Ấn Độ chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới
Năm 2019, Ấn Độ đã vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, do dân số đông nên GDP bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ là là 2.170 USD.
378fx3b6dxc56axe8d4x608fx732cxbcf1x9254xc9ccxX7xaae0x6166x4e5ex4cd4x804fxacf5xX5xad4cxXax37b4x5960x520fxX3x7b12x9ea8xX3xX4xX1x8833xX14xX1xX3xXexX1x7e39xX4xX3xXexa6b9x4afdxX3xXexX1xb263xX14xX1xX3xX14xbd12xX14xX3x5105xXdxX14xX1xX3xXex7778xX3xX5x49c2xX14xX3xXexX1xX21xX3xeb20xX3xXexX1xX38xX3x73dexXdxX3bxXdxX0xacccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb62cxX10xX6x4588xXaxX12xbe3cx6dddx9dd0xX3xb215x3ac3xX2x4688x4274xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3x9b6fxa8c0xX3xd922x645bxe3c8xXexX3x584bx8f9fxX6xX3x7a28xX14xX1xX3xX75xX2axX3xc161xX1x3c72xXbxX3xX72xe034xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdx55a2xX3xXcxX7bx7e5fxX3xX14xX1xXdx72a0xX14xX6axX3xX5fx690dxX3xX5fxa6c6xX14xX3xX7x76a4xX3xX72xdc3cxX14xX48xX3xX14xXbexX14xX3x4edaxc6a7xX85xX3xb1c7x8bf0xX14xX1xX3xX7axX7bxXc6xX14xX3xX72xd016xX7bxX3xX14xX48xX76x852axXdxX3xX4x77f0xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xb138xX3xX5xX2axX3xX5xX2axX3xX66xXb5xX2x7844xX67xX3xc4f0xd3baxXd6xXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b72xX10xX14xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX64xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX64xX7x82bfxXbxX1xXc3xXexXc3xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX14xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxX3xX1xXdaxX14xX1xX3x5a96xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXb5xXd9xX6xXc3xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb5xX75xX14xX4dxX14xX10xbdd7xX7xX4dxX66xX67xX67xX104xX4dxX2xX67x4febxX5fxX66xX67xX69xX67x5871x3db3xX67xXexX104x9002xX69xX1afxX5xX2xXb5x8185xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX14xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX131xXbxX1xXc3xXexXc3xX131xXc3xX25xXdxX48xXdxX14xX6xX5xX131xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x7435xX4dxX4dxX4xX5fxX14xXdxX64xX48xXb5xX75xXdxX10xXexX14xX6xX64xXbxX5xX7bxX7xXb5xX75xX14xX4dxXexX1a8xX66xX67xX4dxX7bxXbxX5xXc3xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX25xX7bxXexX64xXd9xX14xX4dxX66xX67xX66xX67x7012xX67xX66xX24exX2xX1b3xX4dxX2xX67xX2xX69xX1a8xX1a8xX2xX104xX104xX1aexX42xX66xX42xX42xX2xX42xX2xX1a8xXb5xX1b9xXbxX48xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6xXbxXexXdxXc3xX14xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX77xXexX3xX7axX7bxX6xX3xX7exX14xX1xX3xX75xX2axX3xX85xX1xX87xXbxX3xX72xX8bxX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXb5xX3x690fxX62xX48xX7bxecbaxX14xX21cxX3xX11axX62x9cedxX11ax80ecxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xXc3xX5fxXb9xXaxX12xX62xX48xX2axXb9xX3xX2xX104xX4dxX66xX6axX3xX1xX73xX14xX48xX3xXexX1xXcdxX14xX48xX3xXex4b71xX14xX3xX85xXcx666bxX3xX5fx7f72xX14xX3xXd9xX87xXc3xX3xX4xX87xXc3xX3xX4xXeexX6xX3xX64xX17xXexX3xXexda61xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX14xX48xX1xXdxXbexX14xX3xX4xX21xX7bxX3xX4x7384xX3xXexX25xc2cdxX3xX7xX26xX3xXex8a9cxXdxX3x87bfxbf12xX3xX4xX1xXc3xX3xXd9xXdxX38xXexX3xX14xX63xX64xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX77xXexX3xX7axX7bxX6xX3xX7exX14xX1xX3xX75xX2axX3xX85xX1xX87xXbxX3xX72xX8bxX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xXc3xX5fxXb9xXaxX12xXcxX1xX10xXc3xX3xXexX323xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX14xX48xX1xXdxXbexX14xX3xX4xX21xX7bxX3xX2d8xX87xXc3xX3xX4xX87xXc3xX3xX5fxXc6xX14xX3xX7xXcaxX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxX3xX4xX336xX3xXexX25xX33axX3xX7xX26xX3xXexX340xXdxX3xX343xX344xX6axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX72xX6xX14xX48xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX25xXdxX8bxX14xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xXexX1x7a4axX3xXexX25xX76xXeaxX14xX48xX3xX64xX26xX3xX75xX2axX3xXd5xXd6xX85xX3xX14xX63xX64xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX72xX340xXexX3xX66xX6axX69xX1aexX3xX14xX48xX1xXdaxX14xX3xXex78c0xX3xX107xX108xXd6xX6axX3xX72xX21xX14xX48xX3xX14xX48xX6xXb9xX3xXexX25xXbexX14xX3xX7exX14xX1xX3xX75xX2axX3xX85xX1xX87xXbxX3xX75xX3bxXdxX3xXd5xXd6xX85xX3xX5xXe4xX14xX3xX5xX76xX77xXexX3xX5xX2axX3xX66xX6axX1b3xX1afxX3xX75xX2axX3xX66xX6axX104xX2xX3xX14xX48xX1xXdaxX14xX3xXexX449xX3xX107xX108xXd6xXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xXc3xX5fxXb9xXaxX12xXcxX7bxXb9xX3xX14xX1xXdxXbexX14xX6axX3xX5fxXc3xX3xX5fxXc6xX14xX3xX7xXcaxX3xX72xXcdxX14xX48xX3xX14xXbexX14xX3xXd5xXd6xX85xX3xXd9xXdaxX14xX1xX3xX7axX7bxXc6xX14xX3xX72xXe4xX7bxX3xX14xX48xX76xXeaxXdxX3xX4xXeexX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xXf9xX3xX5xX2axX3xX5xX2axX3xX66xXb5xX2xX104xX67xX3xX107xX108xXd6xXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xXc3xX5fxXb9xXaxX12xX2d8xX87xXc3xX3xX4xX87xXc3xX3xX4xd6b5xX14xX48xX3xX4xX1xXc3xX3xXd9xXdxX38xXexX6axX3xXexX1bxX14xX1xX3xXexX1xX10xXc3xX3xX7xX21xX4xX3xX64xX7bxX6xX3xXexX76x3a8fxX14xX48xX3xX72xX76xX542xX14xX48xX3xX2cexX85xX85xX85xX2daxX6axX3xX7axX7bxXb9xX3xX64xXcdxX3xXd5xXd6xX85xX3xX4xXeexX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX2axX3xX2xX67xX6axX42xX2xX3xX14xX48xX1xXdaxX14xX3xXexX449xX3xX107xX108xXd6xX6axX3xX75xX76xX77xXexX3xX7axX7bxX6xX3xX62xX1xec77xXexX3xX2d8xX17fxX14xX3xX75xX2axX3xX16xX21xX4xX3xX72xX8bxX3xX72xX21xX14xX48xX3xXexX1xX21xX3xX1afxX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xXc3xX5fxXb9xXaxX12xb9c0xX1xX7bxX3xX75x391axX4xX3xX5fxX41dxX4xX1xX3xX75xX33axX3xX4xXeexX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX2axX3xX14xX48xX2axX14xX1xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX25xXdxX8bxX14xX3xX14xX1xX6xX14xX1xX3xXexX25xXbexX14xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxX6axX3xX4xX1xXdxX38xX64xX3xX1a8xX67x4598xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX75xX2axX3xX66xX1b3xX60fxX3xX75xXdx6b2bxX4xX3xX5xX2axX64xX3xXexX25xXc3xX14xX48xX3xX32xX1xXdxX3xX7xX17fxX14xX3x3c95xX7bxX307xXexX3xX75xX2axX3xX14xXcdxX14xX48xX3xX14xX48xX1xXdxX626xXbxX3xX5xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX5x3c21xX14xX1xX3xX75xX5c9xX4xX3xX7axX7bxX6xX14xX3xXexX25x3a5cxX14xX48xX3xX32