Người đứng đầu gương mẫu ở thôn Bắc Châu
(Baohatinh.vn) - Với uy tín, trách nhiệm và cách tổ chức bài bản, "người đứng đầu" Nhữ Thái Yên (SN 1952) đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt trong Nhân dân thôn Bắc Châu, Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
bcb2x10757x1467ax14a9exdd25xca60xf4e9xbe18x11ea5xX7x146eax111c4x13bf9xcbe2xccc8x133c5xX5x10427xXax13b79x111adxfe16x12642x1373dxXdxX3xc157x113f4x1256exX14xX3xX19x1278exc81fxX3xX14xX15x139c3xX1bxX14xX3x14f71x1413fxX20xX3x13387xX3xXexX1xd707xX1bxX3x113c2xc2efxX4xX3xf280xX1x128dfxX20xX0xc6bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb67xX10xX6x12031xXaxX12xde49xe380xXdxX3xX20xf3fexX3xXexf945xX1bx1144exX3xXexda4bx11b51xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxc483xX28xX3x126aaxe421xX3xX4xX5fxX4xX1xX3xXexe74bxX3xX4xX1xX1axX4xX3xc273xX6axXdxX3xX79x1420fxX1bxX5bxX3xc89exX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xdf53xX3xX13xX1x13933xX3xXcxX1xX5fxXdxX3x12781x11f83xX1bxX3xec17x1423exX13xX3xX2x13a3dxbe69xcab6x12824xX3xX19x131bexX3xf726xX39xX56xX3xX4ex14a56xX1bxX14xX3xX19xX15x125c1xX4xX3xX28xc641xXdxX3xf5ffxX20xX6xX1bxX3xX1xX66xX3xX79xbcf2xX1bxX3xX4xX1xe8bbxXexX3xXexX5exe9aaxX1bxX14xX3xX13xX1xX39xX1bxX3xX4exX39xX1bxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX5bxX3x117b7xcaedxX3xX37xX1xX39xX20xX3xXa0xX1xX20xX56xX66xX1bxX3xXeexXefxX3x12afaxX1bxX1xX5bxX3xX4bxX6axX3xXcx12f54xX1bxX1xXa8x12bbfxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX1bxXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxf352xXdxX4exXexX1xf191xX3xc932xX2xXa6xXbxXadx10ec7xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xd02bxX2x13a1exXbxXadxX14bxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX3cxX3cxXdxX10dxX79xX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX10dxX69xX1bxX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX146xX3cxXa5xX146xX4exX155xX2x13d23xX2xX155xX157xXa7xXexXa6xX187xX146xXa6xX187xX5xX157xX10dx14328xXbxX14x12253xX5exX9xXa6x148fexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX13fxXdxX4exXexX1xX9xXaxX146xX2xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xXadxXexc3c3xX6xX5xXdxX14xX1bxX144xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX5exX14bxXaxX12x10adexX1bxX14xX3xX13xX1xX95xX3xXcxX1xX5fxXdxX3xX9cxX9dxX1bxX3xX19xXdxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX4xX1x11a77xX1bxX1xX3xXexX5exX6xX1bxX14xX3xX1xffbfxX3xXexX1fxX1bxX14xX3xX1bxX30xX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX19xd381xX3xX79xX6axX3xX4xXd2xX1bxX3xX5xX6axX28xX3xXexX1xX10xXd2xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xXeexX25bxX3xX4xX1xX20xX56xX66xX1bxX3xX69xX52xXdxX3xX4xX1x13dadxX1bxX14xX3xXexX30xXdxX5bxX3xX69xXb8xX3xX4x109e5xX6xX3xX30xX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX5bxX3xX79xX6axX3xX13xX14xX20xX56xbcc2xX1bxX3xXcxX1xe030xX3xXcxX1xfeb3xX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xX79xXdxf0eexXexX144xX3xX82xX21exX1bxX14xX3xfa95xX56xX3xX69xXc8xX3xX1xX15xX20xX3xXexX1xX5fxX1bxX14xX3xX2xX3cxXa7xX157xX2xXa7xX3xXexX1xX2bbxX3xXexX1xX5fxX1bxX14xX3xX19cxX3cxXa7xX157xX2xXa7xX3xX5xX6axX28xX3xXexX1xX30xX1bxX3xXexX5exX15xX2cxX1bxX14xX5bxX3xX19xX2c4xX1bxX3xX1bx10180xX28xX3xXa7xX157xX2x126aexX3xccbaxXdxX9dxX28xX3xX5xX20xX30xX1bxX3xX33xX59xX3xXexX1xX15xX3xX37xX1xXdxX3xX79xfc25xX10dxX3xXcxcdf5xX3xX19x14ab3xX5bxX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX69xXdxX66xX4xX3xX4x1037exX1bxX3xX79x11a11xX1bxX3xX1xX24xX1bxX3xX4xX7exX3xX5xX292xX4xX3xX19xXdxX3xX5xX6axX28xX3xXexX249xXdxX3xX19xX24xX1bxX3xX69xX2b7xX3xX1bxX30xX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXdxX66xXbxX10dxX3x108bdxXdxX6xXdxX3xX19xXd2xX249xX1bxX3xXexX1xX30xX1bxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX5bxX3xXexX30xXdxX3xXexX1xX15xX16xX1bxX14xX3xXadxX20xX56xX9dxX1bxX3xXbxX1xX7exXdxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX24xX28xX3xX30xX1bxX14xX3xX2cdxX56xX3xX19xX2c4xX1bxX3xXbfxX20xX5fxX3xXexX5exX15xX6xX3xX1xX6xX56xX3xXexXbcxXdxX3xX28xX20xX329xX1bxX10dxX10dxX10dxX91xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12x10d50xXabxX3xXeexXefxX3xX37xX1xX39xX20xX3xX5xX6axX3xX19xX2b7xX6xX3xXbxX1xX15xX24xX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xXexXdxX9dxX1bxX3xX4xX29fxX6xX3xX1xX20xX56