Đàn ông có 4 đặc điểm này, dù không có nhà, có xe vẫn nên lấy làm chồng
Anh ấy nghèo không phải là lý do để bạn từ chối chuyện hôn nhân với anh ấy.
d428xdefexfcf7xdfebx1253axe358x10966x14d6ax1383axX7xd71ax150c0xea18xe5f1xe607x12ccfxX5xffdaxXaxe698xd577x1181bx100f3xX3x14b89xX15x101a8xX3xX4x11b70xX3x14b47xX3xe1cbxd4b3xX4xX3xX20xXdx102d9x145bcxX3xX15xX14xf820x14ccfxX3x119e1x118b7xX3x101a7xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX14xX2cxX3xX4xX1cxX3xf88axX10xX3x14da9xf15cxX15xX3xX15x1540axX15xX3xX5x13c89xX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1x14106xX15xX19xX0x110c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1211exX10xX6xX2exXaxX12x11187xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX15xX19xX1x14470xef00xX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xXbxX1x10a59xXdxX3xX5xX14xX3xX5x13f51xX3xX2exX7bxX3xX20xX26xX3xe5d8x1132cxX15xX3xXexf5a0xX3xX4xX1x12f1dxXdxX3xX4xX1x143bdxX2bx13510xX15xX3xX1xX17xX15xX3xX15xX1x111b8xX15xX3xX45x1031axXdxX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bx14bf4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f71xX15xXexX10xe2a1xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX70xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX4xX1cxX3xX8cxX3xX4xX1x1418bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14cb0xX7bxX2exX2bxXaxX12x12323xX1cxX3xX15xX1xXdx10a66xXa2xX3xX5xX8cxX3xX2exX7bxX3xX31xX1xXdx122e0xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX20x11181xe8cfxX4xX3xX19xXdxX14xXa2xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX11dxX3xX15xX19xX11dx10267xXdxX3xXexX6xXbaxX3xXfaxX1cxX3xXexX1xX26xX3xX5xX14xX3xX2exX7bxX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXcexX11dxd54bxX15xX19xX3xXexXcexX7bxX15xX19xX3xX27xdc4exXexX3xX19xXdxX6xX3xX20x14fbcxX15xX1xX3xX4xX1cxX3xX20xXdxX100xXa2xX3xX31xXdxXa4xX15xX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX20xX11dxX11exX4xX3xXexX9dxXexX3xX5x125bdxX27xXbaxX3xXfaxX1cxX3xXexX1xX26xX3xX5xX14xX3xX2exX7bxX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xe185xX15xX3xXexX1xX4exXexX3xX94xX95xXdxX3xX2exX46xX15xX3xX20xX10cxX15xX3xXexX6xX2bxX3xXexXcexX187xX15xX19xXbaxX3xX13xXdxX100xXa2xX3x1072fxXa2xX6xX15xX3xXexXcex10cf7xX15xX19xX3xX94xX95xX15xX3xX4xe22exX15xX3xX4xXadxX15xX3xX15xX1xX187xX4xX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xXbxX1xX85xXdxX3xX5xX14xX3xX4xX1xXa2xX2bxXa4xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX4xX1cxX3xX19xXdxX14xXa2xX3xX4xX1cxX3xX1xX6xX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX27xX14xX3xX5xX14xX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX4xX1cxX3xX4xX1xXe4xX3xXexXdxX10cxX15xX3xXexX1xd6b0xX3xX1xX6xX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX2cxX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX4xX1cxX3xXexXdxX15xX3xX45xX14xX7bxX3xX94xX85xX15xX3xXexX1xXadxX15xX3xX27xX166xX15xX1xX3xX1xX6xX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xXbaxX3xf730xX1x13596xX3xX15xf947xX3xX1x14d30xX2bxX3xX4xX