SPEAR 3 - cuộc “tiểu cách mạng” có khả năng thay đổi cuộc chơi
Thực tiễn đang chứng kiến sự ra đời của một xu hướng mới của vũ khí - thu nhỏ kích thước đồng thời tăng độ chính xác thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến, mà tên lửa không đối đất SPEAR 3 là một ví dụ.
8718xc592xc2bbxe3a5xb162x102f6xc8c5xe6d8xe1e5xX7xf1bfxd184x9a9bx116fbxbdb7xc7ccxX5xa399xXax9362xbea2x8f70xfdd3xab7dxf3d6xX3xd79bxX3x111cfxX3xX4xdee4x9ce8xX4xX3x8b18xXexXdx98cexX1exX3xX4xe556xX4xX1xX3x11e1bx8fa3x908fx11b12x9f2dxX3xX4xda5dxX3x8e8axX1x9bb1xX3xX2fxfc8fxX2fxX30xX3xXexX1xX6xf801xX3xc869xe027xXdxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX1x11c4cxXdxX0x11bdbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2cbxX10xX6x8f84xXaxX12xXcxX1xf154xX4xX3xXexXdx93cbxX2fxX3xX44xX6xX2fxX30xX3xX4xX1x1116cxX2fxX30xX3xX36xXdxf223xX2fxX3xX7xX69xX3xeaedxX6xX3xX44xf645xXdxX3xX4x11069xX6xX3xX2dxX1fxXexX3x11820xX1exX3xX1xaaeax1024fxX2fxX30xX3xX2dxX98xXdxX3xX4xX8cxX6xX3xa9b0x11d15xX3xX36xX1x900dxX3xX1bxX3xXexX1xX1exX3xX2fxX1xb2f4xX3xX36xXa9xX4xX1xX3xXexX1xX97xX98xX4xX3xX44x10348xX2fxX30xX3xXexX1xX88xXdxX3xXexX3bxX2fxX30xX3xX44xX1fxX3xX4xX1xXa9xX2fxX1xX3xX93xX29xX4xX3xXexX1xdb5fxX2fxX30xX3x10102xX1exX6xX3xXa4xXdxc700xX4xX3xX78xX2fxX30xX3xX64x11a71xX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xXe8xX3xX2dxX98xXdxX3xXa4xcb3bxX3xX36xaa15xX3xXexX1xX1exf413xXexX3xXexXdx11d97xX2fxX3xXexXdxX7exX2fxab68xX3xX2dxX107xX3xXexX114xX2fxX3xX5xe948xX6xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44x12164xXdxX3xX44xbfd7xXexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xXa4xXa9xX3xX64xXf0xd796xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx956fxX2fxXexX10xX84xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX1bxX6xX5xXdxX30xX2fxa974xX3xX4xX10xX2fxXexX10xX84xfbc7xXaxX12xXcxX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX44xX133xXexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b5exd4d4xX64xX42xXaxX12x120ffxX1xafd3xX2dxX3xX44xX45xXdxX3xX2dxX98xXdxX3xX36xX1xX1afxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX2dxX29xX42xX3xb0a3xX6xX42xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX11bxX3xXexca27xX3xX2fxX3bxX2dxX3x11de0x8e4fxX1efxe9afxX11bxX3xb894xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exfe70xX2fxX3xX61xX1afxX107xX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX3xX16xX2fxX1xX3xX44xd245xX3xX36xX1x10859xXdxX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX4xX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXexX84x8c08xX2fxX1xX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXexX114xX2fxX3xX13xX10xX5xX10xX4xXexX10xX64xX3xX14xX84xX10xX4xXdxX7xXdxX1afxX2fxX3xX15xfbf2xX244xX10xX4xXexX7xX3xX6xXexX3xX17xX6xX2fxX30xX10xX3xX1bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xcd86xXexX2exX2dxX3xX64x93d1xX4xX1xX3xX5xX107xX3xX61xXdxXe8xX1exX3xX78xX2fxX30xX3xca9exX1xXa9xX2fxX1xX3xX93xX29xX4xX3xX272xX1xfd3cxX2fxX3xX5xX27exX4xX3xXcxf50exX2dxX3xX93xX6xe49exX11bxX3xXa4xX98xXdxX3xX7xX69xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX30xXdxX6xX3xX4xX8cxX6xX3xX2fxX1xXdxcd00xX1exX3xX4xX4fxX3xXe2xX1exX6xX2fxX3xX2fxX30xX1xXdxX114xX2fxX3xX4xX78xX1exX3xXa4xX107xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xXexX42xX14axX3x11cfaxX1fxXexX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX2fxX3bxX2dxX3xX2fxX1fxXdxX3xX64xX1exX2fxX30xX3xX4xX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXexX84xX223xX2fxX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX5xX107xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX3xX2dxX1fxXexX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX64xa5c3xX2fxX3xX44xX97xX88xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX44xX133xXexX3xX2dxX98xXdxX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1x9df3xXbxX3xX44xX286xX1exX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX36xX1xXdxX25xX2fxX3xX44xX6xX3xX4xX1xX7exX3xX44xX1fxX11bxX3xX4xX34xX3xXexX286xX2dxX3xX1d8x8badxX2fxX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX64xX97xX98xXdxX3xX2xX1efxX1efxX36xX2dxX11bxX3xX36xbb48xX3xX1xXdxXe8xX1exX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX272xX6xXbxX6xX1d8xXdxX5xXdxXexX42xX3xX19xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX1b4xX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX2xX1efxX11bxX3xX1aexX1fxX3x105e7xX1exX12fxX4xX3xXbxX1xba3cxX2fxX30xX3xX16xX2fxX1xX3xXa4xX107xX3xXcxX10fxXbxX3xX44xX1afxX107xX2fxX3xX2c7xX1aexe4b9xX16xX3xX25cxX4xXdexX2fxX30xX3xXexX42xX3xX4xX45xX3xXbxX1xX286xX2fxX3xX4xX8cxX6xX3xXcxX10fxXbxX3xX44xX1afxX107xX2fxX3xX16xXdxX84xX1d8xX1exX7xX3xX25cxX19xb078xX11bxX1f1x944axX28bxX11bxX3xX1aexX16xX15xX3xX13xX42xX7xXexX10xX2dxX7xX3xX25cxX19xX3ebxX11bxX1f1xX3eexX28bxX3xXa4xX107xX3xa683xX10xX1afxX2fxX6xX84xX64xX1afxX3xX1bxX3xd1a8xXdxX2fxX2dxX10xX4xX4xX6xX2fxXdxX4xX6xX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xX2fxX352xX2dxX3xX30xXdx11c7dxX3xX25cxX1eexX1f1xX3eexX28bxX28bxX3xX44xX20exX3xX36xX368xX3xX36xX7exXexX3xX2dxX1fxXexX3xX7xX12fxX3xX1xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