Thế giới ngày qua: Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 13/12.
a2dfx1030dx13e7bx13124xfe9cx11598x15c29xfd32x15c7fxa5fbx137d8xa49cxebc3x11f61x142a1x10938xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf52bx1340ax15829xXexX0xd978xXaxX17xX18xX19xXexX0x1087cx100dfxX19x10f99xXexX0xXax10c6fxX9xf09exXdxX18x131d0xX2fxf2bfx14293x15229xX5x13d38xXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxa424xX9xb944xX35xbfc9xX35xX9xbc8cxX3fx15ab1xX26xX9x162aexd35fxX18x16292xX9x15032x151f2xX9xX2cxXaxX35xX9x16774x154cfxX56xX9xXbx11657xX9xf5bbx10e69xX2xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fx1567fxX44xX9xX2fx138d2xX2cxXaxX9xX49xX4axf270xX2cxX9xX33xXax1550dxX44xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15496xX17xX18xX19xX32xXex13246xX6axX24xX9xX88xX46xX9xX5xd599xX44xXaxX9xcde0xX35xc94bxX44xX9xXbx14f42xX9xXbxc93cxX44xX3fxX9xXax1121axX33xX9xX2cxX6axX2cxX9xXbxX35xX44xX9xXbx11d76xX2cxX9xXbxXaxX3dxX9xX3fxX35xX41xX35xX9xX44xXa3xX35xX9xX23x14186xXbxX9xXbxe4b4xX24xX44xX3fxX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2ax1417exX1cxX2ax11a19xe463xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x15282xXbxcc44xX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXc9x12464xX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXd8xe5a9xX44xX1cxX44xX17x105b6xX2fxX1cxX2axX55xd363xX56xX1cxX55xX55xX19x153fexX56xX55xXd4xX2axX137xeab7xXbx1433axXd7xX55xXdxX56xXd8x11e49xX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX132xX35xX19xXbxXaxX4cxX145xX2axX56xX33xXfaxX10axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX4cxXd4x12e6cxX16bxX33xXfaxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX3fxX35xX24xX35xX9xX44xX3fxX18xX26xX9xX49xX4axX18xX9xXcxX26xX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX26xX9xX4axX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX18xX44xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX49xX4axX24xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35x13e99xX26xX10axX32xXexX0xX23xXexX4exX4fxX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX5axX9xX5cxX5dxX2xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX66xX44xX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX4cxX9xX0xX1cxX23xXexX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX4exX4fxX9xX2xX24xX44xX18xXdxX19xX9xX5xXc9xX4axXcxX33xX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axXd7xX1cxX2axXd7xX9x1399dx12500xX9xX19x10406xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX2cxXaxdb9cxX44xXaxX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX9xX12dxX41xX35xX9xX44xX3fxX66xX44xX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX55xX56xX56xX9xXbxX5axX9xX5cxX5dxX2xX9xX2cxXaxX24xX9xX49xX4axX66xX44xX9xX9ax1496fxX35xX9xX4exX4fxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX5xX4axX26xX9xX44xXaxX35x16376xX44x130d1xX9xX248xXaxX24xf40exX44xX9xX44xX3fxX66xX44xX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX44xX46xX26