xX66xX1bxX3xXeexXefxX3xX100xX1bxX1xX3xXbxX1xX2cdxX1bxX3xX19xX2cdxX20xX3xX19xX249xXexX3xX4xX1xX20xd8bfxX1bxX3xX13xXcxdf82xX3xXa0xX1bxX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX146xXa8xX5bxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX19xX330xX3xX56xX9dxX20xX3xX4xX1fxX20xX3xX4xX330xX3xX59xXexX3xX1bxX1xX2cdxXexX3xX2xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX19xX249xXexX3xX4xX1xX20xX437xX1bxX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX10dxX3xXcxX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX82xX4xX1xc1dbxX1bxX3xX28xXcdxXexX3xX14xc680xXdxX3xX69xX6axX1bxX14xX91xX5bxX3xX313xX1xX330xX3xX313xX1xX30bxX1bxX3xX4xX1xbd7fxX1bxX14xX3xX4xX1xX2cdxXexX3xX2cxX3xX19xXdxX25bxX28xX3xX313xX1xX2cxXdxX3xX19xX329xX1bxX14xX5bxX3xX1bxX1xX2cdxXexX3xX5xX6axX3xX313xX1xXdxX3xXexX15xX3xXexX15xX2cxX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xX69xX29xX1bxX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xXcxX5exX15xX52xX4xX3xXexX2bbxX1bxX1xX3xX1xX2bbxX1bxX1xX3xX19xX330xX5bxX3xX30xX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX4x12383xX1bxX14xX3xX69xX52xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX79xX329xX3xX69xX6axX3xX33xX6xX1bxX3xX4xX5fxX1bxX3xX7xXb2xX3xXexX1xX30xX1bxX3xXexX1xXbcxX1bxX14xX3xX1bxX1xX2cdxXexX3xX4xX1xX4a2xX1bxX3xX69xXdxX66xX4xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX4xX24xX3xX7xX2cxX3xX1xX249xX3xXexX1fxX1bxX14xX3xX5xX6axX28xX3xXexX5exX15xX52xX4xX10dxX3xX43cxX2cxX3xX19xX1fxX20xX3xX79x10498xX1bxX14xX3xX4xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4exX2b7xX4xX1xX3xX5xX6axX28xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX3xX1bxX30xX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX5bxX3xX33xX59xX3xXexX1xX15xX3xX37xX1xXdxX3xX79xX329xX3xX20dxX3xXcxX5exX15xX2cxX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX13xX1xX95xX3xXcxX1xX5fxXdxX3xX9cxX9dxX1bxX3xX19xXabxX3xXexXb2xX3xX1bxX14xX20xX56xX66xX1bxX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xXa7xXa6xX311xX28xX0xX7xX20xXbxX12xXa7xX3xX0xX3cxX7xX20xXbxX12xX3xX19xX2cdxXexX14bxX3xXexX1xX10xXd2xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX30xX1bxX14xX5bxX3xX19xX329xXdxX3xX1bxX14xd001xX3xX4xX5fxX1bxX3xX79xX329xX5bxX3xX19xX7exX1bxX14xX3xX69xXdxX9dxX1bxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX5bxX3xX5exX4bfxXdxX3xX19xX2c4xX1bxX3xX79xX6axX3xX4xXd2xX1bxX3xX1bxX1xX39xX1bxX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX53axX1bxX14xX3xX19xX4bfxX1bxX14xX3xX5xX33exX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX19xX2cdxXexX5bxX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4xX39xX56xX3xX28xX2cxX3xX5exX329xX1bxX14xX5bxX3xX5xX6axX28xX3xX28xX52xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xXexX20xX56xX2c4xX1bxX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX10dxX3xX13xX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX155xX5bxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX5xX6axX28xX3xX28xX52xXdxX3xXa7xX5bxX311xX3xX313xX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX5bxX3xX7xX6xX20xX3xX19xX330xX3xX4exX1fxX1bxX3xXbxX1xX29fxX3xX313xX59xX1bxX3xX146xX3xXexX20xX56xX2c4xX1bxX3xXexX5exe228xX4xX3xX4xX1xX59xX1bxX1xX3xX69xX6axX3xX4xX5fxX4xX3xXexX20xX56xX2c4xX1bxX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1bxX14xdc10xX3xXadxX330xX28xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xXexXd2xX6axX1bxX3xXexX1xX30xX1bxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX37xX62cxX1bxX14xX3xX69xX52xXdxX3xX7xXb2xX3xX69xX342xX1bxX3xX19xX329xX1bxX14xX3xX313xX1x14361xXd2xX3xX5xX760xXd2xX5bxX3xX20xX56xX3xXexX59xX1bxX3xX69xX6axX3xX4xX5fxX4xX1xX3xX5xX6axX28xX3xX313xX1xXd2xX6xX3xX1xX4a2xX4xX5bxX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX30xX1bxX14xX3xXexX5exX2bbxX1bxX1xX3xX1xX249xX3xXexX1fxX1bxX14xX3xX313xX1xX5fxX4xX3xX1bxX1xX15xX3xX1bxX1xX6axX3xX69xX30bxX1bxX3xX1xX330xX6xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX69xX6axX3xXexX1xXdxX2c4xXexX3xX4xX1xX2c4xX3xX69xX30bxX1bxX3xX1xX330xX6xX5bxX3xXexX1xX25bxX3xXexX1xX6xXd2xX10dxX10dxX10dxX3xX5xX1fxX1bxX3xX5xX15xXb8xXexX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX1xXd2xX6axX1bxX3xXexX1xX6axX1bxX1xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX1bxXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX4exXexX1xX144xX3xX146xX2xXa6xXbxXadxX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxXadxX14bxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX3cxX3cxXdxX10dxX79xX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX10dxX69xX1bxX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX146xX3cxXa5xX146xX4exX155xX2xX187xX2xX155xX2xX155xXexX187xX155xX146xX155xX5xX146xX20dxX311xX155xX10dxX195xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX13fxXdxX4exXexX1xX9xXaxX146xX2xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xXadxXexX20dxX6xX5xXdxX14xX1bxX144xX3xX195xX20xX7xXexXdx11177xX56xX14bxXaxX12xX37xX5fxX4xX3xXexX20xX56xX2c4xX1bxX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX28xX2cxX3xX5exX329xX1bxX14xX3xX7xX6xX20xX3xX313xX1xXdxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xX19xX4bfxX1bxX14xX3xXexX1xX20xX342xX1bxX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX19xX2cdxXexX5bxX3xX14xX330xXbxX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX14xX330xXbxX3xX4xX29fxX6xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX13xX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX146xX5bxX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX79xX34xXexX3xX19xX1fxX20xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xXbxX1xX5fxXexX3xX19xX329xX1bxX14xX3xX69xX6axX3xX19xX15xX6xX3xX69xX6axXd2xX3xXexXdxX9dxX20xX3xX4xX1xX59xX3xX19xX5fxX1bxX1xX3xX14xXdxX5fxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX21exX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX20dxX3xX69xX52xXdxX3xX313xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX66xX28xX3xX4xX29fxX6xX3xX28xX329xXexX3xX5xXabxX1bxX1xX3xX19xX249xXd2xX3xX2cxX3xX28xX329xXexX3xX19xX24xX1bxX3xX69xX2b7xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX1bxX14xX6axX1bxX1xX3xX1bxX30xX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXdxX66xXbxX3xX19xXabxX3xXexXdxX9dxX1bxX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX19xX1fxX20xX3xXexXdxX9dxX1bxX3xX4xX29fxX6xX3xXexX1xX30xX1bxX10dxX3xXeexX1xX20xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xXbfxX20xX56xX3xX1xXd2xX249xX4xX1xX3xX79xX6axXdxX3xX79xX7exX1bxX3xX69xX52xXdxX3xX7xX7exX1bxX3xXbxX1xX437xX28xX3xX4xX1xX29fxX3xX5xXb2xX4xX3xX5xX6axX3xX5exX6xX20xX3xX1bxX14xX34xX1bxX3xX1bxX14xX6axX56xX5bxX3xX5exX6xX20xX3xX14xXdxX6xX3xX69xX2b7xX5bxX3xX4xX53axX1bxX14xX3xX1bxX1xXdxXc8xX20xX3xX7xX7exX1bxX3xXbxX1xX437xX28xX3xX4xX1xX30bxX1bxX3xX1bxX20xX30xXdxX3xX313xX1xX5fxX4xX3xX19xXabxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX1xX20xX56xX66xX1bxX3xXadxX2c4xXbxX3xX14xXdxX7exXdxX3xX100xX3xX69xX6axX3xXexX23exX1bxX1xX3xXadxX2c4xXbxX3xX14xXdxX7exXdxX3xX37xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX4xX20xX329xX4xX3xX313xX1xXdxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX5bxX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX1bxX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX146xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX13xXd2xXdxX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xXexX1xX30xX1bxX5bxX3xX1bxX1xXdxXc8xX20xX3xX4xX5fxX1bxX3xX79xX329xX5bxX3xX19xX7exX1bxX14xX3xX69xXdxX9dxX1bxX3xX4xX62cxX1bxX14xX3xX69xX6axXd2xX3xX4xX20xX329xX4xX3xXexXdxX9dxX1bxX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xX5xX6axX28xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX69xX6axX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX3xX1bxX6axX56xX3xX4exX1fxX1bxX3xX5xX6xX1bxX3xXexX71exX6xX3xXexX52xXdxX3xX19xX30xX1bxX14xX3xX19xX7exXd2xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX10dxX3xd49cxX2c4xX1bxX3xX1bxX6xX56xX5bxX3xXexXd2xX6axX1bxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX4xX330xX3xXa5xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX1bxX1xX342xX1bxX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX14bxX3xXexX5exX9dxX1bxX3xXa7xX157xX157xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX4xX7exXdxX3xXexX249xXd2xX3xXexX5exX4bfxX1bxX14xX3xX4xX5fxX4xX3xX5xXd2xX249xXdxX3xX5exX6xX20xX5bxX3xX4xX29fxX3xXbfxX20xX7exX5bxX3xX5exX6xX20xX3xX14xXdxX6xX3xX69xX2b7xX5bxX3xX28xX6xX1bxX14xX3xX5xX249xXdxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX1xX342xXbxX3xX313xX1xX5fxX3xX72xX1bxX3xX19xX2b7xX1bxX1xX3xX4xX1xXd2xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX1bxXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX4exXexX1xX144xX3xX146xX2xXa6xXbxXadxX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxXadxX14bxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX3cxX3cxXdxX10dxX79xX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX10dxX69xX1bxX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX146xX3cxXa5xX146xX4exX155xX2xX187xX2xX155xX311xX146xXexX311xX157xX311xX2xX146xX5xX157xX10dxX195xXbxX14xX198xX5exX9xXa7xXa7xX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX13fxXdxX4exXexX1xX9xXaxX146xX2xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX12xX51xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX4xX29fxX6xX3xX30xX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX19xXabxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX1xX20xX56xX66xX1bxX3xXadxX2c4xXbxX3xX14xXdxX7exXdxX3xX100xX3xX69xX6axX3xXexX23exX1bxX1xX3xXadxX2c4xXbxX3xX14xXdxX7exXdxX3xX37xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX4xX20xX329xX4xX3xX313xX1xXdxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX5bxX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX1bxX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX146xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xd15dxX20xX30xX1bxX3xX4xX330xX3xX28xXcdxXexX3xX2cxX3xX4xX5fxX4xX3xX82xX4xX30xX1bxX14xX3xXexX5exX15xX16xX1bxX14xX91xX3xX13xXcxX43cxX3xX4xX29fxX6xX3xXexX32dxX1bxX14xX3xXexX72xX3xX5xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX6xX5bxX3xX30xX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX7xce51xX1bxX3xX7xX6axX1bxX14xX3xXadxX34xX1bxX3xXexX6xX56xX3xX4xX53axX1bxX14xX3xX79xX6axX3xX4xXd2xX1bxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX28x14489xXdxX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX69xXdxX66xX4xX10dxX3xX21exX1bxX14xX3xX4xX62cxX1bxX14xX3xX7xX4aaxX3xX4exX700xX1bxX14xX3xX313xX1xXd2xX3xX313xXdxX2c4xX1bxX3xXexX1xX1axX4xX5bxX3xX313xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX66xX28xX3xX7xX7exX1bxX3xXadxX20xX2cdxXexX3xX4xX29fxX6xX3xX28xX2bbxX1bxX1xX3xX19xX25bxX3xXexX15xX3xX69xX2cdxX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xX79xX6axX3xX4xXd2xX1bxX3xXexX32dxX3xX313x11a8fxX3xXexX1xX20xX342xXexX3xXexX5exX4bfxX1bxX14xX3xXexX5exX4a2xXexX5bxX3xX4xX1xX30bxX1bxX3xX1bxX20xX30xXdxX5bxX3xX4xX5fxX4xX1xX3xX4xX1xX4a2xX1bxX3xX4xX39xX56xX5bxX3xX4xXd2xX1bxX3xX14xXdxXbcxX1bxX14xX10dxX3xX37xX62cxX1bxX14xX3xX1bxX1xX16xX3xX19xX330xX5bxX3xX20xX56xX3xXexX59xX1bxX3xX4xX29fxX6xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX1bxX14xX6axX56xX3xX4xX6axX1bxX14xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX4xX29fxX1bxX14xX3xX4xXbcxX5bxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xX1bxX14xX6axX56xX3xX4xX6axX1bxX14xX3xX19xX4bfxX1bxX14xX3xXexX1xX20xX342xX1bxX5bxX3xXexXb2xX3xX14xXdxX5fxX4xX5bxX3xXexXb2xX3xX1bxX14xX20xX56xX66xX1bxX3xXexX1xX6xX28xX3xX14xXdxX6xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX13xXcxX43cxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX21exX1bxX14xX3xXcxX5exX1fxX1bxX3xX3f4xX20xX39xX1bxX3xX51xXdxX66xXexX3xX20dxX3xX37xX1xX29fxX3xXexX2b7xX4xX1xX3xd4c1xX56xX3xX79xX6xX1bxX3xX43cxXcxXcx12c94xX3xXadxXabxX3xXeexXefxX3xX37xX1xX39xX20xX3xX19xX5fxX1bxX1xX3xX14xXdxX5fxX144xX3xX82xXc20xXdxXc8xX20xX3xXbfxX20xX6xX1bxX3xXexX5exX4a2xX1bxX14xX3xX1bxX1xX2cdxXexX3xX5xX6axX3xXexX32dxX3xX20xX56xX3xXexX59xX1bxX5bxX3xXexX5exX5fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX66xX28xX3xX69xX6axX3xX4xX5fxX4xX1xX3xXexX72xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX79xX6axXdxX3xX79xX7exX1bxX3xX69xX6axX3xX7xXb2xX3xX7xX39xX20xX3xX7xX5fxXexX3xX69xX52xXdxX3xXexX32dxX1bxX14xX3xX14xXdxX6xX3xX19xX2bbxX1bxX1xX5bxX3xX30xX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX19xXabxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX7xXb2xX3xX19xXd2xX6axX1bxX3xX313xX2c4xXexX3xX79xXc8xX1bxX3xX4xX1xXcdxXexX10dxX3xX13xX1xX16xX3xX19xX330xX5bxX3xX7xX1axX4xX3xX4exX39xX1bxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX313xX1xX24xXdxX3xX4exX342xX56xX3xX1bxX14xX6axX56xX3xX28xX329xXexX3xX28xX249xX1bxX1xX3xX28x13cffxX3xX1xX24xX1bxX3xX19xX25bxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX19xX249xXexX3xX4xX1xX20xX437xX1bxX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX3xX69xX6axXd2xX3xX4xX20xXbcxXdxX3xX1bxX30bxX28xX3xXa7xX157xX2xX146xXaxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX1bxXexX10xX5exX3xX4exXexX1xX20xX28xX79xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX4exXexX1xX144xX3xX146xX2xXa6xXbxXadxX14bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX144xX3xX155xX2xX157xXbxXadxX14bxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX3cxX3cxXdxX10dxX79xX6xXd2xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX10dxX69xX1bxX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX146xX3cxXa5xX146xX4exX155xX2xX187xX2xX155xXa6xX2xXexXa7xX187xX311xX155xX157xX5xX157xX10dxX195xXbxX14xX198xX5exX9xX19cxX155xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX13fxXdxX4exXexX1xX9xXaxX146xX2xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxXd2xX1bxXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xXadxXexX20dxX6xX5xXdxX14xX1bxX144xX3xX195xX20xX7xXexXdxX8f9xX56xX14bxXaxX12xX21exX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX4xX53axX1bxX14xX3xX5xXabxX1bxX1xX3xX19xX249xXd2xX3xXadxXabxX3xX19xX329xX1bxX14xX3xX69xXdxX9dxX1bxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX4exX20xX56xX3xXexX5exX2bbxX3xX1bxXc8xX1bxX3xX1bxX2c4xXbxX3xX69xX66xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX28xX30xXdxX3xXexX5exX15xX16xX1bxX14xX3xX19xX25bxX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX5xX20xX30xX1bxX3xX7xX5fxX1bxX14xX5bxX3xXadxX6xX1bxX1xX5bxX3xX7xX249xX4xX1xX5bxX3xX19xf94cxXbxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xXa1xX6xX20xX3xX28xX329xXexX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX14xX5fxX1bxX1xX3xX69xX5fxX4xX3xXa7xX3xX69xX6xXdxX5bxX3xX30xX1bxX14xX3xX13xX1xX95xX3xXcxX1xX5fxXdxX3xX9cxX9dxX1bxX3xXadxXdxX1bxX3xXbxX1xX760xXbxX3xX1bxX14xX1xX23exX3xX69xXdxX66xX4xX3xXcxX5exX15xX2cxX1bxX14xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX69xX6axX3xX14xXdxX95xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX33xX59xX3xXexX1xX15xX3xX37xX1xXdxX3xX79xX329xX3xX1bxX1xXdxX66xX28xX3xX313xXefxX3xXa7xX157xX2xXa5xX20dxXa7xX157xXa7xX2xX10dxX3xX37xX30xX1bxX14xX3xX69xXdxX66xX4xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX7xX6xX1bxX3xX7xf20bxX3xX19xX25bxX3xX30xX1bxX14xX3xX4xX330xX3xXexX1xX9dxX28xX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX1bxX14xX1xX23exX3xX1bxX14xX24xXdxX5bxX3xX1bxX1xX15xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xXbfxX20xX56xX2c4xXexX3xX5xXdxX66xXexX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX5xXabxX1bxX1xX3xX19xX249xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX3xX4xX29fxX1bxX14xX3xX4xXbcxX5bxX3xX1bxX39xX1bxX14xX3xX4xX2cdxXbxX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdxX9dxX20xX3xX4xX1xX59xX3xX19xX25bxX3xX4xX53axX1bxX14xX3xXadxXabxX3xXexXdxX2c4xX1bxX3xXexX52xXdxX3xX19xX59xX4xX1xX3xXadxXabxX3xX13xXcxX43cxX3xX1bxX39xX1bxX14xX3xX4xX6xXd2xX3xXexX1xX2bbxX3xX313xX1xX30xX1bxX14xX3xX69xX24xXdxX3xX4xX249xX1bxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xX21exX1bxX14xX3xX9cxX9dxX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xX79xXdxX2c4xXexX144xX3xX82xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX7xX10f3xX3xX4xXbcxX3xX14xX34xX1bxX14xX3xX4exX20xX56xX3xXexX5exX2bbxX3xX69xX6axX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xX20xX56xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xXexX5exX5fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX66xX28xX3xX4xX29fxX6xX3xX28xXeb4xXdxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX69xXdxX66xX4xX3xX14xXdxX95xX3xX82xXexX1xX15xX24xX1bxX14xX3xX1xXdxX66xX20xX91xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX7xX5fxX1bxX14xX5bxX3xXadxX6xX1bxX1xX5bxX3xX7xX249xX4xX1xX5bxX3xX19xX12d2xXbxX5bxX3xX19xX4bfxX1bxX14xX3xXexX1xX16xXdxX3xXexX342xXbxX3xXexX5exX20xX1bxX14xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX66xX1bxX3xX4xX5fxX4xX3xXexXdxX9dxX20xX3xX4xX1xX59xX3xX1bxX39xX1bxX14xX3xX4xX6xXd2xX3xX4xX1xX2cdxXexX3xX5xX15xXb8xX1bxX14xX3xX4xX20xX329xX4xX3xX7xXbcxX1bxX14xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX3xX1bxX1xX15xX3xX1bxX1xX39xX1bxX3xX5exX329xX1bxX14xX3xX28xX30xX3xX1xX2bbxX1bxX1xX3xXadxX4aaxX3xX5x146a9xX3xX1bxX15xX52xX4xX3xXexX1xX7exXdxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX4xX5fxX4xX3xX1xX329xX3xX14xXdxX6xX3xX19xX2bbxX1bxX1xX14bxX3xXexXdxX2c4xXbxX3xXexX700xX4xX3xX1xX20xX56xX3xX19xX329xX1bxX14xX3xX1bxX14xX20xX4bfxX1bxX3xX5xXb2xX4xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX69xX20xXdxX3xX4xX1xX24xXdxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX14xXdxX6axX5bxX3xXexX5exX137exX3xX10xX28xX3xX1bxX1xX59bxX28xX3xX19xX5fxXbxX3xX1axX1bxX14xX3xX1bxX1xX20xX3xX4xX1fxX20xX3xX1xX15xX2cxX1bxX14xX3xXexX1xX700xX5bxX3xX1bxX39xX1bxX14xX3xX4xX6xXd2xX3xX19xX16xXdxX3xX7xXbcxX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xX4xX29fxX6xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX39xX1bxX91xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX79xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXadxX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX14xX9xXaxX157xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX1bxX14xX9xXaxXa6xXaxX12xX0xXexX79xXd2xX4exX56xX12xX0xXexX5exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXd2xX4exX56xXaxX12xXcxX5exXd2xX1bxX14xX3xX19cxX3xX1bxX30bxX28xX3xXa0xXa7xX157xX2xXa7xX3xX20dxX3xXa7xX157xXa7xX157xXa8xX5bxX3xXexX342xXbxX3xXexX5exX20xX1bxX14xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX13xXcxX43cxX5bxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX19xXabxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX155xX5bxXa6xX3xX313xX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX14xXdxX6xXd2xX3xXexX1xX30xX1bxX14xX3xXexX20xX56xX2c4xX1bxX3xX4xX1xX59xX1bxX1xX3xX69xX52xXdxX3xX4xX1xXdxXc8xX20xX3xX5exX329xX1bxX14xX3xX187xX20dxX19cxX3xX28xX760xXexX14bxX3xX1xX24xX1bxX3xX187xX3xX313xX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1bxX14x14d0axX3xXadxX330xX28xX5bxX3xXexX72xX3xX5xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX6xX14bxX3xX1xX24xX1bxX3xX187xX313xX28xX3xX313xX9dxX1bxX1xX3xX28xX15xX24xX1bxX14xX3xX1bxX329xXdxX3xX19xX4bfxX1bxX14xX14bxX3xX311xX313xX28xX3xX313xX9dxX1bxX1xX3xX28xX15xX24xX1bxX14xX3xXexX1xXd2xX5fxXexX3xXexX1xX7exXdxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX14bxX3xX155xX313xX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX19xXdxX66xX1bxX3xXexX1xX34xXbxX3xX7xX5fxX1bxX14xX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX4xX329xX1bxX14xX14bxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX1bxX1xX6axX3xX69xX30bxX1bxX3xX1xX330xX6xX3xX69xX6axX3xX4xX5fxX4xX3xXexX1xXdxX2c4xXexX3xX4xX1xX2c4xX3xXexX1xX25bxX3xXexX1xX6xXd2xX3xX69xX52xXdxX3xXexX72xX1bxX14xX3xX313xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX59xX3xX1xX24xX1bxX3xXa7xX3xXex10bcexX3xX19xX4bfxX1bxX14xX10dxX3xXcxX72xX1bxX14xX3xX313xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX59xX3xXexX1xXb2xX4xX3xX1xXdxX66xX1bxX3xX4xX1xX15xX24xX1bxX14xX3xXexX5exX2bbxX1bxX1xX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX13xXcxX43cxX5bxX3xXadxX39xX56xX3xX4exXb2xX1bxX14xX3xX313xX1xX20xX3xX4exX39xX1bxX3xX4xX15xX3xX313xXdxX25bxX20xX3xX28xX29xX20xX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX19cxX3xX1bxX30bxX28xX3xX19xX249xXexX3xXexX5exX9dxX1bxX3xX2xX155xX3xXexX17c7xX3xX19xX4bfxX1bxX14xX5bxX3xXexX5exXd2xX1bxX14xX3xX19xX330xX3xX13xX1xX39xX1bxX3xX4exX39xX1bxX3xX19xX330xX1bxX14xX3xX14xX330xXbxX3xXa6xX157x10c76xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX5exX12xX0xX3cxXexX79xXd2xX4exX56xX12xX0xX3cxXexX6xX79xX5xX10xX12xX0xX4exXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX5exX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20dxXexX1xX20xX28xX79xX20dxX6xX1bxX4exX20dxX7xX6xXbxXd2xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xX330xXbxX3xX7xX1axX4xX3xX82xX19xX5fxX1bxX1xX3xXexX1xX1axX4xX91xX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX3xX5xX6axX28xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX1bxX20xXdxX20dxX1xXd2xX1bxX14xX20dxX7xXd2xX1bxX14xX20dxX5xX6xX3cxX1bxX14xX20xXd2xXdxX20dxX14xXd2xXbxX20dxX7xX20xX4xX20dxX4exX6xX1bxX1xX20dxXexX1xX20xX4xX20dxXbxX1xXd2xX1bxX14xX20dxXexX5exX6xXd2xX20dxX5xX6xX28xX20dxX69xX20xXd2xX1bxX20dxX28xX6xX20xX20dxXd2xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX1bxX1xX3cxXa7xX157xX2xX311xX157xX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX3cxX28xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xXa7xX157xX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX155xX3cxX2xX2xX157xX4exX2xX2xXa6xXa6xX2xX2xX187xXexXa7xX187xX311xX2xX155xX5xX157xX10dxX195xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX69xX12xX0xX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xX330xXbxX3xX7xX1axX4xX3xX82xX19xX5fxX1bxX1xX3xXexX1xX1axX4xX91xX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX3xX5xX6axX28xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX1bxX20xXdxX20dxX1xXd2xX1bxX14xX20dxX7xXd2xX1bxX14xX20dxX5xX6xX3cxX1bxX14xX20xXd2xXdxX20dxX14xXd2xXbxX20dxX7xX20xX4xX20dxX4exX6xX1bxX1xX20dxXexX1xX20xX4xX20dxXbxX1xXd2xX1bxX14xX20dxXexX5exX6xXd2xX20dxX5xX6xX28xX20dxX69xX20xXd2xX1bxX20dxX28xX6xX20xX20dxXd2xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX1bxX1xX3cxXa7xX157xX2xX311xX157xX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX14xX330xXbxX3xX7xX1axX4xX3xX82xX19xX5fxX1bxX1xX3xXexX1xX1axX4xX91xX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX3xX5xX6axX28xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xXe4exX20xX30xX1bxX3xX7xX39xX20xX3xX7xX5fxXexX5bxX3xX5xX30bxX1bxX3xX5xX329xX1bxX3xX69xX52xXdxX3xXbxX1xXd2xX1bxX14xX3xXexX5exX6axXd2xX5bxX3xX69xX52xXdxX3xX4xX24xX3xX7xX2cxX5bxX3xX28xX7exX1bxX1xX3xX19xX2cdxXexX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xX3xX1bxX24xXdxX3xX1bxX6axXd2xX3xX4xX62cxX1bxX14xX3xX4xX330xX3xX4exX2cdxX20xX3xX4xX1xX39xX1bxX3xXcxXdxX2c4xX1bxX3xX7xXf19xX3xX13xX14xX20xX56xX2b2xX1bxX3xX3f4xX20xX39xX1bxX3xXcxX2bbxX1bxX1xX3xX20dxX3xX37xX1xX29fxX3xXexX2b7xX4xX1xX3xX4bxX329xXdxX3xXe4exX6axX28xX3xX69xX15xX16xX1bxX3xX69xX6axX3xXcxX5exX6xX1bxX14xX3xXexX5exX249xXdxX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX69xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX72xXdxX3xXexX5exX137exX3xXadxXabxX3xX79xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX52xXdxX3xX5xX6axX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1xXd2xX6xX3xX4xX1xX6axXd2xX3xX28xX32dxX1bxX14xX3xXc20xX249xXdxX3xX1xX329xXdxX3xXc20xX7exX1bxX14xX3xX79xX329xX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX4exXd2xX6xX1bxX20dxXexX1xX10xX3cxXexX20xXd2xXdxX20dxXexX5exX10xX20dxXadxX6xX20dxX79xXdxX10xX1bxX20dxX14xXdxXd2xXdxX20dxX5xX6xX28xX20dxX4exX20xXd2xX1bxX14xX20dxX1xXd2xX6xX20dxX4xX1xX6xXd2xX20dxX28xX20xX1bxX14xX20dxX4exX6xXdxX20dxX1xXd2xXdxX20dxX4exX6xX1bxX14xX20dxX79xXd2xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX1bxX1xX3cxX2xXa5xXa5xXa5xX19cxX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX3cxX28xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xXa7xX157xX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX155xX2xX3cxX2xX155xX2xX4exX2xX2xX2xXa6xX2xX2xXa6xXexX155xX187xX157xX155xX187xX5xX157xX10dxX195xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX69xX12xX0xX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX72xXdxX3xXexX5exX137exX3xXadxXabxX3xX79xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX52xXdxX3xX5xX6axX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1xXd2xX6xX3xX4xX1xX6axXd2xX3xX28xX32dxX1bxX14xX3xXc20xX249xXdxX3xX1xX329xXdxX3xXc20xX7exX1bxX14xX3xX79xX329xX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX4exXd2xX6xX1bxX20dxXexX1xX10xX3cxXexX20xXd2xXdxX20dxXexX5exX10xX20dxXadxX6xX20dxX79xXdxX10xX1bxX20dxX14xXdxXd2xXdxX20dxX5xX6xX28xX20dxX4exX20xXd2xX1bxX14xX20dxX1xXd2xX6xX20dxX4xX1xX6xXd2xX20dxX28xX20xX1bxX14xX20dxX4exX6xXdxX20dxX1xXd2xXdxX20dxX4exX6xX1bxX14xX20dxX79xXd2xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX1bxX1xX3cxX2xXa5xXa5xXa5xX19cxX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xXcxX20xX72xXdxX3xXexX5exX137exX3xXadxXabxX3xX79xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX52xXdxX3xX5xX6axX28xX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1xXd2xX6xX3xX4xX1xX6axXd2xX3xX28xX32dxX1bxX14xX3xXc20xX249xXdxX3xX1xX329xXdxX3xXc20xX7exX1bxX14xX3xX79xX329xX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xXcxX20xX56xX2c4xX1bxX3xX19xX15xX16xX1bxX14xX3xX1xXd2xX6xX3xX5exXb2xX4xX3xX5ex12328xX3xX4xX330xX3xX4xX1xXdxXc8xX20xX3xX4exX6axXdxX3xXa6xX157xX28xX3xX69xX32dxX6xX3xX19xX15xXb8xX4xX3xXc20xXd2xX6axX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxXdxX9dxX1bxX3xXadxXabxX3xX79xXdxX9dxX1bxX3xX14xXdxX52xXdxX3xXa1xX24xX1bxX3xXeexXdxX28xX3xX2xX3xXa0xX4bxX15xX24xX1bxX14xX3xXa1xX24xX1bxX3xee56xX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXa8xX3xX1xXd2xX6axX1bxX3xXexX1xX6axX1bxX1xX3xX1bxX1xX59bxX28xX3xX4xX1xX6axXd2xX3xX28xX32dxX1bxX14xX3xX19xX249xXdxX3xX1xX329xXdxX3xXc20xX7exX1bxX14xX3xX79xX329xX3xXexX23exX1bxX1xX3xX5xX1fxX1bxX3xXexX1xX1axX3xX3f4x14d18xX3f4xX3xX1bxX1xXdxX66xX28xX3xX313xXefxX3xXa7xX157xXa7xX157xX3xX20dxX3xXa7xX157xXa7xXa6xX10dxX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX69xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX4bxX249xX1bxX1xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX313xX1xXdxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX28xX6xX1bxX14xX3xX313xXdxX2c4xX1bxX3xXexX1xX1axX4xX3xX69xXc8xX3xX4xXbcxX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xXbfxX20xX9dxX3xX1xX15xX24xX1bxX14xX91xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX1bxX20xXdxX20dxX1xXd2xX1bxX14xX20dxX7xXd2xX1bxX14xX20dxX5xX6xX3cxX1xX6xX1bxX1xX20dxXbxX1xX20xX4xX20dxX313xX1xXdxX20dxX4exX20xXd2xX4xX20dxX28xX6xX1bxX14xX20dxX313xXdxX10xX1bxX20dxXexX1xX20xX4xX20dxX69xX10xX20dxX4xXd2xX1bxX14xX20dxX1xXdxX10xX1bxX20dxX4xX1xXd2xX20dxXbfxX20xX10xX20dxX1xX20xXd2xX1bxX14xX3cxX2xXa5xX146xXa7xX157xX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX14xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX3cxX28xX10xX4exXdxX6xX3cxX2xXa7xX157xX3cxX1bxX10xX13fxX7xX3cxXa7xX157xX311xX157xX3cxX146xX311xX4exX155xXa7xX311xXa7xX157xX155xX19cxXexX155xXa7xX2xXa5xX2xX5xX157xX10dxX195xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX14xX3xX19xX1fxX20xX3xX14xX15xX24xX1bxX14xX3xX28xX29xX20xX3xX2cxX3xXexX1xX30xX1bxX3xX33xX34xX4xX3xX37xX1xX39xX20xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxX69xX12xX0xX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX4bxX249xX1bxX1xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX313xX1xXdxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX28xX6xX1bxX14xX3xX313xXdxX2c4xX1bxX3xXexX1xX1axX4xX3xX69xXc8xX3xX4xXbcxX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xXbfxX20xX9dxX3xX1xX15xX24xX1bxX14xX91xXaxX3xX1xX5exX10xX8f9xX9xXaxX3cxX1bxX20xXdxX20dxX1xXd2xX1bxX14xX20dxX7xXd2xX1bxX14xX20dxX5xX6xX3cxX1xX6xX1bxX1xX20dxXbxX1xX20xX4xX20dxX313xX1xXdxX20dxX4exX20xXd2xX4xX20dxX28xX6xX1bxX14xX20dxX313xXdxX10xX1bxX20dxXexX1xX20xX4xX20dxX69xX10xX20dxX4xXd2xX1bxX14xX20dxX1xXdxX10xX1bxX20dxX4xX1xXd2xX20dxXbfxX20xX10xX20dxX1xX20xXd2xX1bxX14xX3cxX2xXa5xX146xXa7xX157xX146xX10dxX1xXexX28xXaxX12xX82xX4bxX249xX1bxX1xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX313xX1xXdxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX28xX6xX1bxX14xX3xX313xXdxX2c4xX1bxX3xXexX1xX1axX4xX3xX69xXc8xX3xX4xXbcxX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xXbfxX20xX9dxX3xX1xX15xX24xX1bxX14xX91xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX5exXd2xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX43cxX6xX56xX3xX28xX34xX1bxX3xX19xX15xXb8xX4xX3xXbxX1xX39xX1bxX3xX4xX30xX1bxX14xX3xX69xXc8xX3xX4xX30xX1bxX14xX3xXexX5fxX4xX3xXexX249xXdxX3xXadxXabxX3xXeexXefxX3xXcxX5exX20xX1bxX14xX3xXa0xXeexXefxX3xX100xX1bxX1xX5bxX3xX4bxX6axX3xXcxX109xX1bxX1xXa8xX3xXexX1xX10xXd2xX3xX19xXc8xX3xX5fxX1bxX3xX19xX15xX6xX3xXexX5exX59xX3xXexX1xX1axX4xX3xXexX5exX137exX3xX69xXc8xX3xX69xX53axX1bxX14xX3xX313xX1xX330xX3xX313xX1xX30bxX1bxX5bxX3xX13xX14xX20xX56xX2b2xX1bxX3xX51xX30bxX1bxX3x1499fxX15xX24xX1bxX14xX3xXa0xXa1xX13xX3xX2xXa5xX19cxX19cxXa8xX3xX19xXabxX3xX28xXdxX66xXexX3xX28xX6axXdxX3xX4xXbcxX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX69xX52xXdxX3xXexX2cdxXexX3xX4xX7exX3xXexX5exX59xX3xXexX20xX66xX5bxX3xX7xXb2xX3xX1bxX1xXdxX66xXexX3xXexX2bbxX1bxX1xX5bxX3xX79xX2cxXdxX3xX69xX52xXdxX3xX6xX1bxX1xX3xX82xX1xX249xX1bxX1xX3xXbxX1xX292xX4xX3xX5xX52xX1bxX3xX1bxX1xX2cdxXexX3xX5xX6axX3xX19xX15xXb8xX4xX3xX28xX6xX1bxX14xX3xX313xXdxX2c4xX1bxX3xXexX1xX1axX4xX3xX69xXc8xX3xX4xXbcxX1bxX14xX3xX1xXdxX2c4xX1bxX3xX4xX1xXd2xX3xXbfxX20xX9dxX3xX1xX15xX24xX1bxX14xX91xX10dxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxX69xX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX20xX5xX12xX0xX4exXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5exXaxX12xX0xX3cxX4exXdxX69xX12xX0xX3cxX4exXdxX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX20xXexX1xXd2xX5exXaxX12xX51xX62cxX3xX4bxX20xX56xXc8xX1bxX0xX3cxXbxX12
Vũ Huyền