX3xX4xX1eexX6xX3xX93xX107fxX3xX7xX29xX71xX3xXexX9b0xXbxX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX3xX12dxX294xX8bxXb9xXb8xX12fxXb8xXbfxXc0xXaxX3xX93xX2dxX5cxX46xX10xX5cxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1exX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX16xX1exX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX1exX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb772xX2dxX46xX66xXaxX12xX0xXdxX61xX1exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX8bxX93xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8bxX73xX16xX34xX16xX10xXb1xX7xX34xX2xX12dxXcbxX12fxX34xX2xXcbxX133xX46xX12fxX12fxX12fxXexX294xXbexXb9xXb9xX5xX2xX2xX8bxX140xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXdxX10xX16xX3xX46xX2dxX3xX46xX2dxX16xX1exX3xX4xX1xX6xXexX3xX16xX1xX71xX3xX7xX6xX2dxX3xX73xXdxX10xXexXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX66xXb6xX93xX5xX2dxX4xX3daxXc0xX61xX6xX5cxX1exXdxX16xX1b1xX5xX10xX5axXexXb6xX6xX71xXexX2dxXc0xX61xX6xX5cxX1exXdxX16xX1b1xX5cxXdxX1exX1xXexXb6xX6xX71xXexX2dxXc0xXb1xXdxX46xXexX1xXb6xX133xXebxX12dxXbxX17bxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17bxXexX1b1xX6xX5xXdxX1exX16xXb6xX3xX140xX71xX7xXexXdxX5axX66xXc0xXaxX12xX13xXdxX10a7xX16xX3xX73xXdxX3f0xX16xX3xX64xX6xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX43xX52xX3xX17bxX71xX89xX16xX1exX3xXbxX1xX89xX3xX73xX74xXdxX3xX7xX10xXexX3xX18xX19xX3xX16xX1xX1e0xX3xX16xX1xX52xX16xX1exX3xX1exX19xX61xX3xX20cxX2dxX3xX3daxX1xX2dxX20cxX4xX3xX46xX60xX3xX46xX20cxX16xX1exX3xX5xX617xX16xX1exX53xX3xX4xX1xX64exX16xX3xX73xX20cxX66xX3xX4xX1xX79xX3x11f2exX3xXexX5cxX6xX16xX1exX3xXexX5cxX7dcxX3xX1xX2dxX6xX3xXexX1xX3f0xX71xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX18xX433xX16xX1exX3xX17bxX71xX3xX1xX29xX74xX16xX1exX3xXexX1xX10a3xX16xX1xX3xX1xX52xX16xX1xX8bxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX5cxX12xX0xX34xXexX93xX2dxX46xX66xX12xX0xX34xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaea8xX2dxX71xX5cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX16xX1exX2dxXdxX7xX6xX2dxX8bxX16xX10xXexX0xX34xXbxX12