xXa4xX2a5xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX3xX4xX29xX4xX3xX5xX1afxX2exXdxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX36xX1xX29xX4xX3xX2fxX1xX6xX1exX11bxX3xX2dxX1fxXexX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX7xX12fxX3xX44xX34xX3xX5xX107xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX44xX133xXexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX272xX6xXbxX14axX3xX19xX14axX3xd9c0xXdxXe8xX4xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX36xX7exX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xXexXdxX7exXbxX3xXexXf0xX4xX3xX4xX1xX1afxX3xX44xX7exX2fxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX2xX1f1xX11bxX3xX7xX6xX1exX3xX44xX34xX3xX5xX107xX3xX5xX352xXbxX3xX84xX29xXbxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX44xX25xX3xXexX1xX125xX3xX2fxX30xX1xXdxXe8xX2dxX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX5xX107xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX36xX7exX3xX44xX25xX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX3xX2dxccf6xXexX3xX44xX133xXexX11bxX3xX4xX12fxX3xX44xX262xX2fxX1xX3xXa4xX107xX3xX64xXdxX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX25cxX93xX10xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xX93xX10xX3xX1d8xX27exX4xX3xXexX1xa720xXbxX11bxX3xX1d8xXe8xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX11bxX3xX1d8xX1afxX1afxX2fxX30xX36xX10xX11bxX3xX44xX107xXdxX3xX84xX6xX64xX6xX84xX3xXa4xX107xX3xX36xX1xa5c1xX1exX3xX44xX1fxXdxX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX28bxX11bxX3xXa4xX107xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXexX97xX4fxX2fxX30xX3xX5xX6xXdxX11bxX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX5xX107xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xX1xX12fxX2fxX30xX3xX1xX2exX2dxX3xX25cxXexX107xX1exX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX28bxX3xab42xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xX34xX3xXexX1xX1fcxX2fxX3xX1xX223xX2fxX1xX3xXexX84xXf0xX3xX64xX107xXdxX3xX2xX11bx108d1xX2dxX11bxX3xX44xX97xX88xX2fxX30xX3xX36xXa9xX2fxX1xX3xX2xX632xX1efxX2dxX2dxX11bxX3xX36xX1xX12fxXdxX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX64xX97xX98xXdxX3xX2xX1efxX1efxX36xX30xX11bxX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX4xX4fxX3xXexX1exX12fxX4xX3xX1d8xXdxX2fxX3xXbxX1xX38xX2fxX3xX5xX69xX4xX3xXcxedc8xX1bxX2xX1f1xX1efxX1bxX19xX11bxX3xX4xX34xX3xXexX12fxX4xX3xX44xX1fxX3xX1d8xX6xX42xX3xX4xX10fxX2fxX3xX1fcxX2dxX3xX25cxX2fxX1xX97xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexXdxX7exXexX3xX5xX1fxX28bxX17fxX3xXexX1xX10xX1afxX3xX2dxX1fxXexX3xX7xX12fxX3xX97xX98xX4xX3xXexXa9xX2fxX1xX11bxX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX2exXexX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexX286xX2dxX3xX1d8xX352xX2fxX3xX2xeeb3xX1efxX1bxX2xX1f1xX1efxX36xX2dxX14axX3xX272xX29xX4xX3xX4xX125xX6xX3xX1xca54xXexX3xX30xXdxX34xX3xX2fxX1b6xX2dxX3xX212xX3xX1xX6xXdxX3xX1d8xX114xX2fxX3xXexX1xX1fcxX2fxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xXa4xX107xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX4xX34xX3xXbxX1xX286xX2fxX3xX2fxX1xXdexX3xX84xX6xX17fxX3xX212xX3xX44xX1exXdexXdxX3xX4xX34xX3xX1d8xX6xX3xX4xX29xX2fxX1xX3xX5xX29xXdxX17fxX3xX1d8xX1fxX3xXbxX1xX10fxX2fxX3xX4xX1xX10xX3xX44xX286xX1exX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX4xX1xX7exX3xXexX2exX1afxX3xXexX1e8xX3xXa4xX10fxXexX3xX5xXdxXe8xX1exX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX7xX1exX12fxXexX3xX44xX25xX3xX44xX38xX2dxX3xX1d8xX38xX1afxX3xX1xX1afxX2exXexX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX4xX8cxX6xX3xX44xX286xX1exX3xXexX223xX2dxX3xX36xXdxX7exX2dxX3xX36xX7exXexX3xX1xX32dxXbxX11bxX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xX4xX38xX3xX2fxX30xX107xX42xX3xX5xX30cxX2fxX3xX44xX114xX2dxX14axX3xX1b4xX30xX3abxXdxX3xX2fxX45xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX5xX10fxXbxX3xXexX84xX223xX2fxX1xX3xXexX1xX10xX1afxX3xX2dxX1fxXexX3xX7xX12fxX3xXex1018axX42xX3xX4xX1xX27exX2fxX3xX44xX25xX3xXexX29xX4xX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX44xX7exX2fxX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX0xXdxX2dxX30xX3xX7xX84xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX52xX52xXdxX14axX1d8xX6xX1afxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14axXa4xX2fxX52xX2fxX10xd3dbxX7xX52xX1eexX2xX1efxX6ebxX52xX2xX1efx9158xX64xX1f1xX1eexX1eexX1f1x11ce6xX19xX1eexXexX19xX2xX632xX5xX2xX14axXbxX2fxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX1bxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX22xXexXdxX25xX1exX3xX4xX29xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX42xX3xX44xX45xXdxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX1xX4fxXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX6xXbxXexXdxX1afxX2fxXaxX12xXcxX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX44xX133xXexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX272xX6xXbxX14axX3xX19xX3xX4xX8cxX6xX3xX2c7xX1aexX3c1xX16xX17fxX3xX1b4xX30xX1exXc1xX2