Không khí cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống
(Baohatinh.vn) - Reuters ngày 19/10 đưa tin, hơn 30 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, mức cao kỷ lục khi ngày bầu cử tổng thống 3/11 đang đến gần.
ab8axe903xe127x12837xb2b1x12667x13781x10847xff50xX7x13b56xedeexea38xd406xabf3xfa4cxX5xc407xXaxfb17xde07xX1xcb9dxc10dx11055xX3xadf7xX1xb27dxX3xX4xdf8cxX3xXex13d8dxXdxX3x1234exd18axX3xbcabxXdxX3x11a5ax12ab9xX3xXbxX1xXdxd756x13a8dxX3xX7xec87x10954xX3xX2axaf16xX31xX3xXcxe57axX16xX17xX3xXexX1xb344xX16xX17xX0x11623xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9f0xX10xX6xc507xXaxX12x13767xX10xX31xXexX10xX21xX7xX3xX16xX17xde9cxfc53xX3xX2xd4ecxX46xX2x12937xX3xX27x12ebbxX6xX3xXexXdxX16xabb6xX3xX1xec6axX16xX3xd2e4xX6cxX3xXexX21xXdxf77exX31xX3xX16xX17xX6fxaf4cxXdxX3xX24xX25xX3xX27xb97axX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX75xX3xX35xc36cxX4xX3xX4xX6x13c89xX3xX19x120d7xX3xX5x103a8xX4xX3xX19xX1xXdxX3xX16xX17xX65xX66xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xXexX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX7bxX46xX2xX2xX3xX27xX6xX16xX17xX3xX27xX30xX16xX3xX17xX38xX16xdce9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdeexXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10x1257bxXex10c17xX6xX5xXdxX17xX16xb0c9xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21x1041dxXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxb5d7xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxeb40xXdxX58xXexX1xX100xX3x12236xX2x1283bxXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xe4f7xX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xdf33xX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xc6d7xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX13dxX7bxX7bxX69xXexX13dxX130xX13dxX6cxX5x11f35xXfaxX2xXd9x10d55xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxd71bxX66xX108xXaxX12xX24x11d94xX4xX3xX58xc59cxX3xX15dx12e99xX16xX3xX4xce9exX16xX3xX27xX30xX16xX3xX1xX78xX16xX3xX165xX3xXexX31xX38xX16xX3xX16x13cebxX6xX3xX35xX34xXdxX3xXexX34xXdxX3xX16xX17xX65xX66xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xXexX1xX9fxX4xX75xX3xX16xX1xX6fxX16xX17xX3xXexec4dxXdxX3xX16xX1xXdx13dbexX31xX3xXexXdxed70xX31xX3xX2axX6xX16xX17xX3x113b2xX3xX24xX25xX75xX3xX21x1268bxXexX3xX27xX15xX16xX17xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xX8exX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xXd9xX3xXcxX21xXa4xX16xX17xX3xe94cxX16xX1xX3xX5xX65xX3xX15xX16xX17xX3xf227xXdxX5xX16xX10xX21xX3xX5bxX10xX17fxXa4xX31xXdxX7xX3xX15dx132ddxX6xX3xX21xX87xXdxX3xX27xXdxX261xX35xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX27xX20exXexX3xXexX256xXdxX3xXcxX1xX6fxX3xX15dxXdxX81xX16xX3xX118xX15xX16xX17xX3xX4xca63xX16xX17xX3xXe9xcc3bxX4xX3xX24xXdxX6xX35xXdxX3xX269xX3xXexX1xX65xX16xX1xX3xXbxX1xX42xX3xX24xXdxX6xX35xXdxX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3x1082cxX5xXa4xX21xXdxX58xX6xX3xX1xX15xX35xX3xX2xX69xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxX75xX3xX7xX6xX31xX3xX19xX1xXdxX3xX27xX8exX3xX1xXa4xX65xX16xX3xXexX1xX65xX16xX1xX3xX16xX17xX1xacb3xX6xX3xX15dxXaaxX3xX4xX15xX16xX17xX3xX58x123e3xX16xX3xX4xac53xX6xX3xX35xf2bcxX16xX1xXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX2xXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX13dxX130xX7bxX2xXexX7bxX12exX7bxX17bxX5xff14xXfaxX165xXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX2xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xb8e5xX17xX6fxX87xXdxX3xX58xX347xX16xX3xX27xX10xXa4xX3xX19xX1xe24bxX31xX3xXexX21xX6xX16xX17xX75xX3xX27xX9fxX16xX17xX3xX4x13bfaxX4xX1xX3xX16xX1xX6xX31xX3xX19xX1xXdxX3xXf8xX30xXbxX3xX1xX65xX16xX17xX3xX4xX1xX269xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX2axba82xX16xX3xX16xX17xXa4xX65xXdxX3xX35xX2e4xXexX3xX27xXdxX261xX35xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX27xX20exXexX3xXexX256xXdxX3xXcxX1xX6fxX3xX15dxXdxX81xX16xX3x10f37xXa4xX1xX16xX3xX30axXd9xX3xX13xX10xX16xX16xX10xX58xX66xX3xX269xX3xX55xXdxX6xX5xX10xX6xX1xX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3xX30axX5xXa4xX21xXdxX58xX6xX3xX1xX15xX35xX3xX2xX69xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX13dxX3f4xX165xX12exXexX69xX165xX165xX17bxX5xX69xXfaxX7bxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xade2xXdxX81xX4xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xX24xX25xX3xX27xX3cxX3xXf8xX15xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX19xX1xXdxX30xX16xX3xX17xXdxX34xXdxX3xX4xX1xX31xX66xX4caxX16xX3xX17xXdxX6xX3xX58xec9dxX3xX2axX4a6xXa4xX3xXexX3cxX16xX17xX3xX7xX42xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX38xX31xX3xXexX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX16xc1a2xX35xX3xX16xX6xX66xX3xX4xeebfxX3xXexX1xX261xX3xX27xX256xXexX3xX35xX9fxX4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xX3xX2xX130xX6cxX3xXexX21xXdxX81xX31xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX75xX3xX4xX6xXa4xX3xX1xX78xX16xX3xX2axX270xXexX3xX4xX9fxX3xX4xX31xX2e4xX4xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xXexX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX16xX65xXa4xX3xXexX2b4xX3xX16xX6c2xX35xX3xX2xX69xX6cxX17bxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX13dxX17bxX130xX17bxXexX130xX69xX69xX5xX13dxXfaxX13dxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12x13ff1xX16xX17xX3xX660xX6xX5xX10xX16xXexXdxX16xX10xX3x13b65xX31xX17xXa4xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xXexX256xXdxX3xX27xXdxX261xX35xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX269xX3xXcxX1xX6fxX3xX15dxXdxX81xX16xX3xX2a4xXdxX16xXexX10xX21xX3x13459xX6xX21xX58xX10xX16xX3xXexX256xXdxX3xe512xX21xX5xX6xX16xX58xXa4xX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3xX30axX5xXa4xX21xXdxX58xX6xX3xX1xX15xX35xX3xX2xX69xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX130xX2xX165xX2xXexX7bxX12exX6cxX6cxX5xX2xXfaxX130xXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xX24xX2e4xXexX3xX16xX1xX347xX16xX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xX5xX65xX35xX3xX15dxXdxX81xX4xX3xXexX256xXdxX3xX27xXdxX261xX35xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX1xX6fxX34xX16xX17xX3xX58xX215xX16xX3xX4xX4a6xX4xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX269xX3x11f50xX6xX16xX3xc4e7xXdxX10xX17xXa4xX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3xX118xX6xX5xXdxX208xXa4xX21xX16xXdxX6xX3xX1xX15xX35xX3xX2xX69xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX130xX12exX7bxX6cxXexX69xX2xX6cxX165xX5xX3f4xXfaxX12exXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX24xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX24xX4xXa4fxXa4xX16xX6xX5xX58xX75xX3xX17xXdxX4a6xXa4xX3xX7xX6fxX3xX19xX1xXa4xX6xX3xX1x126b3xX4xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xXexX21xe873xX3xXexX256xXdxX3xb9a7xX256xXdxX3xX1xXbcdxX4xX3xX30axX5xXa4xX21xXdxX58xX6xX75xX3xX4xX4a6xX4xX3xXbxX1xX347xX16xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xX4xX1xXa4xX3xXexX1xX270xX66xX3xX7xX42xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xX8exX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX27xX6xX16xX17xX3xX17xX270xXbxX3xX2xX6cxX3xX5xX38xX16xX3xX7xXa4xX3xX15dxX34xXdxX3xX4xX212xX16xX17xX3xXexX1xX87xXdxX3xX27xXdxX261xX35xX3xX16xX6c2xX35xX3xX165xX6cxX2xX12exXd9xX3xXcxX21xXa4xX16xX17xX3xX299xX16xX1xX100xX3xX24xX2e4xXexX3xXbxX1xXaaxX3xX16xX22cxX3xX27xX10xXa4xX3xX19xX1xX496xX31xX3xXexX21xX6xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xXexX256xXdxX3xX35xX2e4xXexX3xX27xXdxX261xX35xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX269xX3xXa4fxX31xX21xX1xX6xX35xX75xX3xXe9xX2e9xX4xX3xX118xX6xX21xXa4xX5xXdxX16xX6xX75xX3xX16xX17xX65xX66xX3xX2xX130xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX7bxX130xX3f4xX7bxX17bxXexX2xX69xX6cxX2xX5xX13dxXfaxX3f4xXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX12xX118xX1exX3xXexX21xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xXexX256xXdxX3xX486xX10xX127xX3xX8a3xX21xX5xX10xX6xX16xX7xX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3xX866xXa4xX31xXdxX7xXdxX6xX16xX6xX3xX1xX15xX35xX3xX2xX12exX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xX3xX58xXexX1xX31xX35xX2axXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX13dxX6cxX2xX13dxX13dxXexX13dxX165xX12exX6cxX5xX3f4xXfaxX17bxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xX486xX1xX22cxX16xX17xX3xX5xXa4xX3xX16xX17xX256xXdxX3xX15dxX25cxX3xX15dxX270xX16xX3xX27xX25cxX3xX7xX9fxX4xX3xX19xX1xX2bxX10xX3xX19xX1xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xXexX21xX69bxX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX1xX87xXdxX3xX118xXa4xX15dxXdxX58xXfaxX2xX69xX3xX27xX6fxffa2xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xX5xX65xX3xX35xX2e4xXexX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX16xX1xX22cxX16xX17xX3xX16xX17xX31xX66xX4caxX16xX3xX16xX1xX347xX16xX3xX19xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xX24xX25xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX4xX69bxX4xX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX16xX6c2xX35xX3xX16xX6xX66xXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX7bxX69xX165xXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX13dxX6cxX7bxX2xX17bxXexX13dxX3f4xX3f4xX165xX5xX2xX6cxXfaxX69xXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX7bxX69xX165xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xX660xX34xXdxX3xX1xX78xX16xX3xX7bxX6cxX3xXexX21xXdxX81xX31xX3xX5xX4a6xX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX27xX8exX3xX4xX6caxX3xX4xX1xX34bxX75xX3xX7xX42xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xX8exX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xXexX1bxX16xX1xX3xXexX34xXdxX3xXexX1xX87xXdxX3xX27xXdxX261xX35xX3xX16xX65xX66xX3xXexX6fxX78xX16xX17xX3xX27xX6fxX78xX16xX17xX3xX165xX2x10306xX3xXexX3cxX16xX17xX3xX7xX42xX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX2axX38xX31xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX4xX31xX2e4xX4xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xX16xX6c2xX35xX3xX165xX6cxX2xX12exXd9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xXa4xX58xX66xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX4xX10xX16xXexX10xX21xX108xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX58xXexX1xX100xX3xX12exX2xX130xXbxXf8xX108xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX100xX3xX13dxX2xX6cxXbxXf8xX108xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX46xX46xXdxXd9xX2axX6xXa4xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX15dxX16xX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX165xX46xX2xX165xX13dxX58xX165xX2xX13dxX6cxX130xX165xX165xXexX13dxX130xX17bxX2xX5xX165xXfaxX2xX6cxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX127xXdxX58xXexX1xX9xXaxX12exX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX13dxX2xX6cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXa4xX16xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf8xXexXfaxX6xX5xXdxX17xX16xX100xX3xX17fxX31xX7xXexXdxX208xX66xX108xXaxX12xX866xXdxX4caxX16xX3xf544xX31xX6xX16xX3xXexX34xXdxX3xX4xX31xX2e4xX4xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX75xX3xX1xX6xXdxX3xX9fxX16xX17xX3xX4xX1exX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xXa4fxXa4xX16xX6xX5xX58xX3xXcxX21xX31xX35xXbxX3xX15dxX65xX3xX4f6xXa4xX10xX3xXe9xXdxX58xX10xX16xX3xX7x11a97xX3xX4xX6caxX3xX4xX31xX2e4xX4xX3xXexX21xX6xX16xX1xX3xX5xX31xca37xX16xX3xX4xX31xX42xXdxX3xX4xX212xX16xX17xX3xX15dxX65xXa4xX3xXexX42xXdxX3xX16xX17xX65xX66xX3xX165xX165xX46xX2xX6cxX3xe3eaxXexX1xX10xXa4xX3xX17xXdxX87xX3xX24xX25xb5bdxXd9xX3xX118xX4a6xX4xX3xX16xX2e4xXdxX3xX58xX31xX16xX17xX3xXexX21xX6xX16xX1xX3xX5xX31xX1358xX16xX3xX7xX1346xX3xX2axX6xXa4xX3xX17x116a9xX35xX3xX9fxX16xX17xX3xXbxX1xX6caxX3xX15dxX34xXdxX3xX118xXa4xX15dxXdxX58xXfaxX2xX69xX75xX3xX17xXdxX6xX3xX27xX34fxX16xX1xX3xX24xX25xX75xX3xX7xX2e9xX4xX3xXexX2e4xX4xX3xX269xX3xX24xX25xX75xX3xX2axXdxX30xX16xX3xX27xX3cxXdxX3xX19xX1xX1bxX3xX1xX1358xX31xX75xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX12f7xX31xX42xX4xX3xX17xXdxX6xX75xX3xX15dxX65xX3xX7xX69bxX3xX5xX8exX16xX1xX3xX27xX256xXa4xXd9xX3xXcxX21xXa4xX16xX17xX3xX299xX16xX1xX100xX3xX486xX17xX6fxX87xXdxX3xX58xX347xX16xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX269xX3xXa4bxX31xX35xXexX10xX21xX75xX3xX2axX6xX16xX17xX3xX486xX6xX35xX3xX118xX6xX21xXa4xX5xXdxX16xX6xX3xX1xX15xX35xX3xX69xX46xX2xX6cxX46xX165xX6cxX165xX6cxXd9xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX15dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX21xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX4caxX16xX3xX12f7xX31xX6xX16xX100xX0xX46xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXfaxXexX1xX31xX35xX2axXfaxX6xX16xX58xXfaxX7xX6xXbxXa4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX6xXdxX3xX9fxX16xX17xX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX3xX5xX256xXdxX3xbb96xX7xXa4xX3xX19x11fe5xbe9axX3xX19xX1xXdxX3xX4xX212xX16xX17xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX27xX42xXdxX3xXexX1xXa4xX256xXdxX3xXexX21xX69bxX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xX15dxX34xXdxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xXexX21xX4caxX16xX3xXexX21xX31xX66xX25cxX16xX3xX1xX34fxX16xX1xXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX35xXfaxX16xXa4xX16xX17xX46xX1xX6xXdxXfaxX31xX16xX17xXfaxX15dxXdxX10xX16xXfaxXexXa4xX16xX17xXfaxXexX1xXa4xX16xX17xXfaxX35xX66xXfaxX5xX6xXdxXfaxX7xXa4xXfaxX19xX10xXfaxX19xX1xXdxXfaxX4xX31xX16xX17xXfaxXexXa4xXfaxX4xX1xX31xX4xXfaxX58xXa4xXdxXfaxXexX1xXa4xX6xXdxXfaxXexX21xX31xX4xXfaxXexXdxX10xXbxXfaxX15dxXa4xXdxXfaxX4xX31xXfaxXexX21xXdxXfaxXexX21xX10xX16xXfaxXexX21xX31xX66xX10xX16xXfaxX1xXdxX16xX1xX46xX165xX6cxX6cxX165xX2xX2xXd9xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX46xX35xX10xX58xXdxX6xX46xX2xX165xX6cxX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX2xX46xX2xX165xX13dxX58xX130xX2xX6cxX6cxX17bxX7bxX165xXexX12exX17bxX130xX130xX13dxX5xX6cxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX15dxX12xX0xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX6xXdxX3xX9fxX16xX17xX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX3xX5xX256xXdxX3xX14e5xX7xXa4xX3xX19xX14eaxX14ebxX3xX19xX1xXdxX3xX4xX212xX16xX17xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX27xX42xXdxX3xXexX1xXa4xX256xXdxX3xXexX21xX69bxX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xX15dxX34xXdxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xXexX21xX4caxX16xX3xXexX21xX31xX66xX25cxX16xX3xX1xX34fxX16xX1xXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX35xXfaxX16xXa4xX16xX17xX46xX1xX6xXdxXfaxX31xX16xX17xXfaxX15dxXdxX10xX16xXfaxXexXa4xX16xX17xXfaxXexX1xXa4xX16xX17xXfaxX35xX66xXfaxX5xX6xXdxXfaxX7xXa4xXfaxX19xX10xXfaxX19xX1xXdxXfaxX4xX31xX16xX17xXfaxXexXa4xXfaxX4xX1xX31xX4xXfaxX58xXa4xXdxXfaxXexX1xXa4xX6xXdxXfaxXexX21xX31xX4xXfaxXexXdxX10xXbxXfaxX15dxXa4xXdxXfaxX4xX31xXfaxXexX21xXdxXfaxXexX21xX10xX16xXfaxXexX21xX31xX66xX10xX16xXfaxX1xXdxX16xX1xX46xX165xX6cxX6cxX165xX2xX2xXd9xX1xXexX35xXaxX12xX55xX6xXdxX3xX9fxX16xX17xX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX3xX5xX256xXdxX3xX14e5xX7xXa4xX3xX19xX14eaxX14ebxX3xX19xX1xXdxX3xX4xX212xX16xX17xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX27xX42xXdxX3xXexX1xXa4xX256xXdxX3xXexX21xX69bxX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xX15dxX34xXdxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xXexX21xX4caxX16xX3xXexX21xX31xX66xX25cxX16xX3xX1xX34fxX16xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xde86xX16xX17xX3xX15dxXdxX4caxX16xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX3xX4xX34bxX6xX3xX27xX299xX16xX17xX3xXa4fxX347xX16xX3xX4xX1xX34bxX3xX4f6xXa4xX10xX3xXe9xXdxX58xX10xX16xX3xX27xX8exX3xX4xX15xX16xX17xX3xX19xX1bxX4xX1xX3xX4xX4a6xX4xX1xX3xX27xX42xXdxX3xXbxX1xX6caxX3xX15dxX34xXdxX3xX27xX256xXdxX3xX58xXbd8xX4xX1xX3xX118xXa4xX15dxXdxX58xXfaxX2xX69xX3xX4xX34bxX6xX3xX27xX42xXdxX3xXexX1xX34bxX3xXfaxX3xX27xX6fxX78xX16xX17xX3xX19xXdxX35xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xXa4fxXa4xX16xX6xX5xX58xX3xXcxX21xX31xX35xXbxX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX299xX3xX1xX6xXdxX3xXexX3cxX3xX4xX1xX9fxX4xX3xX4xX4a6xX4xX3xX4xX31xX2e4xX4xX3xX27xX42xXdxX3xXexX1xXa4xX256xXdxX3xX15dxX34xXdxX3xX4xX4a6xX4xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xXexX21xX4caxX16xX3xX7xX6caxX16xX17xX3xXexX21xX31xX66xX25cxX16xX3xX1xX34fxX16xX1xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX4xX212xX16xX17xX3xX19xX1xX31xX16xX17xX3xX17xXdxX87xXd9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX15dxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX100xX3xXa4bxX42xX3xX5xX6fxXfa8xX16xX17xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX6xXa4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX35xXfaxX16xXa4xX16xX17xX46xX2axX6xX31xXfaxX4xX31xXfaxXexXa4xX16xX17xXfaxXexX1xXa4xX16xX17xXfaxX35xX66xXfaxX7xXa4xXfaxX5xX31xXa4xX16xX17xXfaxX4xX31xXfaxXexX21xXdxXfaxX58xXdxXfaxX2axXa4xXfaxXbxX1xXdxX10xX31xXfaxX7xXa4xX35xXfaxX4xX6xXa4xXfaxX19xX66xXfaxX5xX31xX4xX46xX165xX6cxX6cxX2xX3f4xX130xXd9xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX46xX35xX10xX58xXdxX6xX46xX2xX165xX6cxX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX13dxX2xX46xX2xX6cxX17bxX58xX13dxX2xX12exX165xX69xX2xX6cxXexX12exX6cxX12exX3f4xX17bxX5xX6cxXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX15dxX12xX0xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX100xX3xXa4bxX42xX3xX5xX6fxXfa8xX16xX17xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX6xXa4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX35xXfaxX16xXa4xX16xX17xX46xX2axX6xX31xXfaxX4xX31xXfaxXexXa4xX16xX17xXfaxXexX1xXa4xX16xX17xXfaxX35xX66xXfaxX7xXa4xXfaxX5xX31xXa4xX16xX17xXfaxX4xX31xXfaxXexX21xXdxXfaxX58xXdxXfaxX2axXa4xXfaxXbxX1xXdxX10xX31xXfaxX7xXa4xX35xXfaxX4xX6xXa4xXfaxX19xX66xXfaxX5xX31xX4xX46xX165xX6cxX6cxX2xX3f4xX130xXd9xX1xXexX35xXaxX12xXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xX3xX24xX25xX100xX3xXa4bxX42xX3xX5xX6fxXfa8xX16xX17xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX6xXa4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX13xX1xXa4xX299xX16xX17xX3xX2xX13dxX3xXexX21xXdxX81xX31xX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xX8exX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXd9xX3xXbdexX347xX66xX3xX5xX65xX3xX4xXa4xX16xX3xX7xX42xX3xX4xX6xXa4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX2axX42xXdxX3xX4xX299xX16xX1xX3xX16xX6fxX34xX4xX3xX16xX65xX66xX3xX15dxX215xX16xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX1358xX16xX3xX7xX42xX3xX4xX6xX3xX35xX2e9xX4xX3xX118xXa4xX15dxXdxX58xXfaxX2xX69xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX16xX17xX65xX66xX3xX269xX3xX35xX9fxX4xX3xX4xX6xXa4xX3xX19xXa7xX3xX5xXaaxX4xXd9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX15dxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX486xX17xX31xX66xX3xX4xX78xX3xX24xX25xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xXexX34fxX35xX3xX27xX6fxXfa8xX4xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xXexX1xX2e9xX16xX17xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX486xX17xX65xX66xX3xXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xX165xX6cxX165xX6cxXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX12f7xX31xXa4xX4xXfaxXexX10xX46xX16xX17xX31xX66xXfaxX4xXa4xXfaxX35xX66xXfaxX19xX1xXa4xX16xX17xXfaxXexXdxX35xXfaxX58xX31xXa4xX4xXfaxX16xX17xX31xXa4xXdxXfaxXexX1xX6xX16xX17xXfaxXexX21xXa4xX16xX17xXfaxX16xX17xX6xX66xXfaxX2axX6xX31xXfaxX4xX31xXfaxX165xX6cxX165xX6cxX46xX2xX69xX69xX13dxX6cxX13dxXd9xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX17xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX46xX35xX10xX58xXdxX6xX46xX2xX165xX6cxX46xX16xX10xX127xX7xX46xX165xX6cxX7bxX69xX46xX2xX6cxX12exX58xX13dxX2xX13dxX165xX3f4xX7bxX12exXexX13dxX7bxX69xX3f4xX5xX2xXd9xX17fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX3xX4xX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX3xX27xXdxX3xX2axX2bxX3xXbxX1xXdxX30xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX2axX38xX31xX3xXcxX3cxX16xX17xX3xXexX1xX42xX16xX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX15dxX12xX0xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX486xX17xX31xX66xX3xX4xX78xX3xX24xX25xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xXexX34fxX35xX3xX27xX6fxXfa8xX4xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xXexX1xX2e9xX16xX17xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX486xX17xX65xX66xX3xXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xX165xX6cxX165xX6cxXaxX3xX1xX21xX10xX208xX9xXaxX46xX12f7xX31xXa4xX4xXfaxXexX10xX46xX16xX17xX31xX66xXfaxX4xXa4xXfaxX35xX66xXfaxX19xX1xXa4xX16xX17xXfaxXexXdxX35xXfaxX58xX31xXa4xX4xXfaxX16xX17xX31xXa4xXdxXfaxXexX1xX6xX16xX17xXfaxXexX21xXa4xX16xX17xXfaxX16xX17xX6xX66xXfaxX2axX6xX31xXfaxX4xX31xXfaxX165xX6cxX165xX6cxX46xX2xX69xX69xX13dxX6cxX13dxXd9xX1xXexX35xXaxX12xX486xX17xX31xX66xX3xX4xX78xX3xX24xX25xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xXexX34fxX35xX3xX27xX6fxXfa8xX4xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xXexX1xX2e9xX16xX17xX3xXexX21xXa4xX16xX17xX3xX486xX17xX65xX66xX3xXe9xX38xX31xX3xX4xX1exX3xX165xX6cxX165xX6cxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX21xXa4xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX165xX6cxX3xX16xX6c2xX35xX3xXexX21xX6fxX34xX4xX75xX3xX16xX17xX6fxX87xXdxX3xX24xX25xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX58xX1358xX66xX3xX15dxX65xXa4xX3xX2axX31xX3cxXdxX3xX7xX4a6xX16xX17xX3xX7xX6xX31xX3xX16xX17xX65xX66xX3xX2axX38xX31xX3xX4xX1exX3xX35xX65xX3xX19xX1xX15xX16xX17xX3xX2axXdxX30xXexX3xX6xXdxX3xX7xX1346xX3xX5xX65xX3xX5xX8exX16xX1xX3xX27xX256xXa4xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX4xX34bxX6xX3xX27xX270xXexX3xX16xX6fxX34xX4xXd9xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX15dxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX31xX5xX12xX0xX58xXdxX15dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX15dxX12xX0xX46xX58xXdxX15dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11938xX31xXexX1xXa4xX21xXaxX12x13b69xX1xX6fxX78xX16xX17xX3xXbdexX20exX16xX17xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4bxXa4xX31xX21xX4xX10xXaxX12xX1378x10c6exX16xX1xX100xX3xX5bxX10xX31xXexX10xX21xX7xX1384xX0xX46xXbxX12
Phương Đặng