xX9xX2fx1131cxX9xX2cxXax14f6cxX18xX9xXbxXc9xbe8bxX9xXbxXaxX46xX44xXaxX9xXaxX35xX9cxX44xX9xXbxXaxX24cxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX41xX35xX9xX248xXaxX35xX9xX2cxX6axX2cxX9xX44xXaxX46xX9xXdxXc5xX33xX9xX33xXaxX6axX33xX9xX2fxXa0xX18xX9xX9axXa3xX35xX9xX9axdab9xX24xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX44xaf24xXcxX9xXd7xX56xX2axX2axX9xX12dxX41xX35xX9xX2cxX6axX2cxX9xX3fxX35xX41xX35xX9xXaxX328xX44xX9xX44xX3fxb616xXbxX9xX44xX3fxXax141a5xX24xX9xX9axX70xX35xX9xX12dxX41xX35xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX2cexX4axX9xXdxX35xX2cexX44xX9xX23xX18xX44xX3fxX2d0xX9xX23xX18xX24xX9xX3fx125c3xXcxX9xX2cxX2d5xX9xX2cxX6axX2cxX9xX248xXaxX24xX2d5xX44xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxd1f1xX18xX9xX23xX28cxX9xc265xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX9axX328xX24xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX44xX46xX26xX2d0xX9xX3fxX35xX41xX35xX9xXaxX328xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX2cexX4axX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX9xX44xX331xXcxX9xXd7xX56xX2axX16bxX9xXdxX46xX9xX137xX13dxX143xX9xXbxX5axX9xX5cxX5dxX2xXd8xX9xX5xXc9xX2ebxX41xX2cxX9xX248xXaxX35xX9xX248xX249xX9xX19xX24cxX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX2cxXaxX255xX44xXaxX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX9xXbxX328xX35xX9x15468xXaxX46xX9xX5xXc9xa613xX44xX3fxX2d0xX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX5xXc9xX4axXcxX33xX9xX9axd63fxX9xX248xX2cexX4axX9xX3fxb555xX35xX9xX49xX4axX70xX2cxX9xXaxX28cxX35xX9xX2cxXax11803xXcxX9xX19xXb4xXbxX9xX2cxX6axX2cxX9xX3fxX35xX41xX35xX9xXaxX328xX44xX9xX12dxe4ccxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX2cexX4axX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxXd8xX9xX0xX17xXcxXex14e5bxf694xX44xXaxX4cxX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX4exX4fxX9xX2xX24xX44xX18xXdxX19xX9xX5xXc9xX4axXcxX33xX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axXd7xX1cxX2axXd7xX9xX248xX249xX9xX19xX24cxX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX2cxXaxX255xX44xXaxX9xX2fxX6axX2cxXaxX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxXd8xX9xX44cxX3fxX4axX376xX44xX4cxX9x14336xX17xX4axXbxX17xXc9xX2fxc57fxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXc9xX10axX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXd8xX12dxX44xX1cxX44xX17xX132xX2fxX1cxX2axX55xX137xX56xX1cxX55xX55xX19xX13dxX56xX55xXd4xX2axX137xX143xXbxXd4xX2axX143xX55xXdxX2axXd8xX14bxX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX132xX35xX19xXbxXaxX4cxX145xX56xX143xX33xXfaxX10axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX4cxXd4xX13dxXd7xX33xXfaxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX3fxX35xX24xX35xX9xX44xX3fxX18xX26xX9xX49xX4axX18xX9xXcxX26xX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX26xX9xX4axX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX18xX44xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX49xX4axX24xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX0xX23xXexX44cxX3fxX18xX9xX33xXaxX6axX9xX66xXcxX9xXcxX2ebxX4axX9xX9axX6axX44xXaxX9xX23xX24xXcxX9xX19x11495xX33xX9xX44cxX331xXcxX9xXcxX41xX35xX4cxX9xX0xX1cxX23xXexX4exX24xX2fxX2cxX24xX132xX9xX5xX35xXcxX17xX2fxX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axXd7xX1cxX2axXd7xX9xX9axX2ebxX18xX9xXbxX35xX44xX2d0xX9xb18axX44xX3fxX9xb18bxXdxX17xXfaxX18xX44xX19xX17xXc9xX9xX8exX24xXc9xXbxX44xX35xX248xX24xX12dxX2d0xX9xfb47xX35xX6axXcxX9xX9axX70xX2cxX9xX2cxffb6xX9xX49xX4axX18xX44xX9xX18xX44xX9xX44xX35xX44xXaxX9xc8c1xX35xX2cexX44xX9xX23xX18xX44xX3fxX9xX44cxX3fxX18xX9xX4aex137b9xX5dxX8exX50axX9xX12dx16120xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3dxXbxX2d0xX9xX2fxX18xX4axX9xX2cxXaxX35xX3dxX44xX9xX19xX643xX2cxXaxX9xX9axX34cxX2cxX9xX23xX35xX9cxXbxX9xX2f0xX9xX248xXaxX4axX9xX12dxX24cxX2cxX9xXbxXaxX38bxX9xX9axX674xX9xX4exX24xX2fxX2cxX24xX132xX2d0xX9xX6b5xX5dxX8exX9xX9axX469xX9xX33xXaxX6axX9xX9axX2ebxXa8xX2cxX9xX66xXcxX9xXcxX2ebxX4axX9xXbxX47exX44xX9xX2cxX674xX44xX3fxX9xX248xXaxX38bxX44xX3fxX9xX23xX70xX9xX2cxX38bxX18xX9xXcxX28cxXbxX9xX44xXax11e4bxXcxX9xX44xX3fxX2ebx118ddxX35xX9xX5xXc9xX4axX44xX3fxX9x105abxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXex1620exX3dxX9xXaxX24xX328xX2cxXaxX9xX44xX46xX26xX9xX3fxX376xXcxX9xX2cxX6axX2cxX9xX12dx16556xX9xX9axX6axX44xXaxX9xX23xX24xXcxX9xXdxX35xX493xX4axX9xX2cxXaxX3dxXbxX9xX44xXaxb312xXcxX9xX12dxX46xX24xX9xX19xX643xX33xX9xX44xX331xXcxX9xXcxX41xX35xX9xX12dxX46xX9xX2cxX6axX2cxX9xX2fxX24cxX9xX248xX35xX9cxX44xX9xXdxX35xX2cexX44xX9xX49xX4axX18xX44xX9xX9axX3dxX44xX9xX2cxX4axX28cxX2cxX9xX23xd951xX4axX9xX2cxXa0xX9xXbxXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX44cxX3fxX18xX9xX12dxX46xX24xX9xX9axX7d5xX4axX9xX44xX331xXcxX9xX2fxX18xX4axXd8xX9xX6b5xX5dxX8exX9xX9axX469xX9xXbxX643xX2cxXaxX9xXbxXaxX4axX9xX44xXaxX35xX493xX4axX9xXbxXaxX4axX70xX2cxX9xX44xXa3xX9xX2cx1116bxX44xX3fxX9xX44xXaxX35xX493xX4axX9xXdxX24xX328xX35xX9xX12dxd466xX9xX248xXaxX255xX9xX248xXaxX6axX2cxX9xX2cxX38bxX18xX9xX44xXaxX72cxXcxX9xXbxXc9xX2cexX44xXd8xX9xX4xX82bxX44xX3fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX674xX44xX3fxX9xX678xXdxX17xXfaxX18xX44xX19xX17xXc9xX9xX8exX24xXc9xXbxX44xX35xX248xX24xX12dxX2d0xX9xXbxXc9xX24xX44xX3fxX9xX44xX331xXcxX9xXd7xX56xX2axX55xX2d0xX9xX44cxX3fxX18xX9xX9axX469xX9xX33xXaxX6axX9xX2axX16bxX9xX66xXcxX9xXcxX2ebxX4axX9xX9axX6axX44xXaxX9xX23xX24xXcxX9xX248xXaxX38bxX44xX3fxX9xX23xX70xX9xX44xXaxX79fxXcxX9xX12dxX46xX24xX9xX44xX2ebxX41xX2cxX9xX44xX46xX26xXd8xX9xX0xX17xXcxXexX4aexX4afxX44xXaxX4cxX9xX8exX35xX44xXaxX9xX2fxX96xX9xXbxXaxX4axX28cxX2cxX9xXdxX24cxX2cxX9xXdxX2ebxXa8xX44xX3fxX9xX6b5xX5dxX8exX9xX44cxX3fxX18xXd8xX9xX44cxX3fxX4axX376xX44xX4cxX9xX5dxX7xX5cxX5xX44cxc631xX772xX50axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXc9xX10axX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXd8xX12dxX44xX1cxX44xX17xX132xX2fxX1cxX2axX55xX137