fxX177xX3xX2dxX1d8xX64xX6xXdxX2fxX4xX14axX4xX1afxX2dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX1b4xX30xX1afxX107xXdxX3xX84xX6xX11bxX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX30xX352xX2fxX3xXbxX1xX286xX2fxX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xX4xX34xX3xX7xX78xX4xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xXbxX1xX29xX3xX5xX98xX2fxX3xX1xX4fxX2fxX3xX7xX1afxX3xXa4xX98xXdxX3xX44xX286xX1exX3xX44xX2exX2fxX3xXbxX1xX1fcxX2fxX3xX2dxX38xX2fxX1xX3xXexX1xXdexX2fxX30xX3xXexX1xX97xX88xX2fxX30xX3xX2fxX1xX97xX2fxX30xX3xX30xXdxX38xX2dxX3xXexX1xXdxXe8xXexX3xX1xX2exXdxX3xXexX107xXdxX3xX7xX38xX2fxX3xX93xX1exX2fxX30xX3xXe2xX1exX6xX2fxX1xX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX14axX3xe282xX97xX32dxX4xX3xX64xX30cxX2fxX3xX44xX97xX88xX2fxX30xX3xX1d8xX212xXdxX3xX2dxX1fxXexX3xX1xXe8xX3xXexX223xX2dxX3xX36xXdxX7exX2dxX3xX44xX6xX3xX4xX1xX7exX3xX44xX1fxX3xX25cxX64xX7ffxX2fxX30xX3xX7xX34xX2fxX30xX3xX2dxXdxX5xXdxX2dxX10xXexX3xXa4xX107xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX1d8xX262xX3xXexX223xX2dxX3xX36xXdxX7exX2dxX3xX5xX6xX7xX10xX84xX3xX1d8xX29xX2fxX3xXexXa9xX4xX1xX3xX4xX69xX4xX28bxX11bxX3xXexX1xX10xX1afxX3xX2fxX30xX1exX42xX114xX2fxX3xX5xX368xX3xXe2xX1exX29xX2fxX3xXexXa9xX2fxX1xX3xX15axX1b4xd2aaxX3xX1xX1afxX54exX4xX3xX1xXe8xX3xX44xX262xX2fxX1xX3xXa4xX262xX3xXexX1afxX107xX2fxX3xX4xX286xX1exX3xXa42xX14xX13xX3xXa4xX107xX3xX5xXdxX114xX2fxX3xX36xX7exXexX3xX64xX42cxX3xX5xXdxXe8xX1exX11bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX4xX29xX4xX3xX44xX3abxX2fxX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX44xX1fxX4xX3xX5xX10fxXbxX3xXa4xX98xXdxX3xX44xX1fxX3xX4xX1xXa9xX2fxX1xX3xX93xX29xX4xX3xX4xX6xX1afxX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xX2fxX30xX1exX42xX114xX2fxX3xX5xX368xX3xX22xX1d8xX352xX2fxX3xXa4xX107xX3xXe2xX1exX114xX2fxX31xX3xX1xX1afxX54exX4xX3xXexX84xX6xX1afxX3xX44xX45xXdxX3xX64xX42cxX3xX5xXdxXe8xX1exX3xX5xXdxX114xX2fxX3xXexXf0xX4xX11bxX3xX1d8xX6xX1afxX3xX30xXc1xX2dxX3xXexXa9xX2fxX1xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX2fxX1xX352xX2dxX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX3xX5xX2exXdxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX36xX1xXdxX3xX1d8xX6xX42xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX2c7xX1aexX3c1xX16xX3xXa4xX107xX3xX1f4xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX61xX1afxX107xX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX3xXexX45xX3xX4xX1xX78xX4xX3xX5xX286xX2fxX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXexX1xX125xX3xX44xX286xX1exX3xXexXdxX114xX2fxX3xXa4xX107xX1afxX3xXexX1xX29xX2fxX30xX3xX19xX52xX1eexX1efxX2xX861xX3xXexX1e8xX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xX15xX1exX84xX1afxX244xXdxX30xX1xXexX10xX84xX11bxX3xXexX1exX42xX3xX2fxX1xXdxX114xX2fxX11bxX3xXexX1xX29xX2fxX30xX3xX1f1xX52xX1eexX1efxX2xX861xX11bxX3xX30xXdxX98xXdxX3xX4xX1xX78xX4xX3xX16xX2fxX1xX3xX44xX20exX3xXe2xX1exX42xX7exXexX3xX44xX262xX2fxX1xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xX1xc3ffxX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xXexX1e8xX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xXexXdxX114xX2dxX3xX36xXa9xX4xX1xX1bxX2fxX57exX2dxX3xX1d8xX1afxX2dxX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX14axX3xXcxXdxX7exXbxX3xXexX1xX10xX1afxX3xX1xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xXexX84xX262xX3xX30xXdxX29xX3xX2xX1f1xX1efxX3xXexX84xXdxXe8xX1exX3xX1d8xX38xX2fxX30xX3xXa4xX107xX1afxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX2xX861xX3xX5xX107xX3xX1xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xX6ebxX2xX2xX3xXexX84xXdxXe8xX1exX3xX1d8xX38xX2fxX30xX3xXa4xX107xX1afxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX2xX867xX3xX44xX25xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1xX32dxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX5xX114xX2fxX3xX414xX1bxX19xX1f1xX14axX3xX9bdxX286xX1exX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX1eexX2xX11bxX3xX1xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xX7xX38xX2fxX3xX93xX1exX133xXexX3xXa4xX107xX3xXexX84xX223xX2fxX1xX3xX64xXdxX6exX2fxX3xXexX84xX262xX3xX30xXdxX29xX3xX1f1xX1f1xX1efxX3xXexX84xXdxXe8xX1exX3xX1d8xX38xX2fxX30xX3xX16xX2fxX1xX3xX25cxXexX97xX4fxX2fxX30xX3xX44xX97xX4fxX2fxX30xX3xX3ebxX1f1xX1efxX3xXexX84xXdxXe8xX1exX3xb99fxX13xX3c1xX28bxX3xX44xX20exX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX36xX368xX3xX36xX7exXexX11bxX3xXexX1xX10xX1afxX3xX44xX34xX11bxX3xX2c7xX1aexX3c1xX16xX3xX7xb4e4xX3xX44xX97xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xXa4xX107xX1afxX3xX1xX1afxX2exXexX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xXexX1e8xX3xX414xX1bxX19xX1f1xX3xXa4xX107xX1afxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX1eexX1f1xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xXcxX1xX10xX1afxX3xX2c7xX1aexX3c1xX16xX11bxX3xX1xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xX1x92dcxX3xXexX84xX32dxX3xX1xX4fxX2fxX3xX3ebxX1efxX1efxX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xX5xX107xX2dxX3xXexX2exXdxX3xX16xX2fxX1xX11bxX3xX1d8xX6xX1afxX3xX30xXc1xX2dxX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xXexX2exX1afxX3xX84xX6xX3xX2xX867xX1efxX3xX44xX286xX1exX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xXe8xX3xX4xX34xX3xXexX6xX42xX3xX2fxX30xX1xX2a5xX3xX4xX6xX1afxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX36xX7exX3xX1xXe8xX3xXexX1xX12fxX2fxX30xX11bxX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX36xX1xXdxX25xX2fxX3xX1xX97xX98xX2fxX30xX3xX64xX30cxX2fxX3xXa4xX107xX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX1xX97xX98xX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xX36xX10axX3xXexX1xX1exX10fxXexX3xXbxX1xX286xX2fxX3xX2dxX2a5xX2dxX3xX2fxX107xX42xX11bxX3xX7xXd4bxX3xX1d8xX352xXexX3xX44xX286xX1exX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXa4xX3abxX2fxX30xX3xX2xX632xX3xXexX1xX29xX2fxX30xX14axX3xXcxX1xX88xXdxX3xX30xXdxX6xX2fxX3xX1d8xX352xXexX3xX44xX286xX1exX3xX30xXdxX6xX1afxX3xX1xX107xX2fxX30xX3xX64xX69xX3xX36xXdxX7exX2fxX3x1229exXe9bxXa4xX107xX1afxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX1eexX19xX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX7xXd4bxX3xX44xX2exXexX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX1f4xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX1xX1afxX2exXexX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX1d8xX6xX2fxX3xX44xX286xX1exX3xX25cxX15ax8b6bxX272xX28bxX3xX2fxX1xX97xX3xX5xX107xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX44xX133xXexX3xX4xX1xXa9xX2fxX1xX3xX4xX8cxX6xX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX3xX1f4xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xXa4xX107xX3xX61xX38xXdxX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX61xX1afxX107xX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXa4xX3abxX2fxX30xX3xX1d8xX38xX42xX3xX2fxX3bxX2dxX3xXexX98xXdxX14axX3xX61xX32dxXbxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xX30xXdxX6fexXbxX3xXexXdxX7exXexX3xX36xXdxXe8xX2dxX3xX2xX11bxX1eexX3xXex9e07xX3xX1d8xX38xX2fxX30xX3xX16xX2fxX1xX3xX4xX1xX1afxX3xX2fxX2a5xX2fxX3xXe2xX1exX12fxX4xX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX16xX2fxX1xX11bxX3xX4xX1xX1afxX3xXbxX1xX57exXbxX3xXexX12fxXdxX3xX44xX6xX3xX1xX34xX6xX3xXexXdxX2a5xX2dxX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX93xX1exX133xXexX3xX36xX1xX5acxX1exX3xX4xX29xX4xX3xX5xX1afxX2exXdxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xXexXdxX114xX2fxX3xXexXdxX7exX2fxX11bxX3xX1d8xX6xX1afxX3xX30xXc1xX2dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2fxXexX10xX84xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX1bxX6xX5xXdxX30xX2fxX177xX3xX4xX10xX2fxXexX10xX84xX17fxXaxX12xX272xX29xX4xX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xX29xX2fxX3xXexXdxX2a5xX2dxX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX36xX1xX29xX4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xXcxX84xX114xX2fxX3xX4xX4fxX3xX7xX212xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX11bxX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xXexX2exX1afxX3xX84xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX38xX2fxX3xXbxX1xX5acxX2dxX3xX36xX1xX29xX4xX11bxX3xXa4xXa9xX3xX64xXf0xX11bxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX30xX1fcxX42xX3xX2fxX1xXdxX6exX1exX3xX13xX14xX15xX16xX17xX1bxX15xdac2xX1bxX3xXexX1xX6xX42xX3xXa4xX223xX3xX2dxX1fxXexX3xX44xX286xX1exX3xX44xX2exX2fxX3xXa4xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xX44xX286xX1exX3xX64xX3abxX3xXexX1xXdexX2fxX30xX3xXexX1xX97xX88xX2fxX30xX11bxX3xX2fxX34xX3xX2fxX114xX2fxX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXexX1xX10xX1afxX3xX2dxX1fxXexX3xXexX84xX2exX2dxX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xXdxXe8xX2fxX3xXexX125xX3xX1aexX84xXdxXexX10xX4xX5xX1afxX1exX64xX3xX4xX1xX1afxX3xX4xX29xX4xX3xX2fxX1xXdxXe8xX2dxX3xXa4xXf0xX3xXexX29xX4xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xXdxXe8xX2fxX3xXexX125xX3xX25cxX15xX1095xX28bxX3xXa4xX107xX3xX272xX1xX7exX3xX29xXbxX52xXcxXdxX114xX1exX3xX64xXdxXe8xXexX3xX14xX1xX3abxX2fxX30xX3xXexX1xX8cxX3xX9bdxX97xX88xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX4xX8cxX6xX3xX1f4x10a37xX3xXexX1xX7ffxX3xX25cxX13xX15xX16xX3c1xX52xX3c1xX15xX16xX3c1xX28bxX14axX3xX1f4xX1xX12fxXdxX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX64xX97xX3xX64xXdexXdxX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX64xX7ffxX2fxX30xX3xX44xX25xX3xX2fxX2exXbxX3xX2fxX1xXdxX114xX2fxX3xX5xXdxXe8xX1exX11bxX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXexX286xX2dxX3xX1d8xX6xX42xX3xX30xX133xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX286xX2fxX14axX3xX1aexXdxX7exX2fxX3xXexX1xX25xX3xX2fxX107xX42xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX1d8xX12fxX3xX5xX286xX2fxX3xX44xX286xX1exX3xXa4xX107xX1afxX3xX2fxX3bxX2dxX3xX1eexX1efxX2xX867xX3xXa4xX107xX3xX44xX6xX2fxX30xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX2c7xX1aexX3c1xX16xX3xX1xX32dxXbxX3xXexX29xX4xX3xXa4xX98xXdxX3xX409xX10xX1afxX2fxX6xX84xX64xX1afxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX11bxX3xX7xXd4bxX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1xX32dxXbxX3xX15xX1095xX3xXexX1xX1exX3xX2fxX1xXb3xX3xXa4xX98xXdxX3xX1d8xX1fxX3xX2fxX1xX98xX3xXexX286xX2fxX3xX7xX12fxX3xXa4xXdexX3xXexX1exX42xX7exX2fxX3xX36xX10axX3xXexX1xX1exX10fxXexX3xX7xX12fxX3xX25cxX3c1xX17xX414xX2c7xX28bxX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX0xXdxX2dxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX857xXdxX64xXexX1xX177xX3xX3ebxX6ebxX861xXbxX93xX17fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX177xX3xX1f1xX2xX861xXbxX93xX17fxXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX52xX52xXdxX14axX1d8xX6xX1afxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14axXa4xX2fxX52xX2fxX10xX857xX7xX52xX1eexX2xX1efxX6ebxX52xX2xX1efxX861xX64xX1f1xX1eexX1eexX1f1xX867xX19xX1eexXexX632xX1f1xX632xX2xX5xX1eexX14axd4cfxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX1bxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX22xXexXdxX25xX1exX3xX4xX29xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX42xX3xX44xX45xXdxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX1xX4fxXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX6xXbxXexXdxX1afxX2fxXaxX12xX2c7xX1fxXexX3xX133xX2fxX3xXbxX1xX5acxX2dxX3xX1b4xX30xX6xX3xX30xX27exXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xX22xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX2dxXdxX2fxXdxX31xX17fxX3xX1b4xX30xX1exXc1xX2fxX177xX3xX64xX10xX7xX14axX2dxX1afxX64xX14axX1exX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX3c1xX17xX414xX2c7xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX4xX1afxXdxX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX2fxX1xX42cxX2fxX30xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xXe8xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xXa4xX107xX3xX30xX1fcxX42xX3xX2fxX1xXdxX6exX1exX3xX44xXdxXe8xX2fxX3xXexX125xX3xXexXdxX114xX2fxX3xXexXdxX7exX2fxX3xX2fxX1xX133xXexX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX2fxX6xX42xX11bxX3xX4xX34xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX30xX1fcxX42xX3xX2fxX1xXdxX6exX1exX3xX2fxX1xX1b6xX2dxX3xXexX3bxX2fxX30xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX7xX12fxX2fxX30xX3xX7xX34xXexX3xX4xX8cxX6xX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX1d8xX262xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xX4xX1exX2fxX30xX3xX4xX133xXbxX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX13xX15xX16xX3c1xX14axX3xX2c7xX2exX2fxX30xX3xX4xX1xX1afxX3xXbxX1xX57exXbxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xXexX84xX27exX2fxX30xX3xXexX38xXdxX3xX3c1xX17xX414xX2c7xX3xXexX1xX10xX1afxX3xX1d8xX286xX42xX3xX44xX25xX3xX1d8xX20exX1afxX3xX1xX3abxX6xX3xX1xXe8xX3xXexX1xX12fxX2fxX30xX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX272xX1xX12fxX2fxX30xX3xXcxXdxX7exXbxX3xX4xX10fxX2fxX52xXcxX1e8xX3xX4xX1xX12fxXdxX3xX1f4xX1xX1exX3xXa4xX69xX4xX3xX25cxX16xX1eexX16xX3c1xX28bxX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX1bxX15xX1095xX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX2dxX98xXdxX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXexXa9xX2fxX1xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX11bxX3xX4xX7ffxX2fxX30xX3xXa4xX98xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX19xX11bxX3xX44xX29xX2fxX1xX3xX64xX133xX1exX3xX7xX69xX3xXexX1xX6xX42xX3xX44xX45xXdxX3xX4xX4fxX3xX1d8xX38xX2fxX3xXa4xX2a5xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX2fxX1xXdxXe8xX2dxX3xXa4xXf0xX3xX4xX8cxX6xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xXexX84xX97xX98xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX1xXe8xX3xXexX1xX12fxX2fxX30xX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX1bxX15xX1095xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xX212xX3xXexX286xX2dxX3xX93xX6xX3xX1xX1afxX54exX4xX3xX1d8xX6xX42xX3xXe2xX1exX6xX3xX2dxX1fxXexX3xX36xX1xX1exX3xXa4xX69xX4xX11bxX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX2fxX34xX3xX2fxX1xX97xX3xX2dxX1fxXexX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX1d8xX262xX3xX30xX1fcxX42xX3xX2fxX1xXdxX6exX1exX3xX64xX69xX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX1xX1afxX54exX4xX3xX2dxX1fxXexX3xX2dxXc1xXdxX3xX2fxX1xX125xX3xX44xX25xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXe2xX1exX6xX3xXa4xX7ffxX2fxX30xX3xXexX84xX88xXdxX3xX44xX6xX2fxX30xX3xXexX84xX6xX2fxX1xX3xX4xX1xX133xXbxX3xX1xX1afxX54exX4xX3xX4xX1xX1afxX3xXbxX1xX57exXbxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX93xX29xX4xX3xX44xX262xX2fxX1xX3xXa4xX262xX3xXexX84xXa9xX3xXbxX1xX3abxX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX4xX8cxX6xX3xX44xX12fxXdxX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX13xX15xX16xX3c1xX52xX3c1xX15xX16xX3c1xX14axX3xX4afxXdxXe8xX4xX3xX1d8xX45xX3xX7xX1exX2fxX30xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX1bxX15xX1095xX3xXa4xX107xX1afxX3xX64xX3abxX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX4xX34xX3xX7xXd4bxX3xXexX3bxX2fxX30xX3xX44xX29xX2fxX30xX3xX36xX25xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xX5xX69xX4xX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX2dxX107xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX4xX286xX2fxX3xX5xX54exXbxX3xX5xX2exXdxX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xX2fxX30xX1xXdxX114xX2fxX3xX4xX78xX1exX3xXa4xX107xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1xX32dxXbxX3xX2fxX2a5xX2fxX3xXexX38xX2fxX30xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xXcxX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX1d8xXdxX7exX2fxX3xXexX1xX107xX2fxX1xX3xX1d8xX1afxX2dxX3xX5xX97xX32dxX2fxX3xX4xX34xX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX36xX1xXdxX25xX2fxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX1bxXa42xX5xXdxX64xX10xX3xX1d8xX1b6xX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX1afxX2exXdxX3xX1d8xXb3xX3xX44xX1fxX2fxX30xX3xX4xX4fxX3xXa4xX107xX3xX7xX125xX6xX3xX44xX45xXdxX3xXexX1xXdxX7exXexX3xX1d8xX262xX3xX44xXdxXe8xX2fxX3xXexX125xX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX36xX1xXdxX25xX2fxX14axX3xX14xX1xX286xX2fxX3xXexX1xX25xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX64xXdexXdxX3xX84xX6xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xX44xX25xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xX36xX1xX12fxXdxX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX4xX1xX133xXexX3xX2fxX45xX3xX2fxX1xX1b6xX2dxX3xXexX3bxX2fxX30xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX4xXdexX2fxX30xX3xXbxX1xX29xX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX14axX3xX2c7xX1aexX3c1xX16xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xX44xX2a5xX3xX93xX1exX133xXexX3xX4xX1xX7exX3xXexX2exX1afxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xX1xX1afxX3xX1xX2exX2dxX3xX44xX1fxXdxX3xX1bxX3xXbxX1xXdxX114xX2fxX3xX1d8xX38xX2fxX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXexX1e8xX3xX2dxX1fxXexX3xX1d8xXe8xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXexX1xbbe1xX2fxX30xX3xX44xX78xX2fxX30xX3xX44xX6xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX44xX25xX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX3xXexX84xX114xX2fxX3xX2dxX54exXexX3xX2fxX97xX98xX4xX3xX1xX1afxX54exX4xX3xXa4xX10xX2fxX3xX1d8xXdxX25xX2fxX14axX3xXcxX84xXdxX25xX2fxX3xXa4xX27exX2fxX30xX3xX2fxX12fxXdxX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX44xX25xX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX1d8xX286xX42xX3xX44xX107xX2fxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xX44xX6xX2fxX30xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX61xXdxXe8xX2fxX3xXexX2exXdxX11bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xX1xXc0axX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexX84xX6xX2fxX30xX3xX1d8xX262xX3xX4xX1xX1afxX3xX4xX29xX4xX3xXexXdxX114xX2dxX3xX36xXa9xX4xX1xX1bxX2fxX57exX2dxX3xX1d8xX1afxX2dxX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX11bxX3xX44xX29xX2fxX1xX3xX64xX133xX1exX3xX2dxX1fxXexX3xX1d8xX97xX98xX4xX3xXexXdxX7exX2fxX3xXe2xX1exX6xX2fxX3xXexX84xX27exX2fxX30xX3xXa4xX2a5xX3xX7xX78xX4xX3xX2dxX2exX2fxX1xX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX4xX8cxX6xX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX3xX16xX2fxX1xX14axX3xX1b4xX1xX97xX2fxX30xX3xX2fxX1xXdxX2a5xX1exX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1xX32dxXbxX3xX4xX1xX1afxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xX15xX1exX84xX1afxX244xXdxX30xX1xXexX10xX84xX3xXcxX42xXbxX1xX1afxX1afxX2fxX3xX4xX8cxX6xX3xX1f4xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX61xX1afxX107xX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX14axX3xX1b4xX30xX1afxX107xXdxX3xX84xX6xX11bxX3xX4xX34xX3xX2dxX1fxXexX3xX42xX114xX1exX3xX4xX286xX1exX3xX44xX286xX42xX3xXexX1xX6xX2dxX3xXa4xX27exX2fxX30xX3xX5xX107xX3xX4xX38xX3xe350xX3xXa4xX107xX3xX9bdxX78xX4xX3xX1bxX3xX4xX29xX4xX3xX44xX12fxXdxX3xXexX29xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX16xX2fxX1xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX4xX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXexX84xX223xX2fxX1xX3xXcxX42xXbxX1xX1afxX1afxX2fxX28bxX3xX44xX6xX2fxX30xX3xXexX1xX25xX3xX1xXdxXe8xX2fxX3xX7xX69xX3xXe2xX1exX6xX2fxX3xXexX1fcxX2dxX3xX44xX7exX2fxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX2fxX107xX42xX14axX3xX15xX1exX84xX1afxX244xXdxX30xX1xXexX10xX84xX3xXcxX42xXbxX1xX1afxX1afxX2fxX11bxX3xX2fxX34xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXexX98xXdxX3xX2xX861xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX5xX1afxX2exXdxX3xX2fxX107xX42xX11bxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX36xX1xXdxX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXexX98xXdxX3xX632xX3xXe2xX1exX38xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX36xX1xX1afxX6xX2fxX30xX3xX4xX1xX78xX6xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX1d8xX114xX2fxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXa4xX107xX3xX4xX29xX4xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX93xX6xX3xX1xX4fxX2fxX3xXexX84xX114xX2fxX3xX4xX29xX2fxX1xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX0xXdxX2dxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX64xXexX1xX1exX2dxX1d8xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX857xXdxX64xXexX1xX177xX3xX3ebxX6ebxX861xXbxX93xX17fxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX177xX3xX6ebxX632xX3ebxXbxX93xX17fxXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX52xX52xXdxX14axX1d8xX6xX1afxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14axXa4xX2fxX52xX2fxX10xX857xX7xX52xX1eexX2xX1efxX6ebxX52xX2xX1efxX861xX64xX1f1xX1eexX1eexX1f1xX867xX19xX1eexXexX632xX1efxX19xX861xX5xX19xX14axXbxX2fxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX1bxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX22xXexXdxX25xX1exX3xX4xX29xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xX4xX34xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX1xX6xX42xX3xX44xX45xXdxX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX1xX4fxXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX6xXbxXexXdxX1afxX2fxXaxX12xX2c7xXdxX2fxX1xX3xX1xX27exX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXbxX1xX34xX2fxX30xX3xXexX1e8xX3xX414xX1bxX19xX1f1xX17fxX3xX1b4xX30xX1exXc1xX2fxX177xX3xX2dxX1d8xX64xX6xXdxX2fxX4xX14axX4xX1afxX2dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXe2xX1exX6xX2fxX3xXexX1fcxX2dxX3xX2fxX1xXdxX2a5xX1exX3xX1xX4fxX2fxX3xXa4xX223xX3xX2dxX1fxXexX3xX7xX12fxX3xX5xX368xX3xX64xX1afxX3xX1bxX3xX2fxX34xX3xX7xXd4bxX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX7xXd4bxX3xXexX84xX6xX2fxX30xX3xX1d8xX262xX3xX4xX1xX1afxX3xX44xXc1xX2fxX30xX3xXexX1xX88xXdxX3xX4xX38xX3xX61xX38xXdxX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xXa4xX107xX3xX1f4xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX61xX1afxX107xX2fxX30xX3xX30xXdxX6xX3xX16xX2fxX1xX11bxX3xX1d8xX12fxX3xXexX84xXa9xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX19xX3xX1d8xX114xX2fxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX4xX1xX1afxX3xXbxX1xX57exXbxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX64xX1exX42xX3xXexX84xX223xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX107xX2fxX30xX3xX1xX223xX2fxX1xX17fxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX107xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX2dxX30cxX1exX3xX1xX2exX2dxX3xX14xX84xXdxX2fxX4xX10xX3xX1afxX244xX3xX1095xX6xX5xX10xX7xX3xXa4xX107xX3xX3a4xX1exX10xX10xX2fxX3xX15xX5xXdxcdd8xX6xX1d8xX10xXexX1xX11bxX3xX2dxXda6xXdxX3xX4xX1xXdxX7exX4xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX212xX3xXexX98xXdxX3xX6ebxX1efxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX414xX1bxX19xX1f1xX1aexX3xXexX84xX114xX2fxX3xX1d8xX1afxX1afxX2fxX30xX3xX7xXd4bxX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xX5xX69xX4xX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX84xX133xXexX3xX44xX29xX2fxX30xX3xX30xX88xX2dxX14axX3xX4afxX98xXdxX3xX7xX69xX3xX36xX7exXexX3xX1xX32dxXbxX3xX44xX1fxX4xX3xX44xX29xX1afxX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX107xX2fxX30xX3xX1xX223xX2fxX1xX11bxX3xX84xX6xX64xX6xX84xX3xXexXdxX114xX2fxX3xXexXdxX7exX2fxX11bxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX2fxX30xX1xXe8xX3xX4xX38xX2dxX3xX1d8xXdxX7exX2fxX3xXa4xX107xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX19xX11bxX3xX414xX1bxX19xX1f1xX3xX7xXd4bxX3xX1d8xX38xX1afxX3xXa4xXe8xX3xXexX107xX1exX3xX7xX1fcxX2fxX3xX1d8xX6xX42xX3xX36xX1xXb3xXdxX3xXexX107xX1exX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX11bxX3xXexX107xX1exX3xX2fxX30xX286xX2dxX11bxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xXa4xX107xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xX8cxX6xX3xX44xX12fxXdxX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX14axX3xXa42xX286xX2fxX3xX44xX1fcxX42xX11bxX3xX2fxX30xX97xX88xXdxX3xXexX6xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xX44xX2a5xX3xX4xX10fxXbxX11bxX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXexX97xX4fxX2fxX30xX3xX5xX6xXdxX11bxX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX3xX7xXd4bxX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX1xX32dxXbxX3xX4xX1xX1afxX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xXexX1xX7exX3xX1xXe8xX3xXexXdxX7exXbxX3xXexX1xX10xX1afxX3xXcxX10xX2dxXbxX10xX7xXexX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX2fxXexX10xX84xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX93xXexX1bxX6xX5xXdxX30xX2fxX177xX3xX4xX10xX2fxXexX10xX84xX17fxXaxX12xX2c7xX1fxXexX3xX93xX1exX3xX1xX97xX98xX2fxX30xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX3xX2dxX98xXdxX3xX4xX8cxX6xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX30xX1xXdxX3xX2fxX1xX10fxX2fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX272xX29xX4xX3xXexX1xX107xX2fxX1xX3xXexX69xX1exX3xX4xX8cxX6xX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXcxX1fcxX42xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xXa4xXdxXe8xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX84xXdxX25xX2fxX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX1xX107xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX2dxX1fxXexX3xX5xX286xX2fxX3xX2fxX42cxX6xX3xX4xX1xX78xX2fxX30xX3xXexXb3xX3xX7xX69xX3xX84xX6xX3xX44xX88xXdxX3xX2dxX1fxXexX3xX93xX1exX3xX1xX97xX98xX2fxX30xX3xX2dxX98xXdxX3xX4xX8cxX6xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX1bxX3xXexX1xX1exX3xX2fxX1xXb3xX3xX4xX29xX4xX3xXbxX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xXexXdxXe8xX2fxX3xX7xX29xXexX3xXexX1xX97xX4fxX2fxX30xX3xX1xX107xX2fxX30xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX25cxfec7x119dexb882xX209cx9d5ax112e1xd9b4x108d5xX209cxcc90xX209fxa578xX209cxebc7xX3xX209fx9857xX209cxX209fxX20a6xX209cx101ccxX209dxX209dx8b63xX93xX3x109d7xX20a2x9254x101c2xX20b6xX20a0xX20abxX3x101cdxX20b0xX20a2xX209fxdc9fxX20b8xX209dxX209cxX20a8xX3xX1bxX3xb451xe593x104b0xX3xX1bxX3xX16xX13xX14xX28bxX14axX3xXcxX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX4xXc1xX2fxX30xX3xX36xX2a5xX2fxX1xX3xX44xX6xX2fxX30xX3xX64xX286xX2fxX3xXexX84xX212xX3xXexX1xX107xX2fxX1xX3xX64xc17axX3xXa4xX20exX2fxX30xX17fxX3xX44xX6xX2fxX30xX3xX44xX97xX32dxX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xXexX1xX7exX3xX1d8xX1b6xX2fxX30xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX4xX34xX3xX36xX1xX12fxXdxX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xXexX97xX4fxX2fxX30xX3xX44xX12fxXdxX3xX2fxX1xXb3xX3xX4xX8cxX6xX3xX44xX286xX1exX3xX44xX2exX2fxX3xX44xX97xX32dxX4xX3xX1d8xX7ffxX3xX5xX2exXdxX3xX1d8xX1b6xX2fxX30xX3xX44xX1fxX3xX4xX1xXa9xX2fxX1xX3xX93xX29xX4xX3xX4xX6xX1afxX3xX2fxX1xX133xXexX14axX3xX272xX7ffxX2fxX30xX3xXa4xX98xXdxX3xX2dxX1fxXexX3xX7xX12fxX3xX5xX97xX32dxX2fxX30xX3xX5xX98xX2fxX3xX44xX2exX2fxX3xX2fxX1xX97xX3xXa4xX10fxX42xX11bxX3xX4xX1xX6fexX2fxX30xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xX30xXdxX38xXdxX3xXe2xX1exX42xX7exXexX11bxX3xX2fxX7exX1exX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX2fxX34xXdxX3xX5xX107xX3xXexX133xXexX3xX4xX38xX11bxX3xX84xX133xXexX3xX2fxX1xXdxX2a5xX1exX3xX2fxX1xXdxXe8xX2dxX3xXa4xXf0xX3xX2dxX107xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xXe2xX1exX1fcxX2fxX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xXbxX1xX38xXdxX3xX44xX38xX2dxX3xX2fxX1xX10fxX2fxX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aexX1afxX64xX42xXaxX12xX272xX1exX1fxX4xX3xX93xX1exX2fxX30xX3xX44xX1fxXexX3xX1b4xX6xX30xX1afxX84xX2fxX1afxX1bxX1f4xX6xX84xX6xX1d8xX6xX36xX1xX3xX30xXdxX29xX2fxX3xXexXdxX7exXbxX3xX4xX1xX1afxX3xXexX1xX133xX42xX3xX36xX1xXdexX2fxX30xX3xX2fxX1xX133xXexX3xXexX1xXdxX7exXexX3xXbxX1xX38xXdxX3xX64xX7ffxX2fxX30xX3xX1d8xX1afxX2dxX3xX1xXdxXe8xX1exX3xX4xX1xXc0axX2fxX1xX3xX1f4xX16xX1aexX1bxX2xX1f1xX1efxX1efxX3xX25cxcc73xX20cax106a4xX1bxX2xX1f1xX1efxX1efxX28bxX3xX2fxX54exX2fxX30xX3xX1xX4fxX2fxX3xX2xX3xXexX133xX2fxX11bxX3xX1xX1afxX54exX4xX3xXexX114xX2fxX3xX5xX125xX6xX3xX22xX36xX1xX45xX2fxX30xX3xX5xXc1xX31xX3xX1f4xX1xX1bxX1f1xX867xX3xX22xXa42xX6xX64xX244xX5xX42xX31xX3xX25cxd789xX1bxX1f1xX867xX3xf833x9e49xX20abxX20b0xX20b9xf43fxX28bxX3xX44xX25xX3xX30xXdxX107xX2fxX1xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xXexX1xX352xX2fxX30xX14axX3xX409xX1afxX2exXdxX3xX1d8xX1afxX2dxX3xX2fxX1xXb3xX3xX4xX34xX3xX64xX30cxX2fxX3xX44xX97xX88xX2fxX30xX3xX4xX1xXa9xX2fxX1xX3xX93xX29xX4xX3xX4xX6xX1afxX3xX4xX8cxX6xX3xX2c7xX10axX3xXa42xX1aexXd27xX1bxX1f1xX19xX52xX1aexX3xX13xXexX1afxX84xX2dxX1aexX84xX10xX6xX36xX10xX84xX3xX30xX286xX2fxX3xX2fxX1xX97xX3xX5xX107xX3xX2dxX1fxXexX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xXexX1exX42xXe8xXexX3xXa4xX88xXdxX3xXa4xX98xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXexX133xX2fxX3xX4xXdexX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX3xX2dxXf0xX4xX3xXexXdxX114xX1exX3xXexX84xX114xX2fxX3xX1d8xXdxX25xX2fxX3xX1xX1afxX54exX4xX3xXexX84xX114xX2fxX3xX1d8xX1fxX3xX212xX3xX36xX1xX1afxX38xX2fxX30xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX93xX6xX3xXa4xX107xX3xXexX84xX1afxX2fxX30xX3xX44xXdxX2a5xX1exX3xX36xXdxXe8xX2fxX3xXexX1xX88xXdxX3xXexXdxX7exXexX3xX1d8xX133xXexX3xX5xX32dxXdxX14axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX19xX3xX4xX34xX3xXexX1xX25xX3xXexX2exX1afxX3xX4xX1xX1afxX3xX4xX29xX4xX3xX2dxX29xX42xX3xX1d8xX6xX42xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX44xX133xX1exX3xX4xX8cxX6xX3xX1b4xX16xXcxXedcxX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xX4xX6xX1afxX3xX1xX4fxX2fxX3xX2fxX42cxX6xX3xX64xX1afxX3xXexX286xX2dxX3xX1d8xX6xX42xX3xX93xX6xX3xX1xX4fxX2fxX3xXa4xX107xX3xXexX3bxX2fxX30xX3xXexXa9xX2fxX1xX3xX5xXdxX2fxX1xX3xX1xX1afxX2exXexX3xX36xX1xXdxX3xX7xX125xX3xX64xXf0xX2fxX30xX14axX3xX272xX29xX4xX3xX16xX13xX14xX3xX64xX7ffxX3xX2fxX1xXb3xX3xX4xXa5xX2fxX30xX3xXexX84xX212xX3xXexX1xX107xX2fxX1xX3xXa4xXa5xX3xX36xX1xXa9xX3xX30xX286xX2fxX3xX2fxX1xX97xX3xX22xX4xX1xXdxX7exX2fxX3xX5xX97xX32dxX4xX31xX11bxX3xX4xX34xX3xX36xX1xX38xX3xX2fxX3bxX2fxX30xX3xXe2xX1exX42xX7exXexX3xX44xX262xX2fxX1xX3xX36xX7exXexX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX1exX1fxX4xX3xX4xX1xXdxX7exX2fxX14axX52xX14axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1afxX1exX84xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1afxX3xX4afxXedcxX4afxX0xX52xXbxX12