1xX1cexX15xX3xX27xX15exXexX3xX15xX19xX11dxX130xXdxX3xX20xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX8cxX3xX4xX1xXe4xX2cxX3xX4xX1cxX3xX1c7xXa2xX2bxX10cxXexX3xXexXadxX27xX3xX20xX26xX3xX19xXdxX6xX7bxX3xXbxX1xX1cxX3xX4xX85xX3xX4xXa2xX15exX4xX3xX20xX130xXdxXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX7bxX2exX2bxXaxX12xX0xXdxX27xX19xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXbaxX94xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxX45xX15xX5bxX15xX10x1191bxX7xX5bxX2x1035cx14c69xX2efxX5bxX2xeb65xe210xX2exe7e4xX2xX2f6xX2f6xX2xX2f6x13a52xXexe7caxX2efxX2f6xX2fcxX5xX2xXbax12c0exXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX4xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX15xX14xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX14xX2cxX3xX4xX1cxX3xX42xX10xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX15xXexX10xXcexXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX70xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX2ex136e5xX3xX15xX85xX15xX3xX5x1065exX15xX19xX3xXexXcexX11dxXb1xX4xX3xX27x10669xXdxX3xX31xX1xX1cxX3xX31xX1xX1a3xX15xXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX7bxX2exX2bxXaxX12xXcxXcexX11dxXb1xX4xX3xX27xX395xXdxX3xX31xX1xX1cxX3xX31xX1xX1a3xX15xX2cxX3xX27xX15exXexX3xX15xX19xX11dxX130xXdxX3xX20xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX8cxX3xX4xX1xXe4xX2cxX3xX15xX19xX1x116e3xX3xX5x12f6cxX4xX2cxX3xX7x1420bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX2exX383xX3xX19xX166xX3xX15xX85xX15xX3xX5xX38axX15xX19xX2cxX3xXexX99xX3xX94x12432xXbaxX3xX70xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX7xX3f1xX3xX4xX9dxX3xX19xX187xX15xX19xX3xX20xX10cxX15xX3xX4xX2fxX15xX19xX3xX45xX14xX3xX5xXa2xX17xX15xX3xXexXdxX15xX3xXcex15160xX15xX19xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX17xX15xX19xX3xX20xX6xX15xX19xX3xX20xX1cxX15xX3xX20xX11exXdxX3xX153xX3xXbxX1xXe4xX6xX3xXexXcexX11dxXb1xX4xXbaxX3x14c06xX10cxXa2xX3xXexX166xX27xX3xX20xX11dxX11exX4xX3xX15xX19xX11dxX130xXdxX3xX20xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX15xX1xX11dxX3xXexX1xX10cxX3xX15xX14xX2bxX2cxX3xX1xX26fxX2bxX3xX5xX4exX2bxX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX15xXexX10xXcexXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX70xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX7xX3f1xX3xX45xX166xX3xX94xX95xX15xX3xX27xX14xX3xX4xX9dxX3xX19xX187xX15xX19xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX7bxX2exX2bxXaxX12xX462xX10cxXa2xX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX7xf778xX15xX3xX7xX14xX15xX19xX3xX45xX166xX3xX94xX95xX15xX3xX27xX14xX3xX5xX14xX27xX3xX45xXdxXa4xX4xX3xX4xX1xX1a3xX27xX3xX4xX1xdbb4xX2cxX3xX4xX9dxX3xX19xX187xX15xX19xX3xX15xX395xX3xX5xX3ecxX4xX3xX42xXadxX2bxX3xX2exX3ecxX15xX19xX3xX7xX3ecxX3xX15xX19xX1xXdxXa4xXbxX3xX20xX26xX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX395xX3xX2exX3ecxX6xX3xX45xX26cxX15xX19xX3xX4xX1xX187xX4xX3xX4xX1xX7bxX3xX94xX95xX15xX2cxX3xX2exX2fxX3xX15xX19xX11dxX130xXdxX3xX20xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX15xX14xX2bxX3xX4xX1cxX3xX15xX19xX1xX7axX7bxX2cxX3xX94xX95xX15xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXbaxX3xX462xX1xX11dxX15xX19xX3xX15xX10cxXa2xX3xX6xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX15xX395xX3xX5xX3ecxX4xX2cxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX20xX15exX15xX19xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX14xX27xX3xX45xXdxXa4xX4xX3xX45xX14xX3xX5xXa2xX17xX15xX3xX20x12973xX3xX5xX395xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX1xX7bxX14xX15xX3xX4xX85xX15xX1xX3xXexX1xX166xX3xX94xX95xX15xX3xX20xX99xX15xX19xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX26fxX15xX19xX3xXbxX1xXe4xX3xXexX1xX130xXdxX3xX19xXdxX6xX15xXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX7bxX2exX2bxXaxX12xX0xXdxX27xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX2exXexX1xXa2xX27xX94xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX2eaxXdxX2exXexX1x14196xX3xX2fcxX2f3xX2f3xXbxX42xef09xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX64exX3xX1exX2f4xX2fcxXbxX42xX655xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXbaxX94xX6xX7bxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbaxX45xX15xX5bxX15xX10xX2eaxX7xX5bxX2xX2eexX2efxX2efxX5bxX2xX2f3xX2f4xX2exX2f6xX2xX2f6xX2f6xX2xX2f6xX2fcxXexX2efxX2f4xX2fcxX2f3xX5xX2f6xXbaxX305xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX4xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX15xX14xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX14xX2cxX3xX4xX1cxX3xX42xX10xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX15xXexX10xXcexXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX70xX15xX1xX3xX4exX2bxX3xX31xX1x11605xXexX3xX31xX1xX6xX7bxX3xX5xX14xX27xX3xX19xXdxX14xXa2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX7bxX2exX2bxXaxX12xXfaxX1cxX3xXexX1xX26xX3xX94xX95xX15xX3xX94xXdxX10cxXexX3xXcexX438xX15xX19xX3xXexXdxX100xX15xX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xXbxX1xX85xXdxX3xX5xX14xX3xXexX7bxX14xX15xX3xX15xX1a3xX15xX19xX3xX15xX1xX11dxX15xX19xX3xXexXdxX100xX15xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX26xX3xX19xXdx10d3dxXbxX3xX94xX95xX15xX3xX19xXdxX85xXdxX3xX1c7xXa2xX2bxX10cxXexX3xX15xX1xXdxX100xXa2xX3xX45xX4exX15xX3xX20xX100xXbaxX3xX6axX26fxX2bxX3xX4xX11dxXb1xXdxX3xX27xX15exXexX3xX15xX19xX11dxX130xXdxX3xX4xX1xX57xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX8cxX3xX4xX1xXe4xX2cxX3xX20xX15exX15xX19xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX14xX27xX3xX19xXdxX14xXa2xX3xX45xX14xX3xX31xX1xX713xXexX3xX31xX1xX6xX7bxX3xX27xX6xX15xX19xX3xX20xX10cxX15xX3xX4xX1xX7bxX3xX94xX95xX15xX3xX27xX15exXexX3xX4xXa2xX15exX4xX3xX7xX9dxX15xX19xX3xXexX9dxXexX3xX20x14865xXbxXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xX2exXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXcexX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX4axX15xX3xX1c7xXa2xX6xX15xX64exX0xX5bxX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