xX56xX1cxX55xX55xX19xX13dxX56xX55xXd4xX2axX137xX143xXbxX16bxX16bxXd7xX143xXdxXd7xXd8xX14bxX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX132xX35xX19xXbxXaxX4cxX145xX56xX2axX33xXfaxX10axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX4cxX13dxX56xX56xX33xXfaxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX3fxX35xX24xX35xX9xX44xX3fxX18xX26xX9xX49xX4axX18xX9xXcxX26xX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX26xX9xX4axX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX18xX44xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX49xX4axX24xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX0xX23xXexX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX44xX17xX2fxX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xX49xX4axX66xX44xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xXbxX328xX35xX9xX4exX35xX44xX19xX18xX44xX18xX24xX4cxX9xX0xX1cxX23xXexX391xX4axX70xX2cxX9xXaxX28cxX35xX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX44xX17xX2fxX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axXd4xX1cxX2axXd7xX9xXbxXaxX674xX44xX3fxX9xX49xX4axX18xX9xX12dxX35xX9cxX2cxX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xX49xX4axX66xX44xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xXbxX328xX35xX9xX9axX2d5xX24xX9xX4exX35xX44xX19xX18xX44xX18xX24xX9xXbxXaxX2cexXcxX9xX2axX9xX44xX331xXcxX9xX44xXaxX79fxXcxX9xXbxX35xX2cexX4axX9xX19xX35xX9cxXbxX9xXaxX24xX46xX44xX9xXbxX24xX46xX44xX9xX2cxX6axX2cxX9xX33xXaxX7d5xX44xX9xXbxXa0xX9xX248xXaxX38bxX44xX3fxX9xX23xX70xX9xX12dxX46xX9xX49xX4axX66xX44xX9xX44xXa3xX35xX9xX19xXc5xX26xX9xX2f0xX9xXcxX35xX493xX44xX9xX44cxX18xXcxX9xX44xX2ebxX41xX2cxX9xX44xX46xX26xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX5xXc9xX2ebxX41xX2cxX9xX9axX72cxX2d0xX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX44xX17xX9xX503xX24xX19xXc9xX35xX3fxX24xX9xX2xX4axXbxX17xXc9xXbxX17xX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axX2axX1cxX2axXd7xX9xX9axX469xX9xX9axX493xX9xX44xX3fxXaxX643xX9xX391xX4axX70xX2cxX9xXaxX28cxX35xX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xX49xX4axX66xX44xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xXbxXc9xX2cexX44xX9xXbxX24xX46xX44xX9xX23xX28cxX9xX248xXaxX4axX9xX12dxX24cxX2cxX9xX4exX35xX44xX19xX18xX44xX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX9axX3dxX44xX9xX2cxX4axX70xX35xX9xX44xX331xXcxX9xXbxX41xX35xX9xX9ax1259axX9xX2cxXaxX70xX44xX3fxX9xXdxX328xX35xX9xX2cxX6axX2cxX9xX33xXaxX35xX3dxX44xX9xX49xX4axX66xX44xX9xX88xX376xX35xX9xX3fxX35xX6axX24xXd8xX9xX5xXc9xX24xX44xX3fxX9xX23xXb4xX2cxX9xXbxXaxX2ebxX9xX3fxXa0xX35xX9xXbxX41xX35xX9xX2cxX6axX2cxX9xX44xXaxX46xX9xXdxXc5xX33xX9xX33xXaxX6axX33xX9xX9axX2ebxXa8xX2cxX9xX12dxX331xX44xX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX2cxX674xX44xX3fxX9xX23xX70xX2d0xX9xX674xX44xX3fxX9xX2xX4axXbxX17xXc9xXbxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXc9xX79fxX44xX3fxX9xX12dxX35xX9cxX2cxX