xX1xX87xX4xX3xX4xXeexX6xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX13xX14xX3xX16xX17xXb5xX4dxXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX25xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXbexX14xX3xX7axX7bxX6xX14xX21cxX0xX4dxX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX131xXexX1xX7bxX64xXd9xX131xX6xX14xX5fxX131xX7xX6xXbxXc3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa65cxXd5xXdxX307xX4xX3xX64xX542xX3x4040xXdxX626xXexX3xX62xX6xX64xX3xX1x7b3fxX14xX48xX3xX4xX76xXeaxX14xX48xX3xX75xX2axX3xXexX1xX41dxX14xX1xX3xX75xX76xX77xX14xX48xX3xX7xb283xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX1xXdxX626xX14xX3xXexX1xX5c9xX4x9c97xXaxX3xX1xX25xX10xb59dxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX14xX1xX131xXexX25xXdxX4dxX48xXdxX6xX4xX131xX64xXc3xX131xX75xXdxX10xXexX131xX14xX6xX64xX131xX1xX7bxX14xX48xX131xX4xX7bxXc3xX14xX48xX131xX75xX6xX131xXexX1xXdxX14xX1xX131xX75xX7bxXc3xX14xX48xX131xX7xX10xX131xXexX1xX6xX14xX1xX131xX1xXdxX10xX14xX131xXexX1xX7bxX4xX4dxX2xX1b3xX1a8xX66xX66xX1afxXb5xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX48xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX64xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX66xX67xX4dxX14xX10xX19exX7xX4dxX66xX67xX67xX1afxX4dxX2xX67xX1b3xX5fxX1a8xX2xX67xX42xX42xX1aexX1a8xXexX2xX104xX69xX1b3xX5xX1afxX131xX67xX1b3xX42xX1a8xX66xX66xXd9xX6xXc3xX63bxX6xXb9xX5fxX7bxX14xX48xX131xX66xX67xXb5xX1b9xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX14xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6efxXd5xXdxX307xX4xX3xX64xX542xX3xX6f8xXdxX626xXexX3xX62xX6xX64xX3xX1xX702xX14xX48xX3xX4xX76xXeaxX14xX48xX3xX75xX2axX3xXexX1xX41dxX14xX1xX3xX75xX76xX77xX14xX48xX3xX7xX71cxX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX1xXdxX626xX14xX3xXexX1xX5c9xX4xX72dxXaxX3xX1xX25xX10xX733xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX14xX1xX131xXexX25xXdxX4dxX48xXdxX6xX4xX131xX64xXc3xX131xX75xXdxX10xXexX131xX14xX6xX64xX131xX1xX7bxX14xX48xX131xX4xX7bxXc3xX14xX48xX131xX75xX6xX131xXexX1xXdxX14xX1xX131xX75xX7bxXc3xX14xX48xX131xX7xX10xX131xXexX1xX6xX14xX1xX131xX1xXdxX10xX14xX131xXexX1xX7bxX4xX4dxX2xX1b3xX1a8xX66xX66xX1afxXb5xX1xXexX64xXaxX12xX6efxXd5xXdxX307xX4xX3xX64xX542xX3xX6f8xXdxX626xXexX3xX62xX6xX64xX3xX1xX702xX14xX48xX3xX4xX76xXeaxX14xX48xX3xX75xX2axX3xXexX1xX41dxX14xX1xX3xX75xX76xX77xX14xX48xX3xX7xX71cxX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX1xXdxX626xX14xX3xXexX1xX5c9xX4xX72dxXaxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX25xXc3xX14xX48xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8c33xX3xX75xX3bxXdxX3xXbxX1xX336xX14xX48xX3xX75xXdxXbexX14xX3xXcxXcxd6e5xX6f8xX62xX3xXexX25xX76xX3bxX4xX3xXexX1xX2fxX64xX3xX94bxX7bxXc6xX14xX3xX11axX6xX14xX1xX3xXcxddf4xX6axX3xX85xX1xX336xX3xXcxX1xXeexX3xXexX76xX3bxX14xX48xX3xX6f8xX76xX542xX14xX48xX3xX16xXdaxX14xX1xX3xX5cxX7bxX626xX3xX14xXbexX7bxX3xX4xX17fxX64xX3xX14xX1xX58axX14xX3xX25xde97xX14xX48xX3xX6efxX75xX58axX14xX3xX14xX76xX3bxX4xX3xX4xXeexX6xX3xX4xX1xe2c1xX14xX48xX3xXexX6xX3xX72xX6xX14xX48xX3xX5xXbexX14xXaxXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX75xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX67xX66xX67xX3xX131xX3xX62xX63xX64xX3xX32xX1xX26xXdxX3xX72xXe4xX7bxX3xX4xXeexX6xX3xX6efxXcxX1xX38xX3xX32xX449xX3xX4xX1xXc6xX7bxX3xed9axX72dxXaxX3xX1xX25xX10xX733xX9xXaxX4dxX7axX7bxXc3xX4xX131xXexX10xX4dxX66xX67xX66xX67xX131xX14xX6xX64xX131xX32xX1xXc3xXdxX131xX5fxX6xX7bxX131xX4xX7bxX6xX131xXexX1xX10xX131xX32xXb9xX131xX4xX1xX6xX7bxX131xX6xX4dxX2xX1b3xX1aexX1b3xX104xX1afxXb5xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX48xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4dxX64xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX66xX67xX4dxX14xX10xX19exX7xX4dxX66xX67xX67xX67xX4dxX2xX67xX42xX5fxX1aexX67xX69xX2xX2xX42xX69xXexX1a8xX1aexX5xX104xX131xXbxX1xXc3xXexXc3xX2xX42xX42xX104xX1aexX104xX1b3xX1a8xX1aexX1aexX1a8xX69xX104xX131xX2xXb5xX1b9xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX14xX1xX3xXexX1xX21xX4xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX2axX14xX1xX3xX14xX2fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX5xX3bxX14xX3xXexX1xX21xX3xX42xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX75xX12xX0xX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX67xX66xX67xX3xX131xX3xX62xX63xX64xX3xX32xX1xX26xXdxX3xX72xXe4xX7bxX3xX4xXeexX6xX3xX6efxXcxX1xX38xX3xX32xX449xX3xX4xX1xXc6xX7bxX3xX9faxX72dxXaxX3xX1xX25xX10xX733xX9xXaxX4dxX7axX7bxXc3xX4xX131xXexX10xX4dxX66xX67xX66xX67xX131xX14xX6xX64xX131xX32xX1xXc3xXdxX131xX5fxX6xX7bxX131xX4xX7bxX6xX131xXexX1xX10xX131xX32xXb9xX131xX4xX1xX6xX7bxX131xX6xX4dxX2xX1b3xX1aexX1b3xX104xX1afxXb5xX1xXexX64xXaxX12xX66xX67xX66xX67xX3xX131xX3xX62xX63xX64xX3xX32xX1xX26xXdxX3xX72xXe4xX7bxX3xX4xXeexX6xX3xX6efxXcxX1xX38xX3xX32xX449xX3xX4xX1xXc6xX7bxX3xX9faxX72dxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX25xXc3xX14xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXd6xX5c9xX3xXd9xX87xXc3xX3xX14xX63xX64xX3xX66xX67xX66xX67xX6axX3xX7axX7bxXb9xX3xX64xXcdxX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xXc6xX7bxX3xX9faxX3xX7xX71cxX3xX5xXe4xX14xX3xX72xXe4xX7bxX3xXexXdxXbexX14xX3xX75xX76xX77xXexX3xX7axX7bxX6xX3xXbxX1xXe4xX14xX3xX4x5e72xX14xX3xX5xX340xXdxX3xX4xXeexX6xX3xXexX1xX38xX3xX48xXdxX3bxXdxX3xX75xX2axX3xX14xX38xX7bxX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xXc6xX7bxX3xX9faxX3xXexX63xX14xX48xX3xXexX25xX76xX26xX14xX48xX3xXb9xX38xX7bxX3xX72xXdxX6axX3xXexXcaxX4xX3xX72xX17xX3xXexX63xX14xX48xX3xXexX25xX76xX26xX14xX48xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX38xX3xXexXc3xX2axX14xX3xX4xXe4xX7bxX3xX14xX63xX64xX3xX66xX67xX66xX67xX3xX32xX1xXcdxX14xX48xX3xX5xXc3xX340xXdxX3xXexX25xc7a8xX3xX32xX1xX17fxX3xX14xX63xX14xX48xX3xX7xX71cxX3xX48xXdxX17fxX64xX3xX32xX1xXc3xX17fxX14xX48xX3xX66xX4dxX1afxXb5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX75xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX7bxX5xX12xX0xX5fxXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX75xX12xX0xX4dxX5fxXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xXc3xX7bxX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc3xX3xX6f8xXdxX10xXexX14xX6xX64xa8dfxX0xX4dxXbxX12