xea35xXexX1xXa2xX27xX94xX850xX6xX15xX2exX850xX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14640xX11exX3xX4xX1xX57xX15xX19xX3xX15xX17xX15xX19xX3xX2exXadxX15xX3xX6axX14xX3xXcx135efxX15xX1xX3xX42xX10xX3xX4xX713xXexX2cxX3xX4x13b9fxX15xX19xX3xX19xX95xX4xX1xX3xXexX3ecxX3xXexX6xX2bxX3xX42xXadxX2bxX3xX15xX1xX14xX3xX2f6xX3xXexX1d7xX15xX19xXaxX3xX1xXcexX10x10ac8xX9xXaxX5bxX15xXa2xXdxX850xX1xX7bxX15xX19xX850xX7xX7bxX15xX19xX850xX5xX6xX5bxX45xX7bxX850xX4xX1xX7bxX15xX19xX850xX15xX7bxX15xX19xX850xX2exX6xX15xX850xX1xX6xX850xXexXdxX15xX1xX850xX42xX10xX850xX4xX6xXexX850xX4xX7bxX15xX19xX850xX19xX6xX4xX1xX850xXexXa2xX850xXexX6xX2bxX850xX42xX6xX2bxX850xX15xX1xX6xX850xX2f6xX850xXexX6xX15xX19xX5bxX2xX2fcx14f1axX90dxX90dxX2fexXbaxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX19xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5bxX27xX10xX2exXdxX6xX5bxX2xX2f6xX2f3xX5bxX15xX10xX2eaxX7xX5bxX2xX2eexX2f6xX2fcxX5bxX2xX2xX2f3xX2exX2f6xX2xX1exX2f6xX2fexX1exX2f6xXexX2eexX2f4xX2efxX1exX2eexX5xX2f3xXbaxX305xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX4xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX15xX14xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX14xX2cxX3xX4xX1cxX3xX42xX10xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX2exXdxX45xX12xX0xX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX86fxX11exX3xX4xX1xX57xX15xX19xX3xX15xX17xX15xX19xX3xX2exXadxX15xX3xX6axX14xX3xXcxX885xX15xX1xX3xX42xX10xX3xX4xX713xXexX2cxX3xX4xX892xX15xX19xX3xX19xX95xX4xX1xX3xXexX3ecxX3xXexX6xX2bxX3xX42xXadxX2bxX3xX15xX1xX14xX3xX2f6xX3xXexX1d7xX15xX19xXaxX3xX1xXcexX10xX8b5xX9xXaxX5bxX15xXa2xXdxX850xX1xX7bxX15xX19xX850xX7xX7bxX15xX19xX850xX5xX6xX5bxX45xX7bxX850xX4xX1xX7bxX15xX19xX850xX15xX7bxX15xX19xX850xX2exX6xX15xX850xX1xX6xX850xXexXdxX15xX1xX850xX42xX10xX850xX4xX6xXexX850xX4xX7bxX15xX19xX850xX19xX6xX4xX1xX850xXexXa2xX850xXexX6xX2bxX850xX42xX6xX2bxX850xX15xX1xX6xX850xX2f6xX850xXexX6xX15xX19xX5bxX2xX2fcxX90dxX90dxX90dxX2fexXbaxX1xXexX27xXaxX12xX86fxX11exX3xX4xX1xX57xX15xX19xX3xX15xX17xX15xX19xX3xX2exXadxX15xX3xX6axX14xX3xXcxX885xX15xX1xX3xX42xX10xX3xX4xX713xXexX2cxX3xX4xX892xX15xX19xX3xX19xX95xX4xX1xX3xXexX3ecxX3xXexX6xX2bxX3xX42xXadxX2bxX3xX15xX1xX14xX3xX2f6xX3xXexX1d7xX15xX19xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1xX6xX2bxX3xX45xX166xX3xXexX1xXa2xX4axX3xX31xX1xX7bxX713xX15xX3xXexX1xX11exX3xX42xXadxX2bxX2cxX3xX45xX11exX3xX4xX1xX57xX15xX19xX3xX17xX15xX19xX3xX462xX19xXa2xX2bxX383xX15xX3xX6axX85xXdxX3xX13xX11dxX130xX15xX19xX3x13670xd545xX462xX3xX2xX2eexX2f4xX2f3xX2cxX3xXexX1xX17xX15xX3xX2xX2xX2cxX3xX42xX26fxX3xXfaxX5e0xX3xX13xX95xX27xX2cxX3xX1xXa2xX2bxXa4xX15xX3xX462xX19xX1xXdxX3x14474xXa2xXadxX15xX2cxX3xX6axX14xX3xXcxX885xX15xX1x1239exX3xXexX3ecxX3xX4xX892xX15xX19xX3xX19xX95xX4xX1xX2cxX3xXexXcexX15exX15xX3xX45xX26cxX6xX3xX42xXadxX2bxX3xX4xX1a3xX15xX3xX15xX1xX14xX3xX2f6xX3xXexX1d7xX15xX19xX3xX31xX1xX6xX15xX19xX3xXexXcexX6xX15xX19xX2cxX3xXexXdxX10cxXexX3xX31xXdxXa4xX27xX3xX20xX11dxX11exX4xX3xX1x108cfxX15xX3xX1exX2f3xX2f3xX3xXexXcexXdxXa4xXa2xX3xX20xX57xX15xX19xXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX2exXdxX45xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX1xX57xX15xX19xX3xX42xX4exXa2xXaxX3xX1xXcexX10xX8b5xX9xXaxX5bxX19xXdxX7bxXdxX850xXexXdxX15xX1xX5bxX4xX1xX7bxX15xX19xX850xX42xX6xXa2xX5bxX2xX2f4xX1exX2f4xX2fexX1exXbaxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX19xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX5bxX27xX10xX2exXdxX6xX5bxX2xX2f6xX2f3xX5bxX15xX10xX2eaxX7xX5bxX2xX2fexX1exX2fexX5bxX2xX2f3xX90dxX2exX2f6xX2xX2f6xX2xX2eexX90dxX2fcxXexX2f4xX90dxX2efxX2fexX5xX2xXbaxX305xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX21xX4xX3xX20xXdxX26xX27xX3xX15xX14xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xX4xX1cxX3xX15xX1xX14xX2cxX3xX4xX1cxX3xX42xX10xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX4axX15xX3xX5xX4exX2bxX3xX5xX14xX27xX3xX4xX1xX57xX15xX19xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX2exXdxX45xX12xX0xX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX1xX57xX15xX19xX3xX42xX4exXa2xXaxX3xX1xXcexX10xX8b5xX9xXaxX5bxX19xXdxX7bxXdxX850xXexXdxX15xX1xX5bxX4xX1xX7bxX15xX19xX850xX42xX6xXa2xX5bxX2xX2f4xX1exX2f4xX2fexX1exXbaxX1xXexX27xXaxX12xXfaxX1xX57xX15xX19xX3xX42xX4exXa2xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXcexX7bxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12xX462xX19xX14xX2bxX3xX4xX1xX3e9xX3xX20xX11dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX45xX100xX3xX15xX1xX14xX3xXcexX6xX3xX27xX187xXexX2cxX3xX27xX804xX3xX4xX1xX3e9xX3xXexX1xX4exXexX3xX45xX1cexX15xX19xX3xXcexX6xX3xX27xX21xXexX3x10eb1xXcxXcexX130xXdxX3xXb79xXdxX2cxX3xX27xX14xX2bxX3xX31xX1xX17xX15xX19xX3xXexX1xXb79xX27xX3xX4xe7eexX15xX19xX3xXexX1xX26xX3xX1xX7bxX6xX3xX15xX1xX14xXdxX2cxX3xX7xX6xX7bxX3xX5xX95xXdxX3xX11dxX15xX19xX3xX4xX713xXdxX3xXexX1xX438xX15xX19xX3xX42xX4exXa2xX3xX42xXe4xX3xX4xX269xX4xX3xX27xX3e9xX4xX1xX3xX15xX1xX11dxX3xX45x124e3xX2bx10da2xXbaxX3xX6axX6xXdxX3xX4xX1xX3e9xX3xX2exXadxXa2xX3xXexX1xX166xX3xX8cxX3xXexfa97xX3xXexX1xX40dxX3xXexX1x11e58xX3xXd0cxX94xX15exX3xX20xX14xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX7bxX15xX3xXexXcexX6xXdxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX9dxX3xX15xX14xX2bxX3xX1xX10cxXexX3xXcexX57xXdxX3xX1xX6xX2bxX3xX7xX6xX7bxX3xX27xX14xX3xX2bxX4axXa2xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX14xX15xX19xX3xX4xX1x1289fxX15xX19xX3xX4xXadxX15xX3xX42xXd7bxX15xX19xX3xX19xX166xX3xX1xX10cxXexX3xX45xXd63xX2bxX3xX4xX17xX3xX77exXexf268xXd65xXbaxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX2exXdxX45xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxXa2xX5xX12xX0xX2exXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX12xX0xX5bxX2exXdxX45xX12xX0xX5bxX2exXdxX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafbxX7bxXa2xXcexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xf753xXa2x14f67xX15xX1xX3xXcxXcexX6xX15xX19xX5bx10ac2xX27xX2exX10xXbxX5bx12af9xX7bxX45xX10xX27xX7bxX15xX10xX2bxX0xX5bxXbxX12