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xX49xX4axX66xX44xX9xXdxX4axXc5xXbxX9xX2f0xX9xX248xXaxX4axX9xX12dxX24cxX2cxX9xX4exX35xX44xX19xX18xX44xX18xX24xX9xXdxX46xX9xX2cxX7d5xX44xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xX9axXbc6xX9xX44xX3fxX331xX44xX9xX2cxXaxX34cxX44xX9xX2cxX6axX2cxX9xX2cxX4axX28cxX2cxX9xX44xXa3xX35xX9xX19xXc5xX26xX9xX2cxX38bxX18xX9xX2cxX6axX2cxX9xX9axX70xX35xX9xXbxX2ebxXa8xX44xX3fxX9xX38bxX44xX3fxX9xXaxX28cxX9xXbxXa3xX9xX2cxXaxXb4xX2cxX9xX248xXaxX38bxX44xX3fxX9xX23xX70xX9xbb21xX44cxXaxX46xX9xX44xX2ebxX41xX2cxX9xX88xX376xX35xX9xX3fxX35xX6axX24xf5c5xX9xX4aexX8e9xX5dxX50axX9xXbxX24cxX9xXfaxX2ebxX44xX3fxXd8xX9xX0xX17xXcxXexX4aexX4afxX44xXaxX4cxX9xX391xX4axX66xX44xX9xX9axX28cxX35xX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX44xX17xX2fxX9xXbxX328xX35xX9xX4exX35xX44xX19xX18xX44xX18xX24xXd8xX9xX44cxX3fxX4axX376xX44xX4cxX9xX678xX6b5xX7xX50axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXc9xX10axX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXd8xX12dxX44xX1cxX44xX17xX132xX2fxX1cxX2axX55xX137xX56xX1cxX55xX55xX19xX13dxX56xX55xXd4xX2axX137xX143xXbxX13dxX13dxX2axXdxXd4xXd8xX14bxX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX132xX35xX19xXbxXaxX4cxX145xX56xX55xX33xXfaxX10axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX4cxXd4xX55xX143xX33xXfaxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX3fxX35xX24xX35xX9xX44xX3fxX18xX26xX9xX49xX4axX18xX9xXcxX26xX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX26xX9xX4axX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX18xX44xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX49xX4axX24xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX0xX23xXexX5cxX26xX9xXbxX255xX44xX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX7xXaxX6axX33xX9xX8xXcxXcxX18xX44xX4axX17xXdxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xX9xXbxX331xX44xX3fxX9xXcxX328xX44xXaxX9xXbxXc9xX2f0xX9xXdxX328xX35xX4cxX9xX0xX1cxX23xXex15b6cxX46xX9xXbxXaxX331xX44xX3fxX9xXbxX35xX3dxX44xX9xX4axX26xX9xXbxX255xX44xX9xXcxX328xX44xXaxX9xXcxX2e7xX9xX2cxX38bxX18xX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX7xXaxX6axX33xX9xX8xXcxXcxX18xX44xX4axX17xXdxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xX9xX9axX18xX44xX3fxX9xX44xX3fxX46xX26xX9xXcxX28cxXbxX9xXbxXc9xX2f0xX9xX44xX2cexX44xX9xXc9x1111fxX9xXc9xX46xX44xX3fxX9xXaxX697xX44xX9xXbxXc9xX24xX44xX3fxX9xXbxXaxX6axX44xX3fxX9xX2axXd7xXd8xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX248xX3dxXbxX9xX49xX4axX2d5xX9xX19xX24xX9xda8bxX35xX9cxX44xX9xXbxXaxX331xXcxX9xX19xX75xX9xX249xX9xX248xX35xX3dxX44xX9xX19xX2ebxX9xXdxX4axXc5xX44xX9xX7xXaxX6axX33xX9xXfcxX9xX8e9xX6b5xX3xX7xX9xX2cxX674xX44xX3fxX9xX23xX70xX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axXd7xX1cxX2axXd7xX2d0xX9xXaxX35xX9cxX44xX9xX2cxX72cxX9xX9axX3dxX44xX9xX137xX55x122a6xX9xX44xX3fxX2ebxX732xX35xX9xX7xXaxX6axX33xX9xX9axX2ebxXa8xX2cxX9xXax15441xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3dxXbxX9xXaxX46xX35xX9xXdxX75xX44xX3fxX9xX12dxX41xX35xX9xX2fxX24cxX9xX9axX35xX493xX4axX9xXaxX46xX44xXaxX9xX2cxX38bxX18xX9xX674xX44xX3fxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX4xX24xX44xX9xX2fxX70xX9xX44xX46xX26xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX697xX44xX9xX137xX9xX9axX35xXbc6xXcxX9xX2fxX24xX9xX12dxX41xX35xX9xX2cxX4axX28cxX2cxX9xXbxXaxX331xXcxX9xX19xX75xX9xX2cxX38bxX18xX9xXf08xX35xX9cxX44xX9xX44xX46xX26xX9xXbxXc9xX24xX44xX3fxX9xXbxXaxX6axX44xX3fxX9xX2axX2axX9xX12dxX46xX9xX9axX2ebxX18xX9xX674xX44xX3fxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xX9xXbxXc9xX2f0xX9xXbxXaxX46xX44xXaxX9xX2axX9xXbxXc9xX24xX44xX3fxX9xXd4xX9xX2cxXaxX255xX44xXaxX9xXbxXc9xX643xX9xX3fxX35xX18xX9xX9axX2ebxXa8xX2cxX9xX19xX66xX44xX9xX7xXaxX6axX33xX9xX2ebxX18xX9xXbxXaxX255xX2cxXaxX9xX44xXaxX47exXbxX9xXaxX35xX9cxX44xX9xX44xX18xX26xXd8xX9xX772xX3dxXbxX9xX49xX4axX2d5xX9xX2cxX38bxX18xX9xX44xXaxX35xX493xX4axX9xX2cxX4axX28cxX2cxX9xXbxXaxX331xXcxX9xX19xX75xX9xX19xX24xX9xX2cxX6axX2cxX9xXaxX469xX44xX3fxX9xX248xXaxX6axX2cxX9xX44xXaxX2ebxX9xX8exXf08xX678xX9xXaxX18xX26xX9xX6xX24xX4axX68dxX24xX12dxX9xX2cxX82bxX44xX3fxX9xX248xXaxb5bexX44xX3fxX9xX9axX643xX44xXaxX9xXfaxX4axX9xXaxX2ebxX41xX44xX3fxX9xX4axX26xX9xXbxX255xX44xX9xX2cxX38bxX18xX9xX674xX44xX3fxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xX9xXbxX331xX44xX3fxX9xXbxXc9xX2f0xX9xXdxX328xX35xX9xX2fxX18xX4axX9xX44xXax13e61xX44xX3fxX9xXbxXaxX6axX44xX3fxX9xXdxX35xX2cexX44xX9xXbxX35xX3dxX33xX9xX2fxX788xXbxX9xX3fxX35xX2d5xXcxXd8xX9xX0xX17xXcxXexX4aexX4afxX44xXaxX4cxX9xX5xXa3xX44xX3fxX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX7xXaxX6axX33xX9xX8xXcxXcxX18xX44xX4axX17xXdxX9xX4exX18xX2cxXc9xX24xX44xXd8xX9xX44cxX3fxX4axX376xX44xX4cxX9xX678xX6b5xX7xX50axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXc9xX10axX32xXexX0xX35xXcxX3fxX9xX2fxXc9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xXd8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxXd8xX12dxX44xX1cxX44xX17xX132xX2fxX1cxX2axX55xX137xX56xX1cxX55xX55xX19xX13dxX56xX55xXd4xX2axX137xX143xXbxXd4xX16bxX137xX16bxXdxX13dxXd8xX14bxX33xX3fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX132xX35xX19xXbxXaxX4cxX145xX56xX145xX33xXfaxX10axXaxX17xX35xX3fxXaxXbxX4cxXd4xX137xX143xX33xXfaxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX17xX9xX3fxX35xX24xX35xX9xX44xX3fxX18xX26xX9xX49xX4axX18xX9xXcxX26xX9xX2cxXaxX35xX9xX55xX56xX56xX9xXbxX26xX9xX4axX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3fxX18xX44xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX49xX4axX24xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX0xX2fxXbxXc9xX24xX44xX3fxXexX8xX5cxX9xX2fxX2e7xX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xX44cxX3fxX18xX9xX9axX3dxX44xX9xX3fxX35xX10f8xX18xX9xX44xX331xXcxX9xXd7xX56xX2axX16bxX4cxX9xX0xX1cxX2fxXbxXc9xX24xX44xX3fxXexX6a6xX469xX44xXaxX9xX9axX328xX24xX9xX6a6xX35xX2cexX44xX9xXcxX35xX44xXaxX9xX2cxXaxX66xX4axX9xbf7fxX4axX9xX4aexX8xX5cxX50axX9xX2fxX2e7xX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX44xXaxX47exXbxX9xX12dxX46xX24xX9xXaxX674xXcxX9xX44xX18xX26xX9xX4aexX2axX13dxX1cxX2axXd7xX50axX9xX12dxX35xX9cxX2cxX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXdxX9cxX44xXaxX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xX248xX35xX44xXaxX9xXbxX3dxX9xX9axX70xX35xX9xX12dxX41xX35xX9xX44xX2ebxX41xX2cxX9xX44cxX3fxX18xX9xX19xX24xX9xXdxX35xX2cexX44xX9xX49xX4axX18xX44xX9xX9axX3dxX44xX9xXfaxX4axX44xX3fxX9xX9axX28cxXbxX9xXbxX328xX35xX9xX5cxX248xXc9xX18xX35xX44xX17xXd8xX9xX6a6xX9cxX44xXaxX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xX9axX2ebxXa8xX2cxX9xX6axX33xX9xX9axX34cxXbxX9xX2fxX18xX4axX9xX2fxX24cxX9xX248xX35xX9cxX44xX9xX44cxX3fxX18xX9xX2fxX6axX33xX9xX44xXaxXc5xX33xX9xX23xX6axX44xX9xX9axX2d5xX24xX9xX4xXc9xX35xXcxX17xX18xX9xXaxX376xX35xX9xX44xX331xXcxX9xXd7xX56xX2axX13dxXd8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXfaxXbxXfcxX18xXdxX35xX3fxX44xX4cxX9xX14bxX4axX2fxXbxX35xX1eaxX26xX10axX32xXexX4xX6axX2cxX9xX23xX35xX9cxX44xX9xX33xXaxX6axX33xX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xX2cxX38bxX18xX9xX8xX5cxX9xX9axX70xX35xX9xX12dxX41xX35xX9xX44cxX3fxX18xX9xX2cxXaxX38bxX9xX26xX3dxX4axX9xX44xXaxX79fxXcxX9xX12dxX46xX24xX9xX2cxX6axX2cxX9xXdxX96xX44xXaxX9xX12dxX24cxX2cxX9xX44xXaxX2ebxX9xX44xX331xX44xX3fxX9xXdxX2ebxXa8xX44xX3fxX2d0xX9xX49xX4axX70xX2cxX9xX33xXaxX75xX44xX3fxX9xX12dxX46xX9xXbxX46xX35xX9xX2cxXaxX255xX44xXaxX9xX2fxX2e7xX9xXaxX3dxXbxX9xXaxX328xX44xX9xX12dxX46xX24xX9xX2cxX4axX70xX35xX9xXbxXaxX6axX44xX3fxX9xX2axX1cxXd7xX56xX2axX16bxXd8xX9xX4xX6axX2cxX9xXdxX469xX44xXaxX9xX9axX328xX24xX9xX2cxX38bxX18xX9xX8xX5cxX9xX44xXaxX72cxXcxX9xXaxX470xX33xX9xXbxX328xX35xX9xX8exXc9xX4axX2fxX2fxX17xXdxX2fxX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axX13dxX1cxX2axXd7xX9xX19xX24cxX9xX248xX35xX3dxX44xX9xX2fxX2e7xX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXdxX9cxX44xXaxX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xXbxXc9xX2cexX44xX9xX9axX3dxX44xX9xX3fxX35xX10f8xX18xX9xX44xX331xXcxX9xXd7xX56xX2axX16bxXd8xX9xX0xX17xXcxXexX4aexX4afxX44xXaxX4cxX9xX6a6xX469xX44xXaxX9xX9axX328xX24xX9xX6a6xX35xX2cexX44xX9xXcxX35xX44xXaxX9xX2cxXaxX66xX4axX9xX12baxX4axX9xX4aexX8xX5cxX50axX9xX2fxX2e7xX9xXbxXaxX70xX44xX3fxX9xX44xXaxX47exXbxX9xX12dxX46xX24xX9xX44xX3fxX46xX26xX9xX2axX13dxX1cxX2axXd7xX9xX12dxX35xX9cxX2cxX9xX3fxX35xX18xX9xXaxX328xX44xX9xXdxX9cxX44xXaxX9xXbxXc9xX6bbxX44xX3fxX9xX33xXaxX328xXbxX9xX248xX35xX44xXaxX9xXbxX3dxX9xX9axX70xX35xX9xX12dxX41xX35xX9xX44xX2ebxX41xX2cxX9xX44cxX3fxX18xXd8xX9xX44cxX3fxX4axX376xX44xX4cxX9xX678xX6b5xX7xX1cxX5xX5xe299xXf08xX44cxX50axX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX678xX4axXbxXaxX24xXc9xX32xXexX7xXaxX2ebxX697xX44xX3fxX9xXe85xX34cxX44xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5dxX24xX4axXc9xX2cxX17xX32xXexX4aexX5xXa3xX44xX3fxX9xXaxXa8xX33xX50axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng